Ki tudod nyitni / If you can open

Ha ki tudod nyitni szívedet,
Ahogy a virág nyílik a napra,
Isten ki fog bontani téged,
Teljes lényedet,
Egyetemes Békéjében.

If you can open your heart
as a flower to the sun…

English version click here

Napi zene / daily music itt.

cropped-sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Szeretet (63), Dyuloke Bhuloke: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Reklámok

Spiritualitás /Spirituality

Kérdés: Ma sokan úgy érzik, hogy növekedik a spiritualitás befolyása a világban. Érdekel, mi az Ön érzése ezzel kapcsolatban. Úgy látja, hogy az emberiség számára eljött az ideje a spiritualitás kiterjedésének?

Sri Chinmoy: A spiritualitás a teremtés kezdete óta létezett. Isten és a teremtése nem választhatók el egymástól. Isten a Teremtő és Isten a teremtmény egy. Az emberek időtlen idők óta imádkoznak. Számtalan módja van az imának és meditációnak, és különféle útjai vannak cél elérésének. A spiritualitás nem bármely egyén, vagy ország egyedüli joga. A spiritualitás egyetemes. Mindenkit Isten eszközének tekintek, azokat, akik tudatosan imádkoznak és meditálnak, Isten kiválasztott eszközének tekintem. Eljön az idő, amikor mindenki felébred. Nagyon gyakran azt mondjuk, hogy most előtérbe került a spiritualitás és nagyon sokan élnek spirituális életet. De az én belső érzésem szerint olyan idő soha nem volt, amikor spiritualitás ne lett volna a földön.

Kérdés: Úgy érzi, hogy korszakról korszakra változik a törekvés mértéke, vagy Ön szerint állandó?

Sri Chinmoy: Változik. Néha az idő jó, máskor rossz. Így néhány évre, mondjuk húsz, harminc vagy negyven évre a spiritualitás talán nem olyan erőteljes, mint máskor. Most a spiritualitásnak nagyon erős aspektusa a béke. Ha nincs béke, akkor a spiritualitásnak a legtisztább értelemben nincs értéke. Korábban a béke csak egy szótári szó volt, nem élő valóság. Bár használhatjuk a ’béke’ szót, kell, hogy az embereknek tudatos éhségük legyen iránta. De most, az utóbbi harminc évben, az emberek nagyobb figyelmet fordítottak a békére.

 

Question: Many people feel today that there is a growth in spiritual influence in the world, and I wonder how you feel about this. Do you see this as a time of spiritual expansion for humanity?

Sri Chinmoy: Since the beginning of creation, there has been spirituality. God and God’s creation cannot be separated. God the Creator and God the creation are one. People have been praying from time immemorial. There are various ways to pray and meditate, and there are various ways to reach one’s destination. Spirituality is not the sole monopoly of any individual or of any country. Spirituality is universal. I take each individual as an instrument of God, and those who consciously pray and meditate are chosen instruments of God. There shall come a time when everybody will be awakened. Very often, we say that now spirituality has come to the fore and many people are practising spiritual life. But my inner feeling is that there has not been any time when there was no spirituality on earth.

Question: Do you feel that the degree to which humanity is aspiring changes from age to age or is it constant in your view?

Sri Chinmoy: It changes. Sometimes the weather is good, sometimes the weather is bad. So, for a few years, let us say for twenty, thirty or forty years, spirituality may not be as strong as it is at other times. Now a very significant aspect of spirituality is peace. If there is no peace, then spirituality in its purest sense has no value. Previously, peace was only a dictionary word. It was not a living reality. Although we use the word ‘peace’, people must have a conscious hunger for peace. But now, for the last thirty years, people have been paying more attention to peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Jharna-undated-25
Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)

 

 


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (55-57), 2017. október 11-én a Mahashamadi évfordulón adott koncert részlete, előadó a Mountain Silence együttes

Siker / Success

A siker fokmérője
A külső öröm.
A fejlődés fokmérője
A belső béke.

Success is measured
By the outer joy.
Progress is measured
By the inner peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-bonn-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18475), The green of the forest: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Béke

Amikor az okoskodás korszaka lezárul,

A béke szíve árasztja el

Az egész világot.

 

When the age of reason ends,

The heart of peace

Will inundate the entire world.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (5705), Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli magyarul

Béke

Békét nem magányomból,

Hanem a világ szolgálatából

Nyerek.

