Szerző: Kepes József

Versek Teréz anyához

Fivéreim és nővéreim a világon,

Oly vakok vagyunk, hogy nem látjuk

Isten saját kezű aláírását

Teréz Anya homlokán?

 

Amikor Teréz Anya eljut

A szerencsétlen szenvedőkhöz,

Mit mond?

“Ne aggódj gyermekem, Isten jön.

Valóban, benned látom Jézus Krisztus élő jelenlétét.”

 

Teréz Anya:

Kalkutta szárnyaló madara,

India vitorlázó holdja,

A világ síró ege,

A föld fájdalmas vesztesége,

A Menny táncoló nyeresége,

Krisztus virágzó ígérete,

A Szűzanya gyümölcsöző büszkesége.

 

My systers and brothers of the world,

Are we so blind that we cannot see

God’s own Autograph

On Mother Teresa’s forehead?

 

When Mother Teresa approaches

Ill-fated sufferers,

What does she say?

‘Do not worry, my chlid, God is coming.

Indeed, I see in you the living presence

Of Jesus Christ Himself.’

 

Mother Teresa:

Calcutta’s Soaring Bird

India’s Sailing Moon

The World’s Weeping Sky

Earfth’s Tearing Loss

Heaven’s Dancing Gain

The Christ’s Blossoming Promise

The Mother Mary’s Harvesting Pride.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jun_17_97_mother_teresa_large.jpg

Teréz Anya és Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Teréz Anya az emberiség virág-szíve az isteniség illat-lelke (37), O Dreamers of Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Reklámok

Hatha-jóga

Kérdés: Itt a nyugati világban legtöbbünk, aki nem ismeri a jógát, hajlik arra, hogy a jógit olyan valakinek képzelje, aki lótuszülésben ül, vagy fejen áll, vagy egy bizonyos gyakorlatot végez, olyan dolgokat, amik furcsának tűnnek nekünk. Hogyan, vagy miért végzi a jógi ezeket a mutatványokat?

Sri Chinmoy: Egyes emberek azért végzik ezeket a gyakorlatokat, hogy fitten tartsák a testüket, mentesüljenek a fizikai betegségektől stb., míg mások azért, hogy elérjék a megvalósulást. De a megvalósulást nem lehet elérni pusztán hatha-jóga gyakorlatok végzésével. Valójában ezek a gyakorlatok annyit tesznek, hogy segítenek a keresőnek belépni a valódi spirituális életbe.

A gyermek kezdetben hangosan olvas, hogy meggyőzze szüleit, hogy valóban olvas. A felnőtt magában olvas. A fizikai világban is létezik hasonló dolog. Legtöbbünk fizikailag most még nagyon nyughatatlan, nem különb egy majomnál. Nem tudunk egy másodpercnél tovább nyugton maradni. De vannak törekvők, akik egyszerűen csak ülnek, lecsendesítik az elméjüket, és azután belépnek lényük mélyebb birodalmaiba. Ezek a testi gyakorlatok és testtartások segítenek ellazítani a testünket, és lelki békét nyújtanak egy rövid időre.

De ezek a gyakorlatok sohasem juttatnak el a megvalósuláshoz. Ezek az előkészületi fázist jelentik. A kezdők a hatha-jógában olyanok, mint az óvodások. Az óvodát könnyen kihagyhatjuk. De az óvodából általános iskolába, középiskolába, főiskolára és egyetemre kell mennünk. A koncentrációt, a meditációt és a kontemplációt a magasabb tanfolyamokon oktatják. Máskülönben az atléták, a bokszolók és a birkózók, pusztán az edzéssel és fizikai testük erősítésével, már mind megvalósították volna Istent.

A hatha-jóga gyakorlatok jobbak bizonyos más gyakorlatoknál, amiket hirtelen, gyorsan és bizonyos mértékig erőszakosan végeznek. Ha a hatha-jóga gyakorlatokat nyugodtan, csendben és meditatív hangulatban végzik, az erősíti az idegeket, és megnyugtatja az elmét.

