Kegyelem / Grace

A Kegyelem jelen van,
De ki van ott,
Hogy értékelje
És fogadja?

Grace is there
But who is there
To value it
And recieve it?

Napi zene itt.

bird-sky-sri-chinmoy
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Kegyelem (99), Ami bandini, basomar ghare bandini: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Reklámok

Megtettük a saját részünket

A  kegyelem jöhet közvetlenül Istentől, vagy érkezhet egy élő Mester által, vagy egy olyan Mesteren keresztül, aki már elhagyta a testét. Egy megvalósult Mester sosem hal meg, csak leveti testének köntösét. Megvalósult Mesterek bármikor eljöhetnek a keresőhöz, hogy inspirálják, és megmondják neki, mit tegyen. Hétköznapi emberek esetén igaz, hogy ha nem látnak valamit, nem is gondolnak rá. De a megvalósult Mestereknek a tér és idő nem számít. És a keresőnek sem számít, ha belső kapcsolata van egy valódi spirituális Mesterrel.

A Mester könyörülete olyan mint egy mágnes. De ez a mágnes csak akkor működik, ha látja, hogy alig várjuk, hogy vonzzon minket. Ha odamegyünk a fa tövéhez, és felnézünk a tetejére, odajön a kegyelem-mágnes, és felhúz minket. A tanítvány egyedül így érheti el a Mester magasságát. A Kegyelem csak akkor száll alá, ha mi már megtettük a saját részünket azzal, hogy eljöttünk, és megérintettük a törekvés-fa tövét.

Grace can come from God directly or it can come through a living Master or from a Master who has left the body. A realised Master never dies; he only discards the physical garment. Realised Masters can come at any moment to inspire the seeker and tell him what to do. In the case of an ordinary human being, it is “Out of sight, out of mind.” But with realised souls, time and space do not matter. Nor do they matter to a seeker if he has an inner connection with a true spiritual Master.

This Grace is like a magnet; but, the magnet will operate only when it sees that you are anxious to be pulled by it. So, if you go to the foot of the tree and then look up towards the top of the tree, the Grace-magnet will come and pull you up. This is the only way a disciple can reach the height of the Master. Grace will only descend after you have made your own contribution by coming and touching the foot of the aspiration-tree.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (117), Peace, constant Grace: Anahata együttes Sri Chinmoy dalát játsza

Hogyan lehetséges hogy annyi ember közül csak mi törekszünk?

A szentírások azt mondják a keresőnek: “Ébredj, kelj fel! Legfőbb ideje, hogy felkelj! Ne aludj tovább!” A spirituális mester így szól a keresőhöz: “Gyermekem, fuss! Fuss a leggyorsabban! Én inspirállak téged. Már meggyújtottam benned a törekvés lángját. Most már a leggyorsabban futhatsz.” A jóga spirituális gyakorlatai azt mondják a keresőnek: “Te gyakorlod a spirituális életet, és én megadom neked a gyakorlás eredményét. Megtisztítom előtted az utat. Most leggyorsabban futhatsz egy olyan úton, amelyben nem leselkednek veszélyek.” Azután még valami szükséges, az pedig Isten Kegyelme. Lehet, hogy valaki a leggyorsabban fut, mégsem éri el a Célt, még akkor sem, ha nincs az útjában akadály, mert az emberek nagyon gyakran elfáradnak. Mielőtt elérnék a Célt, úgy érzik, teljesen kimerültek. Isten Kegyelme nélkül nem tudjuk befejezni az utazást. Isten Kegyelme így szól a keresőhöz: “Lám, a Cél a tiéd.”

Isten Kegyelme persze már az elejétől fogva jelen van. Amikor az írásokat tanulmányozzuk, akkor Isten Kegyelme már ránk virradt. Ha nem kaptunk volna Kegyelmet Istentől, akkor nem kezdhettünk volna spirituális életbe, és a mesterünket sem találhattuk volna meg. Isten végtelen jóságának köszönhető, hogy a keresőt elviszi a mesteréhez.

