Ne hasonlítgassatok!

Kérdés: Különböző spirituális Mesterektől olvasok, akikről azt mondtad, hogy megvalósították Istent.

Sri Chinmoy: Jó dolog spirituális Mesterekről, vagy spirituális Mesterektől olvasni, ha az növeli saját Mestered iránti odaadásodat. Gyerekkoromban és serdülő éveimben amikor Sri Ramakrishna mondásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról olvastam, az óriás mértékben megnövelte a szeretetemet Mesterem, Sri Aurobindo iránt. Amikor Sri Ramakrishna tanítványainak az írásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról szóló könyveket, amelyekben Káli Anya iránti szeretetét mutatják, az olyan nagy mértékben növelte a Sri Aurobindo és az Isteni Anya iránti odaadásomat.

Amikor spirituális könyveket olvastok más Mesterektől, vagy más Mesterekről, tudnotok kell, hogy olvasásotok fő célja az, hogy segítse odaadásotokat növelni saját utatok, a saját Mesteretek iránt. De ha belementek az összehasonlítgatásokba, és mondjátok: “Óh nem, az én Mesterem jobb és az ő Mestere rosszabb”, vagy “Ez a Mester valami jobbat mond, mint amit az én Mesterem”, vagy “Ez a Mester semmi, -az én Mesterem jobb, az én Mesterem magasabb”, akkor kezdődnek a problémák. Sokan összezavarodnak, amikor az összehasonlítgatások világába lépnek. Ne hasonlítgassatok, ne hasonlítgassatok!

Question: I have been reading about different spiritual Masters who you have said have realised Good.

Sri Chinmoy: It is good to read writings about spiritual Masters, or by spiritual masters, if it increases your devotion to your own Master. In my childhood and in my adolescent years, when I used to read Sri Ramakrishna’s sayings, or read about Sri Ramakrishna it immensely increased my love for my Master, Sri Aurobindo. When I used to read the writingsof Sri Ramakrishna’s diciples or book about Sri Ramakrishna showing his love for Mother Kali, that helped me so much to increase my devotion for Sri Aurobindo and Divine Mother. 

When you are reading spiritual books writen by other Masters or about other Masters, you have to know that the main purpose of your reading is to help your increase your devotion to your path, to your Master. But if you enter into comparison and say, “Oh no, my Master is better and his Master is worse, ” or “His path is better, mine is worse,” or, “This Master is saying something better than my Master,” or, “This Master is nothing-my Master is better, my Master is higher,” then problems start. Many people get confused when they enter into world of comparison. No comparison, no comparison!  

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy díjat vesz át az Isteni Anyától az asramban

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem. (83-85), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Reklámok

Sri Aurobindo a hitről

A hit egy szükséges eszköz, hogy elérjük a megvalósítást, mert tudatlanok vagyunk, és még nem ismerjük azt, amit keresünk, hogy megvalósítsuk; a hit valójában tudás, amely a saját megnyilvánulását megelőzőleg megsejteti a tudatlansággal önmagát, a hit a felkelő Nap első átszűrődő sugara.

Faith is a necessary means for arriving at realisation, because we are ignorant and do not yet know that which we are seeking to realise; faith is indeed knowledge giving the ignorance an intimation of itself previous to its own manifestation, it is the gleam sent before by the yet unrisen Sun.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri-aurobindo.gif
Sri Aurobindo

 

 


Sri Aurobindo: Levelek a Jógáról I/1 A Szupramentális evolúció (38), Sri Aurobindo – Dyulok Pijush: Sri Chinmoy dalát az Infinity’s Sky együttes adja elő

 

Eljön az idő

Eljön az idő,

Amikor elméd felszabadul

A tudatlanság béklyójából.

És akkor rájössz,

Hogy Isten

Egy óriási Részvét-Szív.

 

Sri Aurobindo 462. aforizmája:

Tudatlanságunkban olyanok vagyunk, akár a gyerekek, akik büszkék, hogy sikerül felegyenesedve és segítség nélkül járniuk, és túl lelkesek, hogy tudatában legyenek az anyjuk megtámasztó érintésének a vállaikon. Amikor felébredünk, hátratekintünk és látjuk, hogy Isten állandóan vezetett és támogatott minket.