A testre szükség van. Ép és egészséges testre van szükségünk, hogy a lélek a kinyilvánítás terén cselekedni tudjon a testen keresztül. De ha a testtől ennél többet várunk, akkor ostobák vagyunk.

 

Question: Most of us in the Western world who are not familiar with Yoga and meditation tend to associate the two with someone standing on his head or doing particular exercises. How are these exercises related to spirituality?

Sri Chinmoy: Right now many of us are physically very restless, no better than a monkey. We cannot stay still for more than a second without getting restless. These physical exercises and postures, called Hatha Yoga, relax our bodies and give us peace of mind for a short period. But these are only the preliminary stages. What they do is help the seeker enter into the true spiritual life. In the true spiritual system, the beginners in Hatha Yoga are like kindergarten students. From kindergarten we have to go to grammar school, high school, college. In fact, one can easily skip kindergarten. There are many aspirants who can just sit and make their minds calm and quiet and enter into the deeper regions of their being without ever doing any Hatha Yoga.

These exercises will never give us realisation, Never! Otherwise, just by taking physical exercises all the world’s athletes would have realised God by this time. The body is necessary. We must have a sound and solid body so that the soul can act in and through the body in the field of manifestation. But if we expect something more from the body, then we are being foolish.

I must emphasise, however, that Hatha Yoga exercises are far superior to the Western system of exercises, which are often done abruptly, vigorously and, to some extent, violently. Hatha Yoga exercises are done calmly, quietly, in a meditative mood. They strengthen the nerves and calm the mind, unlike most Western exercises.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

Black-CKG-13-1024x916.jpg

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy bölcsessége (412-413), Chalre Rabi: Ananda együttese Sri Chinmoy dalát énekli

Spiritualitás nem elméleti dolog

Kérdés: Hogyan lehet a spiritualitás hatékony a gyakorlatban? Ez nagyon nehéz kihívásnak tűnik.

Sri Chinmoy: Belső meggyőződésem szerint a spiritualitás nem valami elméleti dolog, hanem nagyon is gyakorlati. Ki lehetne gyakorlatiasabb mint Isten maga? Ő teremtette a világot saját örömére és beteljesedésére. A spiritualitás kétségtelenül gyakorlati dolog, ugyanígy az ima és meditáció is feltétlenül gyakorlati. Annak érdekében, hogy az ima és a meditáció hatásos legyen, csak egy dologra van szükségünk: a legyűrhetetlen hősies szellemre, ami legyőzi a lehetetlen büszkeségét.

Kérdés: Az átlagember azt érezheti, hogy Ön egy kivételes személyiség, és hogy mindannak, amit Ön elért, neki semmi köze sincsen.

Sri Chinmoy: Ez nem így van. Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Amit Isten kíván tőlünk, az a fogékonyság. Ha fogékonyak vagyunk vagy ha fogékonnyá tud tenni minket, akkor képes lesz arra, hogy bármit megvalósítson bennünk és rajtunk keresztül, amit csak akar.

 

Question: How, in practical terms, can spirituality actually be effective for change? This seems to be the most difficult challenge.

Sri Chinmoy: According to my inner conviction, spirituality is not something theoretical; it is something practical. Who can be more practical than God Himself? He created the world to give Himself joy and fulfilment. Spirituality is definitely practical; likewise, prayer and meditation are definitely practical. For prayer and meditation to be effective, we need only one thing: the indomitable, heroic spirit that can conquer the pride of impossibility.

Question: The average person may feel that you are exceptional and that all your achievements have nothing to do with him or her.

Sri Chinmoy: This is not true. We are all God’s children. What God wants and needs from us is receptivity. If we can be receptive or if He can make us receptive, then He will be able to accomplish in and through us whatever He wants to.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

adarini-chinmoy2.jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy válaszol 6. kötet (54-55), Ami Chanchal: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese adja elő

Béke

Amikor az okoskodás korszaka lezárul,

A béke szíve árasztja el

Az egész világot.

 

When the age of reason ends,

The heart of peace

Will inundate the entire world.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-jharna-kala-a-soul-birds5

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (5705), Peace: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli magyarul

Jobbá válik-e a világ?

