Isten kozmikus játéka

Isten egy volt, de sokká akart válni. Az egyszemélyes játszma nem szórakoztató. Ha bármilyen játékot akarsz játszani, több játékosra van szükség. Isten saját csendjéből hozta létre Önmagát hogy istenien élvezze a kozmikus játékot.

Ha mélyen magunkba merülünk, látjuk, hogy mi csak tudatos részvevői vagyunk Isten Kozmikus Játékénak, hogy nem mi vagyunk a cselekvők; Isten a cselekvő. Mi csak az Ő eszközei vagyunk. Isten egy, de úgy érezte, hogy szórakoztatni akarja Önmagát, beteljesíteni Magát milliónyi alakban és formában. Úgy érezte , hogy amíg csak Egy, nem teljesen elégedett. Miért kellene megelégednie azzal, hogy Ő csupán az Egyetlen végtelen? Lehet a sokszoros véges is. Isten mindentudó, mindenható és mindenütt jelenlevő. Ha mindenható, akkor miért ne lehetne olyan, mint egy hangya, egy végtelenül kicsiny teremtmény? Mindenható hatalma miatt úgy gondolunk Istenre, mint valami nagyon nagyra , hatalmasra. De éppen azért, mert Isten mindentudó és mindenható  képes benne lenni a végeben is. Így Isten az Ő örök játékát benned és rajtad keresztül, rajtam keresztül, minden emberi lényen keresztül játssza.

Isten végtelen, de benne lakik minden egyes kicsiny gyermekben. Itt a végesben szórakoztatni akarja magát, és a Végtelen dalát játszani. Csak akkor éli át a legnagyobb örömet. A végesben történik az, hogy a Végtelen elérésére törekszünk. És a végtelen akkor részesül a legnagyobb örömben, ha olyan kicsivé teszi magát, amilyenné csak lehetséges.

Véges és végtelen -ezek külső szemünk számára ellentéteknek látszanak, de Isten szemében egyek. A véges és a Végtelen mindig együtt járnak, egyik kiegészíti a másikat. A véges el akarja érni az abszolút Legmagasabbat, ami a Végtelen. A Végtelen a végesben és rajta keresztül akar megnyilvánulni. A játék akkor teljes. Ellenkező esetben egyoldalú lenne a játék. Nem lenne öröm, nem lenne teljesítmény, nem lenne beteljesedés. A Végtelenben és azon keresztül a véges énekli a megvalósítás dalát. És a végesben és rajta keresztül a Végtelen énekli a manifesztáció dalát.

Uram, kereslek és Te elrejtőzöl.

Azért kereslek, mert Nélküled

Élet-lángom nem ég, és nem is tud égni.

Hát Uram, mondd meg nekem, 

Miért rejtőzöl el?

“Leányom, azért rejtőzöm el, mert

Rejtőzködésem erősíti a keresésedet,

Örömtelivé teszi szeretetedet,

Felmagasztalja teljesítményedet,

És halhatatlanná teszi megvilágosodásodat.

Mi az élet célja?

Az élet célja a belső isteniség kinyilvánítása. Az élet célja az, hogy Isten tudatos eszközévé, választott eszközévé váljunk. Az élet célja az, hogy kinyilvánítsuk  azt a legmagasabb Igazságot, amit megtestesítünk. Először  látnunk és éreznünk kell az Igazságot. Aztán fel kell fednünk és ki kell nyilvánítanunk az Igazságot.

132-ckg


Sri Chinmoy: Istenről…

Reklámok

Részletek a 27000 törekvés növény sorozatból

Isten Igazsága és Isten Részvéte

Mindig versenyeznek.

Mondanom sem kell,

Hogy mindig a Részvéte nyeri meg a versenyt.

—–

Mindig amikor elesel,

Állj fel!

Azután mosolyogj, és menj

Lassan, biztosan és feltartóztathatatlanul

A törekvés útján.