 

There shall come a time

When your mind will be freed

From ignorance-fetters.

And then you will realise

That God is

A colossal Compassion-Heart. 

Sri Aurobindo 462. aphorism:

In our ignorance we are like children proud of our success in walking erect and unaided and too eager to be aware of the mother’s steadying touch on the shoulder.
When we wake, we look back and see that God was leading and upholding us always.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (6398), Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere

A Jóga nem az emberi elme egy modern találmánya, hanem a mi ősi és történelem előtti tulajdonunk. A Véda a mi legrégebbi, még használatos emberi dokumentumunk, és egy nézőpontból a Véda a Jógával kapcsolatos gyakorlati utalásoknak egy kiemelkedő gyűjteménye. Minden vallás egy virág, amelynek a Jóga a gyökere; az összes filozófia, költészet és a géniuszok művei tudatosan vagy nem tudatosan a Jógát eszközként felhasználják. Mi úgy hisszük, hogy Isten a világot a Jóga által teremtette, és a Jóga által fogja ismét Önmagába visszavonni. Jogah prabhavapjajau – Jóga a dolgok születése és elmúlása. Amikor Srí Krisna felfedi Ardzsunának a Teremtésének a nagyszerűségét, és a módszert, ahogyan azt a logikai ellentétek egybehangolásával a Lényéből teremtette, akkor azt mondja: „Paszja mé jogam aisvaram” – “Lásd meg az én isteni Jógámat”. Mi általában egy korlátozottabb jelentést tulajdonítunk a szónak; amikor használjuk vagy halljuk, akkor Patandzsáli rendszerének részleteire, a ritmikus légzésre, a jellegzetes ülésmódra, az elme koncentrációjára, az adeptus révületére gondolunk. Ezek azonban csak speciális rendszereknek a részletei. A rendszerek nem jelentik magát a dolgot, semmivel sem jobban, mint ahogyan egy öntözőcsatorna sem jelenti a Gangesz folyót. A Jógát végezhetjük anélkül, hogy a legkevésbé is gondolnánk a légzésre, bármely pózban vagy semmilyen pózban, a koncentráció bármilyen megkövetelése nélkül, teljes éber állapotban, gyaloglás, munka, evés, ivás, másokkal való beszélgetés közben, bármilyen elfoglaltságban, alváskor, álmodás során, tudattalanság, fél-tudatosság, kettős-tudatosság állapotában. A Jóga nem csodaszer vagy rendszer vagy rögzített gyakorlat, hanem magának az Univerzumnak a természetén alapuló folyamatnak egy örökkévaló valósága.

A Jóga lényegében azon a tényen nyugszik, hogy ebben a világban mi mindenütt egyek vagyunk, s mégis elválasztottak; lényünkben egyek vagyunk, s mégis elválasztottak, mindenféle embertársunkkal egyek vagyunk, s tőlük mégis elválasztottak, ezzel a végtelen létezéssel – amelyet Istennek, Természetnek vagy Brahmannak hívunk – egyek vagyunk, s tőle mégis elválasztottak. A Jóga általánosságban egy testben a léleknek az a képessége, hogy valóságos kapcsolatba lépjen más lelkekkel, önmaga részeivel, amelyek az ébrenléti tudat mögött vannak, a Természet erőivel és a Természet dolgaival, a Legfelsőbb Intelligenciával, Hatalommal és Boldogsággal, amelyek irányítják a világot, vagy magának ennek az egyesülésnek az érdekében, vagy pedig megnyilvánult lényünk, tudásunk, adottságunk, erőnk és gyönyörünk növelése vagy átalakítása céljából. Bármely rendszert, amely a belső lényünket és külső vázunkat ezen célkitűzések érdekében szervezi meg a Jóga egy rendszerének nevezhetjük.

– Sri Aurobindo

letöltés

Sri Aurobindo aforizmák

42. Azt mondják az Evangéliumok hamisítványok, hogy Krisna költők teremtménye. Adjunk akkor hálát Istennek ezekért a hamisítványokért és hajoljunk meg azon teremtők előtt.

99. A Szentírás szava tévedhetetlen; de mivel a szív és az érvelés magyarázatot akaszt a Szentírásra, ezért a hiba teret nyer.

sri-aurobindo