Vallás

Vallás

Ha azt mondod, hogy a te vallásod messze a legjobb vallás, az emberek nem fognak egyetérteni veled.

Egyedül csak annyit mondhatunk, hogy saját vallásunk tökéletes számunkra, és hogy minden vallás a Végső Igazsághoz vezet bennünket.

If you say your religion is by far the best religion, people will disagree.

The only thing we can say is that our own religion is perfect for us and that all religions lead us to the same Ultimate Trouth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye: Világ harmónia / World-harmony

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (557), Se Amare Dake: Sri Chinmoy dalát Ashru Dhara együttes játssza.

Reklámok

Hihetetlenül kevesen vannak

Sokan vannak

A vallás Isten harcosai.

Kevesen vannak

A spirituális Isten keresői.

Hihetetlenül, hihetetlenül kevesen vannak

Az egység Isten szeretői.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

Soul-Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-11-1-2006-4

Sri Chinmoy Lélek-madár rajz

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer törekvés-növény (18287), zene: Sri Chinmoy saját művét adja elő

Ez az út nem egy vallás

Kérdés: Azt mondod, hogy a Te utad egy út, és nem vallás. De miután a Mester eltávozik, az útja vallássá válik, – és szemben áll a többi vallással.

Sri Chinmoy: Az én esetemben, csak a lélekről beszélek. Az életfelfogásom szerint a lélek az egyetlen valóság, és minden percben a lelkünkre kell hallgatnunk. A lélekkel szemben, amely minden emberi lényben benne van, bizakodó vagyok. A lélek csupa fény.

Én nem szóltam egy rossz szót egyetlen vallásra sem. Ellenkezőleg, a legnagyobb szeretetet, csodálatot és tiszteletet fejeztem ki a Megmentő Krisztus, Buddha, Sri Krishna és más vallások spirituális Mesterei iránt. Így miért kellene az én utamnak vallássá válnia, és szemben állnia más vallásokkal? Újra és újra elmondtam a tanítványaimnak, és az írásaim nagyon-nagyon világossá teszik azt, hogy én sem közvetlen, sem közvetett módon nem próbáltam új vallást teremteni. Nem akarom, hogy ebből az útból vallás legyen. A távozásom után a világ csak az alkotásaimra fog figyelni. Sőt, kétezer, vagy háromezer éven belül, a zeném, a költészetem, a festményeim ki fognak állni önmagukért.

Ó világ,

könyörgöm hozzád,

Hogy ne rám figyelj,

Hanem a bennem levő

Szeretett Legfelsőbb Uramra.

Bird-drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-393


 

Sri Chinmoy: Az örökkévalóság függönye mögött 45-46

Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai ellentétek egybehangolásával a Lényéből teremtette, akkor azt mondja: „Paszja mé jogam aisvaram” – “Lásd meg az én isteni Jógámat”. Mi általában egy korlátozottabb jelentést tulajdonítunk a szónak; amikor használjuk vagy halljuk, akkor Patandzsáli rendszerének részleteire, a ritmikus légzésre, a jellegzetes ülésmódra, az elme koncentrációjára, az adeptus révületére gondolunk. Ezek azonban csak speciális rendszereknek a részletei. A rendszerek nem jelentik magát a dolgot, semmivel sem jobban, mint ahogyan egy öntözőcsatorna sem jelenti a Gangesz folyót. A Jógát végezhetjük anélkül, hogy a legkevésbé is gondolnánk a légzésre, bármely pózban vagy semmilyen pózban, a koncentráció bármilyen megkövetelése nélkül, teljes éber állapotban, gyaloglás, munka, evés, ivás, másokkal való beszélgetés közben, bármilyen elfoglaltságban, alváskor, álmodás során, tudattalanság, fél-tudatosság, kettős-tudatosság állapotában. A Jóga nem csodaszer vagy rendszer vagy rögzített gyakorlat, hanem magának az Univerzumnak a természetén alapuló folyamatnak egy örökkévaló valósága.

