Vallás / Religion

Kérdés: Van-e különbség az egyik vallás és a másik vallás között? Megköveteli-e a jóga, hogy minden vallást feladjunk?

Sri Chinmoy: Nincs alapvető különbség az egyik és a másik vallás között, mert minden vallás a végső Igazságot testesíti meg. Tehát a jóga nem mond ellent egyetlen vallásnak sem. A jógát bárki gyakorolhatja. Vannak katolikus, protestáns, zsidó és egyéb tanítványaim. A jógát vallástól függetlenül gyakorolhatjuk. Nos, ha valaki hinduizmust tanult, akkor talán fél elfogadni a katolikus hitet, és fordítva. De a valódi törekvő, aki spirituálitásba és jógába kezdett, nem találja nehéznek, hogy megmaradjon a saját vallásában. Azt mondom a tanítványaimnak, hogy ne adják fel a saját vallásukat. Ha megmaradnak a saját vallásuknál, és spirituális életet és belső fegyelmet gyakorolnak, akkor gyorsabban fognak haladni, mert saját vallásuk állandó önbizalmat ad nekik ahhoz, amit az életükben valójában gyakorolnak.

Question: Is there any difference between one religion and another religion? Does Yoga demand renunciation of all religions?

 Sri Chinmoy: There is no fundamental difference between one religion and another because each religion embodies the ultimate Truth. So Yoga does not interfere with any religion. Anybody can practise Yoga. I have disciples who are Catholics, Protestants, Jews and so forth. One can practise Yoga irrespective of religion. Now if one has been taught Hinduism, he may be afraid of accepting Catholicism and vice-versa. But the real aspirant who has launched into spirituality and Yoga will find no difficulty in remaining in his own religion. I tell my disciples not to give up their own religion. If they remain in their own religion and practise the spiritual life and the inner discipline, they will go faster because their own religion will give them constant confidence in what they are doing and confirm what they are actually practising in their life. So I always tell my students to stick to their own religion, for Yoga does not demand renunciation of any religion.

chinmoy-buddha-1.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy bölcsessége (315), Diyecho Tumi: Sri Chinmoy dalát Shindhu együttes énekli

Reklámok

Hihetetlenül kevesen vannak

Sokan vannak
A vallás Isten harcosai.
Kevesen vannak
A spirituális Isten keresői.
Hihetetlenül, hihetetlenül kevesen vannak
Az egység Isten szeretői.

Religion-God-fighters
Are many.
Spirituality-God-seekers
Are few.
Oneness-God-lovers
Are extremely, extremely rare.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

oneness-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Egység (Jharna-kala)

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18287), Peace: Gods Beauty in His Oneness Home #5: Sri Chinmoy dalát adják elő tanítványai Izlandon

 

Hogyan tudjuk elkerülni a vallás korlátait?

Kérdés: Hogyan tudja a spiritualitás elkerülni a vallás korlátait?

Sri Chinmoy: Ismerünk pár vallást, a hinduizmust, buddhizmust, a zsidó vallást, a kereszténységet, az iszlámot és így tovább. Mindegyik vallásnak megvan a saját módja, hogy kifejezze magát a korlátlan Eggyel kapcsolatban. De sajnos maga a kifejezés korlátolt. A vallás csak egy ház, és senki sem állíthatja, hogy az ő házában minden van.  Vehetünk több bútort és más holmit, de a szoba széltében-hosszában mindig ugyanaz marad. Azonban, ha egyszer elfogadjuk a spirituális életet, vallásunk az Isten iránti szeretetünk lesz. És amikor szeretjük Istent, minden kitejed bennünk. Ekkor nem érezzük azt, hogy testünk magassága néhány méterre és centiméterre korlátozódik, nem, látjuk a test kitejedését. Látjuk az életerőnk, az elménk, az egész lényünk kitejedését is. Isten iránti szeretetünk a teljes valóságunk szakadatlan kiterjedése.

