A kis dolgok

A kis lélekteljes erőfeszítések

Nem csak egy jó keresőt teremthetnek,

Hanem Isten egy tökéletes eszközét is.

Little soulful efforts

Can make not only a good seeker

But also a perfect instrument of God. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated 417

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatás A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9786), Ai Ai Ai Bela Jai: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes játsza

Nem az elme hiánya

Nem az elme hiánya,

Hanem az elme nyugalma az,

Amire az elme birodalmán való

Túllépésre szükségünk van.

 

Not the absence of the mind

But the tranquillity of the mind

Is what we need

To go far beyond

The domain of the mind. 

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

3-2-1985-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (16157), Kripa Kare: Sri Chinmoy dalát Dinesh együttese adja elő

Menjetek túl a “szeretem, nem szeretem”-en!

Amikor az Ashramban éltem, nyers tojásokat kellett szállítanom egy kis ládikában az Anya kedvenceinek. Az Anya ráírta a tojásokra a kedvenc tanítványai nevét. Lehet, hogy én voltam az egyik. Bármikor elégedett volt velem, adott két nyers tojást. A nevemnek mindig ’Chin’-t írt. Mindenkinek a tojásokra volt írva a neve. Bicikliznem kellett ide, oda, mindenhova, hogy szállítsam őket. Vatta, vagy valami puha anyag volt a tojások körül, hogy ne törjem össze őket. Olyan sok helyre kellett bicikliznem!

Néha amikor az értelmemben éltem, azt gondoltam: „Mit csinálok, biciklizek egyik helyről a másikra?” Élveztem vajon? Ennek ellenére, mennyi odaadó szolgálatot hajtottam végre! Szeretem, vagy nem szeretem: ha nem szereted, akkor is meg kell tenned. Szerencsére soha nem ejtettem le a tojásokat! Én mondom nektek, nem számít, hogy van hozzá kedvem, vagy nincs hozzá kedvem. Szerettem a tojásokat egyik helyről a másikra vinni? Boldogan kellett csinálnom, és most megvan az eredménye. Nektek ugyanígy kellene szolgálnotok.

Kérdés: Guru, csináltad, de nem szeretted?

Sri Chinmoy: Az isteni eredmény eljött. Esetemben én tisztában voltam a magasságommal. Esetetekben talán kicsit lejjebb van a spirituális magasságotok. Miért csináltam? Mert Sri Aurobindo mondta az Anyának, hogy ezt kell tennem, és ilyen volt a szeretetem Sri Aurobindo iránt. Sri Aurobindo az Anyát a Shakti-jaként fogadta el. Talán fizikai értelmem először nem elsőre ezt a munkát, de amint az Anyára gondoltam, megkérdeztem magamtól: „Ki kit képvisel? Ő Sri Aurobindo-t képviseli.” Amikor Sri Aurobindóra gondoltam, az értelmem leállt.

Ezután, mindenen túl kellett mennem. A Legfennsőbbhöz kellett mennem. A fizikai azt mondta: „Nem tudom csinálni! Nagyon nehéznek tartom.”, Így Supreme-hoz mentem, Amint Supreme-hoz mentem, vége lett a panaszaimnak! Talán néha hibáztam; nem csináltam boldogan, vagy vidáman. De az Isteni Anya kényszerített, hogy csináljam. Tanulóként olykor kudarcot vallottam; de szerencsére védelem alatt álltam, mert az Isten-megvalósításom a zsebemben volt!

Ezt a munkát huszonöt, huszonhat éves koromban végeztem. Tizenkettő vagy tizenhárom éves koromra jól tudtam, hogy ki és mi vagyok. Először tudnod kell, ki vagy. Utána tudod ledönteni, hogy valamit megtégy vagy ne tedd meg. Most még nem jutottál el arra a spirituális szintre, amellyel én akkor rendelkeztem. Ez volt a tapasztalat, amit Sri Aurobindo és az Anya adott nekem még úgy is, hogy ismerték a szintemet. Ez a módja, ahogy a spirituális Mesterek megpróbálnak rávenni, hogy szakítsatok a „szeretem és nem szeretem”-etekkel. Szolgálatot végezhettek boldogan, vidáman. Menjetek túl a „szeretem és nem szeretem”-eteken! Akkor rengeteg, rengeteg spirituális fejlődést fogtok elérni – rengeteget! Ekkor a fejlődés gyors lesz. Máskülönben nagyon bonyolult.

