Szegénynek és gyengének lenni / To be poor and weak

Szegénynek és gyengének lenni
Nem erény
Sem spirituálisan,
Sem máshogy.

To be poor and weak
Is not a virtue
Either spiritually
Or otherwise.

Sri-Chinmoy-Jharna-KAla-undated-72
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (1999); At your feet: Sri Chinmoy saját szerzeményét játssza fuvolán

Reklámok

Előre vagy visszafele halad? / Is the world going forward or backwards?

Kérdés: Spirituálisan a világ előrefele vagy visszafele halad?

Sri Chinmoy: Húsz évvel ezelőtt a világ nem volt felkészülve bizonyos dolgokra, most azonban a világ fel van rájuk készülve. Nézd meg, a modern tudomány az elmúlt ötven évben hogyan tette jobbá a külső feltételeket! A spirituális világban ugyanez a fejlődés ment végbe. Száz vagy kétszáz évvel ezelőtt a spirituális keresőnek nehéz volt elérni azokat a tapasztalatokat, amelyeket ti megtapasztaltok. Azokat a fajta tapasztalatokat, amelyek megszerzése a Védikus Látnokok korában évekbe telt – azokat a tapasztalatokat, amelyekért ők erőfeszítést tettek és könyörögtek és keserű könnyeket hullattak -, a huszadik században az emberek talán néhány nap vagy néhány hónap alatt megkapják. A múltban olyan sokáig tartott, hogy egy kis fejlődést elérjenek, vagy hogy egy szemernyi békére szert tegyenek. Most azonban, ahogy Sri Aurobindo leírta, olyan spirituális egyének jönnek, akik végtelenül hatalmasabbak, mint a Védikus Látnokok. A világ tehát fejlődik és fejlődik. Viszont a múlt bizonyos nagy Mesterei, mint Krisna és mások, nem csupán elérték a Legmagasabbat, hanem a Legmagasabbá váltak.

A modern idők keresőinek általában sok olyan kedvező lehetőségük van, ami a régi idők keresőinek nem volt meg. Most, ha ösztönzést akarsz kapni attól, hogy több száz emberrel imádkozol és meditálsz, akkor beülsz az autódba, és elmész a templomba. A Védikus Keresők idejében hol tudtak ők több ezer olyan meditáló és imádkozó embert találni, mint amilyeneket mi találunk a béke koncertjeinken? Ha sok ember együtt a legőszintébben törekszik, akkor ott gyakran nagyobb az intenzitás, mintha egy ember egyedül teszi meg azt. A tudatlanság elleni kötélhúzásban, ha az egyik oldalon tíz vagy tizenkét ember van, akkor nagyobb erő lesz. Bizonyos keresők lehet, hogy gyengék, de még az ő kis erejük is segít, hogy neked jobb meditációd legyen. Ugyanakkor ha valaki gyenge, és te az idődet azzal vesztegeted, hogy negatív módon gondolsz rá, akkor ha elérkezik az idő, hogy keményen húzzál, és minden erődet használd, nem fogod tudni megtenni.

Tehát vannak előnyök és hátrányok manapság; de összességében, ma sokkal könnyebb, mint a múltban. Ugyanakkor a múlt keresőinek nagyobb intenzitásuk és nagyobb törekvésük volt. Ma több a figyelemelvonás; csodás barátaink vannak, mint a televízió, és más dolgok! Ma több külső könnyebbségünk van, de semmi spirituális hasznot nem nyújtanak.

Question: Spiritually, is the world going forward or backwards?

Sri Chinmoy: Twenty years ago the world was not ready for some things, but now the world is ready for them. Look at the way modern science has improved outer facilities over the past fifty years! The same kind of progress has been made in the spiritual world. One hundred or two hundred years ago, it was so difficult for spiritual seekers to get the experiences that you people get. The kind of experiences it took people years to get during the time of the Vedic Seers — experiences they tried for and cried for and shed bitter tears for — in the twentieth century people get in perhaps a few days or a few months. In the past it took so long to make a little progress or to get an iota of peace. But now, as Sri Aurobindo wrote, spiritual figures are coming who are infinitely more powerful than the Vedic Seers. So the world is progressing, progressing. Then again, some Masters of the past like Krishna and others not only reached the Highest but became the Highest.