Az Isten iránti szeretet az egyetlen igaz vallás, az egyetlen vallás, amit az igaz keresőnek gyakorolnia kell. Létezik olyan vallás, mely azt mondja ne szeressük Istent? De a probléma a vallással az, hogy megkísérli korlátozni Isten iránti szeretetünket. A vallás azt mondja: “Csak ha úgy szereted Istent, ahogyan én szeretem Istent, akkor teszel helyesen.” Minden vallás azt mondja: “Szeresd Istent, de az én módomon. Csak ha templomba jársz, csak ha mecsetbe jársz, akkor lesz Isten iránti szereteted tökéletes. A többi mód mind rossz.”

Azonban az Isten iránti szeretet nem ilyen. Ha szeretjük Istent, akkor Isten azt mondja nekünk: ” Miért csak rózsák kell, hogy legyenek a vallás-kertben? Más virágok is lehetnek.” Jön az egyik ember és a rózsát fogja értékelni, majd jön valaki más, és egy más virágot fog értékelni. Tehát nekünk minden lehetséges módon szeretnünk kell Istent, azon keresztül, amit mondunk, és teszünk, tudatunk minden egyes szintjén való állandó ön-átadásunkon keresztül. Istent az Ő saját Módján kell szeretnünk. Csak ekkor nem fogunk soha beleseni a vallás korlátainak csapdájába, és nem fogunk soha megpróbálni korlátozni másokat.

Amit a vallástól akarunk az az öröm. A vallás nem ad nekünk örömet, mert  tudatosan vagy nem tudatosan próbálja gyakorolni rajtunk a felsőbbségét. De ha szeretjük Istent, akkor hatalmas örömet kapunk. Én az Isten iránti szeretetemből kapok örömet, te az Isten iránti szeretetedből kapsz örömet.  b

Azt kérdezted, hogyan tud a spiritualitás megmenekülni a vallás korlátaitól. A menekülés nem a megfelelő szó. Amire szükség van az nem a menekülés, hanem a megvilágosodás. És mi csak úgy tudjuk megvilágosítani a vallást, ha szeretjük Istent, Isten saját módján.

 

Question: How can spirituality escape the confines of religion?

Sri Chinmoy: We know a few religions: Hinduism, Buddhism, Judaism, Christianity, Islam and so forth. Each religion has its own way of expressing itself with regard to the unlimited One. But unfortunately, the expression itself is limited. Religion is only a house, and nobody can claim that his house has everything. We can buy more furniture and other items, but the length and breadth of the house will always remain the same.

Once we accept the spiritual life, however, our religion becomes our love of God. And when we love God, everything inside us expands. At that time we do not feel that our body is limited to a few feet in height; no, we are seeing the expansion of the body. We are also seeing the expansion of our vital, our mind, our whole being. Our love of God is the continuous expansion of our entire reality.

Love of God is the only true religion, the only religion a true seeker should practise. Is there any religion that will tell us not to love God? But the problem with religion is that it seeks to limit our love of God. Religion will say, “Only if you love God the way I love God are you are doing the right thing.” Each religion will say, “Love God, but do it in my way. Only if you come to church, only if you come to the temple, only if you come to the mosque will your love of God be perfect. The other ways are all wrong.”

But love of God is not like that. If I love God, God will tell me, “Why should there only be roses in the religion-garden? There can be other flowers as well.” One person will come and appreciate the rose, and someone else will come and appreciate another flower. So we have to love God in every possible way — through what we say and what we do, through constant self-giving on each and every level of our consciousness. We have to love God in God’s own Way. Then only we will never be trapped in the confines of religion and we will never try to confine anybody.

What we want from religion is joy. Religion is not giving us joy because consciously or unconsciously it is trying to exercise its supremacy. But if we just love God, then we are getting tremendous joy. I am getting joy from loving God and you are getting joy from loving God.

You asked how spirituality can escape from the confines of religion. Escape is not the right word. What is needed is not escape but illumination. And we can illumine religion only by loving God in God’s own Way.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

10-12-1984-a-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy válaszol I (31-33). Hiya Pakhi: Kushali és Radeshri Sri Chinmoy művét adja elő

Vallás

Ha azt mondod, hogy a te vallásod messze a legjobb vallás, az emberek nem fognak egyetérteni veled.

Egyedül csak annyit mondhatunk, hogy saját vallásunk tökéletes számunkra, és hogy minden vallás a Végső Igazsághoz vezet bennünket.

If you say your religion is by far the best religion, people will disagree.