—–

Isten mindenkinek mást választ ad,

mert mindenki hatalmas Elégedettség-örömet

Kap az ő saját válaszától.

————–

Ha Isten elégedett veled,

Szándékosan talán nem teljesíti minden vágyad.

Ha rendkívül elégedett veled,

Akkor talán teljesíti néhány vágyad.

De ha teljesen elégedett veled,

Akkor egyetlen földhözkötött vágyad sem fogja teljesíteni.

Mert azt akarja, hogy osztozz vele

Végtelenségének nyílt Gyönyörében.

—–

Amit Isten keze hozott létre,

Hogyan tudnánk te vagy én,

Vagy akár mindketten együtt

Valaha is tönkretenni?

—–

A halál nem az élet záróvizsgája,

És soha nem is lehet az.

—–

Soha ne engedd senkinek,

Hogy levágja arany álmaid

Ezüst szárnyait.

—–

Isten úgy tűnik,

Mintha aludna.

De valójában

Soha nem alszik.

—–

Ne vádold Istent!

Követelj többet

Magadtól.

Ne vádold magad!

Várj el kevesebbet

Másoktól.

—–

Talán nem látod

Istent, az Igazságot,

De mindenképpen meg kell látnod

Istent, a Részvétet,

Amint ott jár minden nap

Minden földi úton.

—–

Légy bölcs!

Imádkozz Istenhez, hogy válasszon helyetted.

Örömmel meghallgatja az imád.

bird305-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: 27000 törekvés növény

Kell-e félnünk Istentől?

Kérdés: Mi a véleményed a Bibliának arról a részéről, amely azt mondja, hogy félnünk kell Isten Igazságszolgáltatásától?

Sri Chinmoy:  Ne haragudj, nem tudok egyetérteni ezzel a nézettel. Nem szabad félnünk Isten Igazságszolgáltatásától, és nem szabad félnünk Istentől. Ha félünk Istentől, sohasem leszünk képesek bármit is elfogadni Istentől. Ha egy gyermek fél az apjától, nem lesz képes elfogadni semmit tőle. Még csak oda sem fog menni hozzá. Ha látja, hogy az apja olyan magas és erőteljes, akkor nem akar odamenni hozzá. De ha a gyermek szereti az apját, még ha az apja hatalmas és erőteljes is, a gyermek érzi, hogy az apja nem arra fogja használni az erejét, hogy őt megüsse. Ellenkezőleg, a gyermek érzi, hogy az apja arra fogja használni azt az erőt, hogy megvédje őt, ha veszélyben van.

Félelemmel és félelmen keresztül közelíteni Istenhez nagyon egészségtelen. Istent csak szeretnünk volna szabad. Azt kellene éreznünk, hogy amije Atyánknak van, az a miénk is. Sajnos, még mindig gyermekek vagyunk, ezért nem tudja Atyánk nékünk adni azt. Az apa nem adja oda hatalmas vagyonát egy gyermeknek. De mire a gyermek felnő, megkapja azt, ami az apjáé, és ami az apja. Ha lélekteljesen tudjuk szeretni Istent, akkor Isten mindent nekünk ad.

Amikor egy gyermek a sárban játszik, és aztán az anyja hirtelen hívja, a gyermek nem fél attól, hogy anyja megveri azért, mert piszkos. Futva  megy anyjához, és az anya a gyermek piszkosságát azonnal a sajátjának tekinti. Megmosdatja, hogy mások is lássák, milyen tiszta az ő fia. Így kell nekünk is Istenhez közelítenünk. Nem számít, mennyi istentelen dolgot cselekedtünk, odafuthatunk Hozzá, és érezhetjük, hogy Részvétével azonnal megtisztít bennünket.

Ne félj.

Aki fél, nem tud

Isten Részvét-szeme

És Isten Megbocsátás-lába közelében maradni.

 Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-14-1-2006-2


Sri Chinmoy: Istenről