A meditáció szerető gondolatot jelent / Meditation means loving thought

A meditáció nem csak azt jelenti,
Hogy behunyt szemmel
Egy helyben ülünk.
A meditáció
Szerető gondolatot, tiszta gondolatot,
Önodaadó gondolatot is jelent
Napi törekvés-életünkben.

Meditation does not only mean
To sit at one place
With closed eyes.
Meditation also means
Loving thought, pure thought,
Self-giving thought,
In our daily life of aspiration.

Meditation-sri-chinmoy.jpg


Sri Chinmoy: Ten Thousand Flower-Flames (6378); Amas saka: Agnikana együttese Sri Chinmoy dalát énekli

Reklámok

Az Örökkévalóság futói vagyunk / We are Eternity’s runner

Az ima és meditáció mindig a belső futásunkra emlékeztet minket. Az egyetlen különbség a külső és a belső futás között, hogy a belső futásban nincs kijelölt cél vagy végállomás. A külső futásban amint befejeztük – mondjuk – a 100 métert, vége a versenynek. Talán nem nyerünk, de elértük a célunkat. Azonban a belső futásban az Örökkévalóság futói vagyunk.

Belső futásunk feltétlenül segít a külső futásunkban. Ima és meditáció által nagyfokú akaraterőt tudunk fejleszteni, és ez az akaraterő képes segíteni, hogy rendkívül jól teljesítsünk a külső futásunkban. A meditáció csendesség és nyugalom, míg a tudat a futásban csupa dinamizmus.  Ugyanakkor a futó külső sebessége alapjában véve rendelkezik egyfajta nyugalommal és csenddel. Valójában a külső élet, a külső lendület csak akkor lehet sikeres ha a belső nyugalomból ered. Ha nincs belső egyensúly, akkor nem létezhet sikeres külső mozgás. A nyugalom egy láthatatlan erő, és ez az erő mindig kész, hogy a külső futó segítségére siessen.

A belső futó mindig megpróbálja ösztönözni a külső futót. Először a belső futó így szól: “Menj előre, menj előre! Menj tovább, menj tovább!” A külső futó azt feleli: “Hogyan tudok tovább menni, ha nem adod nekem a törekvést és a belső sírást?” Akkor a belső futó megadja a külső futónak a belső sírást, hogy valami nagyszerűt tegyen, és valami jóvá váljon. Ezen a módon, a belső futó inspirációt és törekvést ajánl a külső futónak.

 

Prayer and meditation always remind us of our inner running. The only difference between the outer running and the inner running is that in the inner running there is no set goal or destination. In the outer running, as soon as I have finished one hundred metres, let us say, the race is over. I may not win, but I have reached my goal. But in the inner running, we are Eternity’s runner.

Our inner running definitely helps us in our outer running. Through prayer and meditation we can develop intense will-power, and this will-power can help us do extremely well in our outer running. Meditation is stillness, calmness, quietness, while the running consciousness is all dynamism. Again, the runner’s outer speed has a special kind of poise or stillness at its very heart. So the outer life can be successful only when there is inner poise. Poise is an unseen power, and this unseen power is always ready to come to the aid of the outer runner.

The inner runner is always trying to inspire the outer runner. First the inner runner says, “Go forward, go forward, go ahead, go ahead!” Then the outer runner says, “How can I go ahead if you do not give me the aspiration and inner cry?” Then the inner runner gives the outer runner the inner cry to do something and to become something good. In this way the inner runner offers inspiration and aspiration to the outer runner.

 

sri-chinmoy-jogging


Sri Chinmoy: Külső és belső futás (21); Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik csapata énekli

Miért tartasz előadást? / Why do you come here and give a lecture?

Kérdés: Ha a meditáció csodálatos érzést ad, miért nem maradsz a legmagasabb meditációdban napi huszonnégy órán keresztül? Miért jössz például ide, hogy nekünk előadást tarts?

