Az ember és az ő célja / Man and his Goal

Az emberi szeretet az ember helytelen célja. Az emberi szeretet szánalmasan kudarcot vall. A fizikai szépség az ember helytelen célja. A fizikai szépség csak felületes. A pénz és az anyagi gazdagság az ember helytelen célja. “Könnyebb a  tevének keresztülmennie a tű fokán, mint a gazdag embernek bejutnia a Mennyek Országába.”

Az ember valódi célja az Igazság. Az Igazság ébreszti fel tudatlanság-álmából. Az ember valódi célja a béke. A béke táplálja őt – az ő belső és külső életét. Az ember valódi célja az üdvösség. Az üdvösség halhatatlanná teszi őt – az ő élet-lélegzetét.

Önmegvalósítás: Erre van szüksége az embernek Istentől. Szeretet: erre van szüksége Istennek az embertől. Hit: ezzel Isten mindig rendelkezik az ember iránt. Sajnos azonban, az ember még nem fejlesztette ki a saját magába vetett hitet és az Istenbe vetett hitet.

Az ember határozottan állítja: “Ha lenne időm, szeretném Istent. Ha lenne időm, imádnám Istent. Ha lenne időm, még sírnék is Isten után.”

Szegény Istennek viszont van ideje. Van ideje megbocsátani az ember vég nélküli ostobaságát. Van ideje megáldani az ember pimasz elméjét, és megadni neki mindent, amire igazán szüksége van. Van ideje még könyörögni is az ember meg nem született őszinteségéért.

Próbáld megvalósítani Istent. Mind Isten, mind az ember azt mondja majd: “Csodálatos, folytasd  csak tovább.” Próbáld megmagyarázni Istent. Az ember azonnal mondja: “Állj. Ne becsüld le Istent, ne gyötörd Istent.” Isten azt mondja: “Állj. Legalább az Én kedvemért ne vezesd félre az emberiséget; ne csapd be a gyermekeimet.”

Ne próbáljuk megmagyarázni Istent. Ha ezt tesszük, ezzel csak lelepleződik tudatlanságunk. Igyekezzünk mindnyájan megvalósítani Istent. Ehhez meditációra van szükségünk. Meditáljunk, meditáljunk Istenre.

Az embernek nagy utat kell megtennie, nagyon nagyot. El kell érnie a Túlvilág Arany partjait. Lassan, biztosa és tévedhetetlenül kell haladnia. Előre kell azonban mennie, nem visszafelé. Lincoln ekképp üdvözli az embert, az utastársát, hogy daloljon vele együtt: „Lassan megyek, de sohasem visszafelé.”

Mi hiszünk az evolúcióban. az ember nem tér vissza az állatvilágba. Az ember a Mennyek Országa felé halad, amely örökre ott lélegzik, növekszik és ragyog szívének legmélyebb rejtekében.

Valaki azt mondta: „Az egyetemi diploma sokszor egy olyan elismervény, amelyet a fiatalember olyan számlák után kap, amit az apja fizetett ki.” A szüleitek azt akarták, hogy tanuljatok úszni a tudomány tengerében, sikeresen és nagyszerűen megtanítanak benneteket, hogy ússzatok. Mélységesen csodálom lelkes őszinteségeteket és a tanáraitok hatalmas képességeit. Sajnos azonban a tudomány, a könyvekből nyert tudás nem elégséges. Mindnyájan tudjátok ezt. Nem fedeztem fel semmi újat vagy különöset. Csak emlékeztetlek benneteket arra a lélekteli tényre, hogy van egy másik tenger is. Ez a tenger az Isteni Fény, Béke, üdvösség és Erő tengere. Ez a tenger adja meg nektek a megvalósulást és megszabadulást. El fogjátok nyerni az Istennel való tudatos és elválaszthatatlan egységetek megvalósulását. El fogjátok nyerni az évezredes szolgaságból való megszabadulást. Ez a tenger végtelen beteljesülést ad nektek. Sőt még ennél is többet: ez a tenger teljesen meggyőzően érezteti veletek, hogy ti igazán és kétségtelenül a holnap Istene vagytok.