Miképp létezik, hogy az összes családtagunk és barátunk közül talán egyedül csak mi törekszünk? Ki ösztönzött erre minket? A Legfelsőbb Úr isteni Kegyelme inspirált. Miként lehet, hogy hogy a bátyád nem imádkozik és meditál, te viszont sírsz azért, hogy megvalósítsd Istent. Mindez a Kegyelemből fakad.

A nap süt. Rajtunk múlik, kinyitjuk-e az összes ajtót és ablakot, hogy fogadhassuk a fényt. Természetesen, ha kinyitjuk az ajtókat és az ablakokat, akkor a nap besüt. Hasonlóan, az isteni Kegyelem is folyamatosanzúdul le ránk Fentről. Próbáljuk meg mindig szélesre tárt szív-ajtóval fogadni.

The scriptures tell the seeker, “Awake, arise, it is high time for you to get up. Sleep no more.” The spiritual Master tells the seeker, “My child, run! run the fastest. I am inspiring you. I have already kindled the flame of aspiration within you. Now you can run the fastest.” Yogic disciplines tell the seeker, “Look, I have already made the road clear for you. You are practising spiritual life and I am giving you the results of your practices. The road is clear. Now you can come out of ignorance-sleep and run the fastest on a road that is empty of danger.” Then something more is required and that is God’s Grace. One may run the fastest, but one may not reach the Goal even if there is no obstacle on the way, because human beings very often get tired. Before they reach the Goal they feel that they are totally exhausted. At that time what is required is God’s Grace. Without God’s Grace one cannot complete the journey. God’s Grace tells the seeker, “Lo, the Goal is won.” But to be sure, God’s Grace starts right from the beginning. When we study the scriptures, God’s Grace has already dawned on us. Had there been no Grace from God, we could have not launched into the spiritual path in the first place. And had there been no Grace from God, we could not have found our spiritual Master. It is out of His infinite Bounty that God brings a seeker to the Master.

Among our family and friends, why is that perhaps only we are aspiring? Who inspired us? It was the divine Grace of the Supreme that inspired us. How is it that your brother is not praying and meditating, but you are crying to realize God? It is His Grace.

The sun is shining. It is up to us to open all the windows and all the doors in order to receive the light. Naturally, if we open up the doors and windows , then the sun will come in. Similarly, the divine Grace is constantly showering down upon us from Above. Let us try always to receive it with our heart’s door wide open.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Happiness2.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (19-21), Sangit sur: Sri Chinmoy dalát Minati együttese adja elő

Isten érdemének tekintsd

Minden alkalommal, amikor teszel vagy elérsz valamit, érezd, hogy a Legfelsőbb Úr feltétel nélküli Kegyelme működik. Talán úgy gondolod: “Ma reggel nagyon korán felkeltem, ezért tudtam jól meditálni.” De vajon miért tudtál felkelni, miközben a barátod még aludt és horkolt? A Legfelsőbb Úr Kegyelme működött benned, és te képes voltál azt befogadni. Ez olyan, mint egy emberi apa és a gyermeke. A gyerek pénz kap, és mindenféle dolgokat vesz rajta. De honnan származik a pénz? A szüleitől kapja. Hasonlóan, honnan kapod te a késztetést cselekedeteidhez? A Legfelsőbb Úrtól. Minden alkalommal, amikor teszel valamit, azt Isten érdemének tekintsd, ne a sajátodnak.

Each time you do something or achieve something, feel that it is the unconditional Grace of the Supreme that is operating.  You may think, “This morning I got up early; that is why I was in a position to have a good meditation.” But how is it that you were able to get up, whereas your friend was still sleeping and snoring?  The Grace of the Supreme acted in you and you were able to receive it. The Supreme has given you the inspiration to meditate and after meditating you go and inspire people. It is like a human father and child. The child takes money and then he goes out and buys things. But where does he get the money from? He gets it from his parents. Similarly, where do you get the inspiration for your actions? From the Supreme. Each moment you do something, if you give all credit to the Supreme instead of to yourself.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Kegyelem: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy:Kegyelem (14-15),  Grace O Divine Grace: Sri Chinmoy saját versét mondja

 

Kegyelem

Egy dolog a karma törvénye,

És más dolog az isteni Kegyelem.

