Megmondjuk-e a haldoklónak?

Kérdés: Ha valaki beteg, és gyógyulásra orvosilag nincs remény, helyénvaló-e elárulni neki, hogy meg fog halni? Segítünk-e ezzel a halálra való felkészülésében?

Sri Chinmoy: Ez rendkívül összetett kérdés. Minden egyes esetet külön meg kell vizsgálni. A legtöbb ember élni akar. Mivel nem tudják, mi a halál, nem akarnak meghalni. Úgy gondolják, hogy a halál egy zsarnok, aki különböző módon kínozza, és legvégül megsemmisíti őket. Amikor valakinek végére ért ezen életére szóló karmája és a Legfelsőbb azt akarja, hogy hagyja el a testét, viszont az illetőnek -a saját lelkével ellentétben- életéhsége, kielégítetlen vágyai vannak, akkor ez az ember a földön akar maradni. Nem akar Supreme Akaratának engedelmeskedni. Mit tehetsz ha ilyen emberrel kerülsz szembe? Ha elmondod neki, hogy Isten már nem akarja, hogy ő a földön maradjon, mert megélte testében az összes szükséges tapasztalatot, félreérti s azt mondja: “Isten nem akarja, hogy elhagyjam a testem, te vagy az, aki ezt akarja”. Irgalmatlannak és kegyetlennek tartana. Ebben az esetben -ha pontosan tudod,  hogy Supreme akarata az, hogy az illető elhagyja a testét – a legjobb amit tehetsz, ha csendben beszélsz a haldokló lelkével, és megpróbálod segíteni, hogy viselje el Supreme Akaratát.

Viszont ha a haldokló spirituális és őszinte Isten-kereső, akkor ő maga mondja majd szeretteinek: “Imádkozzatok Istenhez, hogy vigyen el, befejeztem munkálkodásomat a földön. Olvassatok fel nekem szent könyveket, a Bibliát, a Gitát. Engedjétek, hogy csak isteni, spirituális dolgokat halljak, melyek segítenek kezdeni az utazásomat.” Indiában nagyon sok ember van, akik, mikor érzik, hogy haláluk napja elérkezett, azt mondják: “Annál jobb, minél hamarabb viszel el engem.” Mikor anyám halálán volt, állandóan a Gítát olvasta. Utolsó napjaiban így beszélt: ” Most pedig távozom az Örökkévaló Úrhoz, hadd készüljek fel.” Az ilyen emberek ismerik, és örömmel elfogadják Supreme Akaratát.

Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.

45-jharna
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Halál és újjászületés. (27-28), Sri Chinmoy  zongorán játszik, washingtoni koncert.

 

Reklámok

Baleset-vonat állj, tapasztalat vonat robogj tovább

Egy bizonyos király, aki Bhaskaránanda tanítványa volt, elment mesteréhez, hogy néhány napot a lábainál töltsön. Látogatásának negyedik napján a király sürgönyt kapott a palotából. Súlyos katasztrófa történt, ahol szükség volt a király sürgős beavatkozására. Fizikailag is jelen kellett lennie.

A király azonnal indulni akart, de Bhaskaránanda így szólt hozzá: “Nem, nem mehetsz! Bármilyen komoly is a dolog, ma nem mehetsz!”

A király azonnal indulni akart, de Bhaskarananda így szólt hozzá: “Nem, nem mehetsz! Bármilyen komoly is a dolog, ma nem mehetsz!”

A király nem akart engedetlen lenni a mesterével szemben, de nagyon szomorú volt.Végül a mester beleegyezett: ” Jól van, elmehetsz ma, de ne menj a délután kétórai vonattal. Azt akarom, hogy az esti vonatra szállj.”

Mikor a király este kiért az állomásra megdöbbenéssel hallotta, hogy az előző vonat balesetet szenvedett. Sok ember kiesett a szerelvényből, és meghaltak. Mikor a király ezt megtudta, elöntötte a mestere iránt érzett hála. Ahelyett, hogy tervei szerint hazatért volna, visszament a mester házához, és hálásan megérintette a lábát.

