Tökéletes egység-világ / A Perfect Oneness-World

Ahogy a határtalan óceán
Számtalan cseppje
Vagy az óriás fügefa
Számtalan levele
Békében megvannak egymás mellett,
Éppen úgy fog egy napon
Az összes ember egymás mellett élni
Egy tökéletes egység-világban.

As the countless drops
Of the boundless ocean
Or the myriad leaves
Of a huge banyan tree
Peacefully remain side by side,
Even so, all human beings
Will someday live side by side
In a perfect oneness-world.

peace-run-ap1993-sri-chinmoy.jpg


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng The Thousand Flower-Flames (7970); Sri Chinmoy fuvolán játszik

Reklámok

Menjetek túl a ‘szeretem, nem szeretem’-en! (2) / Go beyond your likes and dislikes

A belső béke csak akkor jön, ha túlmegyünk a ’szeretem, nem szeretem’-en. Az értelem úgynevezett békéje, butaság. A béke, amivel az elme rendelkezik, nem tart tovább öt másodpercnél. Az a béke, ami a szívé, napokig, hetekig, vagy hónapokig tarthat. De az a béke, ami a léleké, örökké tart.

A belső létezés a lélek. Ha eggyé válunk a lélek akaratával, akkor megkapjuk a lélek békéjét, a lélek nyugalmát. Semmi sem megvilágosítóbb, vagy beteljesítőbb, mint a béke. Ez a békénk csak a lélek világában van. A megfelelő fához kell mennünk, hogy a gyümölcsöt megkapjuk. Ha a mangó fához megyünk, csak akkor jutunk mangóhoz. Egyetlen másik fától sem kaphatunk mangót. Ehhez hasonlóan, a lélekhez mehetünk békéért. Természetesen a lélek is egy Forrásból kapja a békét, és ez a forrás Supreme. Akkor képesek vagyunk békét vinni a szívbe, az értelembe, az életerőbe és a testbe. Semmi sem lehet beteljesítőbb, mint egy parányi béke.

A földön minden egy vicc, ami megszokott boldogságot ad nekünk, minden! Ez a boldogság csak öt másodpercig tart. Azután a mindennapi boldogságunknak nincs jelentősége. Két óra múlva eltűnik. Van-e bármiféle boldogság, ami két óránál tovább megtartja az erejét? Tételezzük fel, akarjuk az erőt, vagy valami mást. Miután ezt az erőt megkapjuk, rá két vagy három órára, ki tudja hová megy a boldogságunk intenzitása? Mint egy léggömb, vagy szétpukkad, vagy elszáll. Az igazi boldogság, ami a béke, megmarad, megmarad, megmarad és megmarad, ha a lélektől, vagy a Legfelsőbbtől tudjuk fogadni.

Lásd még itt.

Inner peace comes only when we go beyond likes and dislikes. The mind’s so-called peace is silly. The peace that the mind has does not last more than five seconds. The peace that the heart has can last for days, weeks or months. But the peace that the soul has lasts forever.

The inner existence is the soul. If we become one with the soul’s will, then we get the soul’s peace, the soul’s poise. Nothing is more illumining or more fulfilling than peace. That peace we have only in the soul’s world. We have to go to the right tree to get the fruit. If we go to the mango tree, then only will we get mangoes. We do not get mangoes from any other tree. Similarly, we can go to the soul and bring down peace. Of course, the soul also gets peace from a Source, and that Source is the Supreme. Then we can bring peace to the heart, bring it to the mind, bring it to the vital and to the body. Nothing can be more fulfilling than an iota of peace.

Everything on earth that gives us ordinary happiness is a joke, everything! This happiness lasts for only five seconds. Afterwards, our ordinary happiness has no meaning. After two hours, happiness is gone. Is there any happiness that keeps its power for more than two hours? Again, suppose we say we want power or something else. Two or three hours after we get that power, who knows where the intensity of our happiness goes? Like a balloon, either it bursts or it flies away. The real happiness, which is peace, lasts, lasts, lasts and lasts, if we can get it from the soul or from the Supreme.

peace-sky-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem (19); A Vedic Fire együttes előadása 2018. június 18-án, Sri Chinmoy műveiből

 

 

Mit tehetünk / What can we do

Kérdés: Ha nem fogyasztunk kávét vagy teát, mit tehetünk, ha kezdünk álmossá válni késő éjszakai vezetés közben, vagy ha keveset aludtunk és nehéznek érezzük a reggeli felkelést?