Fivérem szanszkrit tudós volt, egy nagy tudós. Az ő munkája az volt, hogy nehéz, nehéz edényeket cipelte konyhából az ebédlőbe. Kb. ötven méterre. Olyan nehéz zöldséges, curry-s és más fazekak voltak. Az ő feladata volt, hogy vigye őket. Nagy tudós volt, és ezt a munkát kapta. Majd banánokat kellett mosnia. Neki és még valaki másnak kellett minden nap a banánokat megmosni.  Az Ashramban olyan sokan voltak, akiknek nem kellett iskolába járniuk, mégsem kellett ilyen munkát végezniük. Bátyámnak kellett mosnia a banánokat, és cipelni a nehéz, nehéz fazekakat. Ez volt az Anya utasítása: meg kellett tennie. A Sri Aurobindo Ashramban lehettél professzor, lehettél tudós, ennek ellenére megkértek, hogy mossál banánokat. Az első dolog, ami történt az volt, hogy az Ashram megváltoztatta a foglalkozásodat. Megint csak azt mondom, menj túl a „van hozzá kedvem, nincs hozzá kedvem” álláspontodon!

 

When I lived in the Ashram, raw eggs I had to deliver in a small casket to twenty of the Divine Mother’s favourites. The Mother would write the names of her favourite disciples on the eggs. Perhaps I happened to be one of those. Whenever she was pleased with me, she used to give me two raw eggs. For my name, she would always write ‘Chin’. Everybody’s name was written on the eggs. I had to cycle here, there and everywhere to deliver them. There was cotton or something soft around the eggs, so that I would not break them. I had to go to so many places on my bicycle!

Sometimes, when I was living in the mind, I thought, “What am I doing, cycling from place to place?” Did I enjoy it? Yet, how much devoted service I performed! Like or dislike: if you do not like it, you have to do it anyway. Luckily I never dropped the eggs! I am telling you that likes and dislikes do not matter. Did I like to take eggs from here to there? I had to do it happily, and now I have the results. You should also serve in the same way.

 Question: Guru, you did it, but you did not like it?

Sri Chinmoy: The divine results came. In my case, I knew my height. In your case, your spiritual height is perhaps a little lower. Why did I do it? Because Sri Aurobindo told the Mother that I had to do it, and my love for Sri Aurobindo was like that. Sri Aurobindo accepted the Mother as his Shakti. My physical mind may not have welcomed this job at first, but as soon as I thought of the Mother, I asked myself, “Who is representing whom? She is representing Sri Aurobindo.” When I thought of Sri Aurobindo, my mind stopped.

Then again, I had to go beyond everything. I had to go to the Supreme. The physical said, “I cannot do it! I find it very difficult,” so I went to the Supreme. Once I went to the Supreme, my complaints were finished! Perhaps sometimes I failed; I did not do it happily or cheerfully. But the Divine Mother compelled me to do it. As a student, I may at times have failed; but luckily I was saved because my God-realisation was inside my pocket!

This delivery job I did when I was twenty-five or twenty-six years old. By the time I was twelve or thirteen, I knew well who I was and what I was. You have to know what you are first. Then you can decide to do something or not to do it. Right now, you have not come to that spiritual standard, the standard that I had at that time. This was the experience Sri Aurobindo and the Mother gave me, even knowing my standard. This is how spiritual Masters try to compel you to break your likes and dislikes.

You can do service happily, cheerfully. Go beyond your likes and dislikes! Then you will make tremendous, tremendous spiritual progress — tremendous! At that time progress becomes fast. Otherwise, it is very difficult.

