Miért imádkozzak, ha Isten tudja mire van szükségem?

Kérdés: Mivel Isten teljesen tudatában van annak, mi mindenre van szükségünk, miért szükséges mégis imádkoznunk?

Sri Chinmoy: Ha imádkozás által kapsz meg valamit, az csak növeli az értékét számodra. Elmondhatod a világnak: “Imádkoztam érte. Ezért kaptam meg.” Amikor a kisgyermek éhes, és azt mondja az anyjának “Éhes vagyok”, akkor az anya megeteti. Akkor a gyermek elmondhatja a világnak “Látjátok, milyen közeli kapcsolatban vagyok az édesanyámmal.”  Valóban, az anya magától is megetette volna a gyermekét, de az, hogy ő kér, az anyja hallgat rá, örömet okoz a gyermeknek, azt jelenti, hogy hogy az anyja bármikor rendelkezésére áll. Anyjával való belső kapcsolata és közelsége miatt a gyermek segítséget kérhet anyjától.

Isten mindent lát, de ha mi kérünk valamit Tőle, és Ő megadja azt nekünk, akkor miénk a dicsőség. Azonban ilyenkor mi, mint egyének elkülönülünk Tőle. Úgy érezzük, hogy Isten is, mi is máshol vagyunk. Nem gondoljuk, hogy Ő bennünk van. Nem maradunk meg a legmagasabb tudatunkban, ahol érezzük, hogy mi és Isten egyek vagyunk. Ha úgy érezzük, hogy mi és Isten egyek vagyunk, akkor az imádkozás kérdése fel sem merül, mert a mi szükségleteink az Ő szükségletei is.

Amíg Istentől elkülönültnek érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy kérnünk kell Tőle azt, amire szükségünk van, addig örömet kapunk az imádkozásból. Úgy érezzük: “Csak mivel imádkoztam, Isten megadja nekem, amit kértem, tehát méltó vagyok az Ő Részvétére.” Isten feltétel nélkül megtette volna nekünk, de akkor nem éreztük volna ezt a megelégedést.

Egy futóversenyen, amikor valaki nagyon igyekszik, és végigfutja az egész távot, nagyon boldog lesz, amikor átadom neki a díjat. Olyan sok nehézséget küzdött le, és úgy érzi, hogy kiérdemelte a díjat. Nos, ha nem futod végig a versenyt, akkor is adhatok neked díjat, hiszen a díj ott van, de nem leszel elégedett, mivel nem tettél semmit. Isten megadhat mindent feltétel nélkül, de ettől nem leszel boldog; ezzel szemben, aki próbálkozik, és bebizonyítja a képességeit, valóban megérdemli, amit kap. Itt imáink teljesülése a díj. Ha valaki imádkozik, meditál és kap valamit, az elégedettebb lesz, mintha Isten feltétel nélkül megadta volna neki.

Az imádkozás erősíti  bensőséges kapcsolatunkat Istennel. A meditáció növeli egységünket Istennel. Ha meditáció előtt imádkozunk pár másodpercet, akkor kifejlesztjük bensőséges kapcsolatunkat a Legfelsőbbel. Aztán, amikor elkezdünk meditálni, kifejlesztjük egység-valóságunkat a Legfelsőbbel. Hogy lehetnénk Vele egyek bensőséges kapcsolat nélkül? Először azt kell éreznünk, hogy Isten és mi közeli barátok vagyunk, azután ismerhetjük fel Istennel való egység-valóságunkat.

Isten

A kereső lélekteljes imáit

Nem csak nagy készséggel,

hanem azonnali egységgel hallgatja.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

nirmala-bird-ckg2a-e1353950045874
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Istenről… (41-43), Sangit Surabhi együttes Sri Chinmoy dalát adja elő: Usha Bala elo

 

Reklámok

Képzeld el!

Képzeld el,

hogy az egész világ

felismerné,

hogy

Isten teremtése!

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

0331
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Képzeld el! (85), Purnakama Rajna Sri Chinmoy dalát énekli

Isten és a rossz

Isten mindenben benne van, de tudnunk kell, hogy itt a földön minden relatív. Isten benne van a szennyes vízben, benne van a méregben, de ha megisszuk, meghalunk. Isten mindenben benne van, de Isten adott nekünk bölcsességet. Használnunk kell az agyunkat, saját tudatos ítélőképességünket.

