Az Örökkévalóság futói vagyunk / We are Eternity’s runner

Az ima és meditáció mindig a belső futásunkra emlékeztet minket. Az egyetlen különbség a külső és a belső futás között, hogy a belső futásban nincs kijelölt cél vagy végállomás. A külső futásban amint befejeztük – mondjuk – a 100 métert, vége a versenynek. Talán nem nyerünk, de elértük a célunkat. Azonban a belső futásban az Örökkévalóság futói vagyunk.

Belső futásunk feltétlenül segít a külső futásunkban. Ima és meditáció által nagyfokú akaraterőt tudunk fejleszteni, és ez az akaraterő képes segíteni, hogy rendkívül jól teljesítsünk a külső futásunkban. A meditáció csendesség és nyugalom, míg a tudat a futásban csupa dinamizmus.  Ugyanakkor a futó külső sebessége alapjában véve rendelkezik egyfajta nyugalommal és csenddel. Valójában a külső élet, a külső lendület csak akkor lehet sikeres ha a belső nyugalomból ered. Ha nincs belső egyensúly, akkor nem létezhet sikeres külső mozgás. A nyugalom egy láthatatlan erő, és ez az erő mindig kész, hogy a külső futó segítségére siessen.

A belső futó mindig megpróbálja ösztönözni a külső futót. Először a belső futó így szól: “Menj előre, menj előre! Menj tovább, menj tovább!” A külső futó azt feleli: “Hogyan tudok tovább menni, ha nem adod nekem a törekvést és a belső sírást?” Akkor a belső futó megadja a külső futónak a belső sírást, hogy valami nagyszerűt tegyen, és valami jóvá váljon. Ezen a módon, a belső futó inspirációt és törekvést ajánl a külső futónak.

 

Prayer and meditation always remind us of our inner running. The only difference between the outer running and the inner running is that in the inner running there is no set goal or destination. In the outer running, as soon as I have finished one hundred metres, let us say, the race is over. I may not win, but I have reached my goal. But in the inner running, we are Eternity’s runner.

Our inner running definitely helps us in our outer running. Through prayer and meditation we can develop intense will-power, and this will-power can help us do extremely well in our outer running. Meditation is stillness, calmness, quietness, while the running consciousness is all dynamism. Again, the runner’s outer speed has a special kind of poise or stillness at its very heart. So the outer life can be successful only when there is inner poise. Poise is an unseen power, and this unseen power is always ready to come to the aid of the outer runner.

The inner runner is always trying to inspire the outer runner. First the inner runner says, “Go forward, go forward, go ahead, go ahead!” Then the outer runner says, “How can I go ahead if you do not give me the aspiration and inner cry?” Then the inner runner gives the outer runner the inner cry to do something and to become something good. In this way the inner runner offers inspiration and aspiration to the outer runner.

 

sri-chinmoy-jogging


Sri Chinmoy: Külső és belső futás (21); Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik csapata énekli

Reklámok

Futás és spirituális fejlődés / Running and spiritual development

Interjú, melyet Robert Swan, a Simply Living Magazin szerkesztője készített Ausztráliában, Canberrában, 1984. szeptember 14-én

Kérdés: Említette, hogy filozófiája a külső és a belső ötvözése.  A legtöbb ember a meditációt egy belső folyamatként értelmezi, és érdekelne, el tudná-e magyarázni számunkra, miért érzi azt, hogy a maratonfutásnak helye van a spirituális fejlődésben.

Sri Chinmoy: A belső futás és a külső futás kiegészítik egymást. A külső futáshoz fegyelemre van szükségünk. A fegyelem élete nélkül nem érhetünk el sikert az élet egyetlen területén sem. Így mikor külsőleg futunk, ez a belső futásra emlékeztet minket. A belső futás, amint tudjuk, a leghosszabb táv, egy örök táv. Nem tudjuk, mikor indult, és fogalmunk sincs, mikor fogjuk befejezni. Míg ha egy maratonról van szó, tudjuk, hogy 26 mérföld megtétele után véget ér.

A külső futáshoz a fegyelem, a kitartás és a türelem életére van szükségünk – oly sok dologra, melyek jók! A spirituális életben is szükségünk van sok dologra – le kell győznünk a félelmünket, a kétségünket, a féltékenységünket, a bizonytalanságunkat és így tovább. Így azt érezzük, hogy egyik segíti a másikat.

Kora reggel, ha frissesség van az értelemben, és jó egészségnek örvendek, akkor inspirált leszek, hogy imádkozzak és meditáljak. Ha az egészségem rossz, akkor nem fogok felkelni, és imádkozni és meditálni. Vagyis a jó egészségem segít, hogy jó keresővé váljak.

Másrészt, ha igaz kereső vagyok, akkor megpróbálok tenni valamit az emberiségért az anyagi síkon. Ha szeretem Istent, a Teremtőt, akkor szeretnem kell Istent, a Teremtményt is, máskülönben miféle szeretetről van szó? Ha szeretem Istent, aki ezt a világot teremtette, akkor szeretnem kell magát a Teremtést is.  Tehát, ha külsőleg futunk, akkor a Teremtést látjuk, és mikor imádkozunk és meditálunk, akkor próbálunk tudatosan tudatában lenni a Teremtőnek.

Kérdés: Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik testileg nem egészségesek nem érhetik el a megvilágosodást?