Kérdés: Végül az egész világ jobb hellyé válik majd a reinkarnáció során végbemenő fejlődés következtében?

Sri Chinmoy: A világ tudatosan vagy öntudatlanul, de folyamatosan fejlődik és halad. Olyan, mint az apró mag, amely kicsírázva csemetévé, majd fává nő. Volt idő amikor az ásványi világban voltunk, azután a növényvilágban, majd az állatok birodalmában. Most emberek vagyunk, de ha elég őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy még mindig nem vetettük le állati hajlamainkat és tulajdonságainkat. Még mindig félig állatok vagyunk, akik veszekednek, harcolnak és küzdenek. De eljön az idő, amikor isteni emberek élnek majd a földön. Ugyanúgy látni fogjuk őket magunk előtt, mint ahogy most az emberi lényeket látjuk.

 

Question: Will the whole world eventually become a better place as a result of the evolution that takes place through reincarnation?

Sri Chinmoy: The world is constantly evolving, progressing, consciously or unconsciously. It is like a tiny seed which is sprouting into a plant, and then growing into a tree. Like this the world is evolving. There was a time when we were in the mineral world, then in the vegetable world, then in the animal kingdom. Now we are humans; but if we are sincere enough, we will see that although we have a conscious, developed mind, we still have not cast off our animal propensities and qualities. We are still half animals, quarrelling, fighting, struggling. But a day will come when there will be divine people on earth. We will see them just as we are now seeing human beings in front of us.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

19-11-1985-sri-chinmoy (1)_HD.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy bölcsessége (288), Sri Chinmoy harmóniumon játszik és énekel az 1984. október 13-i párizsi Béke koncerten

 

Odaadásod növelése

Egy napon Sri Ramakrishna és két nagyon közeli tanítványa egy csónakkal visszatérőben voltak az asramjukba. Ez a két tanítvány és Sri Ramakrishna nagyon éhesek voltak. Amíg a csónakban voltak, Sri Ramakrishna megkérte egyiküket, hogy hozzon neki némi ételt és gyümölcslevet. Mikor a tanítvány ezeket meghozta, Sri Ramakrishna nem adott nekik még csak egy morzsát sem. Mindent maga evett és ivott meg! De Mesterükkel való azonosulásuk, vele való egységük révén, ez a két tanítvány valóban úgy érezte, hogy éhségük és szomjúságuk csillapodott. Egyáltalán nem érezték már éhesnek vagy szomjasnak magukat.

Ha egy tanítvány már létrehozta ezt a fajta belső egységet a Mesterrel, akkor semmit sem vár el. A gyermek nem vár el különféle dolgokat az édesanyjától. Tudja, hogy az anyja megadott és ezután is meg fog adni neki mindent, mert az anya szent kötelessége hogy a gyerekről gondoskodjon. Éppígy spirituális Mestered szent kötelessége, hogy állandóan a szolgálatodra legyen. Te törekvéseddel és odaadásoddal szolgálod őt, ő pedig törődésével és részvétével szolgál téged. Te a törekvéssel játszod szerepedet; ez a te szolgálatod. Ő a szerepét törődésével és részvétével játssza, amely felemeli tudatodat; ez az ő szolgálata.

Hogyan játszhatod szerepedet a törekvéssel? Korán reggel, mikor az ágyból felkelsz, azt mondhatod a Supreme-nak: “Ó Supreme, tégy engem feltétel nélkül odaadóvá Irántad, hogy Téged a Te saját Módodon szolgálhassalak.” Aztán reggelid előtt elismételheted ezt még egyszer, és mihelyt végeztél a reggeliddel, mondd el újból. Amikor iskolába vagy dolgozni mész, újra elismételheted. Mielőtt bármilyen cselekedetet végrehajtanál, tudatosan imádkozz, hogy képes légy a Supreme-ot a legodaadóbban és feltétel nélkül szolgálni. Imád rezgése minden alkalommal két percig, hat percig vagy tíz percig fog tartani, attól függően, hogy mennyire volt lélekteljes. De valahányszor elmondod ezt az imát, megújítod a rezgést. Rövidesen olyan lesz majd, mint egy harang. Mihelyt elkezdted kongatni a harangot, az automatikussá válik és érezni fogod, ahogy állandóan szól benned a harang. Kezdd el kora reggel mondani az imádat, és folytasd ezt az egész nap folyamán. Ahányszor csak nekikezdesz valaminek próbáld előtérbe hozni odaadásodat. Akkor odaadásod minden újabb cselekvéssel növekedni fog.

