Külső tanács / The outer advise

A külső tanács
teljesen hasztalan.
A belső ima
tökéletesen gyümölcsöző.

The outer advice is…
English click here.

1989-sydney-chinmoy-1.jpg
Sri Chinmoy 1989 Sydney

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-Virág (406), Sri Chinmoy csellón játszik az 1984-es torontói Béke koncerten

Reklámok

Ha a helytelen dologért imádkozol

Ha csak öt percig is

A helytelen dologért imádkozol,

Elképzelhetetlen szenvedésben lehet részed

Életed hátralevő részében

 

If you pray even for five minutes

For the wrong thing,

You may suffer unimaginably

For the rest of your life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated 417
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (5713), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Miért imádkozzak, ha Isten tudja mire van szükségem?

Kérdés: Mivel Isten teljesen tudatában van annak, mi mindenre van szükségünk, miért szükséges mégis imádkoznunk?

Sri Chinmoy: Ha imádkozás által kapsz meg valamit, az csak növeli az értékét számodra. Elmondhatod a világnak: “Imádkoztam érte. Ezért kaptam meg.” Amikor a kisgyermek éhes, és azt mondja az anyjának “Éhes vagyok”, akkor az anya megeteti. Akkor a gyermek elmondhatja a világnak “Látjátok, milyen közeli kapcsolatban vagyok az édesanyámmal.”  Valóban, az anya magától is megetette volna a gyermekét, de az, hogy ő kér, az anyja hallgat rá, örömet okoz a gyermeknek, azt jelenti, hogy hogy az anyja bármikor rendelkezésére áll. Anyjával való belső kapcsolata és közelsége miatt a gyermek segítséget kérhet anyjától.

Isten mindent lát, de ha mi kérünk valamit Tőle, és Ő megadja azt nekünk, akkor miénk a dicsőség. Azonban ilyenkor mi, mint egyének elkülönülünk Tőle. Úgy érezzük, hogy Isten is, mi is máshol vagyunk. Nem gondoljuk, hogy Ő bennünk van. Nem maradunk meg a legmagasabb tudatunkban, ahol érezzük, hogy mi és Isten egyek vagyunk. Ha úgy érezzük, hogy mi és Isten egyek vagyunk, akkor az imádkozás kérdése fel sem merül, mert a mi szükségleteink az Ő szükségletei is.

Amíg Istentől elkülönültnek érezzük magunkat, úgy érezzük, hogy kérnünk kell Tőle azt, amire szükségünk van, addig örömet kapunk az imádkozásból. Úgy érezzük: “Csak mivel imádkoztam, Isten megadja nekem, amit kértem, tehát méltó vagyok az Ő Részvétére.” Isten feltétel nélkül megtette volna nekünk, de akkor nem éreztük volna ezt a megelégedést.

Egy futóversenyen, amikor valaki nagyon igyekszik, és végigfutja az egész távot, nagyon boldog lesz, amikor átadom neki a díjat. Olyan sok nehézséget küzdött le, és úgy érzi, hogy kiérdemelte a díjat. Nos, ha nem futod végig a versenyt, akkor is adhatok neked díjat, hiszen a díj ott van, de nem leszel elégedett, mivel nem tettél semmit. Isten megadhat mindent feltétel nélkül, de ettől nem leszel boldog; ezzel szemben, aki próbálkozik, és bebizonyítja a képességeit, valóban megérdemli, amit kap. Itt imáink teljesülése a díj. Ha valaki imádkozik, meditál és kap valamit, az elégedettebb lesz, mintha Isten feltétel nélkül megadta volna neki.

Az imádkozás erősíti  bensőséges kapcsolatunkat Istennel. A meditáció növeli egységünket Istennel. Ha meditáció előtt imádkozunk pár másodpercet, akkor kifejlesztjük bensőséges kapcsolatunkat a Legfelsőbbel. Aztán, amikor elkezdünk meditálni, kifejlesztjük egység-valóságunkat a Legfelsőbbel. Hogy lehetnénk Vele egyek bensőséges kapcsolat nélkül? Először azt kell éreznünk, hogy Isten és mi közeli barátok vagyunk, azután ismerhetjük fel Istennel való egység-valóságunkat.

Isten

A kereső lélekteljes imáit

Nem csak nagy készséggel,

hanem azonnali egységgel hallgatja.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

nirmala-bird-ckg2a-e1353950045874
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Istenről… (41-43), Sangit Surabhi együttes Sri Chinmoy dalát adja elő: Usha Bala elo

 

“Legyen meg a Te Akaratod” (2)

Kérdés: melyik a legcsodálatosabb ima: a dicséret és a könyörgés, melyben az ember Istent mindenhatónak látja, vagy az elfogadás imája – “Legyen meg a Te Akaratod”?

