Felemeled mások tudatát

Törekszel.

Ez azt jelenti, hogy felemeled

Azok tudatát,

Akik körülötted vannak.

 

You are aspiring.

That means you are lifting up

The consciousness

Of those who are around you.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated259-sri-chinmoy

Sri Chinmoy rajza

 


 

Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9725), Shesh Kathati:Sri Chinmoy dalát  a Temple Song Hearts együttes adja énekli

Reklámok

Szív-kert

Minden törekvő szív

Egy új hajnal

Isten új világában.

 

Csodálni egy másik törekvő szívet,

Annyit tesz, mint megnövelni

Saját szív-kertünk illatát.

 

Minden törekvő szív

Az Egyről álmodik,

Aki az Örökkévalóság és Végtelenség

Szeretete.

 

Each aspiring heart

is a new morning

In God’s new world.

To appreciate another aspiring heart

Is to increase the fragrance

Of one’s own heart-garden.

 

Each aspiring heart

Dreams only of the One

Who is Eternity’s and Infinity’s love.

https://drive.google.com/open?id=0B-L3Y1oTM4RTaGV1OTd1Q3dJMzQ

birds copy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Szív-kert (30, 31, 33), Ami Chinmoy Mangalamoy: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Szálljatok szembe a régi szokásaitokkal

Kérdés: Hogyan tudunk megszabadulni istentelen tulajdonságainktól?

Sri Chinmoy: Ha azt tudjátok érezni, hogy nem harminc-, negyven-, vagy ötvenévesek vagytok, hanem csak hétévesek, akkor egy szempillantás alatt rengeteg rossz tulajdonságotoktól megszabadulhattok. A depressziót, a frusztrációt, a kételyt, a tunyaságot, a letargiát, és különösen az engedetlenséget úgy elhajíthatjuk, mint egy szakadt ruhát.

A tanítványok istentelen tulajdonságai közül legrosszabb az engedetlenség. Egy hétéves kislány vagy egy hétéves kisfiú számára nem lehetetlen feladat szeretni az édesapját és szót fogadni neki. Tizennégy, tizenöt éves korig az engedelmesség természetes és spontán. Az engedetlenség úgy tizenhét, tizennyolc éves korban kezdődik. Ahogy az emberek elérik a húszéves kort, megfeledkeznek az engedelmességről. Negyven-, ötvenéves korára mindenki a saját életét éli. Mindössze néhány nagyon szerencsés tanítvány őrizte meg engedelmességét azután, hogy elérte a húszéves kort. Az ő esetükben szerencsés vagyok, és ők is szerencsések.

Minden Isteni tulajdonság közül az engedelmesség a legfontosabb. Ha a belső és külső világban egyaránt szót fogadtok a lelketeknek –legmagasabb részeteknek-, akkor szeretni fogjátok Istent, odaadjátok magatokat Istennek, és feltétel nélkül átadjátok magatokat Istennek. A tanítványok összes jó tulajdonsága egyetlen forrásból származik, és ez az engedelmesség. Az engedelmesség olyan, mint a fa gyökere; a gyökérből először hajtás fejlődik, majd virágoktól és gyümölcsöktől roskadozó fa. Gyökér híján semmi sem jöhet létre.

Megfigyeltem, hogy az idős kor sok tanítványom értelmébe belépett. Állandóan úgy gondolkodnak, mint egy idős ember. Szálljatok szembe a régi eszméitekkel, régi gondolataitokkal, régi szokásaitokkal. Vessétek el a régi életmódotokat! Ha őszintén hétéves kislánynak vagy kisfiúnak tudjátok érezni magatokat, akkor azonnal rengeteg méreg hagyja el az értelmeteket, és képesek lesztek elmenekülni az értelem-dzsungelből. Lelkesedés és öröm hatja át életeteket, és különleges szeretettel fordultok Isten és a spirituális Mesteretek felé. Mindennap új színben látjátok életeteket, és édes, édesebb, legédesebb tulajdonságaitokat tudjátok újból előhozni.  Ekkor kinyíltok, mint egy virág, sziromról sziromra. Ha azonban továbbra is azt gondoljátok, hogy harminc-, negyven-, ötven-, hatvan-, hetvenévesek vagytok, látni fogjátok, hogy szív-kertetek virágai elhervadnak; nem lesztek mások, mint elszáradt virágok. Egy hétéves gyermek számára nincs kétely, depresszió, frusztráció és negatív dolgok. A gyerek csak ugrándozik örömében, és önfeledten játszik szív-kertjében.

