Minőség és nem mennyiség

Az Isten megvalósítás nem attól függ hogy hány órát meditálunk. Azon múlik, hogy milyen erősen és mélyen meditálunk. Számos történet szól arról, hogy a keresők jobb eredményhez jutnak, ha lélekteljesen meditálnak és nem foglalkoznak vele, hány órát töltenek meditációval. Szeretnék elmondani egy történetet:

Narada nagy énekes volt, és Visnu odaadó híve. Egyszer nagyon gőgössé vált, hogy ő Visnu legkedvesebb híve. Visnu le akarta törni büszkeségét, ezért egy nap így szólt Naradához:

-Azt akarom, hogy menj ki a világba és látogasd meg legkedvesebb tanítványomat a földön.

Narada mesterének ugyan nem mondhatta ki, de magában azt gondolta: „ A Földön a legkedvesebb tanítványodat? Ki az? Ki lehet nálam kedvesebb a számodra?”

– Egy bizonyos faluban él egy ember, aki földműves – folytatta Visnu. Ez a földműves nagyon odaadó irántam. Azt akarom, hogy látogasd meg.

Narada elment a földműves házába és ott töltött néhány napot. A földművesnek nagy családja volt, sok gyereke és unokája. Hatalmas felelősség nehezedett a vállára, de reggel mielőtt kiment a földjére dolgozni, háromszor nagyon lélekteljesen kimondta Visnu nevét. Narada kiment vele a földekre és látta, hogy délben megint háromszor lélekteljesen kimondja Visnu nevét. Amikor hazaért, háromszor újra elismételte Visnu nevét, és azután belefogott a házkörüli teendőibe. Narad két vagy három napig figyelte a földműves spiritualitását, és napi meditációját, azután visszatért Visnuhoz, és így szólt:

-Hogy mondhatod, hogy ez a földműves a legkedvesebb tanítványod? Csak háromszor ismétli el a nevedet reggel, háromszor délben és háromszor este. Én ezerszer és ezerszer elismétlem a nevedet napközben, és már oly sok éve teszem ezt. Hány éve imádkozom hozzád, meditálok rád és ismétlem a nevedet, hogy ösztönözzem az embereket!

-Csodálatos, Narada –felelt Visnu. – Most szomjas vagyok. Kérlek, hozz nekem egy pohár vizet a közeli tóból.

Narada elment, hogy vizet hozzon Visnunak, de ott a tóban meglátott egy gyönyörű lányt úszni. Beleszeretett a lányba és elfelejtett vizet vinni a mesterének. Feleségül vette a lányt és új életet kezdett. Született néhány gyerekük , és sok év eltelt. Azután éhínség tört ki azon a vidéken, ahol Narada élt, és meghalt az összes gyereke és a felesége is. Hogy szenvedését enyhítse, elkezdett sírni:

-Ó Visnu, ments meg!

Visnu odajött hozzá és így szólt: – Hol a pohár vizem?

Azzal visszahozta őt a valóságba.

-Vizet hozni nekem, csak apró dolog – kezdte Visnu.  – De a tudatlanság és az illúzió világában elvesztetted minden odaadásodat, minden törekvésedet, minden spiritualitásodat, mindent. Most nézd meg ezt a földművest. Olyan nagy családja van. Minden súlyos kötelezettségeknek kell eleget tennie, de még így is talál rá időt, hogy gondoljon rám, hogy meditáljon rám. Azt a munkát adtam neki, hogy művelje a földet. Teljesíti családi kötelezettségeit, mégis talál rá időt, hogy gondoljon rám és meditáljon rám. De amikor téged bíztalak meg valami feladattal, te azonnal lefeledkeztél rólam.

Vannak emberek, akik arra panaszkodnak, hogy nincs idejük meditálni, mert olyan keményen dolgoznak. Csak áltatják magukat. Ha igazán keményen dolgozol, istenien és emelkedetten, akkor Isten fog neked időt adni. És ha a legnagyobb odaadással dolgozol, akkor ebben az odaadó szolgálatban megkapod a meditáció jótékony hatását.  Ebből a történetből rájövünk, hogy nem az a fontos hány órát meditálunk, hanem az, hogy milyen lélekteljesen meditálunk. Azt kell mondanom, hogy ha a kereső igazán erősen törekszik, ha Isten az első az életében, akkor könnyen tudja úgy alakítani az életét, hogy legyen ideje meditálni. A belső törekvésnek végtelenül nagyobb ereje van, mint a külső akadályoknak. Ha használod a belső erődet, akkor a körülményeknek meg kell hajolniuk a törekvés előtt. A külső akadályok könnyen legyőzhetők, mert a belső élet a végtelen Erő élő kifejeződése.

