Csak a lélek fényével vagyunk emberi lények

Kérdés: Befolyásolja valakinek a tudatát, ha túlsúlyos?

Sri Chinmoy: Ha valóban szükségtelenül nehéz vagy, a tudatod nehéz súlyt cipel. Nagyon erőteljesen lép beléd a letargia. Ha elveszíted a fölösleges súlyt, külső képességed megnövekedik, és belső szépséged előtérbe jön és belenő a fizikaiba.

Kérdés: Guru, szeretném tudni, van-e bármi más a spirituális életben, amit tehetünk a testért azon túl, hogy tápláljuk? Vannak gyakorlatok?

Sri Chinmoy: Ha tudod, hogy meditálj jól, akkor azok nem szükségesek. Csinálhatsz néhány hatha jóga gyakorlatot, vagy futhatsz. De zavard össze a komoly meditációdat a hatha jógával. Nem a hatha jóga a válasz. Ha reggel kicsit tornázol, öt vagy tíz percig, az több, mint elég. Az további erőt, egészséget és dinamizmust ad. Ha nem érzed jól magad, mindig fáradt vagy, hogy tudsz jól meditálni? Ha rendszeresen edzel, jó karban tartod a tested. Ha jó karban tartod a tested, a törekvésed könnyebben növekszik. De tudnod kell, hogy pusztán a test jó karban tartásával nem tudod Istent megvalósítani. Nagyon, nagyon sok ember van, akik nagyon erősek és egészségesek, de sehol sincsenek az istenmegvalósításban.

Minden fizikai tevékenységet folytathatsz, de nem a spiritualitás rovására. Minden fizikai tevékenységben jelen kell lennie a spiritualitásnak. Ha elhajítod a spiritualitásodat, hogy a legjobb atléta legyél, az képtelenség. A spiritualitásnak jönnie kell, és belépni a fizikaiba, hogy a fizikai jelentőségteljes legyen. Spiritualitás nélkül a fizikainak nincs értéke. Csak amíg a lélek fényét előtérbe tudjuk hozni, addig vagyunk valóban emberi lények; máskülönben mind állatok vagyunk. A spiritualitásnak minden cselekedetben ott kell lennie. Csak akkor leszünk képesek a Istenit kinyilvánítani.

 

Question: Guru, I wanted to know if there was anything else we should do for the body in the spiritual life besides feed it? Are there any exercises?

Sri Chinmoy: If you know how to meditate well, then it is not necessary. You can take a few hatha yoga exercises or you can run. That will help you. But do not confuse your serious meditation with hatha yoga. Hatha yoga is not the answer. If you take a little exercise in the morning for five or ten minutes, it is more than enough. It will give you additional strength, health and dynamism. If you are not feeling well or if you are tired all the time, how will you meditate well? If you take regular exercise, then you keep the body fit. By keeping the body fit you make it easier for your aspiration to grow. But you have to know that simply by keeping the body fit, you cannot realise God. There are many, many people who are very strong and healthy, but they are nowhere near God-realisation.

All physical activities you can do, but not at the expense of spirituality. Inside every physical activity spirituality must be there. If you throw your spirituality aside in order to become the best athlete, that is absurd. Spirituality should come and enter into the physical so that the physical also will be meaningful. Without the spiritual, the physical has no value. As long as we can bring the soul’s light forward, then only are we really human beings; otherwise, we are all animals. In every action spirituality should be there. Then only will we be able to manifest the Divine.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint ide.)

playing_soccer_jhs_track.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (77-79), Sri Chinmoy tanítványai meditatív zenét játszanak 2016. január 27-én Máltán

 

Reklámok

Hatha-jóga / Hatha yoga

Kérdés: Itt a nyugati világban legtöbbünk, aki nem ismeri a jógát, hajlik arra, hogy a jógit olyan valakinek képzelje, aki lótuszülésben ül, vagy fejen áll, vagy egy bizonyos gyakorlatot végez, olyan dolgokat, amik furcsának tűnnek nekünk. Hogyan, vagy miért végzi a jógi ezeket a mutatványokat?

Sri Chinmoy: Egyes emberek azért végzik ezeket a gyakorlatokat, hogy fitten tartsák a testüket, mentesüljenek a fizikai betegségektől stb., míg mások azért, hogy elérjék a megvalósulást. De a megvalósulást nem lehet elérni pusztán hatha-jóga gyakorlatok végzésével. Valójában ezek a gyakorlatok annyit tesznek, hogy segítenek a keresőnek belépni a valódi spirituális életbe.

A gyermek kezdetben hangosan olvas, hogy meggyőzze szüleit, hogy valóban olvas. A felnőtt magában olvas. A fizikai világban is létezik hasonló dolog. Legtöbbünk fizikailag most még nagyon nyughatatlan, nem különb egy majomnál. Nem tudunk egy másodpercnél tovább nyugton maradni. De vannak törekvők, akik egyszerűen csak ülnek, lecsendesítik az elméjüket, és azután belépnek lényük mélyebb birodalmaiba. Ezek a testi gyakorlatok és testtartások segítenek ellazítani a testünket, és lelki békét nyújtanak egy rövid időre.

De ezek a gyakorlatok sohasem juttatnak el a megvalósuláshoz. Ezek az előkészületi fázist jelentik. A kezdők a hatha-jógában olyanok, mint az óvodások. Az óvodát könnyen kihagyhatjuk. De az óvodából általános iskolába, középiskolába, főiskolára és egyetemre kell mennünk. A koncentrációt, a meditációt és a kontemplációt a magasabb tanfolyamokon oktatják. Máskülönben az atléták, a bokszolók és a birkózók, pusztán az edzéssel és fizikai testük erősítésével, már mind megvalósították volna Istent.

A hatha-jóga gyakorlatok jobbak bizonyos más gyakorlatoknál, amiket hirtelen, gyorsan és bizonyos mértékig erőszakosan végeznek. Ha a hatha-jóga gyakorlatokat nyugodtan, csendben és meditatív hangulatban végzik, az erősíti az idegeket, és megnyugtatja az elmét.

A testre szükség van. Ép és egészséges testre van szükségünk, hogy a lélek a kinyilvánítás terén cselekedni tudjon a testen keresztül. De ha a testtől ennél többet várunk, akkor ostobák vagyunk.

 

Question: Most of us in the Western world who are not familiar with Yoga and meditation tend to associate the two with someone standing on his head or doing particular exercises. How are these exercises related to spirituality?

Sri Chinmoy: Right now many of us are physically very restless, no better than a monkey. We cannot stay still for more than a second without getting restless. These physical exercises and postures, called Hatha Yoga, relax our bodies and give us peace of mind for a short period. But these are only the preliminary stages. What they do is help the seeker enter into the true spiritual life. In the true spiritual system, the beginners in Hatha Yoga are like kindergarten students. From kindergarten we have to go to grammar school, high school, college. In fact, one can easily skip kindergarten. There are many aspirants who can just sit and make their minds calm and quiet and enter into the deeper regions of their being without ever doing any Hatha Yoga.

These exercises will never give us realisation, Never! Otherwise, just by taking physical exercises all the world’s athletes would have realised God by this time. The body is necessary. We must have a sound and solid body so that the soul can act in and through the body in the field of manifestation. But if we expect something more from the body, then we are being foolish.

I must emphasise, however, that Hatha Yoga exercises are far superior to the Western system of exercises, which are often done abruptly, vigorously and, to some extent, violently. Hatha Yoga exercises are done calmly, quietly, in a meditative mood. They strengthen the nerves and calm the mind, unlike most Western exercises.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

Black-CKG-13-1024x916.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy bölcsessége (412-413), Chalre Rabi: Ananda együttese Sri Chinmoy dalát énekli

Ismerd meg önmagad / Know thyself

Atmanam viddhi – Ismerd meg önmagad. Minden embernek meg kell ismernie önmagát. Végtelen, örökkévaló és halhatatlan Tudatként kell megismernie önmagát. A Végtelenség, az Örökkévalóság és a Halhatatlanság fogalma teljes mértékben idegen a számunkra. Miért? Az ok meglehetősen egyszerű. Inkább a testben élünk, mint a lélekben. Számunkra a test minden. A testen túl nincs semmi, és nem is lehet semmi. A lélek létét merő ábrándnak tartjuk. Én azonban biztosítalak benneteket, hogy a lélek nem egy kitalált dolog. A lélek egyszerre a Kozmikus Valóság élete és annak feltárása. Legtöbbünk a testben, a földhöz kötött, fizikai tudatban él. Tanítónk a sötétség; nevelőnk a tudatlanság. Ha azonban egyszer a lélekben fogunk élni, akkor majd meglátjuk, hogy a mi tanítónk a látomás és a mi nevelőnk a megvilágosodás.

