Spirituális tapasztalatok

Kérdés: Feltétlenül szükségesek a spirituális tapasztalatok Isten megvalósításához?

Sri Chinmoy: Nem. Ugyanahhoz a célhoz több út is vezethet. Az egyik út két oldalán lehet sok szép virág, míg egy másik úton csak néhány szál van, a harmadikon pedig talán egyáltalán nincs. Ha három kereső közül , lelkük szükségletére és kedve szerint, mindegyik más-más utat választ, akkor mindhárman elérnek a végső célhoz.

A tapasztalatok természetesen nagyobb önbizalmat adnak. Ezenkívül rendkívüli gyönyört is nyújthatnak. Bátorítanak, és energiát kölcsönöznek, hogy egyre csak tovább és tovább menetelj. És miközben megéled a tapasztalatot, érezheted lényedben egy láthatatlan Vezető jelenlétét, amely az Igazság Fénye felé lódít, hogy részesülhess a teljes megvalósulás áldásában. De a teljes és tökéletes megvalósulást elérheted úgy is, hogy nincsenek úgynevezett tapasztalataid. Az ember táguló tudata, miközben Istenné növekszik, önmagában is egy szilárd tapasztalat.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

images-22
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy bölcsessége (117),  Amar Niyana Nire: Agnikana együttese Sri Chinmoy dalát énekli

Reklámok

Az isteni az emberin belül létezik

Kérdés: Amikor valaki megvalósítja Istent, továbbra is úgy viselkedik, mint egy közönséges emberi lény?

Sri Chinmoy: Amikor a „megvalósítás” kifejezést használjuk, az emberek nagyon gyakran tévedésben vannak. Úgy gondolják, hogy egy megvalósult ember egészen más, mint a közönséges emberek, vagy nagyon szokatlanul viselkedik. De meg kell mondanom, hogy a megvalósult személynek nem kell és nem szabad szokatlanul viselkednie. Mit valósított meg? A végső Igazságot Istenben. És kicsoda Isten? Isten valaki vagy valami teljesen normális.

Amikor valaki megvalósítja a Legmagasabbat, ez azt jelenti, hogy végtelen mértékű belső Békével, Fénnyel és Üdvösséggel rendelkezik. Nem jelenti azt, hogy külső megjelenése vagy külső tulajdonságai mások lesznek, hiszen a Béke, a Fény és az Üdvösség a belső tudatában van. Ha egy Mester eléri a megvalósulást, ez nem azt jelenti, hogy két nagy szarva vagy hosszú farka nő, vagy bármi egyéb abnormális dolog történik vele. Nem. Normális marad. A spirituális mester, miután megvalósította a Legmagasabbat, még akkor is ugyanúgy eszik, alszik, beszél és lélegzik, mint mások.

Az isteni az emberin belül létezik. Nem kell a Himalája barlangjaiban laknunk ahhoz, hogy bebizonyítsuk belső isteniségünket. Ezt az isteniséget szokásos, mindennapi életünkben is előtérbe tudjuk hozni. A spiritualitás teljesen normális dolog, de sajnos úgy gondoljuk, hogy abnormális, mivel ebben a tudatlan világban olyan kevés spirituális embert látunk. De sajnálatos hiba, hogy így gondoljuk. A valódi spiritualitás az élet elfogadása. Először el kell fogadnunk az életet úgy, ahogy van, aztán meg kell próbálnunk istenivé tenni és átalakítani a világ arcát törekvésünkkel és megvalósításunkkal.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

jharna-kala-22-10-1975
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az Isten-élet csúcsai, Sangit Surabhi  együttes Sri Chinmoy dalát adják elő – Jaye Jaye Jaye


A te dolgod az, hogy törekedj…

Kérdés: Azt szeretném tudni, hogy segíti-e az előrehaladásomat, ha folyton a Célomra, az Isten-megvalósításra gondolok.

Sri Chinmoy: Egy óvodás számára a végső cél az, hogy megkapja a diplomát. Nos hát, ha az óvodai foglalkozások alatt folyton arra gondol, hogy „meg kell szereznem a diplomámat, meg kell szereznem a diplomámat”, akkor ez nagy szamárság a részéről. Lehet, hogy tudja, mi a célja, de ha állandóan arra gondol, akkor nem tanulja meg rendesen a mostani leckéit. Vannak keresők, akik az Isten-megvalósításra gondolnak, bár még az alapvető belső ébredésre sem állnak készen. Vannak, akik az Istenmegvalósításra gondolnak, és arról beszélnek, holott még arra sem állnak készen, hogy a spirituális élet ábécéjét megtanulják.

