Mantrák / Mantras

A Szeretett Legfelsőbb Abszolút Úr végtelen nagylelkűségéből adódóan lélekpezsdítő szívet emelő és élet felébresztő mantrák ezreit hozta létre angolul a Mesterekben és a Mesterek által.

Volt idő, amikor a tudatlanság-óceánom azt gondolta, hogy csak szanszkrit nyelven lehet mantrákat, varázsigéket írni. Tágas tudatlanság volt a nevem. Majd felvirradt rám a bölcsesség, amikor Sri Aurobindo Savitri-jét olvastam és tanulmányoztam. Akkor jöttem rá, hogy angolul is lehet mantrákat alkotni.

Bölcsességem növekedett, amikor jól ismert angol költők néhány sorát olvastam. Legnagyobb meglepetésemre és örömömre ezek az angol költők határozottan mantrákat alkottak, biztos vagyok benne, hogy más nyelvek is adtak mantrákat.

Most tudom, hogy a mantra nem a szanszkrit kizárólagos monopóliuma. Gazdagsága, a legistenibb gazdagsága meglehet minden egyes nyelvnek.

 

The Lord Beloved Absolute Supreme, out of His infinite Bounty, has created thousands of soul-stirring, heart-elevating and life-awakening mantras in English in and through your Master.

There was a time when my ignorance-ocean thought that mantras, incantations, could be written only in Sanskrit. Ignorance vast was my name. Then wisdom dawned on me when I read and studied Sri Aurobindo’s Savitri. At that time, I came to realise that mantras can be created in English as well.

My wisdom increased when I read some of the lines of the well-known English poets. To my great surprise and joy, these English poets definitely created mantras. I am sure other languages have also offered mantras.

Now I know that mantras are not the sole monopoly of Sanskrit. They can be the wealth, the most divine wealth, of each and every language.

https://drive.google.com/open?id=0B-L3Y1oTM4RTVVJBTFB6ZHpZQTA

Jharna-Kala-22-10-1975.jpg

 


Pillanatképek az Örök Barátról (41); Aum Govindaya Namah: A védelem mantrája a Bhajan Singers előadásában

Reklámok

Avatár

Az avatár Isten közvetlen alászállása: az Isteninek valódi, szilárd része, amely folyamatosan működik a legmagasabb és legalacsonyabb síkon egyaránt.

Amikor egy avatár lent van a földön, megtestesíti az összes többi, előtte itt járt avatár tudatát. Sri Rámakrisna azt mondta: “Aki Ráma, aki Krisna, egy személyben Rámakrisna.”. Itt nyugaton, sajnos egyedül Krisztust ismeritek el avatárnak. Vagy elfogadjátok, vagy elutasítjátok. Ha elfogadjátok, számotokra nem létezhet más avatár. De itt hibát követtek el. Krisztus, Buddha, Sri Krisna és mások ugyanonnan jöttek. Ha Krisztust a végtelen isteni Tudatnak tartod, nem különítheted el tőle Sri Krisnát, Buddhát vagy Sri Rámakrisnát. A Legfelsőbb vette fel azt a formát, amit Krisztusnak nevezünk, Ő vette fel a formát, amit Sri Krisnának nevezünk, és azt a formát is Ő öltötte magára, amit Sri Rámakrisnának nevezünk.

An Avatar is a direct descendant of God; a real, solid portion of the Divine which constantly operates in the Highest and also in the lowest. 

Also, when there is one Avatar on earth, he embodies the consciousness of all other Avatars that came before him. Sri Ramakrishna said, “He who is Rama, he who is Krishna, in one form is Ramakrishna.” In the West, unfortunately, you recognise only the Christ as an Avatar. Either you accept him or you reject him. If you accept him, then there can be no other for you. But in this you are making a mistake. The Christ, the Buddha, Sri Krishna and others all came from the same room. If you take the Christ as the divine, infinite Consciousness, then you cannot separate Sri Krishna, the Buddha or Sri Ramakrishna from the Christ. The Supreme entered into the form which you call the Christ; He entered into the form which you call Sri Krishna; He entered into the form which you call Sri Ramakrishna.

A dalok elérhetők még ittitt és itt is.

1916619_1055204004500069_7190592328663438456_n
Sri Rámakrisna
letöltés
Sri Aurobindo

Sri Chinmoy bölcsessége (12-13), Jishu Avatar: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Ramakrishna: Sri Chinmoy saját dalát énekli, Sri Aurobindo: Sri Chinmoy saját dalát énekli

A bátraknak való

Kérdés: Meg lehet Istent valósítani úgy, hogy nem vonulunk el egy barlangba?

Sri Chinmoy: Nem minden spirituális mester vonult a Himalája barlangjaiba, hogy Istent megvalósítsa. Én sem egy himalájai barlangban valósítottam meg Istent. A legtöbb spirituális mester, mint például Sri Rámakrisna, Buddha, Sri Aurobinso és mások, nem meditáltak a Himalája barlangjaiban.

Volt idő, amikor szükség volt arra, hogy az emberek visszavonuljanak a világtól, de ez most már egyáltalán nem szükséges. Ha nem nézel szembe a világgal, a világ üldözni fog, mint egy tolvaj. De miért kellene félni félni a világtól? Ha szilárdan állsz és elfogadod a világot, a világ tisztelegni fog neked, és azt mondja: “Neki van ereje.” Ha félsz a világtól, akkor a világ mint egy oroszlán, felfal. De ha megvan a képességed, hogy úgy cselekedj, mint egy isteni hős, és szembenézz a világgal, akkor Isten könyörülete, isten Fénye és Isten ereje leszáll rád.

A spiritualitás a bátraknak való. Az Isten-megvalósítás a bátraknak való, nem a puhányoknak. Szinte minden indiai szentirat ugyanezt mondja: “A puhányok nem nyerhetik el a lelket.” Csak azok fognak előremenetelni és látják meg a célt, akiknek van erejük.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (147), Samadhur Sure: Silence-Hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő