Isten választott Órája / God’s choice Hour (2)

(Terjedelmi okokból a  korábbi bejegyzés folytatása.)

Kérdés: Mi van, ha valaki éhenhal, hogy úgy mondjam, amíg a húsz dollárra vár? Nem fizikai halálról beszélek.

Sri Chinmoy: Ti nem haltok éhen! Senki sem halt meg spirituálisan Istenhez imádkozva. Mindig van belső fejlődés az Isten-megvalósítás felé. Van bárki a földön, aki azt mondhatja: “Imádkoztam Istenhez, de csak éheztem”? Van bárki, aki spirituálisan meghalt Istenhez imádkozva, majd azt kellett mondania: “Isten, imádkoztam Hozzád, de nem törődtél velem”?

Indiai szerzetesek, mint Swami Vivekananda és mások ételt koldulni jártak. Csak mentek utcáról utcára, inen oda, ebből a faluból abba a faluba. Meghaltak? Van bárki, aki meghalt, miközben Istenhez imádkozott? Nincs! Isten ad egy álmot valakinek, hogy vigyen ezeknek a szerzeteseknek banánt, vagy tejet. Ugyanakkor az indiai sadhuk néha azt mondják, hogy semmit sem fognak enni. Nem koldulnak ételt; csak imádkoznak Istenhez. Akkor Isten Maga, vagy Káli Anya, vagy egy másik kozmikus Isten fog álmot adni egy gazdag asszonynak, és mindennap meg megérkezik az étel hozzájuk. Minden nap jön tej, ennivaló, minden, amire szükségük van. A sadhuk azt mondják: “Imádkozom Hozzád, Isten. A Te dolgod. Ha meg akarod tartani az egészségemet, akkor megtartod.” Akkor Isten látja, hogy a legőszintébben imádkoznak, és Isten hoz ételt. Ez történt sadhuk millióival. Mindegyikkel ez történik.

Nem beszélsz a fizikai éhezésről. De látnunk kell, mi után vágyódtok, milyen vágy beteljesüléséért, vajon Isten azt gondolja-e, hogy az a vágy pozitív. Ha Isten nem teljesíti a vágyatokat, az a ti érdeketekben van. Abban az esetben, ha Isten látja, hogy nincs spirituális képességetek, nincs potenciál, akkor biztosan kielégíti a vágyatokat. Ha Isten nem lát valami belső, mélyebb, jelentőségteljesebb dolgot az életetekben, bárkinek az életében, akkor be fogja teljesíteni a nem spirituális vágyat.

Isten sok vágyát teljesíteni fogja a hétköznapi embereknek, akik nem lépnek be a spirituális életbe. De a ti esetetekben még reménykedik abban, hogy képes lesz benneteket magasra, magasabbra a legmagasabbra felvinni, ezért nem elégíti ki bizonyos vágyaitokat. De ugyanazokat a vágyakat, amelyekkel az én  tanítványaim rendelkeznek, Isten bizonyára kielégíti azok számára, akik nem fogadták el a spirituális életet. Azoktól az emberekről Isten azt mondja: “Az ő színvonaluk más. Ők nem törődnek a spirituális fejlődéssel.”

De Isten azt mondja, ti ígértetek valamit. Azt ígértétek, hogy nem lesztek elégedettek, ha egy helyben maradtok. Sokkal magasabbra akartok menni. El fogja hinni Isten az ígéreteteket? Vagy beteljesíti jelenlegi fizikai, mentális vagy vitális vágyaitokat? Az ígéretetek sokkal magasabb, mint a vágyatok. Amikor jó lelkiállapotban vagytok, spirituális hangulatban, az ígéretetek végtelenül magasabb, mint azok a földhöz-kötött vágyak, amelyek néhány napig, vagy néhány hónapig tartanak. Isten mindent tud. Azt mondja: “Ha teljesítem a kicsi vágyatokat, oda lesztek kötve. Ha nem teljesítem földhöz-kötött vágyatokat, akkor az ígéretet, amit Nekem tettetek, ami sokkal magasabb, teljesíteni fogom.” Isten magasabbra akar vinni titeket.