In general, modern-day seekers have many opportunities that seekers of the past did not have. Now if you want to get inspiration by praying and meditating with hundreds of people, you get in your car and drive to church. In the days of the Vedic Seers, where could they find thousands of people meditating and praying, such as we find at our peace concerts? If many people are aspiring together most sincerely, there is often more intensity than if one person is doing it alone. In the tug-of-war against ignorance, if on one side there are ten or twelve people, there will be more strength. Some of the seekers may be weak, but even their little strength helps you have a better meditation. Again, if somebody is weak and you waste your time thinking of him or her in a negative way, when the time comes for you to pull hard and use all your strength, you cannot.

So there are advantages and disadvantages today; but on the whole, it is much easier today than in the past. Again, the seekers of the past had more intensity and more aspiration. Today there are more distractions; we have wonderful friends like television and other things! Now we have more outer facilities, but they offer no spiritual benefit.

serve-humanity-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Sri Chinmoy válaszol 7. (54-56); The Life River: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Mi előnye származik a spirituális életből? / How does the spiritual life benefit

Kérdés: Milyen választ adnál annak, aki azt kérdezi: “Mi előnye származik az utca emberének a spirituális élettől annak, akit a kenyér és a létfenntartás biztosítása aggaszt?”

Sri Chinmoy: Ha többet aggódik a kenyérért, az azt jelenti, hogy pénzerőre van szüksége. Ha pénze van, vehet kenyeret. Nos tudnunk kell, mi segít bennünket a pénzhez jutáshoz. Az energia, fáradozás, törekvés és az erőfeszítés. Ezek mind belülről jönnek. Aki spirituális életet él, az telis tele van energiával. A spirituális élet képes az élet minden területén ösztönözni az embert; bárkinek tud segíteni a földön. A spiritualitás szorosan vett értelemben az Isten-megvalósításért van. Ha valaki nem akar olyan messzire menni, ha csak az anyagi életben szeretne némi fejlődést elérni, jómódú lenni, imádkoznia kell. Az ima a spiritualitás egy formája, a meditáció a egy formája. Imája és meditációja segíteni fogja, hogy több pénzt szerezzen, és gazdagabbá váljon. De nem ez a spirituális élet igazi célja. A spirituális élet célja a végtelen kincsnek, a Supreme végtelen fényének elérése, ami mindig rendelkezésünkre áll, hogy használjuk. De ha világi emberek gyakorolják a meditációt és az imát, a dolgokat amit akarnak, nem veszik el tőlük. Ellenkezőleg, végtelen mértékben meg fogják kapni.

 

Question: What response would you give to a person who asks, “How does the spiritual life benefit the man on the street, the man who is more concerned about getting bread and maintaining his life?”

Sri Chinmoy: If he is more concerned about earning his bread, that means that he needs money-power. English click here.

sri-chinmoy-switzerland2
Sri Chinmoy Svájcban

 

 

 


Sri Chinmoy: Politika és Spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (41); In the Heart Sky: Sri Chinmoy dalát Ananda együttese énekli

Egy kis homokszem milyen szerepet játszhat? / What part could a little grain of sand play?

Kérdés: A világ olyan, mint a Szahara sivatag. Az emberek a világban csak homokszemek. Egy kis homokszem milyen szerepet játszhat?

Sri Chinmoy: Ha ma egy végtelenül kicsi rész kész segíteni, és holnap lesz egy másik is, akkor az egész sivatag belenő fokozatosan a tökéletességbe. A tökéletesség olyan, mint a fertőző betegség. Ma benned növekedik, majd ha holnap veled szemben ülök, a te tökéletességed engem fog inspirálni. Még ha nem is akarod nekem adni, amit belsőleg birtokolsz, képes leszek elvenni tudatosan vagy nem tudatosan.

