Megbocsátás

Két módon lehet

Bocsánatot nyerni.

Az egyik, ha azt mondjuk Istennek:

“Uram,

nem teszek többé ilyet.”

A másik, ha megkérjük Istent:

“Uram,

Kérlek, mutasd meg nekem,

Hogyan élhetek tudatosan

Benned és Érted!”

Jharna-10-12-1984-5-e1350226773790
Sri Chinmoy: Jharna-kala

Sri Chinmoy: Megbocsátás (26)

Reklámok

Nincs mindenben jelen az isteniség?

Kérdés: Miért van az, hogy több isteniséget érzek egy virágban, mint egy darab fában? Nincs mindenben jelen az isteniség?

Sri Chinmoy: Az isteniség mindenben benne van. Isten megnyilvánul bennem és rajtam keresztül, benned és rajtad keresztül, mindenkin és mindenen keresztül. De bizonyos dolgokban és bizonyos személyekben ez az isteniség teljesebben nyilvánul meg. Amit sötétségnek nevezünk, abban van egy parányi fény. Ebben a szobában fényt látsz most, de ez a fény azonnal megnövelhető. A fénynek nincs határa. Tündöklő, határtalan és végtelen Fény van.

A virág-tudatban Isten egy bizonyos mennyiségű szépséget akart létrehozni. Isten nem érezte szükségesnek, hogy ezt a falat vagy darab fát olyan széppé tegyen mint egy virágot. De ez nem jelenti azt, hogy Isten barátságtalan a fához vagy a falhoz. Egy színdarabban lehet király is, rabszolga is. És lehetnek közönséges alattvalók. Mindezek a szerepek szükségesek. Nem lehetnek a színdarabban csak királyok. Nem. Ahhoz, hogy egy darab jó legyen, szükség van királyokra, miniszterekre, alattvalókra, és így tovább.

Isten teremtésében is sokféle dolog szükséges. Ha Ő azt akarja, hogy a szépség-formáját csodáld, egy virágot, a csillagokat vagy egy gyönyörű gyermeket helyez szemeid elé. Ha azt akarja, hogy az Ő erő-formáját csodáld, akkor egy elefántot vagy egy oroszlánt hoz eléd. Ha azt akarja, hogy az Ő Hatalmasságát csodáld, akkor a hatalmas égboltot vagy a tengert mutatja meg neked. De ha Isten azt akarja, hogy végtelenül kicsi, legparányibb részét csodáld, akkor arra késztet, hogy egy atomra gondolj. Tehát Istentől függ, hogy melyik formáját akarja, hogy csodáld. Istennek mindenféle formája, mindenféle sajátossága van. De lehet, hogy Ő úgy dönt, hogy egy bizonyos tulajdonságát jobban csodáld, mint a többit.

Lehet, hogy Isten ma azt akarja, hogy Szépség-formájában gyönyörködj, holnap Béke-formájában, és lehet, hogy holnapután azt akarja, hogy erő-formáját csodáld. Bármelyik tulajdonságát akarja, méltányold, azt a bizonyos tulajdonságát helyezi a tudatodba.

Isten jelenlétét

Elmém barlangjában,

Szívem szobájában,

Életem utcájában 

Látom, tisztán látom!

Ezért érzem, hogy

Isten-megvalósításom napjai 

gyorsan közelednek.

happiness-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Happiness

Sri Chinmoy: Istenről… (26-28)

A rövid út, a rövidebb út, a legrövidebb út

„Édes Supreme Uram, igazán elfáradtam ettől a hosszú úttól. A távolság, mely elválaszt minket, nagyon nagy. Kérlek, kérlek, mutass nekem egy rövid utat! Örökre hálás leszek Neked, ha megengeded, hogy egy rövid úton érhesselek el Téged.”

„Gyermekem, meg vagyok lepődve, hogy egy rövid utat szeretnél, mert azt gondoltam, hogy egy szép napon a legrövidebb utat fogod Tőlem kérni. Megelégednél a rövid úttal is, de megmutatom neked nemcsak a rövid utat, hanem a rövidebb, és a legrövidebb utat is, arra az esetre, ha a közeljövőben ezekre is szükséged lenne.

A rövid út a hit; hinned kell Bennem. Állandóan hinned kell Bennem. Csak ismételd magadnak: ’Hiszek Istenben, hiszek Istenben.’ Ez kétségtelenül egy kiváló, rövid út.

A rövidebb út, hogy ezt ismétled magadban: ’Supreme Uram végtelenül jobban szeret engem, mint én önmagamat. Supreme Uram végtelenül jobban szeret engem, mint én önmagamat.’ Hogyan lehetséges ez? Úgy lehetséges, hogy amikor látod hibáid végtelen sorát, csalódott vagy, és el akarod pusztítani magadat. Én azonban úgy tekintek rád, mint saját Valóságom egy részére; ezért nem leszek csalódott. Végtelen türelemmel fordulok feléd, és téged kétségtelenül e türelem ment meg. Így láthatod, hogy végtelenül jobban szeretlek, mint te saját magadat.

A legrövidebb út pedig ez: azt kell mondanod magadnak, hogy lélekszakadva szükséged van Rám. Erre én azt válaszolom, hogy félreérthetetlenül szükségem van rád. Neked lélekszakadva szükséged van Rám, nekem pedig félreérthetetlenül szükségem van rád. Ennek kell lennie a te állandó, őszinte imádnak.

Ha azt tudod ismételni magadban, hogy hiszel Bennem, az a rövid út. Ha azt tudod mondani, hogy Én téged végtelenül jobban szeretlek mint te önmagadat, az a rövidebb út. A legrövidebb út pedig az, ha azt érzed, hogy neked lélekszakadva szükséged van Rám, nekem pedig félreérthetetlenül szükségem van rád. Ha mindezt meg tudod tenni, akkor a rövid út, a rövidebb út és a legrövidebb út mind nyitva áll előtted.

Számomra is létezik egy rövid út, egy rövidebb út és egy legrövidebb, hogy elérjelek téged. A rövid út az, ha azt mondom Magamnak, hogy benned a legtökéletesebb eszközömet fogom felfedezni. A rövidebb út az, ha azt mondom Magamnak, hogy mindig feltétel nélkül szeretlek, függetlenül attól, hogy mit teszel, hogy mit gondolsz Rólam, hogy mit mondasz Nekem, függetlenül attól, hogy mi történik veled, függetlenül attól, hogy mit akarsz tenni életed víziójával és életed valóságával. A legrövidebb út pedig az, ha Örökkévalóságom Lelkét látom benned, és Végtelenségem Célját tartogatom neked.”

Jharna-Kala-pink-yellow2


Sri Chinmoy: Everest-törekvés

Béke (4)

A belső béke titka

Világunk mindennel rendelkezik, csak egy dologgal nem: békével. Mindenki békét akar, és mindenkinek szüksége van a békére, legyen akár gyermek, akár nyolcvanéves. A béke gondolata azonban nem ugyanazt jelenti minden ember számára. A gyermek elképzelése a békéről az, hogy verni kell a dobot. A dobverés örömet jelent neki, és ez az öröm az ő békéje. Az öregember úgy képzeli el a békét, hogy csendben ül, csukott szemmel és füllel, hogy elmenekülhessen a csúf és nyugtalan világ öleléséből.

Eisenhower tábornok így szólt a békéről: “Megszerezzük a békét, még ha harcolnunk kell is érte.” A rendíthetetlen Napóleon nézeteinek eképpen adott hangot: “Micsoda felfordulás van: kikiáltották a békét!” Isten Fia ezt tanította nekünk: “Áldottak a békeszerzők, mert ők öröklik majd a földet.”

Valaki nagyon találóan mondta” Mindinkább törekszünk a földön a békére, annál inkább úgy tűnik, hogy a békegalamb egy paradicsomi madár.” Biztosak lehetünk benne, hogy a béke nem a mennyország kizárólagos joga. Földünk rendkívül termékeny. Itt a földön mérhetetlen mennyiségben gyarapíthatjuk a békét.

A béke valódi keresője a szeretet keresője kell legyen. A szeretetnek a másik neve: áldozat. Ha az áldozat tiszta, a szeretet biztos. Ha isteni a szeretet, az áldozat nem lehet “enyém” és “tied”.

Feláldozzuk értékes időnket, hogy pénzt keressünk. Feláldozzuk keserves munkával szerzett pénzünket, hogy harcba szálljunk az idővel. Ahhoz hogy a külső világból megszerezzünk valamit, fel kell áldoznunk valamit a sajátunkból. Hasonlóan, a belső világban törekvésünket kínáljuk az Isten-megvalósításért cserébe.

Törekvésünk lángját maga Isten gyújtotta meg. Megvalósulásunk gyümölcsét szintén közvetlenül Istentől kapjuk. Isten a bennünk rejlő Örök Ösztönző. Isten a bennünk rejlő Örök Befogadó.

Isten a törekvést használja, hogy minket elvigyen Magához. Isten a megvalósulást használja, hogy elhozza Magát hozzánk.

