kegyelem

Isten érdemének tekintsd

Minden alkalommal, amikor teszel vagy elérsz valamit, érezd, hogy a Legfelsőbb Úr feltétel nélküli Kegyelme működik. Talán úgy gondolod: “Ma reggel nagyon korán felkeltem, ezért tudtam jól meditálni.” De vajon miért tudtál felkelni, miközben a barátod még aludt és horkolt? A Legfelsőbb Úr Kegyelme működött benned, és te képes voltál azt befogadni. Ez olyan, mint egy emberi apa és a gyermeke. A gyerek pénz kap, és mindenféle dolgokat vesz rajta. De honnan származik a pénz? A szüleitől kapja. Hasonlóan, honnan kapod te a késztetést cselekedeteidhez? A Legfelsőbb Úrtól. Minden alkalommal, amikor teszel valamit, azt Isten érdemének tekintsd, ne a sajátodnak.

Each time you do something or achieve something, feel that it is the unconditional Grace of the Supreme that is operating.  You may think, “This morning I got up early; that is why I was in a position to have a good meditation.” But how is it that you were able to get up, whereas your friend was still sleeping and snoring?  The Grace of the Supreme acted in you and you were able to receive it. The Supreme has given you the inspiration to meditate and after meditating you go and inspire people. It is like a human father and child. The child takes money and then he goes out and buys things. But where does he get the money from? He gets it from his parents. Similarly, where do you get the inspiration for your actions? From the Supreme. Each moment you do something, if you give all credit to the Supreme instead of to yourself.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Kegyelem: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy:Kegyelem (14-15),  Grace O Divine Grace: Sri Chinmoy saját versét mondja

 

Reklámok

Kegyelem

Egy dolog a karma törvénye,

És más dolog az isteni Kegyelem.

Emlékezz,

A Kegyelem semmivé tehet dolgokat,

A Kegyelem megvilágosíthat dolgokat,

A Kegyelem meggyorsíthatja a dolgokat,

A Kegyelem megsokszorozhat dolgokat

Természetesen,

Ha hiszel a Kegyelemben!

The law of karma is one thing

And the divine Grace is another.

Remember,

Grace can nullify,

Grace can illumine,

Grace can expedite,

Grace can multiply

Of course,

If you believe in Grace!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye: Kegyelem

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9347), All Local NY Sri Chinmoy Students Performance 2013 augusztusában

Kegyelem leereszkedése

Senki nem fejlődhet önerőből, még a fizikai síkon, a vágyak síkján sem. Valaki talán azt gondolja, hogy erős vágya miatt aratott sikert a fizikai síkon. De a földön emberek milliói rendelkeznek ugyanolyan erős vággyal, mégsem sikeresek. Valaki talán sikeres bizonyos területeken, de ha körülnéz, láthatja, hogy sok embernek van ugyanolyan erős vágya, hogy ugyanazon a területen nagy legyen. Akkor ők miért nem sikeresek, ha a másik egyén igen?

Ez azért van, mert még a vágy-világban is aláereszkedik a Kegyelem nem csak néha-néha, hanem elég gyakran. Egy futóversenyen lehet, hogy mind a hat futó egyformán erősen vágyik rá, hogy nyerjen, és talán ugyanannyit edzettek is. De valaki megkapja a Kegyelmet, és ő lesz az első. Az iskolában tanulsz, és másvalaki is tanul, de lehet, hogy ő jobb jegyet kap. Te is tíz órát tanultál, de ő több Kegyelmet kapott Fentről.

Nem létezik siker. Az csupán a Kegyelem leereszkedése. A Kegyelem alászállt, és egy bizonyos ember megkapta. Ha nem törekedett, akkor öntudatlanul kapta meg. Ha képes tudatosan megkapni a Kegyelmet, akkor földi síkon nem kell olyan keményen dolgoznia. Ugyanakkor, ha törekszik, megnő a Kegyelemmel szembeni befogadóképessége.