Sri Chinmoy magyarázata: A mester látja, amint a jövő folyamatosan ragyog, és kibontakozik az örök most közelségében. Látó szeme számára a jövő rendelkezésre áll. A mester megmentette  tanítványa életét azzal, hogy megkérte, ne szálljon fel egy bizonyos vonatra. Könnyen szólhatott volna az állomásfőnökségnek, hogy fordítsanak különös figyelmet a vonat útjára. De nem azért nem figyelmeztette őket, mert részvéttelen vagy rosszindulatú lett volna a vonattal vagy a szerencsétlen utasokkal szemben, hanem azért, mert azt a parancsot kapta belülről, a legfőbb Valóságtól, hogy csak a tanítványa életét mentheti meg. Isten azt akarta, hogy hallgasson a súlyos balesetről, ami a vonat számára el volt rendelve. A mesterek nem akarják megváltoztatni a kozmikus Törvényt, hacsak Isten határozottan el nem rendeli, mert a kozmikus Törvényt Isten teremtette. Ilyen esetben nem arról van szó, hogy a mester közönyös a világgal szemben, és részrehajló a saját kis világa iránt. A mester Isten Akaratát hajtja végre Isten párhuzamos valóságokat rejtő világában. A teremtés-megóvás és a pusztítás-átalakítás mind Istentől és Istenért való. Isten bennük és általuk köti meg Magát és élvezi a véges pusztítás-halálát vagy átalakulás-életét és a végtelenség Halhatatlanságának elégedettség-tökéletességét.

Swami_Bhaskarananda II
Bhaskaránanda

Sri Chinmoy: India csoda-lakomái (51-52)

A test ereje támad, a lélek ereje szárnyal

Egyszer egy angol katonatiszt, aki nagy odaadással volt Bhaskaránanda iránt, a legutóbbi hadi sikerével dicsekedett.

-Nagyszerű- szólt a mester. – Csodálom a bátorságodat. De add csak ide azt a ceruzát, ami ott van előtted! Írnom kell valamit.

A tiszt lehajolt, hogy felvegye a mesternek a ceruzát, de nem tudta felemelni.

-Add ide kérlek! -ismételte a mester. – Én nem érem el.

A tiszt egyre csak próbálkozott, de nem volt elég ereje ahhoz, hogy felemelje a ceruzát. A mester a legnagyobb szeretettel így szólt hozzá:

-Nézd, Isten ereje és képessége működik benned és általad a csatatéren. Ezért vagy győzedelmes. Isten ereje nélkül még arra sem vagy képes, hogy egy ceruzát felemelj. Tehát ne dicsekedj, gyermekem. Mindez Isten Akarata.

Sri Chinmoy magyarázata: A katonai erő a vitális világból származik, de elég gyakran a fizikai világra hat. A spirituális erő a lélek világából származik, de hathat a fizikai világban is, hogy uralja fizikai részünket. A spirituális erő azért hat a testre, az életerőre, az elmére  és a szívre, hogy ragyogóan megvilágosítsa, és beteljesítően tökéletesítse. A fizikai erő, a vitális erő és mentális erő a leigázás dalát énekli. De a pszichikai erő, ami a lélek hatalmára épül, mindig az egyetemes egység-elégedettség dalát énekli. 

Kép: Bhaskaránanda

Swami_Bhaskarananda_Saraswati


Sri Chinmoy: India csoda lakomái (49)

Az élet célja

Az élet célja a belső isteniség kinyilvánítása. Az élet célja az, hogy Isten tudatos eszközévé, választott eszközévé váljunk. Az élet célja az, hogy kinyilvánítsuk a legmagasabb Igazságot, amit megtestesítünk. Először látnunk és éreznünk kell az Igazságot. Aztán fel kell fednünk és ki kell nyilvánítanunk az Igazságot. Az élet célja az, hogy tudatára ébredjünk a Legfelsőbb Valóságnak. Az élet célja az, hogy az Örökkévaló Lény tudatos kifejeződésévé váljunk.

Az élet célja a fejlődés. A fejlődés a belülről jövő kibontakozás. Minden egyes élet maga egy világ. Valóban minden egyes élet egy mikrokozmosz. Ami a hatalmas világegyetemben lélegzik, az lélegzik minden egyes egyénben is.

Az élet célja az, hogy felismerjük Istent. A felismerés sohasem érkezhet el ahhoz, aki tétlen. Meg kell fizetnünk érte az árat. Nincs más választás.

Először szeretnünk kell Istent, ha valóban szeretjük az életet, mert isten nem csak a Forrás, hanem maga az élet Lélegzete. Isten szeretete semmibe se kerül, de nagyon sokat ér. Elménk ismeri ezt az igazságot. Lelkünk megtestesíti ezt az igazságot.

Minden embernek van lelke, és minden egyes léleknek megvan a saját természete. A lélek, amely Isten közvetlen képviselője, azért jön le a földre, hogy beteljesítse azt az ígéretét, amelyet az Abszolútnak tett a legmagasabb tudatsíkon, a mennyben. Minden egyes léleknek sajátos módon kell kinyilvánítania belső isteniségét itt a földön. A lélek a saját fényének a felfedezésén keresztül nyilvánítja ki belső isteniségét. Amikor a lélek törekvése, megvalósítása, kinyilatkoztatása és kinyilvánítása által belép a Kozmikus Önvalóba, akkor fejezi be a földi utazását.