Kérdő és kétkedő elménk mindig híján van a békének. Szerető és odaadó szívünket mindig elárasztja a belső béke. Ha elménkben megvan minden kérdés, akkor szívünkben megvan minden válasz. A válaszok éppen azért tökéletesek, mert közvetlenül a lélektől erednek, amely látja az Igazságot és az Igazságban él. És az Igazság, egyedül az Igazság a célok Célja.

Az emberek három különböző korúak lehetnek: kiskorúak, túlkorosak és átlagos korúak. A kiskorú számára a spiritualitás hókusz-pókusz. A túlkoros számára a spiritualitás száraz, bizonytalan és homályos. Az átlagos korú számára a spiritualitás önelfeledés, önmegtagadás és önmegsemmisítés. Az igaz kereső ellenben azt mondja, hogy a spiritualitás normális, természetes, spontán, termékeny, tiszta, fényes, istenien tudatos, önmegerősítő és önteremtő dolog.

Ha van spirituális mestered, aki segít és vezet téged, akkor nagyon szerencsés vagy. Hallgass rá mindig, egészen az utolsó leheletedig. Ha többet nem fogadod meg a tanácsát, te veszítesz vele nem ő. Ha nincs spirituális mestered, és nem is akarod hogy legyen, akkor, kérlek, minden pillanatban teljes csendben hallgass lelked parancsaira. 

Békét akarsz, és békére van szükséged. Ahhoz hogy békéd legyen, szabad bejárást kell nyerned a lelkedhez. Ahhoz, hogy szabad bejárást nyerj a lelkedhez, belső csendre van szükséged. Hogy belső csended legyen, törekvésre van szükséged. Hogy törekvésed legyen, szükséged van Isten Kegyelmére. Hogy Isten Kegyelmét elnyerd, érezned kell hogy Istené vagy, csakis Istené, mindenkoron!

Peace-Friede-Paix-Pace-Heiwa-Al-Salam-Mup

 


Sri Chinmoy: A belső ígéret

 

Hála (2)

A halállal akarsz versenyezni. Elmondom neked, hogy győzni fogsz. Csak egyetlen dolgot vigyél magaddal: egy apró hála-lángot.

Ha spirituális gyógyulást keresünk, a legjobb módszer, ha egy röpke másodpercre hálát adunk a Legfelsőbb Gyógyítónak. Amikor hálát adunk Neki azért, amik most vagyunk, vagy amink most van, törekvő és odaadó szívünk kiterjed. Ez azt jelenti, hogy fogékonyságunk nő. Ha fogékonyságunk nő, Isten Fénye, ami csupa gyógyítás, bőséges mértékben belénk juthat. A hálás szív az, ahol Isten Fénye tartósan ott tud maradni.

 

Hálateli szívem

Minden, ami számít.

My own gratitude heart is all that matters.

(Ha nem indul a lejátszó, kérlek kattints ide)

Gratitude

Háláról még itt


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása, dal: Szöveg, zene Sri Chinmoy, előadja Ananda

 

Béke (2)

Amíg mélyen bennünk nincsen béke, nem remélhetjük, hogy a külső világban béke lesz. Te és én alkotjuk a világot, azzal a rezgéssel, amit a világnak adunk. Ha meg tudjuk idézni a békét, és át tudjuk adni valaki másnak, meglátjuk, hogyan terjed a béke egyik emberről a másikra, majd fokozatosan az egész világra. A világ békéje az egyes emberek tökéletességéből fog létre-jönni. Ha én békés vagyok és te békés vagy, és ő meg ő is békések, automatikusan ránk virrad az egyetemes béke.

Két háború van: a belső és a külső. A belső háború, amit lelkünk vív a korlátok, a tudatlanság, a kétség és a halál ellen. A külső háború, amelyben ember harcol ember ellen, nemzet nemzet ellen. A külső háborúknak csak akkor lesz vége, ha előbb a belső háború véget ér. Azért harcolunk, mert mélyen bennünk hiányzik az összhang. Félelem, nyugtalanság és aggodalom van bennünk. Ha meglesz bennünk a béke, az öröm, a bőség és a beteljesedés, akkor nem fogunk hadat viselni.

A társadalom olyan, mint egy család.
Ha a család minden tagja
Tökéletessé válik,
Akkor a család
Békében, fényben
És harmóniában úszik.
A közösség fejlődése
Az egyéni fejlődésből indul ki.

evening peace

Pontosan mit értesz azon, hogy Isten-megvalósítás?