Question: How can we get rid of our undivine qualities?

Sri Chinmoy: If you can feel that you are not thirty or forty or fifty years old, but only seven years old, you will be able to discard so many of your bad qualities in the twinkling of an eye. Depression, frustration, doubt, idleness, lethargy and, especially, disobedience, you will be able to cast aside like old, torn clothes.

Disobedience is the worst of the disciples’ undivine qualities. For a little girl or a little boy of seven to love the father and obey the father is not an impossible task. Up to the age of fourteen or fifteen, obedience is natural and spontaneous. Disobedience usually starts at the age of seventeen or eighteen. Once people reach the age of twenty, forget about obedience! Then, when they reach forty or fifty, they lead their own life! Only some very lucky disciples have maintained their obedience after they have reached the age of twenty. I am lucky and they are lucky.

Of all the divine qualities, obedience is supremely important. If you have real inner and outer obedience to your soul, to your highest part, then you will love God, you will devote yourself to God and you will surrender unconditionally to God. All the disciples’ good qualities come from one source and that is obedience. Obedience is like the root of the tree; from the root there comes a tender plant, and eventually a most beautiful tree with countless flowers and fruits. But if there is no root, nothing will grow.

I have observed that old age has entered into the minds of many of my disciples. They are constantly thinking in an old way. You have to challenge your old ideas, old thoughts and old habits. Discard your old way of life! If you can feel sincerely that you are a seven-year-old girl or boy, so much poison that is inside your mind will disappear and easily you will be able to escape from your mind-jungle. Such enthusiasm and joy will enter into your life, and such love you will have for God and for your spiritual Master! Every day you will see your life in a new way and your sweet, sweeter, sweetest qualities you will be able to bring forward once again. At that time, you will blossom like a flower, petal by petal. But if you continue to think that you are thirty or forty or fifty or sixty or seventy, you will see that all the flowers in your heart-garden are withered; you will be nothing but a completely dead flower. For a seven-year-old child there is no doubt, no depression, no frustration, no negativity. The child is just jumping with joy and playing and playing in his heart-garden.

https://drive.google.com/file/d/0B-L3Y1oTM4RTWktBVUxOcllWRnc/view?usp=sharing

Sri-Chinmoy-Jharna-Kala5.jpg

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy válaszol 6. rész(42-43), Sri Chinmoy dalait Shamita adja elő a 2014. március 27-i németországi Lélek Dalai koncerten

Ha Isten elégedett veled

Ha Isten elégedett veled,

Szándékosan talán nem teljesíti

Minden vágyad.

Ha rendkívül elégedett veled,

Akkor talán teljesíti

Néhány vágyad.

De ha teljesen elégedett veled,

Akkor egyetlen földhözkötött

Vágyad se fogja teljesíteni.

Mert azt akarja, hogy osztozz vele

Végtelenségének nyílt Gyönyörében.

 

If God is pleased with you,

Deliberately He may not fulfil

All your desires.

If He is extremely pleased with you,

Then He may fulfil

Some of your innocent desires.

But if He is completely pleased with you,

Then He is not going to satisfy

Even one earthbound desire of yours,

For He wants you to be a co-sharer

Of His Infinity’s free Delight.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-Undated-263-1024x791.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (2300), a 2014. augusztusi All Local NY előadás,

Rendetlenség

Kérdés: A tisztasággal kapcsolatban van egy kérdésem. Ha az emberek rendetlenül hagyják ott az otthonukat, az befolyásolja a tudatukat?

