A siker tartóoszlopai / Pillars of success

Miért aggódunk? Azért aggódunk, mert nem tudjuk, mi fog velünk történni holnap, vagy akár csak a következő percben. Úgy érezzük, hogy ha mi nem teszünk meg valamit magunkért, akkor azt senki sem fogja megtenni. De ha érezni tudjuk, hogy van Valaki –a Belső vezetőnk – aki végtelenül többet gondol ránk, mint mi magunk, és ha felelősségünket tudatosan oda tudjuk adni Neki, akkor múltunk, jelenünk és jövőnk az Ő gondja. Kisgyermekként átadjuk magunkat a szüleinknek, és cserébe védelmet kaptunk. Külső életünkben felnőttekké váltunk, de a spirituális életünkben még mindig gyermekek vagyunk, és minden pillanatban meg kell próbálnunk belső lényünk parancsaira hallgatni.

Természetesen nem fogunk tudatosan vagy szándékosan hibázni, da ha mégis hiba történik belső természetünkben, életerőnkben, testünkben vagy értelmünkben, akkor azonnal kész kell legyünk azt félelem nélkül bevallani. Végső soron mik is a hibák? Maga az a gondolat, hogy hiba valami szégyenletes, vagy meg sem említhető, rossz rezgéseket teremt a kozmoszban. Ha azt gondoljuk, hogy a hiba olyan valami, amit egyértelműen büntetés követ, akkor alapvetően tévedünk.

Először tekintsük a hibákat kudarcnak. Mik is a kudarcok? A siker tartóoszlopai. A kudarcok Isten bennünk átélt tapasztalatai. Ő pedig a végső Célhoz, a tökéletes Tökéletességhez vesz minket. Másodszor, tekintsük a hibákat féligazságoknak. Ha a hibát egy tökéletlen vagy parányi igazságnak tekintjük, ha tudunk benne egy szikrányi igazságot látni, akkor érezhetjük, hogy a hiba helyrehozható vagy igazsággá alakítható. Mit teszünk általában? Elválasztjuk magunkat a hibától, mintha az valami piszkos, undorító obszcén dolog lenne. Ehelyett tekintsük a hibát egy darab agyagnak, amit valami hasznos dologgá lehet gyúrni és formázni.

 

Why do we worry? We worry because we do not know what is going to happen to us tomorrow, or even in the next minute. We feel that if we do not do something for ourselves, then nobody is going to do it. Buti f we can feel that there is Someone who thinks of us infinitely more than we think of ourselves –our Inner Pilot- and if we can consciously offer our responsibility to Him, then our past, our present and our future become His problem. As very young children, we surrender to our parents and get in return, protection. In our outer life we have become adults, buti n the spiritual life we are still children, and at every moment we must try to listen to the distates of our inner being.

Of course, we shall not commit any mistake consciously or deliberately. But if a mistake takes place in our inner nature, in our vital nature, in our physical nature, or in our physical mind, then immediately we should be ready to confess it. In our free and humble confession is our immediate emancipation. Otherwise, we shall simply be crushed by the mountain of our mistakes.What are mistakes after all? The very idea of a mistake being shameful or unmentionable creates a wrong vibration in the cosmos. If we think a mistake is something that will inevitably be followed by punishment, then we are totally wrong.

First, let us take mistakes as failures. What are failures? Failures are the pillars of success. Failures are God’s experiences in us. God is experiencing Himself in us and through us, and He is carrying us toward the ultimate Goal which is perfect Perfection. Second, let us take mistakes as half truths. If we take a mistake as something abominable or unpardonable, then the mistake can never be rectified or remoulded into truth. But if we consider a mistake as an imperfect truth or an infinitesimal truth, if we see in a mistake an iota of truth, then we can feel that the mistake can be rectified and transformed into truth. But what do we usually do? We separate ourselves from the mistake as if it were something dirty, ugly and obscene. Instead, let us take each mistake as a lump of clay. This lump of clay can be shaped and moulded into something useful.

2003-chinmoy-ny-aug

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős (176-177), Sri Chinmoy fuvolán játszik: Béke koncert 1984. Párizs

Reklámok

Bármi történjék a Gondviselés jóvoltából

Bármi történjék is a Gondviselés jóvoltából, az nemcsak hogy a lehető legjobb, de szükségszerű is, mert nincs más választási lehetőség.

A siker és a kudarc két tapasztalat. Ezt a két tapasztalatot egyesítenünk kell, és erőfeszítésünk végén bármelyik tapasztalathoz jussunk is, azt rendkívüli örömmel kell felajánlanunk a Legfelsőbbnek. Ha az eredményt lélektelien, vidáman, fenntartás és feltétel nélkül Szeretett Legfelsőbb Urunk Lábai elé tudjuk helyezni, akkor kétségkívül valódi lelki békénk lesz. A lelki béke eljön, és kopogtat életünk ajtaján. Nem kell várnunk a lelki békére, ő fog várni ránk.

A tökéletes boldogság:
Lelkesedés elvárás nélkül.

 

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-340

 


Sri Chinmoy: Életem-lélek utazása