Béke

Béke (12)

A béke

Nem a háború hiányát jelenti.

A béke

A harmónia, a szeretet, az elégedettség

És az egység megléte.

 

Peace does not mean 

The absence of war.

Peace means

The presence of harmony,

Love, satisfaction and oneness.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

evening peace

Sri Chinmoy festménye: Esti béke


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs (47), Jharna-Kala Santhi Amar: Sri Chinmoy dalát a Silence and Sound együttes adja elő

 

Hol a béke?

Az emberiségnek szüksége van a békére.

De hol a béke?

A szeretetben.

Hol a szeretet?

Az élet elfogadásában

És

Önmagunk túlszárnyalásában.

 

Where is the peace?

Humanity needs peace.

But where is peace?

It is in love.

Where is love?

It is in life-acceptance

And

Self-transcendence.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

evening-peace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Belső ígéret (60), Peace-Song 1993: Sri Chinmoy dalát Minati együttese énekli

ITT és MOST

ITT és MOST

Lelkem buzdítja

Az összes világbéke-álmodót

És világbéke-keresőt,

Hogy vegyen részt,

És ne csak nézze

Isten Fényének és Gyönyörének

Kinyilvánulását itt a földön.

 

HERE and NOW

My soul urges

All world-peace-dreamers

And world-peace-seekers

To participate in,

And not just watch,

God’s Light and Delight-Manifestation

On earth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-meditation-bali-20004 (1)

Sri Chinmoy Bali szigetén

 


Bela Chale Jai: Sri Chinmoy saját dalát adja elő bambusz fuvolán

 

Eljön az idő

Eljön majd az idő,

Amikor világunkat

Elárasztja a béke.

Ki hozza

Ezt a gyökeres változást?

Te leszel az,

Te és testvéreid.

Te és egység-szíved

Békét terjesztenek majd

A világ

Széltében-hosszában.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

peace-sky-sri-chinmoy

Peace-sky – Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs  (79), Peace: a Mountain-Silence együttes Sri Chinmoy dalát énekli

Béke

A lelki béke megszerzésében az első lépés, ha érezzük, hogy egyetlen ember sem nélkülözhetetlen. Lehet, hogy valakinek van néhány jó tulajdonsága, de ez még nem jelenti azt, hogy az illető nélkülözhetetlen. Másoknak is meglehetnek ugyanezek a jó tulajdonságaik. Minél nagyobb jelentőséget tulajdonítunk magunknak vagy másoknak, annál inkább gyengítjük saját képességeinket. Csak Isten nélkülözhetetlen. Minden jelentőséget a Forrásnak kell tulajdonítanunk, a bennünk rejlő Isteninek, a bennünk lakozó Legfelsőbbnek. Éreznünk kell, hogy pont azért tudunk másokat szolgálni, és mások is azért tudnak szolgálni minket, mert a Legfelsőbb Úr bizonyos képességeket adott nekünk. Ezeknek a képességeknek van egy valódi tulajdonosa, ez pedig a Legfelsőbb Úr. Ha képesek vagyunk tudatosan és állandóan érezni, hogy egyedül Ő nélkülözhetetlen, akkor meglesz a lelki békénk.

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

Sri-Chinmoy-Jharna-KAla-undated-72

Sri Chinmoy Jharna Kala festménye

 


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (október 23.),

Béke (10)

Ahogyan a végtelen óceán számtalan cseppje
Vagy az óriási fügefa leveleinek tízezrei
Békében megvannak egymás mellett,
Éppen úgy fog egy napon az összes emberi lény
Egymás mellett élni
Egy tökéletes egység-világban.

(Ha nem indulna a lejátszó, kattints ide.)

 

peace-is-priceles-sri-chinmoy-1024x754

Sri Chinmoy: Peace is priceless

 


Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-növény, Sri Chinmnoy saját béke dalát énekli

Kelet és Nyugat (2)

Kérdés: Ön össze tudja párosítani India spiritualitását a Nyugat dinamizmusával. Ez meglehetősen szokatlan az indiai spirituális tanítók körében. Előre kidolgozott tervet követ? A mai világ számára teremtettnek érzi magát, vagy pedig megpróbál a világhoz idomulni, miközben jót hoz bele?

Sri Chinmoy:  Ahogy a külső élet gyümölcstelen és haszontalan béke nélkül, mégúgy gyümölcstelen és haszontalan a külső élet dinamizmus nélkül. Véleményem szerint India spiritualitása belső békéjén nyugszik, éppen úgy, mint a nyugati világ fejlődése külső dinamizmusán alapszik. A nyugat dinamizmusának és a kelet belső békéjének kéz a kézben kell létrehoznia a tökéletes harmónia és elégedettség világát.

Törekvés-szívemet Indiának, felajánlás-életemet Amerikának köszönhetem. Úgy érzem, hogy mind a belső törekvés-élet, mind a külső felajánlás-élet szükségesek Mennybéli Atyánk isteni Fényének itt a földön való manifesztációjához.

Nem követek előre kidolgozott tervet. Mindössze odaadóan, lélekteljesen és feltétel nélkül engedelmeskedem Szeretett Supreme Uram egyértelmű Parancsának. kezdetben a nyugat teljesen tanácstalanná tett és összezavart. Az évek során azonban képes voltam a nyugati világot annak minden jó és rossz tulajdonságával együtt a sajátomnak elfogadni.

Törekvés szívemmel most Istenhez imádkozom, hogy mind a nyugati, mind a keleti világot árassza el abszolút Szeretetével, Békéjével és Örömével. Felajánlás-életemmel pedig inspirálni próbálom a világot, hogy egy jobb, tisztább és magasabb életért kiáltson.

A témáról bővebben itt

Sri Chinmoy énekli a Shanti Sagare Khelibo Nachibo kezdetű dalát

 

126-ckg


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen (107-109)

Béke (9)

A külső életben mindaddig nem lehet békénk, amíg azt a belső életünkben meg nem valósítottuk. Ha korán reggel, mielőtt elhagyjuk az otthonunkat, néhány isteni gondolatot őrzünk magunkban, akkor ezek a gondolatok belépnek a külső életünkbe, mint erőt adó, betöltő valóságok. Minden a belső világban kezdődik. A belső világ az, ahová elültetjük a magot. Ha a béke és szeretet magját ültetjük el, akkor természetesen a béke és a szeretet fáját hozza létre, mikor kicsírázik. A béke, amit imánkkal és meditációnkkal hozunk felszínre a belső világból, nagyon szilárd, erőteljes és tartós. Ha ezzel a békével rendelkezünk a belső életünkben, akkor a külső életünknek feltétlenül át kell alakulnia. Ez csak idő kérdése.

Korábban a békéről ittittittitt, és itt


Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei (14)

Jharna-Kala-undated-71

Sri Chinmoy Jharna khala