Béke

Béke

Amikor az okoskodás korszaka lezárul,

A béke szíve árasztja el

Az egész világot.

 

When the age of reason ends,

The heart of peace

Will inundate the entire world.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (5705), Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli magyarul

Reklámok

Béke

Békét nem magányomból,

Hanem a világ szolgálatából

Nyerek.

 

I acquire peace

Not from solitude

But from world servitude.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-undated-303.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I, (37), Srinvantu: Részlet az 2017. június 17-21 közötti New Yorkban elhangzott előadásból

Mások gondolatai

Kérdés: Amikor mások gondolatain töprengünk, akkor ráhangolódunk pszichikai nyugtalanságukra. Viszont ha olyan valakire hangolódunk, akiről úgy véljük, hogy megszilárdult lényének Forrásában, a lélekben, helyes gyakorlat-e ez, legalábbis míg saját spirituális kibontakozásunk meg nem valósult?

Sri Chinmoy: Először legyünk tisztában a “pszichikai” szó használatával. Az én szóhasználatomban a “pszichikai” nem az “okkult” szinonimája, hanem a pszichikai lényre vonatkozik. A pszichikai lényben, amely egy isteni szikra, nincsen nyugtalanság. Általában mások vitális és mentális nyugtalanságára hangolódunk rá. Egy megvilágosodott lélekre ráhangolódni mindenképpen hatásos gyakorlat. Ez az, amit az emberek kezdetben, vagy addig, míg nincs meg a képessége, hogy spirituálisan kibontakoztassa önmagát, tennie kellene. Ezért mondjuk azt, hogy ha nyugodt és csendes marad, és megengedi spirituális vezetője isteni gondolatainak, hogy Önbe hatoljanak, akkor elárasztja Önt a Béke. A ráhangolódásnak ez a fajtája nemcsak hogy hatásos és megfelelő gyakorlat, hanem elengedhetetlen is annak, aki egy spirituális mester irányítása alá helyezte önmagát.

Question: When we think another’s thoughts, we let ourselves tune in to his “psychic” agitations. However, if we tune in to one whom we believe to be grounded in the Source of his being, his soul, would this be a valid practice, at least until our own spiritual unfolding developed?

Sri Chinmoy: First of all, let us be clear about the use of the word “psychic.” As I use it, “psychic” is not a synonym for “occult”, but pertains to the psychic being. There is no agitation in the psychic being, which is a divine spark, to say the least. We usually let ourselves tune in to others’ vital or mental agitations. Certainly it is a valid practice to tune in to an enlightened soul. That is what one should do in the beginning or until one has the capacity to unfold oneself spiritually. That is why we say that if you remain calm and quiet and allow the divine thoughts of your spiritual Guide to enter into you, you will become flooded with Peace. This kind of tuning in is not only a valid and correct practice, but is essential for one who has placed himself under the guidance of a spiritual Master.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kamakura-peace-tree (1).jpg

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (155-156), Sri Chinmoy esrajon játszik  Martin Van Buren High School-ban New Yorkban, 1982. március 9-én

Nem várunk el semmit

A békét csak akkor érhetjük el,

Ha nem várunk el semmit

A világtól,

Hanem csak adjuk, adjuk és adjuk

Feltétel nélkül,

Amink van, és amik vagyunk.

Peace we achieve

When we do not expect anything

From the world

But only give, give and give

Uncondiditionally

What we have and what we are.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n

Sri Chinmoy

 

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító Útitárs I rész (65), Onnes Home Peace Run: Afrikai tanítványok énekelnek

Meditáció és a sport

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditáció és sport között? Tudom, hogy a harcművészetekben, amit magam is sok évig gyakoroltam, van egy közvetlen kapcsolat, de ez más sportágak esetében is fennáll?

Sri Chinmoy: A sportban energiára, erőre és lendületre van szükségünk. Mikor meditálunk, nyugodttá és csendessé tesszük az elménket. Ha bennünk béke van, akkor hatalmas erőt nyerünk a belső életünkből. Azaz, ha van egy békés pillanatom, akár egy másodpercre is, akkor ez a béke biztos erőként jön hozzám, ha sportolok, akár futok, ugrok vagy dobok. Ez az erő majdnem rendíthetetlen, míg ha nyugtalanok vagyunk, akkor nincs ilyenfajta erőnk.

Nézze meg az elefántot. Az elefánt hatalmas erővel bír. Nem nyugtalan, akár egy majom, amelyik állandóan ide-oda ugrál. Ugyanez igaz ránk is. csak akkor lehetünk békések a külső életünkben, ha a belső életünkben egy elefánt erejével rendelkezünk. Az oroszlán nagyon békés. Aztán, ha történik valami, elkezd üvölteni. De az ereje az a béke, mellyel rendelkezik. Önbizalma van. De a majom és más állatok, akik különösen nyugtalanok, miféle békével rendelkeznek? A meditáció belső erőt ad nekünk. Ha egyszer rendelkezünk belső erővel, akkor feltétlenül sikeresek leszünk a külső életünkben.

Question: What is the relationship between meditation and sports? I know in martial arts, which is something I’ve done for many years, there is a direct relationship, but does it also exist with sports?