Isten-megvalósítás, Halhatatlanság, Végtelenség, Örökkévalóság – ezek most még csak nagy szavak. Ha ezekről beszélsz, csak légvárakat építesz. Mindez valóság a saját síkján, de ezt a valóságot jelenleg még nem tudod behozni mindennapi életedbe. Hagyjuk hát a valóságot a maga helyén. Ha fantáziáddal állandóan a Célra gondolsz, a Cél nem olyan lesz, mint amilyennek képzeled, és csalódnod kell. Azonkívül ha folyton a Célra gondolsz, akkor nem fogsz kellő figyelmet fordítani a jelenlegi törekvésedre, és öntudatlanul is késlelteted haladásodat. Célod az Isten-megvalósítás, de még csak most léptél a spirituális útra. A helyes úton jársz, és ez jó. Jelenleg figyelmedet a törekvésre, a belső haladásra, az egyszerűségre, az őszinteségre, a tisztaságra és az alázatosságra kell fordítanod.

Az Isten-megvalósítás nehéz cél, de nem lehetetlen. Vannak, akik többévi meditáció után úgy érzik, hogy az Isten-megvalósítás nem lehetséges ebben az inkarnációban, és azt mondják, nem kell nekik. Olyan ez, mint a savanyú szőlő története. Sokan vannak, akik ezért hagyják el a spirituális utat jó néhány év után. Hibáztatják Istent és a mester tanításait, és megrögzött ateistákká lesznek. De ez nagyon rossz. Mielőtt elkezdted a spirituális életet, amikor a tudatlanság élvezeteinek mocsarában fetrengtél, akkor Isten megbocsátott neked, mert tudta, hogy nem ismersz mást. Isten azt mondta: „A gyermekem nem ismer jobbat a tudatlanságnál.” De miután belső életbe kezdtél, ha újra visszatérsz a közönséges élethez, azt gondolva, hogy az Isten-megvalósítás vagy nem létezik, vagy teljesen meghaladja a képességeidet, akkor a belső bűnhődés tudatlan és istentelen cselekedeteidért végtelenül rosszabb, mint akkor lett volna, ha soha nem hagytad volna el a tudatlanságot.

Egyelőre a Cél nagyon messze van, de nem szabad elcsüggedned. Lépésről-lépésre, lassan, de biztosan el fogod érni a Célt. Óvodából általános iskolába mész, aztán középiskolába, aztán egyetemre. Tehát ne légy nyugtalan vagy türelmetlen. Csak Isten tudja, hogy mikor fog eljönni számodra az Ő választott Órája. A te dolgod az, hogy törekedj, Isten dolga pedig az, hogy elárasszon Végtelen Részvétével. Ha te eljátszod a te szerepedet, Isten is eljátssza az Ő szerepét, és választott Órájában megadja neked a megvalósulást. Tehát járjunk a valóság útján. Belső törekvésünknél fogva a Cél maga fog jönni felénk.

Smile-88-of-Sri-Chinmoy
Sri Chinmoy

Sri Cinmoy: Az Isten élet csúcsai: Szamádhi és sziddhi

Nincs mindenben jelen az isteniség?

Kérdés: Miért van az, hogy több isteniséget érzek egy virágban, mint egy darab fában? Nincs mindenben jelen az isteniség?

Sri Chinmoy: Az isteniség mindenben benne van. Isten megnyilvánul bennem és rajtam keresztül, benned és rajtad keresztül, mindenkin és mindenen keresztül. De bizonyos dolgokban és bizonyos személyekben ez az isteniség teljesebben nyilvánul meg. Amit sötétségnek nevezünk, abban van egy parányi fény. Ebben a szobában fényt látsz most, de ez a fény azonnal megnövelhető. A fénynek nincs határa. Tündöklő, határtalan és végtelen Fény van.