Sok, sok vágyat fog Isten azoknak teljesíteni, akik nem fogadták el a spirituális életet. De a spirituális emberek esetében, és ha különleges az ígéret, amit a lelkük tett, és amit ők maguk tudatosan tettek a lelküknek, akkor Isten azt mondja: “Nagyon magas a céljuk. Ők maguk akarták és tűzték ki célul a legmagasabb célt.” Szeretet, odaadás, feltétel nélküli átadás, ha ez a magasabb cél, amit kitűztek, és most a fizikai, vitális, vagy az értelem meg akar elégedni valami alacsonyabb vággyal, mit fog szegény Isten tenni?

Ha Isten látja, hogy valaki ígéretet tett, hogy felmászik a fa legmagasabb ágára, és azután a vágy kielégítéséért imádkozik, nem fog várni arra az illetőre. Azt mondhatja: “Rendben van, rendelkezz az időddel. De azt akarom, hogy végül teljesítsd az ígéretedet.” Vagy talán megengedi, hogy vegye alacsonyabbra az ígéretét, és azt mondja: “Nem, nem akarok felmászni a legmagasabb ágra, amíg jöhetek és megérinthetem a fát, nekem az elég.” A kereső talán még azt is mondhatja: “Ha a fa közelébe jöhetek, vagy ezer mérföldön belülre jöhetek a fához, elégedett leszek. ” Akkor Isten azt mondja: “Akkor maradj ott.”

De Istennek mindig kell az ígéretünk. Isten akarja az ígéretünket, még ha megszegjük, vagy el is felejtjük. Ma az a legmagasabb cél sincs a fejünkben. De holnap, vagy néhány napon belül, Isten reméli, hogy az a legmagasabb ígéret a felszínre kerül, és mi ismét fel akarunk mászni. Még ha most fel is adjuk az ígéretet, bizonyos idő múlva megint fel akarunk mászni a Himalájára, mert ez az ígéretünk, ez a célunk. Azután Isten vár, azt mondja: ” Rendben, leesel, ma nem akarsz mászni. Tarts pihenőt egy, vagy két hónapra, vagy akár néhány évre. De azután megint próbálj felmászni a Himalájára.”

 

Question: What if someone dies of starvation, so to speak, while waiting for the twenty dollars? I am not talking about physically dying.

Sri Chinmoy: You do not die of starvation! Nobody has died spiritually by praying to God. There is always inner progress towards God-realisation. Is there anybody on earth who can say, “I prayed to God, but I only starved”? Is there anybody who died spiritually by praying to God and then had to say, “God, I prayed to You, but You did not care for me”?

Indian monks, like Swami Vivekananda and others, went begging for food. They were only roaming from street to street, from where to where, from this village to that village. Did they die? Is there anybody who died while praying to God? No! God will give a dream to someone to bring those monks some bananas or milk. Again, Indian sadhus sometimes say they will not eat anything. They are not begging for food; they are only praying to God. Then God Himself, or Mother Kali or another Cosmic God, will give a dream to a rich woman, and every day food will come to them. Every day milk, food, everything they need will come. The sadhus will say, “I am praying to You, God. It is Your business. If You want to preserve my health, then preserve it.” Then God sees that they are praying most sincerely, so God brings food. That has happened to millions of sadhus. To all of them it happens.

You are not talking about physical starvation. But we have to see what you are longing for, for the fulfilment of what particular desire, and whether God thinks that desire is positive. If God is not fulfilling your desire, then it is for your good. Again, if God sees that you have no spiritual capacity, no potential, then God will definitely fulfil your desire. If God does not see something inner, deeper, more meaningful, more fruitful in your life, in anybody’s life, then God will fulfil the unspiritual desire.

