Az Örökkévalóság futói vagyunk / We are Eternity’s runner

Az ima és meditáció mindig a belső futásunkra emlékeztet minket. Az egyetlen különbség a külső és a belső futás között, hogy a belső futásban nincs kijelölt cél vagy végállomás. A külső futásban amint befejeztük – mondjuk – a 100 métert, vége a versenynek. Talán nem nyerünk, de elértük a célunkat. Azonban a belső futásban az Örökkévalóság futói vagyunk.

Belső futásunk feltétlenül segít a külső futásunkban. Ima és meditáció által nagyfokú akaraterőt tudunk fejleszteni, és ez az akaraterő képes segíteni, hogy rendkívül jól teljesítsünk a külső futásunkban. A meditáció csendesség és nyugalom, míg a tudat a futásban csupa dinamizmus.  Ugyanakkor a futó külső sebessége alapjában véve rendelkezik egyfajta nyugalommal és csenddel. Valójában a külső élet, a külső lendület csak akkor lehet sikeres ha a belső nyugalomból ered. Ha nincs belső egyensúly, akkor nem létezhet sikeres külső mozgás. A nyugalom egy láthatatlan erő, és ez az erő mindig kész, hogy a külső futó segítségére siessen.

A belső futó mindig megpróbálja ösztönözni a külső futót. Először a belső futó így szól: “Menj előre, menj előre! Menj tovább, menj tovább!” A külső futó azt feleli: “Hogyan tudok tovább menni, ha nem adod nekem a törekvést és a belső sírást?” Akkor a belső futó megadja a külső futónak a belső sírást, hogy valami nagyszerűt tegyen, és valami jóvá váljon. Ezen a módon, a belső futó inspirációt és törekvést ajánl a külső futónak.

 

Prayer and meditation always remind us of our inner running. The only difference between the outer running and the inner running is that in the inner running there is no set goal or destination. In the outer running, as soon as I have finished one hundred metres, let us say, the race is over. I may not win, but I have reached my goal. But in the inner running, we are Eternity’s runner.

Our inner running definitely helps us in our outer running. Through prayer and meditation we can develop intense will-power, and this will-power can help us do extremely well in our outer running. Meditation is stillness, calmness, quietness, while the running consciousness is all dynamism. Again, the runner’s outer speed has a special kind of poise or stillness at its very heart. So the outer life can be successful only when there is inner poise. Poise is an unseen power, and this unseen power is always ready to come to the aid of the outer runner.

The inner runner is always trying to inspire the outer runner. First the inner runner says, “Go forward, go forward, go ahead, go ahead!” Then the outer runner says, “How can I go ahead if you do not give me the aspiration and inner cry?” Then the inner runner gives the outer runner the inner cry to do something and to become something good. In this way the inner runner offers inspiration and aspiration to the outer runner.

 

sri-chinmoy-jogging


Sri Chinmoy: Külső és belső futás (21); Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik csapata énekli

Reklámok

Futás és spirituális fejlődés / Running and spiritual development

Interjú, melyet Robert Swan, a Simply Living Magazin szerkesztője készített Ausztráliában, Canberrában, 1984. szeptember 14-én

Kérdés: Említette, hogy filozófiája a külső és a belső ötvözése.  A legtöbb ember a meditációt egy belső folyamatként értelmezi, és érdekelne, el tudná-e magyarázni számunkra, miért érzi azt, hogy a maratonfutásnak helye van a spirituális fejlődésben.

Sri Chinmoy: A belső futás és a külső futás kiegészítik egymást. A külső futáshoz fegyelemre van szükségünk. A fegyelem élete nélkül nem érhetünk el sikert az élet egyetlen területén sem. Így mikor külsőleg futunk, ez a belső futásra emlékeztet minket. A belső futás, amint tudjuk, a leghosszabb táv, egy örök táv. Nem tudjuk, mikor indult, és fogalmunk sincs, mikor fogjuk befejezni. Míg ha egy maratonról van szó, tudjuk, hogy 26 mérföld megtétele után véget ér.