Sri Chinmoy: Mit tesz az ember, amikor évekig tartó tanulás után megkapta a diplomáját? Elkezd tanítani. Én a magam részéről nagy szívet kaptam örök Atyámtól. Tudom mennyire szenvedtem, hogy beteljesítsem Őt. Tudom, milyen kínokon és gyötrelmeken mentem keresztül, hogy a Legmagasabbat megvalósítsam. Most ugyanezeket a szenvedéseket látom testvéreimben. Ugyanúgy szenvednek, mint valamikor én. Egykor én is a tudatlanság örömeiben fetrengtem. Most látom, ahogy ugyanaz megtörténik velük is. Mivel Isten, végtelen Nagylelkűségéből Szeretetet, Fényt és más isteni tulajdonságokat ajándékozott nekem, hadd ajánljam fel ezeket az emberiség azon részének, amely sír értük. Nem vagyok az egész világért. Csak azokért vagyok, akik valóban Fényt akarnak kapni tőlem. Ha Isten azt akarja, hogy szolgálatára legyek azoknak a testvéreimnek, akiknek valóban szükségük van fényre, akkor azáltal, hogy az emberiséget szolgálom, Istennek teszek a kedvére.

Isten-megvalósított lélek az, aki Istennek Isten saját módján akar kedvére tenni. Mivel Isten azt kívánja tőlem, hogy szolgálatára legyek a törekvő embereknek, számomra ez jelenti a legnagyobb örömet, nem pedig az, ha a legmagasabb tudatállapotomban maradok, amit könnyen megtehetnék. Gyakran megmutatom ezt a tudatállapotot tanítványaimnak meditációink során. Gyakran látták már. De ha állandóan ebben a tudatban maradok, akkor kinek leszek a hasznára? Ez önzés lenne a részemről. Megvan a gazdagságom, de ha mindet megtartom magamnak, abból mi haszna van a szegénységtől súlytott világnak? Isten csak akkor lesz elégedett velem, ha gazdagságomat mások javára használom fel, akiknek nagy szüksége van rájuk. Én vagyok a közvetítő. Összetett kezekkel odamegyek Istenhez, mert Isten adni akar valamit. Elveszem, és összetett kézzel felajánlom az emberiségnek. Az emberiségnek is van mit felajánlania. A tudatlanságát kínálja. Én csak kicserélem azt, amit Isten ad, a Fényt, azzal, amit az ember ad, a tudatlansággal.

Question: If meditation gives you such a marvellous feeling, why don’t you stay in your highest meditation twenty-four hours a day? Why do you come here and give a lecture, for example?

Sri Chinmoy: What does one do when he has studied for quite a few years and has received his Master’s degree? He starts teaching. In my case, my eternal Father has given me a big heart. I know how I suffered to realise Him; I know what kind of pangs and agonies I went through to realise the Highest. Now I am seeing these pangs in my brothers and sisters. They are suffering as I did. Once upon a time, I, too, was wallowing in the pleasures of ignorance. Now I see that same thing happening to them. Since God, out of His infinite Bounty, gave me Love, Light and other divine qualities, let me offer them to that part of suffering humanity which is crying for them. I am not for the entire world. I am only for those who really want Light from me. If God wants me to be of service to my brothers and sisters who really need light, then by serving humanity I am pleasing God.

A God-realised soul is he who wants to please God in God’s own way. Since God wants me to be of service to aspiring human beings, then that is what gives me greatest joy, and not staying in my highest consciousness, which I could easily do. Very often I show that consciousness to my disciples and students during our meditations. They have seen it often. But if I stay in that consciousness all the time, who will derive any benefit from me? I will be acting like a selfish fellow. I have the wealth, but if I keep it all for myself, then what good is it to the poverty-stricken world? If I use it for others who are desperately in need of it, only then will God be pleased with me. These people need God, and God also needs them. I am the intermediary. I go to God with folded hands because He has something to offer. I take what He has and with folded hands I offer it to mankind. Mankind also has something to offer. Its offering is ignorance. I just exchange God’s offering, Light, for man’s offering, ignorance.