A virág-tudatban Isten egy bizonyos mennyiségű szépséget akart létrehozni. Isten nem érezte szükségesnek, hogy ezt a falat vagy darab fát olyan széppé tegyen mint egy virágot. De ez nem jelenti azt, hogy Isten barátságtalan a fához vagy a falhoz. Egy színdarabban lehet király is, rabszolga is. És lehetnek közönséges alattvalók. Mindezek a szerepek szükségesek. Nem lehetnek a színdarabban csak királyok. Nem. Ahhoz, hogy egy darab jó legyen, szükség van királyokra, miniszterekre, alattvalókra, és így tovább.

Isten teremtésében is sokféle dolog szükséges. Ha Ő azt akarja, hogy a szépség-formáját csodáld, egy virágot, a csillagokat vagy egy gyönyörű gyermeket helyez szemeid elé. Ha azt akarja, hogy az Ő erő-formáját csodáld, akkor egy elefántot vagy egy oroszlánt hoz eléd. Ha azt akarja, hogy az Ő Hatalmasságát csodáld, akkor a hatalmas égboltot vagy a tengert mutatja meg neked. De ha Isten azt akarja, hogy végtelenül kicsi, legparányibb részét csodáld, akkor arra késztet, hogy egy atomra gondolj. Tehát Istentől függ, hogy melyik formáját akarja, hogy csodáld. Istennek mindenféle formája, mindenféle sajátossága van. De lehet, hogy Ő úgy dönt, hogy egy bizonyos tulajdonságát jobban csodáld, mint a többit.

Lehet, hogy Isten ma azt akarja, hogy Szépség-formájában gyönyörködj, holnap Béke-formájában, és lehet, hogy holnapután azt akarja, hogy erő-formáját csodáld. Bármelyik tulajdonságát akarja, méltányold, azt a bizonyos tulajdonságát helyezi a tudatodba.

Isten jelenlétét

Elmém barlangjában,

Szívem szobájában,

Életem utcájában 

Látom, tisztán látom!

Ezért érzem, hogy

Isten-megvalósításom napjai 

gyorsan közelednek.

happiness-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Happiness

Sri Chinmoy: Istenről… (26-28)

Más tanítók

Kérdés: Ön azt írta: “Sri Krisna meditált és Istenné, az isteni Fénnyé vált. Krisztus meditált és Istenné, az isteni Részvétté vált. Isten szeretné, ha meditálnánk, hogy Istenné, az isteni életté váljunk.” Miért nem sorolja ide Ábrahámot, Mózest és Mohamedet is?

Sri Chinmoy: Valóban, Ábrahám, Mózes és Mohamed szintén Isten képviselői voltak a földön. Isten tudatos szolgálói egy nagy családhoz hasonlatosak, amelynek sok tagja van. Tételezzük fel, hogy van egy tíztagú család, amelyben mindenki kivételes zenei tehetséggel van megáldva. Történetesen Ön ennek a családnak az egyik tagja, és testvéreit saját belső érzése alapján a többiekkel szemben előnyben részesíti. Ön semmi estere sem állítja, hogy csak a kedvezményezettek lennének zenészek a családban, a többiek pedig egyáltalán nem lennének azok. Pusztán csak jobban kedveli egyik vagy másik testvérét mint a többieket. Másvalaki a család más tagjainak tulajdonít nagyobb jelentőséget. egyszerűen arról van szó, hogy én ezt az embert kedvelem és szeretem jobban. Mindnyájunknak megvan a saját belső érzésünk és vonzódásunk.

Viszont az is igaz, hogy még a tehetséges zenészek körében sem rendelkezik mindenki ugyanazzal a kivételes tehetséggel. lehet, hogy mindannyian kiváló előadók, de némelyek kétségtelenül tehetségesebbek, mint mások. Még az Isten-megvalósított Mesterek sem rendelkeznek ugyanolyan képességekkel. Mondjuk, hogy az Isten-megvalósítás fa itt van Ön előtt. Én talán a legnagyobb nehézségek árán jutottam el idáig egy távoli helyről, hogy a fa tövéhez üljek. Más valaki nemcsak hogy eljött ide a fához, hanem értékelendő magasságig fel is mászott rá. A harmadik személy pedig felmászott a legmagasabb ágáig. Elérte a legmagasabbat, de nem jön le, mert fél, hogy elnyeli a fa tövénél ólálkodó tudatlanság-tigris. Azután van egy negyedik ember is, aki nagyon bátor. nemcsak hogy felmászott a legmagasabbra, de szedett jónéhány  gyümölcsöt a legfinomabbak közül és le is hozta azokat az éhes-keresőknek és Isten szeretőknek, akik a legnagyobb szeretettel, örömmel és csodálattal nézték őt.