Sri Chinmoy: Soha nem értek egyet a rendetlenséggel. A belső világ a jobb kezed, a külső világ a bal kezed. Ha valakinek rendetlen a szobája, lezuhanyozik, és a Centerbe megy, akkor ő csak félig tiszta. Magával viszi lakásának a tisztátalanságát. A legjobb tehát mind a kettő: tisztán tartani a lakást, és odafigyleni a személyes tisztaságra.

Question: I have a question on cleanliness. If people leave their houses untidy, does it affect their own consciousness?

Sri Chinmoy: I never approve of this. The inner world is your right hand and the outer world is your left hand. If somebody keeps his room unclean, if he then takes a shower and goes to the Centre, still that person is only half clean. That person will carry the uncleanliness of his house with him. So the best thing is to do both: to keep the house clean and also to observe personal cleanliness.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

images (30).jpg


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? (99), Sri Chinmoy esrajon saját szerzeményeit játsza

 

 

Tízezerből egy

Kérdés: A jövőben az embereknek mindig törekednie kell majd, mint nekünk? Vagy az adott pont után már nem születnek emberek a földre?

Sri Chinmoy: Továbbra is meg fogunk születni, és a fejlődés folytatódni fog. Most emberi lények vagyunk, nem állatok. De annyi állati tulajdonságunk van: veszekszünk, harcolunk, háborút viselünk, annyi istentelen dolgot cselekszünk. Megfojtjuk egymást a gyűlöletünkkel és a féltékenységünkkel. Ugyanakkor azt állítjuk, hogy emberként magasabb rendű faj vagyunk, emelkedett életet élünk. De milyen értelemben? Ha magunkba nézünk, láthatjuk, hogy emberi állatok vagyunk. Azért elértünk egy kis fejlődést. Nem akarunk vérengző állatok maradni. Közülünk néhány ember valóban törekszik és sír Istenért. Végül ők meglátják az Igazságot, és az Igazsággá növekednek. Ez a fejlődés.

Nem mondhatjuk, hogy négyszáz vagy ötszáz év múlva nem lesznek állati vagy emberi inkarnációk. Lesznek állatok, lesznek emberek, de tökéletesebbek lesznek. Most tízezer emberből talán egy törekszik. De eljön majd az idő, mikor pont fordítva lesz. Akkora fejlődést érünk el, hogy tízezer emberből csak egy nem fog törekedni.

Azt nem mondhatjuk, hogy másfajta fejlődés lesz, amelyek során mindenki teljesen megvilágosodva száll majd le a földre. Nem! Évszázadokon át keményen dolgoztam, hogy megvalósítsam Istent. Hát valaki másnak talán egyáltalán nem kell dolgoznia? Isten majd mindent azonnal megtesz neki? Nem, mindenkinek dolgoznia kell. Isten kegyelme csak akkor száll alá, ha keményen dolgozunk, ha igen lélekteljesen törekszünk. Igaz, vannak olyanok, akik tizenéves korukban megvalósítják Istent. Azt mondhatod: „Ó, hát én húsz vagy harminc éve meditálok, míg ő csak öt vagy tíz évet meditált. Miképp lehet, hogy ő megvalósította Istent?” De nem tudod, hogy ötven, vagy hetven évvel ezelőtt az előző életében ő sok évig intenzíven meditált. Hasonlóan, a világ most tökéletlen, és csak lassan és fokozatosan válik tökéletessé. Ez nem úgy van, hogy egy adott időben felvirrad a Fény, és minden nem törekvő ember hirtelen futni kezd a cél felé. Nem! Az evolúció egy lassú, fokozatos folyamat.

Question: In the future, will people always have to aspire like us? Or at some point will people no longer be born on earth?