 

God-realisation does not depend on how many hours you meditate. There are many stories about how aspirants get better results when they meditate soulfully and are not concerned about the number of hours. I wish to tell one story:

Narada was a great singer, a divine singer, and a great devotee of the god Vishnu. Once he became bloated with pride because he was Vishnu’s dearest devotee. Lord Vishnu wanted to smash his pride, so one day he said to Narada. “I want you to go into the world and visit my dearest disciple on earth.” Narada could not say it out loud to his Master, but inwardly he felt, “Your dearest disciple on earth? Who is it? Who could be dearer than I?” Vishnu said, “In a certain village there is a man who is a farmer, and this farmer is extremely devoted to me. I want you to go and visit him.” Narada went to the farmer’s house and stayed there for a few days. The farmer had a big family, with children and grandchildren. He shouldered a heavy responsibility, but early in the morning, before he went to cultivate the land, he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. Narada followed him into the field, and saw that at noon again he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. When he came back home he repeated Vishnu’s name three times more, and then he entered into his household affairs. For two or three days Narada observed the spirituality and daily meditation of the farmer.

Narada came back to Vishnu and said, “How can you say that that farmer is your dearest disciple? He repeats your name only three times in the morning, three times at noon, and three times at night? I repeat your name thousands and thousands of times during the day, and I have been doing it for so many years! How many years I have been praying to you, meditating on you, and chanting your name to inspire people!”

Vishnu said, “Wonderful, Narada. Now, I am thirsty. Please bring me a glass of water from the nearest pond.”

Narada went to fetch water for Vishnu, and there in the pond he saw a beautiful girl swimming. Narada fell in love with the girl and forgot to bring water for his Master. He married the girl and started a new life. They had a few children and in this way, many years passed. Then there was famine in the place where Narada was living and all his children died, and his wife died also. He was crying to relieve his suffering, “O, Lord Vishnu, save me, save me!” Vishnu came to him and said, “What about my glass of water?” and brought him back to reality.

Vishnu said, “It is just a minor thing to bring me a glass of water. But in the world of ignorance and illusion you lost all your devotion, aspiration, spirituality, everything. Now look at this farmer. He has such a big family; every day he is shouldering such heavy responsibilities, but even then he has the time to think of me, to meditate on me. I gave him his work of cultivating the fields; I gave him the responsibility of supporting a family. He discharges all his family responsibilities, but still he has time to think of me and meditate on me. But when I gave you something to do, you immediately forgot me.”

From this story we come to realise that it is not how many hours you meditate but how soulfully you meditate that is important. To come back to your question, I wish to say that if aspiration is really intense, if God really comes first in the aspirant’s life, then he can easily adjust his outer life to make time to meditate. He can change his outer circumstances. The inner aspiration has infinitely more power than the outer obstacles. If one utilises one’s inner strength, then circumstances have to surrender to inner aspiration. If you really want to meditate four times a day, then I wish to tell you that your inner aspiration will give you the power to meditate four times. Outer obstacles can easily be overcome, because the inner life is the living expression of our infinite Power.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide.)

35-black-birds-ckg.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Az isteni hős (302-304), Satyer Rate: Sri Chinmoy dalát Paree kórusa énekli

Reklámok

Az isteni áramlatban

Valódi meditációt akkor élünk át, amikor tudatosan érzékeljük a Legfelsőbb Urat. Tudnunk kell, hogy Ő az, aki beteljesíti Magát bennünk és általunk, hogy Ő maga végzi a meditációt. Mi csak az edény vagyunk, és engedjük, hogy Ő feltöltsön minket az Ő teljes Tudatával. Ha ennek tudatában vagyunk, akkor öt vagy tíz perc meditáció után belépünk a meditáció valódi világába. Nem kell tennünk semmit. Ott vagyunk ebben a világban, mert a Legfelsőbb gondjaiba vette meditációnkat.

Saját fizikai és szellemi erőfeszítésünkkel kezdjük, de ha egyszer mélyen magunkba szállunk, akkor meglátjuk, hogy nem az erőfeszítés teszi lehetővé, hogy meditációba kerüljünk. A meditáció mindaddig bonyolult lesz amíg saját magunkra támaszkodunk. De amint érezzük, hogy a bennünk lakó Legfelsőbb végzi a meditációt, a mi tadtunkkal és belegyezésünkkel, akkor a meditáció nem lehet nehéz. Akkor látjuk, hogy meditációnk szabad és természetes. Isten teljesíti be magát rajtunk keresztül, és tágítja a Tudatát bennünk. De ezt a mi belegyezésünkkel kell tennie.