A fejlődés mezején minden egy jobb, beteljesítőbb és megvilágosítóbb lét felé halad. Korlátozott tudással kezdtünk evolúciós utazásunkat. Isten egykor az ásványi életünkben, a növényi életünkben és az állat életünkben volt. Most az emberi életünkben van. És amikor isteni életet élünk, akkor ott is ott lesz. A fejlődés folyamatában vagyunk, menetelünk, futunk a legmagasabb Igazság felé. Amikor állatok voltunk, öltünk, romboltunk, sok rosszat tettünk. De az állati szinthez mérve tökéletesek voltunk, mert az állatok igazi természete a pusztítás. Isten akkor is bennünk, de most emberi lényekként megpróbálunk jobb életet élni. Úgy érezzük, hogy a rossz túlságosan is eljátszotta a szerepét a múltunkban. Ez az úgynevezett rossz szükséges volt egy bizonyos periódusban, de úgy érezzük, most itt az ideje, hogy állati természetünket átalakítsuk. Távolodunk a tudatlanságtól, és belépünk a bölcsességbe. Isten teljesen benne volt a tudatlanságban, és most fejlődő bölcsességünkön, tudásunkon keresztül cselekszik. Isten fölötte álla rossznak és jónak. Spirituális szentpontból olyan, mint rossz nem létezik. Amit rossznak nevezünk, az valójában tévedés. Szigorúan vett indiai filozófiánk szerint a rossz kifejezést nem használjuk, kötődésnek vagy tévedésnek nevezzük. Ez a tévedés új utat mutathat. Ha a régi szintünkhöz képest kicsit nagyobb tudásra teszünk szert, elvetjük korábbi nézetünket, a rosszal, vagy tudatlansággal kapcsolatban. Tegyük fel, egy tüske van a lábunkban. Érezzük, hogy rossz ez a tüske, mégis szükségünk van egy másikra, hogy ezt eltávolítsuk. Ezután mind a két tüskét eldobjuk.

Amikor a tévedés megkezdi utazását, hibákat követ el itt és ott, mint egy fékevesztett rohanó megvadult elefánt. De ez az elefánt egy nap megnyugszik. Amit ma hibának nevezünk, holnap ugyanazt a dolgot át tudjuk alakítani saját belső sürgetésünk erejével, ami arra irányul, hogy valami tökéletesebbet, istenibbet lássunk, és ahhoz fejlődjünk. Szorosan vett spirituális szemszögből nézve nincs rossz, csak tapasztalatok vannak, korlátozott tapasztalatok, olyanok, amelyek megkötnek bennünket. Most megpróbáljuk ezeket a tapasztalatokat túlszárnyalni, és csak isteni, felszabadító tapasztalatokra szert tenni, olyanokra amelyek tágítják, megnövelik a tudatunkat. A belső fejlődés folyamatában vagyunk; kinövünk a vágyakból, és belépünk a törekvésbe. Amikor túl megyünk a vágy korlátain, és belépünk a törekvés területére, látjuk, hogy Isten mindenben benne van, ugyanakkor túl van mind a jón, mind a rosszon.

(Ha nem indulna a lejátszó kattints ide.)

animals-sri-chinmoy-2-1024x709

Sri Chinmoy: Animals


Sri Chinmoy: Isten Hajnalának Látomása (71-73), Shindu Sri Chinmoy Amar Khudra szerzeményét adja elő.)

Mit tettünk Érte?

Pont azért kételkedünk Istenben, mert azt hisszük, hogy nem látható. Kételkedünk Benne, mert úgy gondoljuk nem hallható. Kételkedünk Benne, mert úgy véljük, felfoghatatlan. De mit tettünk azért, hogy meglássuk Őt? Vajon mit tettünk, hogy hallhassuk Őt? És mit tettünk, hogy megértsük Őt? Imádkoztunk-e mindennap, hogy lássuk Őt? A válasz: nem. Szerettük-e odaadóan az emberiséget, hogy halljuk Őt? Nem. Szolgáltuk-e az emberiségben lakozó isteniséget, hogy megértsük Őt? Nem. Nem imádkoztunk Istenhez. Nem szerettük az emberiséget. Nem szolgáltuk az emberiségben lakozó isteniséget. Mégis szemtől szemben akarjuk látni Istent. Képtelenség.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

7-3-1976_Jharna-Kala
Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (06.05), Sri Chinmoy saját dalait fuvolázza

Kimegyek – bejövök (1)

Amikor kimegyek, az emberiség nevet gyenge Isten-szolgálat-lépéseimen.

