Emberi szeretet, isteni szeretet

Birtokolj és légy boldog:

Valóban,

Ez az emberi szeretet meghatározása.

Válj eggyé, és légy boldog:

Valóban

Ez az isteni szeretet meghatározása

Possess and be happy:

Indeed,

This is the definition 

Of human love.

Become and be happy:

Indeed

This is definition

Of divine love.

Kétféle szeretet létezik: emberi szeret és isten szeretet. Az isteni szeretettel először a gyökérhez az Egyhez, a Forráshoz megyünk, és onnan megyünk a sokhoz, az ágakhoz, a levelekhez, a virágokhoz és a gyümölcsökhöz. Az isteni szeretet az egységben rejlő sokféleség dala.

Az emberi szeretetben követelés van, de legalábbis elvárás. Gyakran követeléssel kezdjük. Még ha magasabb bölcsesség virrad, akkor is elvárunk valamit másoktól. Meg is győzzük magunkat arról, hogy ez az elvárás jogos. Mivel tettünk valamit másokért – szeretetünket adtuk – úgy érezzük, teljesen jogosan várunk valamit cserébe.

Az isteni szeretetben azonban nincs követelés vagy elvárás. Az isteni szeretetben csak adunk és adunk. Az emberi életben, mielőtt szeretetünket adnánk, megpróbáljuk feltárni mások irántunk érzett szeretetét. Az isteni életben, mielőtt szeretetünket adnánk másoknak, megpróbáljuk a szeretetet a maga valóságában és teljességében felfedezni magunkban. Csak akkor áll módunkban szeretetet nyújtani másoknak. Eleinte akkor virrad fel elégedettségünk, amikor látjuk, hogy azok, akiknek szeretetünket nyújtjuk, teljes szívvel elfogadják azt. De van az isteni szeretetnek egy ennél is magasabb formája, mikor túllépünk ezen az érzésen, és pusztán az önodaadás kedvéért adunk szeretetet. Adunk, és még ha nem is fogadják el a szeretetünket, azt sem bánjuk. Továbbra is adunk, mert Forrásunk csupa Szereret.

Az emberi szeretetben nemcsak követelés és elvárás létezik, hanem ennél még valami sokkal rosszabb: megvonás. Először követelünk, aztán elvárunk. Majd amikor elvárásunk nem teljesül, igyekszünk elfordulni attól, akinek szeretetünket korábban nyújtottuk. Az isteni szeretet sohasem ilyen. Az isteni szeretettel megpróbálunk eggyé  válni mások hiányosságaival. Így megérthetjük és szolgálhatjuk őket, azzal a szándékkal, hogy hiányosságaikat átalakítsuk.

There are two types od love: human love and love divine. With divine love, we go firts to the root, the One, the Source and from there we go to the many, the branches and leaves, the flowers and fruits. Divine love is the song of multiplicity in unity.  

In human love there is demand, or at least expectation. Very often we start with demand. Even when a higher wisdom daws, we still expect something from others. We convince ourselves that this expactation is justified.   Sinde we have done someting for others – offered our love we feel it is quite legitimate to expect something in return.

But divine love there is no such thing as demand or expectation. In divine love we just give and give. In the human life, before we give our love, we try to discover others’ love for us. In the divine live, before we give our love to others, we try to discover love in its reality and integrality within ourselves. Only then are we in a position to offer love to others. At first, our satisfaction dawns when we feel that those to whom we offer our love accept it wholeheartedly. But there is an even higher form of divine love when we go beyond this feeling, and give love just for the sake of shef-giving. We give, and even if our love is not accepted, we do not mind. We shall go on giving, for our Source is all Love.

In human love there is not only demand and expectation, but there is something even worse: withdrawal. First we demand, then we expect. When our expectation is not fulfilled, we try to withdraw from the person to whom we have offered our love. In divine love, it is never like that. With divine love we try to become one with the imperfections of others. In this way we can understand them and serve them with a view to transforming their imperfections. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide).

love-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Love


Sri Chinmoy: Szeretet (119-123), All-Local NY Performance “At my Master’s Compassion-Feet” 2014 augusztus

Reklámok

A szeretet hatalma

Olvastam valahol egy aforizmáját, mely így szól:” Mikor a hatalomszeretet helyére a szeretet hatalma lép, az ember új nevet kap: Isten.” Ki tudná ezt fejteni?

Sri Chinmoy: A vitális hatalom szeretete elpusztítja az egész világot, de az isteni szeretet, ami önmagában is hatalom, csak átalakíthat minket -a bennünk rejlő emberit istenivé alakítja. A hatalom szeretete a felsőbbrendűség szeretete. Egy ember, vagy egy nemzet úgy érzi, hogy a hatalom gyakorlásával meg lehet hódítani az emberiség szívét. De ez lehetetlen. Nem azért sírunk isten Arcának megpillantásáért, mert Ő csupa Hatalom, hanem mert csupa Szeretet. Csak a szeretet hatalma tudja igazán meghódítani az emberiség szívét.