„Az élet erőlködés.”; – mondja a test. „Az élet áldás.”; – szól a lélek. Az emberi részünk nem akarja felülmúlni az erkölcsöt, a társadalmat, s az emberiséget. Az emberben levő isteni az isteniségből ereszkedik le az emberiségbe – az egységből a sokaságba.

Atmanam viddhi. Ismerd meg önmagad. Az Upanisádok prófétái nem csak felfedték ezt a trancendentális üzenetet, hanem fel is ajánlották azt a szenvedő, síró és küszködő emberiségnek. Először önmagunkat kell felfedeznünk ahhoz, hogy megismerjük magunkat. Mit jelent önmagunk felfedezése? Önmagunk felfedezése Isten felismerését jelenti.

Jóga nélkül nincs ön-felfedezés. A Jóga nem vallás. A Jóga az egyetemes Igazság. A Jóga India hagyományos igazsága. A Jóga az élet legfontosabb tapasztalata. Az igazi Jóga és az élet egybe tartoznak. Egymástól elválaszthatatlanok. Ha megpróbáljuk őket elválasztani egymástól, nem fog sikerülni. A Jóga és az élet éppúgy elválaszthatatlanok, mint a Teremtő és a teremtés.

Vajon a Jóga a szigorú aszkézis másik neve? Abszolút nem. Vajon a Jóga az önfegyelem másik neve? Kétségtelenül az. Megköveteli-e a Jóga a világ elutasítását, és az érzékek elsorvasztását? Nem, soha. Megköveteli-e a Jóga a világ elfogadását, és az érzékek feletti uralmat? Igen, teljes mértékben. Mindenkinek való-e a Jóga? Igen is, meg nem is. Igen, mert minden emberi lélek Istentől jött, és belsőleg arra törekszik, hogy visszatérjen Őhozzá. Nem, mert az egyes emberek, fejlődésük jelenlegi szintjén úgy érzik, hogy Isten nélkül is tudnak élni.

Képes-e a tanulás és a logikus érvelés önmegvalósulást nyújtani az embernek? Nem. A kizárólag könyvekből szerzett tudás ugyanis önmagunk becsapásával végződik. Miért? Mert a tudomány embere úgy érzi, végtelen bölcsességre tett szert. Sajnos nem tudja, hogy az igazi végtelen Bölcsesség csak Istentől, csak az Isten-megvalósításból származhat. A pusztán értelmi gondolkodás végül frusztrációba torkollik.

Képes-e az odaadás és a törekvés önmegvalósulást nyújtani az embernek? Igen. Az ember odaadása a szív virága, melyet felajánl Isten Lábainál. Az ember törekvése a lélek gyümölcse, melyet Isten Ölébe helyez.

Az önmegvalósításhoz az embernek szabadságra van szüksége. Isten adja meg neki a szabadságot. Mi a szabadság? A szabadság Isteni áldozat-ereje, és az ember csoda-ereje. Sri Rámakrisna, India nagy spirituális tanítómestere egyszer megjegyezte: „Az a nyomorult ember, aki állandóan azt hajtogatja: ’Korlátozott vagyok, korlátozott vagyok,’ csak azt éri el, hogy korlátozottá válik. Az, aki éjjel-nappal azt ismétli: ‘Bűnös vagyok, bűnös vagyok,’ az valóban bűnössé is válik. Olyan Istenbe vetett lángoló hittel kell rendelkeznünk, hogy azt mondhassuk: ’Isten nevét ismétlem, hogyan szegődhetne hát mellém a bűn? Hogyan is lehetnék egyáltalán bűnös?”

