Isten nyíltan táplált

Isten nyíltan táplált

Könyörület-tengerével.

Nem táplálnád Őt akár titokban is

Szíved hála-cseppjeivel?

God openly fed you

With His compassion-Sea.

Will you not even secretly feed Him

With your heart’s gratitude-drops?

(Ha nem indulna a lejátszás,  kattints ide.)

jharna-kala-25-11-1984

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Virág-Lángok (162), A New World Of Peace: Sri Chinmoy dalát Jhallika adja elő

A kor nem számít

A KOR NEM SZÁMÍT,

Hacsak mosolyaidból és könnyeidből

nem hiányzik a nap sugara és a hold fénye.

AGE DOES NOT MATTER,

Unless your smiles and tears

are empty of sun-flames and moonbeams.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala5

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A kor nem számít (72), Chitte Biatha: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

A kötődésmentes cselekvés titka

A legfelsőbb filozófia az, hogy “Isten a cselevő és az, aki örömét leli a cselekedetben”, és ez teljesen igaz. Azonban itt a földön, a fizikai síkon, határozottan meg kell tennünk, ami érzésünk szerint a legjobb. Dolgoznunk kell, és meg kell tennünk mindent, ami szükséges. Minden módon el kell végeznünk a kötelességünket, amilyen jól csak tudjuk, hogy elérjük célunkat.

Néha megpróbáljuk munkánk eredményét lelki szemeinkkel látni, és lelki szemeink azt mutatják, hogy az eredmény kudarc lesz.Ha tudjuk, hogy az eredmény nem fog minket elégedetté tenni, akkor végtelenül nehéznek találjuk, hogy jól és lelkesedéssel dolgozzunk. Ha csak a sikerrel törődünk, akkor természetesen el fogunk bátortalanodni. De ennél a pontnál hibát követünk el, nem ismerjük a függetlenség igazi jelentését.

Reménnyel, lelkesedéssel és határozottsággal kell cselekednünk, és azt kell éreznünk, hogy bármi is történik, az nem a mi dolgunk. Amikor a cselekedetnek vége, az nem marad a kezeinkben. Amikor kiderül az eredmény, teljesen függetlenek leszünk tőle, akár elsők, akár utolsók vagyunk., akkor is boldogok leszünk, mivel cselekedetünk eredményét átadtuk Istennek.

Ha igazi örömet akarunk érezni,

Igazi békét és igazi isteni tulajdonságokat,

Akkor teljesen kötődésmentesnek kell lennünk.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-switzerland2 (1).jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei (132-133), Param Pitare: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Képesség

Kérdés: Ha valaki valamilyen területen tehetséges, ez azt jelenti, hogy a lelke eredetileg megkapta ezt a rejtett képességet, vagy azt, hogy sok életen át próbálta elérni, és azután sikerült?

Sri Chinmoy: A lehetőség mindenkiben ott rejlik, mint egy darab agyag. Amikor az egyik fazekas formázza meg, az edény magyon szép lesz, ha pedig egy másik fazekas készíti az edényt, az nem lesz olyan szép. Alapjában minden edény ugyanaz az agyag. Hasonlóképp, lélekben mind egyek vagyunk. De miközben az első fazekas formáz, megkérdezheted: “Miért formázta ezt a bizonyos edényt olyan tetszetősre?” Van abban a fazekasban valami, amit tudatos törekvésnek nevezünk. Minden más tekintetben az én lényegem, a te lényeged, mindenki más lényege teljesen azonos. De mikközben ez a bizonyos fazekas dolgozik, van benne valami, ami lehetőséget ad neki, hogy egyedit alkosson.

Tehát nem arról van szó, hogy valamely képesség már a kezdetektől fogva adott. Nem, mindenkinek az rendeltetett, hogy nagyon korlátozott szabadságot kapjon, és ez a teremtés kezdetétől fogva így van. Nos, ez a szabadság lehetőséget jelent. Van, aki spirituális életre használja ezt a lehetőséget, van aki zenére, még más költészetre és így tovább. Egyesek egyáltalán nem használják. De a képesség nem válik valósággá, amíg birtokosa felszínre nem hozza, és ki nem fejleszti.

Question: If someone is gifted in one area, does this mean that his soul was originally given this potentiality, or did he try to achieve this for many lives and then finally achieve it?

Sri Chinmoy: Potentiality everybody has, like a lump of clay. When one potter shapes it, the pot becomes most beautiful, and another potter makes a pot that is not so beautiful. The essence of both pots is the same clay. Likewise, in spirit we are one. But while the one potter is molding, you may ask, “ Why has he molded that particular pot so attractively?” There is something in that particular potter that is called conscious aspiration. In every other respect my essence, your essence, everybody’s essence remains the same. But while that particular potter is molding, there is something inside him which gives him the opportunity to make something unique.