Ha úgy érezzük, hogy a világ tele van gyűlölettel, akkor állandóan keserű érzéssel leszünk az élet iránt. És akkor rögtön vitális hatalmunkkal,  uralkodásra törő erőnkkel próbáljuk meghódítani a világot. De ha korán reggel imádkozunk és meditálunk, ha szívünk mélyén szerető gondolatokat dédelgetünk, akkor a világot rögtön barátunknak érezzük. A pozitív hatalmat éljük át, az egység erejét, mely a szeretetből fakad.

Mikor azt mondom hogy “Isten” lesz az ember új neve, itt “Isten” egyetemességet jelent. Ő Egy és Sok egyszerre. Egy volt, de szerette volna sokféleségben örömét lelni. Itt megszűnik az egyéniség, és megjelenik az egyetemesség. Ha a szeretet hatalmával élünk, a véges emberi egyéniség azonnal eltűnik, és helyébe a végtelen isteni egyetemesség lép.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

love-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Love

 


Sri Chinmoy:Szeretet (186-187),  Love versus Power – Equal Winners: 23 perces orgona szóló a Riverside Church-ben 2000. augusztus 23.-án


Átalakulás

Az átalakulás olyan, mint egy ház, mely csak akkor válik otthonná, ha béke, öröm, harmónia és szeretet van jelen benne. A ház azelőtt csak tégla, homok, fa és anyagi tárgyak összessége; de ezek jelentéktelenek és haszontalanok mindaddig, míg béke, szeretet, öröm és egység nem költözik beléjük. Ha ezek érezhetőek, akkor a ház otthonná változik.

Az emberi élet teljesen értelmetlen, ha nincs benne szeretet. Egy élet, Istennek egy teremtménye haszontalan, ha nincs benne szeretet. Ha szeretet tölti fel az életet, csak akkor nyer értelmet és válik gyümölcsözővé. Arra van szükségünk, hogy a ház otthonná változzon. Arra van szükségünk, hogy az élet átalakuljon a szereteten keresztül.

A földön az emberi értelmet tekintjük a legfejlettebbnek. De az értelem hiábavaló mindaddig, míg nem a tágasság jellemző rá. Az értelem haszontalan mindaddig, míg a tágasság át nem alakítja. A közönséges emberi értelem mindig megpróbálja felsőbbrendűségét fenntartani. Mindig másokat hibáztat és gyanúsít. Csak annak örül, ha egyéniségét kiélheti. Kinek kell ez az értelem? De ha a tágasság belép az értelembe, az értelem megvilágosul és beteljesül.

Egy teremtményre önmagában nincs szükségünk, mert tehetetlen, reménytelen és hasznavehetetlen. Ha viszont Isten Fényét látjuk a teremtményben, akkor már nem gyámoltalanságot, hanem szolgálatkészséget, nem reménytelenséget, hanem reményteljességet, nem hasznavehetetlenséget, hanem hasznavehetőséget látunk. Amit látunk, az nem csak egy puszta ígéret, hanem tökéletes biztosítéka az ígéret beteljesülésének. Ha a Teremtő Fénye átformálja, a teremtmény léte csak akkor nyer értelmet, akkor válik termékennyé. Máskülönben egy földi teremtmény haszontalan.

A törekvés élete, az odaadás élete, az ima, a koncentráció és a meditáció élete nem tud minket nagyon messzire vinni mindaddig, amíg nem érezzük, hogy csak azért jöttünk a világra, hogy Istennek örömöt szerezzünk, és hogy Istent szolgáljuk az Ő saját Módján. Máskülönben lehet törekvésünk, lehetünk odaadóak, lehet imánknak, koncentrációnknak, meditációnknak ereje, és ezek elvisznek minket egy célhoz, de ez a cél nem a végső cél, amit Isten számunkra rendelt.

Minden imában, minden koncentrációban, minden meditációban emlékeznünk kell Istennek tett ígéretünkre, hogy azért jöttünk a világra, hogy megörvendeztessük Őt az Ő saját Módján. Minden imával, meditációval és bármi mással eltöltött idő hiábavaló, ha nem emlékezünk Istennek tett ígéretünkre, és ha nem vagyunk biztosak magunkban, hogy ígéretünket meg is tudjuk tartani. Nem számít, hogy hány órát imádkozunk, nem számít, hogy hány órát koncentrálunk és meditálunk, végül is minden keserű csalódáshoz vezet. Kétségtelen, hogy az imánknak, koncentrációnknak és meditációnknak lesz eredménye, de ez az eredmény távol lesz elégedettségünktől.

Belső érzékenységünknek megfelelően egy célt tűztünk magunk elé, és e célt elérhetjük. De mindaddig, amíg a Teremtő Fénye nem világosítja meg, nem alakítja át belső elképzelésünket, nem leszünk elégedettek, csalódottak maradunk. Minden pillanatban, mikor imádkozunk, koncentrálunk vagy meditálunk, ha magunk elé tudjuk idézni Szeretett Supreme-unknak tett lélekteljes ígéretünket – hogy azért láttuk meg a napvilágot, hogy az Ő saját Módján örömöt szerezzünk Neki – és ha belső bizonyosságunkat tartani tudjuk, akkor ígéretünket be tudjuk és be is fogjuk váltani. Csak akkor lesz imánknak, koncentrációnknak és meditációnknak igazi értéke, igazi jelentősége, igazi beteljesedése.

