Önátadás / Surrender

Kérdés: Mi az a legfontosabb belső kincs, amivel a kereső rendelkezhet?

Sri Chinmoy: A spirituális életben az önátadás a legértékesebb kincsünk. Mindenkivel vele születik az önátadás, senki nincs, akinek ne állna végtelen mértékben a rendelkezésére. De sajnálatos módon néhány kereső képtelen használni ezt a gazdagságot.

Utunkon az önátadás a legfontosabb kulcs az Örökkévaló ajtajának kinyitásához. Ennek az önátadásnak ébernek, tudatosnak és állandónak kell lennie. A keresőnek minden cselekedet előtt, minden cselekedet alatt és minden cselekedet befejezése után éreznie kell az önátadás élő lélegzetét. Kinek kell átadnia magát? A Belső Vezetőnek.

Kérdés: Mit jelent a tudatos önátadás?

Sri Chinmoy: A tudatos önátadás tudatlanságunk átadása a fényünknek, tökéletlen természetünk átadása tökéletes természetünknek, istentelen tudatunk átadása isteni tudatunknak. Bár a láb és a fej egyazon test részei, eljön az idő, amikor látjuk vagy érezzük, hogy a láb mélységes tudatlanságban van, míg a fej fényben és gyönyörben létezik. Ha a láb ugyanazt a fényt és gyönyört akarja élvezni, mint amit a fej élvez, akkor át kell adnia a létét a fejnek. De az önátadás előtt a lábnak éreznie kell, hogy elválaszthatatlan része a fejnek. Hasonlóképpen, amikor alacsonyabb tudatunk ráébred, hogy a magasabb tudat, a magasabb létezés része, akkor megpróbálhatjuk átadni alacsonyabb természetünket a magasabb természetünknek.

Ez olyan, mint felmászni egy fára. A fa aljánál, a gyökérnél kell kezdeni. Ha nem a földről kezdünk el mászni, hogyan érjük el a gyümölcsöket, amelyek a legfelsőbb ágon vannak? De amíg nem tudjuk, hogy legfelül gyümölcs van, nem kezdünk el mászni. Tudatában kell tehát lennünk legmagasabb létünknek hogy a legtörekvőbb részünknek és legalacsonyabb létünknek vagyis legkevésbé törekvő részünknek is. Tudatossággal kezdjük, azután alacsonyabb részünknek akarnia kell azt, amivel a magasabb részünk rendelkezik, fel kell, hogy akarjon mászni a fára, akarnia kell megszerezni a gyümölcsöket. Abban a pillanatban, amint legalacsonyabb létünk teljesen átadja magát a legmagasabb létünknek, a legalacsonyabb tökéletesen eggyé válik a legmagasabbal.

Mondjuk, hogy a föld az alacsonyabb részünk, és a menny a magasabb. Ha a föld átadja magát, a nem törekvő tulajdonságok bennünk átadják magukat. Kinek? A mennynek. Mi a menny? A menny a törekvő részünk, a megvilágosodott részünk.

 

Question: What is the most important inner wealth that a seeker can have?

Sri Chinmoy: In the spiritual life our most precious wealth is surrender. We are born with surrender, so that no one is without this wealth in infinite measure. But unfortunately, some seekers are unable to use this wealth.

In our path, surrender is the most effective key to open the door of the Eternal. This surrender has to be vigilant, conscious and constant. Before each action is performed, while it is in the process of being performed and after it has been completely performed, the seeker has to feel the living breath of surrender. To whom? To the Inner Pilot.

Question: What is the meaning of conscious surrender?

Sri Chinmoy: The meaning of conscious surrender is to surrender our ignorance to our light, our imperfect nature to our perfect nature, our undivine consciousness to our divine consciousness. We have to know that although the feet and the head are in the same body, there comes a time when we see or feel that the feet are in deep ignorance, whereas the head is in light and delight. If the feet want to enjoy the light and delight that the head is enjoying, then they have to surrender their existence to the head. But before surrendering, the feet have to feel that they are part and parcel of the head. Similarly, when our lower consciousness is aware of the fact that it is part of the higher consciousness, the higher existence, then we can try to transform our lower nature into our higher nature.