So it is not that right from the beginning a particular potentiality was given. No, it was destined for each person to receive very limited freedom, which started right from the beginning of creation. Now this freedom means potential. Some use this potential for the spiritual life, some use it for music, some for poetry and so on. Some do not use it at all. But potentiality will not develop into reality unless and until it is brought to the fore and developed by its possessor.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

Sri-Chinmoy-Jharna-Kala-TC.jpg

Sri Chinmoy jharna kalat fest

 

 


Sri Chinmoy bölcsessége (305), Akashe Batase: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes játssza

Mi alkotjuk a világot

Te és én alkotjuk a világot azzal a rezgéssel, amit a világnak nyújtunk.

 

You and I create the world by the vibrations that we offer to the world.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

chinmoy-kyoto-92

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (198), Sri Chinmoy saját szerzeményét játssza

Vezethet tanítványokat a túlvilágról a Mester?

Kérdés: Vezethet a mester új tanítványokat miután elhagyta a földet?

Sri Chinmoy: Természetesen, ez lehetséges. Nézzük például Krisztust. A nagy mesterek, mint Krisztus, Krisna, Buddha, Rámakrisna és mások vezethetik, és vezetik is a követőiket. Szabad bejárásuk van a földtudatba függetlenül attól, hogy hol vannak.

Ugyanakkor ez a tanítványon múlik. Ha egy igazán első osztályú tanítványról van szó, aki mindig a mesterre gondol és a mesterre meditál, akkor a mesternek könnyebb vezetnie ezt a tanítványt. De ha a tanítvány negyed osztályú, aki állandóan világi gondolatokat és elképzeléseket forgat a fejében, akkor hogyan ismertetheti fel vele a mester a vezetését? Tehát a mester nagyságán és a tanítvány fogékonyságán múlik.

Question: Can a Master guide new disciples after he has left this earth? 

Sri Chinmoy: Certainly, it is possible. Look at the Christ, for example. Great Masters such as the Christ, Sri Krisna, the Buddha, Ramakrisna and others can and do guide their followers; they have a free access to the earth-consciousness no matter where they are.

Again, it depends on the disciple. If it is a real first-class disciple, who is always thinking of the Master and meditating on the Master, then it is much easier for the Masterto guide that disciple. But if it is a fourt-class disciple, who is all the time occupied with wordly thoughts and ideas, then how can the Master make him conscious of his guidance? So it depends upon the calibre of the Master, and the receptivity of the disciple.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

smile-83-sri-chinmoy

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy bölcsessége (188), Sri Chinmoy saját szerzeményét játssza

 

Lehetett volna

Ha bármikor szenvedést tapasztalsz, azonnal érezned kell, hogy lehetett volna végtelenül rosszabb is.

Whenever there is suffering, immediately you have to feel that it could have been infinitely worse.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattint ide.)

grace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (137), Khama karo: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő

Lehetséges a jógát és a saját vallásunkat együtt gyakorolni?

Kérdés: Megmaradhat az ember a saját vallásánál, és közben gyakorolhatja a jógát?

Sri Chinmoy: Ez nagyon is lehetséges. Valójában mindig könnyebb és biztonságosabb eleinte úgy gyakorolni a jógát, hogy az ember megmarad a saját vallásánál. De ha valaki a jóga gyakorlásával elérte Istent, akkor túllép a vallás határain. Az Isten-megvalósítás feltárja számára, hogy az egyes vallások nem mások, mint folyók, amelyek végül egybe kell olvadniuk a határtalan óceánnal. Minden egyes vallás végső célja az Isten-megvalósítás. A jóga itt is kétségtelenül segítőeszköznek számít azzal, hogy a véges emberi lényt elviszi a végtelen isteni Önvalóhoz.

A vallás inspiráció. A jóga törekvés. Az isteniség tökéletesség. Az inspiráció, a törekvés és az isteniség könnyen és gyümölcsözően virágozhat itt a földön, transzcendentális harmóniában.

Question: Can a person remain in his own religion and at the same time practice Yoga?

Sri Chinmoy: It is quite possible. It is always easier and safer, in fact, for one to practice Yoga at the beginning while remaining in his own religion. But once one has reached God by practicing Yoga, he transcend all barriers of religion. God-realization reveals to him that each religion is nothing but a river that ultimately has to merge into the boundless ocean. The ultimate aim of each religion is God-realization. Here also, Yoga comes as an inevitable aid, to transport the finite human being into the infinite divine Self.

Religion is inspiration. Yoga is aspiration. Divinity is perfection. Inspiration, aspiration and divinity can easily and fruitfully blossom here on earth in transcendental harmony.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-4-3-1976-6

Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy bölcsessége (411), Sundara Shib: Sri Chinmoy dalát a Shindu együttes adja elő

Légy kedves

Légy kedves, légy csupa együttérzés,

Mert minden emberi lény

Kénytelen önmaga ellen küzdeni.

 

Be kind, be all sympathy

For each and every human being

Is forced to fight againtst himself.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Birds-undated-90-CKG-1024x873.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs II (27), Amar jiban majhare: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő