A hit tisztánlátása

Az Istenbe vetett hit a válasz minden kérdésre. De hitünknek belsőnek és mélynek kell lennie. Ez nem puszta külső bizalom. Ez hit egy folyó, amely az örökké növekvő és örökké megvilágosító valóságba ömlik.

Azok az emberek, akik csak azt hiszik el, amit saját szemükkel látnak, csak a felét eszik meg a gyümölcsnek. Ha meg akarjuk vizsgálni az igazságot, hogy vajon van-e füle-farka, akkor elveszítjük. Az igazság azonosulás kérdése. Íme a Krisztus kijelentése a hitről és a kétségről: Áldottak, akik hisznek anélkül, hogy minden percben bizonyítékot követelnének.

Ha a hétköznapi világban élsz, a törekvés nélküli világban, látnod kell ahhoz, hogy higgyél. De ha törekszel, először hiszed az igazságot, és azután meglátod az Igazságot. Hiszel valamiben, és a hited lesz látásod előfutára. Általában azt mondjuk: “Hiszem, ha látom.” De ha hiszel valamiben, akkor mondhatod, hogy ha hiszed, azzal már látod.

Isten eszköze vagy. Ha hiszel saját életedben, a törekvés-életben, és ha hiszel az Isteni Kegyelemben, akkor mondhatod, hogy látni és érezni fogod az Igazságot, és az Igazsággá válsz. A hit a megvalósulás előfutára. Amikor valóban megvalósítod az Igazságot, akkor látod, hogy a megvalósítás teljesen egy a hittel.

Minél magasabbra mész, annál világosabban látod, hogy a hit tisztítja meg az utat. Saját magadba, spirituális mesteredbe, Istenbe és törekvő életedbe vetett hited az, ami megvalósulásodat sietteti. Mi a megvalósulás? A megvalósulás azt jelenti, hogy tudod: te nem a véges vagy, hanem a Végtelen. A Végtelen a végesben játssza kedvenc dallamát. Amikor a Végtelen a végesen keresztül játszik, és a végest használja hangszereként, és amikor a véges sajátjának tudja tekinteni a Végtelent a megvalósítás terén, akkor Isten a Végtelen és Isten a véges tökéletesen beteljesedik egymásban.

Az idők kezdetétől fogva

Az volt Isten Terve,

Hogy lélekteli hitünknek

Ragyogó győzelmet adjon.

Having faith in God is the perfect answer to all questions. But our faith has to be something inner and deep. It is not mere outer cinfidence. This faith is the river that is flowing into the sea of ever-growing, ever-illuminig reality.

People who only believe what they see with their naked eyes are only eating half the fruit. If you want to scrutinise the Trouth, to see whether it has a tail or a nose, then you will lose it. Trouth is a matter of identification. This is the Christ’s pronouncement about faith and doubt: Blessed are those who have faith without demanding proof at every moment.

When you live in the ordinary world, the unaspiring world, you have to see in order to believe. But when you aspire, first you believe the Truth and then you see the Truth. You have faith in something, and your faith is the precursor of your seeing. Normally we say, “Seeing is believing.” But if you believe in something, then you can say that believing is seeing.

You are the instrument of God. If you have faith in your own life, in the life of aspiration, and if you have faith in divine Grace, then you can say that you are going to see, feel and become the Truth. Faith is the precursor of realisation. When you actually realise the Truth, at that time you will see that realisation is totally one with faith. Faith sees what is coming ahead; faith becomes totally one with what you are going to realise.

The higher you go, the more clearly you will able to see that faith is clearing the way. It is your own faith in yourself, in your spiritual Master, in God and in your life of aspiration that is hastening your realisation. What is realisation? Realisation means that you know you are not the finite, you are the Infinite. It is in the finite that the Infinite is playing its favoruite as its very instrument, and when the finite can claim the Infinite as its own in the field of realisation and in the field of manifestation, then only God the Infinite and God the finite become totally fulfilled in each other.