English homepage here.

1995-chinmoy-canberra-1 (1).jpg
Sri Chinmoy Canberrában

 

 

 

 


Sri Chinmoy: Az Isten-élet csúcsai:szamádhi és sziddhi. (87), The Life-River: Sri Chinmoy játszik fuvolán

Öntözd a gyökeret / Pour water at the root

Ha az imáiddal szeretnél segíteni az embereknek, először meg kell tenned néhány dolgot.  A legfontosabb dolog, hogy mindennap imádkozz, vagy meditálj. Nem tudsz igazán segíteni az embereknek, ha nem szerzed meg először a képességet imáddal és meditációddal.

Imád és meditációd a belső munkád. Amikor reggel imával és meditációval dolgozol, Isten odadaja neked a fizetésedet, a spirituális gazdagságodat. Ha már van pénzed, odaadhatod másoknak. Imád segíthet egy másik embernek, de tudnod kell hogy miként. Istenhez imádkozol, és abban a bizonyos emberben belül ott van Isten. Amikor a boldogulásért imádkozol, nem közvetlenül őt érinted meg, hanem a benne lakozó Istent. Imád Istenhez, a Forráshoz jut.

Mit teszel, ha egy növény száraz? Nem kell magához a növényhez nyúlnod. Vizet öntesz a gyökerére és a növény újra erőre kap. Ahogy a növénynek a gyökeréhez mész, menj a Forráshoz, aki Isten. Az, akiért imádkozol, akkor látja leginkább a hasznát, ha ennek tudatában imádkozol.

Ha például beteg az édesapád, minden jogod megvan Istenhez imádkozni, hogy gyógyítsa meg őt, mivel ő nagyon közeli és kedves számodra. Milliószor részesültél a szeretetében, és természetesen te is szeretetet, törődést és hálát adsz neki cserébe. Ez az emberi közeledés a Legfelsőbbhöz. Törődésben hatalmas kötődés van, mert akaratodat nem engedted át az isteni Akaratnak.

Az isteni megközelítéshez még egy dimenziót hozzá kell venned: “Örök Atyám, ha az a Te Akaratod, kérlek gyógyítsd meg apámat.” Szereted az apádat, ezért szeretnéd, ha meggyógyulna. De ha a Legfelsőbbnek nem az az akarata, hogy ő meggyógyuljon, akkor legjobb, ha hagyod, hogy menjen, amikor a Legfelsőbb akarja. Ha akaratoddal azonosulni tudsz a Legfelsőbb Akaratával, meglátod, hogy egyformán boldog leszel, apád akár a Földön marad, akár nem, mivel Isten Akarata teljesül. A Legfelsőbb Úr jóváhagyása nélkül egyetelen emberi lény sem halhat meg. Még ha a haldokló ember éppen az édesapád is, tudnod kell, hogy ő végtelenül kedvesebb a Legfelsőbbnek, mint neked. A Legfelsőbb Úr az Apánk és az Anyánk. Ha valamelyik családtag elmegy az apához és az anyához, ugyanannak a családnak a többi tagja nem szomorú.

Englis homepage here.

If one wishes to help other people through his prayers, it is necessary to do a few things first. The most important thing is to meditate every day. If you cannot meditate, then pray. But you cannot really help people without first getting the inner capacity through your prayer and meditation. If you want to help people, then help people after you have received inner strength from your own prayer and meditation. Do the first thing first. You have to pray and meditate. If you cannot meditate, prayer is also a form of contacting God. If you pray you will get spiritual wealth; if you meditate you will get spiritual wealth. But if you try to help others without meditation, without your wealth, what will you be able to give them? At that time you yourself are a beggar too.