Sri Chinmoy:  Azt mondod, néha álmosnak érzed magad vezetés közben. Nos, miért a kávénak vagy a teának kellene megóvnia ettől? Vannak spirituális módszerek, amelyeknek végtelenül több erejük van, és segíteni tudnak ilyenkor. Ha álmos vagy vezetés közben, állítsd le a kocsit és mélyen lélegezz be párszor. Alkalmazd a váltott orrlyukú légzést. Ez azonnal energiát ad. Azután pedig koncentrációs erőddel próbálj beszívni tudatosan isteni energiát. Amikor belélegzel, próbáld érezni, hogy az nem csak az orrodon keresztül teszed, hanem a szemeiden, füleiden, homlokodon, fejeden és vállaidon is. Érezd, hogy az energia minden irányból jön és különböző pontokon lép beléd. Ha tudatos vagy abban, ahogy ez az energia beléd áramlik, természetes, hogy nem leszel fáradt. Amikor kezdesz jól meditálni, tudatosan vagy nem tudatosan energiával töltődsz. Természetesen minél több energiát vonsz magadba, annál magasabb meditációd lesz.  És honnan jön ez az energia? Az Univerzális Tudatból.

Egy másik dolog, amit tehetsz, amikor fáradt vagy, hogy sebesen ismételgeted a Szuprim vagy a Gurud nevét. Ha így teszel, a nevük azonnal a saját tudatukkal lép beléd és határtalan energiát kapsz.

Nem az a fontos, hogy hány órát alszol, hanem inkább az, hogy hogyan. Ha nehéznek érzed reggel a felkelést, tudnod kell, hogy a nyolc órás alvásidődből lehet, hogy csak egy volt megfelelő. Van egy fajtája, amit jógaalvásnak neveznek. Egy másodperc jógaalvás megfelelhető negyed- vagy akár fél óra normál pihenésnek. Hogy hogyan tehetsz szert erre? Korán reggel, amikor nehéznek érzed a felkelést, próbáld érezni, hogy az egész tested a fejedtől a talpadig a béke tengerét testesíti meg. Érezd, hogy magává a békévé váltál, hogy kívül és belül a béke vagy. Tudatosan próbáld érezni fizikai formádat, de ugyanakkor érezd azt is, hogy a béke végtelen kiterjedése vagy. Amikor tudatosan képes vagy érezni a béke kiterjedését, látni fogod, hogy a fizikai tested, a csontod, húsod és véred teljesen beleolvadt és eltűnt a béke tengerében.

A béke dinamikus erőként működik. Amikor a test aktív és mozgásban van, érezd, hogy van erőd, de a valódi erő a békében van. Amikor végtelen mértékben van béke benned, az általános dinamikus energia forrását birtoklod. Ha a dinamikus energiát használod, amely a béke formájában benned van, akkor könnyedén fel tudsz ébredni.

Mikor pedig lefekszel, próbáld azt érezni, hogy huszonnégy órát fogsz aludni. Így ha az idő szerint ugyan csak három-négy órát aludtál is, a legelső gondolatod , amikor felébredsz, az kell legyen, hogy huszonnégyet aludtál. Az elme meg tudja győzni a külső tudatot és nyomban el fogja hinni. Ez nem önbecsapás, hanem a tudatos elme megfelelő használata. A huszonnégyes számnak hatalmas ereje van, azonnal egyfajta kényelmet, megkönnyebbülést, örömöt elégedettség érzetet nyújt a számodra.

Question: If we don’t drink coffee or tea, what can we do if we start feeling drowsy while driving late at night, or if we get little sleep and find it difficult to get up in the morning?