Amikor bejövök, Isten mosolyog gyenge Isten-törekvés-próbálkozásaimon.

80. oldal
Radha Honig rajza

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide)

 


Sri Chinmoy: Kimegyek – bejövök (80) Radha Honig rajzaival, Sri Chinmoy saját művét adja elő

Akik nem hisznek Istenben

Kérdés: Vannak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, de mégis jó emberek, és boldognak látszanak. Mivel tudod ezt megmagyarázni?

Sri Chinmoy: Nem számít, hogy mi módon értékeljük nagyra a valóságot, vagy hogyan akarunk azonosulni a valósággal, éreznünk kell, hogy az Isteniség az, amit nagyra becsülünk, amivel azonosulunk, és azt az Isteniséget nevezzük Istennek vagy Szellemnek vagy Lénynek. Ha nem akarod Istennek nevezni, jogodban áll, megteheted. De kell, hogy boldogságnak nevezd. A boldogság maga Isten. Élvezheted a természet szépségét, és ha boldog vagy, akkor ez a boldogság, amit tapasztalsz, azonos Istennel. Szóval, ha meg kell határoznom Istent, akkor azt mondom: Isten boldogság.

 Az igazi valóság

Az egyszerű egyszerűség 

és nem a bonyolultság.

A bonyolultságnak sohasem volt köze a valósághoz.

sri-chinmoy-pavitrata
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Istenről… (13)

Nincs mindenben jelen az isteniség?

Kérdés: Miért van az, hogy több isteniséget érzek egy virágban, mint egy darab fában? Nincs mindenben jelen az isteniség?

Sri Chinmoy: Az isteniség mindenben benne van. Isten megnyilvánul bennem és rajtam keresztül, benned és rajtad keresztül, mindenkin és mindenen keresztül. De bizonyos dolgokban és bizonyos személyekben ez az isteniség teljesebben nyilvánul meg. Amit sötétségnek nevezünk, abban van egy parányi fény. Ebben a szobában fényt látsz most, de ez a fény azonnal megnövelhető. A fénynek nincs határa. Tündöklő, határtalan és végtelen Fény van.

A virág-tudatban Isten egy bizonyos mennyiségű szépséget akart létrehozni. Isten nem érezte szükségesnek, hogy ezt a falat vagy darab fát olyan széppé tegyen mint egy virágot. De ez nem jelenti azt, hogy Isten barátságtalan a fához vagy a falhoz. Egy színdarabban lehet király is, rabszolga is. És lehetnek közönséges alattvalók. Mindezek a szerepek szükségesek. Nem lehetnek a színdarabban csak királyok. Nem. Ahhoz, hogy egy darab jó legyen, szükség van királyokra, miniszterekre, alattvalókra, és így tovább.

Isten teremtésében is sokféle dolog szükséges. Ha Ő azt akarja, hogy a szépség-formáját csodáld, egy virágot, a csillagokat vagy egy gyönyörű gyermeket helyez szemeid elé. Ha azt akarja, hogy az Ő erő-formáját csodáld, akkor egy elefántot vagy egy oroszlánt hoz eléd. Ha azt akarja, hogy az Ő Hatalmasságát csodáld, akkor a hatalmas égboltot vagy a tengert mutatja meg neked. De ha Isten azt akarja, hogy végtelenül kicsi, legparányibb részét csodáld, akkor arra késztet, hogy egy atomra gondolj. Tehát Istentől függ, hogy melyik formáját akarja, hogy csodáld. Istennek mindenféle formája, mindenféle sajátossága van. De lehet, hogy Ő úgy dönt, hogy egy bizonyos tulajdonságát jobban csodáld, mint a többit.

Lehet, hogy Isten ma azt akarja, hogy Szépség-formájában gyönyörködj, holnap Béke-formájában, és lehet, hogy holnapután azt akarja, hogy erő-formáját csodáld. Bármelyik tulajdonságát akarja, méltányold, azt a bizonyos tulajdonságát helyezi a tudatodba.

Isten jelenlétét

Elmém barlangjában,

Szívem szobájában,

Életem utcájában 

Látom, tisztán látom!

Ezért érzem, hogy

Isten-megvalósításom napjai 

gyorsan közelednek.

happiness-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Happiness

Sri Chinmoy: Istenről… (26-28)