Sri Chinmoy: Peace concert in Tokyo

jhar-oslo-8-sri-chinmoy

 


Sri Chinmoy: Életem Lélek utazása

Ha igazán szereted Istent…

Isten tudja, hogy mi a legjobb számodra. Ez szíved felismerése legyen, ne pusztán elméd meggyőződése.

Amikor imádkozunk, úgy érezzük, hogy Isten meghallgatja az imánkat. Amikor meditálunk, úgy érezzük, békét, fényt és üdvösséget kapunk, ami teljesen igaz és jogos állítás. De amikor imádkozunk és meditálunk, éreznünk kell, hogy a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk és meditáljunk, az pedig Isten dolga, hogy ad-e nekünk békét, vagy nem ad semmit. El kell jutnunk az önátadásnak erre a szintjére. Mi eljátsszuk a szerepünket azzal, hogy imádkozunk és meditálunk – ez a mi feladatunk. Isten feladata pedig az, hogy tápláljon minket fényével, békéjével és üdvösségével. De Ő tudja, hogy melyik a megfelelő pillanat. Tehát ha képesek vagyunk meditálni, és meditációnk közben úgy érezzük, nem várunk el semmit – hogy ha a béke, a fény és a gyönyör belénk lép, nagyszerű, de ha nem, akkor is éppoly elégedettek leszünk –, akkor ez a legjobb fajta meditáció. Azért meditálunk, mert úgy érezzük, ez az egyetlen módja, hogy elválaszthatatlanul eggyé váljunk Istennel.

 

Ha igazán szereted Istent,

És csak Istenre van szükséged,

Akkor add meg a lehetőséget Neki,

Hogy mindig úgy gondoskodjon rólad,

Ahogy Ő akar.

 

Isten kozmikus játéka

Isten egy volt, de sokká akart válni. Az egyszemélyes játszma nem szórakoztató. Ha bármilyen játékot akarsz játszani, több játékosra van szükség. Isten saját csendjéből hozta létre Önmagát hogy istenien élvezze a kozmikus játékot.

Ha mélyen magunkba merülünk, látjuk, hogy mi csak tudatos részvevői vagyunk Isten Kozmikus Játékénak, hogy nem mi vagyunk a cselekvők; Isten a cselekvő. Mi csak az Ő eszközei vagyunk. Isten egy, de úgy érezte, hogy szórakoztatni akarja Önmagát, beteljesíteni Magát milliónyi alakban és formában. Úgy érezte , hogy amíg csak Egy, nem teljesen elégedett. Miért kellene megelégednie azzal, hogy Ő csupán az Egyetlen végtelen? Lehet a sokszoros véges is. Isten mindentudó, mindenható és mindenütt jelenlevő. Ha mindenható, akkor miért ne lehetne olyan, mint egy hangya, egy végtelenül kicsiny teremtmény? Mindenható hatalma miatt úgy gondolunk Istenre, mint valami nagyon nagyra , hatalmasra. De éppen azért, mert Isten mindentudó és mindenható  képes benne lenni a végeben is. Így Isten az Ő örök játékát benned és rajtad keresztül, rajtam keresztül, minden emberi lényen keresztül játssza.

Isten végtelen, de benne lakik minden egyes kicsiny gyermekben. Itt a végesben szórakoztatni akarja magát, és a Végtelen dalát játszani. Csak akkor éli át a legnagyobb örömet. A végesben történik az, hogy a Végtelen elérésére törekszünk. És a végtelen akkor részesül a legnagyobb örömben, ha olyan kicsivé teszi magát, amilyenné csak lehetséges.

Véges és végtelen -ezek külső szemünk számára ellentéteknek látszanak, de Isten szemében egyek. A véges és a Végtelen mindig együtt járnak, egyik kiegészíti a másikat. A véges el akarja érni az abszolút Legmagasabbat, ami a Végtelen. A Végtelen a végesben és rajta keresztül akar megnyilvánulni. A játék akkor teljes. Ellenkező esetben egyoldalú lenne a játék. Nem lenne öröm, nem lenne teljesítmény, nem lenne beteljesedés. A Végtelenben és azon keresztül a véges énekli a megvalósítás dalát. És a végesben és rajta keresztül a Végtelen énekli a manifesztáció dalát.

Uram, kereslek és Te elrejtőzöl.

