Amilyen és olyan

Amilyen az ima, olyan a Kegyelem.

Amilyen a zokogó szív, olyan a lehajló Arc.

Amilyen az áldozat, olyan az ár.

Amilyen a tudás-eső születése,

Olyan a tudatlanság-lánc halála.

 

As the prayer, so the Grace,
As the weeping heart, so the bending Face.
As the sacrifice,
So the price.

As the birth of knowledge-rain,
So the death of ignorance-chain.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Collection-Arts-Centre-Melbourne-22-9-1996-Sri-Chinmoy.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Belső ígéret (92), The Life River: Sri Chinmoy saját szerzeményeit adja elő

Reklámok

Mindannyian veled leszünk a Mennyben?

Kérdés: Mi mindannyian veled leszünk a Mennyben?

Sri Chinmoy: Azok az emberek, akik elégedetté tesznek itt a földön, biztos, hogy eljönnek hozzám a Mennyben. De ha itt nem tesztek elégedetté, leszek olyan bolond azt hinni, hogy majd megteszitek a Mennyben? Most azt mondod: „Guru, vigyél engem Afrikába, Ausztráliába, akkor a legjobb tanítványod leszek. Itt az irigységem miatt nem tudok megfelelni neked.” Azután útban Ausztrália felé a repülőn eszedbe jut valaki és az irigység kezdődik elölről. Azok az emberek, akik itt tesznek elégedetté, nem csak hogy a Mennybe jutnak, de mindenhova velem jönnek. Bárki aki a tudatomban van, mindegy hogy épp hol vagyok, szintén ott lesz. Belsőleg különböző síkokon mozgok. Ha elégedetté teszel, mindenhova jöhetsz belsőleg, nem csak a Mennybe.

Question: Will we all be in Heaven with you?

Sri Chinmoy: People who please me here on earth will definitely go to my place in Heaven. But if you people don’t please me here, will I be such a fool to believe that you will please me in Heaven? Here you say, “Guru please take me to Africa, Australia. Then I will be your best disciple. Here, because of my jealousy I can’t please you. ” Then on the way to Australia in the plane your mind is thinking of somebody else and jealousy again starts. People who please me here will not only go to Heaven, they will go everywhere with me. Anyone who is in my consciousness, wherever I am, he or she will also be. Inwardly I am moving to various planes. If you please me you can go everywhere inwardly, not only to Heaven.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

heaven.jpg

Mennyország: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: A lélek és a reinkarnáció folyamata (79-81), Shunya hate: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese énekli

Hallgassunk a Belső Vezetőre

Több mód is van rá, hogy a belső hajtóerőnket, késztetésünket növeljük. Ha teljesen kezdő vagy, és alig várod, hogy belekezdj a spirituális életbe, akkor az első teendőd, hogy imádkozol Istenhez. Az imának nagyon egyszerűnek nagyon őszintének és természetesnek kell lennie. Az ima a spirituális élet kezdeti szakaszában nagyon hatékony és növeli az igazság kereső belső késztetését.

Kezdetben, amikor valaki kíváncsi, vagy épp csak kicsit őszinte, nem nevezhetjük őt valódi keresőnek. Ha egy lépésnyivel előrébb van a spiritualitás birodalmában, nem lesz megelégedve a világgal, akár önmagával. Egy jobb teremtést akar magában és a világban. Azután szükségét kell éreznie annak, hogy Isten Akarat beteljesedjen a Földön és hogy tudatos szerepet vállaljon Isten teremtésének beteljesítésében. Ha így van, Isten biztos, hogy további késztetést ad neki. Azután, ha eljön az idő, amikor a törekvő úgy érzi, hogy csak Istenre van szüksége, akkor Isten valódi büszkeségévé és valódi eszközévé válik. Törekvése ekkor mélyen belülről automatikusan rendkívüli mértékben megnövekszik.

