Ez az út nem egy vallás

Kérdés: Azt mondod, hogy a Te utad egy út, és nem vallás. De miután a Mester eltávozik, az útja vallássá válik, – és szemben áll a többi vallással.

Sri Chinmoy: Az én esetemben, csak a lélekről beszélek. Az életfelfogásom szerint a lélek az egyetlen valóság, és minden percben a lelkünkre kell hallgatnunk. A lélekkel szemben, amely minden emberi lényben benne van, bizakodó vagyok. A lélek csupa fény.

Én nem szóltam egy rossz szót egyetlen vallásra sem. Ellenkezőleg, a legnagyobb szeretetet, csodálatot és tiszteletet fejeztem ki a Megmentő Krisztus, Buddha, Sri Krishna és más vallások spirituális Mesterei iránt. Így miért kellene az én utamnak vallássá válnia, és szemben állnia más vallásokkal? Újra és újra elmondtam a tanítványaimnak, és az írásaim nagyon-nagyon világossá teszik azt, hogy én sem közvetlen, sem közvetett módon nem próbáltam új vallást teremteni. Nem akarom, hogy ebből az útból vallás legyen. A távozásom után a világ csak az alkotásaimra fog figyelni. Sőt, kétezer, vagy háromezer éven belül, a zeném, a költészetem, a festményeim ki fognak állni önmagukért.

Ó világ,

könyörgöm hozzád,

Hogy ne rám figyelj,

Hanem a bennem levő

Szeretett Legfelsőbb Uramra.

Bird-drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-393


 

Sri Chinmoy: Az örökkévalóság függönye mögött 45-46

Reklámok

Zene és spiritualitás

A zene Isten belső vagy egyetemes nyelve. Nem tudok franciául, németül vagy olaszul. De ha zenét játszanak, a zene szíve azonnal belép a szívembe, vagy a szívem lép a zenébe. Ekkor nincs szükségünk külső kapcsolattartásra, a szív bensőséges kapcsolata elég. Szívem azonosul a zene szívével és lelki közösségünkben elválaszthatatlanul eggyé válunk.

A spirituális világban a meditációhoz a zene áll a legközelebb, a zene lélegzete. A meditáció csend, erőt adó és betöltő. A csend a kifejezhetetlennek az ékesszóló kifejezése. Aldous Huxley azt mondja: “A csend után a kifejezhetetlennek a kifejezéséhez a zene áll a legközelebb.”

A csend a forrása mindennek. Az a forrása a zenének, és maga a zene. A csend a Legfelsőbbnek a legmélyebb, legnagyobb megelégedést adó zenéje.

A lélekteljes zene azonnal felébreszti és ösztönzi a szívünket, mert az Abszolút legfelsőbbet testesíti meg. A lélekteljes zene a Fény, amely isteni módon akarja magát kifejezni. A lélekteli és spirituális zene segít bennünket, táplálja belső életünket. A zenének óriási ereje van. A tűzzel megégethetjük magunkat, vagy főzhetünk vele, és tehetünk sok más jó dolgot. Ugyanígy van ez a zenével is. Az isteni zene azonnal felemeli a tudatunkat, míg az istentelen zene azonnal leviszi a tudatunkat és próbálja lerombolni őszinte sírásunkat egy jobb spirituális életért. A spirituális személyt azonnal megérinti a zene. A zene így képes megváltoztatni a tudatunkat, feltéve, hogy szívből jön és szívbe megy. A zene, amely megérinti a szívünk legmélyét, képes felemelni a tudatunkat.

Kérdés: A könyveidben azt mondod, hogy a vitális zene káros lehet a spirituális életünkre. De időnként, ha olyan zenét hallgatok ami nagyon lendületes és ütemes, úgy érzem, örömet kapok. Ezt nem neveznéd spirituális zenének, ez csak energikus zene. Az ilyen fajta zenét ártalmasnak tekinted?

Sri Chinmoy: A vitális részünkre két szempontból tekinthetünk. Van dinamikus vitális és van kísértő vagy megkísértett vitális. Amikor Sri Chaitanya és tanítványai énekeltek és táncoltak az utcán, nem a kísértő vagy megkísértett életerőt manifesztálták. Nem. Az a dinamikus életerő volt, amely telve van lelkesedéssel és dinamikus energiáját mindenfelé szétszórja. Arra a vitálisra, amely tiszta módon van elárasztva energiával, a vitálisra amely megpróbálja a körülötte levők tudatát felemelni, abszolút szükség van. Ez a fajta törekvés, lelkesedés és dinamizmus nagyon jó.

De van egy másik fajta életerő, amelynek ugyancsak van dinamikus energiája, de az a tudatot mélyre, mélyebbre, legmélyebbre viszi. Elméd és szíved könnyedén látja a különbséget. Nem akarom a “rock and roll” vagy a “jazz” kifejezéseket használni. Mit tudok én azokról? De ha összehasonlítást akarsz tenni a dinamikus életerőből jövő zene és a kísértő vagy megkísértett vitális zenéje között, könnyen láthatod a különbséget. Ettől a másik fajta zenétől kaphatsz lelkesedést, de ez már nem az a fajta tiszta lelkesedés amely felemeli tudatodat vagy a spirituális életedet. Mialatt a zenének ebben a világában vagy, észre fogod venni, hogy a tudatod megy lefelé, vagy úgy találod, hogy már le is ment. Látnod kell milyen fajta vitális energiája van a zenének, vajon felfelé visz téged, vagy lefelé. Neked kell megítélned.

Egy Lélek dalai koncert felvétel:

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

A Világharmónia futás dal:

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

 Sri Chinmoy: A zene forrása

Artist: Rezwana Choudhury Bannya, zene és szöveg: Sri Chinmoy Lélek dalai koncert 2009 New York

Spiritualitás, család

Kérdés: Lenne olyan kedves tanácsot adni, hogy elhagyjam-e a feleségemet és a gyermekemet, hogy jobban elmélyedhessek a spirituális életben?

Sri Chinmoy: Az Ön esetében úgy érzem, hogy a feleségével és gyermekével kellene maradnia. Ma őket kívánja elhagyni, holnap pedig lehet hogy Istent akarja majd elhagyni. Az emberiség elhagyásával nem lesz képes megvalósítani Istent. Ha a családjával marad, akkor megvalósítása mélyebb és beteljesültebb lesz. Igaz ugyan, hogy a spirituális fejlődés egy bizonyos fokán a durva anyagi életről lemondás elengedhetetlen, de egy magasabb szinten ez nem szükségszerű.

Sri Chinmoy saját szerzeményeit fuvolán adja elő


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet

Béke

“A béke nem a háború távollétét jelenti,

A béke a harmónia, a szeretet, az elégedettség és az egység jelenléte.”

A külső háború az a háború, amit ember vív ember ellen, nemzet nemzet ellen. A belső háború az a háború, amit a lélek vív a korlátok, a tudatlanság, a kétség és a halál ellen. A külső háború akkor ér csak véget, ha előbb a belső háború megszűnik. Ugyanebben a szellemben hangzik az UNESCO alapszabályának első sora: “Mivel a háborúk az emberek elméjében kezdődnek, a béke védőerődítményeit is az emberek elméjében kell felépíteni.” Azért harcolunk, mert mélyen bennünk diszharmónia, félelem, szorongás és aggodalom van.

Mindig belülről növekszünk, nem pedig kívülről. A növény a föld alatt szunnyadó magból nő, nem fordítva. Csak imánkon és meditációnkon keresztül növekedhetünk belülről, és érhetünk el tartós békét. Ha magunkban belül békét idézünk meg, és azután felkínáljuk valaki másnak, meglátjuk, hogyan terjed a béke egyik emberről a másikra, és azután fokozatosan az egész világra. A békés csend teremt meg minden pozitív dolgot. Az izgatott hang teremt meg minden romboló dolgot.

Sri-Chinmoy-Jharna-kala-a-Soul-birds5

Kérdés: Beszélj nekünk a belső békéről.

Sri Chinmoy:  A belső béke megfizethetetlen. A béke az élet harmonikus irányítása. Lüktet az életenergiától. Olyan erő, amely könnyedén felülmúlja minden világi tudásunkat, ugyanakkor mégsem választható el a földi életünktől.

A béke örök. Sohasem túl késő békét lelni. Ennek mindig itt az ideje. Életünket valóban gyümölcsözővé tehetjük, ha nem vagyunk el választva a Forrásunktól, ami nem más mint az örökkévalóság békéje. A legnagyobb szerencsétlenség, ami emberi lényt érhet,  ha elveszti belső békéjét. Nincs az a külső erő, amely képes lenne megfosztani tőle.Saját gondolataink és tetteink azok, amik megfoszthatják tőle.

Nem anyagi vívmányaink és javaink nyújtják számunkra a legszilárdabb védelmet. A világ minden kincse is semmiség  isteni lelkünkhöz képest. Legnagyobb oltalmunk lelkünknek a mindent tápláló, a mindent betöltő békével való bensőséges kapcsolatában rejlik.  Lelkünk a békében és a békéért él. Csak akkor lesz békénk, ha felhagyunk azzal, hogy másokat kritizáljunk. Az egész világot teljesen a sajátunknak kell éreznünk. Ha mások hibáira figyelünk, belépünk az ő tökéletlenségeikbe.

Sri Chinmoy egyik dala a békéről.

Előadja Mountain Silence együttes

Szöveg:

Béke, béke, béke 

Emberiség virág szíve, 

Isteniség illat lelke.

Próbáljátok meg énekelni, nagyon jó.


Sri Chinmoy Bölcsessége, Mauntain Silence: O dreamers of Peace