Boldogság / Happiness

Amikor a szív boldog,
Magába öleli az egész világot.
Amikor az elme boldog,
Teljesen sajátjaként elfogadja az egész világot.
Amikor az életerő boldog,
Teljes létét felkínálja a világnak.
Amikor a test boldog, úgy szolgálja a világot,
Ahogy a világnak szüksége van rá.

When the heart is happy
It embraces the whole world.

When the mind is happy
It accepts the world as its very own.

When the vital is happy
It offers its very existence to the world.

And when the body is happy
It serves the world the way the world wants to be served.

Mai zene itt.

 

13165967_871997922923476_8024125528642610786_n.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Boldogság (16),  Chitta Ranjan Gose: Sri Chinmoy dalát a Sri Chinmoy Bhajan Singers együttes énekli

Reklámok

Ne ítélj meg semmit!

Ne ítélj meg semmit!
Boldog leszel.
Bocsáss meg mindent!
Boldogabb leszel.
Szeress mindent!
A legboldogabb leszel.

(Ha nem indulna a lejátszó kattints ide)

bliss-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Bliss

 


Sri Chinmoy: Szív-kert, Sri Chinmoy saját szerzeményeit adja elő

Akik nem hisznek Istenben

Kérdés: Vannak, akik azt állítják, hogy nem hisznek Istenben, de mégis jó emberek, és boldognak látszanak. Mivel tudod ezt megmagyarázni?

Sri Chinmoy: Nem számít, hogy mi módon értékeljük nagyra a valóságot, vagy hogyan akarunk azonosulni a valósággal, éreznünk kell, hogy az Isteniség az, amit nagyra becsülünk, amivel azonosulunk, és azt az Isteniséget nevezzük Istennek vagy Szellemnek vagy Lénynek. Ha nem akarod Istennek nevezni, jogodban áll, megteheted. De kell, hogy boldogságnak nevezd. A boldogság maga Isten. Élvezheted a természet szépségét, és ha boldog vagy, akkor ez a boldogság, amit tapasztalsz, azonos Istennel. Szóval, ha meg kell határoznom Istent, akkor azt mondom: Isten boldogság.

 Az igazi valóság

Az egyszerű egyszerűség 

és nem a bonyolultság.

A bonyolultságnak sohasem volt köze a valósághoz.

sri-chinmoy-pavitrata
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Istenről… (13)

Akarsz boldog lenni?

Akarsz boldog lenni?

Ha igen, győzd le önmagad.

 

Akarsz boldogabb lenni?

Ha igen, akkor még csak eszedbe se jusson

Legyőzni másokat.

 

Akarsz a világon

A legboldogabb ember lenni?

Ha igen, akkor imádkozz Istenhez lélekteljesen,

És meditálj Istenre csendesen.

Hogy választott Órájában

Győzzön le téged,

És mindenkit, aki csak él

Teljes teremtésében.

Happiness2


Sri Chinmoy: Boldogság (54)

Törekvés és felajánlás: két szárny

A spirituális mestereknek két fajtája van. Az egyik azt fogja mondani: “Törekedjetek, törekedjetek, törekedjetek. Először valósítsátok meg Istent. Azután legyetek az emberiség szolgálatára. Isten-megvalósítás először, és utána szolgáljátok az emberiséget.

Ugyanakkor van néhány spirituális Mester, aki érzi, hogy a törekvésnek és a felajánlásnak együtt kell járnia. Látják, hogy a madárnak két szárnya van. A repülőgépnek két szárnya van. Egy szárnnyal a gép nem tud repülni. Ugyanígy a madárnak is két szárny kell, hogy repüljön. Esetünkben ugyanígy érezzük. Ha a törekvés-szárnyak és a felajánlás szárnyak együtt haladnak, spirituális életünk normális, természetes, és így a leghatékonyabb. Éveken át mondom sokszor, sokszor, sokszor, hogy törekedjünk, és ugyanakkor szolgálnunk is kell.