Amikor meditálsz, kérlek, próbáld érezni, ahogy a meditáció folyója kényszer és erőltetés nélkül áramlik benned. Hagyd, hogy az isteni Tudat átfolyjon rajtad. Ez az áramlás a valódi meditáció. Aztán, ha növelni akarod a fogékonyságodat, meditáció előtt adj hálát a Legfelsőbbnek. Ez a fogékonyság növelésének a legkönnyebb és leghatékonyabb módja. Mivel törekszel, ezért váltál valamivé. Azután ha holnapig is fenn tudod tartani a törekvésedet, még egy lépést előrejutsz.

Minden alkalommal, amikor hálát adsz, újra előrébb lépsz. És amikor előrébb lépsz, automatikusan növekszik a fogékonyságod. Mit jelent a fogékonyság? A fogékonyság fejlődés. Minél többet fogadsz be, annál többet fejlődsz a belső világban. Ráadásul minél többet fogadsz be, annál nagyobb lesz a befogadóképességed.

We can experience true meditation when we are consciously aware of the Supreme. We have to know that it is He who is fulfilling Himself in and through us, that He is doing the meditation Himself in and through us, that He is doing the meditation Himself. We are just the vesel and we are allowing Him to fill us with His whole Consciousness. When we are aware of this, after five or ten minutes of meditation we will enter into the very world of meditation. We do not have to do anything; we are there in that world because the Supreme has taken charge of our meditation.

We start with our own physical and mental effort, but once we go deep within we see that it is not effort that allows us to enter into meditation. Meditation will be complicated so long as we depend on ourselves. But when we feel that meditation is being done by the Supreme in us with our conscious awareness and consent, then meditation cannot be complicated. At that time we will see that our meditation is free and spontaneous. God is fulfilling Himself through us, and enlarging His Consciusness within us. But is has to be done with our consent.

When you meditate, please try to feel the river of meditation flowing througt you without coercion or exertion. Let tehe divine Consciousness flow through you. That flow is the real meditation. Then, if you want to increase your receptivity, each day before you meditate, offer your deepest gratitude to the Supreme. This is the easiestand most effective way to increase receptivity. Because you are aspiring, you have become something. Then tomorrow, if you have maintained your aspiration, you will go one step further.

Then each time you offer gratitude, you again go forward. And when you go forward, automatically your receptivity increases. Receptivity means what? It means progress. The more you receive, the more you can make progress in the inner world. Again, the more you receive, the more you have the capacity to receive.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Meditation-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (305-306),  Meditation: Song-Flower-Seeds együttes Sri Chinmoy dalát énekli

Hit és meditáció

A hit és a meditáció együtt járnak.

A hitből

Erőteljesebb lesz

A kereső meditációja.

Rendszeres meditációval

A kereső hite

Automatikusan növekszik.

 

Faith and meditation go together.

From faith,

A seeker’s meditation

Becomes more powerful.

From regular meditation,

Automatically a seeker’s faith

Increases. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-389-1024x1021.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9527), Shundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Béke (7)

Amikor reggel imádkozol és meditálsz, érzed, hogy a békével igazi vagyonra tettél szert. Ahogy a pénzedet a zsebedben tartod, ugyanúgy tarthatod a békédet a szívedben. Pénzerővel bármit megvehetsz, amit csak akarsz. A spirituális erő, amihez imával és meditációval jutsz, szintén valódi erő.Amikor az emberek veszekednek, harcolnak, vagy istentelenül viselkednek, csak hozd elő a szívedből azt a belső békét és nyugalmat, amit ott tartasz. Telítsd el magad belső békével újra. A belső béke ereje végtelenül szilárdabb és valóságosabb, mint bármely külső zavargás, amit a földön bárki okozhat. Belső békéd könnyedén elnyeli a mások keltette bosszúságot.

Evés után nem szoktál sportolni. Ehhez hasonlóan, ha valami spirituális dolgot kapsz -békét, fényt üdvösséget- akkor egy ideig nyugodt és csendes kell maradj. Amíg nem dolgoztad fel, a kapott béke könnyen elillanhat. De ha egyszer beléd ivódott, a léted részévé válik, és soha nem veszíted el. Hogy a békét magadba olvaszd, segít, ha olyan emberek társaságában vagy, akik spirituális életet élnek és rendszeresen meditálnak.

