hit

Hit és meditáció

A hit és a meditáció együtt járnak.

A hitből

Erőteljesebb lesz

A kereső meditációja.

Rendszeres meditációval

A kereső hite

Automatikusan növekszik.

 

Faith and meditation go together.

From faith,

A seeker’s meditation

Becomes more powerful.

From regular meditation,

Automatically a seeker’s faith

Increases. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-389-1024x1021.jpg

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9527), Shundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Hit

A hit egy csoda-hatalom.

Ezt az erőt akkor kapjuk,

Amikor messze túljutunk

A kétkedő elme birodalmán.

 

Belief is a miracle-power.

This power we get

When we go far beyond

The domain of the doubting mind. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

12-3-1976-3-Sri-Chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból  (16583), Dyloke Bhuloke: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

A hit erősítése (2)

A spirituális életben csak egy szabály van, az pedig az, hogy legyen hited.

A hit olyan, mint egy izom: fejleszthető. Ahogy a rendszeres edzéssel erősíteni tudjuk izmainkat, gyakorlással belső képességeink is fejleszthetők. Isten nem küld a világba senkit úgy, hogy ne adna neki képességet. Rendszeres gyakorlással belsőleg erőssé válhatunk. Ha minden reggel lélekteljesen és őszintén koncentrálunk és meditálunk, akkor a kétség nem tudja eljátszani bennünk romboló szerepét. Ahogy belső életünkben megerősödünk, azt mondhatjuk majd: „Hadd támadjon a kétség. Akkor is meg tudom tartani tökéletes hitemet.”

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

jharna-28-6-1986-3-e1350223186146-1

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása  (augusztus 14), Chitta Dolai: Satja együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

Hit

Szeretnék valamit mondani a hitről. Biztos mindannyian hallottatok már a Gangeszről, India legszentebb folyójáról. Azt tartják, hogy aki a Gangeszban megmerítkezik, minden bűnétől megszabadul. Egész évben mindenféle bűnöket elkövethetünk, és ha pusztán belépünk a Gangeszba, ezek a bűnök mind eltűnnek. Ez a mi indiai hitünk.

Egyszer Párvati megkérdezte hitvesét, Sívát: „Igaz, hogyha egy ember egyszer megmerítkezik a Gangeszban, minden bűne egy szempillantás alatt szertefoszlik? Valóban ilyen hite van az embereknek?”

Síva így válaszolt: „Nos a legjobb az lesz, ha szemléltetem. Mindketten emberi alakot öltünk, és leülünk a Gangesz partjára. Én egy igen öreg ember leszek, te pedig egy öregasszony. Egy csecsemőt tartasz majd a kezedben, és én elveszem az életét. Akkor te azonnal elkezdesz keserű könnyeket hullatni, és kiabálni, hogy elvesztetted egyetlen gyermekünk. Sokan odajönnek, hogy vigasztaljanak, te pedig elmondod nekik: „Ha egy olyan ember áldja meg a gyermekemet, aki úgy érzi, nincs bűne, a gyermek feléled.”

Így hát emberi alakot öltöttek, és leültek a Gangesz partjára. Emberek százai jöttek, hogy ússzanak és fürdőzzenek a Gangeszban. Parvati azt mondta: „Ti itt mindannyian tudjátok, hogy amint beléptek a Gangeszba, bűneitek nem léteznek többé. Menjetek tehát, merítkezzetek meg és áldjátok meg a gyermekemet, és akkor visszatér belé az élet.” Több százan mentek el mellettük, de senki nem akarta megtenni. Készek voltak úszni, készek voltak megmerítkezni vagy akár órákat fürdeni a Gangeszban, de tudták, hogy ennek semmi hatása sem lesz a gyermekre. Megérinthetik a gyermeket, de az nem fog életre kelni.

Így ment ez órákon át. Azután az ott ácsorgók láthatták, hogy egy középkorú ember odamegy az asszonyhoz, aki elvesztette egyetlen gyermekét. Igencsak kellemetlen szaga volt, és indiai mértékkel mérve „jellemtelennek” mondanánk. Az ember odajött az asszonyhoz és megkérdezte: „Miért sírsz?” Az asszony azt válaszolta: „Azért sírok, mert senki nem akarja megáldani a gyermekemet, pedig mindenki tudja, hogy amint megfürdik a Gangeszban, minden bűn távozik belőle, és életre tudja kelteni a gyermekem.”

„Ezért sírsz? Nekem van hitem. Hadd próbáljam meg.” mondta az ember, azzal beugrott a Gangeszba. Pár perc múlva visszatért, megérintette a gyermeket és az azonnal életre kelt. Ekkor Síva így szólt: „Látod, ezrekből csak egy embernek volt hite a Gangeszban!” És ezzel Síva, Párvati és a gyermek eltűntek.

Gyakran mondjuk, hogy hiszünk valamiben, de csak áltatjuk magunkat. Ez az ember sosem foglalkozott a spirituális élettel, de tudta, hogy a Gangesz a Himalájában ered. Minden indiai spirituális mester csodálja a Himaláját, és a legtöbb védikus látó is a Himalája barlangjaiban meditált. Ennek az embernek korlátlan hite volt a Gangeszban. Legtöbbünk, bement volna ugyan a Gangeszba, de nem merte volna megérinteni a gyermeket, mert senki nem szeret nevetség tárgyává válni. Ha a gyakorlati életről van szó, legtöbbünk kudarcot vall. És majdnem mindannyiunk, aki esetleg megérintette volna a gyermeket, meglátta volna, hogy kísérlete sikertelen, mert nincs valódi hitünk a Gangeszban. De ez a bizonyos ember hitt a Gangeszban. Ha igaz hitünk van Istenben, nem kell napi huszonnégy órát meditálnunk, egy pár perc már megteszi a hatását. Ha ilyen lélekteli hitünk van Istenben, Isten gondunkat viseli.

Jharna-Kala-by-Sri-Chinmoy-undated-404


Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág 16-17

 

A hit erősítése

Mint minden jó tulajdonság, a hit is Isten ajándéka. De a hit növelhető személyes erőfeszítésünk által is. Ha imádkozunk és meditálunk, megnövelhetjük hitünket. A hit olyan, mint egy izom. Ha edzünk, izmaink fejlődnek. Ugyanígy, ha eddzük hitünket, azt is megnövelhetjük. Sokan kíváncsiságból kezdenek a spirituális életbe. Nagyon kicsi a hitük. Valami mégis arra kényszeríti őket, hogy folytassák. Később mélyebb hit kibontakozását érzik magukban. Ha valaki egy spirituális utat követ, mindenképpen nő a hite.

Egyik módja annak, hogy több hitet fejlesszünk, ha olyanokkal barátkozunk, akinek már több van több hite. Ez hasonló ahhoz, hogy egy nagyobb tudású ember társaságában saját tudásunk felszínre jön. Ugyanígy, miközben olyanokkal érintkezünk, akiknek több a hite, hitünk lángja fellobban. Ha úgy érzed, hogy valakinek nagyobb a hite Istenben, mint neked, akkor menj és keresd a társaságát. Még ha nincs is lehetőséged rá, hogy beszélj vele, puszta jelenléte növelni fogja a hitedet. Számodra, mint kereső számára ajánlatos olyanokkal érintkezni, akiknek nagyobb a képessége és nagyobb a törekvése mint neked. Szíved öntudatlanul úgy működik majd, mint egy isteni mágnes, és magához vonzza isteni tulajdonságaikat.

Mountain Silence: Samarpaner

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-9-1-2006-4-1024x660.jpg


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai  43 o