Ezen kívül, ha általánosságban növelni akarod belső hajtóerődet, megteheted egyszerűen azáltal, hogy egyszerű, odaadó életet fogadsz el. Ha van mestered, teljesen őszintének kell lenned a mestereddel. De mit tegyél, ha nincs mestered? Merülj mélyen magadba, és próbáld megérezni a Belső Vezetőt. A Belső Vezető lelkiismereteden keresztül fog szólni. Lehet, hogy nem látod a Belső Vezetőt – látni Őt, a Legfelsőbbet, igen ritka tapasztalat-, de a Belső Vezető mindig kész a lelkiismereteden keresztül cselekedni. És ha hallgatsz lelkiismereted parancsaira, akkor törekvésed fokozódni fog.

There are various ways to increase one’s inner drive, inner urge. If one is absolutely a beginner and is eager to enter into the spiritual life, then the first thing one has to do is pray to God. His prayers should be very simple, very sincere and spontaneous. Prayer is most effective in the early stages of spiritual life, and it is prayer that will increase the inner urge in a would-be true seeker. At the beginning, when one is just curious or a little bit sincere, we cannot call that person a real seeker. If one is a step ahead in the spiritual realm, he will not be satisfied with the rest of the world or even with himself. He wants a better creation in himself, and in the world at large. Then he has to feel the necessity of the fulfilment of God’s Will on earth and of taking a conscious part in fulfilling God’s Creation. Such being the case, God is bound to give him an additional amount of inner urge. Then, if a time comes when he feels that he can exist without everything, but not without God — when he has such inner strength that he does not need mother, father, brother, sister, wife, children — when the aspirant comes to that state where he needs only God, he becomes the real pride and real instrument of God. At that time, automatically, his aspiration is increased in boundless measure from deep within.

I wish to say, in answer to your question about how one can increase one’s inner drive, that in general one can do it just by accepting the life of sincerity and the life of dedication, the life of absolute surrender. If one has a Master, then one has to be absolutely sincere to the Master. Sincerity is the safeguard. If one has dedication, then his dedication has to be total and complete to the Master; and if one has surrender, this surrender has to be implicit and unconditional. Then you will see that automatically, spontaneously, this inner drive will increase. But if one does not have a Master, what should one do? He has to go deep within and try to feel the Inner Pilot. The Inner Pilot will speak through his conscience. He may not see the Inner Pilot — to see Him, the Supreme, is a very rare experience — but the Inner Pilot is always ready to act through one’s conscience. And if one listens to the dictates of his conscience, then naturally his aspiration is bound to increase.

Chup, chup, chup:

https://drive.google.com/open?id=0B-L3Y1oTM4RTNkhKM0lwTWw2ZUE

 

sri-chinmoy-pav22.jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Isteni Hős (68-69), első megjelenés: Sri Chinmoy, Earth’s cry meets Heaven’s smile, part 2, Agni Press, 1974, Chup, chup, chup: Sri Chinmoy dalát a Sri Chinmoy Bhajan Singers énekli

 

Mindig versenyeznek

Isten Igazsága és Isten Részvéte

Mindig versenyeznek.

Mondanom sem kell,

Hogy mindig a Részvéte nyeri meg a versenyt.

 

God’s Justice and God’s Compassion

Always compete.

Needless to say,

His Compassion always wins the race. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Jharna-18

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (7162), I know: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Kimegyek – bejövök

Amikor kimegyek, beindítom elme-mozdonyomat.

Amikor bejövök, szív-hajómmal vitorlázom.

 

When I go out, I start my mind-engine.

When I come in, I sail my heart-boat.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

21

Radha Honig rajza a Kimegyek bejövök könyvből


Sri Chinmoy: Kimegyek bejövök (21), Binding my little… : Sri Chinmoy saját szerzeményét játsza

Az anyagi élet egy jelentős élet

Kérdés: Minden anyagi célkitűzést meg kell szüntetnünk ahhoz, hogy Istent megvalósítsuk?

Sri Chinmoy: A legfontosabb az, hogy miként használjuk az anyagi életet. Az anyag, mint olyan, semmi rosszat nem tett Istennek. Nem Isten-ellenes. Mi használjuk rosszul az anyagi dolgokat. Lelkünk fényével kell az anyagi életbe lépnünk. A kést használhatjuk arra, hogy leszúrjunk valakit, de arra is, hogy felvágjunk egy gyümölcsöt és megosszuk másokkal. A tűzzel főzhetünk, de meg is égethetjük vele magunkat, vagy felgyújthatjuk valakinek a házát.