 

I acquire peace

Not from solitude

But from world servitude.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-undated-303.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I, (37), Srinvantu: Részlet az 2017. június 17-21 közötti New Yorkban elhangzott előadásból

Mások gondolatai

Kérdés: Amikor mások gondolatain töprengünk, akkor ráhangolódunk pszichikai nyugtalanságukra. Viszont ha olyan valakire hangolódunk, akiről úgy véljük, hogy megszilárdult lényének Forrásában, a lélekben, helyes gyakorlat-e ez, legalábbis míg saját spirituális kibontakozásunk meg nem valósult?

Sri Chinmoy: Először legyünk tisztában a “pszichikai” szó használatával. Az én szóhasználatomban a “pszichikai” nem az “okkult” szinonimája, hanem a pszichikai lényre vonatkozik. A pszichikai lényben, amely egy isteni szikra, nincsen nyugtalanság. Általában mások vitális és mentális nyugtalanságára hangolódunk rá. Egy megvilágosodott lélekre ráhangolódni mindenképpen hatásos gyakorlat. Ez az, amit az emberek kezdetben, vagy addig, míg nincs meg a képessége, hogy spirituálisan kibontakoztassa önmagát, tennie kellene. Ezért mondjuk azt, hogy ha nyugodt és csendes marad, és megengedi spirituális vezetője isteni gondolatainak, hogy Önbe hatoljanak, akkor elárasztja Önt a Béke. A ráhangolódásnak ez a fajtája nemcsak hogy hatásos és megfelelő gyakorlat, hanem elengedhetetlen is annak, aki egy spirituális mester irányítása alá helyezte önmagát.

Question: When we think another’s thoughts, we let ourselves tune in to his “psychic” agitations. However, if we tune in to one whom we believe to be grounded in the Source of his being, his soul, would this be a valid practice, at least until our own spiritual unfolding developed?

Sri Chinmoy: First of all, let us be clear about the use of the word “psychic.” As I use it, “psychic” is not a synonym for “occult”, but pertains to the psychic being. There is no agitation in the psychic being, which is a divine spark, to say the least. We usually let ourselves tune in to others’ vital or mental agitations. Certainly it is a valid practice to tune in to an enlightened soul. That is what one should do in the beginning or until one has the capacity to unfold oneself spiritually. That is why we say that if you remain calm and quiet and allow the divine thoughts of your spiritual Guide to enter into you, you will become flooded with Peace. This kind of tuning in is not only a valid and correct practice, but is essential for one who has placed himself under the guidance of a spiritual Master.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kamakura-peace-tree (1).jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (155-156), Sri Chinmoy esrajon játszik  Martin Van Buren High School-ban New Yorkban, 1982. március 9-én

Nem várunk el semmit

A békét csak akkor érhetjük el,

Ha nem várunk el semmit

A világtól,

Hanem csak adjuk, adjuk és adjuk

Feltétel nélkül,

Amink van, és amik vagyunk.

Peace we achieve

When we do not expect anything

From the world

But only give, give and give

Uncondiditionally

What we have and what we are.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n
Sri Chinmoy

 

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító Útitárs I rész (65), Onnes Home Peace Run: Afrikai tanítványok énekelnek

Meditáció és a sport

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditáció és sport között? Tudom, hogy a harcművészetekben, amit magam is sok évig gyakoroltam, van egy közvetlen kapcsolat, de ez más sportágak esetében is fennáll?

Sri Chinmoy: A sportban energiára, erőre és lendületre van szükségünk. Mikor meditálunk, nyugodttá és csendessé tesszük az elménket. Ha bennünk béke van, akkor hatalmas erőt nyerünk a belső életünkből. Azaz, ha van egy békés pillanatom, akár egy másodpercre is, akkor ez a béke biztos erőként jön hozzám, ha sportolok, akár futok, ugrok vagy dobok. Ez az erő majdnem rendíthetetlen, míg ha nyugtalanok vagyunk, akkor nincs ilyenfajta erőnk.

Nézze meg az elefántot. Az elefánt hatalmas erővel bír. Nem nyugtalan, akár egy majom, amelyik állandóan ide-oda ugrál. Ugyanez igaz ránk is. csak akkor lehetünk békések a külső életünkben, ha a belső életünkben egy elefánt erejével rendelkezünk. Az oroszlán nagyon békés. Aztán, ha történik valami, elkezd üvölteni. De az ereje az a béke, mellyel rendelkezik. Önbizalma van. De a majom és más állatok, akik különösen nyugtalanok, miféle békével rendelkeznek? A meditáció belső erőt ad nekünk. Ha egyszer rendelkezünk belső erővel, akkor feltétlenül sikeresek leszünk a külső életünkben.