Sri Chinmoy: You say that sometimes you feel drowsy while driving. Now, why should coffee or tea have to come to your rescue? There are spiritual methods, which have infinitely more power than coffee or tea, that can help you at that time. If you are tired while driving, stop your car and breathe in deeply a few times. Do the alternate nostril breathing (described in the section of this book on Pranayama ). This will give you immediate energy. Then, with the power of your concentration, try consciously to breathe in divine energy. When you breathe in, try to feel that you are breathing in not only through your nose, but also through your eyes, ears, forehead, head, shoulders. Feel that energy is coming from all quarters and entering into you from various doors. If you are conscious of this stream of energy entering into you, naturally you will not be sleepy. When you begin meditating well, you are drawing in energy consciously or unconsciously. Naturally, the more energy you can draw into you, the higher your meditation will be. And where does this energy come from? It comes from the Universal Consciousness.

Another thing you can do when you are tired is repeat the name of the Supreme or your Guru very rapidly. If you do so, immediately their names will enter into your own inner consciousness, and you will get boundless energy.

The number of hours that you sleep is not the important thing, but rather how well you sleep. If you find that it is difficult to get up in the morning, you have to know that during eight hours of sleep perhaps you have not had even one hour of good sleep. There is a kind of sleep called yogic sleep. In one second of yogic sleep we can get the equivalent of fifteen minutes or a half hour of ordinary rest. Now, how can you get that kind of rest? Early in the morning when you find it difficult to get up, try to feel that your entire body, from head to foot, represents a sea of peace. Feel that you have become peace itself, that you embody peace within and without. Try to feel your physical frame consciously, but at the same time feel that you are an infinite expanse of peace. When you can consciously feel this expanse of peace, you will see that your physical body, flesh, blood and bones, has totally merged and disappeared into that sea of peace.

Peace can act like dynamic strength. You feel that when the body is active and moving to and fro, you have strength; but real strength exists in inner peace, not in outer action. When you possess peace in infinite measure, you possess the source of ordinary dynamic energy. If you call upon dynamic energy, which is inside you in the form of peace, then you can get up easily.

Also, when you go to bed, just try to feel that you are going to sleep for twenty-four hours. Then, even though the clock will say that you have slept only three or four hours, your very first thought as soon as you wake up should be that you have slept for twenty-four hours. The mind can convince the outer consciousness, and immediately you will believe it. This is not self-deception; it is proper use of the conscious mind. The figure twenty-four has enormous strength. It immediately gives us a sense of comfort, relief, pleasure, fulfilment.

English homepage here.

Peace-Friede-Paix-Pace-Heiwa-Al-Salam-Mup
Sri Chinmoy festménye: Béke

 


Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye (69-73); Peace song 1993: Sri Chinmoy dalát Minati együttese énekli

Szükséged van rá? / Do you need peace of mind?

Szükséged van lelki békére?
Akkor gondold azt, hogy a világnak nincs szüksége rád.
Szükséged van lelki békére?
Akkor érezd, hogy a világ
Közel sem oly hasztalan, mint gondolnád.
Szükséged van lelki békére?
Akkor ügyelj rá, hogy ne kövesd el
Ugyanazokat a hibákat,
Melyeket a világ oly gyakran elkövet.

Do you need peace of mind?
Then think that the world does not need you.
Do you need peace of mind?
Then feel that the world
Is not nearly as useless as you think.
Do you need peace of mind?
Then see that you do not make
The same mistakes
That the world quite often makes.

shanti-sri-chinmoy-1024x755
Sri Chinmoy festménye: Béke

Sri Chinmoy: A belső ígéret (59)  The Inner Promise (55) Inside my Mind: Sri Chinmoy fuvolán saját szerzeményét adja elő

 

A belső béke titka / The Secret of Inner Peace

Világunk mindennel rendelkezik, csak egy dologgal nem: békével. Mindenki békét akar, és mindenkinek szüksége van a békére, legyen akár gyermek, akár nyolcvanéves. A béke gondolata azonban nem ugyanazt jelenti minden ember számára. A gyermek elképzelése a békéről az, hogy verni kell a dobot. A dobverés örömet jelent neki, és ez az öröm az ő békéje. Az öregember úgy képzeli el a békét, hogy csendben ül, csukott szemmel és füllel, hogy elmenekülhessen a csúf és nyugtalan világ öleléséből.

Eisenhower tábornok így szólt a békéről: “Megszerezzük a békét, még ha harcolnunk kell is érte.” A rendíthetetlen Napóleon nézeteinek eképpen adott hangot: “Micsoda felfordulás van: kikiáltották a békét!” Isten Fia ezt tanította nekünk: “Áldottak a békeszerzők, mert ők öröklik majd a földet.”

Valaki nagyon találóan mondta” Mindinkább törekszünk a földön a békére, annál inkább úgy tűnik, hogy a békegalamb egy paradicsomi madár.” Biztosak lehetünk benne, hogy a béke nem a mennyország kizárólagos joga. Földünk rendkívül termékeny. Itt a földön mérhetetlen mennyiségben gyarapíthatjuk a békét.

A béke valódi keresője a szeretet keresője kell legyen. A szeretetnek a másik neve: áldozat. Ha az áldozat tiszta, a szeretet biztos. Ha isteni a szeretet, az áldozat nem lehet “enyém” és “tied”.

Feláldozzuk értékes időnket, hogy pénzt keressünk. Feláldozzuk keserves munkával szerzett pénzünket, hogy harcba szálljunk az idővel. Ahhoz hogy a külső világból megszerezzünk valamit, fel kell áldoznunk valamit a sajátunkból. Hasonlóan, a belső világban törekvésünket kínáljuk az Isten-megvalósításért cserébe.

Törekvésünk lángját maga Isten gyújtotta meg. Megvalósulásunk gyümölcsét szintén közvetlenül Istentől kapjuk. Isten a bennünk rejlő Örök Ösztönző. Isten a bennünk rejlő Örök Befogadó.

Isten a törekvést használja, hogy minket elvigyen Magához. Isten a megvalósulást használja, hogy elhozza Magát hozzánk.

Kérdő és kétkedő elménk mindig híján van a békének. Szerető és odaadó szívünket mindig elárasztja a belső béke. Ha elménkben megvan minden kérdés, akkor szívünkben megvan minden válasz. A válaszok éppen azért tökéletesek, mert közvetlenül a lélektől erednek, amely látja az Igazságot és az Igazságban él. És az Igazság, egyedül az Igazság a célok Célja.

Az emberek három különböző korúak lehetnek: kiskorúak, túlkorosak és átlagos korúak. A kiskorú számára a spiritualitás hókusz-pókusz. A túlkoros számára a spiritualitás száraz, bizonytalan és homályos. Az átlagos korú számára a spiritualitás önelfeledés, önmegtagadás és önmegsemmisítés. Az igaz kereső ellenben azt mondja, hogy a spiritualitás normális, természetes, spontán, termékeny, tiszta, fényes, istenien tudatos, önmegerősítő és önteremtő dolog.

Ha van spirituális mestered, aki segít és vezet téged, akkor nagyon szerencsés vagy. Hallgass rá mindig, egészen az utolsó leheletedig. Ha többet nem fogadod meg a tanácsát, te veszítesz vele nem ő. Ha nincs spirituális mestered, és nem is akarod hogy legyen, akkor, kérlek, minden pillanatban teljes csendben hallgass lelked parancsaira.

Békét akarsz, és békére van szükséged. Ahhoz hogy békéd legyen, szabad bejárást kell nyerned a lelkedhez. Ahhoz, hogy szabad bejárást nyerj a lelkedhez, belső csendre van szükséged. Hogy belső csended legyen, törekvésre van szükséged. Hogy törekvésed legyen, szükséged van Isten Kegyelmére. Hogy Isten Kegyelmét elnyerd, érezned kell hogy Istené vagy, csakis Istené, mindenkoron!

This world of ours has everything except one thing: peace. Everybody wants and needs peace, whether he be a child or an octogenarian. But the idea of peace is not the same for each individual. It sadly differs. A child’s idea of peace is to beat a drum. Beating a drum brings him joy, and this joy is his peace. An old man’s idea of peace is to sit quietly with his eyes and ears closed, so that he can escape the fond embrace of the ugly and restless world. The general in Eisenhower spoke on peace: “We are going to have peace, even if we have to fight for it.”