Éreznünk kell, hogy az anyag és a szellem együtt járnak. Az anyag a szellem tudatos kifejezése kell legyen. Ha azt mondod, hogy az anyag minden, hogy nincs szellem, nincs magasabb élet, nincs belső valóság, akkor azt kell mondanom, hogy tévedsz. Van belső valóság, van végtelen igazság, ami ki akarja fejezni magát az anyagon keresztül. Az anyag alszik, és fel kell ébreszteni. Az anyagi életet a szellemnek kell irányítania és formálnia.

De először meg kell értenünk, mire való az anyagi élet. Ha az anyagi életen az alacsony vitális élvezeteket értünk, és durva vágyak beteljesítését, akkor hasztalan megpróbálni egyidejűleg a spirituális életet is elfogadni. De ha az anyagi élet a kiterjedés életét jelenti, a szív kiterjedését, a szeretet kiterjedését – akkor az anyag és a szellem könnyedén együtt haladhat. Ebben az anyagi életben kell éreznünk a békét a Fényt és az üdvösséget. De az elmében most féltékenységet, félelmet, kétséget és mindenféle istentelen dolgot látunk. De ugyanebben az elmében érezhetünk, és éreznünk is kell a harmóniát, a békét, a szeretetet és más isteni tulajdonságokat. Ha az anyagi élettől ezeket az isteni tulajdonságokat akarjuk, az anyagi élet tökéletes összhangban lehet a spirituális élettel.

A valódi anyagi élet nem pusztán evés, alvás és ivás. Az anyagi élet egy jelentős élet. És végül odaadó életté kell válnia. A fizikai síkon most még birtokolni akarjuk az embereket és a dolgokat. De az anyagi életnek csak akkor lesz értelme, ha nem próbálunk többé birtokolni és megpróbálunk odaadóvá válni. Ha a Legfelsőbb Úrnak szenteljük magunkat, és az Isten-megvalósítás páratlan céljának, az élet akkor fogja feltárni magát előttünk, mint az Igazság üzenete, a végtelenség, az örökkévalóság és halhatatlanság üzenete.

 

Question: Do we have to remove all materialistic goals in order to realise God?

Sri Chinmoy: How we utilise the material life is what is of paramount importance. Matter, as such, has not done anything wrong to God; it is not anti-divine. It is we who use material things in a wrong way. We must enter into the material life with our soul’s light. We can use a knife to stab someone or we can use it to cut a fruit to share with others. With fire we can cook and with fire we can also burn ourselves or set fire to someone’s house.

We have to feel that matter and spirit go together. Matter has to be the conscious expression of spirit. If you say that matter is everything, that there is no spirit, no higher life, no inner reality, then I have to tell you that you are mistaken. There is an inner reality, there is an infinite Truth that wants to express itself in and through matter. Matter is asleep, and it has to be aroused. The material life has to be guided and moulded by the spirit.

But first we have to understand what the material life is for. If by material life we mean lower vital enjoyment and the fulfilment of gross desires, then it is useless to try to accept the spiritual life simultaneously. But if the material life means the life of expansion — the expansion of the heart, the expansion of love — then matter and spirit can easily go together. In this material life we have to see Peace, Light and Bliss. What we see right now in the mind is jealousy, fear, doubt and all undivine things. But in this very mind we can and we must feel harmony, peace, love and other divine qualities. If we want these divine qualities from the material life, then the material life can go perfectly well with the spiritual life.

The true material life is not just eating, sleeping and drinking. The material life is a significant life. And it eventually has to become a life of dedication. Right now in the physical we are trying to possess people and things. But the material life will have meaning only when we stop trying to possess and start trying to dedicate. When we dedicate ourselves to the Supreme, to the unparalleled goal of realising God, only then will life reveal itself to us as the message of Truth, the message of Infinity, Eternity and Immortality.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-7-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy bölcsessége (131-132), eredeti megjelenés: Sri Chinmoy, The summits of God-Life: Samadhi and Siddhi, Agni Press, 1974, Jedin-tomra: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

A legfelsőbb adomány

Az emberi élet

Nagy adománya:

Az értelem az anyag felett.