The only thing we can say is that our own religion is perfect for us and that all religions lead us to the same Ultimate Trouth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Világ harmónia / World-harmony

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (557), Se Amare Dake: Sri Chinmoy dalát Ashru Dhara együttes játssza.

Hihetetlenül kevesen vannak

Sokan vannak

A vallás Isten harcosai.

Kevesen vannak

A spirituális Isten keresői.

Hihetetlenül, hihetetlenül kevesen vannak

Az egység Isten szeretői.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

Soul-Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-11-1-2006-4
Sri Chinmoy Lélek-madár rajz

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer törekvés-növény (18287), zene: Sri Chinmoy saját művét adja elő

Ez az út nem egy vallás

Kérdés: Azt mondod, hogy a Te utad egy út, és nem vallás. De miután a Mester eltávozik, az útja vallássá válik, – és szemben áll a többi vallással.

Sri Chinmoy: Az én esetemben, csak a lélekről beszélek. Az életfelfogásom szerint a lélek az egyetlen valóság, és minden percben a lelkünkre kell hallgatnunk. A lélekkel szemben, amely minden emberi lényben benne van, bizakodó vagyok. A lélek csupa fény.

Én nem szóltam egy rossz szót egyetlen vallásra sem. Ellenkezőleg, a legnagyobb szeretetet, csodálatot és tiszteletet fejeztem ki a Megmentő Krisztus, Buddha, Sri Krishna és más vallások spirituális Mesterei iránt. Így miért kellene az én utamnak vallássá válnia, és szemben állnia más vallásokkal? Újra és újra elmondtam a tanítványaimnak, és az írásaim nagyon-nagyon világossá teszik azt, hogy én sem közvetlen, sem közvetett módon nem próbáltam új vallást teremteni. Nem akarom, hogy ebből az útból vallás legyen. A távozásom után a világ csak az alkotásaimra fog figyelni. Sőt, kétezer, vagy háromezer éven belül, a zeném, a költészetem, a festményeim ki fognak állni önmagukért.

Ó világ,

könyörgöm hozzád,

Hogy ne rám figyelj,

Hanem a bennem levő

Szeretett Legfelsőbb Uramra.

Bird-drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-393


 

Sri Chinmoy: Az örökkévalóság függönye mögött 45-46

Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai ellentétek egybehangolásával a Lényéből teremtette, akkor azt mondja: „Paszja mé jogam aisvaram” – “Lásd meg az én isteni Jógámat”. Mi általában egy korlátozottabb jelentést tulajdonítunk a szónak; amikor használjuk vagy halljuk, akkor Patandzsáli rendszerének részleteire, a ritmikus légzésre, a jellegzetes ülésmódra, az elme koncentrációjára, az adeptus révületére gondolunk. Ezek azonban csak speciális rendszereknek a részletei. A rendszerek nem jelentik magát a dolgot, semmivel sem jobban, mint ahogyan egy öntözőcsatorna sem jelenti a Gangesz folyót. A Jógát végezhetjük anélkül, hogy a legkevésbé is gondolnánk a légzésre, bármely pózban vagy semmilyen pózban, a koncentráció bármilyen megkövetelése nélkül, teljes éber állapotban, gyaloglás, munka, evés, ivás, másokkal való beszélgetés közben, bármilyen elfoglaltságban, alváskor, álmodás során, tudattalanság, fél-tudatosság, kettős-tudatosság állapotában. A Jóga nem csodaszer vagy rendszer vagy rögzített gyakorlat, hanem magának az Univerzumnak a természetén alapuló folyamatnak egy örökkévaló valósága.

A Jóga lényegében azon a tényen nyugszik, hogy ebben a világban mi mindenütt egyek vagyunk, s mégis elválasztottak; lényünkben egyek vagyunk, s mégis elválasztottak, mindenféle embertársunkkal egyek vagyunk, s tőlük mégis elválasztottak, ezzel a végtelen létezéssel – amelyet Istennek, Természetnek vagy Brahmannak hívunk – egyek vagyunk, s tőle mégis elválasztottak. A Jóga általánosságban egy testben a léleknek az a képessége, hogy valóságos kapcsolatba lépjen más lelkekkel, önmaga részeivel, amelyek az ébrenléti tudat mögött vannak, a Természet erőivel és a Természet dolgaival, a Legfelsőbb Intelligenciával, Hatalommal és Boldogsággal, amelyek irányítják a világot, vagy magának ennek az egyesülésnek az érdekében, vagy pedig megnyilvánult lényünk, tudásunk, adottságunk, erőnk és gyönyörünk növelése vagy átalakítása céljából. Bármely rendszert, amely a belső lényünket és külső vázunkat ezen célkitűzések érdekében szervezi meg a Jóga egy rendszerének nevezhetjük.