Your prayer and meditation is your inner work. When you work in the morning by praying and meditating, God gives you your salary, your spiritual wealth. Once you have your money, you can give it to others. But when you get your spiritual wealth, you must give it to the right person. There will be many who need and want your help. If you give it to the wrong person, then you will only create more problems both for him and for yourself. Prayer and meditation will not only give you the wealth but also show you the right person to whom you can give your spiritual wealth with utmost effectiveness.

Your prayers can help another person, but you have to know how. You are praying to God and that particular person has God within him. When you pray for his welfare, you are not touching him directly: you are touching the God in him. Your prayer is going to God, the Source.

What do you do if a plant is dry? You need not actually touch the plant itself. You pour water at the root and the plant again gets strength. As you would go to the root of a plant, go to man’s Source. His Source is God. The person you are praying for will get the most benefit if you pray with this idea in mind.

As a human being, you have every right to pray to God to cure your father, since he brought you into the world. He is your closest and dearest. As a human being, you have received affection from him millions of times, and you spontaneously offer your own affection, concern and gratitude in return. This is the human approach to the Supreme. Became your will has not surrendered to the divine Will, there is tremendous attachment in your so-called concern.

For the divine approach we need to add another dimension: “Eternal Father, if it is Your Will, please cure my father.” You have to know if his stay on earth will really be of any help to him or to God. Will your father make spiritual progress or work for God if he remains on earth a little longer or will he just lead an ordinary life and create more problems for himself?

You love your father, so you want your father to be cured. But if your father is cured, perhaps he will not be able to progress inwardly at all. If his cure is not the Will of the Supreme, it is best to let him go when the Supreme wants him to. If you identify your will with the Will of the Supreme, you will see that if your father stays on earth, you will be happy, and if he does not stay on earth, you will be equally happy because God’s Will will be executed.

Jharna kala 222
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (291-292), Shunya hate: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese énekli

Minőség és nem mennyiség

Az Isten megvalósítás nem attól függ hogy hány órát meditálunk. Azon múlik, hogy milyen erősen és mélyen meditálunk. Számos történet szól arról, hogy a keresők jobb eredményhez jutnak, ha lélekteljesen meditálnak és nem foglalkoznak vele, hány órát töltenek meditációval. Szeretnék elmondani egy történetet:

Narada nagy énekes volt, és Visnu odaadó híve. Egyszer nagyon gőgössé vált, hogy ő Visnu legkedvesebb híve. Visnu le akarta törni büszkeségét, ezért egy nap így szólt Naradához:

-Azt akarom, hogy menj ki a világba és látogasd meg legkedvesebb tanítványomat a földön.

Narada mesterének ugyan nem mondhatta ki, de magában azt gondolta: „ A Földön a legkedvesebb tanítványodat? Ki az? Ki lehet nálam kedvesebb a számodra?”

– Egy bizonyos faluban él egy ember, aki földműves – folytatta Visnu. Ez a földműves nagyon odaadó irántam. Azt akarom, hogy látogasd meg.

Narada elment a földműves házába és ott töltött néhány napot. A földművesnek nagy családja volt, sok gyereke és unokája. Hatalmas felelősség nehezedett a vállára, de reggel mielőtt kiment a földjére dolgozni, háromszor nagyon lélekteljesen kimondta Visnu nevét. Narada kiment vele a földekre és látta, hogy délben megint háromszor lélekteljesen kimondja Visnu nevét. Amikor hazaért, háromszor újra elismételte Visnu nevét, és azután belefogott a házkörüli teendőibe. Narad két vagy három napig figyelte a földműves spiritualitását, és napi meditációját, azután visszatért Visnuhoz, és így szólt:

-Hogy mondhatod, hogy ez a földműves a legkedvesebb tanítványod? Csak háromszor ismétli el a nevedet reggel, háromszor délben és háromszor este. Én ezerszer és ezerszer elismétlem a nevedet napközben, és már oly sok éve teszem ezt. Hány éve imádkozom hozzád, meditálok rád és ismétlem a nevedet, hogy ösztönözzem az embereket!