Az egyéni tökéletességnek óriási jelentősége van. A világ soha nem lesz tökéletes addig, amíg minden egyén a világban nem válik tökéletessé. Nem várhatjuk el, hogy az egész világ máról holnapra tökéletes legyen. De ha képesek vagyunk egyénileg belső tökéletességet elérni, akkor a világ külső tökéletessége foozatosan növekedik. Először a saját problémáinkat kell megoldanunk -azaz el kell érnünk a saját megvilágosodásunkat. Csak ha mi saját magunk rendelkezünk belső megvilágosodással, akkor vagyunk képesek terjeszteni. De tévedünk, ha azt mondjuk, “Óh, a világ olyan hatalmas, milyen változást okoz egy ember megvilágosodása?” Ma egy ember világosodik meg. Holnap kettő, és így tovább. Lassan, állandóan és tévedhetetlenül próbáljuk a bennünk lévő isteniséget kinyilvánítani. Amire szükségünk van, az a végtelen türelem. Rendelkezzünk azzal a türelemmel, amely az örökösen kiterjedő tudatunk fénye.

Question: The world is like a Sahara desert. People in the world are but grains of sand. What part could a little grain of sand play?

English click here.

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-9-1-2006-2.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Politika és SpiritualitásJárhatnak-e együtt? (35-37),  When I go to the Lord Buddha: Sri Chinmoy dalát Arthada együttese játssza

Spiritualitás /Spirituality

Kérdés: Ma sokan úgy érzik, hogy növekedik a spiritualitás befolyása a világban. Érdekel, mi az Ön érzése ezzel kapcsolatban. Úgy látja, hogy az emberiség számára eljött az ideje a spiritualitás kiterjedésének?

Sri Chinmoy: A spiritualitás a teremtés kezdete óta létezett. Isten és a teremtése nem választhatók el egymástól. Isten a Teremtő és Isten a teremtmény egy. Az emberek időtlen idők óta imádkoznak. Számtalan módja van az imának és meditációnak, és különféle útjai vannak cél elérésének. A spiritualitás nem bármely egyén, vagy ország egyedüli joga. A spiritualitás egyetemes. Mindenkit Isten eszközének tekintek, azokat, akik tudatosan imádkoznak és meditálnak, Isten kiválasztott eszközének tekintem. Eljön az idő, amikor mindenki felébred. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy most előtérbe került a spiritualitás és nagyon sokan élnek spirituális életet. De az én belső érzésem szerint olyan idő soha nem volt, amikor spiritualitás ne lett volna a földön.

Kérdés: Úgy érzi, hogy korszakról korszakra változik a törekvés mértéke, vagy Ön szerint állandó?

Sri Chinmoy: Változik. Néha az idő jó, máskor rossz. Így néhány évre, mondjuk húsz, harminc vagy negyven évre a spiritualitás talán nem olyan erőteljes, mint máskor. Most a spiritualitásnak nagyon erős aspektusa a béke. Ha nincs béke, akkor a spiritualitásnak a legtisztább értelemben nincs értéke. Korábban a béke csak egy szótári szó volt, nem élő valóság. Bár használhatjuk a ’béke’ szót, kell, hogy az embereknek tudatos éhségük legyen iránta. De most, az utóbbi harminc évben, az emberek nagyobb figyelmet fordítottak a békére.

 

Question: Many people feel today that there is a growth in spiritual influence in the world, and I wonder how you feel about this. Do you see this as a time of spiritual expansion for humanity?

Sri Chinmoy: Since the beginning of creation, there has been spirituality. God and God’s creation cannot be separated. God the Creator and God the creation are one. People have been praying from time immemorial. There are various ways to pray and meditate, and there are various ways to reach one’s destination. Spirituality is not the sole monopoly of any individual or of any country. Spirituality is universal. I take each individual as an instrument of God, and those who consciously pray and meditate are chosen instruments of God. There shall come a time when everybody will be awakened. Very often, we say that now spirituality has come to the fore and many people are practising spiritual life. But my inner feeling is that there has not been any time when there was no spirituality on earth.

Question: Do you feel that the degree to which humanity is aspiring changes from age to age or is it constant in your view?

Sri Chinmoy: It changes. Sometimes the weather is good, sometimes the weather is bad. So, for a few years, let us say for twenty, thirty or forty years, spirituality may not be as strong as it is at other times. Now a very significant aspect of spirituality is peace. If there is no peace, then spirituality in its purest sense has no value. Previously, peace was only a dictionary word. It was not a living reality. Although we use the word ‘peace’, people must have a conscious hunger for peace. But now, for the last thirty years, people have been paying more attention to peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Jharna-undated-25
Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)

 

 


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (55-57), 2017. október 11-én a Mahashamadi évfordulón adott koncert részlete, előadó a Mountain Silence együttes

A spiritualitás az ember tudatos vágyódása Isten után / Spirituality is man’s conscious longing for God.