There are many desires God will fulfil for ordinary people who have not entered the spiritual life. But in your case, God still hopes that He will be able to take you high, higher, highest, so that is why God does not fulfil certain desires of yours. But the same desires that my disciples have, God would definitely fulfil for people who have not accepted the spiritual life. About those people, God says, “Their standard is different. They do not care for spiritual progress.”

But God says that you have promised something. You have promised that you are not going to be satisfied if you stay in one place. You want to go much higher. Will God believe your promise? Or will God fulfil your present physical, mental or vital desire? Your promise is infinitely higher than your desire. When you are in a good mood, a spiritual mood, your promise is infinitely higher than the earth-bound desire that you have for a few days or a few months. God knows everything. He says, “If I fulfil your little desire, then you will be caught there. If I do not fulfil your earth-bound desire, then the promise that you have made to Me, which is infinitely higher, I am going to fulfil.” God wants to take you higher.

Many, many desires God will fulfil for people who have not accepted the spiritual life. But if they are spiritual people, and if there is a special promise that their soul has made, and that they themselves have consciously made to their soul, then God says, “Their goal is very high. They themselves wanted and aimed at that higher goal.” Love, devotion, unconditional surrender: if that is the higher goal they aimed at, and now the physical, vital or mind wants to be satisfied by fulfilling a particular lower desire, what will poor God do?

If God sees that someone made a promise to climb up to the highest branch of the tree and then started to pray for the fulfilment of desire, God will not wait for that individual. He may say, “All right, take your time. But I want you to fulfil your promise eventually.” Or He may allow the person to lower his promise and say, “No, I do not want to climb to the highest branch; as long as I can come and touch the tree, it is enough.” Perhaps the seeker will even say, “If I can come near the tree, or come within a thousand miles of the tree, I will be fulfilled.” At that time God says, “Then stay there.”

But our promise God always wants. God wants our promise, even if we break or forget our promise. Today that highest goal is out of our mind. But tomorrow, or in a few days, God hopes that again that highest promise will come to the fore, and once again we will want to climb up. Even if right now we are giving up the promise, after some time we will once again want to climb up the Himalayas, because that is our promise that is our goal. Then God waits. He says, “All right, you fell down; you do not want to climb today. Take rest for a month or two, or even for a few years. But then, again try, try to climb up the Himalayas.”

2004-ny-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem (69-75); Sangit Surabhi együttes énekel a 2018-as Apák napján

Reklámok

Isten választott Órája / God’s choice Hour

Kérdés: Guru, ha őszintén kelsz fel, imádkozol és meditálsz, akkor a lélek miért nem ad neked elegendő belső édességet, vagy bátorítást, hogy érezd, érdemes?

Sri Chinmoy: Gondoljunk a földművesre. Amikor a magot elülteti, hónapokig kell várnia, hogy a palántát meglássa. Itt nekünk is várnunk kell. Miért használjuk az ‘Isten választott Órája’ kifejezést? Nem azt mondjuk hogy ‘az én órám’. A helyes dolgot tesszük, de a választott óra még nem jött el. A tűzhelyhez megyünk és megpróbáljuk bekapcsolni. Majd mondjuk: “Minden nap próbálom begyújtani. Hogy lehet, hogy nem gyullad be?” De ha kicsit jobban elfordítjuk, végül megjelenik a láng.

A farmer elülteti  magot. Minden nap kimegy a mezőre és locsol, locsol és locsol. Végül megelégelheti. Azt mondja “Ez meg mi? Ha lene valami csíráznivaló itt, mostanra már kikelt volna.” Ilyen a mi türelmetlenségünk.