A külső futáshoz a fegyelem, a kitartás és a türelem életére van szükségünk – oly sok dologra, melyek jók! A spirituális életben is szükségünk van sok dologra – le kell győznünk a félelmünket, a kétségünket, a féltékenységünket, a bizonytalanságunkat és így tovább. Így azt érezzük, hogy egyik segíti a másikat.

Kora reggel, ha frissesség van az értelemben, és jó egészségnek örvendek, akkor inspirált leszek, hogy imádkozzak és meditáljak. Ha az egészségem rossz, akkor nem fogok felkelni, és imádkozni és meditálni. Vagyis a jó egészségem segít, hogy jó keresővé váljak.

Másrészt, ha igaz kereső vagyok, akkor megpróbálok tenni valamit az emberiségért az anyagi síkon. Ha szeretem Istent, a Teremtőt, akkor szeretnem kell Istent, a Teremtményt is, máskülönben miféle szeretetről van szó? Ha szeretem Istent, aki ezt a világot teremtette, akkor szeretnem kell magát a Teremtést is.  Tehát, ha külsőleg futunk, akkor a Teremtést látjuk, és mikor imádkozunk és meditálunk, akkor próbálunk tudatosan tudatában lenni a Teremtőnek.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik testileg nem egészségesek nem érhetik el a megvilágosodást?

Sri Chinmoy: Ó nem, bizonyosan elérhetik. Az egyetlen dolog az, hogy nem kell a világ legerősebb embere legyünk, nem kell, hogy bokszoló vagy birkózó legyünk. Azt mondom, hogy kora reggel, ha nem fáj a hasam, ha nincs fejfájásom vagy lázam, ha futok, vagy valamilyen más testedzést végzek, akkor az sokat segít nekem. Máskülönben, ha elvonulok a Himalája barlangjaiba, és elkezdek imádkozni és meditálni, és elhanyagolom a testet, akkor hány napig, hány hétig, hány hónapig tudom azt folytatni?

Vannak néhányan, akik hajlamosak elhanyagolni a testet, a test szükségleteit. Nem mondjuk azt, hogy a világ legnagyobb bokszolóivá vagy birkózóivá kell válnunk, nem. Csak egy alapszintű edzettséget kellene fenntartanunk. Ha testileg fitt vagyok, akkor képes leszek kora reggel felkelni. Akkor imádkozhatok és meditálhatok. Ha testileg nem vagyok fitt, akkor meglesz a képességem, hogy imádkozzak és meditáljak?

 

An interview conducted by Robert Swan, the editor of Simply Living Magazine, on 14 September 1984 in Canberra, Australia.

Question: You have said that your philosophy is a merging of the inner and the outer. Most people would interpret meditation as being an inner process and I wonder if you could explain for us how you feel marathon running has a place in spiritual development.

Sri Chinmoy: The inner running and the outer running complement each other. For outer running, we need discipline. Without a life of discipline, we cannot succeed in any walk of life. So when we do outer running, it reminds us of the inner running. The inner running, we know, is the longest distance, eternal distance. We do not know when it started and we have no idea when we are going to end it. Whereas, if it is a marathon, we know that after covering 26 miles and 385 yards, we come to an end.

For outer running, we need a life of discipline, endurance and patience — so many things which are good! In the spiritual life also we need many things — we have to conquer our fear, doubt, jealousy, insecurity and so on. So we feel that one is helping the other.

Early in the morning, if I have freshness in my mind and if I have sound health, then I will be inspired to pray and meditate. If I do not have good health, then I am not going to get up and pray and meditate. So it is my good health that is helping me to become a good seeker.

Again, if I am a true seeker, then I will try to do something for mankind on the physical plane. If I love God the Creator, I must also love God the Creation, otherwise what kind of love is it? If I love God, who has created this world, I must also love the Creation itself. So while we run outwardly, it is the Creation that we see and when we pray and meditate, we are trying to have a conscious awareness of the Creator.

Question: Does that mean that people who are not physically healthy cannot reach enlightenment?

