Gondolatok

Béke

Nem mennyből jött szentekre,

Csupán földi keresőkre van

Szükségünk,

Akik hisznek a békében,

És békében akarnak élni.

We do not need Heaven-born saints

But just eart-born seekers

Who belive in peace

And want to live in peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

peace-sky-sri-chinmoy.jpg

Peace-sky: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (21), Timi-sthir: Sri Chinmoy dalát a Mountein Silence együttes énekli

Korábbi lét eredménye

Létünk egy korábbi lét eredménye. A mi világunk egy korábban létezett Föld eredménye.

Our existence is the result of a previous existence. This world of ours is the result of an earth that existed before.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-109

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (123), Arthada és barátai Sri Chinmoy dalait adják elő

Különböző vallások közötti ellenséges érzület

Kérdés: Miért hagyja Isten, hogy ellenséges érzület legyen a különböző vallásokhoz tartozó emberek között?

Sri Chinmoy:  Miért engedi Isten, hogy az egyes emberek istentelenek és ellenségesek legyenek? Az egyetlen válasz amit adhatok, hogy könyörülete most sokkal erősebb, mint igazságossága. Isten mindent megenged, de az adott embernek kell tudnia mit kell tennie.Csak azért létezünk, mert Isten megengedi hogy létezzünk itt a földön. Azt mondhatod, hogy mások rosszabbak nálunk, hogy vannak, akik többet veszekednek és harcolnak, vagy jobban kételkednek Istenben, mint mi. De azt kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon mi veszekszünk és harcolunk-e néha, táplálunk-e olykor kétséget? A válasz az lesz: “Igen, így teszünk, bár talán kicsit kevesebbszer, mint mások.” Ha Isten megengedi nekünk, hogy megtegyünk valamit, nem vádolhatjuk Istent azért, mert másoknak is megengedi, hogy ugyanazt a dolgot tegyék. Mindez csak mérték kérdése. Mi talán, mondjuk hat hónapban egyszer kételkedünk Istenben, míg valaki más minden másodpercbe kételkedik Benne. De ha azt mondjuk: “Ebben az életemben sohasem kételkedtem Istenben”, az hiba. De ha valami helytelen dolgot teszünk, és valaki más végtelenül nagyobb mértékben teszi ezt, az még nem mentség arra, hogy bíráljuk és támadjuk a másik embert. Azon aggódjunk, hogy a saját természetünket tökéletesítsük. A többieknek majd Isten gondját viseli.

Question: Why does God allow antagonism between people of different religions?

Sri Chinmoy: Why does God allow some individuals to be undivine and hostile? The only answer I can give you is that His compassion right now is infinitely more powerful than His Justice. God allows everything, but the individual has to know what he should do. We exist only because God allows us to exist on earth. You may say that other people are worse than we are, that some people quarrel and fight or doubt God more than we do. But we have to ask ourselves whether we sometimes do quarrel and fight, whether we at times cherish doubt. The answer will be, “Yes, we do, although perhaps a little less than others.” If God allows us to do something, then we cannot blame God if He allows somebody else to do the same thing. It is only a matter of degree. We many doubt God, say, once in six months; someone else may doubt Him at every second. But if we say, “In this incarnation I have never doubted God,” then that will be a mistake. Again, if we do something wrong and another person also does it to an infinitely greater degree, that is still no excurse to criticize and attack that other person. Let us worry about perfecting our own nature. God will take care of others.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

40-birds-black-ckg


Sri Chinmoy bölcsessége (318), All-Local NY Sri Chinmoy students performance, august 2013

Isten nyíltan táplált

Isten nyíltan táplált

Könyörület-tengerével.

Nem táplálnád Őt akár titokban is

Szíved hála-cseppjeivel?

God openly fed you

With His compassion-Sea.

Will you not even secretly feed Him

With your heart’s gratitude-drops?

(Ha nem indulna a lejátszás,  kattints ide.)

jharna-kala-25-11-1984

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Virág-Lángok (162), A New World Of Peace: Sri Chinmoy dalát Jhallika adja elő

A kor nem számít

A KOR NEM SZÁMÍT,

Hacsak mosolyaidból és könnyeidből

nem hiányzik a nap sugara és a hold fénye.