It was God’s Plan

Right from the beginning of time

To give our soulful faith

A splendid victory. 

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

Jharna-undated-16a.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős (267-269), Premer basini: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Hit és meditáció

A hit és a meditáció együtt járnak.

A hitből

Erőteljesebb lesz

A kereső meditációja.

Rendszeres meditációval

A kereső hite

Automatikusan növekszik.

 

Faith and meditation go together.

From faith,

A seeker’s meditation

Becomes more powerful.

From regular meditation,

Automatically a seeker’s faith

Increases. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-389-1024x1021.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9527), Shundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

Hit

A hit egy csoda-hatalom.

Ezt az erőt akkor kapjuk,

Amikor messze túljutunk

A kétkedő elme birodalmán.

 

Belief is a miracle-power.

This power we get

When we go far beyond

The domain of the doubting mind. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

12-3-1976-3-Sri-Chinmoy
Sri Chinmoy festménye

 


Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból  (16583), Dyloke Bhuloke: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

A hit erősítése (2)

A spirituális életben csak egy szabály van, az pedig az, hogy legyen hited.

A hit olyan, mint egy izom: fejleszthető. Ahogy a rendszeres edzéssel erősíteni tudjuk izmainkat, gyakorlással belső képességeink is fejleszthetők. Isten nem küld a világba senkit úgy, hogy ne adna neki képességet. Rendszeres gyakorlással belsőleg erőssé válhatunk. Ha minden reggel lélekteljesen és őszintén koncentrálunk és meditálunk, akkor a kétség nem tudja eljátszani bennünk romboló szerepét. Ahogy belső életünkben megerősödünk, azt mondhatjuk majd: „Hadd támadjon a kétség. Akkor is meg tudom tartani tökéletes hitemet.”

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

jharna-28-6-1986-3-e1350223186146-1

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása  (augusztus 14), Chitta Dolai: Satja együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

Hit

Szeretnék valamit mondani a hitről. Biztos mindannyian hallottatok már a Gangeszről, India legszentebb folyójáról. Azt tartják, hogy aki a Gangeszban megmerítkezik, minden bűnétől megszabadul. Egész évben mindenféle bűnöket elkövethetünk, és ha pusztán belépünk a Gangeszba, ezek a bűnök mind eltűnnek. Ez a mi indiai hitünk.

Egyszer Párvati megkérdezte hitvesét, Sívát: „Igaz, hogyha egy ember egyszer megmerítkezik a Gangeszban, minden bűne egy szempillantás alatt szertefoszlik? Valóban ilyen hite van az embereknek?”

Síva így válaszolt: „Nos a legjobb az lesz, ha szemléltetem. Mindketten emberi alakot öltünk, és leülünk a Gangesz partjára. Én egy igen öreg ember leszek, te pedig egy öregasszony. Egy csecsemőt tartasz majd a kezedben, és én elveszem az életét. Akkor te azonnal elkezdesz keserű könnyeket hullatni, és kiabálni, hogy elvesztetted egyetlen gyermekünk. Sokan odajönnek, hogy vigasztaljanak, te pedig elmondod nekik: „Ha egy olyan ember áldja meg a gyermekemet, aki úgy érzi, nincs bűne, a gyermek feléled.”

Így hát emberi alakot öltöttek, és leültek a Gangesz partjára. Emberek százai jöttek, hogy ússzanak és fürdőzzenek a Gangeszban. Parvati azt mondta: „Ti itt mindannyian tudjátok, hogy amint beléptek a Gangeszba, bűneitek nem léteznek többé. Menjetek tehát, merítkezzetek meg és áldjátok meg a gyermekemet, és akkor visszatér belé az élet.” Több százan mentek el mellettük, de senki nem akarta megtenni. Készek voltak úszni, készek voltak megmerítkezni vagy akár órákat fürdeni a Gangeszban, de tudták, hogy ennek semmi hatása sem lesz a gyermekre. Megérinthetik a gyermeket, de az nem fog életre kelni.