It is like climbing up a tree: we have to climb up from the root at the bottom of the tree. When we reach the topmost bough, there we get the most delicious fruits. But if we don’t start at the root, if we don’t climb up right from the ground, then how are we going to get the fruits? While we are on the ground we have to know that there is fruit at the top.

Conscious surrender means awareness, awareness of our highest existence or our most aspiring part and awareness of our lowest existence, our least aspiring part. The moment our lowest existence surrenders itself to our highest existence, the lowest becomes completely one with the highest.

When earth surrenders, the unaspiring qualities in us surrender. To whom do they surrender? To Heaven. What is Heaven? Heaven is our aspiring part, our illumining part.

(English click here.)

(Ha nem indulna a lejátszsá, kérlek kattints ide.)

3-2-1985-sri-chinmoy1
Sri Chinmoy festménye (Jharna kala)

Sri Chinmoy: Önátadásom az Istenné válásom (5-7), Premer Basini: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Hogyan tudjuk átadni magunkat a Legfelsőbbnek?

Kérdés: Hogyan tudjuk átadni magunkat a Legfelsőbbnek?

Sri Chinmoy: Mondjuk, amikor hároméves voltál, hallgattál édesanyádra. Talán most már nem hallgatsz rá mindig, mert azt gondolod, többet tudsz nála. De amikor gyerek voltál, magától értetődő hited volt benne, és mindig hallgattál rá. És ezáltal, hogy hallgattál rá, mindig a helyes dolgot tetted. Anyukád azt mondta, ne nyúlj a tűzhöz, és szót fogadtál. Ha megérintetted volna a tüzet, az megégette volna a kezed. Azonban éppen azért, mert engedelmes voltál, és átadtad magad az ő akaratának, elkerülted, hogy megégesd magad. Sok dologra kért, hogy ne tedd meg, és mivel nem tetted meg őket, megmenekültél.

Ugyanilyen gyermeki egyszerűséggel és őszinteséggel, ugyanilyen hittel kell rendelkezned a spirituális életben. El kell hinned, hogy spirituális mestered, akárcsak az édesanyád, nem hagy cserben, nem vezet félre. A spirituális életben most egy gyermek, egy csecsemő vagy. Ha ugyanolyan magától értetődő hittel tudsz rendelkezni, amilyennel a gyermekkorodban, akkor most is beteljesülsz. Egy gyermek állandóan igényli maga körül az anyját. Spirituális életedben is szükséged van mestered belső irányítására, ha biztonságban akarsz lenni. Ha ez a belső vezetés hiányzik, vagy elveszíted, többé nem vagy biztonságban. Spirituális mestered nem vezet félre, Belső Vezetőd nem csap be. Nem! Az önátadás csak akkor jön, ha hiszünk valaki másban, ha abban a bizonyos személyben nagyobb a hitünk, mint saját magunkban.

Hogyan válhatsz gyermekivé? Gyermekivé a felejtés által válhatsz. A tudatlanság és a sötétség sok dolgot tanított, amelyet most el kell felejtened. Egy gyermek gyakorlatilag semmit sem tud, annyit tud csak, hogyan szeresse az anyját, és ez mindennél többet jelent a számára. neked és mindenki másnak el kell felejtenetek azokat a dolgokat, amelyekre az elme tanított.

Ha nincs mestered, akkor mélyen belülre kell menned, hogy felfedezd lelked belső hangját. Érezned kell, hogy a belső hang messze jobban tud mindent, mint te. Sajnos a keresőt nagyon gyakran félrevezetik. Olykor az életerő hangja megtévesztően hasonlít a lélek belső hangjára és a kereső összetéveszti őket. Azután a helytelen dolgot teszi, és szenved a következményektől. Ha szeretnéd felfedezni valódi belső hangodat, imádkoznod kell saját lelkedhez, hogy segítsen.

De ha van mestered, akiben fenntartás nélkül hiszel utazásod végtelenül könnyebb lesz. Hiszel a karjaidban, ezért úgy érzed, hogy megüthetsz valakit, vagy harcolhatsz valakivel. Ez a korlátozott képességed. De ha hinni tudsz valakiben, aki sokkal erősebb nálad, akkor ő abban a helyzetben lesz, hogy érted használja az erejét. A spirituális életben is, ha képes vagy korlátozott képességeddel örömet szerezni belső lényednek, a lelkednek, Belső Vezetődnek vagy spirituális mesterednek, akkor meglátod, hogy ő feltétlenül ad neked valamit, ami messze túlszárnyalja képzeletedet. Ha kedvükre teszel a szüleidnek, mikor azt akarják, hogy tegyél meg valamit, akkor ha pénzt kérsz tőlük vagy más anyagi segítséget, azt azonnal megadják neked. Ellenben, ha nem jársz a kedvükben, nem adnak semmit.

Mikor egy gyerek futva jön az édesapjához egy ötcentessel, amit épp most talált az utcán, ezt mondja: „Nézd apa! Találtam öt centet!”, akkor az apa nagyon örül, hogy fia odament hozzá. A gyermek egyetlen tulajdona, minden vagyona öt cent. Ezzel elmehetett volna a boltba édességet venni vagy felhasználhatta volna valamilyen más módon. Ehelyett az apjához ment ezzel a kis pénzdarabbal. Az apa látja, hogy gyermekének olyan jó szíve van, hogy azt, amije csak van, a legnagyobb kincsét, tétovázás nélkül odaadja. Természetesen örömében huszonöt centet vagy egy egész dollárt ad neki.

A spirituális életben is adsz egy kevés törekvést- ami a te cented- néhány perces kora reggeli imád vagy meditációd alatt. Akkor a spirituális mestered vagy Belső Vezetőd azonnal rengeteg dolgot ad neked: békét, Fényt, boldogságot, örömöt és gyönyört. De kell, hogy adj egy szemernyit a törekvésedből reggelente öt percre vagy fél órára. Hogy megtanulj vagy megkapj valamit, adnod is kell valamit sajátodból, utána látni fogod az eredményt.

Isten soha nem marad az adósunk. Rendelkezünk egy kevés képességgel: tudunk minden nap néhány percet meditálni Istenre. Abban a pillanatban, amint látja, hogy rendszeresek vagyunk a meditációban, hogy őszinték és komolyak vagyunk, és teljes szívvel elfogadtuk a spirituális élet ezen megközelítését, Isten Fény, gyönyör és béke formájában záporként zúdítja ránk határtalan részvétét. Add hát Istennek amid van: gyermeki hited és belső sírásod. Ha képes vagy Neki adni belső sírásod és Belé vetett feltétel nélküli hited, akkor törekvés-életedben elkerülhetetlenül megvalósul az önátadás.

 

Question: How can we surrender to the Supreme?

Sri Chinmoy: Let us say that as a child, when you were about three years old, you used to always listen to your mother. Perhaps you don’t always listen to her now; but when you were a child, there were many things your mother asked you to do or not to do. Did you do anything wrong at that time by listening to her? No. Your mother asked you not to touch fire and you believed her. If you had touched the fire, it would have burnt your hand. But just because you were obedient and you surrendered to your mother’s will, you escaped being burnt. There were many things she asked you not to do and you didn’t do them. As a result you were saved.

You have to have this same kind of faith in the spiritual life. You need to have a childlike simplicity and sincerity to tell you that your spiritual Master, like your mother, will not disappoint you or deceive you. You are now a child, a baby in the spiritual life. You have to feel that if you can have the kind of implicit faith which you had in your childhood, then you will again be fulfilled. When you were a child, the moment you saw that your mother was not near or around you, you felt helpless. A child needs his mother around him all the time. In the spiritual life also, we have to know that when we need the inner guidance, the guidance of the Master, we are safe. When we miss or lose that inner guidance, we are unsafe. Your spiritual Master will not deceive you; your Inner Pilot will not deceive you. No! Surrender comes only when one has faith in somebody else, when one has more faith in that particular person than he has in himself.