Sri Chinmoy: People will continue to be born and evolution will also continue. We are human beings right now, not animals. But we have so many animal qualities: we quarrel, we fight, we have wars, we do so many undivine things. We actually strangle one another with our hatred and jealousy. But again, we claim that as human beings we are a superior species, we lead a higher life. But in what way? When we enter into ourselves we see that we are human animals. Still, we have made a little progress. We don’t want to remain ferocious animals. Among us, some people are really aspiring and crying for God. Eventually they will see the Truth and grow into the Truth. This is evolution.

We cannot say that after four hundred or five hundred years there will be no more animal or human incarnations. There will be animals, there will be people, but they will be more perfect. Now, out of ten thousand people, one person may aspire. But the time will come when it will be just the opposite. We will have made such progress that only one person out of ten thousand will not aspire.

We cannot say that there will be another type of evolution in which everybody will descend fully illumined to earth. No! I have worked hard for many years and centuries in order to realise God. Will someone else not have to work at all? Will God do everything for him immediately? No, everybody has to work. God’s Grace descends only when we work hard, when we aspire most soulfully. True, some people realise God when they are in their teens. You may say, “Oh, I have been meditating for twenty or thirty years, while he has meditated only for five or ten years. How is it that he has realised God?” But you do not know that fifty or seventy years ago in his previous incarnation he meditated intensely for many years. Similarly, the world is now imperfect and only gradually, gradually will it become perfect. It is not that at a fixed time the Light will dawn and all non-aspiring people will suddenly run toward the Goal. No! Evolution is a slow, gradual process.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide)

hope-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy bölcsessége (292-293),  Részlet az 1984. október 13-i párizsi Béke koncertből. Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Ismerd meg önmagad / Know thyself

Atmanam viddhi – Ismerd meg önmagad. Minden embernek meg kell ismernie önmagát. Végtelen, örökkévaló és halhatatlan Tudatként kell megismernie önmagát. A Végtelenség, az Örökkévalóság és a Halhatatlanság fogalma teljes mértékben idegen a számunkra. Miért? Az ok meglehetősen egyszerű. Inkább a testben élünk, mint a lélekben. Számunkra a test minden. A testen túl nincs semmi, és nem is lehet semmi. A lélek létét merő ábrándnak tartjuk. Én azonban biztosítalak benneteket, hogy a lélek nem egy kitalált dolog. A lélek egyszerre a Kozmikus Valóság élete és annak feltárása. Legtöbbünk a testben, a földhöz kötött, fizikai tudatban él. Tanítónk a sötétség; nevelőnk a tudatlanság. Ha azonban egyszer a lélekben fogunk élni, akkor majd meglátjuk, hogy a mi tanítónk a látomás és a mi nevelőnk a megvilágosodás.

„Az élet erőlködés.”; – mondja a test. „Az élet áldás.”; – szól a lélek. Az emberi részünk nem akarja felülmúlni az erkölcsöt, a társadalmat, s az emberiséget. Az emberben levő isteni az isteniségből ereszkedik le az emberiségbe – az egységből a sokaságba.

Atmanam viddhi. Ismerd meg önmagad. Az Upanisádok prófétái nem csak felfedték ezt a trancendentális üzenetet, hanem fel is ajánlották azt a szenvedő, síró és küszködő emberiségnek. Először önmagunkat kell felfedeznünk ahhoz, hogy megismerjük magunkat. Mit jelent önmagunk felfedezése? Önmagunk felfedezése Isten felismerését jelenti.

Jóga nélkül nincs ön-felfedezés. A Jóga nem vallás. A Jóga az egyetemes Igazság. A Jóga India hagyományos igazsága. A Jóga az élet legfontosabb tapasztalata. Az igazi Jóga és az élet egybe tartoznak. Egymástól elválaszthatatlanok. Ha megpróbáljuk őket elválasztani egymástól, nem fog sikerülni. A Jóga és az élet éppúgy elválaszthatatlanok, mint a Teremtő és a teremtés.