Sri Chinmoy: A “Legyen meg a Te Akaratod” végtelenül gyönyörűbb, végtelenül megvilágosítóbb és végtelenül betöltőbb, mint a dicsérés és könyörgés imája.

Imáinkban, amikor nagyra becsüljük, imádjuk Istent és hódolunk az Ő végtelen képességei és tulajdonságai előtt, tudatosan vagy öntudatlanul reméljük, hogy viszonzásul áldásos jutalomban vagy kegyben részesülünk. Bizonyos értelemben olyan ez, mintha hízelegni próbálnánk Istennek, és viszonzást várnánk el érte.

De amikor azt mondjuk “Legyen meg a Te Akaratod”, az azt jelenti, hogy teljesen tudatában vagyunk mérhetetlen behatároltságunknak, gyengeségünknek és tudatlanságunknak, és tudatában vagyunk Isten irántunk való mérhetetlen Részvétének, Törődésének és Szeretetének. Tekintettel mérhetetlen tudatlanságunkra, beismerjük, hogy nem vagyunk tisztába vele, mi jó nekünk. Rájövünk, hogy kérhetünk rosszat, ami ahelyett, hogy segítene vagy kielégítene, szerencsétlenné tesz bennünket. Ezért megkérjük isteni Atyánkat, aki végtelenül jobban szeret minket, mint amennyire mi szeretjük magunkat, hogy vegye át életünk irányítását és hozza meg Ő a döntéseket számunkra.

Amikor alázatosan felajánljuk földhöz kötött akaratunkat Isten Mennyeien szabad Akaratának, kicsiny cseppnek érezzük magunkat, amely belép a határtalan óceánba és elválaszthatatlanul eggyé válik az óceánnal. Minden kereső végső célja, hogy elérje a végtelen Békét, végtelen Fényt és végtelen Gyönyört, és ezt csak úgy teheti, ha a Mindentudó istent, a Mindenható Istent és a Mindenütt Jelenlevő Istent az Ő Tetszése szerint teljesíti be és teszi elégedetté.

A témáról még itt

Mountain Silence együttes: The Kingdom of Heaven (szöveg és dallam Sri Chinmoy)

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide )

 


Sri Chinmoy: Világpusztulás: Soha, lehetetlen! 59-61, Mountain Silence: The Kingdom of Heaven

Imádkozz mindennap

Imádkozz Istenhez mindennap,

hogy azt adja,

amire szükséged van,

és ne azt amit akarsz.

ckg_torino


Sri Chinmoy: 700 bölcsesség virág. 235

Ha igazán szereted Istent…

Isten tudja, hogy mi a legjobb számodra. Ez szíved felismerése legyen, ne pusztán elméd meggyőződése.

Amikor imádkozunk, úgy érezzük, hogy Isten meghallgatja az imánkat. Amikor meditálunk, úgy érezzük, békét, fényt és üdvösséget kapunk, ami teljesen igaz és jogos állítás. De amikor imádkozunk és meditálunk, éreznünk kell, hogy a mi dolgunk az, hogy imádkozzunk és meditáljunk, az pedig Isten dolga, hogy ad-e nekünk békét, vagy nem ad semmit. El kell jutnunk az önátadásnak erre a szintjére. Mi eljátsszuk a szerepünket azzal, hogy imádkozunk és meditálunk – ez a mi feladatunk. Isten feladata pedig az, hogy tápláljon minket fényével, békéjével és üdvösségével. De Ő tudja, hogy melyik a megfelelő pillanat. Tehát ha képesek vagyunk meditálni, és meditációnk közben úgy érezzük, nem várunk el semmit – hogy ha a béke, a fény és a gyönyör belénk lép, nagyszerű, de ha nem, akkor is éppoly elégedettek leszünk –, akkor ez a legjobb fajta meditáció. Azért meditálunk, mert úgy érezzük, ez az egyetlen módja, hogy elválaszthatatlanul eggyé váljunk Istennel.

 

Ha igazán szereted Istent,

És csak Istenre van szükséged,

Akkor add meg a lehetőséget Neki,

Hogy mindig úgy gondoskodjon rólad,

Ahogy Ő akar.

 

Gyakorlatias-e a meditáció?

Akkor mondjuk valakire, hogy gyakorlatias, ha a megfelelő dolgot a megfelelő időben teszi, és így a külső élete zavartalanul folyik. De legyünk bármilyen okosak, bármilyen megfontoltak, a külső életben olykor tanácstalanok vagyunk. Nem tudjuk mit mondjunk, vagy mit tegyünk. Vagy, annak ellenére hogy helyesen szólunk, és a megfelelő dolgot tesszük, minden rosszul sikerül. Nem tudjuk irányítani az életünket. Őszintén szeretnénk valamit tenni, válni valamivé, de képtelenek vagyunk rá.