Emlékezz,

A Kegyelem semmivé tehet dolgokat,

A Kegyelem megvilágosíthat dolgokat,

A Kegyelem meggyorsíthatja a dolgokat,

A Kegyelem megsokszorozhat dolgokat

Természetesen,

Ha hiszel a Kegyelemben!

The law of karma is one thing

And the divine Grace is another.

Remember,

Grace can nullify,

Grace can illumine,

Grace can expedite,

Grace can multiply

Of course,

If you believe in Grace!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Kegyelem

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9347), All Local NY Sri Chinmoy Students Performance 2013 augusztusában

Kegyelem leereszkedése

Senki nem fejlődhet önerőből, még a fizikai síkon, a vágyak síkján sem. Valaki talán azt gondolja, hogy erős vágya miatt aratott sikert a fizikai síkon. De a földön emberek milliói rendelkeznek ugyanolyan erős vággyal, mégsem sikeresek. Valaki talán sikeres bizonyos területeken, de ha körülnéz, láthatja, hogy sok embernek van ugyanolyan erős vágya, hogy ugyanazon a területen nagy legyen. Akkor ők miért nem sikeresek, ha a másik egyén igen?

Ez azért van, mert még a vágy-világban is aláereszkedik a Kegyelem nem csak néha-néha, hanem elég gyakran. Egy futóversenyen lehet, hogy mind a hat futó egyformán erősen vágyik rá, hogy nyerjen, és talán ugyanannyit edzettek is. De valaki megkapja a Kegyelmet, és ő lesz az első. Az iskolában tanulsz, és másvalaki is tanul, de lehet, hogy ő jobb jegyet kap. Te is tíz órát tanultál, de ő több Kegyelmet kapott Fentről.

Nem létezik siker. Az csupán a Kegyelem leereszkedése. A Kegyelem alászállt, és egy bizonyos ember megkapta. Ha nem törekedett, akkor öntudatlanul kapta meg. Ha képes tudatosan megkapni a Kegyelmet, akkor földi síkon nem kell olyan keményen dolgoznia. Ugyanakkor, ha törekszik, megnő a Kegyelemmel szembeni befogadóképessége.

(Ha nem indul a lejátszó, kattints ide.)

concert-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Kegyelem (53), részlet Sri Chinmoy Martin Van Buren High School-ban  (New York) 1982. március 9-én tartott koncertjéből

Isten Kegyelme és a karma törvénye

Kérdés: Mi a kapcsolat Isten Kegyelme és a karma törvénye között?

Sri Chinmoy: A múltat magunkban hordozzuk. Ez egy állandó áramlás: “amint vetsz, úgy aratsz”. Ha valami rosszat teszünk, akkor ma vagy holnap, a külső vagy a belső világban megkapjuk az eredményét. Ha folyton lopok, egy nap elkapnak, és börtönbe zárnak. És ha valami jót teszek, ha imádkozom, ha meditálok és isteni dolgokat teszek, annak is megkapom az eredményét. Néha azt látjuk, hogy valaki, aki rosszat tett, élvezi a világot. De lehet, hogy közvetlenül ezelőtti életében valami rendkívülit, valami csodálatosat tett, és most aratja le jó cselekedetének s gyümölcsét, még rossz cselekedeteinek eredményei még nem kezdtek el gyümölcsöt hozni. Élete alkonyán, vagy egy elkövetkező életében biztosan szembe kell néznie a következményekkel.