Ápolnunk kell a pozitív gondolatokat, pozitív eszméket és pozitív eszményeket. Célunk csak így nem marad elérhetetlen a számunkra. Minden embernek éreznie kell: „Isten – az én Mesterem – lábainál vagyok. Isten –az én Teremtőm – Kezeiben vagyok. Isten – az én egyetlen Szerelmem – Szívében vagyok.”

„Kérj és megadatik; keress és találsz, zörgess és megnyittatik néked.” Kértem. Uram nekem ajándékozta határtalan Részvétét. Kerestem. Uram határtalan Szeretetét adta nekem. Zörgettem. Legnagyobb meglepetésemre az ajtó belülről nem volt elreteszelve. Drága Uram áhítozva várta érkezésemet. Íme, megérkeztem!

 

Atmanam viddhi — Know thyself. Each individual has to know himself. He has to know himself as the infinite, eternal and immortal Consciousness. The concept of Infinity, Eternity and Immortality is absolutely foreign to us. Why? The reason is quite simple. We live in the body, rather than in the soul. To us the body is everything. There is nothing and can be nothing beyond the body. The existence of the soul we consider sheer imagination. But I assure you that the soul is not imaginary. It is at once the life and the revelation of the Cosmic Reality. Most of us live in the body, in the earthbound physical consciousness. Our teacher is Darkness; our professor is Ignorance. But if ever we live in the soul, we shall see that our teacher is Vision and our professor is Illumination.

“Life is effort.” So says the body. “Life is blessing.” So says the soul. The human in man does not want to go beyond morality, society and humanity. The divine in man comes down from divinity into humanity, from unity into multiplicity.

Atmanam viddhi. Know thyself. The seers of the Upanishads not only discovered this Truth Transcendental but offered it to the suffering, crying and striving mankind. In order to know oneself, one has to discover oneself first. What is self discovery? Self-discovery is God-Realisation.

Without Yoga there is no self discovery. Yoga is not a religion. Yoga is the Universal Truth. It is the traditional truth of India. It is the most important experience of life. True Yoga and life go together. They cannot be separated. If you try to separate them, you will fail. Yoga and life are as inseparable as the Creator and the Creation.

Is Yoga another name for severe asceticism? Positively not. Is Yoga another name for self-discipline? Decisively yes. Does Yoga demand the rejection of the world and the starvation of the senses? No, never. Does Yoga demand the acceptance of the world and mastery over the senses? Yes, a mighty Yes. Is Yoga for everybody? Yes and no. Yes, because each human soul has come from God and inwardly aspires to return to Him. No, because some people, at their present stage of development, feel they can live without God.

Can learning and reasoning offer man self-realisation? No. Mere book knowledge ends in self deception. Why? Because a man of knowledge feels that he has achieved the infinite wisdom. Unfortunately, he does not know that the real Infinite Wisdom can come only from God, from God-Realisation. Mere mental reasoning ends in self-frustration.

Can dedication and aspiration offer man self-realisation? Yes. Man’s dedication is his heart-flower offered at the Feet of God. Man’s aspiration is his soul-fruit placed in the Lap of God.

For self-realisation, man needs freedom. God gives him freedom. What is freedom? Freedom is God’s sacrifice-power and man’s miracle-power. Sri Ramakrishna, the great spiritual Master of India, once remarked, “The wretch who constantly says, ‘I am bound, I am bound,’ only succeeds in being bound. He who says day and night, ‘I am a sinner, I am a sinner,’ verily becomes a sinner. One must have such burning faith in God that one can say, ‘What? I have repeated God’s name, so how can sin still cling to me? How can I be a sinner anymore?’”

We must cherish positive thoughts, positive ideas, positive ideals. Only then will our Goal no longer remain a far cry. Each man has to feel, “I am at the Feet of God, my own Master. I am in the Hands of God, my own Creator. I am in the Heart of God, my only Beloved.”

“Ask and it shall be given to you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you.” I asked. My Lord bestowed His boundless Compassion on me. I sought. My Lord gave me His infinite Love. I knocked. To my utter surprise, the door was not bolted from inside. My sweet Lord was eagerly expecting my arrival. Lo, I am come!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

128-ckg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Kelet fénye a nyugat értelméhez. (9-11), Ar sab jai jak: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Mi a jóga?

 

Mi a jóga? A jóga Isten nyelve. Ha Istennel szeretnénk beszélni, akkor meg kell tanulnunk az Ő nyelvét.

Mi a jóga? A jóga az, ami feltárja Isten Titkát. Ha meg akarjuk ismerni Isten titkát, akkor el kell indulnunk a jóga útján.

Mi a jóga? A jóga Isten Lélegzete. Ha Isten Szemével szeretnénk látni és Isten Szívével érezni, ha Isten Álmában szeretnénk élni, és ismerni akarjuk Isten Valóságát, ha Isten Lélegzetét akarjuk birtokolni, és végül, ha Magává Istenné szeretnénk válni, akkor a jóga hív bennünket.

A jóga egyesülés. Az egyéni lélek egyesülése a Legfelsőbb Énnel. A jóga az a spirituális tudomány, amely arra tanít, hogyan lehet a Végső Valóságot magában az életben megvalósítani.

Amit tennünk kell az az, hogy elfogadjuk az életet, és beteljesítjük a bennünk lévő Istenit, itt a Földön. Ez csak emberi korlátaink túlszárnyalásával érhetjük el.

A jóga megmondja nekünk, hogy Isten-megvalósításhoz képest viszonyítva milyen messzire jutottunk a fejlődésben. A jóga Isten kozmikus Drámájában elrendelt szerepünket is elmondja nekünk. A jóga végső szava az, hogy minden emberi lélek Isten isteni képviselője a Földön.

Most pedig öszpontosítsuk figyelmünket a jóga gyakorlati aspektusára. A jógának különböző fajtái vannak: a karma-jóga, a cselekvés útja; a bhakti-jóga, a szeretet és az odaadás útja; a dzsnyána-jóga, a tudás útja. Ezt a hármat tekintik a legjelentősebb jógautaknak. Vannak más jelentős jógafajták is, de ezek vagy ennek a háromnak az ágai, vagy  pedig szoros kapcsolatban állnak velük.

Ez a három út az Isten Palotájához vezető három főkapu.Ha Istent a legédesebb és legbensőségesebb módon szeretnénk látni és érezni, akkor a bhakti-jógát kell gyakorolnunk. Ha Istent önzetlen szolgálatunk által, az emberiségben szeretnénk megvalósítani, akkor a karma-jógát kell gyakorolnunk. Ha Isten transzcendentális Énjének bölcsességét és dicsőségét szeretnénk megvalósítani, akkor a dzsnyána-jógát kell gyakorolnunk.

Egy dolog biztos. Ez a három út elvezet minket az Önmegvalósításhoz az Isten-megvalósításban, és az Isten-megvalósításhoz az Önmegvalósításban.

 

What is Yoga?

What is Yoga? Yoga is the language of God. If we wish to speak to God, we have to learn His language.

What is Yoga? Yoga is that which discloses God’s secret. If we wish to know God’s secret, we have to launch into the path of Yoga.

What is Yoga? Yoga is the Breath of God. If we wish to see through God’s Eye and feel through His Heart, if we wish to live in God’s Dream and know God’s Reality, if we wish to possess the Breath of God, and finally if we wish to become God Himself, Yoga will beckon us.

Yoga is union. It is the union of the individual soul with the Supreme Self. Yoga is the spiritual science that teaches us how the Ultimate Reality can be realised in life itself.

What we have to do is accept life and fulfil the Divine in ourselves here on earth. This can be effectuated only by transcending our human limitations.

Yoga tells us how far we have progressed in relation to God-realisation. It also tells us about our destined role in God’s cosmic Drama. The final word of Yoga is that each human soul is a divine representative of God on earth.

Now let us focus our attention on the practical aspect of Yoga. There are various kinds of Yoga: Karma Yoga, the path of action; Bhakti Yoga, the path of love and devotion; and Jnana Yoga, the path of knowledge. These three are considered to be the most important kinds of Yoga. There are other significant types of Yoga, but they are either branches of these three or types closely related to them.

These three serve as the three main gates to God’s Palace. If we want to see and feel God in the sweetest and most intimate way, then we have to practise Bhakti Yoga.If we want to realise God in humanity through our selfless service, then we have to practise Karma Yoga. If we want to realise the wisdom and glories of God’s transcendental Self, then we have to practise Jnana Yoga.

One thing is certain. These three paths lead us to Self-realisation in God-realisation and God-realisation in Self-realisation.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

P1020247ab.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (77-79), Age Nage Bale: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Hatha jóga / Hatha yoga

Kérdés: Szükség van hatha jógára a koncentrációhoz, meditációhoz és kontemplációhoz? Elengedhetetlen az Istenmegvalósításhoz?

Sri Chinmoy: Ha a tested nem elég erős, akkor ma hasfájástól szenvedsz, holnap a fejed fáj, a következő napon pedig valami más bajod lesz. Természetesen nem fogsz tudni koncentrálni és meditálni. Ezért fontos, hogy fitten tartsd a testedet. A hatha jóga ászánák pedig sokkal jobbak a testnek, mint azok az erőteljes gyakorlatok, amiket nyugaton végeznek.  Az ászánák mindaddig nyugtatják a testet, amíg nem viszed őket túlzásba. Ha túl dinamikusan végzed őket, agresszív érzéseket válthatnak ki. De ha megfelelően csinálod, kedves, szelíd, finom vibrációd lesz.

Tudnunk kell, hogy mit akarunk valójában. Amit a hatha jóga képes nyújtani, az nagyon korlátozott. Amit viszont a meditáció képes felajánlani az abszolút korlátlan. Ha azt mondod: “Hadd érjem előbb el a korlátozott dolgot, utána nőjek bele a végtelenbe,” az teljesen rendben van. Viszont, ha megvan a képességed és hajlandóságod, hogy egyből belépj a hatalmas óceánba, Isten nem fogja azt kérni, hogy úszómedencében ússzál. Viszont ha nincs hozzá képességed, hogy egyből az óceánba vesd magad, Isten azt mondja: ússz a medencében és érezd jól magad egy darabig.

Szóval, ha ászánákat akarsz végezni napi öt-tíz percben, azért hogy egészségesen tartsd a testedet, tedd azt. De ha két órát akarsz hatha jógázni, mielőtt meditálsz, az puszta időpocséklás.

Question: is Hatha Yoga necessary in concentration, medittion and contemplation? Is it indispensable for realising God?

Sri Chinmoy: If your body is not strong enough, then today you will suffer from a stomach-ache, tomorrow you will have a headache and the next day you will have some othet disorder. Naturally, you will not able to concentrateand meditate. For that reason it is important to keep the body fit. And hatha Yoga asanas are far better for the body the vigorous exercises that are done in  the West. Asanas will soothe your body as long as you do not do them too much.If asanas are done too dynamically, they may arouse aggresive feelings. But when you do them correctly, you get a kind, mild, soft vibration.

We have to know what actually want. Hatha Yoga has something to offer wich is very limited, and meditation has something to offer wich absolutely unlimited. If you say “let me achieve the limited thing first and then grow into the unlimited, ” that is all right.

Again, if you have the capacíty and willingness to enter directly into the vast ocean, God will not ask you to swim in a swimming pool. But if you do not have the capacity to jump directly into the ocean, the God says, “Go to the swimming pool and enjoy yourself for a while.”

Si if you want to do asanas for five ot ten minutes daily to keep your body fit, you can do so. But if you want to do Hatha Yoga for two hours before you meditate, it will be a sheer waste of time.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_15_80_zurich_10lm_large
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye. (25-27), Ei Prithi Bite: Sri Chinmoy dalát a Temple-Song Hearts együttes énekli.

Jóga és asztrológia

KÉRDÉS: Mi a különbség az asztrológia és a jóga között?

SRI CHINMOY: Az asztrológiának nincs meg a képessége, hogy megváltoztassa a sorsunkat, a spiritualitásnak, avagy a jógának ellenben megvan. Az asztrológia és a jóga között az a különbség, hogy az asztrológia csak jelez. A múlt alapján előrejelzi a jövőt, de nem változtatja azt meg. A jóga ellenben ténylegesen legyőzi a múltat, és alakítja a jövőt. Az asztrológia igen hatékonyan tölti be szerepét, egészen addig, amíg rá nem szánjuk magunkat a komoly spirituális életre. Ott az asztrológia fejet hajt, ahogy te is meghajolsz előttem. Amíg nem fogadjuk el a spiritualitást, az asztrológia nagyon erőteljes, mint egy oroszlán. Azután, ha komoly spirituális életbe kezdünk, az asztrológia apró házimacskává válik.

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-20-1-2006-5


 

Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág   5. o

Béke (5)

Fedd el idegességed! Végül belehalsz. Fedd fel idegességed! Végül te leszel a győztes.

A nyugtalanság és az idegesség az egész világot fogva tartja. A jóga gyakorlásának alapvető célja, hogy békére, lelki békére tegyünk szert. Ha valaki lelki nyugalomra tesz szert, automatikusan rendíthetetlen belső erőt nyer. Hogy hatolhatna az idegesség olyan valakibe, akit belső erő tölt el? Olyankor nem lehet nyugtalanság, nem lehet idegesség. Az idegesség akkor lép föl, amikor elveszünk egy részt az egészből. Akkor jön a félelem, ha valamit elválasztunk az egésztől. Isten az egész. Isten az Abszolút. Ha gyakorlod a jógát, megérinted az Abszolútot, és belépsz az Abszolútba. Nem maradsz az egész elkülönült része. Ha belépsz az Abszolútba, ott minden csupa erő, csupa hatalom. Ott nincs félelem. A jógával meggyógyíthatsz minden idegességet, minden nyugtalanságot, minden tökéletlenséget.

sri-chinmoy-pavitrata

Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai ellentétek egybehangolásával a Lényéből teremtette, akkor azt mondja: „Paszja mé jogam aisvaram” – “Lásd meg az én isteni Jógámat”. Mi általában egy korlátozottabb jelentést tulajdonítunk a szónak; amikor használjuk vagy halljuk, akkor Patandzsáli rendszerének részleteire, a ritmikus légzésre, a jellegzetes ülésmódra, az elme koncentrációjára, az adeptus révületére gondolunk. Ezek azonban csak speciális rendszereknek a részletei. A rendszerek nem jelentik magát a dolgot, semmivel sem jobban, mint ahogyan egy öntözőcsatorna sem jelenti a Gangesz folyót. A Jógát végezhetjük anélkül, hogy a legkevésbé is gondolnánk a légzésre, bármely pózban vagy semmilyen pózban, a koncentráció bármilyen megkövetelése nélkül, teljes éber állapotban, gyaloglás, munka, evés, ivás, másokkal való beszélgetés közben, bármilyen elfoglaltságban, alváskor, álmodás során, tudattalanság, fél-tudatosság, kettős-tudatosság állapotában. A Jóga nem csodaszer vagy rendszer vagy rögzített gyakorlat, hanem magának az Univerzumnak a természetén alapuló folyamatnak egy örökkévaló valósága.

A Jóga lényegében azon a tényen nyugszik, hogy ebben a világban mi mindenütt egyek vagyunk, s mégis elválasztottak; lényünkben egyek vagyunk, s mégis elválasztottak, mindenféle embertársunkkal egyek vagyunk, s tőlük mégis elválasztottak, ezzel a végtelen létezéssel – amelyet Istennek, Természetnek vagy Brahmannak hívunk – egyek vagyunk, s tőle mégis elválasztottak. A Jóga általánosságban egy testben a léleknek az a képessége, hogy valóságos kapcsolatba lépjen más lelkekkel, önmaga részeivel, amelyek az ébrenléti tudat mögött vannak, a Természet erőivel és a Természet dolgaival, a Legfelsőbb Intelligenciával, Hatalommal és Boldogsággal, amelyek irányítják a világot, vagy magának ennek az egyesülésnek az érdekében, vagy pedig megnyilvánult lényünk, tudásunk, adottságunk, erőnk és gyönyörünk növelése vagy átalakítása céljából. Bármely rendszert, amely a belső lényünket és külső vázunkat ezen célkitűzések érdekében szervezi meg a Jóga egy rendszerének nevezhetjük.

– Sri Aurobindo

letöltés