Ne hasonlítgassatok!

Kérdés: Különböző spirituális Mesterektől olvasok, akikről azt mondtad, hogy megvalósították Istent.

Sri Chinmoy: Jó dolog spirituális Mesterekről, vagy spirituális Mesterektől olvasni, ha az növeli saját Mestered iránti odaadásodat. Gyerekkoromban és serdülő éveimben amikor Sri Ramakrishna mondásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról olvastam, az óriás mértékben megnövelte a szeretetemet Mesterem, Sri Aurobindo iránt. Amikor Sri Ramakrishna tanítványainak az írásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról szóló könyveket, amelyekben Káli Anya iránti szeretetét mutatják, az olyan nagy mértékben növelte a Sri Aurobindo és az Isteni Anya iránti odaadásomat.

Amikor spirituális könyveket olvastok más Mesterektől, vagy más Mesterekről, tudnotok kell, hogy olvasásotok fő célja az, hogy segítse odaadásotokat növelni saját utatok, a saját Mesteretek iránt. De ha belementek az összehasonlítgatásokba, és mondjátok: “Óh nem, az én Mesterem jobb és az ő Mestere rosszabb”, vagy “Ez a Mester valami jobbat mond, mint amit az én Mesterem”, vagy “Ez a Mester semmi, -az én Mesterem jobb, az én Mesterem magasabb”, akkor kezdődnek a problémák. Sokan összezavarodnak, amikor az összehasonlítgatások világába lépnek. Ne hasonlítgassatok, ne hasonlítgassatok!

Question: I have been reading about different spiritual Masters who you have said have realised Good.

Sri Chinmoy: It is good to read writings about spiritual Masters, or by spiritual masters, if it increases your devotion to your own Master. In my childhood and in my adolescent years, when I used to read Sri Ramakrishna’s sayings, or read about Sri Ramakrishna it immensely increased my love for my Master, Sri Aurobindo. When I used to read the writingsof Sri Ramakrishna’s diciples or book about Sri Ramakrishna showing his love for Mother Kali, that helped me so much to increase my devotion for Sri Aurobindo and Divine Mother. 

When you are reading spiritual books writen by other Masters or about other Masters, you have to know that the main purpose of your reading is to help your increase your devotion to your path, to your Master. But if you enter into comparison and say, “Oh no, my Master is better and his Master is worse, ” or “His path is better, mine is worse,” or, “This Master is saying something better than my Master,” or, “This Master is nothing-my Master is better, my Master is higher,” then problems start. Many people get confused when they enter into world of comparison. No comparison, no comparison!  

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy díjat vesz át az Isteni Anyától az asramban

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem. (83-85), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Reklámok

Sport és spiritualitás

Kérdés: Mi a versenysport spirituális célja?

Sri Chinmoy: A célunk nem az, hogy a világ legjobb atlétáivá váljunk. A mi célunk az, hogy egészségesen tartsuk a testet, dinamizmust fejlesszünk és a vitálisnak ártatlan örömöt okozzunk. A versenysportban az elsődleges célunk nem az, hogy másokat legyőzzünk, hanem hogy állandóan túlszárnyaljuk magunkat. Hétköznap, ha barátainkkal futunk, megfigyelhetjük, hogy éppen ki a legjobb. Saját képességeinket nem tudjuk megfelelően értékelni, ha nincs valamiféle összehasonlítási alap. De nem azért versenyzünk hogy megverjünk másokat, hanem hogy saját képességeinket hozzuk elő. Tehetségünk legjavát akkor tudjuk elérni, ha mások is vannak körülöttünk. Ők sarkallnak bennünket arra, hogy teljesítőképességünk maximumát kihozzuk magunkból.  Őket pedig mi inspiráljuk, hogy kihozzák magukból a legjobbat. Ezért vannak a versenysportjaink.

Ha megtanuljuk az odaadó részvételt a versenysportokban, akkor valódi örömre és spirituális fejlődésre teszünk szert. Azonban ha egoista módon versenyzünk, akkor mind külsőleg, mind belsőleg szenvedni fogunk. Ebben az esetben, még ha az elsők vagyunk, akkor sem kapjuk meg Szuprím áldását, ha pedig ne győzünk, magunkat fogjunk átkozni.

Question: What is thespiritual purpose of competitive sports?

Sri Chinmoy: Our aim is not to become the world’s best athlete. Our aim is to keep to body fit, to develop dynamism and to give the vital innocent joy. In competitive sports, our primary aim should be not to surpass others but constantly to surpass ourselves. In the outer life, when we run with our friends, we are seeing who is actually the best. And we cannot properly evaluate our own capacity unless we have some standard of comparison. But we compete not for the sake of defeating others, but in order to bring forward our capacity. Our best capacity forward only when there are other people around us. They inspire us to bring forward our utmost capacity. This is why we have competitive sports.

If we can learn to participate in competitive sports devotedly, then we will get real joy and make real spiritual progress. But if we compete egotistically, then we are bound to suffer both inwardly an outwardly. In that case even if we stand first, we will not obtain blessings from the Supreme, and if we do  not stand first we will curse ourselves.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy az Anyától veszi át a tízpróba verseny első díját 1958-ban 

Sri Chinmoy: A test: az emberi nem erődítménye (33-35),  Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik adja elő