 

Az isteni élet

Legfelsőbb adománya:

A szív az értelem felett.

 

The great contribution

Of the human life:

Mind over matter.

The supreme contribution

Of the divine life:

Heart over mind.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

word harmony 5.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Virág-Lángok (173), Chalbo Ami: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Kereső kötelessége a társadalom felé

Kérdés: Elmondanád, mi a kereső kötelessége a társadalom felé, ha van ilyen, és hogyan kellene viszonyulnia az egész társadalomhoz? Vissza kell húzódnia, vagy hozzá kell járulnia, és ha igen, milyen természetű legyen a hozzájárulása?

Sri Chinmoy: Ez attól függ. Először is, tudnunk kell, milyen szinten áll a kereső. ha a kereső úgy érzi, a belső élet, a spirituális élet alapvető fontosságú, hogy nem tud meglenni nélküle, akkor idejének nagy részét a belső életre, a spirituális életre, az Isten-megvalósításra kell szentelnie. Belső lénye majd megmondja neki, milyen mértékben járulhat hozzá a társadalomhoz. De ha a kereső még csak a spirituális élet ábécéjét tanulja, akkor azt kívánom, hogy a kereső fogadja el a társadalmat, mint fontos, szükséges és jelentős dolgot az életében, mint olyan valamit, amit a belső élettel együtt kell elfogadni.

Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy ha az illető valódi törekvő, mélyen magába kell merülnie, hogy megtudja, hogyan segítsen a társadalomnak. A társadalomnak segíteni csodálatos dolog. Emberbarátnak lenni csodálatos dolog, és ha ez a bizonyos emberbarát mélyen magába merül, és közvetlenül a belső lénytől, Istentől megkapja az üzenetet, csak akkor lesz a társadalomnak nyújtott segítsége valóban jelentőségteljes. Máskülönben a kereső által a társadalomnak nyújtott úgynevezett segítség vagy hozzájárulás csak önmaga nagyobbítása, az egó táplálása.

Ahhoz, hogy valaki megvalósítsa Istent, nem kell teljesen és örökre elhagynia a társadalmat. Ha valaki elhagyja a társadalmat vagy tágabb értelemben az emberiséget, akkor hogyan hozhatja létre és nyilváníthatja ki az Isteniséget itt a földön? De az embernek bölcsnek kell lennie spirituális keresésében. Tudnia kell, hogy Isten az első, és azután jön az emberiség. Ha valaki az emberiséghez megy először, és korlátozott képességének megfelelően szolgálja azt, vagy csak azért, hogy egóját táplálja, azzal nem teljesíti be Istent a társadalomban vagy az emberiségben. Tehát ahhoz, hogy az emberiséget megfelelően, istenien szolgáljuk, először az Isteniséghez kell mennünk, és azután kell az emberiség felé fordulnunk. Ilyenkor a segítség nagyon kedvező hatású lesz.

Question: Could you tell us what an aspirant’s duty to society is, if he has one and how he should relate to his total society? Should he be withdrawn or should he contribute and if so, what should be the nature of his contribution?

Sri Chinmoy: This same question was asked by a university student at the Interamerican University in Puerto Rico recently and I shall be happy to answer it again for you. It depends. First of all, we have to know the standard of the aspirant. If the aspirant feels that the inner life, the spiritual life, is of paramount importance, that he cannot do without it — if he is of that calibre — then he has to devote most of his time to the inner life, the spiritual life, to God-realisation; his inner being will tell him to what extent he can contribute to society. But if the aspirant is just learning the ABC of the spiritual life, then I wish the aspirant to accept society as something important, needful and significant in his life, something that goes with the inner life and something that should be accepted along with the inner life.

Again, I wish to say that if he is a true aspirant, he has to go deep within in order to know how to help society. To help society is a wonderful thing. To be a philanthropist is a wonderful thing and if that particular philanthropist goes deep within and gets the direct message from the inner being, from God, then I think that only at that time will his help to society be really meaningful. Otherwise, the so-called help or contribution to society by an aspirant will be an act of self-aggrandisement, self-nourishment, a feeding of his ego.

So we have to know where the individual aspirant stands. In order to realise God, one does not have to leave society altogether for good. If one leaves society, or in the larger sense, humanity, then how can one establish and manifest divinity here on earth?