If you do not have a Master and you practise meditation, then you have to go deep within and feel that the inner voice knows far better than you do. Unfortunately, the seeker is very often misguided. Sometimes the voice of the vital resembles the inner voice of the soul. Then the seeker is mistaken and he suffers, thinking that he is listening to the soul’s dictates.

You can also become a child just by unlearning. Ignorance and darkness have taught you many things which you have now to unlearn. A child knows practically nothing; he knows only how to love his mother and that is more than everything for a child. Everyone has to unlearn things that the mind has taught him.

So when we pray, when we meditate, the first thing we should do is to get rid of doubts, suspicions and other negative qualities. You have faith in your arms so that you can strike someone or you can fight with someone. That is your limited capacity. But if you can have faith in somebody else who is much stronger than you and if you can please him, then naturally he will be able to use his strength for you. In the spiritual life also, if you can please your inner being, your soul, your Inner Pilot, your spiritual Master, with your limited capacity, then you will see that the object of your adoration is bound to give you something far beyond your imagination. If you please your parents when they want you to do something, then if you ask them for money or for some other material help, immediately they will give it to you. They will give it to you because they have much more money than you have, much more capacity in various fields. But if you don’t please them, then they will give you nothing.

When a child comes running to his father with a nickel he has just found in the street, he says, “Look, Father, I have found a nickel!” The father is so happy that his son has come to him. The child’s sole possession, his only wealth is a nickel. With this nickel he could have gone to a shop and bought candy or used it in some other way, but he didn’t do it. Instead he came home to his father with this little nickel. Naturally the father is pleased and gives the child a quarter or dollar instead of the nickel. The father sees that his child has the heart to give what he has: he gives his best possession without any hesitation.

In the spiritual life also, you give a little aspiration, which is your nickel, during your prayer or meditation for a few minutes early in the morning. Then immediately the spiritual Master will invoke so many things for you: Peace, Light, Bliss, Joy and Delight. But you have to give an iota of your aspiration, for five minutes or half an hour of meditation in the morning. When we feel that in order to learn something we have to give something of our own, then we will see the result.

God will never be indebted to us. We do have a little capacity; we meditate on God for a few minutes each day. But are we exercising this capacity or not? The moment He sees that we are regular in our meditation, that we are sincere and earnest and that we have accepted this approach to the spiritual life wholeheartedly, God showers His boundless Compassion on us in the form of Light, Delight and Peace. So give to God what you have: your childlike faith and inner cry. If you can give Him your inner cry and have implicit faith in Him, then surrender will automatically loom large in your life of aspiration.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1994-chinmoy-3-fiji
Sri Chinmoy

 

 


Sri Chinmoy: Önátadásom az Istenné válásom (8-12), Darashan Mor Sundara: Sri Chinmoy dalát a Songs-Flower-Seeds együttes adja elő.

 

Önátadás

A teljes önátadás azt jelenti, hogy valaki a képességének megfelelően adja át magát. Egyik tanítvány rendelkezik a képességgel, hogy egy nap négy órára adja át magát, egy másik tanítvány képessége, hogy egy órára tegye ezt meg. Egy másik talán annyi képességgel bír, hogy csak egy másodpercig tart az önátadása. De ha használja ezt a képességet, akkor egy másodpercig teljesen átadja magát. Azok, akik nem fogadták el a spirituális életet, talán egész életükben sem adják át magukat egy másodpercre. Tehát a mester elégedett lesz, még ha a tanítvány maximális képessége egy másodpercnyi önátadás is, és ha a tanítvány él ezzel a képességével. De ha egy tanítvány képes négy órára, tíz vagy tizenkét órára átadni magát, és ha meg is tudja tartani ezt az átadást, ameddig csak él, akkor a legtökéletesebb tanítvánnyá válhat. És ez azt jelenti, hogy mesterében levő Abszolút Supreme legtökéletesebb kinyilvánítása lesz.