Sri Chinmoy: In sports we need energy, strength and dynamism. When we meditate, we make our mind calm and quiet. If inside us there is peace, then we will derive tremendous strength from our inner life. That is to say, if I have a peaceful moment, even for one second, that peace will come to me as solid strength in my sports, whether I am running or jumping or throwing. That strength is almost indomitable strength, whereas if we are restless, we do not have strength like that.

Look at an elephant. An elephant has tremendous strength. It is not restless like a monkey which is moving here and there. It is exactly the same for us. In our inner life if we have the strength of an elephant, then only in our outer life can we be peaceful. A lion is very peaceful. Then when something happens, he starts roaring. But its strength is the peace that it has. It has confidence. But a monkey and other animals that are very, very restless, what kind of strength do they have? Meditation gives us inner strength. Once we have inner strength, we are bound to be successful in our outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shanti-sri-chinmoy

Shanti (Béke): Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (204),  Evening Stars Call Me: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

A béke megvalósítható

Kérdés: A huszonhét év alatt, amit ebben az országban töltöttél, mi volt a legnagyobb változás, amit láttál?

Sri Chinmoy: Úgy érzem, Amerika jobbá vált. Mikor először jöttem Amerikába, néhány amerikai képtelen módon akarta Istent megvalósítani. A hippik megformálták maguknak saját Istenüket, és a “szabadság” szót olyan sokféleképpen használták.  Most több fegyelmet látok előtérbe jönni. Amikor idejöttem, sok jó tulajdonságot láttam, de fegyelmet nem.

Most azt látom, hogy minden egyes emberi lény újra reménykedik a békében, és ez a békevirág kinyílik. Öt, tíz, tizenöt éve nem így volt. Ma nemcsak a szükségét érzi minden ember a békének, de azt is érzi, hogy a béke megvalósítható. Azelőtt ez lehetetlennek tűnt – olyannak, ami csak a Mennyben volt megtalálható. De ma függetlenül attól hogy hány komoly hibát követünk el, mennyit veszekszünk és harcolunk, érezzük, hogy létezik valami, amit békének neveznek, és az elérhető. Érezzük, hogy van itt valami isteni és beteljesítő, és erre nyitottak vagyunk. Ez a legnagyobb fejlődés, melyet az emberiség tesz, és ez adja nekem a legnagyobb megelégedést.

Question: During the twenty-seven years, that you have been in this country, what has been the biggest change, that you have seen?

Sri Chinmoy: I feel, America has changed for the better. When I first came to America, some Americans wanted to realise God in an absurd way. The hippies formed a God of their own, and the world ‘freedom’ was used in so many different ways: Now I see more discipline coming to the fore. When I came here, many good qualities I found, but I did not find discipline. 

What I am seeing now is, that each and every human being has a new hope for peace, and this peace-flower is blossoming. Five, ten, fifteen years ago it was not klike that. Today every human being not only feels the necessity of peace, but also feels, that peace is something attainable. Before it seemed impossible – it was something to be found only in Heaven. But today, no matter how many serious mistakes we are making, not matter how much we are quarrelling and fighting, we still feel, that there is something called peace, and that we can achieve it. We feel, something divine and fulfilling is there, and, that we are being prepared for it. This is the greatest progress, that humanity is making, and it is giving me the greatest satisfaction.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

imagine-peace-sri-chinmoy.jpg

Sri Chinmoy festménye: Képzeld el a békét itt és most


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (45-47), Sri Chinmoy a peace szót ismétli

Béke (12)

A béke

Nem a háború hiányát jelenti.

A béke

A harmónia, a szeretet, az elégedettség

És az egység megléte.

 

Peace does not mean 

The absence of war.

Peace means

The presence of harmony,

Love, satisfaction and oneness.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

evening peace

Sri Chinmoy festménye: Esti béke


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs (47), Jharna-Kala Santhi Amar: Sri Chinmoy dalát a Silence and Sound együttes adja elő

 

Hol a béke?

Az emberiségnek szüksége van a békére.

De hol a béke?

A szeretetben.

Hol a szeretet?

Az élet elfogadásában

És

Önmagunk túlszárnyalásában.

 

Where is the peace?

Humanity needs peace.

But where is peace?

It is in love.

Where is love?

It is in life-acceptance

And

Self-transcendence.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

evening-peace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Belső ígéret (60), Peace-Song 1993: Sri Chinmoy dalát Minati együttese énekli

ITT és MOST

ITT és MOST

Lelkem buzdítja

Az összes világbéke-álmodót

És világbéke-keresőt,

Hogy vegyen részt,

És ne csak nézze

Isten Fényének és Gyönyörének

Kinyilvánulását itt a földön.

 

HERE and NOW

My soul urges

All world-peace-dreamers

And world-peace-seekers

To participate in,

And not just watch,

God’s Light and Delight-Manifestation

On earth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-meditation-bali-20004 (1)

Sri Chinmoy Bali szigetén

 


Bela Chale Jai: Sri Chinmoy saját dalát adja elő bambusz fuvolán

 

Eljön az idő

Eljön majd az idő,

Amikor világunkat

Elárasztja a béke.

Ki hozza

Ezt a gyökeres változást?

Te leszel az,

Te és testvéreid.

Te és egység-szíved

Békét terjesztenek majd

A világ

Széltében-hosszában.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

peace-sky-sri-chinmoy

Peace-sky – Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs  (79), Peace: a Mountain-Silence együttes Sri Chinmoy dalát énekli