The indomitable Napoleon voiced forth, “What a mess we are in now: peace has been declared.” The Son of God taught us, “Blessed are the peacemakers, for they shall inherit the earth.”

Somebody has very aptly said, “The more we strive for peace on earth, the more it seems that the dove of peace is a bird of paradise.”To be sure, peace is not the sole monopoly of heaven. Our earth is extremely fertile. Here on earth we can grow peace in measureless measure.

A genuine seeker after peace must needs be a seeker after love. Love has another name: sacrifice. When sacrifice is pure, love is sure. When love is divine, in sacrifice there can be no ‘mine’, no ‘thine’. Love is the secret of oneness. Sacrifice is the strength of oneness. Self-love is self-indulgence. Self-indulgence is self-annihilation. Love of God is the seeker’s greatest opportunity to realise God.

We sacrifice our precious time to make money. We sacrifice our hard-earned money to fight against time. In order to have something from the outer world, we have to sacrifice something of our own. Similarly, in the inner world we offer our aspiration in return for God-realisation. The flame of our aspiration is kindled by God Himself. The fruit of our realisation, too, we get from God directly. God is the Inspirer in us. God is the Eternal Giver in us. God is the Eternal Receiver in us. God uses aspiration to take us to Himself. God uses realisation to bring Himself to us.

God is sacrifice when we live in the world of aspiration. God is sacrifice when we live in the realm of realisation. But God says that there is no such thing as sacrifice. There is only one thing here on earth and there in Heaven, and that thing is called oneness: the fulfilment in oneness and the fulfilment of oneness.

There are four kinds of seekers: lamentable, incapable, promising and fulfilling. The lamentable and the incapable have to be patient; they have to wait for the Hour of God. The promising and the fulfilling are already singing and dancing in the Hour of God. They are constantly meditating on God. This is their inner life of realisation. They are soulfully and spontaneously acting for God. This is their outer life of revelation.

our questioning and doubting mind is always wanting in peace. Our loving and dedicated heart is always flooded with inner peace. If our mind has all the questions, then our heart has all the answers. The answers are perfect precisely because they come straight from the soul, which sees the Truth and lives in the Truth. And Truth, Truth alone, is the Goal of Goals.

If you want to have the inner peace, then you must follow the path of spirituality. Spirituality is the answer. There are three ages of man: under-age, over-age and average. To the under-age, spirituality is hocus-pocus. To the over-age, spirituality is something dry, uncertain and obscure. And to the average, spirituality is self-oblivion, self-negation and self-annihilation.

But a true seeker will say that spirituality is something normal, natural, spontaneous, fertile, clear, luminous, divinely self-conscious, self-affirmative and self-creating. If you have a spiritual Teacher to help and guide you, then you are very lucky. Listen to him always, until you breathe your last. If you stop taking advice from him, then yours will be the loss and not his. Even in the ordinary human life one needs a teacher, a mentor. There is considerable truth in what Churchill says: “In those days he was wiser than he is now — he used, frequently, to take my advice.”

f you do not have a spiritual Master and if you do not care for one, then at every moment please listen to the dictates of your soul in absolute silence. Peace you want and need. To have peace, you must have free access to your soul. To have free access to your soul, you must have inner silence. 

Peace you want and need. To have peace, you must have free access to your soul. To have free access to your soul, you must have inner silence. To have inner silence, you need aspiration. To have aspiration, you need God’s Grace. To have God’s Grace, You must feel that you are God’s and God’s alone, always!

English homepage here.

 

peace-sky-sri-chinmoy.jpg


Sri Chinmoy: A belső ígéret (55-58)     The Inner Promise (50-54) 1992. május 15-i Béke koncert May 15. 1992 Washington DC Peace Concert

Ki tudod nyitni / If you can open

Ha ki tudod nyitni szívedet,
Ahogy a virág nyílik a napra,
Isten ki fog bontani téged,
Teljes lényedet,
Egyetemes Békéjében.