Lassan és következetesen le kell csendesítened értelmedet,

Hogy a békegalamb fészket rakhasson benne. 

Shanti: Béke    Sri Chinmoy  játszik csellón, fuvolán és esrajon


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai 166 o.

Soha ne add fel!

Ha úgy érzed, hogy meditációd nem olyan mély, amilyennek lennie kellene, ne add fel. Nem ehetjük mindennap a legfinomabb ételeket, de attól még eszünk. Ugyanígy, amikor meditálunk, tápláljuk a lelkünket, belső lényünket. Még ha nem is tudjuk minden nap a legpompásabban táplálni a lelkünket, akkor is tovább kell próbálkoznunk. Bármivel tápláljuk is a lelket, az jobb, mintha éheztetnénk. Tehát ne add fel soha, próbálj mindig meditálni.

Olyan türelmesnek kell lennünk, mint a földművesnek. A földműves felszántja a földet, és megműveli a talajt. Azután várnia kell, hogy Isten esőt adjon, és a mag csírába szökhessen.  Törekvés-életünkben  éppígy rendszeresen meditálnunk kell, de éreznünk kell azt is, hogy Isten kegyelme esőként száll ránk. Amikor Isten kegyelme leereszkedik, a mi emberi erőfeszítésünk pedig felszáll, képesek leszünk állandóan jól meditálni.

330-sri-chinmoy


 

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai 158

…Szótlan vagyok a Nap szívében…

Sri Chinmoy:

Az Abszolút

Nincs értelem, nincs forma, csak létezem;
Most megszűnt minden gondolat és akarat,
Véget ért a természet tánca,
Én vagyok Az, akit kerestem.

A legvégső tiszta Gyönyör birodalma,
Egyaránt túl tudón és tudotton,
A hatalmas nyugalmat élvezem végre:
Csak az Egyetlennel vagyok.

Kereszteztem az élet titkos útjait
Magam váltam a Céllá.
Az örök Igazság kitárulkozott:
Én vagyok az út, az Isten-Lélek.

Lelkem minden magasságok tudatára ébredt,
Szótlan vagyok a Nap szívében,
Semmiért sem cserélnék tettel és idővel;
Kozmikus játékom befejeződött.

oneness-sri-chinmoy

Ha igazán szereted Istent…

Isten tudja, hogy mi a legjobb számodra. Ez szíved felismerése legyen, ne pusztán elméd meggyőződése.

Amikor imádkozunk, úgy érezzük, hogy Isten meghallgatja az imánkat. Amikor meditálunk, úgy érezzük, békét, fényt és üdvösséget kapunk, ami teljesen igaz és jogos állítás. De amikor imádkozunk és meditálunk, éreznünk kell, hogy a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk és meditáljunk, az pedig Isten dolga, hogy ad-e nekünk békét, vagy nem ad semmit. El kell jutnunk az önátadásnak erre a szintjére. Mi eljátsszuk a szerepünket azzal, hogy imádkozunk és meditálunk – ez a mi feladatunk. Isten feladata pedig az, hogy tápláljon minket fényével, békéjével és üdvösségével. De Ő tudja, hogy melyik a megfelelő pillanat. Tehát ha képesek vagyunk meditálni, és meditációnk közben úgy érezzük, nem várunk el semmit – hogy ha a béke, a fény és a gyönyör belénk lép, nagyszerű, de ha nem, akkor is éppoly elégedettek leszünk –, akkor ez a legjobb fajta meditáció. Azért meditálunk, mert úgy érezzük, ez az egyetlen módja, hogy elválaszthatatlanul eggyé váljunk Istennel.

 

Ha igazán szereted Istent,

És csak Istenre van szükséged,

Akkor add meg a lehetőséget Neki,

Hogy mindig úgy gondoskodjon rólad,

Ahogy Ő akar.

 

Gyakorlatias-e a meditáció?

Akkor mondjuk valakire, hogy gyakorlatias, ha a megfelelő dolgot a megfelelő időben teszi, és így a külső élete zavartalanul folyik. De legyünk bármilyen okosak, bármilyen megfontoltak, a külső életben olykor tanácstalanok vagyunk. Nem tudjuk mit mondjunk, vagy mit tegyünk. Vagy, annak ellenére hogy helyesen szólunk, és a megfelelő dolgot tesszük, minden rosszul sikerül. Nem tudjuk irányítani az életünket. Őszintén szeretnénk valamit tenni, válni valamivé, de képtelenek vagyunk rá.