Az életet át kell alakítania a szeretetnek. Az értelmet át kell alakítania a tágasságnak. A teremtményt át kell alakítania a Fénynek. Felületes imánkat, meditációnkat át kell alakítania a belső bizonyosságnak, és az Istennek tett ígéretünkre való emlékezésnek. Csak akkor virrad fel elégedettségünk, a teljes, az örökké tartó elégedettségünk.

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide)

love-sri-chinmoy1
Sri Chinmoy festménye: Love

 

 


Sri Chinmoy: Everest törekvés

Emberi szeretet, isteni szeretet

Az egyedüli hatékony módszer arra, hogy az embert szeressük, az, ha először fáradhatatlanul szeretjük Istent.

Minden belső tanítás vége a szeretet: az isteni szeretet, nem az emberi szeretet. Az emberi szeretet megköt, az eredménye pedig kielégítetlenség. És a kielégítetlenség végén ott a pusztulás. Az isteni szeretet ellenben kiterjedés, növekedés, a valódi egység érzése. Tehát ha valakit szeretünk, tudnunk kell, hogy éppen azért szeretjük, mert mélyen benne ott lakozik Isten. Nem azért szeretem, mert ő az apám, az anyám vagy a testvérem. Nem. Csak azért szeretem, mert benne érzem és látom legkedvesebb Szeretettem élő jelenlétét.

Jharna-Kala-by-Sri-Chinmoy-undated-404.jpg


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása június 20

Mivel Isten jobban szeret

Éppen azért,

Mert Isten végtelenül jobban szeret engem,

Mint ahogyan én szeretem saját magamat,

Nem teheti meg, hogy olyan gondatlan legyen

Az életemmel,

Mint amilyen én vagyok.

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-9-1-2006-4-1024x660

 


Sri Chinmoy: Virág-Lángok (54)

Mosoly, szeretet és elfogadás

Mosolyogjatok barátaim, lelkes barátaim, mosolyogjatok. Mosolyogjunk. Igaz, világunk tele van szenvedéssel és gyötrelmes kínokkal, de ez még nem ok arra, hogy ne mosolyogjunk. Mosolyognunk kell, hogy a világot a szenvedés terhétől megszabadítsuk. Mosolyognunk kell, hogy enyhítsük kimondhatatlan kínjait.

Szeressetek, barátaim, lelkes barátaim, szeressetek. Szeressünk. Igaz, világunk tele van gyűlölettel és hitetlenséggel, de ez még nem ok arra, hogy ne szeressünk és ne higgyünk. Szeretnünk és hinnünk kell, hogy kiszárítsuk a gyűlölet tengerét. Szeretnünk és hinnünk kell, hogy széttörjük a hitetlenség hegyének szikláit és csúcsait.

Fogadjátok el barátaim, lelkes barátaim, fogadjátok el. Fogadjuk el. Igaz, világunk becsapott és elárult minket, mégis el kell fogadnunk a világot, mert szent kötelességünk megváltoztatni a világ arcát. Mindaddig, amíg nem fogadjuk el a világot, nem tudjuk átformálni, ezért sajátunknak, teljesen a sajátunknak kell elfogadnunk, hogy átalakíthassuk.

Végül pedig ne felejtsünk el Szeretett Supreme-unkra mosolyogni, ne felejtsük el szeretni és elfogadni Őt, mert Ő Örökkévalóságunk sajátja, és mi az Ő Örökkévalóságának sajátjai vagyunk.

Azért kell mosolyognunk Szeretett Supreme-unkra, mert Ő istenien nagy. Azért kell szeretnünk Szeretett Supreme-unkat, mert Ő a legeslegjobb. Azért kell elfogadnunk Szeretett Supreme-unkat sajátunkként, mert Örökkévalóságának kiválasztott eszközei vagyunk. A saját Módján tetszeni, megörvendeztetni és beteljesíteni Őt – mindannyian ezért láttuk meg a napvilágot. Ő a Forrásunk. Benne látjuk, Benne érezzük, Benne teljesítjük be utazásunkat.

Mosolyogj, szeress és fogadj el. Világunk kétségtelenül Szeretett Supreme-unk egy kivetülése, jóllehet messze van a tökéletességtől. De eljön az idő, mikor képesek leszünk gyökeresen megváltoztatni világunk arcát, és átformálni Tökéletesség-Valósággá.

Mosolyogjunk Istenre, szeressük és fogadjuk el Őt, mert Ő mindenhol csak értünk, feltétel nélkül csak értünk van.

 

sri-chinmoy-pavitrata


Sri Chinmoy: Everest törekvés