sport

Meditáció és a sport

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditáció és sport között? Tudom, hogy a harcművészetekben, amit magam is sok évig gyakoroltam, van egy közvetlen kapcsolat, de ez más sportágak esetében is fennáll?

Sri Chinmoy: A sportban energiára, erőre és lendületre van szükségünk. Mikor meditálunk, nyugodttá és csendessé tesszük az elménket. Ha bennünk béke van, akkor hatalmas erőt nyerünk a belső életünkből. Azaz, ha van egy békés pillanatom, akár egy másodpercre is, akkor ez a béke biztos erőként jön hozzám, ha sportolok, akár futok, ugrok vagy dobok. Ez az erő majdnem rendíthetetlen, míg ha nyugtalanok vagyunk, akkor nincs ilyenfajta erőnk.

Nézze meg az elefántot. Az elefánt hatalmas erővel bír. Nem nyugtalan, akár egy majom, amelyik állandóan ide-oda ugrál. Ugyanez igaz ránk is. csak akkor lehetünk békések a külső életünkben, ha a belső életünkben egy elefánt erejével rendelkezünk. Az oroszlán nagyon békés. Aztán, ha történik valami, elkezd üvölteni. De az ereje az a béke, mellyel rendelkezik. Önbizalma van. De a majom és más állatok, akik különösen nyugtalanok, miféle békével rendelkeznek? A meditáció belső erőt ad nekünk. Ha egyszer rendelkezünk belső erővel, akkor feltétlenül sikeresek leszünk a külső életünkben.

Question: What is the relationship between meditation and sports? I know in martial arts, which is something I’ve done for many years, there is a direct relationship, but does it also exist with sports?

Sri Chinmoy: In sports we need energy, strength and dynamism. When we meditate, we make our mind calm and quiet. If inside us there is peace, then we will derive tremendous strength from our inner life. That is to say, if I have a peaceful moment, even for one second, that peace will come to me as solid strength in my sports, whether I am running or jumping or throwing. That strength is almost indomitable strength, whereas if we are restless, we do not have strength like that.

Look at an elephant. An elephant has tremendous strength. It is not restless like a monkey which is moving here and there. It is exactly the same for us. In our inner life if we have the strength of an elephant, then only in our outer life can we be peaceful. A lion is very peaceful. Then when something happens, he starts roaring. But its strength is the peace that it has. It has confidence. But a monkey and other animals that are very, very restless, what kind of strength do they have? Meditation gives us inner strength. Once we have inner strength, we are bound to be successful in our outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shanti-sri-chinmoy

Shanti (Béke): Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (204),  Evening Stars Call Me: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Reklámok

Hatha jóga

Kérdés: Szükség van hatha jógára a koncentrációhoz, meditációhoz és kontemplációhoz? Elengedhetetlen az Istenmegvalósításhoz?

Sri Chinmoy: Ha a tested nem elég erős, akkor ma hasfájástól szenvedsz, holnap a fejed fáj, a következő napon pedig valami más bajod lesz. Természetesen nem fogsz tudni koncentrálni és meditálni. Ezért fontos, hogy fitten tartsd a testedet. A hatha jóga ászánák pedig sokkal jobbak a testnek, mint azok az erőteljes gyakorlatok, amiket nyugaton végeznek.  Az ászánák mindaddig nyugtatják a testet, amíg nem viszed őket túlzásba. Ha túl dinamikusan végzed őket, agresszív érzéseket válthatnak ki. De ha megfelelően csinálod, kedves, szelíd, finom vibrációd lesz.

Tudnunk kell, hogy mit akarunk valójában. Amit a hatha jóga képes nyújtani, az nagyon korlátozott. Amit viszont a meditáció képes felajánlani az abszolút korlátlan. Ha azt mondod: “Hadd érjem előbb el a korlátozott dolgot, utána nőjek bele a végtelenbe,” az teljesen rendben van. Viszont, ha megvan a képességed és hajlandóságod, hogy egyből belépj a hatalmas óceánba, Isten nem fogja azt kérni, hogy úszómedencében ússzál. Viszont ha nincs hozzá képességed, hogy egyből az óceánba vesd magad, Isten azt mondja: ússz a medencében és érezd jól magad egy darabig.