Sri Chinmoy: Ó nem, bizonyosan elérhetik. Az egyetlen dolog az, hogy nem kell a világ legerősebb embere legyünk, nem kell, hogy bokszoló vagy birkózó legyünk. Azt mondom, hogy kora reggel, ha nem fáj a hasam, ha nincs fejfájásom vagy lázam, ha futok, vagy valamilyen más testedzést végzek, akkor az sokat segít nekem. Máskülönben, ha elvonulok a Himalája barlangjaiba, és elkezdek imádkozni és meditálni, és elhanyagolom a testet, akkor hány napig, hány hétig, hány hónapig tudom azt folytatni?

Vannak néhányan, akik hajlamosak elhanyagolni a testet, a test szükségleteit. Nem mondjuk azt, hogy a világ legnagyobb bokszolóivá vagy birkózóivá kell válnunk, nem. Csak egy alapszintű edzettséget kellene fenntartanunk. Ha testileg fitt vagyok, akkor képes leszek kora reggel felkelni. Akkor imádkozhatok és meditálhatok. Ha testileg nem vagyok fitt, akkor meglesz a képességem, hogy imádkozzak és meditáljak?

 

An interview conducted by Robert Swan, the editor of Simply Living Magazine, on 14 September 1984 in Canberra, Australia.

Question: You have said that your philosophy is a merging of the inner and the outer. Most people would interpret meditation as being an inner process and I wonder if you could explain for us how you feel marathon running has a place in spiritual development.

Sri Chinmoy: The inner running and the outer running complement each other. For outer running, we need discipline. Without a life of discipline, we cannot succeed in any walk of life. So when we do outer running, it reminds us of the inner running. The inner running, we know, is the longest distance, eternal distance. We do not know when it started and we have no idea when we are going to end it. Whereas, if it is a marathon, we know that after covering 26 miles and 385 yards, we come to an end.

For outer running, we need a life of discipline, endurance and patience — so many things which are good! In the spiritual life also we need many things — we have to conquer our fear, doubt, jealousy, insecurity and so on. So we feel that one is helping the other.

Early in the morning, if I have freshness in my mind and if I have sound health, then I will be inspired to pray and meditate. If I do not have good health, then I am not going to get up and pray and meditate. So it is my good health that is helping me to become a good seeker.

Again, if I am a true seeker, then I will try to do something for mankind on the physical plane. If I love God the Creator, I must also love God the Creation, otherwise what kind of love is it? If I love God, who has created this world, I must also love the Creation itself. So while we run outwardly, it is the Creation that we see and when we pray and meditate, we are trying to have a conscious awareness of the Creator.

Question: Does that mean that people who are not physically healthy cannot reach enlightenment?

Sri Chinmoy: Oh no, most definitely they can. The only thing is that we do not have to be the strongest man, we do not have to be a boxer or wrestler, no. I am saying that early in the morning if I do not have stomach upset or headache or fever, if I am running or doing some other physical activity, then it helps me a lot. Otherwise, if I enter into the Himalayan caves and start praying and meditating and neglecting the body, then how many days can I go on, how many weeks, how many months?

There are some people who tend to neglect the body, the needs of the body. We are not saying that we have to become the world’s greatest boxers or wrestlers, no. Only we should try to maintain a basic fitness. If I am physically fit, then I will be able to get up early in the morning. Then I can pray and meditate. If I am physically unfit, will I have the capacity to pray and meditate?

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (182-183), Tomare Rakhibo: Sri Chinmoy dalát Anahata együttes adja elő

Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Kérdés: Mi a jelentősége a fizikai fittségnek?

Sri Chinmoy: Lelkünk törekvése valamint belső elhivatottságunk és önátadásunk segítségével képesek leszünk elérni a Legfelsőbb Igazságot. Azután hogy megvalósítottuk Istent, a földön való manifesztációval kell beteljesítenünk Őt. De ahhoz hogy kinyilvánítsuk a Legfelsőbbet, a Legmagasabbat a földön a fizikai állóképességre feltétlenül szükség van. Ha ki akarjuk nyilvánítani és manifesztálni akarjuk Őt, a testnek isteni eszköznek kell lennie. Ha a fizikai nem egészséges, a kinyilvánítás nem jön létre, vagy csak nagyon korlátozott mértékben. Ezért figyelmet kell fordítanunk a sportra és a testmozgásra. Különben állandóan gyengék leszünk és betegek. Ez nem azt jelenti, hogy a világ leggyorsabb futójának vagy legjobb atlétájának kell lennünk. De a testet karban kell tartanunk, belső fejlettségünk szerint.

A testnek megfelelő edzés kell ahhoz,, hogy fitt legyen, hogy fogadja a lélek üzenetét. Ha test erős és egészséges, fenntartás nélkül fogadhatja a lélek üzenetét, és tökéletes befogadó edénnyé, tökéletes eszközzé válhatunk. Akkor a lélek törekvése együtt halad a test törekvésével.

Ezért kérlek, mozogj rendszeresen. Erős testedre szükség lesz egy napon az Isten kinyilvánításhoz. Minél magasabbra és mélyebbre mész, annál inkább szükséges lesz számodra, hogy kinyilvánítsd és manifesztáld belső isteniségedet, és ehhez a manifesztációhoz a fizikai fittség kiemelt jelentőségű.sri-chinmoy-carl-lewis

Kép: Sri Chinmoy Carl Lewissel együtt vágtázik.

jun_15_80_zurich_10lm_large

Zürichi 10 km-es versenyen