Azért kereslek, mert Nélküled

Élet-lángom nem ég, és nem is tud égni.

Hát Uram, mondd meg nekem, 

Miért rejtőzöl el?

“Leányom, azért rejtőzöm el, mert

Rejtőzködésem erősíti a keresésedet,

Örömtelivé teszi szeretetedet,

Felmagasztalja teljesítményedet,

És halhatatlanná teszi megvilágosodásodat.

Mi az élet célja?

Az élet célja a belső isteniség kinyilvánítása. Az élet célja az, hogy Isten tudatos eszközévé, választott eszközévé váljunk. Az élet célja az, hogy kinyilvánítsuk  azt a legmagasabb Igazságot, amit megtestesítünk. Először  látnunk és éreznünk kell az Igazságot. Aztán fel kell fednünk és ki kell nyilvánítanunk az Igazságot.

132-ckg


Sri Chinmoy: Istenről…

Legyen meg a Te Akaratod

Kétezer évvel ezelőtt a Megváltó Krisztus a legmagasabb tanítást hagyta ránk:

“Legyen meg a Te Akaratod!.”

Imák millióit mondták már Istennek, de ennél jobb, nagyszerűbb, betöltőbb ima nem lehet. Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Ha egyéni akaratunkat átadjuk Isten Akaratának, a legboldogabbak leszünk.

Ha valami Isten Akarata, akkor egyfajta belső örömöt vagy elégedettséget érzünk, még mielőtt hozzáfognánk. Munka közben szintén örülni fogunk. Végül úgy érezzük, ugyanolyan boldogok leszünk, függetlenül attól, hogy cselekedetünk eredményes vagy eredménytelen. Általában csak akkor vagyunk boldogok, ha siker kecsegtet és utazásunk végén győzelmet látunk. De ha egyformán boldogok vagyunk, örülünk és elégedettséget érzünk, ha sikert aratunk, akár kudarcot vallunk, és ha a cselekedetünk eredményét vidáman Istennek tudjuk ajánlani, akkor tudjuk majd, hogy amit tettünk, az Isten Akarata volt.

Not my will, but thy be done. /Legyen meg a Te akaratod.


Sri Chinmoy zenéje, előadja a Mountain Silence együttes

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

Pontosan mit értesz azon, hogy Isten-megvalósítás?

Az Isten-megvalósítás a szó legmagasabb értelmében vett önfelfedezést jelent, Istennel való egységünk tudatos felismerését. Amíg megmaradsz a tudatlanság állapotában, azt érzed, hogy Isten valaki más, akinek végtelen ereje van, míg te a földön a leggyengébb ember vagy. De abban a pillanatban amikor megvalósítod Istent, rájössz, hogy te és Isten teljességgel egyek vagytok a belső és a külső életben is.  Az Isten-megvalósítás a saját abszolút legmagasabb Önvalónkkal való azonosulásunkat jelenti.

Lehet, hogy olvastál könyveket Istenről és lehet  hogy hallottad, hogy Isten mindenkiben benne van. De amíg meg nem valósítod Istent, mindez csak elmélet. Amikor az ember megvalósítja Istent, tudatában van annak, hogy kicsoda Isten, hogy néz ki és mit akar. Istent látja a végesben és a végtelenben is. Istent személyeként és személytelenként is látja.

Ez nem az elme hallucinációja, vagy képzelődése, ez a közvetlen valóság. Amikor az ember egy másik emberi lénnyel beszélget, mindig ott van a tudatlanság fátyla, a sötétség, a tökéletlenség, és a félreértés. De Isten és az Őt megvalósított ember belső lénye között nem lehet tudatlanság, nem létezhet fátyol. Istennel érthetőbben, nyíltabban, belsőségesebben beszélgethetsz mint egy emberi lénnyel.

Ami az Isten-megvalósításhoz elsősorban és leginkább szükséges az a lelki béke.Lelki békét nyerünk, ha csökkentjük a földi szükségleteinket és növeljük a mennyei szükségleteinket. Úgy is szert tehetünk lelki békére, ha nem várunk el semmit senkitől és semmitől, kivéve Istentől. Amíg elvárás van, emberi elvárás, addig nem lehet lelki békénk. Nem juthatunk lelki békéhez lemondás által, csak igenlő elfogadás által. El kell fogadnunk Isten igazi Valóságát, amelyet a világ magában rejt. Aztán belső sírásunkkal, törekvésünkkel létre kell hoznunk test tudatunkban a fogadókészséget, hogy örömmel fogadjuk Istent, aki az Ő határtalan Fényével és Gyönyörével érkezik.