-Csodálatos, Narada –felelt Visnu. – Most szomjas vagyok. Kérlek, hozz nekem egy pohár vizet a közeli tóból.

Narada elment, hogy vizet hozzon Visnunak, de ott a tóban meglátott egy gyönyörű lányt úszni. Beleszeretett a lányba és elfelejtett vizet vinni a mesterének. Feleségül vette a lányt és új életet kezdett. Született néhány gyerekük , és sok év eltelt. Azután éhínség tört ki azon a vidéken, ahol Narada élt, és meghalt az összes gyereke és a felesége is. Hogy szenvedését enyhítse, elkezdett sírni:

-Ó Visnu, ments meg!

Visnu odajött hozzá és így szólt: – Hol a pohár vizem?

Azzal visszahozta őt a valóságba.

-Vizet hozni nekem, csak apró dolog – kezdte Visnu.  – De a tudatlanság és az illúzió világában elvesztetted minden odaadásodat, minden törekvésedet, minden spiritualitásodat, mindent. Most nézd meg ezt a földművest. Olyan nagy családja van. Minden súlyos kötelezettségeknek kell eleget tennie, de még így is talál rá időt, hogy gondoljon rám, hogy meditáljon rám. Azt a munkát adtam neki, hogy művelje a földet. Teljesíti családi kötelezettségeit, mégis talál rá időt, hogy gondoljon rám és meditáljon rám. De amikor téged bíztalak meg valami feladattal, te azonnal lefeledkeztél rólam.

Vannak emberek, akik arra panaszkodnak, hogy nincs idejük meditálni, mert olyan keményen dolgoznak. Csak áltatják magukat. Ha igazán keményen dolgozol, istenien és emelkedetten, akkor Isten fog neked időt adni. És ha a legnagyobb odaadással dolgozol, akkor ebben az odaadó szolgálatban megkapod a meditáció jótékony hatását.  Ebből a történetből rájövünk, hogy nem az a fontos hány órát meditálunk, hanem az, hogy milyen lélekteljesen meditálunk. Azt kell mondanom, hogy ha a kereső igazán erősen törekszik, ha Isten az első az életében, akkor könnyen tudja úgy alakítani az életét, hogy legyen ideje meditálni. A belső törekvésnek végtelenül nagyobb ereje van, mint a külső akadályoknak. Ha használod a belső erődet, akkor a körülményeknek meg kell hajolniuk a törekvés előtt. A külső akadályok könnyen legyőzhetők, mert a belső élet a végtelen Erő élő kifejeződése.

 

God-realisation does not depend on how many hours you meditate. There are many stories about how aspirants get better results when they meditate soulfully and are not concerned about the number of hours. I wish to tell one story:

Narada was a great singer, a divine singer, and a great devotee of the god Vishnu. Once he became bloated with pride because he was Vishnu’s dearest devotee. Lord Vishnu wanted to smash his pride, so one day he said to Narada. “I want you to go into the world and visit my dearest disciple on earth.” Narada could not say it out loud to his Master, but inwardly he felt, “Your dearest disciple on earth? Who is it? Who could be dearer than I?” Vishnu said, “In a certain village there is a man who is a farmer, and this farmer is extremely devoted to me. I want you to go and visit him.” Narada went to the farmer’s house and stayed there for a few days. The farmer had a big family, with children and grandchildren. He shouldered a heavy responsibility, but early in the morning, before he went to cultivate the land, he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. Narada followed him into the field, and saw that at noon again he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. When he came back home he repeated Vishnu’s name three times more, and then he entered into his household affairs. For two or three days Narada observed the spirituality and daily meditation of the farmer.

Narada came back to Vishnu and said, “How can you say that that farmer is your dearest disciple? He repeats your name only three times in the morning, three times at noon, and three times at night? I repeat your name thousands and thousands of times during the day, and I have been doing it for so many years! How many years I have been praying to you, meditating on you, and chanting your name to inspire people!”