A spiritualitás az ember tudatos vágyódása Isten után. A spiritualitás azt mondja nekünk, hogy Isten, aki ma ismeretlen, holnap megismerhetővé, holnapután teljes ismertté válik.

Istent Isten kedvéért kell akarnunk. Isten beteljesíthet minket saját vágyunk szerint, de ha ezt így teszi, mi leszünk azok, akik nem érezik magunkat igazán beteljesedettnek. Síró szívünk, törekvő szívünk, megvilágosító szívünk mindaddig nem lesz elégedett, míg Istent az Ő saját módján meg nem örvendezteti.

Egy kezdet nélküli kezdet azt mondja, hogy a spiritualitás egy törekvés-növény. E növény nő, nő, örökké nő. Egy vég nélküli vég azt mondja nekünk, hogy a spiritualitás egy önátadás-fa. Ez a fa isteni gyümölcsöket terem, és e gyümölcsök Szeretett Supreme-unkkal való állandó, tudatos és önátadó egységünk ereje által jutnak el hozzánk.

Az igazi spiritualitás az élet tudatos elfogadása, nem pedig az élet megszüntetése, megtagadása, megsemmisítése. El kell fogadnunk az életet, és gyökeresen meg kell változtatnunk, hogy Szeretett Supreme-unk képmásához legyen hasonlatos.

A spiritualitás így szól a szívhez: „Ó szív, miért maradsz bizonytalan? Nem érzed, hogy a Mindenható, a Supreme lakik benned? Nem szabad bizonytalannak érezned magadat, mert te vagy az, aki kijelentheti az egész világnak, hogy ott van benned a Szeretett Supreme élő Jelenléte. Az emberi lény minden része közül elsősorban te vagy a kiválasztott eszköz, hogy az értelmet, a vitális lényt és a testet a lélekhez vezesd. A lélek végül hozzám vezeti őket.”

A spiritualitás így szól az értelemhez: „Ó értelem, ne gondolkodj többé! Gondolat-erőd csupa zavar. Zavart keltesz a család többi tagjában – a testben, a vitális lényben, a szívben –, és ugyanakkor te is összezavarodsz, ha átadod magad a gondolatok világának. Légy bölcs, és maradj csendben!”

A spiritualitás így szól a vitális lényhez: „Ó, vitális lény, ne sóvárogj! Akkor is, ha vágyaid tárgyát birtoklod, e birtoklás nem tesz elégedetté téged. A birtoklásban ott a vágy még több birtoklás után. Mindig csak egy koldus leszel, ha sóvárogsz. Nem számít, hogy mit kapsz, elégedetlen és beteljesületlen maradsz. Ezért ne menj azon az úton! Vess véget sóvárgásodnak!”

Végül a spiritualitás így szól testhez: „Ó, test, meddig alszol még? Nem látod, hogy időtlen idők óta alszol már? Tudatlanság-alvásod az oka, hogy családod többi tagja képtelen elérni az Aranypartot, a kitűzött Célját. Ó, test, ne aludj! A Cél csak azoké, akik fölébredtek. Ébredj fel, kelj fel! Családod többi tagja abban a pillanatban a leggyorsabbnál is gyorsabban fog futni, amint élénkké és tetterőssé válsz, és félredobod a tudatlanság álmának béklyóit.”

A spiritualitás azt mondja a keresőnek, hogy ne éljen a régmúltban, ne éljen a távoli jövőben, hanem a ma közvetlenségében, az örök Mostban éljen. Ez az örök Most az embert, a törekvő magot, és Istent, a mindent tápláló Gyümölcsöt testesíti meg.

 

Spirituality is man’s conscious longing for God. Spirituality tells us that God, who is unknowable today, will tomorrow become knowable and, the day after, will become totally known.

We must need God for God’s sake. God can fulfil us in our own way, but it is we who will not be truly fulfilled when God satisfies us in our own way. Our crying heart, our aspiring heart, our illumining heart, will never be satisfied unless and until it pleases God in God’s own Way; therefore, our God-realisation is for God’s sake. Man’s perfection lies in God-satisfaction.

A beginningless beginning tells us that spirituality is an aspiration-plant. This plant grows and grows; eternally it grows. An endless end tells us that spirituality is a surrender-tree. This tree bears divine fruits, and these fruits come to us on the strength of our constant, conscious and surrendered oneness with our Beloved Supreme.

True spirituality is our conscious acceptance of life, not the annulment, not the negation, not the annihilation of life. We must needs accept life and radically change the face of life into the very image of our Beloved Supreme.

Spirituality says to the heart, “O heart, why do you remain insecure? Do you not feel that inside you the Almighty, the Lord Supreme, abides? You must not feel insecure, for it is you who can proclaim to the world at large that inside you is the living Presence of the Beloved Supreme. Of all the parts of the being, you have been chosen to be the first and foremost instrument to guide the mind, the vital and the body to the soul. The soul eventually will bring them to me.”

Spirituality tells the mind to remain silent. It says to the mind, “O mind, do not think any more. Your thinking power is nothing short of confusion. You confuse the other members of your family — body, vital and heart — and, at the same time, you are yourself confused when you indulge in the thought-world.”

Spirituality says to the vital, “O vital, do not crave. Do not crave for name and fame. Do not crave for anything, for even if you possess the things that you crave, these possessions will not satisfy you. Even inside these possessions there will be a cry for more possessions. You will always act like a beggar if you crave for anything. No matter what you get, you will remain dissatisfied and unfulfilled. So do not walk along that path. Your craving must come to an end. Do not crave anything.”

Finally, spirituality says to the body, “O body, how long will you sleep? Don’t you know that you have been sleeping from time immemorial? It is because of your ignorance-sleep that the rest of the members of your family are not able to reach the Golden Shore, the destined Goal. O body, sleep not! The Goal is only for those who are awakened. Awake, arise! The rest of the members of your family will run faster than the fastest the moment you become active and dynamic and cast aside the shackles of ignorance-sleep.”

Spirituality tells the seeker not to live in the hoary past, not to live in the remote future, but to live in the immediacy of today, in the eternal Now. This eternal Now embodies man the aspiring seed and God the all-nourishing Fruit.

(Ha nem indul a lejátszsá, kérlek kattints ide.)

433-sri-chinmoy (1)
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Everest-Törekvés (43), Karibona Deri: Sri Chinmoy dalát Ananda együttes adja elő

Futás és spirituális fejlődés / Running and spiritual development

Interjú, melyet Robert Swan, a Simply Living Magazin szerkesztője készített Ausztráliában, Canberrában, 1984. szeptember 14-én

Kérdés: Említette, hogy filozófiája a külső és a belső ötvözése.  A legtöbb ember a meditációt egy belső folyamatként értelmezi, és érdekelne, el tudná-e magyarázni számunkra, miért érzi azt, hogy a maratonfutásnak helye van a spirituális fejlődésben.

Sri Chinmoy: A belső futás és a külső futás kiegészítik egymást. A külső futáshoz fegyelemre van szükségünk. A fegyelem élete nélkül nem érhetünk el sikert az élet egyetlen területén sem. Így mikor külsőleg futunk, ez a belső futásra emlékeztet minket. A belső futás, amint tudjuk, a leghosszabb táv, egy örök táv. Nem tudjuk, mikor indult, és fogalmunk sincs, mikor fogjuk befejezni. Míg ha egy maratonról van szó, tudjuk, hogy 26 mérföld megtétele után véget ér.

A külső futáshoz a fegyelem, a kitartás és a türelem életére van szükségünk – oly sok dologra, melyek jók! A spirituális életben is szükségünk van sok dologra – le kell győznünk a félelmünket, a kétségünket, a féltékenységünket, a bizonytalanságunkat és így tovább. Így azt érezzük, hogy egyik segíti a másikat.

Kora reggel, ha frissesség van az értelemben, és jó egészségnek örvendek, akkor inspirált leszek, hogy imádkozzak és meditáljak. Ha az egészségem rossz, akkor nem fogok felkelni, és imádkozni és meditálni. Vagyis a jó egészségem segít, hogy jó keresővé váljak.

Másrészt, ha igaz kereső vagyok, akkor megpróbálok tenni valamit az emberiségért az anyagi síkon. Ha szeretem Istent, a Teremtőt, akkor szeretnem kell Istent, a Teremtményt is, máskülönben miféle szeretetről van szó? Ha szeretem Istent, aki ezt a világot teremtette, akkor szeretnem kell magát a Teremtést is.  Tehát, ha külsőleg futunk, akkor a Teremtést látjuk, és mikor imádkozunk és meditálunk, akkor próbálunk tudatosan tudatában lenni a Teremtőnek.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik testileg nem egészségesek nem érhetik el a megvilágosodást?

Sri Chinmoy: Ó nem, bizonyosan elérhetik. Az egyetlen dolog az, hogy nem kell a világ legerősebb embere legyünk, nem kell, hogy bokszoló vagy birkózó legyünk. Azt mondom, hogy kora reggel, ha nem fáj a hasam, ha nincs fejfájásom vagy lázam, ha futok, vagy valamilyen más testedzést végzek, akkor az sokat segít nekem. Máskülönben, ha elvonulok a Himalája barlangjaiba, és elkezdek imádkozni és meditálni, és elhanyagolom a testet, akkor hány napig, hány hétig, hány hónapig tudom azt folytatni?

Vannak néhányan, akik hajlamosak elhanyagolni a testet, a test szükségleteit. Nem mondjuk azt, hogy a világ legnagyobb bokszolóivá vagy birkózóivá kell válnunk, nem. Csak egy alapszintű edzettséget kellene fenntartanunk. Ha testileg fitt vagyok, akkor képes leszek kora reggel felkelni. Akkor imádkozhatok és meditálhatok. Ha testileg nem vagyok fitt, akkor meglesz a képességem, hogy imádkozzak és meditáljak?

 

An interview conducted by Robert Swan, the editor of Simply Living Magazine, on 14 September 1984 in Canberra, Australia.

Question: You have said that your philosophy is a merging of the inner and the outer. Most people would interpret meditation as being an inner process and I wonder if you could explain for us how you feel marathon running has a place in spiritual development.

Sri Chinmoy: The inner running and the outer running complement each other. For outer running, we need discipline. Without a life of discipline, we cannot succeed in any walk of life. So when we do outer running, it reminds us of the inner running. The inner running, we know, is the longest distance, eternal distance. We do not know when it started and we have no idea when we are going to end it. Whereas, if it is a marathon, we know that after covering 26 miles and 385 yards, we come to an end.

For outer running, we need a life of discipline, endurance and patience — so many things which are good! In the spiritual life also we need many things — we have to conquer our fear, doubt, jealousy, insecurity and so on. So we feel that one is helping the other.

Early in the morning, if I have freshness in my mind and if I have sound health, then I will be inspired to pray and meditate. If I do not have good health, then I am not going to get up and pray and meditate. So it is my good health that is helping me to become a good seeker.

Again, if I am a true seeker, then I will try to do something for mankind on the physical plane. If I love God the Creator, I must also love God the Creation, otherwise what kind of love is it? If I love God, who has created this world, I must also love the Creation itself. So while we run outwardly, it is the Creation that we see and when we pray and meditate, we are trying to have a conscious awareness of the Creator.

Question: Does that mean that people who are not physically healthy cannot reach enlightenment?

Sri Chinmoy: Oh no, most definitely they can. The only thing is that we do not have to be the strongest man, we do not have to be a boxer or wrestler, no. I am saying that early in the morning if I do not have stomach upset or headache or fever, if I am running or doing some other physical activity, then it helps me a lot. Otherwise, if I enter into the Himalayan caves and start praying and meditating and neglecting the body, then how many days can I go on, how many weeks, how many months?

There are some people who tend to neglect the body, the needs of the body. We are not saying that we have to become the world’s greatest boxers or wrestlers, no. Only we should try to maintain a basic fitness. If I am physically fit, then I will be able to get up early in the morning. Then I can pray and meditate. If I am physically unfit, will I have the capacity to pray and meditate?

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (182-183), Tomare Rakhibo: Sri Chinmoy dalát Anahata együttes adja elő

Tudomány és spiritualitás

Az ember összes tudományos és spirituális eredménye nem más, mint tudatos inspiráció-fény és törekvés-hatalom, mely az Isteni késztetésből két célra irányul: a test számtalan szükségletének és végtelen képességének megvalósítására, és a lélek a túlvilágról alkotott transzcendentális látomásának kinyilvánítása itt a földön, a ma azonnaliságában.