Ki állítja, hogy az ember alszik? Ez nem igaz. Az ember felébredt az ő töménytelen mennyiségű vágyakozásával, de szemérmetlenül korán ébredt fel. Felfedezte, hogy Isten nem kész, és sohasem lesz kész elfogadni őt.

Az ember felébredt az ő lángoló törekvésével, de megbocsájthatatlanul elkésett. Mégis, isten ég a vágytól, hogy elfogadja, átölelje, és végül a saját tranceszdentális Trónjára helyezze őt.

 

My dear friends, you are fortunate, you are special. A significant branch of the State University helps you to specialise here in horticulture and agriculture. Soon you are going to be at home in the science of plant life and soil cultivation. In a broader and purer sense, you are making a solemn promise to the world at large that you wish to be true children of Nature and Mother Earth.

I am sure you all know that it was an Indian scientist, Sir J. C. Bose, who discovered life in plants. He was born in Bengal. I am proud that I was born in the same province.

Your genuine love of nature enables and entitles you to receive special love, concern, favour and blessings from the Universe, the Universal Life and the Universal Mother.

A man said to the universe, “Sir, I exist!”

“However,” replied the universe, “the fact has not created in me a sense of obligation.”

Though it may be true for others, this striking pronouncement of Stephen Crane’s does not apply to you in the least. I wish to tell you that the Universe, the Universal Life and the Universal Mother will proudly bless your devoted heads and dedicated hearts, for you love Nature, you adore Nature. What is Nature? Nature is God the Mother. In His masculine aspect, God is Transcendental. In His feminine aspect, God is Universal. Let us invoke the presence of God the Universal Mother before we enter into “Man and His Goal.”

Man’s false goal is human love. Human love sadly fails. Man’s false goal is physical beauty. Physical beauty is only skin deep. Man’s false goal is money and material wealth. “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of Heaven.”

Man’s real goal is Truth. Truth awakens him from his ignorance-sleep. Man’s real goal is Peace. Peace feeds him, his life inner and outer. Man’s real goal is Bliss. Bliss immortalises him, his life-breath.

Self-realisation: this is what man needs from God. Love: this is what God needs from man. Faith: this is what God always has in man. But, alas, man has yet to develop faith in himself and faith in God.

Man unfalteringly says, “If I had time, I would love God. If I had time, I would worship God. If I had time, I would even cry for God.”

But poor God has time. He has time to forgive man’s unending stupidity. He has time to bless man’s shameless mind and grant him all his real necessities. He has time even to cry for man’s still unborn sincerity.

Man and God. Try to realise God. Both God and man will say to you, “Wonderful, go ahead.” Try to explain God. Man will immediately tell you, “Stop. Don’t belittle God, don’t torture God.” God will voice forth, “Stop. For My sake at least, don’t deceive men, don’t deceive My children.”

Let us not try to explain God. If we do that, our ignorance will be exposed. Let all of us strive to realise God. For that, what we need is meditation. Let us meditate, meditate on God.

Man has to walk far, very far. He has to reach the Shores of the Golden Beyond. Slowly, steadily and unerringly he has to walk. But he must walk forward, not backward. Lincoln welcomes man, his fellow traveller, to sing with him, “I am a slow walker, but I never walk backward.”

We believe in evolution. Man is not going back to the animal kingdom. Man is proceeding toward the kingdom of heaven, which perpetually breathes, grows and glows in the inmost recesses of his heart.

Friends, you are cultivating knowledge. We all do it. Each human being must own a bumper crop of knowledge.

Somebody said, “A college degree is often the receipt a young man gets for bills his father paid.”