Szóval, ha ászánákat akarsz végezni napi öt-tíz percben, azért hogy egészségesen tartsd a testedet, tedd azt. De ha két órát akarsz hatha jógázni, mielőtt meditálsz, az puszta időpocséklás.

Question: is Hatha Yoga necessary in concentration, medittion and contemplation? Is it indispensable for realising God?

Sri Chinmoy: If your body is not strong enough, then today you will suffer from a stomach-ache, tomorrow you will have a headache and the next day you will have some othet disorder. Naturally, you will not able to concentrateand meditate. For that reason it is important to keep the body fit. And hatha Yoga asanas are far better for the body the vigorous exercises that are done in  the West. Asanas will soothe your body as long as you do not do them too much.If asanas are done too dynamically, they may arouse aggresive feelings. But when you do them correctly, you get a kind, mild, soft vibration.

We have to know what actually want. Hatha Yoga has something to offer wich is very limited, and meditation has something to offer wich absolutely unlimited. If you say “let me achieve the limited thing first and then grow into the unlimited, ” that is all right.

Again, if you have the capacíty and willingness to enter directly into the vast ocean, God will not ask you to swim in a swimming pool. But if you do not have the capacity to jump directly into the ocean, the God says, “Go to the swimming pool and enjoy yourself for a while.”

Si if you want to do asanas for five ot ten minutes daily to keep your body fit, you can do so. But if you want to do Hatha Yoga for two hours before you meditate, it will be a sheer waste of time.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_15_80_zurich_10lm_large

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye. (25-27), Ei Prithi Bite: Sri Chinmoy dalát a Temple-Song Hearts együttes énekli.

Sport és spiritualitás

Kérdés: Mi a versenysport spirituális célja?

Sri Chinmoy: A célunk nem az, hogy a világ legjobb atlétáivá váljunk. A mi célunk az, hogy egészségesen tartsuk a testet, dinamizmust fejlesszünk és a vitálisnak ártatlan örömöt okozzunk. A versenysportban az elsődleges célunk nem az, hogy másokat legyőzzünk, hanem hogy állandóan túlszárnyaljuk magunkat. Hétköznap, ha barátainkkal futunk, megfigyelhetjük, hogy éppen ki a legjobb. Saját képességeinket nem tudjuk megfelelően értékelni, ha nincs valamiféle összehasonlítási alap. De nem azért versenyzünk hogy megverjünk másokat, hanem hogy saját képességeinket hozzuk elő. Tehetségünk legjavát akkor tudjuk elérni, ha mások is vannak körülöttünk. Ők sarkallnak bennünket arra, hogy teljesítőképességünk maximumát kihozzuk magunkból.  Őket pedig mi inspiráljuk, hogy kihozzák magukból a legjobbat. Ezért vannak a versenysportjaink.

Ha megtanuljuk az odaadó részvételt a versenysportokban, akkor valódi örömre és spirituális fejlődésre teszünk szert. Azonban ha egoista módon versenyzünk, akkor mind külsőleg, mind belsőleg szenvedni fogunk. Ebben az esetben, még ha az elsők vagyunk, akkor sem kapjuk meg Szuprím áldását, ha pedig ne győzünk, magunkat fogjunk átkozni.

Question: What is thespiritual purpose of competitive sports?

Sri Chinmoy: Our aim is not to become the world’s best athlete. Our aim is to keep to body fit, to develop dynamism and to give the vital innocent joy. In competitive sports, our primary aim should be not to surpass others but constantly to surpass ourselves. In the outer life, when we run with our friends, we are seeing who is actually the best. And we cannot properly evaluate our own capacity unless we have some standard of comparison. But we compete not for the sake of defeating others, but in order to bring forward our capacity. Our best capacity forward only when there are other people around us. They inspire us to bring forward our utmost capacity. This is why we have competitive sports.

