A siker tartóoszlopai / Pillars of success

Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert nem tudjuk, mi fog velünk történni holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, hogy ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor azt senki sem fogja megtenni. De ha érezni tudjuk, hogy van Valaki –a Belső vezetőnk – aki végtelenül többet gondol ránk, mint mi magunk, és ha felelősségünket tudatosan oda tudjuk adni Neki, akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondja. Kisgyermekként átadjuk magunkat a szüleinknek, és cserébe védelmet kaptunk. Külső életünkben felnőttekké váltunk, de a spirituális életünkben még mindig gyermekek vagyunk, és minden pillanatban meg kell próbálnunk belső lényünk parancsaira hallgatni.

Természetesen nem fogunk tudatosan vagy szándékosan hibázni, da ha mégis hiba történik belső természetünkben, életerőnkben, testünkben vagy értelmünkben, akkor azonnal kész kell legyünk azt félelem nélkül bevallani. Végső soron mik is a hibák? Maga az a gondolat, hogy hiba valami szégyenletes, vagy meg sem említhető, rossz rezgéseket teremt a kozmoszban. Ha azt gondoljuk, hogy a hiba olyan valami, amit egyértelműen büntetés követ, akkor alapvetően tévedünk.

Először tekintsük a hibákat kudarcnak. Mik is a kudarcok? A siker tartóoszlopai. A kudarcok Isten bennünk átélt tapasztalatai. Ő pedig a végső Célhoz, a tökéletes Tökéletességhez vesz minket. Másodszor, tekintsük a hibákat féligazságoknak. Ha a hibát egy tökéletlen vagy parányi igazságnak tekintjük, ha tudunk benne egy szikrányi igazságot látni, akkor érezhetjük, hogy a hiba helyrehozható vagy igazsággá alakítható. Mit teszünk általában? Elválasztjuk magunkat a hibától, mintha az valami piszkos, undorító obszcén dolog lenne. Ehelyett tekintsük a hibát egy darab agyagnak, amit valami hasznos dologgá lehet gyúrni és formázni.

 

Why do we worry? We worry because we do not know what is going to happen to us tomorrow, or even in the next minute. We feel that if we do not do something for ourselves, then nobody is going to do it. Buti f we can feel that there is Someone who thinks of us infinitely more than we think of ourselves –our Inner Pilot- and if we can consciously offer our responsibility to Him, then our past, our present and our future become His problem. As very young children, we surrender to our parents and get in return, protection. In our outer life we have become adults, buti n the spiritual life we are still children, and at every moment we must try to listen to the distates of our inner being.

Of course, we shall not commit any mistake consciously or deliberately. But if a mistake takes place in our inner nature, in our vital nature, in our physical nature, or in our physical mind, then immediately we should be ready to confess it. In our free and humble confession is our immediate emancipation. Otherwise, we shall simply be crushed by the mountain of our mistakes.What are mistakes after all? The very idea of a mistake being shameful or unmentionable creates a wrong vibration in the cosmos. If we think a mistake is something that will inevitably be followed by punishment, then we are totally wrong.

First, let us take mistakes as failures. What are failures? Failures are the pillars of success. Failures are God’s experiences in us. God is experiencing Himself in us and through us, and He is carrying us toward the ultimate Goal which is perfect Perfection. Second, let us take mistakes as half truths. If we take a mistake as something abominable or unpardonable, then the mistake can never be rectified or remoulded into truth. But if we consider a mistake as an imperfect truth or an infinitesimal truth, if we see in a mistake an iota of truth, then we can feel that the mistake can be rectified and transformed into truth. But what do we usually do? We separate ourselves from the mistake as if it were something dirty, ugly and obscene. Instead, let us take each mistake as a lump of clay. This lump of clay can be shaped and moulded into something useful.