De a legmagasabb ima azt fogja mondani:  “Isten talán valami mást akar adni nekem. Nem teljesíti ezt a vágyamat. Talán valami másra gondol, és azt a bizonyos dolgot adja nekem, automatikusan megkapom azt is, amit óhajtottam.” Mi nem vagyunk ilyen bölcsek. Azt kellene mondanunk:  ” A saját érdekemben nem adja meg nekem, de fog adni valami mást. Ha megkapom azt a bizonyos dolgot, amiről most még sejtelmem sincs, akkor automatikusan teljesülni fog ez a mostani vágyam is.”

Rendelkezünk ezzel a türelemmel? Rendelkezünk ilyen bölcsességgel, a bölcsességgel, hogy egyek legyünk Isten Akaratával? Nem! Ehelyett megkérdezzük, Isten miért nem adja nekünk azt, amiért imádkozunk. Tudnunk kell, hogy vagy a helyes dolgot tesszük, de az óra még nem jött el, vagy nem a helyes dolgot tesszük. Talán megváltoztatja az elképzelésünket és azt mondja, másfajta imát ajánljunk, vagy más meditációt végezzünk.  Vagy talán ad valamit, ami minden imánkat be fogja teljesíteni.

Ez mindenki életében megtörtént. Életünk folyamán valamennyien látjuk, hogy néha egy ima, vagy vágy nem teljesül be, és Istent átkozzuk! De azután beteljesíti másik vágyunkat ami a korábbi vágyat is magában foglalja. Akkor sokkal többet ad nekünk. Néhány  hétköznapi ember húsz, vagy harmin dollárért imádkozik. Nagy szükségük van rá, nagyon nagy. majd mi történik? Nem kapják meg, emikor szükségük van rá. Olyan keményen imádkoztak hogy azt a pénzösszeget megkapják. Azután három, vagy hat hónap múlva, habár majdnem meghaltak, hogy húsz, vagy harminc dollárt kapjanak, helyette négyszáz, vagy ötszáz dollárt kapnak! Isten Órája jött a semmiből egy biztosítási kötvény formájában, vagy valaki megadta a kölcsönkért pénzt, vagy valami más történt. Az ő pénzük volt, de teljesen megfeledkeztek róla, vagy nem várták. Isten Órájában visszajön. Amikor húsz dollára van szükségük, kétszáz dollárt látnak visszajönni. A leghalványabb elképzelésük sem volt arról, hogy jön, de valahogy jött.

Esetetekben is, ezt a bizonyos vágyat Isten nem teljesíti, vagy nem jött még el az ideje, hogy teljesítse. A vágyatok az, hogy legyen húsz dollárotok, mondjuk Isten választott Órájában olyan mértékben fogja az imátokat beteljesíteni, hogy négyszáz dollárt ad nektek. Akkor az első vágyatok, ami volt, már automatikusan beteljesedett.

Question: Guru, if you are sincerely getting up and praying and meditating, why is it that the soul does not give you enough inner sweetness or encouragement to make you feel that it is worthwhile?

Sri Chinmoy: Let us think of the farmer. When the farmer sows the seed, he has to wait for months to see the plant. Here also we have to wait. Why do we use the expression ‘God’s choice Hour’? We do not say ‘my hour’. We are doing the right thing, but the choice hour has not yet come. We go to the village stove and we try to light it. Then we say, “I have been trying to light it every day. How is it that it does not ignite?” But when we turn it a little more, finally the flame comes.

The farmer sows the seed. Every day he is going to the field and watering, watering. Eventually he may become fed up. He will say, “What is this? If there had been something to germinate, by this time it would have germinated.” This is our impatience.

But the highest prayer will say, “Perhaps God wants to give me something else. He is not fulfilling this particular desire of mine. Perhaps He has something else in mind, and if that very thing He gives, then automatically I will get my wish also.” That wisdom we do not have. We should say, “He is not giving me this for my own good, but He will give me something else. When I get that particular thing, which I am not even aware of right now, then automatically my present desire will be fulfilled also.”