Amikor a tanítvány teljesen és feltétel nélkül átadja magát a Supreme-nak, akkor teljesen eggyé válik Vele. Amikor részben üres az edény, akkor hangot ad. De ha színültig tele van, nincs hangja, teljes. A tanítvány most még küzd és küzd, mert nem teljes az önátadása. De ha teljessé válik, nincs több küzdelem, az isteni Tudat folyamába került. Olyan, mint futónak lenni: amikor a futó elrajtol, a végsőkig feszíti tagjait. Azután néhány perc múlva a mozgása teljesen önkéntelenné válik. Ha nem önkéntelenül fut, elveszti a koordinációt, érzi, hogy a jobb kezét, bal kezét, jobb vállát, bal vállát mozgatja – mindegyiket elkülönülten. De ha a leggyorsabban fut, azt érzi, hogy egyáltalán nem is fut. Mozgása folyékonnyá, automatikussá válik, és semmi erőlködést nem végez. A lábak, kezek és vállak önkéntelenül együttműködnek. Bár mozgása nagyon gyors, olyan, mintha egyáltalán semmit sem tenne.

A valódi önátadás ilyen. Amikor feltétel nélkül átadjuk magunkat Istennek, úgy érezzük, hogy semmit nem teszünk, egyáltalán semmit, hanem valamivé váltunk. Amikor valamivé válunk, akkor már semmit nem teszünk. A cselekvés befejeződik, amint valamivé válunk. Ekkor automatikusan a Supreme-ot nyilvánítjuk ki. Amikor átadjuk magunkat, minden, amit teszünk, kinyilvánítássá válik. A cselekvés nem marad cselekvés, magává a  kinyilvánítássá válik. Amikor önátadásunk teljes, belenövünk a valódi Isteniségbe.

 

Total surrender means surrender according to one’s capacity. One disciple has the capacity to surrender for four hours a day. Another has the capacity to make surrender for one hour a day. Another may have the capacity to surrender for only one second a day. Each has his capacity. But if he uses that capacity for one second, then total surrender he is making for one second. Those who have not accepted the spiritual life don’t make even that one second of surrender in twenty years or during their whole life. So the Master will be pleased even if one second is the maximum capacity for a disciple. But if a disciple can give surrender for four hours, ten hours, or twelve hours and if he can keep this surrender as long as he is alive, then he can become the most perfect disciple. And this means that he will become the most perfect manifestation not only of his Master but of the Absolute Supreme.

When we have made total unconditional surrender to the Supreme, at that time we become totally one with Him. When a vessel is empty, it makes a sound. But when the vessel is full to the brim there is no sound; it is complete. Right now we are struggling and struggling, but when we are surrendered it is as if we are in a flow of consciousness.

When a runner begins to run he exerts his limbs to the limit. Then after a few minutes his movement becomes very spontaneous. When he doesn’t run spontaneously he loses his coordination; then he feels that he is exerting the right hand, the left hand, the right shoulder, the left shoulder, all separately. But when he is running the fastest, he will feel that he is not running at all. His movement becomes automatic and he feels that there is no exertion. The legs, the hands and the shoulders spontaneously work together. Although his movement is very fast, it is as if he were doing nothing at all. Real surrender is like that.When we make our total unconditional surrender to God, we feel that we do nothing, absolutely nothing; we have become. When we become something, at that time we don’t do anything. Action ends the moment we become. The act of our surrendering is being transformed into manifestation. Action ends the moment we become. The act of our surrendering is being transformed into manifestation. Action does not remain as action; it becomes the manifestation itself. When we make total surrender, we grow into the real divinity.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

surrender-Sri-Chinmoy-15-11-2003
Önátadás: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy:  Önátadásom az Istenné válásom  (17-19), Ranjit és Unmesh hagyományos banjan-t énekel.

Önátadás és csakrák / Surrender and chakras

Kérdés: Van kapcsolat az Isten iránti önátadás és a csakrák megnyitása között?

Sri Chinmoy: Nincs közvetlen kapcsolat az Isten iránti önátadás és a csakrák megnyitásának mértéke között. Lehet valaki teljesen önátadó Isten felé és Isten mégsem akarja, hogy megnyíljanak az illető csakrái. Ugyanígy a csakrák megnyitása adhat bizonyos okkult erőket, de nem jelzi azt, hogy az önátadás erőteljes lenne. Semmiképpen sem.

