Sri Chinmoy Jézus dalai / Jesus songs

Én és az Atya egy vagyunk (János 10,30)

I and My Father are one. (John 10:30)

Zene itt

https://drive.google.com/open?id=1tJ-tkfzemWRp1C1qZxs9mqHP2aPI2VVZ

i-and-my-father-are-one.gif


Jézus szavai, zene Sri Chinmoy, előadó: Mountain Silence együttes

Reklámok

Sri Chinmoy Jézus dalai (1) / Jesus songs (1)

Jishu Jishu nam
Japi abiram
Jishu chetanai
Pran dube jai
Jishu sabakar
Pitar dharar

(magyarul:)

Jézus, Jézus,
Álmatlanul és lélegzetvisszafojtva
Ismétlem az Úr Jézus nevét.
Mélyen belemerülök  univerzális tudatába.
Ő a világ Atyja, mivel Ő mindenkiért van.

 

Jesus, Jesus!
Sleeplessly and breathlessly
I repeat the Name of Lord Jesus.
Deep I dive
In His Consciousness Universal.
He is the Father of the world.
For all He is.

The second version of translation:

We meditate on the Christ.
We repeat His Name countless times.
Without the Christ Consciousness,
Our life is totally lost.
Christ is for all.
He is our Divinity’s SonAnd humanity’s Father.

jishu-jishu-nam

 

336228_308234765881806_755075969_o

 


Szöveg és zene: Sri Chinmoy; Előadja a Mountain Silence

Legyen meg a Te Akaratod

Kétezer évvel ezelőtt a Megváltó Krisztus a legmagasabb tanítást hagyta ránk:

“Legyen meg a Te Akaratod!.”

Imák millióit mondták már Istennek, de ennél jobb, nagyszerűbb, betöltőbb ima nem lehet. Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Ha egyéni akaratunkat átadjuk Isten Akaratának, a legboldogabbak leszünk.

Ha valami Isten Akarata, akkor egyfajta belső örömöt vagy elégedettséget érzünk, még mielőtt hozzáfognánk. Munka közben szintén örülni fogunk. Végül úgy érezzük, ugyanolyan boldogok leszünk, függetlenül attól, hogy cselekedetünk eredményes vagy eredménytelen. Általában csak akkor vagyunk boldogok, ha siker kecsegtet és utazásunk végén győzelmet látunk. De ha egyformán boldogok vagyunk, örülünk és elégedettséget érzünk, ha sikert aratunk, akár kudarcot vallunk, és ha a cselekedetünk eredményét vidáman Istennek tudjuk ajánlani, akkor tudjuk majd, hogy amit tettünk, az Isten Akarata volt.

Not my will, but thy be done. /Legyen meg a Te akaratod.


Sri Chinmoy zenéje, előadja a Mountain Silence együttes

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

A Mennyei Királyság bennetek van

Isten az Ő isteni Játékát játssza, és minden pillanatban feltárja Magát bennünk és általunk. Kicsoda Isten? Isten a saját legmagasabb valóságunk. Ő egy, de sok is. Ha ránézel az egyik ujjadra, azonnal érzed, hogy az a tested része, mert az ujjadat nem lehet elválasztani a testtől. Éppígy az emberi lényeket sem lehet elválasztani Istentől.

Tudjuk, hogy van valami, amit léleknek nevezünk. A lélek Isten képviselője itt a Földön. Isten egy szikrája. Isten a lélekben és a lélekkel van, és állandóan irányítja azt. Istennek a te páratlan lelkeden keresztül egy különleges küldetést kell beteljesítenie. Hogy ezt a küldetést beteljesítse, választott eszközéül a te lelkedet fogja használni és senki másét.

A földi evolúció teljes folyamata éppúgy vonatkozik a lélekre, mint a fizikai formára. A hindu hagyományok szerint az átman az egyéni lélek, a paramátman pedig a Legfelsőbb Önvaló. Isten lejön a kinyilvánításba, és egyéni lélek formáját ölti. Aztán az egyéni lélek evolúciója folyamán eléri a Legfelsőbb Önvalót, és az Önvalóvá válik. Ezért mondjuk Indiában: átmanam viddhi, azaz ismerd meg önmagad. Ha ismered önmagad, akkor Istent is ismered, mert lényegében nincs különbség közted és Isten között. Az Önmegvalósítás Isten-megvalósítás. Ennek megfelelően minden ezoterikus hagyományban úgy tartják, hogy a valódi tudást belül kell megtalálni. Ezért mondta Jézus: ” A Mennyei Királyság bennetek van.”

birds2