My brother was a Sanskrit scholar, a great scholar. His job was to carry heavy, heavy pots from the kitchen to the dining hall, about fifty metres. They were so heavy — vegetable pots, curries and all that. His job was to carry them. He was a great scholar, and that was the job he got. Then he had to wash bananas. He and somebody else had to wash the bananas every day. At the Ashram there were so many people who had not gone to school, even, but they did not have to do that kind of job. My brother had to wash the bananas and carry heavy, heavy pots. It was the Mother’s order: he had to do it. At the Sri Aurobindo Ashram, you could be a professor, you could be a scholar, and they would still ask you to wash bananas. The first thing that happened was that the Ashram changed your profession. Again I say, go beyond your likes and dislikes!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

chinmoy_with_bicycle.jpg

Sri Chinmoy biciklivel


Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem (39-43), Sri Chinmoy saját műveit énekli és adja elő csellón a Silence Speaks című CD-ről.

Kimegyek – bejövök

Amikor kimegyek, az emberiség nevet gyenge Isten-szolgálat-lépéseimen.

Amikor bejövök, Isten mosolyog gyenge Isten-törekvés-próbálkozásaimon.

 

When I go out, mankind laughs at my feeble God-service-steps.

When I come in, God smiles at my feeble God-aspiration-attempts.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

80. oldal

Radha Honig rajza a Kimegyek – bejövök könyvből


Sri Chinmoy: Kimegyek – bejövök (80), O Absolute Father Supreme, You Have Come to… : Sri Chinmoy saját szerzeményét játsza

Fokozatosság

Kérdés: Mi a legjobb módja annak, hogy vegetariánus legyen, aki hozzá van szokva a hús- és halevéshez?

Sri Chinmoy: A legbiztosabb és legbiztonságosabb mód, ha fokozatosan kezd hozzá. Az egyik tanítványom naponta hatszor ivott teát, így arra kértem, hogy tegye csak ötször. Egy hónappal később pedig arra, hogy csökkentse le napi négyre. Végül teljesen leszokott róla. A komoly dolgokat fokozatosan kell elérni. Ha egyszerre hagyott volna fel vele, lehet, hogy komolyan beteggé tette volna. Ha a test nem elég erős, bármilyen hirtelen változtatás a szokásain súlyos támadást intézhet az egészsége ellen.

Question: What is the best way to become a vegetarian if one is accustomed to eating meat and fish?

Sri Chinmoy: The safest, surest way is to start gradually. A disciple of mine used to drink tea six times a day, so I asked him to drink it five times, then after a month I told him to reduce it to four times. Eventually he stopped completely. Serious things must be done gradually. If he had stopped all at once, he might have suffered from some serious disease. If the body is not strong, any sudden change in its habits can cause a serious attack upon one’s health.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1-3-1987-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy:   A test: az emberi nem erődítménye (98), He Param Pita: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Lerövidítheted az utat

Az Örökkévalósághoz vezető utat

Lerövidítheted,

Ha mindent

Isteninek tekintesz,

És minden embert

Igazság-keresőnek

És Isten-szeretőnek.

 

You can shorten the road To Eternity,

If you can take everything

As divine

And every man

As a truth-seeker

And a God-lover

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1995-chinmoy-canberra-1.jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Az Isteni Hős (54), Blended in the Delight of Flowers: Sri Chinmoy saját dalát játsza

 

 

 

 

Erő helyett egység

Az embernek számtlan vágya van. Amikor nem teljesülnek a vágyai, akkor magát átkozza; úgy érzi hogy ő egy reménytelen és tehetetlen kudarc. Vágyai gyümölcseivel próbálja igazolni földi létezését. Úgy gondolja, vágyainak kielégítésével képes lesz bizonyítani, hogy magasabb rendű a többieknél. De, jaj neki! Elbukik, már elbukott és a jövőben is el fog bukni. Isten eljön hozzá, és azt mondja: “Gyermekem nem vagy reménytelen eset. Nem vagy tehetetlen. Hogyan is lehetnél reménytelen eset? A mindig ragyogó és mindig beteljesítő Álmommal Én benned növekszem. Hogyan is lehetsz tehetetlen? Végtelen Képességként Én benned vagyok.”