Vajon a Jóga a szigorú aszkézis másik neve? Abszolút nem. Vajon a Jóga az önfegyelem másik neve? Kétségtelenül az. Megköveteli-e a Jóga a világ elutasítását, és az érzékek elsorvasztását? Nem, soha. Megköveteli-e a Jóga a világ elfogadását, és az érzékek feletti uralmat? Igen, teljes mértékben. Mindenkinek való-e a Jóga? Igen is, meg nem is. Igen, mert minden emberi lélek Istentől jött, és belsőleg arra törekszik, hogy visszatérjen Őhozzá. Nem, mert az egyes emberek, fejlődésük jelenlegi szintjén úgy érzik, hogy Isten nélkül is tudnak élni.

Képes-e a tanulás és a logikus érvelés önmegvalósulást nyújtani az embernek? Nem. A kizárólag könyvekből szerzett tudás ugyanis önmagunk becsapásával végződik. Miért? Mert a tudomány embere úgy érzi, végtelen bölcsességre tett szert. Sajnos nem tudja, hogy az igazi végtelen Bölcsesség csak Istentől, csak az Isten-megvalósításból származhat. A pusztán értelmi gondolkodás végül frusztrációba torkollik.

Képes-e az odaadás és a törekvés önmegvalósulást nyújtani az embernek? Igen. Az ember odaadása a szív virága, melyet felajánl Isten Lábainál. Az ember törekvése a lélek gyümölcse, melyet Isten Ölébe helyez.

Az önmegvalósításhoz az embernek szabadságra van szüksége. Isten adja meg neki a szabadságot. Mi a szabadság? A szabadság Isteni áldozat-ereje, és az ember csoda-ereje. Sri Rámakrisna, India nagy spirituális tanítómestere egyszer megjegyezte: „Az a nyomorult ember, aki állandóan azt hajtogatja: ’Korlátozott vagyok, korlátozott vagyok,’ csak azt éri el, hogy korlátozottá válik. Az, aki éjjel-nappal azt ismétli: ‘Bűnös vagyok, bűnös vagyok,’ az valóban bűnössé is válik. Olyan Istenbe vetett lángoló hittel kell rendelkeznünk, hogy azt mondhassuk: ’Isten nevét ismétlem, hogyan szegődhetne hát mellém a bűn? Hogyan is lehetnék egyáltalán bűnös?”

Ápolnunk kell a pozitív gondolatokat, pozitív eszméket és pozitív eszményeket. Célunk csak így nem marad elérhetetlen a számunkra. Minden embernek éreznie kell: „Isten – az én Mesterem – lábainál vagyok. Isten –az én Teremtőm – Kezeiben vagyok. Isten – az én egyetlen Szerelmem – Szívében vagyok.”

„Kérj és megadatik; keress és találsz, zörgess és megnyittatik néked.” Kértem. Uram nekem ajándékozta határtalan Részvétét. Kerestem. Uram határtalan Szeretetét adta nekem. Zörgettem. Legnagyobb meglepetésemre az ajtó belülről nem volt elreteszelve. Drága Uram áhítozva várta érkezésemet. Íme, megérkeztem!

 

Atmanam viddhi — Know thyself. Each individual has to know himself. He has to know himself as the infinite, eternal and immortal Consciousness. The concept of Infinity, Eternity and Immortality is absolutely foreign to us. Why? The reason is quite simple. We live in the body, rather than in the soul. To us the body is everything. There is nothing and can be nothing beyond the body. The existence of the soul we consider sheer imagination. But I assure you that the soul is not imaginary. It is at once the life and the revelation of the Cosmic Reality. Most of us live in the body, in the earthbound physical consciousness. Our teacher is Darkness; our professor is Ignorance. But if ever we live in the soul, we shall see that our teacher is Vision and our professor is Illumination.