Question: What is the relationship between meditation and sports? I know in martial arts, which is something I’ve done for many years, there is a direct relationship, but does it also exist with sports?

Sri Chinmoy: In sports we need energy, strength and dynamism. When we meditate, we make our mind calm and quiet. If inside us there is peace, then we will derive tremendous strength from our inner life. That is to say, if I have a peaceful moment, even for one second, that peace will come to me as solid strength in my sports, whether I am running or jumping or throwing. That strength is almost indomitable strength, whereas if we are restless, we do not have strength like that.

Look at an elephant. An elephant has tremendous strength. It is not restless like a monkey which is moving here and there. It is exactly the same for us. In our inner life if we have the strength of an elephant, then only in our outer life can we be peaceful. A lion is very peaceful. Then when something happens, he starts roaring. But its strength is the peace that it has. It has confidence. But a monkey and other animals that are very, very restless, what kind of strength do they have? Meditation gives us inner strength. Once we have inner strength, we are bound to be successful in our outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

shanti-sri-chinmoy
Shanti (Béke): Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (204),  Evening Stars Call Me: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

A béke megvalósítható

Kérdés: A huszonhét év alatt, amit ebben az országban töltöttél, mi volt a legnagyobb változás, amit láttál?

Sri Chinmoy: Úgy érzem, Amerika jobbá vált. Mikor először jöttem Amerikába, néhány amerikai képtelen módon akarta Istent megvalósítani. A hippik megformálták maguknak saját Istenüket, és a “szabadság” szót olyan sokféleképpen használták.  Most több fegyelmet látok előtérbe jönni. Amikor idejöttem, sok jó tulajdonságot láttam, de fegyelmet nem.

Most azt látom, hogy minden egyes emberi lény újra reménykedik a békében, és ez a békevirág kinyílik. Öt, tíz, tizenöt éve nem így volt. Ma nemcsak a szükségét érzi minden ember a békének, de azt is érzi, hogy a béke megvalósítható. Azelőtt ez lehetetlennek tűnt – olyannak, ami csak a Mennyben volt megtalálható. De ma függetlenül attól hogy hány komoly hibát követünk el, mennyit veszekszünk és harcolunk, érezzük, hogy létezik valami, amit békének neveznek, és az elérhető. Érezzük, hogy van itt valami isteni és beteljesítő, és erre nyitottak vagyunk. Ez a legnagyobb fejlődés, melyet az emberiség tesz, és ez adja nekem a legnagyobb megelégedést.

Question: During the twenty-seven years, that you have been in this country, what has been the biggest change, that you have seen?

Sri Chinmoy: I feel, America has changed for the better. When I first came to America, some Americans wanted to realise God in an absurd way. The hippies formed a God of their own, and the world ‘freedom’ was used in so many different ways: Now I see more discipline coming to the fore. When I came here, many good qualities I found, but I did not find discipline. 

What I am seeing now is, that each and every human being has a new hope for peace, and this peace-flower is blossoming. Five, ten, fifteen years ago it was not klike that. Today every human being not only feels the necessity of peace, but also feels, that peace is something attainable. Before it seemed impossible – it was something to be found only in Heaven. But today, no matter how many serious mistakes we are making, not matter how much we are quarrelling and fighting, we still feel, that there is something called peace, and that we can achieve it. We feel, something divine and fulfilling is there, and, that we are being prepared for it. This is the greatest progress, that humanity is making, and it is giving me the greatest satisfaction.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

imagine-peace-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye: Képzeld el a békét itt és most

Sri Chinmoy válaszol 18. rész (45-47), Sri Chinmoy a peace szót ismétli

Béke (12)

A béke

Nem a háború hiányát jelenti.

A béke

A harmónia, a szeretet, az elégedettség

És az egység megléte.

 

Peace does not mean 

The absence of war.

Peace means

The presence of harmony,

Love, satisfaction and oneness.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

evening peace
Sri Chinmoy festménye: Esti béke

Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs (47), Jharna-Kala Santhi Amar: Sri Chinmoy dalát a Silence and Sound együttes adja elő