Komolyabb, megbízhatóbb és hatékonyabb eszközei

Kérdés: valamelyik könyvedben olvastam, hogy azt mondtad, tanítványaid egyike az angyali világból való volt. Helyesen értettem?

Sri Chinmoy: Igen.

Kérdés: Egy angyal miért ölt testet az emberi világban?

Sri Chinmoy: Az angyalok általában nem fizikai testben jönnek a földre. De szeretik, ha különböző tapasztalataik vannak. Külföldi vagyok, Indiából jöttem. Maradhattam volna Indiában, mert India tágas földrész. De azt az inspirációt kaptam, hogy jöjjek Amerikába. Ugyanez a helyzet az angyalok esetében. Az angyalok általában nem kívánnak a földre jönni, mert olyan kifinomultak, szépek és érzékenyek. Világunk tele van szenvedéssel, emberi testünket durva anyagból alkották, az övéké pedig angyali. Az angyalok olyan kifinomultak, szépek, olyan égiesek, hogy nem kívánják az emberi test szilárd anyagát magukra venni. Ugyanakkor néhány angyal azt mondja, „Nem, meg akarjuk kapni a földi élet tapasztalatát.” Lényegében tehát nem jönnek, de minden szabály alól van kivétel.

Kérdés: Valami bennük vonzza őket az emberi élethez?

Sri Chinmoy: Valami újat akarnak. Menni akarnak valamerre. Ehhez hasonlóan én is maradhattam volna Indiában, de valami újat kívántam Amerikától.

Kérdés: Mi olyat tud adni az emberi megtestesülés egy angyalnak, amivel még nem rendelkezett?

Sri Chinmoy: Ha az emberi tudatba lépnek, akkor komolyabb, megbízhatóbb és hatékonyabb eszközei lesznek Istennek. Tegyük fel, van egy kis kompod. Ha ezt a kompot meg akarod tartani, átviszel engem és még néhány embert a folyón. De ha óceánjáród van, emberek százait viheted. Miért jönnek a spirituális mesterek ebbe a világba? Maradhattak volna a lelkek világában. Azért jönnek, hogy emberek millióit szállítsák óriási óceánjáróikon. Az egyénen múlik tehát. Egy, esetleg két embernek akarsz segíteni, hogy jobbá váljon, vagy számtalan embert akarsz arra ösztönözni, hogy jobbá, megvilágosultabbá, beteljesedettebbé váljon. Onnan, ahol élnek, a Mennyből csak egy vagy két személlyel tudnak foglalkozni. De ha emberi testet öltenek, és számtalan embert inspirálnak, akkor nagyobb szolgálatot, végtelenül nagyobb szolgálatot tesznek Istennek.

 

Question: I have read in one of your books that you said one of your disciples was from the angelic world. Did I understand that correctly?

Sri Chinmoy: Yes.

Question: Why would an angel take incarnation in the human world?

Sri Chinmoy: Usually angels do not come to earth in a physical body. But they like to have different experiences. I am a foreigner; I come from India. I could have remained in India because India is a vast subcontinent. But I got the inspiration to come to America. It is exactly the same in the case of the angels. Angels usually do not want to come to earth because they are so subtle, beautiful and delicate. This world of ours is full of suffering and our human bodies are composed of gross matter, whereas theirs is angelic. Angels are so subtle, so beautiful, so ethereal, that they do not want to take on the solid mass of a human body. But again, some angels say, “No, we want to have the experience of earthly life.” So on principle they do not come, but every rule admits of exception.

Question: Something in them draws them to human life?

Sri Chinmoy: They want something new. They want to go somewhere. Similarly, I could have been satisfied in India, but I wanted to have something new from America.

Question: What would taking human incarnation add to an angel that they don’t already have?

Sri Chinmoy: If they enter into human consciousness, then they become more reliable, dependable and efficient instruments of God. Let us say you have a small ferry. If you want to keep that ferry, you can carry me and a few other people across the river. But if you have an ocean liner, you can take hundreds of people. Why do spiritual Masters come into this world? They could have remained in the soul’s world. They come into this world to carry millions of people in their big ocean liners. So it depends on the individual. Either you want to help one or two individuals to become good, or you want to inspire countless people to become good, illumining and fulfilling. From where they were in Heaven, the angels can deal with only one or two individuals. But if they take human incarnation and inspire countless people, then they are doing greater service, infinitely greater service to God.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

angyalok-angels


Sri Chinmoy válaszol 18. rész  (67-71), Amarar Gan: Sri Chinmoy dalát Shindu együttes adja elő

 

 

Reklámok

Angyalok

Amikor imám őszinte, egy angyalt hallok

amint a halhatatlanság dalát énekli.

Amikor meditációm mély, egy angyalt hallok,

amint a végtelenség zenéjét játssza.

When my prayer is sincere

I hear an angel singing a song of immortality.

When my meditation is deep,

I hear an angel playing the music of infinity.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

bird-sky-sri-chinmoy
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Angyalok (64), Nayan Khule: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes játssza