Nem kell mondanom, hogy ők mind a négyen kétségtelenül isten-megvalósított lelkek. Aki elérte a megvalósítás fa tövét, isten-megvalósított lélek. Aki értékelendő magasságig felmászott, Isten-megvalósított lélek; és az, aki felmászott, azután lejött, hogy megossza másokkal a gyümölcsöket, szintén Isten-megvalósított lélek. De az Isten kinyilvánítás tekintetében nem ugyanolyanok.

Sri-Chinmoy-undated-303


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen 41

Kezdet

Spirituális szempontból tekintve minden kereső kezdő. Kezdő az, akinek belső késztetése van, hogy valami örökkön istenibbé, örökkön megvilágosítóbbá és örökkön beteljesítőbbé váljon. Attól a pillanattól, amikor állandóan és folyamatosan fejlődni akarsz, attól a pillanattól, amikor állandóan túl akarod szárnyalni magad, és be akarsz lépni az örökké felemelkedő Túlvilágba, attól a pillanattól örök kezdővé válsz.

Ha egészen kezdő vagy, azzal kell kezdened, hogy elolvasol néhány spirituális könyvet vagy szent iratot. Ezek majd ösztönözni fognak. Az is jó ötlet, ha olyan emberek társaságát keresed, akik meditálnak már egy ideje. Ezek az emberek nincsenek azon a szinten, hogy tanítani tudjanak; közel sem. De inspirálhatnak téged.

Először gondolnod sem szabad a meditációra. Csak hagyj magadnak egy bizonyos időt mindennap, amikor megpróbálsz csendes és nyugodt maradni, és érezd, hogy ez az öt perc kizárólag a belső lényedé és senki másé. A rendszeresség rendkívül fontos. Rendszeres gyakorlásra van szükséged, rendszeres időpontban.

A kezdőnek jobb, ha először koncentrál. Máskülönben, amint megpróbálod lecsendesíteni és kiüríteni az elmédet, milliónyi csúnya gondolat hatol beléd, és egy pillanatig sem tudsz meditálni. De ha koncentrálsz, akkor ellenszegülsz a beléd hatoló rossz gondolatoknak. Tehát eleinte csak a koncentrációt gyakorold egy pár percig. Aztán egy pár hét vagy hónap múlva megpróbálkozhatsz a meditációval.

Amikor elkezdesz meditálni, mindig próbáld meg azt érezni, hogy gyermek vagy. Amikor az ember még gyerek, nincs kifejlődve az elméje. Úgy tizenkét-tizenhárom éves korban az elme elkezd intellektuális szinten működni. De azelőtt a gyermek csupa szív. A gyermek úgy érzi, nem tud semmit. Nincs semmi előzetes elképzelése a meditációról vagy a spirituális életről. Mindent újonnan akar megtanulni az anyjától és az apjától.

Először érezd, hogy gyermek vagy, és képzeld el, hogy egy virágoskertben állsz. Ez a virágoskert a te szíved. Egy gyerek órák hosszat el tud játszani egy kertben. Egyik virágtól a másikig megy, de nem hagyja el a kertet, mert örömét leli minden egyes virág szépségében és illatában. Érezd, hogy a kert benned van, és addig időzhetsz benne, ameddig csak akarsz. Így megtanulhatsz a szívedben meditálni.

Ha ott tudsz maradni a szívedben, lassan megérzel egy belső sírást. Ez a belső sírás, ami nem más, mint a törekvés, a meditáció titka. Ha egy felnőtt sír, az ő sírása általában nem őszinte. Amikor azonban egy gyermek sír, még ha csak egy cukorkáért sír is, az ő sírása nagyon őszinte. Abban a pillanatban a cukorka jelenti számára az egész világot. Ha adsz neki száz dollárt, nem lesz elégedett – csak a cukorkát akarja. Amikor a gyermek sír, az apja vagy az anyja azonnal odajön, hogy segítsen neki. Ha mélyen belülről sírsz fényért, békéért és igazságért, és csak ezek elégíthetnek ki téged, akkor Isten, örök Atyád és örök Anyád oda kell, hogy jöjjön, és segítsen neked.