“Life is effort.” So says the body. “Life is blessing.” So says the soul. The human in man does not want to go beyond morality, society and humanity. The divine in man comes down from divinity into humanity, from unity into multiplicity.

Atmanam viddhi. Know thyself. The seers of the Upanishads not only discovered this Truth Transcendental but offered it to the suffering, crying and striving mankind. In order to know oneself, one has to discover oneself first. What is self discovery? Self-discovery is God-Realisation.

Without Yoga there is no self discovery. Yoga is not a religion. Yoga is the Universal Truth. It is the traditional truth of India. It is the most important experience of life. True Yoga and life go together. They cannot be separated. If you try to separate them, you will fail. Yoga and life are as inseparable as the Creator and the Creation.

Is Yoga another name for severe asceticism? Positively not. Is Yoga another name for self-discipline? Decisively yes. Does Yoga demand the rejection of the world and the starvation of the senses? No, never. Does Yoga demand the acceptance of the world and mastery over the senses? Yes, a mighty Yes. Is Yoga for everybody? Yes and no. Yes, because each human soul has come from God and inwardly aspires to return to Him. No, because some people, at their present stage of development, feel they can live without God.

Can learning and reasoning offer man self-realisation? No. Mere book knowledge ends in self deception. Why? Because a man of knowledge feels that he has achieved the infinite wisdom. Unfortunately, he does not know that the real Infinite Wisdom can come only from God, from God-Realisation. Mere mental reasoning ends in self-frustration.

Can dedication and aspiration offer man self-realisation? Yes. Man’s dedication is his heart-flower offered at the Feet of God. Man’s aspiration is his soul-fruit placed in the Lap of God.

For self-realisation, man needs freedom. God gives him freedom. What is freedom? Freedom is God’s sacrifice-power and man’s miracle-power. Sri Ramakrishna, the great spiritual Master of India, once remarked, “The wretch who constantly says, ‘I am bound, I am bound,’ only succeeds in being bound. He who says day and night, ‘I am a sinner, I am a sinner,’ verily becomes a sinner. One must have such burning faith in God that one can say, ‘What? I have repeated God’s name, so how can sin still cling to me? How can I be a sinner anymore?’”

We must cherish positive thoughts, positive ideas, positive ideals. Only then will our Goal no longer remain a far cry. Each man has to feel, “I am at the Feet of God, my own Master. I am in the Hands of God, my own Creator. I am in the Heart of God, my only Beloved.”

“Ask and it shall be given to you; seek and ye shall find; knock and it shall be opened unto you.” I asked. My Lord bestowed His boundless Compassion on me. I sought. My Lord gave me His infinite Love. I knocked. To my utter surprise, the door was not bolted from inside. My sweet Lord was eagerly expecting my arrival. Lo, I am come!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

128-ckg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Kelet fénye a nyugat értelméhez. (9-11), Ar sab jai jak: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Semmi sem nehéz

Semmi sem nehéz.

Ezt kell gondold,

Mielőtt bármit tennél.

Semmi sem könnyű.

Ezt kell érezned,

Mielőtt bármit mondanál.

 

Nothing is difficult.

This is what you should think

Before you do anything.

Nothing is easy.

This is what you should feel

Before you say anything.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

bird-undated-sri-chinmoy_1

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (20-21), Alor Sathe: Sri Chinmoy dalát Shindu együttes adja elő

Mindig gondolj az örömre

Mindig gondolj az örömre,

Amiben akkor részesülsz,

Ha a helyes dolgot teszed.

Ez az öröm megadja majd

A lelkesedést, a törekvést

És elszántságot,

Hogy továbbra is helyesen cselekedj.

 

Always remember the joy you get

When you do the right thing.