Sri Chinmoy: Oh no, most definitely they can. The only thing is that we do not have to be the strongest man, we do not have to be a boxer or wrestler, no. I am saying that early in the morning if I do not have stomach upset or headache or fever, if I am running or doing some other physical activity, then it helps me a lot. Otherwise, if I enter into the Himalayan caves and start praying and meditating and neglecting the body, then how many days can I go on, how many weeks, how many months?

There are some people who tend to neglect the body, the needs of the body. We are not saying that we have to become the world’s greatest boxers or wrestlers, no. Only we should try to maintain a basic fitness. If I am physically fit, then I will be able to get up early in the morning. Then I can pray and meditate. If I am physically unfit, will I have the capacity to pray and meditate?

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (182-183), Tomare Rakhibo: Sri Chinmoy dalát Anahata együttes adja elő

A kor az elmében van

Sri Chinmoy 1996. június 1-én, Sacramentóban, Kaliforniában a következőket mondta, miután maga is részt vett a Kalifornia Szenior Játékokon:

Minél fiatalabbá tudsz válni, annál gyorsabb lesz a fejlődésed. Ez abszolút nem vicc! Jómagam gyorsan közelítek a 65 év felé. Meg fogok még tenni néhány olyan dolgot ebben az életben, amit ifjú éveimben nem tudtam megtenni. Már álltam fejen, amit sose tudtam megcsinálni, még akkor sem, mikor bajnok atléta voltam. És van még öt vagy hat dolog, amit megteszek majd ebben az inkarnációmban, amiket atlétikai karrierem során nem tudtam megtenni.

Ha gyorsabban akarsz fejlődni, akkor gyermeki szíved kell egyen. Érezd, hogy csak hétéves vagy. Egyedül az elme érezteti velünk, hogy túl öregek, hasznavehetetlenek vagyunk, és hogy semmit sem tudunk tenni. Ezt az elmét el kell hallgattatni a szív akaratával, a lélek akaratával. A kor az elmében van és nem a testben. Ha azt gondoljuk, hogy öregek vagyunk, akkor utazásunknak ez a vége, teljesen a vége.

Még ha nem is akarsz kora reggel edzeni, akkor is próbáld magaddal azt éreztetni, hogy egészen fiatal vagy. Csak menj ki, és lásd, mi történik. Aztán, amikor gyalogolsz, próbálj kicsivel gyorsabban gyalogolni. Miközben bármit is teszel, próbáld a mozdulatot gyorsabban elvégezni. Hozd vissza gyermeki éveidet, amikor még a legnagyobb örömmel futottál és játszottál.

The younger you can become, the faster will be your progress. This is absolutely no joke! I am fast approaching sixty-five years of age. I shall do a few more things in this lifetime which I could not do in my adolescent years. I have already done the head balance, which I could never do, even when I was a champion athlete. And there are five or six more things I shall do in this incarnation which, at the time of my athletic career, I could not do.

If you sincerely want to make faster progress, you have to have a childlike heart. By any means, I am begging each and every disciple to bring back your childhood consciousness. Your childhood consciousness is not silly, no. When you were a little boy or a little girl, you were a most beautiful flower. Then over the years age descends on us. We become fruits and then the fruits become rotten. So let us not grow into fruits. Let us only feel that every day we are blossoming, blossoming. Every day we shall blossom and place ourselves at the Feet of our Lord Beloved Supreme.

To each and everyone I am saying, try to make yourself young. Feel that you are only seven years old if you want to make the fastest progress. I assure you, this is the most effective way to make the fastest progress. Do not think that you have to be childish. It is not childish but childlike that we wish to become. God Himself is childlike. When we are childish, we do many, many stupid things. But to go back to our childhood days is not a stupid thing. If you really want to make progress in your life, this is the only way to think of yourself — as young as possible.