Mi ennek az oka? Azért történik ilyen, mert külső képességünk mindig belső tudatosságunkon múlik. Ha a belső életünkben gyakorlatiasak vagyunk, azaz ha imádkozunk és meditálunk, azzal növeljük belső tudatosságunkat. Ha belsőleg tudatosak vagyunk, szabadon hozzáférhetünk a végtelen Igazsághoz és az örökké tartó örömhöz, és irányítani tudjuk külső életünket.

Mindig belülről növekszünk, nem kívülről. A földben levő magból növekedik a növény, nem pedig fordítva. A belső élet folyamatosan az Igazság és Isten üzenetét hordozza. Ez a belső igazság a mag. Ha hagyjuk, hogy a mag kicsírázzon, csemetévé növekedjen, és végül fa váljék belőle, megehetjük a gyümölcsöt, amit a fa terem. Miközben esszük, tudjuk majd, hogy ez a gyümölcs a külső világhoz tartozik, bár forrása a belső világ. Látjuk, ahogy a belső világ képessége kifejeződik a külső világban.

Mindegy hány órát dolgozunk, beszélünk, vagy teszünk bármit is a külső világban, nem jutunk közelebb az Igazsághoz. De ha először meditálunk és azután cselekszünk és beszélünk, akkor cselekszünk gyakorlatiasan.  A belső gyakorlatiasságnak kell irányítania a külső életet, nem pedig fordítva. A külső élet élet-lehelete a belső életből kell eredjen. Csak akkor lehetünk igazán gyakorlatiasak.

Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy belső életbe kezdjünk, meglátjuk, hogy a belső világ gyakorlatias, valóságos és természetes. A szeretet, a fény, a béke és az öröm istenien természetesek. Ha felszínre hozzuk, amit a belső világ nyújtani tud, akkor a külső élet is istenien természetes, gyakorlatias és beteljesítő lesz.

Sri Chinmoy saját szerzeményeit játsza. Próbálj rá relaxálni vagy meditálni!

 


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

 

A meditáció legfelsőbb titka

A meditáció az ember szomja a Végtelen Valóra, az Örök Valóra, az Abszolút Valóra. A meditáció titka, hogy tudatos és állandó egységet érjünk el Istennel. A meditáció páratlan titka Istent teljesen a sajátunknak érezni, és végül Istent Isten kedvéért megvalósítani. Őt kinyilatkoztatni, Őt beteljesíteni.

A meditációt spontán módon, lélekteljesen és helyesen módon kell gyakorolni. Ha nem így teszel, sötét kétség mérgezi meg elmédet, és mérhetetlen csalódás férkőzik szívedbe. Valószínűleg egész létedet egy tátongó szakadék mélye felé zuhanva találod.

A meditációhoz inspirációra van szükséged. A szent könyvek adhatnak neked inspirációt. Egy spirituális könyvet megvenni tíz másodpercbe kerül. Hogy kiolvasd a könyvet, kell néhány óra. Hogy feldolgozd a könyvet, eltart néhány évig. És hogy a benne foglalt Igazságokat megéld, ahhoz nem hogy egy egész életre, de talán néhány inkarnációra is szükség van.

A meditációhoz törekvés kell. A spirituális tanító jelenléte -legyen az fizikai vagy spirituális jelenlét- felébresztheti alvó törekvésedet. A tanító ezt könnyen megteheti és szívesen meg is teszi neked. Éppen törekvésre van szükséged ahhoz, hogy elérd utazásod Célját. Nem kell aggódnod a megvalósulásod miatt, a törekvésed gondoskodni fog róla.

A meditáció táplálja az önfegyelmet. Az önfegyelem erősíti a meditációt. A meditáció tisztítja a szívet. Egyedül a tiszta szívben tűnik elő az emberi élet Isten felé való menetelése.

Valaki talán tudja milyen a helyes meditáció. Még talán gyakorolja is, hiszen erre van szüksége az emberben rejlő isteni természetnek. A meditáció eredménye vagy beteljesülése azonban minden emberi felfogást felülmúl, mert mérhetetlen, korlátlan és végtelen.

A meditáció csak egyetlen dolgot mond nekünk: Isten létezik. A meditáció egyetlen igazságot tár fel nekünk: láthatjuk Istent.

Jharna-Kala-undated-54


 

Sri Chinmoy: Belső ígéret

Mikor imádkozom, mikor meditálok

Mikor imádkozom,

Isten átöleli

Síró szívemet, 

Önátadó szívemet,

Álmodó szívemet.

Mikor meditálok,

Isten megáldja életemet,

Isten simogatja lelkemet,

Isten feltárja a Célomat.


Sri Chinmoy: Belső ígéret