 

One day Sri Ramakrishna and two of his very close disciples were returning to their ashram in a boat. These two disciples and Sri Ramakrishna were extremely hungry. While they were in the boat, Sri Ramakrishna asked one of them to bring him some juice and food. When the disciple brought them, Ramakrishna did not give the others even a morsel. He ate and drank everything himself. But because of their identification with their Master, because of their oneness with him, these two disciples really felt that their hunger and thirst were appeased. They no longer felt hungry or thirsty at all.

If a disciple has established this kind of inner oneness with his Master, then he will not expect anything. The child does not expect things from his mother. He knows that his mother has given him and will continue to give him everything, for it is the mother’s bounden duty to take care of the child. Similarly, it is your spiritual Master’s bounden duty to be of constant service to you. You serve him with your aspiration and dedication; he serves you with his concern and compassion. You play your role with aspiration; this is your service. He plays his role with his concern and compassion, which uplift your consciousness; this is his service.

How can you play your role with aspiration? Early in the morning, when you leave your bed, you can say to the Supreme, “O Supreme, make me unconditionally devoted to You so that I can serve You in Your own Way.” Then, before your breakfast you can repeat it again. As soon as you are through with your breakfast, say it once more. When you go to school or to work, you can again repeat it. Before performing any action, consciously pray that you will be able to serve the Supreme most devotedly and unconditionally. Each time, the vibration of your prayer will last for two minutes, six minutes or ten minutes, depending on its soulful quality. But every time you offer this prayer you renew the vibration. Soon it will be like a bell. After you have started ringing the bell, it will become automatic and you will feel that the bell is ringing inside you constantly. Start offering your prayer early in the morning, and go on with it during the day. Each time you begin doing something, try to bring your devotion forward. Then, with each different activity, your devotion will grow.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

medi-sri-chinmoy-zürich.jpg

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Mester és tanítvány (4. rész), Chanchala Man: Sri Chinmoy dalát a Blue Flower együttes énekli

Hogy megijessze és megvilágosítsa

Hogy megijessze a bennem lévő állatit,

Istenem csupa Igazság.

Hogy megvilágosítsa a bennem lévő emberit,

Istenem csupa Könyörület.

To frighten the animal in me

My God is all Justice.

To enlighten the human in me

My God is all Compassion.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

Compassion-sri-chinmoy

Könyörület: Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Virág-Lángok (15), Sri Chinmoy echo fuvolán játszik

Ki a nyertes?

Ki a nyertes?  Nem az, aki nyer, hanem az, aki megalapozta vidám egységét az eredménnyel. Az eredmény egy tapasztalat kudarc vagy siker formájában, egy utazás előre, vagy egy utazás hátra.

Ki a nyertes? Nem az, aki megnyeri a versenyt, hanem az, aki Istennel, a Legkiválóbb Futóval, álmatlanul és lélekszakadva futni szeret.

Ki a nyertes? Nem az, akinek dicsőségét daloljuk, hanem az, aki Isten Könyörület-Fényét jelentős mértékben megtestesíti.

Ki a nyertes? Nem az, aki hírnévre, dicsőségre, hatalmas vagyonra tett szert, hanem az, aki csak egyet kíván: Isten Elégedettségét, Isten saját Módján.

 

Who is the winner? Not he who wins, but he who has established his cheerful oneness with the result, which is an experience in the form of failure or success, a journey forward or a journey backward.

Who is the winner? Not he who wins the race, but he who loves to run sleeplessly and breathlessly with God the supreme Runner.