– Sri Aurobindo

letöltés

Miért hagyja Isten a vallások közötti ellenséges érzületet?

Kérdés: Miért hagyja Isten, hogy ellenséges érzület legyen a különböző vallásokhoz tartozó emberek között?

Sri Chinmoy:  Miért engedi Isten, hogy az egyes emberek istentelenek és ellenségesek legyenek? Az egyetlen válasz amit adhatok, hogy könyörülete most sokkal erősebb, mint igazságossága. Isten mindent megenged, de az adott embernek kell tudnia mit kell tennie.Csak azért létezünk, mert Isten megengedi hogy létezzünk itt a földön. Azt mondhatod, hogy mások rosszabbak nálunk, hogy vannak, akik többet veszekednek és harcolnak, vagy jobban kételkednek Istenben, mint mi. De azt kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon mi veszekszünk és harcolunk-e néha, táplálunk-e olykor kétséget? A válasz az lesz: “Igen, így teszünk, bár talán kicsit kevesebbszer, mint mások.” Ha Isten megengedi nekünk, hogy megtegyünk valamit, nem vádolhatjuk Istent azért, mert másoknak is megengedi, hogy ugyanazt a dolgot tegyék. Mindez csak mérték kérdése. Mi talán, mondjuk hat hónapban egyszer kételkedünk Istenben, míg valaki más minden másodpercbe kételkedik Benne. De ha azt mondjuk: “Ebben az életemben sohasem kételkedtem Istenben”, az hiba. De ha valami helytelen dolgot teszünk, és valaki más végtelenül nagyobb mértékben teszi ezt, az még nem mentség arra, hogy bíráljuk és támadjuk a másik embert. Azon aggódjunk, hogy a saját természetünket tökéletesítsük. A többieknek majd Isten gondját viseli.

Vallás

Kérdés: Mik az igaz vallás ismertetőjegyei?

Sri Chinmoy: Megbocsátás, könyörület, tolerancia, testvériség és az egység érzése- ezek az igaz vallás ismertetőjegyei. Ha egység-szívedben élsz, érezni fogod minden vallás lényegét, ami nem más, mint Isten szeretete.

Az igaz vallás az egyetemesség minőségével rendelkezik. Nem keres hibát más vallásokban. A hamis vallások hibát keresnek más vallásokban. Azt mondják, övék az egyetlen igaz vallás, és az ő prófétájuk az egyetlen megváltó. Az igaz vallás azonban érzi, hogy minden próféta az emberiség megváltója.

A vallás nem fanatizmus. A vallás legtisztább formájában az Igazság egyetemes egységének érzése.  A fanatikus sohasem látja az Igazságot annak teljességében, még a legvadabb elképzelésében sem.  A fanatikus semmit sem tud adni a világnak, pont azért, mert szív ajtaját nem tartotta tárva-nyitva és mivel nincs meg  a képessége, hogy beszéljen a lelkével.

A vallás beszél. Jelentőségteljesebben beszél, mint a szavak. Sajnos, gyakran kíméletlen elferdítés tárgya.  MIndazonáltal hosszútávon győzedelmesen kimondja az Igazságot.

Kérdés: Miért van szükségünk a vallásra?

Sri Chinmoy: A vallásra azért van szükségünk, mert túl akarunk lépni a végesen, hogy beszélgethessünk a Végtelennel. Ez nemcsak lehetséges, de szükségszerű is, mert ott van bennünk egy tudatos lény, aki teljes egészében látja Isten valóságának a képét.

Sri Chinmoy csodálatos dalai Jézussal kapcsolatban:

Not my will, but thy be done. /Legyen meg a Te akaratod.

Yo so alpha…/Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.


Sri Chinmoy Bölcsessége, Mauntain Silence: O dreamers of Peace