2003-chinmoy-ny-aug

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős (176-177), Sri Chinmoy fuvolán játszik: Béke koncert 1984. Párizs

Reklámok

Anyagi siker vagy spirituális siker / Material Success Or Spiritual Success

Ha Istent akarod, egyszerű életet kell élned. Egy nap csak huszonnyégy órából áll, és ha egyszer elmúlik, nem tér vissza többé. Ha egy órát elvesztegetsz, az örökre elveszett. Nem tudod visszszerezni. El kell határoznod, mire használsz minden egyes röpke pillanatot: földi élvezetekre vagy Istenre. Ha úgy érzed, elsődleges és legfőbb szükségletetd Isten,  akkor, ha leegyszerűsíted az életed, nem lesz zavaró vagy kísértő tényező.

Sok olyan dolgot teszünk itt a Földön, ami szükségtelen. Sok minden van a tulajdonunkban, ami felesleges. Ha van egy autónk, két autót akarunk. Ha van egy házunk, két házat akarunk. Állandóan szaporítani próbáljuk anyagi tulajdonainkat, ahelyett, hogy megpróbálnánk olyan kevéssel létezni, ami földi életünkhöz leginkább szükséges. De tudnunk kell, valójában mit akarunk. Ha spirituálisak akarunk lenni, akkor természetesen időnk legnagyobb részét spirituális tevékenységekkel kell töltenünk.

Talán úgy érzed, hogy amikor anyagi életed teljes biztonságban van, és elértél már némi anyagi sikert, amikor eljutottál egyfajta külső öröm-és tökéletességérzéshez, akkor könnyebben tudsz majd spirituális életbe kezdeni. Nos ebben nincs semmi rossz, de a legtöbb kereső úgy találja, hogy amit a fizikai síkon, a külső világban elért, az nem számít előnynek vagy külön segítségnek a spirituális életében. Ha jól megtaláltad a helyed a külső életben, ha biztonságban vagy és elértél bizonyos szintű sikert, az nagyszerű. De ha úgy érzed, hogy ezek a külső eredmények meggyorsítják majd spirituális fejlődésedet, az legtöbb esetben nem igaz. Épp ellenkezőleg, általában pont fordítva lesz. Sok ember ért el világi sikert, de ezzel spiriruális életük gyakran nehezebb lesz, mert az egó, a büszkeség és az önelégültség érzése az anyagilag sikeres ember útjába állhat.

A valódi spirituális siker akaratunk tudatos átadása a Mindenható Akaratának. Nincs abban semmi rossz, ha az anyagi siker és a spirituális siker együtt járnak, feltéve, hogy készek vagyunk mindent feláldozni a spirituális sikerért. De ennek általában az ellenkezője történik. Mikor anyagi sikerünk mind többet követel tőlünk, spirituális életünket feláldozzuk az anyagi élet követeléseiért.

Englis homepage here.

If you want God, you have to lead a simple life. There are only twenty-four hours in the day, and when they are gone, they do not come back again. If you waste an hour, then it is lost to you forever. You will not be able to retrieve it. You have to decide what you will use each fleeting moment for: for worldly pleasure, or for God. If you feel that your first and foremost necessity is God, then if you simplify your life, you will not be distracted or tempted if you keep all the objects of temptation around you, then you are consciously and deliberately delaying your spiritual progress.

There are many things we do here on earth that are unnecessary. There are many things we own that are superfluous. You live in a house, and you have a room. In your room, if you want to, you can have a radio, a stereo, a television and many other things which you don’t really need. I am speaking from the spiritual point of view. If you want to lead a spiritual life, if you want to live the life of aspiration, if you want to realise God, then to make the fastest progress, it will be better for you to think more of God than of music and television, and all kinds of other things. You have to know what you want. If you want to be a spiritual person, then naturally you have to spend most of your time in spiritual pursuits. 

You feel that when your material life is fully secure and you have achieved some material success, when you have attained some sense of outer joy or perfection, then it becomes easier for you to enter into the spiritual life. Now, there is nothing wrong in this. But most seekers have found that what they have achieved on the physical, outer plane, is not an asset or additional help to their spiritual life. If you are well established in the outer life, if you are secure and have achieved some standard of success, that is wonderful. But if you feel that these outer achievements will expedite your spiritual progress, that is not true in most cases. On the contrary, usually it will be the other way around. Many people have achieved earthly success: But often their spiritual life will be more difficulte, because ego, pride and a sense of self-sufficiency may stand in the way of materially succesful people.

Real spiritual success is the conscious surrender of our will to the Will of the Almighty. There is nothing wrong if material success and spiritual success go together, provided you are ready to sacrifice everything for spiritual success. But usually what happens is just the opposite. When material success begins to make demands on us, we sacrifice our spiritual life to the demands of the material life.

evening-peace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (47-48), The Life River: Sri Chinmoy játszik fuvolán

Siker / Success

A siker fokmérője
A külső öröm.
A fejlődés fokmérője
A belső béke.

Success is measured
By the outer joy.
Progress is measured
By the inner peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-bonn-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18475), The green of the forest: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Szinte senki

Ki akar külsőleg sikeres lenni?

Szinte mindenki.

Ki akar változni külsőleg vagy belsőleg?

Szinte senki.

 

Who wants to succeed outwardly?

Almost everybody.

Who wants to change outwardly or inwardly?

Almost nobody.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

8-4-85-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (1952), Mangalamoy: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes játsza.

Spiritualitás – anyagi siker

Kérdés: Összeegyeztethető a spirituális élet és az anyagi siker?

Sri Chinmoy: Természetesen.A dolog úgy áll, hogy tudnunk kell az anyagi siker értékét. Ha anyagi sikert értünk el, az helyes és jó. De ha úgy érezzük, hogy a spirituális siker és az anyagi siker egyformán szükséges lelkünk utazásához, akkor tévedünk. A helyes megközelítés az, hogy úgy érezzük, hogy első a spirituális élet. Azután éreznünk kell, hogy szükség van a spirituális élet lélegzetének kinyilvánítására az anyagi életben.

Kellő fontosságot kell tulajdonítanunk az anyagi életnek. Keményen dolgozunk és próbálunk sikeresek lenni. De tudnunk kell, hogy a tapasztalat két formában jöhet hozzánk: siker és kudarc formájában. Ha igazán spirituálisak vagyunk, megpróbáljuk látni, hogy a sikerrel, vagy a kudarccal járunk-e Urunk kedvében. ha belépünk a spirituális életbe, nem a külső életben nyert úgynevezett siker az igazi sikerünk. Igazi sikerünk tudatos azonosulásunk a Supreme Akaratával.

Ha nem tudunk anyagi sikerre szert tenni, mások azt mondhatják, hogy vesztettünk. Ha a dolgokra emberi szemünkkel tekintünk, mi magunk azt mondjuk: “Óh, nem voltunk sikeresek.” Nem-spirituális barátaink azt fogják mondani, hogy teljes kudarc vagyunk, és ha emberi elménket használjuk, mi is azt mondjuk: ” Igen, teljes kudarc vagyok.” De spirituális síkon a tapasztalat elfogadása valódi siker. Az egység tapasztalata belső Vezetőnkkel a legfelsőbb siker, és belső lényünk meg tudja nekünk mondani, átmentünk-e a vizsgán. A spirituális siker nem olyan eredményt jelent, amelyet mások emberi emberi értelmükkel elismernek. Ha spirituálisak vagyunk, a siker az egységet jelenti Isten Akaratával.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Világ harmónia

 


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (54-55)

 

 

 

 

Bármi történjék a Gondviselés jóvoltából

Bármi történjék is a Gondviselés jóvoltából, az nemcsak hogy a lehető legjobb, de szükségszerű is, mert nincs más választási lehetőség.

A siker és a kudarc két tapasztalat. Ezt a két tapasztalatot egyesítenünk kell, és erőfeszítésünk végén bármelyik tapasztalathoz jussunk is, azt rendkívüli örömmel kell felajánlanunk a Legfelsőbbnek. Ha az eredményt lélektelien, vidáman, fenntartás és feltétel nélkül Szeretett Legfelsőbb Urunk Lábai elé tudjuk helyezni, akkor kétségkívül valódi lelki békénk lesz. A lelki béke eljön, és kopogtat életünk ajtaján. Nem kell várnunk a lelki békére, ő fog várni ránk.

A tökéletes boldogság:
Lelkesedés elvárás nélkül.

 

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-340

 


Sri Chinmoy: Életem-lélek utazása