A hétköznapi nem törekvő ember esetén a karmikus ítélet elkerülhetetlen, megváltoztathatatlan. A karma törvénye mindig kötelező erejű. Köré tekeredik mint egy kígyó. Meg kell fizetni a vámot, az adót. A karma törvénye kíméletlen. Ugyanakkor létezik valami, amit isteni Kegyelemnek nevezünk. Ha keserű könnyeket hullatok és megbocsátásért esedezem, akkor természetesen rám virrad Isten Könyörülete. Ha valaki spirituális életbe kezd, karmája könnyen semmissé tehető, ha ez a spirituális mesteren keresztül működő Isten Akarata. Isten végtelen Kegyelme lassan megsemmisítheti rossz karmájának következményét, és felgyorsíthatja jó karmájának eredményét. A kereső a karma törvénye felett állhat, mert Isten határtalan Kegyelmét záporozza a kereső odaadó fejére és szívére. Természetesen nem tehetek továbbra is rossz dolgokat, ezzel az érzéssel, hogy Isten úgyis megbocsát. De ha Isten látja, hogy belülről őszinte sírás tör fel, ha látja, hogy meg akarok szabadulni tudatlanság hálójából, akkor nemcsak megbocsát nekem, de a szükséges erőt is megadja ahhoz, hogy ne kövessem el újra ugyanazt a hibát.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kyoto-92
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Kegyelem (107-109)

Egyéni erőfeszítés – alászálló Kegyelem

Egy jelentős indiai spirituális személyiséget tanítványai megkérdezték, hogy hány évnyi fáradságos gyakorlás hozta el neki a teljes megvalósulást. A kérdés hallatán a mester harsány nevetésben tört ki: “Gyakorlás! Gyermekeim, amit ti gyakorlásnak neveztek, az nem más, mint a ti egyéni erőfeszítésetek. Amikor én is olyan voltam, mint ti most, azon a szinten, megvalósulatlanul úgy gondoltam és éreztem, hogy egyéni erőfeszítésem kilencvenkilenc százalék, Isten Kegyelme pedig egy százalék, és semmiképpen sem több. De határtalan ostobaságom meghalt abban a pillanatban, amikor megszületett bennem a megvalósulás. Akkor, legnagyobb megdöbbenésemre láttam, éreztem és felismertem hogy könyörületes Uram Kegyelme kilencvenkilenc százalék volt, míg az én erőtlen egyéni erőfeszítésem csak egy százalék. És gyermekeim, történetemnek itt még nincs vége. Végül ráébredtem, hogy az egy százalékom is Legfelsőbb Atyám irántam való feltétlen és lélekteljes Törődése volt. Gyermekeim, úgy érzitek, hogy az Isten-megvalósítás egy küzdelmes verseny. Ez nem igaz. Az Isten-megvalósítás mindig egy alászálló kegyelem.”

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

bliss-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Kegyelem (61-63)

Egyéni erőfeszítés – alászálló Kegyelem

Ahhoz, hogy leggyorsabban fejlődjünk, Isten kegyelmére és egyéni erőfeszítésre is szükség van. Egyes keresők azt mondják: “Ha nekünk Isten Kegyelme számít, akkor  mi szükség bármi egyéni erőfeszítésre itt a földön?” De tévednek. Az egyéni erőfeszítés soha nem állja útját Isten alászálló Kegyelmének. Az egyéni erőfeszítés meggyorsítja Isten Kegyelmének alászállását a földre. Ami mi erőfeszítésnek nevezünk, az valójában a legfelsőbb Kegyelmének az eredménye, amely folyamatosan hull alá odaadó fejünkre és önátadó szívünkre.

Isten megadhat nekünk mindent, amit csak kar, akkor is, ha egy szemernyi egyéni erőfeszítést sem teszünk. De Ő így szól: “A te saját elégedettséged kedvéért kérlek erre a kis erőfeszítésre.” ha meg tudjuk tenni azt a egyéni erőfeszítést, teljes életünket eltölti az isteni büszkeség: “Látjátok, mit tettem Istenért?” Istennel való tudatos egységünk arra sarkall, hogy számunkra Legkedvesebbnek tegyünk valamit, és ne az egónk kedvéért.

Ha őszinte erőfeszítést teszünk, akkor Isten mindenképpen elégedett lesz velünk. Miért? Mert elmondhatja a világnak: “A gyermekem, a kiválasztott eszközöm rengeteg dolgot megtett Nekem.”

Egyéni erőfeszítésünkkel földi életünket érdemessé, Istent pedig büszkévé tehetjük.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints  ide.)

ckg-javelin

Sri Chinmoy gerelyt dob


Sri Chinmoy: Kegyelem (57-59)