It is the mind that makes us feel we are too old, we are useless. This mind has to be silenced by the will of the heart, by the will of the soul. God is always asking us to silence the mind, the mind that tells us we are too old, we are helpless, we are useless, we can do nothing. We must tell the mind that says we can do nothing that the mind itself is nothing and we are everything.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_masters_games.jpg
Sri Chinmoy Japánban, a Miyazaki versenyen

Sri Chinmoy: Külső futás és belső futás (116-117), All-Local Performance #19 2017 április 13 New York teniszpálya

Meditáció és a sport

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditáció és sport között? Tudom, hogy a harcművészetekben, amit magam is sok évig gyakoroltam, van egy közvetlen kapcsolat, de ez más sportágak esetében is fennáll?

Sri Chinmoy: A sportban energiára, erőre és lendületre van szükségünk. Mikor meditálunk, nyugodttá és csendessé tesszük az elménket. Ha bennünk béke van, akkor hatalmas erőt nyerünk a belső életünkből. Azaz, ha van egy békés pillanatom, akár egy másodpercre is, akkor ez a béke biztos erőként jön hozzám, ha sportolok, akár futok, ugrok vagy dobok. Ez az erő majdnem rendíthetetlen, míg ha nyugtalanok vagyunk, akkor nincs ilyenfajta erőnk.

Nézze meg az elefántot. Az elefánt hatalmas erővel bír. Nem nyugtalan, akár egy majom, amelyik állandóan ide-oda ugrál. Ugyanez igaz ránk is. csak akkor lehetünk békések a külső életünkben, ha a belső életünkben egy elefánt erejével rendelkezünk. Az oroszlán nagyon békés. Aztán, ha történik valami, elkezd üvölteni. De az ereje az a béke, mellyel rendelkezik. Önbizalma van. De a majom és más állatok, akik különösen nyugtalanok, miféle békével rendelkeznek? A meditáció belső erőt ad nekünk. Ha egyszer rendelkezünk belső erővel, akkor feltétlenül sikeresek leszünk a külső életünkben.

Question: What is the relationship between meditation and sports? I know in martial arts, which is something I’ve done for many years, there is a direct relationship, but does it also exist with sports?

Sri Chinmoy: In sports we need energy, strength and dynamism. When we meditate, we make our mind calm and quiet. If inside us there is peace, then we will derive tremendous strength from our inner life. That is to say, if I have a peaceful moment, even for one second, that peace will come to me as solid strength in my sports, whether I am running or jumping or throwing. That strength is almost indomitable strength, whereas if we are restless, we do not have strength like that.

Look at an elephant. An elephant has tremendous strength. It is not restless like a monkey which is moving here and there. It is exactly the same for us. In our inner life if we have the strength of an elephant, then only in our outer life can we be peaceful. A lion is very peaceful. Then when something happens, he starts roaring. But its strength is the peace that it has. It has confidence. But a monkey and other animals that are very, very restless, what kind of strength do they have? Meditation gives us inner strength. Once we have inner strength, we are bound to be successful in our outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shanti-sri-chinmoy
Shanti (Béke): Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (204),  Evening Stars Call Me: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Hatha jóga / Hatha yoga

Kérdés: Szükség van hatha jógára a koncentrációhoz, meditációhoz és kontemplációhoz? Elengedhetetlen az Istenmegvalósításhoz?

Sri Chinmoy: Ha a tested nem elég erős, akkor ma hasfájástól szenvedsz, holnap a fejed fáj, a következő napon pedig valami más bajod lesz. Természetesen nem fogsz tudni koncentrálni és meditálni. Ezért fontos, hogy fitten tartsd a testedet. A hatha jóga ászánák pedig sokkal jobbak a testnek, mint azok az erőteljes gyakorlatok, amiket nyugaton végeznek.  Az ászánák mindaddig nyugtatják a testet, amíg nem viszed őket túlzásba. Ha túl dinamikusan végzed őket, agresszív érzéseket válthatnak ki. De ha megfelelően csinálod, kedves, szelíd, finom vibrációd lesz.

Tudnunk kell, hogy mit akarunk valójában. Amit a hatha jóga képes nyújtani, az nagyon korlátozott. Amit viszont a meditáció képes felajánlani az abszolút korlátlan. Ha azt mondod: “Hadd érjem előbb el a korlátozott dolgot, utána nőjek bele a végtelenbe,” az teljesen rendben van. Viszont, ha megvan a képességed és hajlandóságod, hogy egyből belépj a hatalmas óceánba, Isten nem fogja azt kérni, hogy úszómedencében ússzál. Viszont ha nincs hozzá képességed, hogy egyből az óceánba vesd magad, Isten azt mondja: ússz a medencében és érezd jól magad egy darabig.

Szóval, ha ászánákat akarsz végezni napi öt-tíz percben, azért hogy egészségesen tartsd a testedet, tedd azt. De ha két órát akarsz hatha jógázni, mielőtt meditálsz, az puszta időpocséklás.

Question: is Hatha Yoga necessary in concentration, medittion and contemplation? Is it indispensable for realising God?

Sri Chinmoy: If your body is not strong enough, then today you will suffer from a stomach-ache, tomorrow you will have a headache and the next day you will have some othet disorder. Naturally, you will not able to concentrateand meditate. For that reason it is important to keep the body fit. And hatha Yoga asanas are far better for the body the vigorous exercises that are done in  the West. Asanas will soothe your body as long as you do not do them too much.If asanas are done too dynamically, they may arouse aggresive feelings. But when you do them correctly, you get a kind, mild, soft vibration.

We have to know what actually want. Hatha Yoga has something to offer wich is very limited, and meditation has something to offer wich absolutely unlimited. If you say “let me achieve the limited thing first and then grow into the unlimited, ” that is all right.

Again, if you have the capacíty and willingness to enter directly into the vast ocean, God will not ask you to swim in a swimming pool. But if you do not have the capacity to jump directly into the ocean, the God says, “Go to the swimming pool and enjoy yourself for a while.”

Si if you want to do asanas for five ot ten minutes daily to keep your body fit, you can do so. But if you want to do Hatha Yoga for two hours before you meditate, it will be a sheer waste of time.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_15_80_zurich_10lm_large
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye. (25-27), Ei Prithi Bite: Sri Chinmoy dalát a Temple-Song Hearts együttes énekli.

Sport és spiritualitás

Kérdés: Mi a versenysport spirituális célja?

Sri Chinmoy: A célunk nem az, hogy a világ legjobb atlétáivá váljunk. A mi célunk az, hogy egészségesen tartsuk a testet, dinamizmust fejlesszünk és a vitálisnak ártatlan örömöt okozzunk. A versenysportban az elsődleges célunk nem az, hogy másokat legyőzzünk, hanem hogy állandóan túlszárnyaljuk magunkat. Hétköznap, ha barátainkkal futunk, megfigyelhetjük, hogy éppen ki a legjobb. Saját képességeinket nem tudjuk megfelelően értékelni, ha nincs valamiféle összehasonlítási alap. De nem azért versenyzünk hogy megverjünk másokat, hanem hogy saját képességeinket hozzuk elő. Tehetségünk legjavát akkor tudjuk elérni, ha mások is vannak körülöttünk. Ők sarkallnak bennünket arra, hogy teljesítőképességünk maximumát kihozzuk magunkból.  Őket pedig mi inspiráljuk, hogy kihozzák magukból a legjobbat. Ezért vannak a versenysportjaink.

Ha megtanuljuk az odaadó részvételt a versenysportokban, akkor valódi örömre és spirituális fejlődésre teszünk szert. Azonban ha egoista módon versenyzünk, akkor mind külsőleg, mind belsőleg szenvedni fogunk. Ebben az esetben, még ha az elsők vagyunk, akkor sem kapjuk meg Szuprím áldását, ha pedig ne győzünk, magunkat fogjunk átkozni.

Question: What is thespiritual purpose of competitive sports?

Sri Chinmoy: Our aim is not to become the world’s best athlete. Our aim is to keep to body fit, to develop dynamism and to give the vital innocent joy. In competitive sports, our primary aim should be not to surpass others but constantly to surpass ourselves. In the outer life, when we run with our friends, we are seeing who is actually the best. And we cannot properly evaluate our own capacity unless we have some standard of comparison. But we compete not for the sake of defeating others, but in order to bring forward our capacity. Our best capacity forward only when there are other people around us. They inspire us to bring forward our utmost capacity. This is why we have competitive sports.