(Ha nem indul a lejátszó, kattints ide.)

concert-sri-chinmoy

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Kegyelem (53), részlet Sri Chinmoy Martin Van Buren High School-ban  (New York) 1982. március 9-én tartott koncertjéből

Isten Kegyelme és a karma törvénye

Kérdés: Mi a kapcsolat Isten Kegyelme és a karma törvénye között?

Sri Chinmoy: A múltat magunkban hordozzuk. Ez egy állandó áramlás: “amint vetsz, úgy aratsz”. Ha valami rosszat teszünk, akkor ma vagy holnap, a külső vagy a belső világban megkapjuk az eredményét. Ha folyton lopok, egy nap elkapnak, és börtönbe zárnak. És ha valami jót teszek, ha imádkozom, ha meditálok és isteni dolgokat teszek, annak is megkapom az eredményét. Néha azt látjuk, hogy valaki, aki rosszat tett, élvezi a világot. De lehet, hogy közvetlenül ezelőtti életében valami rendkívülit, valami csodálatosat tett, és most aratja le jó cselekedetének s gyümölcsét, még rossz cselekedeteinek eredményei még nem kezdtek el gyümölcsöt hozni. Élete alkonyán, vagy egy elkövetkező életében biztosan szembe kell néznie a következményekkel.

A hétköznapi nem törekvő ember esetén a karmikus ítélet elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan. A karma törvénye mindig kötelező erejű. Köré tekeredik mint egy kígyó. Meg kell fizetni a vámot, az adót. A karma törvénye kíméletlen. Ugyanakkor létezik valami, amit isteni Kegyelemnek nevezünk. Ha keserű könnyeket hullatok és megbocsátásért esedezem, akkor természetesen rám virrad Isten Könyörülete. Ha valaki spirituális életbe kezd, karmája könnyen semmissé tehető, ha ez a spirituális mesteren keresztül működő Isten Akarata. Isten végtelen Kegyelme lassan megsemmisítheti rossz karmájának következményét, és felgyorsíthatja jó karmájának eredményét. A kereső a karma törvénye felett állhat, mert Isten határtalan Kegyelmét záporozza a kereső odaadó fejére és szívére. Természetesen nem tehetek továbbra is rossz dolgokat, ezzel az érzéssel, hogy Isten úgyis megbocsát. De ha Isten látja, hogy belülről őszinte sírás tör fel, ha látja, hogy meg akarok szabadulni tudatlanság hálójából, akkor nemcsak megbocsát nekem, de a szükséges erőt is megadja ahhoz, hogy ne kövessem el újra ugyanazt a hibát.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kyoto-92

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (107-109)

Egyéni erőfeszítés – alászálló Kegyelem

Egy jelentős indiai spirituális személyiséget tanítványai megkérdezték, hogy hány évnyi fáradságos gyakorlás hozta el neki a teljes megvalósulást. A kérdés hallatán a mester harsány nevetésben tört ki: “Gyakorlás! Gyermekeim, amit ti gyakorlásnak neveztek, az nem más, mint a ti egyéni erőfeszítésetek. Amikor én is olyan voltam, mint ti most, azon a szinten, megvalósulatlanul úgy gondoltam és éreztem, hogy egyéni erőfeszítésem kilencvenkilenc százalék, Isten Kegyelme pedig egy százalék, és semmiképpen sem több. De határtalan ostobaságom meghalt abban a pillanatban, amikor megszületett bennem a megvalósulás. Akkor, legnagyobb megdöbbenésemre láttam, éreztem és felismertem hogy könyörületes Uram Kegyelme kilencvenkilenc százalék volt, míg az én erőtlen egyéni erőfeszítésem csak egy százalék. És gyermekeim, történetemnek itt még nincs vége. Végül ráébredtem, hogy az egy százalékom is Legfelsőbb Atyám irántam való feltétlen és lélekteljes Törődése volt. Gyermekeim, úgy érzitek, hogy az Isten-megvalósítás egy küzdelmes verseny. Ez nem igaz. Az Isten-megvalósítás mindig egy alászálló kegyelem.”