Ha Isten Akaratának elfogadása még nem teljes, akkor a csakrák megnyitásával szerzett okkult erő az áhított áldás helyett valódi átkot fog jelenteni. Az okkult erők helytelen használata tévútra vihet, és visz is. Biztos lehetsz benne, hogy ha valaki azért működteti az okkult erőket, hogy a világ figyelmét és elismerését kivívja magának és nem pedig Isten Akarata szerint, akkor számára a Legmagasabb megvalósítása örökre csak egy távoli sírás marad.

Question: Is there any relationship between surrender to God and progress in the opening of the chakras?

Sri Chinmoy: There is no direct relationship between one’s surrender to God and one’s progress in the opening of the chakras. One may totally surrender to God, but God may not or need not open that person’s chakras. The full opening of the chakras may give the aspirant some occult powers, but that does not indicate that his surrender to God is stronger or going to be stronger as the result of the opening of the chakras. Far from it. If the surrender to God’s Will is not complete, the occult powers that you get from the opening of the chakras is a veritable curse, instead of a covetous boon. One’s misuse of occult power can and does lead one astray. To be sure, if he uses the occult power to draw the attention and admiration from the world and not in conformity with God’s Will, for him, the realisation of the highest Absolute will always remain a far cry.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

chinmoy-pav22a
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A Föld Sírása összetalálkozik a menny Mosolyával (36), Nil Akashe: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Önátadás hatása a következő életünkre

Kérdés: Önátadásunk mennyire tud hatni következő életünkben? Van arra biztosíték, hogy képesek leszünk mindazzal továbbhaladni, amit elhagytunk, időveszteség nélkül, ami gyakran gondot okoz?

Sri Chinmoy: Ha valakinek az önátadása teljes és állandó, akkor az önátadás megvalósítása, amit az Isteniséggel való tudatos egységnek hívunk, a törekvő személyt egy első osztályú spirituális családba fogja helyezni a következő inkarnációjában. Kezdettől fogva spirituálisan táplálni és inspirálni fogják a szülei. Nem kell még tizenhét vagy tizennyolc évet sem várnia ahhoz, hogy fizikai értelme meggyőzést kapjon belső spirituális éhsége felől. Születésénél fogva a spiritualitásban tudatos élete lesz.

Említettem, hogy a szülők inspirálhatják gyermeküket. Ugyanígy igaz, hogy a gyermek, a gyermek isteni arca is inspirálni fogja a szülőket, hogy ők is a spiritualitás tengerébe merüljenek.

Question: How does surrender affect rebirth into our next incarnation? Does it in any way assure that we will be able to pick up where we left off without the loss of time which often occurs?

Sri Chinmoy: If one’s surrender is complete and constant, then the result of surrender, which we call conscious oneness with the Divine, will bring the aspirant into a first-class spiritual family in his next incarnation. From the very beginning, he will be inspired and nurtured spiritually by the parents. He will not have to wait for seventeen or eighteen years to convince his physical mind about his inner spiritual thirst. His will be the life of conscious awareness in the field of spirituality right from the dawn of his birth.

I just said that the parents would inspire the child. It is equally true that the child, the very divine face of the child will inspire the parents to dive deep into the sea of spirituality.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

surrender-Sri-Chinmoy-15-11-2003
Sri Chinmoy festménye: Surrender / Önátadás

 


Sri Chinmoy:  A Föld Sírása összetalálkozik a Menny Mosolyával   (44-45), Self-giving means: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Isteni cselekedet, önátadás, jó cselekedet

 

Kérdés: Hogyan befolyásolja a karma az önátadást?