But one has to be wise in his spiritual search. He has to know that God comes first and then humanity. If one goes to humanity first and serves humanity according to his limited capacity or just to feed his ego, then he is not fulfilling God in any way in society or humanity. So to serve humanity properly, divinely, one has first to go to divinity and from there, one has to approach humanity. At that time, the help will be most beneficial.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-art-398.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy Bölcsessége (105-106), {Eredeti megjelenés: AUM 381-388. These are questions and answers after Sri Chinmoy’s lecture, “Is spirituality man’s birthright?” at Yoga of Westchester, New Rochelle, N.Y. on November 13, 1968.}, Zene: Sri Chinmoy Orgonán inprovizál a Glasgow egyetemi koncertjén. My Europe-Aspiration-Flames Blossom albumról.

Fizikai tényezők és a karma hatása a betegségeknél

Kérdés: A betegség mennyiben a karma következménye, és mennyiben a fizikai tényezőké?

Sri Chinmoy: Ez egy nagyon bonyolult dolog. Olykor az egyén szervezete nem elég erős örökletes tényezők vagy gyerekkori hiányos táplálkozás miatt. Ezért esik gyakran áldozatul a betegségeknek. Vagy néha a rossz erők élvezik, hogy megtámadnak egy törekvő lelket. Tudják, hogy az egyént nem képesek elpusztítani, de képesek határozatlan időre késleltetni a fejlődését, eredményeit és sikerét. Ha reggel megfájdul a fejünk vagy a gyomrunk, akkor hogy érhetjük el a legjobb meditációt? Ha testileg betegek vagyunk, miképp meditálhatunk?

Tehát ha látjuk, hogy megtámadtak, még éberebbnek kell lennünk. Ha nem vagyunk állandóan tudatosak és óvatosak, megnyitjuk magunkat a rossz erőknek. Bizonyos esetekben azért támadnak, mert dédelgetjük őket. Korán reggel kiteszem magam a hidegnek. Tudom, hogy néhány perc múlva megfázok és szenvedek, de élvezem a hideget. Nevezheted nemtörődömségnek vagy a rossz erőkkel való barátkozásnak. Néha, amikor a rossz erők megtámadnak, természetellenes örömet nyerünk, és az eset reménytelenné válik.

De még ha elővigyázatosak vagyunk, a rossz erők akkor is képesek megtámadni. Elreteszeltük az ajtót, a rossz erők mégis próbálkoznak behatolni, és ellopni valamit tőlünk. De ha az ajtót és ablakot nyitva hagyjuk, sokkal több lehetőségük lesz a támadásra. Ha óvatosak és elővigyázatosak vagyunk, kevesebb a lehetőségük a támadásra.

 

Question: How much of illness is due to karma and how much is due to physical factors?

Sri Chinmoy: It is a very complicated matter. Sometimes the constitution of an individual is not strong, either because of hereditary factors or from lack of nourishment during childhood. So he is a victim to sickness quite often. Or sometimes the wrong forces get pleasure by attacking an aspiring soul. They know that they cannot destroy the individual, but they can delay indefinitely his progress, achievements and success. If in the morning we get a headache or stomach pain, how are we going to have our best meditation? If we are physically sick, how can we meditate?

So when we see that we are being attacked, we have to be extra alert. If we are not conscious or careful all the time, then we open ourselves to the wrong forces. In some cases, the wrong forces attack us because we cherish them. Early in the morning I have exposed myself to cold. I know I will catch a cold. I know I will suffer in a few minutes, but I am enjoying the cold. You can call it lethargy or making friends with hostile forces. So here, when hostile forces attack us, we get a kind of perverted joy and it becomes a kind of hopeless case.

But even if we are cautious, still the wrong forces can attack. We have bolted the door, but even then the hostile forces try to enter and steal things from us. But if we leave the door and windows open, they will have more opportunity to attack us. If we are careful and cautious, then there is less opportunity for the wrong forces to attack.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-undated296


Sri Chinmoy: A lélel evolúciója (17-18), Sri Chinmoy dalát énekli a Mountain Silence együttes a 2016 augusztusi ünnepségen