Mi ennek az oka? Azért történik ilyen, mert külső képességünk mindig belső tudatosságunkon múlik. Ha a belső életünkben gyakorlatiasak vagyunk, azaz ha imádkozunk és meditálunk, azzal növeljük belső tudatosságunkat. Ha belsőleg tudatosak vagyunk, szabadon hozzáférhetünk a végtelen Igazsághoz és az örökké tartó örömhöz, és irányítani tudjuk külső életünket.

Mindig belülről növekszünk, nem kívülről. A földben levő magból növekedik a növény, nem pedig fordítva. A belső élet folyamatosan az Igazság és Isten üzenetét hordozza. Ez a belső igazság a mag. Ha hagyjuk, hogy a mag kicsírázzon, csemetévé növekedjen, és végül fa váljék belőle, megehetjük a gyümölcsöt, amit a fa terem. Miközben esszük, tudjuk majd, hogy ez a gyümölcs a külső világhoz tartozik, bár forrása a belső világ. Látjuk, ahogy a belső világ képessége kifejeződik a külső világban.

Mindegy hány órát dolgozunk, beszélünk, vagy teszünk bármit is a külső világban, nem jutunk közelebb az Igazsághoz. De ha először meditálunk és azután cselekszünk és beszélünk, akkor cselekszünk gyakorlatiasan.  A belső gyakorlatiasságnak kell irányítania a külső életet, nem pedig fordítva. A külső élet élet-lehelete a belső életből kell eredjen. Csak akkor lehetünk igazán gyakorlatiasak.

Ha elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy belső életbe kezdjünk, meglátjuk, hogy a belső világ gyakorlatias, valóságos és természetes. A szeretet, a fény, a béke és az öröm istenien természetesek. Ha felszínre hozzuk, amit a belső világ nyújtani tud, akkor a külső élet is istenien természetes, gyakorlatias és beteljesítő lesz.

Sri Chinmoy saját szerzeményeit játsza. Próbálj rá relaxálni vagy meditálni!

 


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

 

Haldoklók

KÉRDÉS: Kórházban dolgozom, ahol rákot gyógyítanak, és ahol gyakori a haláleset. Néha a haldoklók arcán a tiedre hasonlító vonásokat fedezek fel. Megmagyaráznád, hogyan lehetséges ez?

SRI CHINMOY: Amikor egy vagyok az Univerzális Tudattal, mindenkiben benne vagyok. Nagyon sok ember van a világon, akik nem tanítványaim, de őszinte keresők. Az Isten-megvalósult lélek látja, mikor őszinte keresők halálukkor vagy haldoklásuk során Istenhez imádkoznak. Elmondom neked, ha Istenhez, Krisztushoz vagy bárkihez imádkoznak, ha valóban őszintén kopogtatnak Isten ajtaján, ott látják ragyogni az én arcomat, Buddha arcát, Krisna arcát az Univerzális Tudat miatt.

Hogy kik ezek az emberek, nem tudom megmondani. Százak és ezrek vannak ott, akik nem közvetlen tanítványaim, de az Univerzális Tudatnál kopogtatnak, így megkapják Fényem és Könyörületességem. Ezért van, hogy arcukon az én arcomat látod. Látnak engem, és segítséget kapnak könyörületes belső lényemtől. Ekkor lényem megvilágosult belső valójának egy része hozzájuk megy, némi vigaszt, megvilágosodást nyújt nekik, hogy a lelkek világában jobb sorsuk legyen, és visszajöhessenek keresni az Igazságot. Ha egy halálán lévő embert látsz, és arcvonásaimat fedezed fel rajta, akkor tudhatod, hogy ő is Isten-kereső. Nem kell tanítványomnak lennie, de mivel rendkívül őszinte a törekvése, az Univerzális Tudatom miatt vele leszek.

Amikor tanítványaim a leglélektelibben meditálnak rám, előfordul, hogy olyan mértékben azonosulnak velem, hogy más tanítványok az arcomat látják arcukon. Olyan erősen, olyan őszintén, olyan hűségesen, olyan lélektelien koncentrálnak rám, hogy arcukon tükröződöm. Még akkor is, ha az illető nő. Ez számos esetben megtörtént.


 

Sri Chinmoy: Halál és újjászületés

Mikor imádkozom, mikor meditálok

Mikor imádkozom,

Isten átöleli

Síró szívemet, 

Önátadó szívemet,

Álmodó szívemet.

Mikor meditálok,

Isten megáldja életemet,

Isten simogatja lelkemet,

Isten feltárja a Célomat.


Sri Chinmoy: Belső ígéret