This joy will give you

The inspiration, aspiration

And determination

To continue doing the right thing.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Soul-Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-11-1-2006-6-1024x768

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító ÚTITÁRS II (48-49),  The Life-River: Sri Chinmoy saját dalait adja elő

Minőség és nem mennyiség

Az Isten megvalósítás nem attól függ hogy hány órát meditálunk. Azon múlik, hogy milyen erősen és mélyen meditálunk. Számos történet szól arról, hogy a keresők jobb eredményhez jutnak, ha lélekteljesen meditálnak és nem foglalkoznak vele, hány órát töltenek meditációval. Szeretnék elmondani egy történetet:

Narada nagy énekes volt, és Visnu odaadó híve. Egyszer nagyon gőgössé vált, hogy ő Visnu legkedvesebb híve. Visnu le akarta törni büszkeségét, ezért egy nap így szólt Naradához:

-Azt akarom, hogy menj ki a világba és látogasd meg legkedvesebb tanítványomat a földön.

Narada mesterének ugyan nem mondhatta ki, de magában azt gondolta: „ A Földön a legkedvesebb tanítványodat? Ki az? Ki lehet nálam kedvesebb a számodra?”

– Egy bizonyos faluban él egy ember, aki földműves – folytatta Visnu. Ez a földműves nagyon odaadó irántam. Azt akarom, hogy látogasd meg.

Narada elment a földműves házába és ott töltött néhány napot. A földművesnek nagy családja volt, sok gyereke és unokája. Hatalmas felelősség nehezedett a vállára, de reggel mielőtt kiment a földjére dolgozni, háromszor nagyon lélekteljesen kimondta Visnu nevét. Narada kiment vele a földekre és látta, hogy délben megint háromszor lélekteljesen kimondja Visnu nevét. Amikor hazaért, háromszor újra elismételte Visnu nevét, és azután belefogott a házkörüli teendőibe. Narad két vagy három napig figyelte a földműves spiritualitását, és napi meditációját, azután visszatért Visnuhoz, és így szólt:

-Hogy mondhatod, hogy ez a földműves a legkedvesebb tanítványod? Csak háromszor ismétli el a nevedet reggel, háromszor délben és háromszor este. Én ezerszer és ezerszer elismétlem a nevedet napközben, és már oly sok éve teszem ezt. Hány éve imádkozom hozzád, meditálok rád és ismétlem a nevedet, hogy ösztönözzem az embereket!

-Csodálatos, Narada –felelt Visnu. – Most szomjas vagyok. Kérlek, hozz nekem egy pohár vizet a közeli tóból.

Narada elment, hogy vizet hozzon Visnunak, de ott a tóban meglátott egy gyönyörű lányt úszni. Beleszeretett a lányba és elfelejtett vizet vinni a mesterének. Feleségül vette a lányt és új életet kezdett. Született néhány gyerekük , és sok év eltelt. Azután éhínség tört ki azon a vidéken, ahol Narada élt, és meghalt az összes gyereke és a felesége is. Hogy szenvedését enyhítse, elkezdett sírni:

-Ó Visnu, ments meg!

Visnu odajött hozzá és így szólt: – Hol a pohár vizem?

Azzal visszahozta őt a valóságba.

-Vizet hozni nekem, csak apró dolog – kezdte Visnu.  – De a tudatlanság és az illúzió világában elvesztetted minden odaadásodat, minden törekvésedet, minden spiritualitásodat, mindent. Most nézd meg ezt a földművest. Olyan nagy családja van. Minden súlyos kötelezettségeknek kell eleget tennie, de még így is talál rá időt, hogy gondoljon rám, hogy meditáljon rám. Azt a munkát adtam neki, hogy művelje a földet. Teljesíti családi kötelezettségeit, mégis talál rá időt, hogy gondoljon rám és meditáljon rám. De amikor téged bíztalak meg valami feladattal, te azonnal lefeledkeztél rólam.