AGE DOES NOT MATTER,

Unless your smiles and tears

are empty of sun-flames and moonbeams.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala5

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A kor nem számít (72), Chitte Biatha: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes adja elő

A kötődésmentes cselekvés titka

A legfelsőbb filozófia az, hogy “Isten a cselevő és az, aki örömét leli a cselekedetben”, és ez teljesen igaz. Azonban itt a földön, a fizikai síkon, határozottan meg kell tennünk, ami érzésünk szerint a legjobb. Dolgoznunk kell, és meg kell tennünk mindent, ami szükséges. Minden módon el kell végeznünk a kötelességünket, amilyen jól csak tudjuk, hogy elérjük célunkat.

Néha megpróbáljuk munkánk eredményét lelki szemeinkkel látni, és lelki szemeink azt mutatják, hogy az eredmény kudarc lesz.Ha tudjuk, hogy az eredmény nem fog minket elégedetté tenni, akkor végtelenül nehéznek találjuk, hogy jól és lelkesedéssel dolgozzunk. Ha csak a sikerrel törődünk, akkor természetesen el fogunk bátortalanodni. De ennél a pontnál hibát követünk el, nem ismerjük a függetlenség igazi jelentését.

Reménnyel, lelkesedéssel és határozottsággal kell cselekednünk, és azt kell éreznünk, hogy bármi is történik, az nem a mi dolgunk. Amikor a cselekedetnek vége, az nem marad a kezeinkben. Amikor kiderül az eredmény, teljesen függetlenek leszünk tőle, akár elsők, akár utolsók vagyunk., akkor is boldogok leszünk, mivel cselekedetünk eredményét átadtuk Istennek.

Ha igazi örömet akarunk érezni,

Igazi békét és igazi isteni tulajdonságokat,

Akkor teljesen kötődésmentesnek kell lennünk.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-switzerland2 (1).jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei (132-133), Param Pitare: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Képesség

Kérdés: Ha valaki valamilyen területen tehetséges, ez azt jelenti, hogy a lelke eredetileg megkapta ezt a rejtett képességet, vagy azt, hogy sok életen át próbálta elérni, és azután sikerült?

Sri Chinmoy: A lehetőség mindenkiben ott rejlik, mint egy darab agyag. Amikor az egyik fazekas formázza meg, az edény magyon szép lesz, ha pedig egy másik fazekas készíti az edényt, az nem lesz olyan szép. Alapjában minden edény ugyanaz az agyag. Hasonlóképp, lélekben mind egyek vagyunk. De miközben az első fazekas formáz, megkérdezheted: “Miért formázta ezt a bizonyos edényt olyan tetszetősre?” Van abban a fazekasban valami, amit tudatos törekvésnek nevezünk. Minden más tekintetben az én lényegem, a te lényeged, mindenki más lényege teljesen azonos. De mikközben ez a bizonyos fazekas dolgozik, van benne valami, ami lehetőséget ad neki, hogy egyedit alkosson.

Tehát nem arról van szó, hogy valamely képesség már a kezdetektől fogva adott. Nem, mindenkinek az rendeltetett, hogy nagyon korlátozott szabadságot kapjon, és ez a teremtés kezdetétől fogva így van. Nos, ez a szabadság lehetőséget jelent. Van, aki spirituális életre használja ezt a lehetőséget, van aki zenére, még más költészetre és így tovább. Egyesek egyáltalán nem használják. De a képesség nem válik valósággá, amíg birtokosa felszínre nem hozza, és ki nem fejleszti.

Question: If someone is gifted in one area, does this mean that his soul was originally given this potentiality, or did he try to achieve this for many lives and then finally achieve it?

Sri Chinmoy: Potentiality everybody has, like a lump of clay. When one potter shapes it, the pot becomes most beautiful, and another potter makes a pot that is not so beautiful. The essence of both pots is the same clay. Likewise, in spirit we are one. But while the one potter is molding, you may ask, “ Why has he molded that particular pot so attractively?” There is something in that particular potter that is called conscious aspiration. In every other respect my essence, your essence, everybody’s essence remains the same. But while that particular potter is molding, there is something inside him which gives him the opportunity to make something unique.

So it is not that right from the beginning a particular potentiality was given. No, it was destined for each person to receive very limited freedom, which started right from the beginning of creation. Now this freedom means potential. Some use this potential for the spiritual life, some use it for music, some for poetry and so on. Some do not use it at all. But potentiality will not develop into reality unless and until it is brought to the fore and developed by its possessor.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

Sri-Chinmoy-Jharna-Kala-TC.jpg

Sri Chinmoy jharna kalat fest

 

 


Sri Chinmoy bölcsessége (305), Akashe Batase: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes játssza