I will be bold enough to say that I reject this eyeless idea outright. Your parents want you to learn how to swim in the sea of knowledge. Your professors, who are expert swimmers in the sea of knowledge, teach you successfully and gloriously how to swim. I deeply admire your zealous sincerity and your professors’ enormous capacity. But, alas, knowledge, book knowledge, is not enough. You all know it. I have not discovered something new or fantastic. Far from it. I am just reminding you of the soulful fact that there is another sea. This Sea is the Sea of Divine Light, Peace, Bliss and Power. This Sea gives you realisation and liberation. You will have the realisation of your conscious and indivisible oneness with God. You will have liberation from your bondage of millennia. This Sea gives you Fulfilment Infinite. Something more: this Sea makes you feel in a perfectly convincing manner that you are truly and unmistakably the God of tomorrow.

Who says that man is sleeping? This is not true. Man woke up with his teeming desires, but he was shamefully early. He discovered that God was not ready and would never be ready to receive him.

Man woke up with his flaming aspiration, but he was unpardonably late. Yet God was eager to receive him, embrace him and finally place him on His own Transcendental Throne.

Goodness.jpg

 


Sri Chinmoy: Kelet fénye a nyugat értelméhez (14-16) Sri Chinmoy egyetemi beszédei. State University of New York – College at Farmingdale 1968. december 11.; Asha Niye: Sri Chinmoy dalát Shindhu együttes énekli

 

Reklámok

Mennyországom a szívemben van

Kérdés: A fizika egyik alaptétele, hogy a világegyetemben az energiamennyiség állandó. Amikor súlyt emelsz és spirituális energiát hozol le, az olyasvalami, ami nem erről a világról származik? És ez azt jelenti, hogy a világegyetem energiája nem állandó és meg lehet növelni a természetfelettiből?

Sri Chinmoy: Az energia egyszerre állandó és örökké terjeszkedő. Én mindig az örökkön terjeszkedő szóhasználattal élek. A Végtelenség is örökkön növekvő. Szeretett Legfelső Urunk örökkön növekvő, ami azt jelenti hogy fejlődik. Nem csak te és én fejlődünk, de Isten Maga is végez előrelépést. Így lehet az energia az univerzumban állandó és ugyanakkor több és több. A cél örökkön túlszárnyalja önmagát. Az energia állandó, ugyanakkor nincs korlátozva, nem szabhatunk neki határt. Kiterjed, kiterjed és kiterjed.

Amikor egy nehéz súlyt emelek, nem arról van szó, hogy egy nagy adag energiát hívok segítségül. Az én esetemben nem kérek segítséget. Csak koncentrálok és megszabadítom az elmém minden gondolattól. Lehet, hogy azt gondolod, hogy mikor emelés előtt belélegzem, energiát hozok le fentről. De nem. Akkor megpróbálom minden gondolattól teljesen megszabadítani az értelmem. Ez a legnagyobb erő, a gondolatnélküliség. Az elmémet teljesen zárva tartom a külvilágtól. Akkor, amikor az elmémet csendben tartom, sokszor látom Káli Anyát, a Supreme-ot, vagy valaki mást. Amikor az elme csendes, amikor semmi nincs benne, az üresség magában foglal mindent. De nem hívom segítségül Supreme-ot vagy Káli Anyámat. Nem arról van szó, hogy azt mondom: “Ó, Isten, kérlek, jöjj. Szállj alá a Mennyből.” Az én Mennyországom nem máshol, hanem a szívemben van.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

smile-83-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy:   Megvilágosító válaszok 1. rész (13), Sri Chinmoy Mahasamadhi évfodulóján, 2013. október 13-án Dundhubi Sri Chinmoy zenéjét játssza.

 

 

Egy aprócska sziget

Egyedül Isten tudja,

Hogy a Mennyei Királyság

Mikor fog végül alászállni a földre.

Addig is Isten

Könyörög törekvő gyermekeihez,

Hogy próbáljanak meg létrehozni

Legalább egy aprócska szigetet

Melyet Ő földi Mennyországnak nevezhet.

2-10-1975-2CKG-1024x889


Sri Chinmoy: Virág-Lángok  (29)