Ekkor az ember megpróbál valami mást tenni, hogy bizonyítsa felsőbbrendűségét. Megpróbálja erejét erőszakosan és agresszíven felhasználni. Felsőbbrendűségéből örömet akar nyerni. Be akarja bizonyítani a világnak, hogy fontos. Bármilyen eszközt felhasznál, hogy bebizonyítsa kiválóságát, s a lelkiismerete nem zavarja őt. Isten, az Ő végtelen Nagylelkűsége következtében, ismét jön és így szól: “Ez egy rossz megoldás. Nem tudod a világnak bebizonyítani, hogy utánozhatatlan és páratlan vagy. Ami után, a felsőbbrendűségeden keresztül, te valójában sóvárogsz az az öröm, a határtalan öröm. Ez a határtalan öröm azonban sohasem lesz a tiéd, hacsak nem ismered a titkok titkát. És ez a titok a te elválaszthatatlan egységed minden egyes emberi lénnyel a földön.”

Ekkor Isten megmondja az embernek, hogy Ő csak azért erős, boldog, beteljesült, mert teljes mértékben egy minden emberi lénnyel, az egész világegyetemmel. Valaki csak akkor lehet igazán boldog, amikor teljesen eggyé vált a világ többi részével. És ez a boldogság az embert a semmihez sem hasonlítható lélekké teszi a földön. Nem a hatalom az, amely felsőbbrendűvé tesz minket, vagy amely azt érezteti velünk, hogy felbecsülhetetlenek vagyunk; a mi összehasonlíthatatlan egységünk Istennel és az Ő teremtésével az, amely megérezteti ezt velünk. Másoknak nem azért van szüksége ránk, mert hatalmunk van; nem, másoknak a mi lelkünk egységére van égetően szükségük. A léleknek ezt az egységét megvilágosult és transzformált módon kell belevinni a fizikai rész, a vitális elme egységébe.

Csak akkor vagyunk nagyok, nagyobbak és legnagyobbak, amikor tudatosan érezzük az egységünket az egész világgal. Isten alig várja, őszintén alig várja, hogy bebizonyítsa az egész világnak, hogy az Ő törekvő, hű és odaadó gyermekei az Ő határtalan Büszkeségei. Nekünk nem kell bizonyítanunk, hogy mink van, és hogy mik vagyunk. Isten ég a vágytól, hogy bebizonyítsa a világnak hogy mivel rendelkeznek, és hogy mik az Ő törekvő gyermekei, akik Neki ajánlották fel, Neki szánták, neki adták magukat.

Isten el fogja végezni a feladatát bennünk, általunk és értünk. Próbáljuk meg mi is elvégezni a mi feladatunkat. Próbáljuk meg itt a földön és ott a Mennyben tudatosan érezni elválaszthatatlan egységünket minden egyes emberi lénnyel.

Az, amit Abraham Lincoln mondott a hatalomról, tagadhatatlanul igaz: “A csapásokat minden ember el tudja viselni; de ha az ember jellemét akarjuk vizsgálni, akkor adjunk neki hatalmat.”

Azoknak, akik az egész világgal próbálnak egységet érezni, Winston Churchillnek van mondanivalója: “Nincsen értelme azt mondani, ‘Minden tőlünk telhetőt megteszünk.’ Azt a tevékenységet, amely elengedhetetlen, sikeresen kell végrehajtani.”

Szívünk őszintesége sohasem hibázik. Lelkünk törődése sohasem hibázik. Istenünk Részvéte sohasem hibázik. Amikor szívünk lélelteljes, lelkünk akkor gyümölcsöző, Isten pedig akkor jelentőségteljes.

A  State University of New York at Oswego; Oswego, New York, USA egyetemen 1969. október 1-én elmondott beszéd.