Who is the winner? Not he whose glory we sing, but he who embodies God’s Compassion-Light in abundant measure.

Who is the winner? Not he who has acquired tremendous name and fame and amassed a big fortune, but he who requires only one thing: God-satisfaction in God’s own Way.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

15-8-1985-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Everest-törekvés (94), Tomar-Katha: Sri Chinmoy dalát a Blue Flower együttes énekli

Rádió, újság, TV

Kérdés: Guru, a rádió hallgatás, újság-, vagy folyóirat olvasás mindig lehúzza a tudatomat, de néha vannak értékes információk. Van-e rá mód, hogy a tömegtájékoztatás istenivé váljon, vagy úgy ahogy van teljesen fel kell hagynunk vele?

Sri Chinmoy: Nem kell mindent feladnunk; csak ismernünk kell a saját képességünket – azaz, hogy mennyi méreg megemésztésére vagyunk képesek jelenleg. A rádióban és újságban jó dolgok is vannak, az a probléma, hogy talán három órát is eltöltünk, hogy öt pernyi arra érdemes információhoz jussunk. Hogy valami jó dolgot lássunk a televízióban, órákat és órákat töltünk a rossz dolgok nézésével.

Nem kell mindent meghallgatnunk, mindent megnéznünk és elolvasnunk. Józanul kell válogatnunk. A rádiót, TV-t és az újságokat könnyű rosszra használni. Túl engedékenyek vagyunk, túl sokat szórakozunk azon túl, amit fel tudunk dolgozni.

Kérdés: A megfelelő mértékben is elpazarolnánk a Fényt, amit Tőled kapunk?

Sri Chinmoy: Nem, nem, megfelelő mértékben nem. Ha meghallgatod a reggeli híreket, vagy valami tanulságos dolgot nézel a TV-ben, abban semmi rossz nincs. De ha órákig rock and roll-t hallgatsz, vagy mindenféle butaságot nézel a TV-ben, akkor elpazarolod azt a kicsi fényt, amit meditációdban be tudtál fogadni.

 

Question: Guru, listening to the radio or reading a newspaper or magazine invariably brings my consciousness down, but sometimes there is interesting information. Is there a way the media can be divinised, or should we just avoid that type of media entirely?

Sri Chinmoy: We need not give up anything; only we must see our capacity — that is, how much poison we can digest right now. Radio and newspapers have good things also; but the difficulty is that in order to get five minutes’ worth of good, we spend perhaps three hours. In order to get something nice on television, we spend hours and hours watching bad things.

We do not have to hear everything, see everything and read everything. We have to discriminate. Radio, television and newspapers are easy to misuse. We are over-indulging; we are enjoying beyond our capacity to assimilate.

Question: In the proper proportion would it be squandering the light that you offer us?

Sri Chinmoy: No, no, not in the proper proportion. If you just hear the news in the morning, or watch something instructive on TV, then there is nothing wrong in it. But if you listen to rock and roll for hours, or watch all kinds of silly things on television, then you are just squandering the little light that you have been able to receive during your meditation.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide.)

Jharna-Kala-13-9-1976-22

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás: Járhatnak-e együtt? The Dance of Light I: Sri Chinmoy saját művét adja elő

Nincsenek aggodalmai a jövőre nézve

Kérdés: Egy hang azt mondja bennem, hogy jobb, ha minden pénzemet spirituális dolgokra költöm; a másik szerint pedig bölcsebb lennék, ha félretenném a pénzem, gondolva a szűkebb esztendőkre.

Sri Chinmoy: Légy bölcs! Más dolog több ezer dollárt költeni ruhákra és gyémántra, megint más a pénzed olyan dolgokra kiadni, amelyek segíteni fogják a spirituális fejlődésedet. Tudnod kell, hogy mit akar a lelked, és mindig hallgass az ő hangjára. Néhány tanítvány csak akkor hisz a léleknek, amikor az azt mondja, amit az értelem vagy vitális hallani szeretne. Máskülönben pedig ezt mondják: „Mi a lélek? Ki ez a fickó? Hol van ő? Emberi szemeimnek kézzelfogható bizonyítékokra van szüksége!” Mikor ezeknek a szerencsétlen tanítványoknak nem tetszik a lélek üzenete, a bizonyítékok világában maradnak.