Do we have that kind of patience? Do we have that kind of wisdom, the wisdom to be one with God’s Will? No! Instead, we ask why God is not giving us what we pray for. We have to know that either we are doing the right thing, but the hour has not come, or we are not doing the right thing. Perhaps He will change our mind and tell us to offer some other prayer or do some other type of meditation. Or perhaps He will give us something which will fulfil all our prayers.

This has happened in everybody’s life. In our life we will all see that sometimes one prayer or desire is not fulfilled, and we curse God! But afterwards He will fulfil another desire of ours that encompasses our previous desire. At that time He gives us much more. Some ordinary people pray for twenty or thirty dollars. They need it badly, very badly. Then what happens? They do not get it when they need it. They pray so hard to get that particular amount of money. Then, after three months or six months, although they were dying to get twenty or thirty dollars, they receive four hundred or five hundred dollars instead! God’s Hour has come out of the blue in the form of an insurance policy, or somebody has returned money they borrowed, or something else has happened. It was their money, but they totally forgot about it or they did not expect it. At God’s Hour it comes back. When they are in need of twenty dollars, they see two hundred dollars coming back. They had not the slightest idea that it was going to come, but somehow it came.

In your case also, this particular desire God is not fulfilling, or the time has not come to fulfil it. Your desire is to have twenty dollars, let us say, but at God’s choice Hour He will fulfil your prayer in such a way that He will give you four hundred dollars. Then the first desire that you had is already automatically fulfilled.

12342685_1091700440870949_1466180177343024339_n.jpg

 


Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem 65-69; Satyam Eva Jayate: Sri Chinmoy dalait éneklik a 2018-as apák napján a tanítványok

 

Miért szükséges imádkoznunk / Why is it appropriate to pray

Kérdés: Miért szükséges imádkoznunk, ha a Supreme egyébként is teljesen tisztában van az összes szükségletünkkel?

Sri Chinmoy: Ha az ima által kapunk valamit, az csak emeli az értékét az életünkben. Elmondhatjuk a világnak: „Imádkoztam érte és ezért kaptam meg.” Isten mindent lát, és kész feltétel nélkül adni számunkra. De ha mi külsőleg kérünk tőle valamit, és Ő azt megadja, akkor miénk a dicsőség. A gyermek így szól az anyjához: „Éhes vagyok” – és ő enni ad neki. Ekkor a gyermek elmondhatja a világnak: „Nézzétek, ilyen közelségben és belső kapcsolatban vagyok édesanyámmal.”. Valójában az anya saját magától is táplálta volna a gyermekét, de az a tény, hogy kérte és az anyja hallgatott a kérésére, nagyobb örömet nyújtott a számára. Azt jelzi, hogy mindig rendelkezésére áll.

Egy versenyen, ha valaki nagyon keményen küzd és végigfutja a teljes távot, olyan nagy örömet jelent, amikor a versenyigazgató trófeát ad át a számára. Nagy erőfeszítéssel futott, ezért úgy érzi, megérdemelte a díjat. Isten megadhatna mindent feltétel nélkül. De mi nem lennénk boldogok. Nagyobb elégedettséget okoz, ha úgy érezzük, hogy tettünk érte valamit.

Ebben az esetben imánk beteljesüléseként megkaptuk a trófeát, ugyanakkor az a tény, hogy úgy érezzük, imádkoznunk kell Istenhez azért amit szeretnénk, azt jelenti, hogy különállónak érezzük magunkat tőle. Azt érezzük, hogy Isten van valahol, mi pedig valahol máshol vagyunk. Sosem gondolunk rá, hogy körülöttünk vagy mellettünk van. ha azt éreznénk, hogy mi és Isten egyek vagyunk, akkor az ima kérdése fel sem merülne, mivel a mi szükségletünk az Ő szükséglete lenne.

Az ima megerősíti meghittségünket Istennel. A meditáció pedig megerősíti a Vele való egységünket. Mielőtt eggyé válnánk, bizalmas kapcsolatot kell Vele kiépítenünk. Először éreznünk kell, hogy mi és Isten meghitt barátok vagyunk, csak ezután tudjuk létrehozni egység-valóságunkat. Mielőtt meditálunk, ha imádkozunk néhány másodpercet, bizalmas kapcsolatot hozunk létre Supreme-mel. Azután, ha elkezdünk meditálni, már abban a helyzetben vagyunk, amiben kifejleszthetjük a Vele egység-valóságunkat.

Question: Since the Supreme is fully aware of all of our needs, why is it appropriate to pray?

Sri Chinmoy: If we get something through prayer, it only increases its value in our life. We can tell the world, “I prayed for it. That is why I got it.” God sees everything and is ready to give us unconditionally. But if we outwardly ask Him for something and He gives it to us, then we get the glory. A child tells his mother, “I am hungry,” and she feeds him. Then the child will be able to tell the world, “Look, I have this kind of closeness and inner connection with my mother.” Yes, the mother would have fed the child on her own, but the fact that he asks and his mother listens to his request gives him more joy. It means that she is at his beck and call.

In a race, if somebody tries very hard and runs the whole course, he will be so delighted when the race director gives him a trophy. He has run with such effort. Therefore, he feels that he has earned the trophy. God can give everything unconditionally, but we will not be happy. We get more satisfaction when we feel that we have made some effort. Here the fulfilment of our prayers is the trophy.

Again, the very fact that we feel we have to ask God for what we need means that we feel separated from Him. We feel that God is somewhere and we are some-where else. We never think that He is around or beside us. If we felt that we and God were one, then the question of prayer would not arise, for our needs would be His Needs.

Prayer intensifies our intimacy with the Supreme. Meditation, on the other hand, increases our oneness with the Supreme. Before we become one, we have to acquire intimacy. First we have to feel that we and God are intimate friends; only then can we realise our oneness-reality with God. Before we meditate, if we pray for a few seconds, then we are developing our intimate connection with the Supreme. Then, once we start meditating, we are in a position to develop our oneness-reality with Him.

English homepage here.

1994-gratitude-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Megvilágosító válaszok Válogatott kérdések és válaszok I (71-73); Jani jani Jiban Amar: Sri Chinmoy dalát a Temple Song Hearts együttes énekli

 

Állandó csendes ima / Constant silent prayer

Az állandó csendes ima
Fentről
Álom-hajót kap
Arany-vitorlákkal.

Constant silent prayer
Receives a dream-boat
With golden sails
From Above.

English homepage here.

12196197_446569795527249_9222448476466648869_n.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy:   Huszonhétezer Törekvés-Növény (14324); Radha Binodini: A Temple Songs Hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

Szíved felszálló imái / Your heart’s climbing prayers

Ó, éhes, hajléktalan emberiség,
Meg tudod, és meg is kell
Változtatnod a sorsod.
Hogyan?
Csak legyen teljes hited
Szíved felszálló imáinak
Beteljesedésében.

O hungry, homeless humanity,
You can and you must
Change your fate.
How?
Just have complete faith
In the fulfilment
Of your heart’s climbing prayers.

1995-chinmoy2a.jpg


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (4727), Sri Chinmoy fuvolán játszik a Music if the Aspiration Heart albumon

Ne imádkozz haszontalan dolgokért / Don’t pray for useless things!

Ne imádkozz haszontalan dolgokért!
Szomorúságodra,
Ha nem erős meglepetésedre,
Megkaphatod azokat a haszontalan dolgokat,
Amiért imádkoztál.

Don’t pray for useless things!
To your sorrow,
If not to your strong surprise,
You may be blessed with the useless things
That you prayed for.

8-4-1985-sri-chinmoy-2.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (3786), Muasic of the Aspiration Heart: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Ima / Prayer

Az ima ereje felmérhetetlen.
Könnyedén hegyeket mozgat meg.
Az ima dicsősége kifejezhetetlen,
Rendszeresen csodákat tesz.