If you can open your heart
as a flower to the sun…

English version click here

Napi zene / daily music itt.

cropped-sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Szeretet (63), Dyuloke Bhuloke: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Spiritualitás /Spirituality

Kérdés: Ma sokan úgy érzik, hogy növekedik a spiritualitás befolyása a világban. Érdekel, mi az Ön érzése ezzel kapcsolatban. Úgy látja, hogy az emberiség számára eljött az ideje a spiritualitás kiterjedésének?

Sri Chinmoy: A spiritualitás a teremtés kezdete óta létezett. Isten és a teremtése nem választhatók el egymástól. Isten a Teremtő és Isten a teremtmény egy. Az emberek időtlen idők óta imádkoznak. Számtalan módja van az imának és meditációnak, és különféle útjai vannak cél elérésének. A spiritualitás nem bármely egyén, vagy ország egyedüli joga. A spiritualitás egyetemes. Mindenkit Isten eszközének tekintek, azokat, akik tudatosan imádkoznak és meditálnak, Isten kiválasztott eszközének tekintem. Eljön az idő, amikor mindenki felébred. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy most előtérbe került a spiritualitás és nagyon sokan élnek spirituális életet. De az én belső érzésem szerint olyan idő soha nem volt, amikor spiritualitás ne lett volna a földön.

Kérdés: Úgy érzi, hogy korszakról korszakra változik a törekvés mértéke, vagy Ön szerint állandó?

Sri Chinmoy: Változik. Néha az idő jó, máskor rossz. Így néhány évre, mondjuk húsz, harminc vagy negyven évre a spiritualitás talán nem olyan erőteljes, mint máskor. Most a spiritualitásnak nagyon erős aspektusa a béke. Ha nincs béke, akkor a spiritualitásnak a legtisztább értelemben nincs értéke. Korábban a béke csak egy szótári szó volt, nem élő valóság. Bár használhatjuk a ’béke’ szót, kell, hogy az embereknek tudatos éhségük legyen iránta. De most, az utóbbi harminc évben, az emberek nagyobb figyelmet fordítottak a békére.

 

Question: Many people feel today that there is a growth in spiritual influence in the world, and I wonder how you feel about this. Do you see this as a time of spiritual expansion for humanity?

Sri Chinmoy: Since the beginning of creation, there has been spirituality. God and God’s creation cannot be separated. God the Creator and God the creation are one. People have been praying from time immemorial. There are various ways to pray and meditate, and there are various ways to reach one’s destination. Spirituality is not the sole monopoly of any individual or of any country. Spirituality is universal. I take each individual as an instrument of God, and those who consciously pray and meditate are chosen instruments of God. There shall come a time when everybody will be awakened. Very often, we say that now spirituality has come to the fore and many people are practising spiritual life. But my inner feeling is that there has not been any time when there was no spirituality on earth.

Question: Do you feel that the degree to which humanity is aspiring changes from age to age or is it constant in your view?

Sri Chinmoy: It changes. Sometimes the weather is good, sometimes the weather is bad. So, for a few years, let us say for twenty, thirty or forty years, spirituality may not be as strong as it is at other times. Now a very significant aspect of spirituality is peace. If there is no peace, then spirituality in its purest sense has no value. Previously, peace was only a dictionary word. It was not a living reality. Although we use the word ‘peace’, people must have a conscious hunger for peace. But now, for the last thirty years, people have been paying more attention to peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Jharna-undated-25
Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)

 

 


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (55-57), 2017. október 11-én a Mahashamadi évfordulón adott koncert részlete, előadó a Mountain Silence együttes

Siker / Success

A siker fokmérője
A külső öröm.
A fejlődés fokmérője
A belső béke.

Success is measured
By the outer joy.
Progress is measured
By the inner peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-bonn-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18475), The green of the forest: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Béke

Amikor az okoskodás korszaka lezárul,

A béke szíve árasztja el

Az egész világot.

 

When the age of reason ends,

The heart of peace

Will inundate the entire world.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (5705), Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli magyarul

Béke

Békét nem magányomból,

Hanem a világ szolgálatából

Nyerek.

 

I acquire peace

Not from solitude

But from world servitude.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-undated-303.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I, (37), Srinvantu: Részlet az 2017. június 17-21 közötti New Yorkban elhangzott előadásból