Ameddig csak élek, az egész világon mindenkinek csak azt fogom mondani, hogy a lélek létezik. Számomra a test, az értelem és a vitális nem valóságos dolgok. Csak a lélek, ami örök és halhatatlan, valóságos. A lélek olyan, mint egy csodálatosan szép kisgyermek, aki a bensőnkben lakozik. Ha jó kapcsolatot tartasz fenn a lelkeddel, akkor ő biztosan odavezet téged az Atyához. Az Atya szívesen szentel rá időt, hogy beszéljen veled, hiszen legkedvesebb gyermeke, a lelked volt az, aki odahozott téged Őhozzá. Ha a benned lakozó isteni gyermekkedvében jársz, akinek szabad bejárása van az Abszolút Supreme Urunkhoz, akkor könnyen láthatod az Atyát.

Azt kérdezed, hogy vajon tartalékold-e a pénzed arra az esetre, ha egyszer kórházba kell menned, vagy költsd el most olyan dolgokra, amelyek a spirituális fejlődésedet szolgálják. Ez csupán hit kérdése. A spirituális emberek úgy gondolkoznak, hogy ha a kórházba kell menniük, akkor Supreme majd küld valakit, aki kifizeti a kórházi kezelés költségeit. Ők így bíznak Istenben. Az igazán spirituális embernek nincsenek alaptalan aggodalmai a jövőt illetően. Számukra Isten az orvos, Isten a kórház, Isten az élet, Isten a halál, Isten minden. Mások talán pénzt tesznek félre ötven-, hetven-, vagy kilencvenéves korukra, Isten azonban öt másodperc alatt elvihet titeket ebből a világból, ha akarja. Ha állandóan gyűjtöd a pénzt a bankban, akkor egyszer majd elkísér a koporsódba vagy a sírodba. A Mennyországba viszont biztosan képtelen lesz eljuttatni téged. Soha!

 

Question: Part of me says it is better to spend all my money on spiritual activities, but a part of me says it would be wiser to save my money for a time of need.

Sri Chinmoy: You have to use your wisdom. It is one thing to spend thousands of dollars on clothing and jewellery, and another thing to spend that money on something that will help you make spiritual progress. You have to know what your soul wants and always listen to the voice of your soul. Some disciples believe in the soul only when it says what their mind or their vital wants to hear. Otherwise they say, “What is the soul? Who is that fellow? Where is he? My human eyes have to get solid proof!” When they do not like the message of the soul, these unfortunate disciples stay in the world of proof.

As long as I am alive, I will definitely tell the whole world that the soul exists. For me, the body, mind and vital are all unreal. Only the soul, which is eternal and immortal, is real. The soul is like a most luminous child inside us. If you maintain a good connection with your soul, then definitely it will take you to the Father. The Father will be eager to spend time talking to you because his dearest child, your soul, has brought you. If you please the divine child in you, who has free access to the Absolute Lord Supreme, then it is so easy to see the Father.

You ask whether you should save your money in case you have to go to the hospital someday, or whether you should spend it now on something that will help you make spiritual progress. It is a question of faith. Spiritual people feel that if they have to go to the hospital, then God will bring somebody to take care of their hospital bills. They have that kind of faith in God. A really spiritual person will not be unduly concerned about the future. For him God is the doctor, God is the hospital, God is life, God is death, God is everything. Others may set aside money for when they are fifty or seventy or ninety. But in five seconds God can take you away from this world if He wants to. If you keep all your money in the bank indefinitely, then one day it will accompany you into your coffin or into your grave. But it will never be able to take you to Heaven. Never!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

132-ckg

Sri Chinmoy rajza

 

 

 


Sri Chinmoy válaszol 6. kötet (34-35)  Akashe Batase: Sri Chinmoy dalát Shindhu együttes adja elő