Mindig úgy kell érezned, hogy olyan tehetetlen vagy, mint egy gyermek. Amint tehetetlennek érzed magad, valaki a segítségedre siet. Ha egy gyerek eltéved az utcán, és elkezd sírni, egy kedves ember megmutatja neki, hogy merre lakik. Érezd úgy, hogy eltévedtél az utcán, és vihar dúl odakinn. Kétség, félelem, aggodalom, bizonytalanság és más istentelen tulajdonságok záporoznak le rád. De ha őszintén sírsz, jön valaki, hogy megmentsen, és megmutassa neked a hazafelé, azaz a szívedhez vezető utat. És ki ez a valaki? Isten, a Belső Vezetőd.

Minden ember lelke máshogy meditál. Az, ahogy én meditálok, nem felel meg neked, ahogy pedig te meditálsz, az nekem nem való. Vannak keresők, akiknek eredménytelen a meditációjuk, mert nem a nekik megfelelő meditációt végzik. Ha nincs spirituális mestered, aki vezessen, akkor mélyen magadba kell merülnöd, és szíved legbelső zugából kell megkapnod a meditációdat.

Lehet, hogy ma még kezdő vagy a spirituális életben, de ne gondold, hogy mindig kezdő maradsz. Egykor mindenki kezdő volt. Ha rendszeresen gyakorlod a koncentrációt és a meditációt, ha valóban őszinte vagy spirituális keresésedben, akkor egészen bizonyosan fejlődni fogsz. Az Isten-megvalósítás nem történik meg egyik napról a másikra. Ha rendszeresen és odaadással meditálsz, ha úgy tudsz sírni Isten után, ahogy a gyermek sír az anyja után, akkor nem kell a Célodhoz futnod. Nem, a Cél eljön, és odaáll közvetlenül eléd, és téged a sajátjának, teljesen a sajátjának tart majd.

213-ckg


 

Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása

 

A meditáció legfelsőbb titka

A meditáció az ember szomja a Végtelen Valóra, az Örök Valóra, az Abszolút Valóra. A meditáció titka, hogy tudatos és állandó egységet érjünk el Istennel. A meditáció páratlan titka Istent teljesen a sajátunknak érezni, és végül Istent Isten kedvéért megvalósítani. Őt kinyilatkoztatni, Őt beteljesíteni.

A meditációt spontán módon, lélekteljesen és helyesen módon kell gyakorolni. Ha nem így teszel, sötét kétség mérgezi meg elmédet, és mérhetetlen csalódás férkőzik szívedbe. Valószínűleg egész létedet egy tátongó szakadék mélye felé zuhanva találod.

A meditációhoz inspirációra van szükséged. A szent könyvek adhatnak neked inspirációt. Egy spirituális könyvet megvenni tíz másodpercbe kerül. Hogy kiolvasd a könyvet, kell néhány óra. Hogy feldolgozd a könyvet, eltart néhány évig. És hogy a benne foglalt Igazságokat megéld, ahhoz nem hogy egy egész életre, de talán néhány inkarnációra is szükség van.

A meditációhoz törekvés kell. A spirituális tanító jelenléte -legyen az fizikai vagy spirituális jelenlét- felébresztheti alvó törekvésedet. A tanító ezt könnyen megteheti és szívesen meg is teszi neked. Éppen törekvésre van szükséged ahhoz, hogy elérd utazásod Célját. Nem kell aggódnod a megvalósulásod miatt, a törekvésed gondoskodni fog róla.

A meditáció táplálja az önfegyelmet. Az önfegyelem erősíti a meditációt. A meditáció tisztítja a szívet. Egyedül a tiszta szívben tűnik elő az emberi élet Isten felé való menetelése.

Valaki talán tudja milyen a helyes meditáció. Még talán gyakorolja is, hiszen erre van szüksége az emberben rejlő isteni természetnek. A meditáció eredménye vagy beteljesülése azonban minden emberi felfogást felülmúl, mert mérhetetlen, korlátlan és végtelen.

A meditáció csak egyetlen dolgot mond nekünk: Isten létezik. A meditáció egyetlen igazságot tár fel nekünk: láthatjuk Istent.

Jharna-Kala-undated-54


 

Sri Chinmoy: Belső ígéret