If we can learn to participate in competitive sports devotedly, then we will get real joy and make real spiritual progress. But if we compete egotistically, then we are bound to suffer both inwardly an outwardly. In that case even if we stand first, we will not obtain blessings from the Supreme, and if we do  not stand first we will curse ourselves.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy az Anyától veszi át a tízpróba verseny első díját 1958-ban 

Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye (33-35),  Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik adja elő

Létezik kapcsolat

Határozottan létezik kapcsolat a belső és a külső világ között. Tudatosan éreznünk kell ezt a kapcsolatot, és végül meg kell érintenünk és erősítenünk ezt a kapcsolatot lelkünk elszántságával és testünk odaadó szolgálatával és hajlandóságával. A test most az értelemre hallgat. Ha az értelem azt mondja: „Menj arra!”, a test arra megy. A következő pillanatban az értelem így szól: „Nem, nem! Az rossz felé van. Menj valamerre másfelé!”, és a test úgy tesz. Ily módon a test korlátokba ütközik. De messze az elme birodalmán túl ott van a lélek. A lélek el van árasztva fénnyel. Ha tudatosan megpróbálunk szabad bejárást nyerni belső lényünkhöz, a lelkünkhöz, akkor lelkünk fénye természetesen előtérbe kerül, és minden pillanatban segít megküzdeni a bennünk és körülöttünk található komor sötétséggel. És végül meglátjuk, hogy vagy átalakítottuk a sötétséget fénnyé, vagy több millió mérföldre eltávolodtunk a sötétségtől, és a végtelen fény tengerében fürdünk.

Lelkem kívánsága:

Testem váljon

Isten tökéletes eszközévé.

Testem kívánsága:

Lelkem legyen

Testem örökké vezető

És örökké megbocsátó

Kapitánya.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-47mile-1980
Sri Chinmoy 1980-ban, egy 47 mérföldes futóversenyen

Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (április 23), Word-Harmony-Run:  Estela Mary Silva Panzul (Uruguay) Sri Chinmoy dalát adja elő

Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Kérdés: Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Sri Chinmoy: Lelkünk törekvése valamint belső elhivatottságunk és önátadásunk segítségével képesek leszünk elérni a Legfelsőbb Igazságot. Azután hogy megvalósítottuk Istent, a földön való manifesztációval kell beteljesítenünk Őt. De ahhoz hogy kinyilvánítsuk a Legfelsőbbet, a Legmagasabbat a földön a fizikai állóképességre feltétlenül szükség van. Ha ki akarjuk nyilvánítani és manifesztálni akarjuk Őt, a testnek isteni eszköznek kell lennie. Ha a fizikai nem egészséges, a kinyilvánítás nem jön létre, vagy csak nagyon korlátozott mértékben. Ezért figyelmet kell fordítanunk a sportra és a testmozgásra. Különben állandóan gyengék leszünk és betegek. Ez nem azt jelenti, hogy a világ leggyorsabb futójának vagy legjobb atlétájának kell lennünk. De a testet karban kell tartanunk, belső fejlettségünk szerint.

A testnek megfelelő edzés kell ahhoz,, hogy fitt legyen, hogy fogadja a lélek üzenetét. Ha test erős és egészséges, fenntartás nélkül fogadhatja a lélek üzenetét, és tökéletes befogadó edénnyé, tökéletes eszközzé válhatunk. Akkor a lélek törekvése együtt halad a test törekvésével.

Ezért kérlek, mozogj rendszeresen. Erős testedre szükség lesz egy napon az Isten kinyilvánításhoz. Minél magasabbra és mélyebbre mész, annál inkább szükséges lesz számodra, hogy kinyilvánítsd és manifesztáld belső isteniségedet, és ehhez a manifesztációhoz a fizikai fittség kiemelt jelentőségű.sri-chinmoy-carl-lewis

Kép: Sri Chinmoy Carl Lewissel együtt vágtázik.

jun_15_80_zurich_10lm_large

Zürichi 10 km-es versenyen