Prayer-power is incalculable;
It moves mountains easily.
Prayer-glory is ineffable;
It works miracles regularly.

bird-undated-79.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (475), The Dance of Light: Sri Chinmoy fuvolán játszik

 

 

Imádkozz inspirációért / Pray to God to give you inspiration

Kérdés: Ha nem tudom, hogy Isten mit akar tőlem, de szolgálni akarom Őt, hogyan tudhatom meg, mit kell tennem?

Sri Chinmoy: Pontosan meg fogod tudni, hogy mit kell tenned, de először imádkoznod kell Istenhez inspirációért. Ebben nincs semmi rossz. Az első lépés az inspiráció. Ha ez nincs meg benned, akkor egy centit sem haladsz előre, nem jutsz semmire. Tehát nincs semmi rossz abban, hogy először Istenhez imádkozol, hogy adjon inspirációt. Ugyanúgy, ahogy Istenhez kiáltasz azért, hogy adjon neked több törekvést, rendkívül erőteljes törekvést, imádkozhatsz Istenhez azért is, hogy inspirációt adjon neked. Az inspiráció miatt lesznek az emberek tudósok, vagy lesznek naggyá más területeken. Ha nincs bennük inspiráció, semmit sem tudnak tenni. Tehát imádkozhatsz Istenhez, hogy adjon inspirációt. Aztán az inspirációtól, tehetsz egy lépést előre, a törekvés felé. Végül a törekvésből még egy lépést teszel előre, a megvalósításhoz.

 

Question: If I don’t know what God wants me to do, but I want to serve God, then how do I get an idea about what to do?

Sri Chinmoy: You will get the proper idea, but first you must pray to God for inspiration. There is nothing wrong in doing this. Inspiration is the first step. If you are not inspired, then you won’t budge an inch; you won’t do anything. So there is nothing wrong if you first pray to God to give you inspiration. As you cry for God to give you more aspiration, most intense aspiration, you can also pray to God to give you inspiration. People are inspired; that is why they become scientists or they become great in other fields. If they are not inspired, then they cannot do anything. So you can pray to God to give you inspiration. Then, from inspiration you go one step ahead: aspiration. Finally, from aspiration you go another step further: realisation.

English homepage here.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

40-birds-black-ckg.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Engedelmesség vagy egység? (39), Sri Chinmoy tanítványai meditatív zenét játszanak 2016. január 31-én, Máltán

Öntözd a gyökeret / Pour water at the root

Ha az imáiddal szeretnél segíteni az embereknek, először meg kell tenned néhány dolgot.  A legfontosabb dolog, hogy mindennap imádkozz, vagy meditálj. Nem tudsz igazán segíteni az embereknek, ha nem szerzed meg először a képességet imáddal és meditációddal.

Imád és meditációd a belső munkád. Amikor reggel imával és meditációval dolgozol, Isten odadaja neked a fizetésedet, a spirituális gazdagságodat. Ha már van pénzed, odaadhatod másoknak. Imád segíthet egy másik embernek, de tudnod kell hogy miként. Istenhez imádkozol, és abban a bizonyos emberben belül ott van Isten. Amikor a boldogulásért imádkozol, nem közvetlenül őt érinted meg, hanem a benne lakozó Istent. Imád Istenhez, a Forráshoz jut.

Mit teszel, ha egy növény száraz? Nem kell magához a növényhez nyúlnod. Vizet öntesz a gyökerére és a növény újra erőre kap. Ahogy a növénynek a gyökeréhez mész, menj a Forráshoz, aki Isten. Az, akiért imádkozol, akkor látja leginkább a hasznát, ha ennek tudatában imádkozol.

