Ha ellenállunk

Kérdés: Mi történik, ha ellenállunk Isten Könyörületének?

Sri Chinmoy: Ha ellenállunk Isten Könyörületének, Isten vagy a végtelenségig várakozik és Türelem-Erejét használja, vagy még több Könyörületet használ. Semmiféle vereséget nem fogad el. Ha ellenállunk a Kegyelmének, használhat többet Kegyelem-Erejéből, hogy meghódítson minket, vagy hagyja, még tíz, húsz, ötven, hatvan vagy száz évig tudatlanságban maradjunk. Az örök idő áll rendelkezésére. Rajta múlik, hogy kényszerít-e minket arra, hogy más módon, de elfogadjuk a Fényét. De ő nem emberi módon kényszerít. Az Ő kényszerítése azt jelenti, hogy többet használ abból a Könyörület-Erőből, amivel rendelkezik, és ami Ő maga. Végtelen Részvét-Erőt használ, hogy legyőzze a tudatlanságunkat.

De ha rendkívüli ellenállásba ütközik, akkor esetleg meggondolja magát, és így szól: “Nem, ez az ember aludni akar. Hadd aludjon még száz évig. Nincs miért sietni.” Isten soha nem vonja meg örökre a Könyörületét, bármennyire is ellenállunk neki. Ezzel csak  késleltetjük a fejlődésünket. Mert Isten Részvét-Ereje az a mágneses Erő, amely egyenesen az Ő Szívébe húz minket, ami csupa Fény és Gyönyör.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide)

Compassion-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Compassion

 


Sri Chinmoy: Részvét (16-17),

Reklámok

Könyörület-magasság és igazságosság-fény

„Uram, Supreme, Te egyszerre a Könyörület-Magasság és az Igazságosság-Fény is vagy. Mondd meg nekem, a kettő közül Te melyiket tartod jobbnak.”

„Fiam, ha bátor vagy, akkor az Igazságosság-Fény végtelenül jobb. Ha gyenge vagy, akkor a Könyörület-Magasság végtelenül jobb. De azt szeretném neked mondani, hogy hosszú távon mind a Könyörület-Magasság, mind az Igazságosság-Fény ugyanahhoz a célhoz vezet. Mindkettő egyazon célt szolgálja.

A Kozmikus Játékban időnként kötelező számomra az Igazságosság-Fényt használni. Máskülönben, ha mindig a Könyörület-Magasságot használnám, a benned lévő kereső fejlődése meghatározatlan idővel késlekedne. Ha a benned lévő kereső képes szembenézni az Igazságosság-Fénnyel, akkor biztosan a leggyorsabban fogsz fejlődni. De az Igazságosság Fénye csak akkor érheti el célját, ha azt derűsen, odaadóan és lélekteljesen fogadják. Ha viszont az Igazságosság-Fényt vonakodással, félelemmel, vagy mint kényszerűséget fogadjuk, és belső ellenállást és lázongó magatartást vált ki, akkor az Igazságosság Fénye célt téveszt.

Fiam, ha Igazságosságom Fényét használom, azt kell érezned, hogy az rejtett Törődésem; tökéletesedésedért való Törődésem kerül előtérbe. Ha Könyörület-Magasságomat mutatom, az kétségtelenül egy lassú folyamat. De ha a benned levő kereső nem bocsát meg neked – habár Én megbocsátottam –, ha lelkiismeret-furdalásod van, és gyémántakaratoddal elhatározod, hogy ezt a hibát többé nem ismétled meg, akkor Könyörület-Magasságommal a leggyorsabban futhatsz. A leggyorsabban fejlődhetsz, ha végtelenül tudatosabbá válsz, ha önmagaddal szemben brutálisan őszinte leszel‚ és ha isteni határozottsággal töltöd fel magadat.

Gyermekem, többször használom Könyörületem Magasságát, mint Igazságosságom Fényét, mert tudom, hogy a földön minden egyes emberi lény gyenge. Ennélfogva Én a lassú folyamatot választom. Ha mindig Igazságosságom Fényét használhatnám, a fejlődés a leggyorsabb lenne. De ennek az a kockázata, hogy az edény megrepedhet. Ezért Igazságosságom Fényét nem szívesen használom olyan gyakran, mint Könyörület-Magasságomat. De ha Könyörület-Magasságomat használom, akkor vedd a fáradságot, és légy nagyon szigorú, irgalmatlanul szigorú magaddal szemben. Neked kell önmagaddal szemben szigorúnak lenned, hogy jobb, megvilágosultabb és beteljesültebb eszközömmé válhass.

Ha Igazságosságom Fényét használom, vedd azt vidáman, odaadóan és lélekteljesen. Ha Könyörület-Magasságomat használom, fogadd azt hála-tengereddel és hála-égboltoddal, ugyanakkor merülj magadba, és légy magaddal végtelenül szigorúbb, mint amilyen szigorú valaha is voltál. Akkor nem létezik baklövés, amit elkövethetsz. Az Igazságosság-Fény és a Könyörület-Magasság egyek, elválaszthatatlanul egyek. De az alkalomnak megfelelően, gyermekem, Én vagy Igazságosság-Fényemet, vagy Könyörület-Magasságomat használom.

Neked, mint keresőnek, mint igaz keresőnek, mint feltétel nélküli keresőnek, mindig boldognak kell maradnod, akár Könyörület-Magasságomat, akár Igazságosság-Fényemet használom. Az Igazságosság-Fény esetében használd boldogságodat alkotó módon; a Könyörület-Magasság esetében merülj magadba, és mutasd hála-szívedet. Aztán pedig gyémántakaratoddal töltsd fel testedet, vitális lényedet, elmédet és szívedet, hogy sajnálatos hibádat ne ismételd meg.

A Könyörület-Magasság az eső, az áldás zápora fentről. Az Igazságosság Fénye a tündöklő napsütés, a perzselő hőség. Mindkettőre egyformán szükségünk van, hogy a megvalósulás bő termését learathassuk, mely lassan, egyenletesen és biztosan a törekvés magjából csírázik ki, belső Vízióm és külső Valóságom Akaratának megfelelően.”

Nirmala-Bird-CKG2a-e1353950045874

 


Sri Chinmoy: Everest törekvés