Vannak emberek, akik arra panaszkodnak, hogy nincs idejük meditálni, mert olyan keményen dolgoznak. Csak áltatják magukat. Ha igazán keményen dolgozol, istenien és emelkedetten, akkor Isten fog neked időt adni. És ha a legnagyobb odaadással dolgozol, akkor ebben az odaadó szolgálatban megkapod a meditáció jótékony hatását.  Ebből a történetből rájövünk, hogy nem az a fontos hány órát meditálunk, hanem az, hogy milyen lélekteljesen meditálunk. Azt kell mondanom, hogy ha a kereső igazán erősen törekszik, ha Isten az első az életében, akkor könnyen tudja úgy alakítani az életét, hogy legyen ideje meditálni. A belső törekvésnek végtelenül nagyobb ereje van, mint a külső akadályoknak. Ha használod a belső erődet, akkor a körülményeknek meg kell hajolniuk a törekvés előtt. A külső akadályok könnyen legyőzhetők, mert a belső élet a végtelen Erő élő kifejeződése.

 

God-realisation does not depend on how many hours you meditate. There are many stories about how aspirants get better results when they meditate soulfully and are not concerned about the number of hours. I wish to tell one story:

Narada was a great singer, a divine singer, and a great devotee of the god Vishnu. Once he became bloated with pride because he was Vishnu’s dearest devotee. Lord Vishnu wanted to smash his pride, so one day he said to Narada. “I want you to go into the world and visit my dearest disciple on earth.” Narada could not say it out loud to his Master, but inwardly he felt, “Your dearest disciple on earth? Who is it? Who could be dearer than I?” Vishnu said, “In a certain village there is a man who is a farmer, and this farmer is extremely devoted to me. I want you to go and visit him.” Narada went to the farmer’s house and stayed there for a few days. The farmer had a big family, with children and grandchildren. He shouldered a heavy responsibility, but early in the morning, before he went to cultivate the land, he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. Narada followed him into the field, and saw that at noon again he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. When he came back home he repeated Vishnu’s name three times more, and then he entered into his household affairs. For two or three days Narada observed the spirituality and daily meditation of the farmer.

Narada came back to Vishnu and said, “How can you say that that farmer is your dearest disciple? He repeats your name only three times in the morning, three times at noon, and three times at night? I repeat your name thousands and thousands of times during the day, and I have been doing it for so many years! How many years I have been praying to you, meditating on you, and chanting your name to inspire people!”

Vishnu said, “Wonderful, Narada. Now, I am thirsty. Please bring me a glass of water from the nearest pond.”

Narada went to fetch water for Vishnu, and there in the pond he saw a beautiful girl swimming. Narada fell in love with the girl and forgot to bring water for his Master. He married the girl and started a new life. They had a few children and in this way, many years passed. Then there was famine in the place where Narada was living and all his children died, and his wife died also. He was crying to relieve his suffering, “O, Lord Vishnu, save me, save me!” Vishnu came to him and said, “What about my glass of water?” and brought him back to reality.

Vishnu said, “It is just a minor thing to bring me a glass of water. But in the world of ignorance and illusion you lost all your devotion, aspiration, spirituality, everything. Now look at this farmer. He has such a big family; every day he is shouldering such heavy responsibilities, but even then he has the time to think of me, to meditate on me. I gave him his work of cultivating the fields; I gave him the responsibility of supporting a family. He discharges all his family responsibilities, but still he has time to think of me and meditate on me. But when I gave you something to do, you immediately forgot me.”

From this story we come to realise that it is not how many hours you meditate but how soulfully you meditate that is important. To come back to your question, I wish to say that if aspiration is really intense, if God really comes first in the aspirant’s life, then he can easily adjust his outer life to make time to meditate. He can change his outer circumstances. The inner aspiration has infinitely more power than the outer obstacles. If one utilises one’s inner strength, then circumstances have to surrender to inner aspiration. If you really want to meditate four times a day, then I wish to tell you that your inner aspiration will give you the power to meditate four times. Outer obstacles can easily be overcome, because the inner life is the living expression of our infinite Power.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide.)

35-black-birds-ckg.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Az isteni hős (302-304), Satyer Rate: Sri Chinmoy dalát Paree kórusa énekli