If we can learn to participate in competitive sports devotedly, then we will get real joy and make real spiritual progress. But if we compete egotistically, then we are bound to suffer both inwardly an outwardly. In that case even if we stand first, we will not obtain blessings from the Supreme, and if we do  not stand first we will curse ourselves.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner

Sri Chinmoy az Anyától veszi át a tízpróba verseny első díját 1958-ban 


Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye (33-35),  Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik adja elő

Létezik kapcsolat

Határozottan létezik kapcsolat a belső és a külső világ között. Tudatosan éreznünk kell ezt a kapcsolatot, és végül meg kell érintenünk és erősítenünk ezt a kapcsolatot lelkünk elszántságával és testünk odaadó szolgálatával és hajlandóságával. A test most az értelemre hallgat. Ha az értelem azt mondja: „Menj arra!”, a test arra megy. A következő pillanatban az értelem így szól: „Nem, nem! Az rossz felé van. Menj valamerre másfelé!”, és a test úgy tesz. Ily módon a test korlátokba ütközik. De messze az elme birodalmán túl ott van a lélek. A lélek el van árasztva fénnyel. Ha tudatosan megpróbálunk szabad bejárást nyerni belső lényünkhöz, a lelkünkhöz, akkor lelkünk fénye természetesen előtérbe kerül, és minden pillanatban segít megküzdeni a bennünk és körülöttünk található komor sötétséggel. És végül meglátjuk, hogy vagy átalakítottuk a sötétséget fénnyé, vagy több millió mérföldre eltávolodtunk a sötétségtől, és a végtelen fény tengerében fürdünk.

Lelkem kívánsága:

Testem váljon

Isten tökéletes eszközévé.

Testem kívánsága:

Lelkem legyen

Testem örökké vezető

És örökké megbocsátó

Kapitánya.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-47mile-1980

Sri Chinmoy 1980-ban, egy 47 mérföldes futóversenyen


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (április 23), Word-Harmony-Run:  Estela Mary Silva Panzul (Uruguay) Sri Chinmoy dalát adja elő

Ne korlátozd magad

Menj túl, messze túl!

Ne korlátozd magad azzal,

Hogy összehasonlítod magad másokkal,

Vagy akár saját magaddal.

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

sri-chinmoy-carl-lewis

Sri Chinmoy és tanítványa a sokszoros olimpiai bajnok Carl Lewis

 

 


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (január 28.)

Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Kérdés: Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Sri Chinmoy: Lelkünk törekvése valamint belső elhivatottságunk és önátadásunk segítségével képesek leszünk elérni a Legfelsőbb Igazságot. Azután hogy megvalósítottuk Istent, a földön való manifesztációval kell beteljesítenünk Őt. De ahhoz hogy kinyilvánítsuk a Legfelsőbbet, a Legmagasabbat a földön a fizikai állóképességre feltétlenül szükség van. Ha ki akarjuk nyilvánítani és manifesztálni akarjuk Őt, a testnek isteni eszköznek kell lennie. Ha a fizikai nem egészséges, a kinyilvánítás nem jön létre, vagy csak nagyon korlátozott mértékben. Ezért figyelmet kell fordítanunk a sportra és a testmozgásra. Különben állandóan gyengék leszünk és betegek. Ez nem azt jelenti, hogy a világ leggyorsabb futójának vagy legjobb atlétájának kell lennünk. De a testet karban kell tartanunk, belső fejlettségünk szerint.

A testnek megfelelő edzés kell ahhoz,, hogy fitt legyen, hogy fogadja a lélek üzenetét. Ha test erős és egészséges, fenntartás nélkül fogadhatja a lélek üzenetét, és tökéletes befogadó edénnyé, tökéletes eszközzé válhatunk. Akkor a lélek törekvése együtt halad a test törekvésével.

Ezért kérlek, mozogj rendszeresen. Erős testedre szükség lesz egy napon az Isten kinyilvánításhoz. Minél magasabbra és mélyebbre mész, annál inkább szükséges lesz számodra, hogy kinyilvánítsd és manifesztáld belső isteniségedet, és ehhez a manifesztációhoz a fizikai fittség kiemelt jelentőségű.sri-chinmoy-carl-lewis

Kép: Sri Chinmoy Carl Lewissel együtt vágtázik.

jun_15_80_zurich_10lm_large

Zürichi 10 km-es versenyen