Vishnu said, “Wonderful, Narada. Now, I am thirsty. Please bring me a glass of water from the nearest pond.”

Narada went to fetch water for Vishnu, and there in the pond he saw a beautiful girl swimming. Narada fell in love with the girl and forgot to bring water for his Master. He married the girl and started a new life. They had a few children and in this way, many years passed. Then there was famine in the place where Narada was living and all his children died, and his wife died also. He was crying to relieve his suffering, “O, Lord Vishnu, save me, save me!” Vishnu came to him and said, “What about my glass of water?” and brought him back to reality.

Vishnu said, “It is just a minor thing to bring me a glass of water. But in the world of ignorance and illusion you lost all your devotion, aspiration, spirituality, everything. Now look at this farmer. He has such a big family; every day he is shouldering such heavy responsibilities, but even then he has the time to think of me, to meditate on me. I gave him his work of cultivating the fields; I gave him the responsibility of supporting a family. He discharges all his family responsibilities, but still he has time to think of me and meditate on me. But when I gave you something to do, you immediately forgot me.”

From this story we come to realise that it is not how many hours you meditate but how soulfully you meditate that is important. To come back to your question, I wish to say that if aspiration is really intense, if God really comes first in the aspirant’s life, then he can easily adjust his outer life to make time to meditate. He can change his outer circumstances. The inner aspiration has infinitely more power than the outer obstacles. If one utilises one’s inner strength, then circumstances have to surrender to inner aspiration. If you really want to meditate four times a day, then I wish to tell you that your inner aspiration will give you the power to meditate four times. Outer obstacles can easily be overcome, because the inner life is the living expression of our infinite Power.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide.)

35-black-birds-ckg.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Az isteni hős (302-304), Satyer Rate: Sri Chinmoy dalát Paree kórusa énekli

Az isteni áramlatban

Valódi meditációt akkor élünk át, amikor tudatosan érzékeljük a Legfelsőbb Urat. Tudnunk kell, hogy Ő az, aki beteljesíti Magát bennünk és általunk, hogy Ő maga végzi a meditációt. Mi csak az edény vagyunk, és engedjük, hogy Ő feltöltsön minket az Ő teljes Tudatával. Ha ennek tudatában vagyunk, akkor öt vagy tíz perc meditáció után belépünk a meditáció valódi világába. Nem kell tennünk semmit. Ott vagyunk ebben a világban, mert a Legfelsőbb gondjaiba vette meditációnkat.

Saját fizikai és szellemi erőfeszítésünkkel kezdjük, de ha egyszer mélyen magunkba szállunk, akkor meglátjuk, hogy nem az erőfeszítés teszi lehetővé, hogy meditációba kerüljünk. A meditáció mindaddig bonyolult lesz amíg saját magunkra támaszkodunk. De amint érezzük, hogy a bennünk lakó Legfelsőbb végzi a meditációt, a mi tadtunkkal és belegyezésünkkel, akkor a meditáció nem lehet nehéz. Akkor látjuk, hogy meditációnk szabad és természetes. Isten teljesíti be magát rajtunk keresztül, és tágítja a Tudatát bennünk. De ezt a mi belegyezésünkkel kell tennie.

Amikor meditálsz, kérlek, próbáld érezni, ahogy a meditáció folyója kényszer és erőltetés nélkül áramlik benned. Hagyd, hogy az isteni Tudat átfolyjon rajtad. Ez az áramlás a valódi meditáció. Aztán, ha növelni akarod a fogékonyságodat, meditáció előtt adj hálát a Legfelsőbbnek. Ez a fogékonyság növelésének a legkönnyebb és leghatékonyabb módja. Mivel törekszel, ezért váltál valamivé. Azután ha holnapig is fenn tudod tartani a törekvésedet, még egy lépést előrejutsz.