 

Man has countless desires. When his desires are not fulfilled, he curses himself; he feels that he is a failure, hopeless and helpless. He wants to prove his existence on earth with the fruits of his desires. He thinks that by fulfilling his desires he will be able to prove himself superior to others. Yet, alas! He fails, he has failed and he shall fail. But God comes to him and says, “My child, you have not failed. You are not hopeless. You are not helpless. How can you be hopeless? I am growing in you with My ever-luminous and ever-fulfilling Dream. How can you be helpless? I am inside you as Infinite Power.”

Then man tries to discover something else in order to prove his superiority. He tries to exercise his power violently, aggressively. He wants to derive joy from his superiority. He wants to prove to the world that he is important. In order to prove his eminence, he adopts any means and his conscience does not bother him. God, out of His infinite Bounty, again comes to him and says, “This is a wrong choice. You cannot prove to the world that you are matchless, unique. What you actually crave from your superiority is joy, boundless joy. But this boundless joy will never be yours unless you know the secret of secrets. And that secret is your indivisible oneness with each human being on earth.”

Then God continues. He says that He is strong, He is happy, He is fulfilled just because He is totally one with each human being, with the entire universe. Only when one is totally united with the rest of the world can one truly be happy. And this happiness makes a man the unparalleled soul on earth. It is not power that makes us superior or makes us feel that we are priceless; it is our matchless oneness with God. Others do not need us because we have power. No, others badly need our soul’s oneness. And this soul’s oneness has to be brought into the oneness of the physical, the vital and the mind in an illumined and transformed way. We are great, we are greater, we are greatest only when we consciously feel our oneness with the entire world. And God is eager, He is sincerely eager to prove to the entire world that His aspiring, dedicated, devoted children are truly His boundless Pride. We do not need to prove what we have and what we are. God is eager to prove to the world what His aspiring children, His dedicated, devoted, surrendered children have and are.

God will fulfil His task in us, through us, for us. Let us also try to fulfil our task. Let us try to have the conscious feeling of our indivisible oneness with each human being here on earth and there in Heaven.

What Abraham Lincoln says about power is undeniably correct: “Nearly all men can stand adversity; but if you want to test a man’s character, give him power.”

And to those who are trying to feel oneness with the entire world, Winston Churchill has something to say: “It is no use saying, ‘we are doing our best’. You have got to succeed in doing what is necessary.”

Our heart’s sincerity never fails. Our soul’s concern never fails. God’s Compassion never fails. When our heart is soulful, our soul is fruitful, our God is meaningful.

State University of New York at Oswego;
Oswego, New York, USA
1 October 1969

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

19-11-1985-sri-chinmoy (1)_HD.jpg

Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: Kelet fénye a nyugat értelméhez (55-56), Omnipotence-Poise: Sri Chinmoy zongorázik

Kis dolgok

Mindannyiunknak

Kis dolgokkal kell kezdeni.

Egy napon

A véges szívében fog

Mosolyogni a végtelen,

Tökéletesen és beteljesítőn.

We all must start

With small things.

It is inside the heart of the finite

That one day

The Infinite will smile

Perfectly and satisfactorily. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

joy-sri-chinmoy.jpg

Joy: Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorazatból (15953), Sethai Ami: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes játsza

Mit teszel?

Atyám, Óh Atyám, mit teszel

Itt a szívemben?

“Kozmikus Álmomat álmodom.”

“Lányom, Óh lányom, mit teszel

Itt az elmémben?”

Újból és újból próbállak rábeszélni,

Hogy mindig gondolj rám.

 

What do you do?

Father, O Father, what do You do

Here in my heart?

“I dream My cosmic Dream.”

“Daughter, O daughter, what do you do

Here in My Mind?”

I plead with You again and again

To keep my always in mind.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-28-6-1986-3-e1350223186146-1

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: A halhatatlanság tánca, Father, O Father: Silence-hearts együttes Sri Chinmoy dalát adja elő

 

 

Hatha jóga, nyugati sport

Kérdés: Azt hallottam a Sankaracsárja tradíció néhány tanítójától, hogy a jóga ászánák (testhelyzetek) azért jók, mert lecsökkentik a test anyagcseréjét, és segítenek lefektetni a meditáció alapjait. De a futás vagy a nyugati sportok úgy tűnik, egy másik irányba mennek. Nem így látja ezt?

Sri Chinmoy: Nem, nem, nem, mivel magam is gyakoroltam ezeket. Csupán arról van szó, hogy a hatha jóga a gondolkodás indiai módja, és volt idő, mikor bármit is tettek a nyugatiak, az rossz volt, és bármit tettünk mi, indiaiak az jó volt. Bizonyos ideig az indiaiak számára nehéz volt bármi jót is látni a Nyugatban. Így az indiai elmélet az volt, hogy az ászánáik messze a legjobbak, és a valóság megközelítésének a nyugati módja rossz.

Nos, el kívánom mondani, hogy létre kell jöjjön egy egyesülés a nyugodt, csendes és békés indiai szellemiség és a dinamikus nyugati szellemiség között. Egyként kell tekinteni rájuk. Az indiaiak azt gondolják, hogy a Nyugat csupa nyugtalanság, ami nem igaz. Ugyanakkor a Nyugat azt gondolja, hogy India teljesen szegénységtől súlytott, és hogy az indiaiak lusták, ami szintén nem igaz. Mindkét oldal eltúlozza a tényeket.

Amikor a Nyugatra gondolunk, akkor a Nyugat jó tulajdonságára kell gondolnunk, ami a dinamizmus. És amikor a Keletre, mondjuk, Indiára gondolunk, akkor a csendességre kell gondolnunk. Olyan ez, mint az óceán. A felszínen ott vannak a hullámok és az áramlatok, csupa dinamikus mozgás, és lent a mélyben az óceán békés. Nem tudjuk elválasztani a hullámokat a mélyben lévő csendtől. Ezek együtt járnak. A dinamizmus és a béke együtt kell járjon. Ha néhányan úgy érzik, hogy az indiai ászánák gyakorlásával békés érzést nyernek, akkor igazuk van. Ugyanakkor a futással és ugrással, a testedzéssel dinamizmust nyerhetünk; különben a dolog teljesen egyoldalú lesz. Így a dinamizmus és a nyugalom együtt kell járjanak, mint egyazon érme egyik és másik oldala.

Keletről, Nyugatról még olvashatsz bejegyzést itt és itt  is.

Question: I have heard from some teachers in the Shankaracharya tradition that yoga asanas are good because they lower the metabolism of the body and help lay the foundation for meditation. But running, or Western sport, would seem to be in the other direction. You do not see it in this way?

Sri Chinmoy: No, no, no, because I have practised these things. It is only that hatha yoga is an Indian way of thinking and there was a time when whatever the Westerners did was very bad and whatever we Indians did was always good. For some time it was difficult for Indians to see anything good in the West. So the Indian theory was that our asanas are by far the best and the Western way of approaching the reality was wrong.

Now I wish to say that there should be a combination of the Indian spirit, which is calm, quiet and tranquil, and the Western spirit, which is dynamic. We have to take them as one. The Indians think that the West is all restlessness, which is not true. And again, the West thinks that India is all poverty-stricken and Indians are lethargic, which is also not true. Both sides exaggerate the facts.

When we think of the West, we have to think of the good quality of the West, which is dynamism. And when we think of the East, let us say India, we have to think of calmness. It is like the ocean. On the surface there are waves and surges, it is all dynamic movement, and down at the bottom it is peaceful. We cannot separate the waves from the tranquillity which is at the bottom. They have to go together. Dynamism and peace must go together. If some people feel that by doing Indian asanas they will get a peaceful feeling, they are correct. But again, by running and jumping and taking physical activities we can acquire dynamism, otherwise it will be all one-sided. So dynamism and tranquillity must go together, like the obverse and reverse of the same coin.

Show this.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

sri-chinmoy-carl-lewis

Carl Lewis és Sri Chinmoy együtt fut

 


Sri Chinmoy: A külső futás és a belső futás (185) Onness-Home Peace Run: Sri Chinmoy dalát afrikai tanítványok éneklik