A tudomány az az értékes dolog a földön, amit a ragyogó képzelet hajt előre, saját növekvő tapasztalata pedig húz előre. A spiritualitás az az értékes dolog a földön, amit a beteljesítő törekvés hordoz belül, később pedig a felszínre kerül, és ott tudatosan eggyé válhat Istennel, a tapasztalat mezejével, Istennel, a tapasztattal és Istennel, a Tapasztalóval.

Amilyen régre csak vissza tudunk gondolni, azt látjuk, hogy a tudomány rendkívül gyorsan fejlődött, miközben az emberi boldogság ijesztő ütemben hanyatlott. A mai világ spiritualitásának egy pislákoló gyertyalángját látja csupán, de a holnapi világot elárasztja majd a spiritualitás fénye, ami elrendeltetett és kinyilatkoztatott.

A tudomány most elsősorban az anyagi világgal foglalkozik. Végső soron mi is az anyagi világ? Az a világ, amely nem hisz az isteni élet lehetőségében és szükségszerűségében.

A spiritualitás most főképp a belső világgal foglalkozik. Mi is a belső világ? A belső világ az a világ, amely azt mondja, hogy az isteni élet lehetősége ma kétségtelenül valótlan, de holnap lehetővé válik, holnapután kivitelezhetővé és csak egy napra rá szükségszerűvé.

A tudománynak megvan a képessége, hogy bemutassa az emberiségnek az értelem teljes kifejlődését. A spiritualitásnak megvan a képessége, hogy bemutassa az emberiségnek az elmén túli élet, a szupramentális élet lehetőségét és szükségszerűségét.

A külső fejlődés és a világfelfedezés könnyedén követi a termékeny képzeletet a tudomány világában. A belső fejlődés és az önfelfedezés örömmel követi a lélekteli törekvést a spiritualitás világában.

A tudomány és a mai élet egyszerűen nélkülözhetetlenek egymás számára. A mai élet a szem, a tudomány a látás. A spiritualitás és az emberiség eljövendő élete nélkülözhetetlenek lesznek egymás számára. Az emberiség eljövendő élete lesz a teljesen felébredt tudat, és a spiritualitás lesz annak irányító és beteljesítő lelke.

A tudomány maga is művészetté vált, és ennek a művészetnek be kell állnia a többi művészetek sorába. A mai világban egyetlen művészet se, juthat teljes kifejeződéséhez a tudomány segítsége nélkül. A spiritualitás természetünk átalakításának legmagasabb művészete. Isten, a Legfelsőbb Művész a spiritualitást használja arra, hogy istenien feltárja a világnak az ember megtestesült isteni Valóságát és transzcendentális Igazságát.

Hogy gyakorlati igényeit kielégítse, az ember keservesen sír a tudományhoz. Hogy személyes belső szükségletét kielégítse, az ember gyámoltalanul sír a spiritualitáshoz.

A könyörtelen pusztítás sötét kétségbeesésének és a külső, emberi beteljesülés múlandó elragadtatásának van egy közös barátja: a tudomány. Az új és tiszta teremtés legreményteljesebb bizonyosságának és a belső, isteni beteljesedés élet-átalakító és élet-beteljesítő gyönyörének van egy közös barátja: a spiritualitás.

A tudománynak és a spiritualitásnak egyesülnie kell. Szükségük van egymásra. Egyik a másik nélkül tökéletlen, majdhogynem hiábavaló. Együtt nem csak a legtökéletesebben teljesek, de istenien jelentőségteljesek is.

 

Man’s scientific and spiritual achievements are the conscious inspiration-light and aspiration-might of the Divine’s urge toward two goals: the realisation of the body’s countless necessities and infinite capacities, and the manifestation of the soul’s transcendental vision of the Beyond here on earth, in the heart and immediacy of today.

Science is that precious thing on earth which is pushed forward by a glowing imagination and pulled forward by its own growing experience. Spirituality is that precious thing on earth which is carried within by fulfilling aspiration and later brought to the fore, where it can become consciously one with God the Field of Experience, God the Experience and God the Experiencer.

Within our living memory, we have seen science advancing very fast, while human happiness has been receding at an alarming rate. Today’s world is seeing a flickering candle flame of spirituality, but tomorrow’s world will be flooded with the light of spirituality, destined and decreed.

Science right now deals mostly with the material world. What is the material world, after all? It is the world that does not believe in the possibility and inevitability of a divine life. Spirituality right now deals mostly with the inner world. What is the inner world? The inner world is the world that says that the possibility of a divine life on earth is undoubtedly unreal today, but tomorrow it will be possible, the day after it will be practicable and just the day after that it will be inevitable.

Science has the capacity to show mankind the full development of the mental life. Spirituality has the capacity to show mankind the possibility and inevitability of the life beyond the mind, the supramental life.

The outer progress and world-discovery swiftly follow the fruitful imagination in the world of science. The inner progress and self-discovery gladly follow the soulful aspiration in the life of the world within, the world of spirituality.

Science and modern life are simply indispensable to each other. The modern life is the eye; science is the power of vision. Spirituality, and the future life of mankind will be indispensable to each other. The future life of mankind will be the fully awakened consciousness, and spirituality will be its guiding and fulfilling soul.

Science itself has become an art, and this art must now stand alongside all other arts. No art can ever have its fullest expression in the modern world without the aid of science. Spirituality is the supreme art of our nature-transformation. God the Supreme Artist uses spirituality to divinely reveal to the world man’s embodied divine Reality and transcendental Truth.

To fulfil his practical needs, man bitterly cries to science. To fulfil his personal inner needs, man helplessly cries to spirituality.

The somber despair of ruthless destruction and the matchless ecstasy of the outer, human fulfilment have a common friend: science. The most hopeful certainly of a new and pure creation and the life-energising, life-nourishing, life-transforming and life-fulfilling delight of the inner and divine fulfilment have a common friend: spirituality.

Science and spirituality must be united. They need each other. Without the one, the other is incomplete, almost meaningless. Together they are not only supremely complete but also divinely meaningful.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

Sri-Chinmoy-portrait-sw.jpg


Sri Chinmoy: A belső ígéret (129-131), Kanurai Kandite Chahi: Sri Chinmoy dalát Ramita énekli

A bátraknak való

Kérdés: Meg lehet Istent valósítani úgy, hogy nem vonulunk el egy barlangba?

Sri Chinmoy: Nem minden spirituális mester vonult a Himalája barlangjaiba, hogy Istent megvalósítsa. Én sem egy himalájai barlangban valósítottam meg Istent. A legtöbb spirituális mester, mint például Sri Rámakrisna, Buddha, Sri Aurobinso és mások, nem meditáltak a Himalája barlangjaiban.

Volt idő, amikor szükség volt arra, hogy az emberek visszavonuljanak a világtól, de ez most már egyáltalán nem szükséges. Ha nem nézel szembe a világgal, a világ üldözni fog, mint egy tolvaj. De miért kellene félni félni a világtól? Ha szilárdan állsz és elfogadod a világot, a világ tisztelegni fog neked, és azt mondja: “Neki van ereje.” Ha félsz a világtól, akkor a világ mint egy oroszlán, felfal. De ha megvan a képességed, hogy úgy cselekedj, mint egy isteni hős, és szembenézz a világgal, akkor Isten könyörülete, isten Fénye és Isten ereje leszáll rád.

A spiritualitás a bátraknak való. Az Isten-megvalósítás a bátraknak való, nem a puhányoknak. Szinte minden indiai szentirat ugyanezt mondja: “A puhányok nem nyerhetik el a lelket.” Csak azok fognak előremenetelni és látják meg a célt, akiknek van erejük.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (147), Samadhur Sure: Silence-Hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

Nem a kiválasztott keveseké

A spirituális élet nem a kiválasztott keveseké. Mindenkié. Vannak, akik lassan sétálnak, még mások talán kocognak. Megint mások gyorsan futnak, sőt vágtáznak. De Isten választott Órájában mindannyian ugyanazt a Célt fogjuk elérni, feltéve, hogy útközben nem állunk meg egészen. Vagy ami még rosszabb, hátraarcot veszünk, és igyekszünk visszatérni régi életünkhöz, ami nem más, mint egy istentelen, törekvés nélküli állati élet.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

0329
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág 338.