Minden alkalommal, amikor hálát adsz, újra előrébb lépsz. És amikor előrébb lépsz, automatikusan növekszik a fogékonyságod. Mit jelent a fogékonyság? A fogékonyság fejlődés. Minél többet fogadsz be, annál többet fejlődsz a belső világban. Ráadásul minél többet fogadsz be, annál nagyobb lesz a befogadóképességed.

We can experience true meditation when we are consciously aware of the Supreme. We have to know that it is He who is fulfilling Himself in and through us, that He is doing the meditation Himself in and through us, that He is doing the meditation Himself. We are just the vesel and we are allowing Him to fill us with His whole Consciousness. When we are aware of this, after five or ten minutes of meditation we will enter into the very world of meditation. We do not have to do anything; we are there in that world because the Supreme has taken charge of our meditation.

We start with our own physical and mental effort, but once we go deep within we see that it is not effort that allows us to enter into meditation. Meditation will be complicated so long as we depend on ourselves. But when we feel that meditation is being done by the Supreme in us with our conscious awareness and consent, then meditation cannot be complicated. At that time we will see that our meditation is free and spontaneous. God is fulfilling Himself through us, and enlarging His Consciusness within us. But is has to be done with our consent.

When you meditate, please try to feel the river of meditation flowing througt you without coercion or exertion. Let tehe divine Consciousness flow through you. That flow is the real meditation. Then, if you want to increase your receptivity, each day before you meditate, offer your deepest gratitude to the Supreme. This is the easiestand most effective way to increase receptivity. Because you are aspiring, you have become something. Then tomorrow, if you have maintained your aspiration, you will go one step further.

Then each time you offer gratitude, you again go forward. And when you go forward, automatically your receptivity increases. Receptivity means what? It means progress. The more you receive, the more you can make progress in the inner world. Again, the more you receive, the more you have the capacity to receive.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Meditation-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (305-306),  Meditation: Song-Flower-Seeds együttes Sri Chinmoy dalát énekli

Hit és meditáció

A hit és a meditáció együtt járnak.

A hitből

Erőteljesebb lesz

A kereső meditációja.

Rendszeres meditációval

A kereső hite

Automatikusan növekszik.

 

Faith and meditation go together.

From faith,

A seeker’s meditation

Becomes more powerful.

From regular meditation,

Automatically a seeker’s faith

Increases. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-389-1024x1021.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9527), Shundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Béke (7)

Amikor reggel imádkozol és meditálsz, érzed, hogy a békével igazi vagyonra tettél szert. Ahogy a pénzedet a zsebedben tartod, ugyanúgy tarthatod a békédet a szívedben. Pénzerővel bármit megvehetsz, amit csak akarsz. A spirituális erő, amihez imával és meditációval jutsz, szintén valódi erő.Amikor az emberek veszekednek, harcolnak, vagy istentelenül viselkednek, csak hozd elő a szívedből azt a belső békét és nyugalmat, amit ott tartasz. Telítsd el magad belső békével újra. A belső béke ereje végtelenül szilárdabb és valóságosabb, mint bármely külső zavargás, amit a földön bárki okozhat. Belső békéd könnyedén elnyeli a mások keltette bosszúságot.

Evés után nem szoktál sportolni. Ehhez hasonlóan, ha valami spirituális dolgot kapsz -békét, fényt üdvösséget- akkor egy ideig nyugodt és csendes kell maradj. Amíg nem dolgoztad fel, a kapott béke könnyen elillanhat. De ha egyszer beléd ivódott, a léted részévé válik, és soha nem veszíted el. Hogy a békét magadba olvaszd, segít, ha olyan emberek társaságában vagy, akik spirituális életet élnek és rendszeresen meditálnak.

Lassan és következetesen le kell csendesítened értelmedet,

Hogy a békegalamb fészket rakhasson benne. 

Shanti: Béke    Sri Chinmoy  játszik csellón, fuvolán és esrajon


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai 166 o.