Még most is, a legnagyobb szomorúságomra, néhány tanítvány kész törekedni, imádkozni és meditálni. Teljesen elégedettek a törekvésünkkel. Semmi figyelmet sem fordítanak bármiféle felajánlásra. De ha az én hajómban vagytok, érzem, szükséges a számotokra, hogy a Mesteretekre hallgassatok.  Én Istent már nagyon régen megvalósítottam. Akkor nem volt olyan dolog, mint a manifesztáció. Egész életem a Himalája barlangjaiban folyt. Mit tehettél akkor? Élsz egy barlangban, és kijössz gyümölcsért és tejért és más dolgokért. De ez sok, sok idővel ezelőtt volt.

Most, a huszonegyedik században, az újdonság, egység és teljesség világában élünk. Az újdonságban törekszünk. Miközben törekszünk, kell, hogy legyen egység-érzésünk. A világ széltében, hosszában meg kell alapoznunk egységünket embertársainkkal. Ők mindannyian a világ-polgár-társaink. Valami újjal kezdünk. Az újdonságon belül éreznünk kell az egységünket. És akkor, amikor az egységünket érezzük, belépünk a teljességbe, az Isten-törekvésnek, Isten-megvalósításnak és Isten kinyilvánításnak isten komplett teljességébe. Sok, sok tanítvány van, itt, ott, és másutt   aki talán úgy érzi, nincs meg a képessége, hogy az emberiséget szolgálja, de sok, sok dolgot tud tenni, hogy a bennem lévő Supremet szolgálja. Ez a felajánlásuk vezet manifesztációhoz, az Isten-kinyilvánításhoz.

Külsőleg az értelmetek talán azt mondja, hogy az én súlyemelésem buta, butább, a legbutább dolog. Külsőleg teljesen aláírom az álláspontotokat. De belsőleg tudom, istenien tudom, spirituálisan tudom, hogy nem ostobaság, egyáltalán nem. Ez egy különleges szolgálat, amelyet az emberiségnek felajánlok. Semmi sem olyan fontos, mint az inspiráció. Inspirációból kezdjük utazásunkat; majd törekvés és megvalósulás követi. A bennem levő Supreme megpróbálja az emberi lényeket ösztönözni. Az idős emberek elvből feladták a reményt. Talán csak a napot várják, mikor Isten elszólítja őket. Nincs belső örömük, az öröm, ami fejlődést ad nekünk. Nem hisznek a fejlődésben. Csak visszvonják a pénzt élet-bankjukból, és, amikor felvirrad a nap, amikor minden vissza van vonva, eltűnnek a földi színpadról.

Hetvennégy éves vagyok. Ez egy öreg kor, különösen egy indiai számára. és nagyon, nagyon sok ország van, ahol az emberek nem érik meg a negyvenöt évet. Amerikának szerencséje van. De ugyanakkor mit csinálnak idős korukban az amerikaiak? Meditálnak? Szolgálják az emberiséget? Ha megpróbálod a százalékot megnézni, megdöbbentő tapasztalat lesz, megdöbbentő tapasztalat. Az inspiráció eltűnt. Többé nem él a törekvés. A felajánlás egy régi, elfeledett történet. Mostanra minden eredményük feledésbe feledésbe merül.

Törekedjünk az utolsó leheletünkig, és ösztönözzünk másokat.

1999-ny-chinmoy_emelés


Sri Chinmoy: Élj az örök mostban  (163-167)

Hogyan mutatható meg Isten?

Az egyetlen módja, hogy Istent meg tudd mutatni valakinek, aki nem hisz Isten létezésében, saját személyes belső békéd, belső fényed és belső örömöd. A Legfelsőbb Urat megmutathatod mindazon a végtelen módon vagy végtelen megjelenési formában, ahogyan Ő megmutatkozik. Mivel a Legfelsőbb Úr végtelen béke, fény és erő, feltárhatod Őt pusztán azáltal, ha te magad megtestesíted ezeket a tulajdonságokat. Puszta megjelenésed, puszta jelenléted, mikor egy ember előtt állsz, megéreztetheti vele Isten benned való jelenlétét.

sri-chinmoy-8

 

 

Bármi történjék a Gondviselés jóvoltából

Bármi történjék is a Gondviselés jóvoltából, az nemcsak hogy a lehető legjobb, de szükségszerű is, mert nincs más választási lehetőség.

A siker és a kudarc két tapasztalat. Ezt a két tapasztalatot egyesítenünk kell, és erőfeszítésünk végén bármelyik tapasztalathoz jussunk is, azt rendkívüli örömmel kell felajánlanunk a Legfelsőbbnek. Ha az eredményt lélektelien, vidáman, fenntartás és feltétel nélkül Szeretett Legfelsőbb Urunk Lábai elé tudjuk helyezni, akkor kétségkívül valódi lelki békénk lesz. A lelki béke eljön, és kopogtat életünk ajtaján. Nem kell várnunk a lelki békére, ő fog várni ránk.

A tökéletes boldogság:
Lelkesedés elvárás nélkül.

 

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-340

 


Sri Chinmoy: Életem-lélek utazása

 

Legyen meg a Te Akaratod

Kétezer évvel ezelőtt a Megváltó Krisztus a legmagasabb tanítást hagyta ránk:

“Legyen meg a Te Akaratod!.”

Imák millióit mondták már Istennek, de ennél jobb, nagyszerűbb, betöltőbb ima nem lehet. Ha szeretjük Istent, boldogok leszünk. Ha szolgáljuk Istent, boldogabbak leszünk. Ha egyéni akaratunkat átadjuk Isten Akaratának, a legboldogabbak leszünk.

Ha valami Isten Akarata, akkor egyfajta belső örömöt vagy elégedettséget érzünk, még mielőtt hozzáfognánk. Munka közben szintén örülni fogunk. Végül úgy érezzük, ugyanolyan boldogok leszünk, függetlenül attól, hogy cselekedetünk eredményes vagy eredménytelen. Általában csak akkor vagyunk boldogok, ha siker kecsegtet és utazásunk végén győzelmet látunk. De ha egyformán boldogok vagyunk, örülünk és elégedettséget érzünk, ha sikert aratunk, akár kudarcot vallunk, és ha a cselekedetünk eredményét vidáman Istennek tudjuk ajánlani, akkor tudjuk majd, hogy amit tettünk, az Isten Akarata volt.

Not my will, but thy be done. /Legyen meg a Te akaratod.


Sri Chinmoy zenéje, előadja a Mountain Silence együttes

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai

Pontosan mit értesz azon, hogy Isten-megvalósítás?

Az Isten-megvalósítás a szó legmagasabb értelmében vett önfelfedezést jelent, Istennel való egységünk tudatos felismerését. Amíg megmaradsz a tudatlanság állapotában, azt érzed, hogy Isten valaki más, akinek végtelen ereje van, míg te a földön a leggyengébb ember vagy. De abban a pillanatban amikor megvalósítod Istent, rájössz, hogy te és Isten teljességgel egyek vagytok a belső és a külső életben is.  Az Isten-megvalósítás a saját abszolút legmagasabb Önvalónkkal való azonosulásunkat jelenti.

Lehet, hogy olvastál könyveket Istenről és lehet  hogy hallottad, hogy Isten mindenkiben benne van. De amíg meg nem valósítod Istent, mindez csak elmélet. Amikor az ember megvalósítja Istent, tudatában van annak, hogy kicsoda Isten, hogy néz ki és mit akar. Istent látja a végesben és a végtelenben is. Istent személyeként és személytelenként is látja.

Ez nem az elme hallucinációja, vagy képzelődése, ez a közvetlen valóság. Amikor az ember egy másik emberi lénnyel beszélget, mindig ott van a tudatlanság fátyla, a sötétség, a tökéletlenség, és a félreértés. De Isten és az Őt megvalósított ember belső lénye között nem lehet tudatlanság, nem létezhet fátyol. Istennel érthetőbben, nyíltabban, belsőségesebben beszélgethetsz mint egy emberi lénnyel.