Ahhoz, hogy felismerjük Istent, szükségünk van tisztaságra is, különösen az érzelmi életerőnkben. Amikor megtisztítjuk az érzelmi életerőnket, meglátjuk, megérezzük Isten jelenlétét. Aztán létre kell hoznunk a tisztaságot az elmében. Amikor létrehozzuk a tisztaságot az elménkben, képesekké válunk arra, hogy nagyon bensőségesen lássuk Istent. Aztán állandóan egynek  kell lennünk Istennel. Ahhoz hogy Istennel állandóan egyek legyünk, létre kell hoznunk ennek legfőbb szükségszerűségét szívünkben. Ez a szükségszerűség lelki szükséglet legyen számunkra. Amikor kialakítottuk a lelki szükségszerűségét annak, hogy Istennel állandóan egyek legyünk, egész biztosan látni fogjuk Istent, beszélni tudunk majd Istennel, belenövünk majd Isten képmásába, és Isten odaadó és feltétel nélküli eszközeként tudatosan részt veszünk Isten Kozmikus Drámájában.

Bárhol is vagyunk, Isten ott van. Ahhoz, hogy felismerhessük ezt a legfőbb igazságot, vissza kell adnunk mindazt, amit kölcsönvettünk a világtól: sötétséget, tudatlanságot, kötődést, korlátozottságot, tökéletlenséget és halált. Azért vettük kölcsön ezeket a dolgokat, mert úgy éreztük, hogy jelentős segítségünkre lesznek, de mostanra felismertük, hogy komoly akadályt képeznek. Tehát ezeket a dolgokat vissza kell adnunk, és növelnünk kell azokat a dolgokat, amelyek lényünk legbelső rejtekében örökösen birtoklunk: a békét, a fényt, üdvösséget, és igazságot. Előtérbe kell hoznunk őket, mert ezek létezésünk igazi Valóságai. Magunkénak kell tekintenünk mindazt, amik örökkévalóan vagyunk, és fel kell ajánlanunk az egész világnak. Ha ezt tesszük, tudni fogjuk, hogy ki Isten és hol van Isten.

Abban a pillanatban, amikor tudod

Ki is vagy valójában,

A világ minden titka

Nyitott könyv lesz a számodra.

self-transcendence-sri-chinmoy

Hogyan imádkozzak egy hozzátartozómért?

Kérdés: Mi a véleményed, imádkozzunk-e Istenhez gyógyító erőért, ha a közeli hozzátartozónk beteg?

Sri Chinmoy: Mondjuk, édesanyád beteg. Ha ahelyett, hogy azt mondanád: “gyógyítsd meg anyámat, gyógyítsd meg anyámat” képes vagy azt mondani, “Isten Lábaidhoz helyezem anyámat”, akkor a legjobbat cselekszed. Legjobb gyógyító erőd az lesz, ha anyádat Isten Lábaihoz helyezed, mert Ő tudja, mi a legjobb.

Amikor a saját akaratodat felajánlod Isten Akaratának, erőt nyersz és ez az erő Isten érdekében kerül felhasználásra. Isten maga fogja megmondani neked, hogyan használd fel. De ha megpróbálsz egyedül gyógyítani, lehet, hogy a legjobb szándékod ellenére is ellenállsz Isten Akaratának.

Tegyük fel, azért imádkozol és meditálsz, hogy isteni erőhöz juss, hogy gyógyíthasd az embereket és segíts a világon. Azt mondod:” Mint egy teve, a világ összes terhét a vállamon akarom cipelni. ” De ha a teve  nem megvilágosult, hogy is tudna másoknak segíteni, hogy elnyerjék a megvilágosodást?

Futsz a célod felé. Ha arra kéred Istent, hogy adjon neked valamit, ezzel csak még egy dologra teszel szert, amit cipelned kell és lehet, hogy ez lassít téged. Ha a megvilágosodás a célod, csak a célodra gondolj, és semmi másra.

De ha egy betegség gyógyításának módja magától, belülről jön, és nem kell hozzá igénybe venned szellemi vagy akaraterődet, akkor fel sem merül az ego, a büszkeség vagy a hiúság kérdése. Ha a meditációban hirtelen belső fényt látsz és ebben a fényben megkapod a gyógymódját valamilyen végzetes betegségnek, akkor természetesen képes leszel felajánlani ezt a belső megvilágosodást az egész világnak. De az a legjobb, ha előtte megvilágosodást nyersz. Csak akkor fogod Istent az Ő saját módján szolgálni. Másként időnként Istent szolgálod az Ő saját módján, máskor pedig a saját egódat táplálod.

serve-humanity-sri-chinmoy