Ha például beteg az édesapád, minden jogod megvan Istenhez imádkozni, hogy gyógyítsa meg őt, mivel ő nagyon közeli és kedves számodra. Milliószor részesültél a szeretetében, és természetesen te is szeretetet, törődést és hálát adsz neki cserébe. Ez az emberi közeledés a Legfelsőbbhöz. Törődésben hatalmas kötődés van, mert akaratodat nem engedted át az isteni Akaratnak.

Az isteni megközelítéshez még egy dimenziót hozzá kell venned: “Örök Atyám, ha az a Te Akaratod, kérlek gyógyítsd meg apámat.” Szereted az apádat, ezért szeretnéd, ha meggyógyulna. De ha a Legfelsőbbnek nem az az akarata, hogy ő meggyógyuljon, akkor legjobb, ha hagyod, hogy menjen, amikor a Legfelsőbb akarja. Ha akaratoddal azonosulni tudsz a Legfelsőbb Akaratával, meglátod, hogy egyformán boldog leszel, apád akár a Földön marad, akár nem, mivel Isten Akarata teljesül. A Legfelsőbb Úr jóváhagyása nélkül egyetelen emberi lény sem halhat meg. Még ha a haldokló ember éppen az édesapád is, tudnod kell, hogy ő végtelenül kedvesebb a Legfelsőbbnek, mint neked. A Legfelsőbb Úr az Apánk és az Anyánk. Ha valamelyik családtag elmegy az apához és az anyához, ugyanannak a családnak a többi tagja nem szomorú.

Englis homepage here.

If one wishes to help other people through his prayers, it is necessary to do a few things first. The most important thing is to meditate every day. If you cannot meditate, then pray. But you cannot really help people without first getting the inner capacity through your prayer and meditation. If you want to help people, then help people after you have received inner strength from your own prayer and meditation. Do the first thing first. You have to pray and meditate. If you cannot meditate, prayer is also a form of contacting God. If you pray you will get spiritual wealth; if you meditate you will get spiritual wealth. But if you try to help others without meditation, without your wealth, what will you be able to give them? At that time you yourself are a beggar too.

Your prayer and meditation is your inner work. When you work in the morning by praying and meditating, God gives you your salary, your spiritual wealth. Once you have your money, you can give it to others. But when you get your spiritual wealth, you must give it to the right person. There will be many who need and want your help. If you give it to the wrong person, then you will only create more problems both for him and for yourself. Prayer and meditation will not only give you the wealth but also show you the right person to whom you can give your spiritual wealth with utmost effectiveness.

Your prayers can help another person, but you have to know how. You are praying to God and that particular person has God within him. When you pray for his welfare, you are not touching him directly: you are touching the God in him. Your prayer is going to God, the Source.

What do you do if a plant is dry? You need not actually touch the plant itself. You pour water at the root and the plant again gets strength. As you would go to the root of a plant, go to man’s Source. His Source is God. The person you are praying for will get the most benefit if you pray with this idea in mind.

As a human being, you have every right to pray to God to cure your father, since he brought you into the world. He is your closest and dearest. As a human being, you have received affection from him millions of times, and you spontaneously offer your own affection, concern and gratitude in return. This is the human approach to the Supreme. Became your will has not surrendered to the divine Will, there is tremendous attachment in your so-called concern.

For the divine approach we need to add another dimension: “Eternal Father, if it is Your Will, please cure my father.” You have to know if his stay on earth will really be of any help to him or to God. Will your father make spiritual progress or work for God if he remains on earth a little longer or will he just lead an ordinary life and create more problems for himself?

You love your father, so you want your father to be cured. But if your father is cured, perhaps he will not be able to progress inwardly at all. If his cure is not the Will of the Supreme, it is best to let him go when the Supreme wants him to. If you identify your will with the Will of the Supreme, you will see that if your father stays on earth, you will be happy, and if he does not stay on earth, you will be equally happy because God’s Will will be executed.

Jharna kala 222
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (291-292), Shunya hate: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese énekli