Sri Chinmoy: Hogy a karma miként hat az önátadásra, az teljesen azon múlik, milyen cselekedetet hajtasz végre. Ha a cselekedet isteni, abból automatikusan következik az önátadás. Az isteni cselekvést nem különíthetjük el az önátadástól. Tudnod kell, hogy különbség van az isteni cselekedet és az úgynevezett jócselekedet között.Ha az igazat mondod inkább, mint hazudsz, ha valakihez kedves vagy, ahelyett hogy megbüntetnéd, sértegetnéd vagy megütnéd, akkor jót cselekszel. De az isteni cselekedet csak akkor jön, ha a belső hangra hallgatsz. Semmiféle isteni cselekedetet nem hajtasz végre, ha nem hallgatsz a lélek utasításaira. Először hallod belülről az üzenetet, azután cselekszel. Ezt hívják isteni cselekedetnek. És ha folyamatosan istenien cselekszel, azt nevezik önátadásnak.

Az úgynevezett jócselekedetről a szüleidtől, barátaidtól és mindenkitől hallottál. De ha jót cselekszel, az mind valami erkölcsös dologgá válik: az értelem megmondja hogyan cselekedj. Van egy eszméd, mint például: “Ne hazudj!” Rendben van, nem hazudsz, de ha teljesen őszinte maradsz is, még ha a föld legőszintébb emberévé válsz is, őszinteséged nem képes téged Istenhez vinni. Szükség van az őszinteségre is, de csak azért, mert őszintévé válik valaki, még nem képes elérni a célt. Ehhez istenivé kell válnod. Ki isteni? Isteni az, aki hallja a belülről jövő üzenetet, és hallgat is az üzenetre. Ha hallgatsz erre az üzenetre, a karmád mindenképpen isteni lesz. Maga a cselekedet az önátadásod, mert hallgatsz Valakire benned, Aki mindent tud, és Aki minden.

Tehát ha képes vagy istenien cselekedni, az automatikusan segíti az átadásodat, valójában az isteni cselekedet maga az önátadás. De mi van, ha csak erkölcsösen vagy csak kötelességtudatból cselekszel? Szent kötelességed, hogy segíts a családodnak. De kapsz-e a lelkedtől folyamatosan üzenetet, hogy mondd ezt a fiadnak, azt a feleségednek, és valami mást a lányodnak? Ha nem kapod meg a belső üzenetet, és csak saját bölcsességedet nyújtod, mert a család feje vagy, akkor ehhez minden jogod megvan. De nem tudod, hány alkalommal adsz hibás és rossz tanácsot. Értelmed azt mondja, hogy teljesen helyes a tanácsod. De azt szeretném mondani, ha nem a lelkedből ered, akkor a tanácsod lehet teljesen rossz. Még értelmed legfőbb tanácsa is lehet teljesen téves. És ami a karmádat illeti, téves tanácsod nem csak rád lesz hatással, hanem szeretteidre is.

De ha a tanácsod a a szívedből és a lelkedből ered, akkor én mondom, ez a cselekedet a saját életedben önátadást eredményez még akkor is, ha a hozzátartozóid félreértenek, vagy egyáltalán nem hallgatnak rád. Te eljátszottad a szerepedet. Nos ha a lányod nem hallgat rád, az nem a te hibád. Olyat mondtál, ami közvetlenül Istentől, a Belső Vezetőtől jött. Tehát Isten lesz felelős, ha a lányod nem hallgat rád, mert az üzenet Tőle jött. Te csak végrehajtottad az akaratát, csupán az Ő eszközeként cselekedtél. De ha az üzenet nem a benned levő Istentől ered, akkor a tetted lehet tökéletesen rossz is, és a karmád problémát okozhat.

Mindig azt mondom, hogy a szülőknek vagy az idősebb családtagoknak minden joguk megvan, hogy megmondják a gyerekeknek, mit tegyenek, mit ne tegyenek. Azonban tudniuk kell, hogy tanácsuk közvetlenül a lelküktől jön, vagy az úgynevezett tájékozottságukból ered, amit abból nyertek, hogy sokkal hosszabb ideig éltek már a földön, mint a család többi tagja. Természetesen minden információt és külső tudást felhalmoztál életed során. De ez nem jelenti azt, hogy belső életedben isteni üzeneteket, közvetlen látomást kapsz.

sri-chinmoy-pav21


 

Sri Chinmoy: Önátadásom az Istenné válásom.  37 o.