Az Isten-megvalósítás a szó legmagasabb értelmében vett önfelfedezést jelent, Istennel való egységünk tudatos felismerését. Amíg megmaradsz a tudatlanság állapotában, azt érzed, hogy Isten valaki más, akinek végtelen ereje van, míg te a földön a leggyengébb ember vagy. De abban a pillanatban amikor megvalósítod Istent, rájössz, hogy te és Isten teljességgel egyek vagytok a belső és a külső életben is.  Az Isten-megvalósítás a saját abszolút legmagasabb Önvalónkkal való azonosulásunkat jelenti.

Lehet, hogy olvastál könyveket Istenről és lehet  hogy hallottad, hogy Isten mindenkiben benne van. De amíg meg nem valósítod Istent, mindez csak elmélet. Amikor az ember megvalósítja Istent, tudatában van annak, hogy kicsoda Isten, hogy néz ki és mit akar. Istent látja a végesben és a végtelenben is. Istent személyeként és személytelenként is látja.

Ez nem az elme hallucinációja, vagy képzelődése, ez a közvetlen valóság. Amikor az ember egy másik emberi lénnyel beszélget, mindig ott van a tudatlanság fátyla, a sötétség, a tökéletlenség, és a félreértés. De Isten és az Őt megvalósított ember belső lénye között nem lehet tudatlanság, nem létezhet fátyol. Istennel érthetőbben, nyíltabban, belsőségesebben beszélgethetsz mint egy emberi lénnyel.

Ami az Isten-megvalósításhoz elsősorban és leginkább szükséges az a lelki béke.Lelki békét nyerünk, ha csökkentjük a földi szükségleteinket és növeljük a mennyei szükségleteinket. Úgy is szert tehetünk lelki békére, ha nem várunk el semmit senkitől és semmitől, kivéve Istentől. Amíg elvárás van, emberi elvárás, addig nem lehet lelki békénk. Nem juthatunk lelki békéhez lemondás által, csak igenlő elfogadás által. El kell fogadnunk Isten igazi Valóságát, amelyet a világ magában rejt. Aztán belső sírásunkkal, törekvésünkkel létre kell hoznunk test tudatunkban a fogadókészséget, hogy örömmel fogadjuk Istent, aki az Ő határtalan Fényével és Gyönyörével érkezik.

Ahhoz, hogy felismerjük Istent, szükségünk van tisztaságra is, különösen az érzelmi életerőnkben. Amikor megtisztítjuk az érzelmi életerőnket, meglátjuk, megérezzük Isten jelenlétét. Aztán létre kell hoznunk a tisztaságot az elmében. Amikor létrehozzuk a tisztaságot az elménkben, képesekké válunk arra, hogy nagyon bensőségesen lássuk Istent. Aztán állandóan egynek  kell lennünk Istennel. Ahhoz hogy Istennel állandóan egyek legyünk, létre kell hoznunk ennek legfőbb szükségszerűségét szívünkben. Ez a szükségszerűség lelki szükséglet legyen számunkra. Amikor kialakítottuk a lelki szükségszerűségét annak, hogy Istennel állandóan egyek legyünk, egész biztosan látni fogjuk Istent, beszélni tudunk majd Istennel, belenövünk majd Isten képmásába, és Isten odaadó és feltétel nélküli eszközeként tudatosan részt veszünk Isten Kozmikus Drámájában.

Bárhol is vagyunk, Isten ott van. Ahhoz, hogy felismerhessük ezt a legfőbb igazságot, vissza kell adnunk mindazt, amit kölcsönvettünk a világtól: sötétséget, tudatlanságot, kötődést, korlátozottságot, tökéletlenséget és halált. Azért vettük kölcsön ezeket a dolgokat, mert úgy éreztük, hogy jelentős segítségünkre lesznek, de mostanra felismertük, hogy komoly akadályt képeznek. Tehát ezeket a dolgokat vissza kell adnunk, és növelnünk kell azokat a dolgokat, amelyek lényünk legbelső rejtekében örökösen birtoklunk: a békét, a fényt, üdvösséget, és igazságot. Előtérbe kell hoznunk őket, mert ezek létezésünk igazi Valóságai. Magunkénak kell tekintenünk mindazt, amik örökkévalóan vagyunk, és fel kell ajánlanunk az egész világnak. Ha ezt tesszük, tudni fogjuk, hogy ki Isten és hol van Isten.

Abban a pillanatban, amikor tudod

Ki is vagy valójában,

A világ minden titka

Nyitott könyv lesz a számodra.

self-transcendence-sri-chinmoy

Hogyan imádkozzak egy hozzátartozómért?

Kérdés: Mi a véleményed, imádkozzunk-e Istenhez gyógyító erőért, ha a közeli hozzátartozónk beteg?