Ami az Isten-megvalósításhoz elsősorban és leginkább szükséges az a lelki béke.Lelki békét nyerünk, ha csökkentjük a földi szükségleteinket és növeljük a mennyei szükségleteinket. Úgy is szert tehetünk lelki békére, ha nem várunk el semmit senkitől és semmitől, kivéve Istentől. Amíg elvárás van, emberi elvárás, addig nem lehet lelki békénk. Nem juthatunk lelki békéhez lemondás által, csak igenlő elfogadás által. El kell fogadnunk Isten igazi Valóságát, amelyet a világ magában rejt. Aztán belső sírásunkkal, törekvésünkkel létre kell hoznunk test tudatunkban a fogadókészséget, hogy örömmel fogadjuk Istent, aki az Ő határtalan Fényével és Gyönyörével érkezik.

Ahhoz, hogy felismerjük Istent, szükségünk van tisztaságra is, különösen az érzelmi életerőnkben. Amikor megtisztítjuk az érzelmi életerőnket, meglátjuk, megérezzük Isten jelenlétét. Aztán létre kell hoznunk a tisztaságot az elmében. Amikor létrehozzuk a tisztaságot az elménkben, képesekké válunk arra, hogy nagyon bensőségesen lássuk Istent. Aztán állandóan egynek  kell lennünk Istennel. Ahhoz hogy Istennel állandóan egyek legyünk, létre kell hoznunk ennek legfőbb szükségszerűségét szívünkben. Ez a szükségszerűség lelki szükséglet legyen számunkra. Amikor kialakítottuk a lelki szükségszerűségét annak, hogy Istennel állandóan egyek legyünk, egész biztosan látni fogjuk Istent, beszélni tudunk majd Istennel, belenövünk majd Isten képmásába, és Isten odaadó és feltétel nélküli eszközeként tudatosan részt veszünk Isten Kozmikus Drámájában.

Bárhol is vagyunk, Isten ott van. Ahhoz, hogy felismerhessük ezt a legfőbb igazságot, vissza kell adnunk mindazt, amit kölcsönvettünk a világtól: sötétséget, tudatlanságot, kötődést, korlátozottságot, tökéletlenséget és halált. Azért vettük kölcsön ezeket a dolgokat, mert úgy éreztük, hogy jelentős segítségünkre lesznek, de mostanra felismertük, hogy komoly akadályt képeznek. Tehát ezeket a dolgokat vissza kell adnunk, és növelnünk kell azokat a dolgokat, amelyek lényünk legbelső rejtekében örökösen birtoklunk: a békét, a fényt, üdvösséget, és igazságot. Előtérbe kell hoznunk őket, mert ezek létezésünk igazi Valóságai. Magunkénak kell tekintenünk mindazt, amik örökkévalóan vagyunk, és fel kell ajánlanunk az egész világnak. Ha ezt tesszük, tudni fogjuk, hogy ki Isten és hol van Isten.

Abban a pillanatban, amikor tudod

Ki is vagy valójában,

A világ minden titka

Nyitott könyv lesz a számodra.

self-transcendence-sri-chinmoy

Boldogság

Amikor a szív boldog,

Magába öleli az egész világot.

.

Amikor az elme boldog,

Teljesen sajátjaként

Elfogadja az egész világot.

.

Amikor az életerő boldog,

Teljes létét

Felkínálja a világnak.

.

Amikor a test boldog

Úgy szolgálja a világot,

Ahogy a világnak szüksége van rá.

sri-chinmoy-8

Boldogságra van szükséged?

Akkor csak három dolgot kell tenned:

Meditálj rendszeresen,

Mosolyogj lélekteljesen,

Szeress fáradhatatlanul.

author.sri_.chinmoy-326x326

Akarsz boldog lenni?

Ha igen győzd le önmagad.

.

Akarsz boldogabb lenni?

Akkor még csak eszedbe se jusson

Legyőzni másokat.

.

Akarsz a világon

A legboldogabb ember lenni?

Ha igen, imádkozz Istenhez lélekteljesen,

És meditálj Istenre csendesen,

Hogy választott Órájában

Győzzön le téged,

És mindenkit, aki csak él a

Teljes teremtésében.