Így ment ez órákon át. Azután az ott ácsorgók láthatták, hogy egy középkorú ember odamegy az asszonyhoz, aki elvesztette egyetlen gyermekét. Igencsak kellemetlen szaga volt, és indiai mértékkel mérve „jellemtelennek” mondanánk. Az ember odajött az asszonyhoz és megkérdezte: „Miért sírsz?” Az asszony azt válaszolta: „Azért sírok, mert senki nem akarja megáldani a gyermekemet, pedig mindenki tudja, hogy amint megfürdik a Gangeszban, minden bűn távozik belőle, és életre tudja kelteni a gyermekem.”

„Ezért sírsz? Nekem van hitem. Hadd próbáljam meg.” mondta az ember, azzal beugrott a Gangeszba. Pár perc múlva visszatért, megérintette a gyermeket és az azonnal életre kelt. Ekkor Síva így szólt: „Látod, ezrekből csak egy embernek volt hite a Gangeszban!” És ezzel Síva, Párvati és a gyermek eltűntek.

Gyakran mondjuk, hogy hiszünk valamiben, de csak áltatjuk magunkat. Ez az ember sosem foglalkozott a spirituális élettel, de tudta, hogy a Gangesz a Himalájában ered. Minden indiai spirituális mester csodálja a Himaláját, és a legtöbb védikus látó is a Himalája barlangjaiban meditált. Ennek az embernek korlátlan hite volt a Gangeszban. Legtöbbünk, bement volna ugyan a Gangeszba, de nem merte volna megérinteni a gyermeket, mert senki nem szeret nevetség tárgyává válni. Ha a gyakorlati életről van szó, legtöbbünk kudarcot vall. És majdnem mindannyiunk, aki esetleg megérintette volna a gyermeket, meglátta volna, hogy kísérlete sikertelen, mert nincs valódi hitünk a Gangeszban. De ez a bizonyos ember hitt a Gangeszban. Ha igaz hitünk van Istenben, nem kell napi huszonnégy órát meditálnunk, egy pár perc már megteszi a hatását. Ha ilyen lélekteli hitünk van Istenben, Isten gondunkat viseli.

Jharna-Kala-by-Sri-Chinmoy-undated-404


Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág 16-17

 

A hit erősítése

Mint minden jó tulajdonság, a hit is Isten ajándéka. De a hit növelhető személyes erőfeszítésünk által is. Ha imádkozunk és meditálunk, megnövelhetjük hitünket. A hit olyan, mint egy izom. Ha edzünk, izmaink fejlődnek. Ugyanígy, ha eddzük hitünket, azt is megnövelhetjük. Sokan kíváncsiságból kezdenek a spirituális életbe. Nagyon kicsi a hitük. Valami mégis arra kényszeríti őket, hogy folytassák. Később mélyebb hit kibontakozását érzik magukban. Ha valaki egy spirituális utat követ, mindenképpen nő a hite.

Egyik módja annak, hogy több hitet fejlesszünk, ha olyanokkal barátkozunk, akinek már több van több hite. Ez hasonló ahhoz, hogy egy nagyobb tudású ember társaságában saját tudásunk felszínre jön. Ugyanígy, miközben olyanokkal érintkezünk, akiknek több a hite, hitünk lángja fellobban. Ha úgy érzed, hogy valakinek nagyobb a hite Istenben, mint neked, akkor menj és keresd a társaságát. Még ha nincs is lehetőséged rá, hogy beszélj vele, puszta jelenléte növelni fogja a hitedet. Számodra, mint kereső számára ajánlatos olyanokkal érintkezni, akiknek nagyobb a képessége és nagyobb a törekvése mint neked. Szíved öntudatlanul úgy működik majd, mint egy isteni mágnes, és magához vonzza isteni tulajdonságaikat.

Mountain Silence: Samarpaner

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-9-1-2006-4-1024x660.jpg


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai  43 o