Sri Chinmoy: Mondjuk, édesanyád beteg. Ha ahelyett, hogy azt mondanád: “gyógyítsd meg anyámat, gyógyítsd meg anyámat” képes vagy azt mondani, “Isten Lábaidhoz helyezem anyámat”, akkor a legjobbat cselekszed. Legjobb gyógyító erőd az lesz, ha anyádat Isten Lábaihoz helyezed, mert Ő tudja, mi a legjobb.

Amikor a saját akaratodat felajánlod Isten Akaratának, erőt nyersz és ez az erő Isten érdekében kerül felhasználásra. Isten maga fogja megmondani neked, hogyan használd fel. De ha megpróbálsz egyedül gyógyítani, lehet, hogy a legjobb szándékod ellenére is ellenállsz Isten Akaratának.

Tegyük fel, azért imádkozol és meditálsz, hogy isteni erőhöz juss, hogy gyógyíthasd az embereket és segíts a világon. Azt mondod:” Mint egy teve, a világ összes terhét a vállamon akarom cipelni. ” De ha a teve  nem megvilágosult, hogy is tudna másoknak segíteni, hogy elnyerjék a megvilágosodást?

Futsz a célod felé. Ha arra kéred Istent, hogy adjon neked valamit, ezzel csak még egy dologra teszel szert, amit cipelned kell és lehet, hogy ez lassít téged. Ha a megvilágosodás a célod, csak a célodra gondolj, és semmi másra.

De ha egy betegség gyógyításának módja magától, belülről jön, és nem kell hozzá igénybe venned szellemi vagy akaraterődet, akkor fel sem merül az ego, a büszkeség vagy a hiúság kérdése. Ha a meditációban hirtelen belső fényt látsz és ebben a fényben megkapod a gyógymódját valamilyen végzetes betegségnek, akkor természetesen képes leszel felajánlani ezt a belső megvilágosodást az egész világnak. De az a legjobb, ha előtte megvilágosodást nyersz. Csak akkor fogod Istent az Ő saját módján szolgálni. Másként időnként Istent szolgálod az Ő saját módján, máskor pedig a saját egódat táplálod.

serve-humanity-sri-chinmoy

Előtted hogyan jelenik meg a Legfelsőbb Úr?

Kérdés: Előtted hogyan jelenik meg a Legfelsőbb Úr?

Sri Chinmoy:  Általában egy Arany Lény alakjában látom a Legfelsőbb Urat, egy teljesen megvilágosult és megvilágosító lény formájában. Itt a földön amikor azt mondjuk egy gyermekre, hogy rendkívül szép, a formáját ítéljük meg. De szeretném elmondani, hogy a Legfelsőbb Úr végtelenül szebb, mint bármely emberi gyermek, akit láthatunk. Ez az a forma, amit a leginkább szeretek. Ugyanakkor Szeretettem felveheti a forma nélküli formát is. Más spirituális mesterek más formákat szeretnek, és a Legfelsőbb Úr azokban a formákban jelenik meg előttük. Így hagyja, hogy kihasználjuk könyörületét.

god-sri-chinmoy


Sri Chinmoy bölcsessége

Jharna kala

Sri Chinmoy festészetét a “Jharna-Kala” névvel illeti, ami bengáli nyelven “Forrásművészetet” jelent. A név az alkotókészség természetes forrására utal, amelyet a meditáción keresztül tapasztal, és színek és formák széles skáláját megjelenítő festmények sokaságán keresztül fejeződik ki.

hope-sri-chinmoy

Remény


Sri Chinmoy így vall művészetéről:

“Ha a festményeimről van szó, nincs forma, nincs értelem. Minden egyetlen forrás-szív; egy forrás, mely állandóan buzog, szépségét és világosságát árasztja. A forrás valami olyan, ami spontánul, minden külső nyomás nélkül tör fel belülről. Könnyű, erőfeszítés nélküli. Valami állandóan felszínre tör bennem, végtelen ihletéssel és végtelen elkötelezett szolgálat-fénnyel. Ezért fakadnak folyamatosan belülről spontán festményeim.

Általában, mikor rajzolok, igyekszem kontemplatív hangulatba kerülni. Amikor rajzolok, egyáltalán nem használom az elmém, mivel a gondolkodás folyamata megkötöz minket. Semmi nincs a fejemben, igyekszem olyan üresen és nyugodtan tartani az elmém, amennyire csak lehet. A külső elme olyan, mint a tenger felszíne. A felszínen a tenger csupa hullám és hab, csupa nyugtalanság. De amikor mélyére merülünk, ugyanez a tenger csupa béke, nyugalom és csend, és itt megleljük az alkotás forrását.”