A Jóga lényegében azon a tényen nyugszik, hogy ebben a világban mi mindenütt egyek vagyunk, s mégis elválasztottak; lényünkben egyek vagyunk, s mégis elválasztottak, mindenféle embertársunkkal egyek vagyunk, s tőlük mégis elválasztottak, ezzel a végtelen létezéssel – amelyet Istennek, Természetnek vagy Brahmannak hívunk – egyek vagyunk, s tőle mégis elválasztottak. A Jóga általánosságban egy testben a léleknek az a képessége, hogy valóságos kapcsolatba lépjen más lelkekkel, önmaga részeivel, amelyek az ébrenléti tudat mögött vannak, a Természet erőivel és a Természet dolgaival, a Legfelsőbb Intelligenciával, Hatalommal és Boldogsággal, amelyek irányítják a világot, vagy magának ennek az egyesülésnek az érdekében, vagy pedig megnyilvánult lényünk, tudásunk, adottságunk, erőnk és gyönyörünk növelése vagy átalakítása céljából. Bármely rendszert, amely a belső lényünket és külső vázunkat ezen célkitűzések érdekében szervezi meg a Jóga egy rendszerének nevezhetjük.

– Sri Aurobindo

letöltés

Miért hagyja Isten a vallások közötti ellenséges érzületet?

Kérdés: Miért hagyja Isten, hogy ellenséges érzület legyen a különböző vallásokhoz tartozó emberek között?

Sri Chinmoy:  Miért engedi Isten, hogy az egyes emberek istentelenek és ellenségesek legyenek? Az egyetlen válasz amit adhatok, hogy könyörülete most sokkal erősebb, mint igazságossága. Isten mindent megenged, de az adott embernek kell tudnia mit kell tennie.Csak azért létezünk, mert Isten megengedi hogy létezzünk itt a földön. Azt mondhatod, hogy mások rosszabbak nálunk, hogy vannak, akik többet veszekednek és harcolnak, vagy jobban kételkednek Istenben, mint mi. De azt kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon mi veszekszünk és harcolunk-e néha, táplálunk-e olykor kétséget? A válasz az lesz: “Igen, így teszünk, bár talán kicsit kevesebbszer, mint mások.” Ha Isten megengedi nekünk, hogy megtegyünk valamit, nem vádolhatjuk Istent azért, mert másoknak is megengedi, hogy ugyanazt a dolgot tegyék. Mindez csak mérték kérdése. Mi talán, mondjuk hat hónapban egyszer kételkedünk Istenben, míg valaki más minden másodpercbe kételkedik Benne. De ha azt mondjuk: “Ebben az életemben sohasem kételkedtem Istenben”, az hiba. De ha valami helytelen dolgot teszünk, és valaki más végtelenül nagyobb mértékben teszi ezt, az még nem mentség arra, hogy bíráljuk és támadjuk a másik embert. Azon aggódjunk, hogy a saját természetünket tökéletesítsük. A többieknek majd Isten gondját viseli.

Vallás

Kérdés: Mik az igaz vallás ismertetőjegyei?

Sri Chinmoy: Megbocsátás, könyörület, tolerancia, testvériség és az egység érzése- ezek az igaz vallás ismertetőjegyei. Ha egység-szívedben élsz, érezni fogod minden vallás lényegét, ami nem más, mint Isten szeretete.

Az igaz vallás az egyetemesség minőségével rendelkezik. Nem keres hibát más vallásokban. A hamis vallások hibát keresnek más vallásokban. Azt mondják, övék az egyetlen igaz vallás, és az ő prófétájuk az egyetlen megváltó. Az igaz vallás azonban érzi, hogy minden próféta az emberiség megváltója.

A vallás nem fanatizmus. A vallás legtisztább formájában az Igazság egyetemes egységének érzése.  A fanatikus sohasem látja az Igazságot annak teljességében, még a legvadabb elképzelésében sem.  A fanatikus semmit sem tud adni a világnak, pont azért, mert szív ajtaját nem tartotta tárva-nyitva és mivel nincs meg  a képessége, hogy beszéljen a lelkével.

A vallás beszél. Jelentőségteljesebben beszél, mint a szavak. Sajnos, gyakran kíméletlen elferdítés tárgya.  MIndazonáltal hosszútávon győzedelmesen kimondja az Igazságot.

Kérdés: Miért van szükségünk a vallásra?

Sri Chinmoy: A vallásra azért van szükségünk, mert túl akarunk lépni a végesen, hogy beszélgethessünk a Végtelennel. Ez nemcsak lehetséges, de szükségszerű is, mert ott van bennünk egy tudatos lény, aki teljes egészében látja Isten valóságának a képét.

Sri Chinmoy csodálatos dalai Jézussal kapcsolatban:

Not my will, but thy be done. /Legyen meg a Te akaratod.

Yo so alpha…/Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.


Sri Chinmoy Bölcsessége, Mauntain Silence: O dreamers of Peace