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

bliss-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (61-63)

Egyéni erőfeszítés – alászálló Kegyelem

Ahhoz, hogy leggyorsabban fejlődjünk, Isten kegyelmére és egyéni erőfeszítésre is szükség van. Egyes keresők azt mondják: “Ha nekünk Isten Kegyelme számít, akkor  mi szükség bármi egyéni erőfeszítésre itt a földön?” De tévednek. Az egyéni erőfeszítés soha nem állja útját Isten alászálló Kegyelmének. Az egyéni erőfeszítés meggyorsítja Isten Kegyelmének alászállását a földre. Ami mi erőfeszítésnek nevezünk, az valójában a legfelsőbb Kegyelmének az eredménye, amely folyamatosan hull alá odaadó fejünkre és önátadó szívünkre.

Isten megadhat nekünk mindent, amit csak kar, akkor is, ha egy szemernyi egyéni erőfeszítést sem teszünk. De Ő így szól: “A te saját elégedettséged kedvéért kérlek erre a kis erőfeszítésre.” ha meg tudjuk tenni azt a egyéni erőfeszítést, teljes életünket eltölti az isteni büszkeség: “Látjátok, mit tettem Istenért?” Istennel való tudatos egységünk arra sarkall, hogy számunkra Legkedvesebbnek tegyünk valamit, és ne az egónk kedvéért.

Ha őszinte erőfeszítést teszünk, akkor Isten mindenképpen elégedett lesz velünk. Miért? Mert elmondhatja a világnak: “A gyermekem, a kiválasztott eszközöm rengeteg dolgot megtett Nekem.”

Egyéni erőfeszítésünkkel földi életünket érdemessé, Istent pedig büszkévé tehetjük.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints  ide.)

ckg-javelin

Sri Chinmoy gerelyt dob


Sri Chinmoy: Kegyelem (57-59)

Kellemetlen tapasztalatok

Kérdés: Amikor kellemetlen tapasztalatokat szenvedünk el, és hibákat vétünk, ez azt jelenti, hogy a Legfelsőbb visszavonta a Kegyelmét?

Sri Chinmoy: Nem, nem, ez nem igaz. Csupán tudatlanság erői vannak jelen. Ha a gyermek belenyúl a tűzbe, az nem jelenti azt, hogy az anya kevésbé törődik vele. Az anya csupa gondoskodás, csak most épp fenn van az emeleten, miközben a gyermek a konyhában van. A gyermek még tudatlan, és nem ismeri a tűz erejét.

Néha az is előfordul, hogy a gyermek tudja, hogy a tűz meg fogja égetni az ujját, de a rosszaság élvezetét találja benne, ha megérinti a tüzet. Ha valami rosszat teszünk, ez néha azért van, mert nem tudjuk, néha pedig azért lépünk a tudatlanságba, hogy nagyon is jól tudjuk hogy nem helyes. Amikor tudatosan vagy öntudatlanul valamilyen kísértés áldozataivá válunk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy Isten visszavonta a Kegyelmét az életünkből. Egyáltalán nem.

Az anya megakadályozhatja, hogy gyermeke hozzányúljon a tűzhöz. Rákiálthat: “Állj, ne tedd!” De ha az eltökéltség nem belülről fakad, mindegy hányszor próbálják megakadályozni az isteni erők, hogy rossz dolgot tegyünk, egyfajta veszteségérzésünk lesz. Úgy érezzük majd, elmulasztottunk valamit. Belülről kell éreznünk hogy nem veszítünk azzal semmit, ha nem lépünk be a tudatlanságba.

Nem azért válunk a tudatlanság áldozatává, mert az isteni Kegyelmet visszavonták tőlünk. Mit tehet az isteni Kegyelem? Isten korlátozott szabadságot adott nekünk. Ez a korlátozott szabadság olyan, mint egy kés. Az egyik ember arra használja a kést, hogy felvágjon egy mangót és megossza másokkal, míg a másik ember a késsel leszúr valakit. Isten megadta nekünk a képességet, tehát bölcsen kell azt használnunk.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

chinmoy-kamakura-peace-tree (1)

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (103-105) , zene: Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő