Szerző: Kepes József

Szépség

Néha áldás,

Néha átok.

Mi az?

A szépség.

Az élet-megvilágosító lélek

Szépsége

Áldás.

Az élet-megkötő test

Szésége

Átok.

 

Beauty

Sometimes it is a blessing,

Sometimes it is a curse.

What is it?

Beauty.

Beauty of the

Life-illumining soul

Is a blessing.

Beauty of the 

Life-binding body

Is a curse.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

25-11-77-ckg-for-shraddha2

Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: A halhatatlanság tánca (25), Crying and Smiling: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Törekvés

Kérdés: Sok spirituális mester volt aki dohányzott és ivott. Ők hogyan valósították meg Istent?

Sri Chinmoy: A törekvésük által. Voltak spirituális mesterek, akik ittak, táncoltak, húst ettek és egyéb dolgokat műveltek, anélkül, hogy elvesztették volna spirituális magasságukat. Számukra a világ olyan volt, mint egy kert, ők maguk pedig isteni gyermekként játszottak benne, de amit mondtak, vagy tettek, abból, semmi sem hatott vissza rájuk.

De tudnotok kell, hogy van egy kis különbség az ő törekvésük és a tiétek közt. Körülbelül annyi, mint közted és egy fa között. A fa nem árt senkinek, tiszta és ártatlan. Te mégis előbb meg fogod valósítani Istent, mint a fa. A belső sírás, a törekvés tekintetében a közönséges ember nem hasonlíthatja magát a nagy spirituális mesterekhez. Ők, ha egyszer elkezdenek meditálni, órákon át képesek voltak azt folytatni, és teljesen el tudtak merülni a meditációban.

Sok indiai spirituális mester arzént vesz be , és néha, amikor nagy mennyiséget vesznek be, az emberek azt hiszik, hogy öngyilkosságot fognak elkövetni. De nem árt nekik. Hasonlóképpen, vannak okkultisták, akik napi kilenc tíz órát meditálnak, a fennmaradó időben pedig nagyon rossz életet élnek. De törekvésük ereje mindenképpen elhozza nekik a megvalósulást.

Question: There were a number of spiritual Masters who used to smoke and drink. How did they realize God?

Sri Chinmoy: It was because of their aspiration. Spiritual Masters used to drink, dance, eat meat and do all kinds of things without losing their height. For them the world was like a garden, and they were divine children playing there unaffected by anything they said or did.

But you have to know that there is a little difference between their aspiration and yours.  It is like the difference between you and a tree. A tree does no harm to anyone; it is pure and innocent. But you will realize God long before the tree does. When it is a matter of inner cry, of aspiration, an ordinary person cannot compare himself with the great spiritual Masters. Once they starting meditating, they could go on for hours and become lost in their meditation.

Many Indian spiritual Masters take arsenic, and sometimes when they large quantities people think they are going to commit suicide. But it does not harm them. Similarly, some occultists meditate for nine or ten hours daily, and the rest of time they lead a very bad life. But the intensity of their aspiration brings them realization anyway.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

aspiration-sri-chinmoy2.jpg

Törekvés: Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy bölcsessége (199), Each breating moment: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Együttérzés

Egy csepp szívből jövő

Együttérzés

Ellenszere

Megannyi szellemi fájdalomnak.

Just a little sympathy

From the heart

Is an antidote

To many of our mental pains.

jharna-60

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (55),

Értékeld őket

Egyszerűség, őszinteség, tisztaság:

Ezek szíved legértékesebb kincsei.

Álmatlanul szükséged van rájuk.

Épp ezért  értékeld őket

És csodáld az értéküket.

Simplicity, sincerity and purity:

These are the most precious

Resources of yourt heart.

You sleeplessly need them.

Therefore, value them

And admire their wort.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

smile-98a-sri-chinmoy

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Szív-kert (84), Heart-flower-Jubilee: Sri Chinmoy esrajon játszik

Inspiráció súlyemeléssel

Riporter: Hogy fogott bele a sportok közül éppen a súlyemelésbe?

Sri Chinmoy: Mint már említettem az ima embere vagyok. Egy belső üzenetet kaptam, hogy lépjek be a súlyemelés világába. A súlyemelés nem volt az erősségem. Költőnek és énekesnek születtem. Aztán itt Nyugaton, Amerikában belekezdtem a hangszeres zenélésbe, dalok szerzésébe és így tovább.

Nos, amikor imádkozom és meditálok, üzeneteket kapok belülről. Azt a kifejezést használom, hogy “Belső Vezető”. Belső Vezetőm utasított, hogy kezdjem el a súlyemelést. Ifjúkoromban – a mi szegény Indiánk szintjén- jó atléta voltam. Sohasem foglalkoztam súlyokkal. Úgy gondoltam, ha kötött izomzatú vagy, akkor nem lehetsz jó atléta. De most megváltozott a felfogás. Látom, hogy a világbajnokoknak kitűnő izmaik vannak. Most a Belső Vezetőm arra utasított, hogy a súlyemeléssel szolgáljam Őt, ahol az értelem korlátait fel lehet emelni.

Riporter: Zenét is azért szerez és tesz más dolgokat, mert belső parancsot kap?

Sri Chinmoy: Igen, ugyanez az ok. Bármikor meg vagyok rá kérve, verseket írok vagy dalokat komponálok, festek és így tovább. Mindent amit teszek, a Belső Vezetőm utasítására teszem.

Riporter: Előnyben részesít-e bármilyen sajátos tevékenységet?

Sri Chinmoy: Nem, csak azon múlik, hogyan utasít a belső lényem, hogy milyen módon legyek az emberiség szolgálatára. Nem akarom azt állítani, hogy a súlyemelésem miatt képes vagyok több festményt alkotni, nem. Csak azért csinálom, mert meg vagyok rá kérve. Valaki utasított engem és én hittel telien engedelmeskedem Neki. Nincs fogalmam erról, vajon ez-e az a mód, amellyel képes leszek több embert elérni.

Riporter: Kap-e személyes megelégedést, amikor az Ön példája ösztönöz valakit?

Sri Chinmoy: Igen, határozottan. Ha szolgálatára vagyok, akár csak egy egyénnek a szolgálatára is, ha valaki el tudja fogadni az ösztönzésemet, akkor rendkívül elégedettséget érzek. Még ha éppen egyetlen személynek is tudok szolgálatára lenni, érzem, hogy az hatalmas segítség az emberiség színvonalának emelésére. Bármit teszek a sportok területén, vagy az atlétikában – nagyon, nagyon sok helyen tartuk hosszútávfutóversenyeinket -, az mind az inspirációért van. Bárminek, amit a szervezetünk tesz, egy a célja, hogy mindenkit inspiráljon. Ugyanakkor, ahogy mi inspirálunk másokat ugyanúgy nekik is minden joguk megvan arra, hogy minket inspiráljanak.

Interviewer: How did you happen to take up the sport of weightlifting?

Sri Chinmoy: As I said, I am a man of prayer. I got an inner message to enter into the weightlifting world. Weightlifting was not my forte. I was born as a poet and singer. Then here in the West, in America, I embarked on playing musical instruments, composing songs and so forth.

Again, when I pray and meditate, I get messages from within. I use the therm ‘Inner Pilot’. My Inner Pilot has commanded me to enter into weightlifting. In  my youth, I was a good athlete, according to our poor Indian standard. I never used weights. I thought that if you are musleboundm you cannot be a good athlete. But now the theory has changed. I see that world champions have excellent musles. Now my Inner Pilot has commanded me to serve Him through weightlifting, where the barries of the mind can be lifted.

Interviewer: is that also you compose music and so forth, because you get an inner command?

Sri Chinmoy: Yes, for the same reason. Whenever I am asked to, I write poems or compose songs, paint and so forth. Everything I do, I do at the behest of my Inner Pilot.

Interviewer: Do you have a preference for any particular activity?

Sri Chinmoy: No, it depends only on whichever way my inner being compels meto be of service to mankind. I will not say that because of my weightlifting I am able to do more paintings, no. Only I am doing it because I am asked to do it. Somebody is commanding me and I am faithfully obeying Him. I have no idea if this is the way in which I will be able to reach more people. 

Interviewer: Do you get personal satisfaction when somebody is inspired by your example?

Sri Chinmoy: Yes, definitely. When I am of service, even to an individual, if somebody can accept my inspiration, I feel extremely satisfie. If I can be of service to even one individual, I feel that it  is a tremendous helpin inproving the standard of humanity. Whatever I am doing in the field of sports or athletics -we have many, many places where we hold our long-distance running races- it is all for inspiration. Anything that our organisation does, it is with the one-pointed view that everybody should be inspired. Similarly, as we are trying to isnspire others, even so, they have every right to is to inspire us.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sport emelés

Sri Chinmoy kétkaros emelést végez (karonként 75,7 kg)

 


Sri Chinmoy: Misztikus utazás a Súlyemelő Világban I (29-33), I can lift up 170 lb: Sri Chinmoy dalát Premik adja elő

Béke

Nem mennyből jött szentekre,

Csupán földi keresőkre van

Szükségünk,

Akik hisznek a békében,

És békében akarnak élni.

We do not need Heaven-born saints

But just eart-born seekers

Who belive in peace

And want to live in peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

peace-sky-sri-chinmoy.jpg

Peace-sky: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (21), Timi-sthir: Sri Chinmoy dalát a Mountein Silence együttes énekli

Korábbi lét eredménye

Létünk egy korábbi lét eredménye. A mi világunk egy korábban létezett Föld eredménye.

Our existence is the result of a previous existence. This world of ours is the result of an earth that existed before.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Sri-Chinmoy-109

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (123), Arthada és barátai Sri Chinmoy dalait adják elő

Különböző vallások közötti ellenséges érzület

Kérdés: Miért hagyja Isten, hogy ellenséges érzület legyen a különböző vallásokhoz tartozó emberek között?

Sri Chinmoy:  Miért engedi Isten, hogy az egyes emberek istentelenek és ellenségesek legyenek? Az egyetlen válasz amit adhatok, hogy könyörülete most sokkal erősebb, mint igazságossága. Isten mindent megenged, de az adott embernek kell tudnia mit kell tennie.Csak azért létezünk, mert Isten megengedi hogy létezzünk itt a földön. Azt mondhatod, hogy mások rosszabbak nálunk, hogy vannak, akik többet veszekednek és harcolnak, vagy jobban kételkednek Istenben, mint mi. De azt kell kérdeznünk magunktól, hogy vajon mi veszekszünk és harcolunk-e néha, táplálunk-e olykor kétséget? A válasz az lesz: “Igen, így teszünk, bár talán kicsit kevesebbszer, mint mások.” Ha Isten megengedi nekünk, hogy megtegyünk valamit, nem vádolhatjuk Istent azért, mert másoknak is megengedi, hogy ugyanazt a dolgot tegyék. Mindez csak mérték kérdése. Mi talán, mondjuk hat hónapban egyszer kételkedünk Istenben, míg valaki más minden másodpercbe kételkedik Benne. De ha azt mondjuk: “Ebben az életemben sohasem kételkedtem Istenben”, az hiba. De ha valami helytelen dolgot teszünk, és valaki más végtelenül nagyobb mértékben teszi ezt, az még nem mentség arra, hogy bíráljuk és támadjuk a másik embert. Azon aggódjunk, hogy a saját természetünket tökéletesítsük. A többieknek majd Isten gondját viseli.

Question: Why does God allow antagonism between people of different religions?

Sri Chinmoy: Why does God allow some individuals to be undivine and hostile? The only answer I can give you is that His compassion right now is infinitely more powerful than His Justice. God allows everything, but the individual has to know what he should do. We exist only because God allows us to exist on earth. You may say that other people are worse than we are, that some people quarrel and fight or doubt God more than we do. But we have to ask ourselves whether we sometimes do quarrel and fight, whether we at times cherish doubt. The answer will be, “Yes, we do, although perhaps a little less than others.” If God allows us to do something, then we cannot blame God if He allows somebody else to do the same thing. It is only a matter of degree. We many doubt God, say, once in six months; someone else may doubt Him at every second. But if we say, “In this incarnation I have never doubted God,” then that will be a mistake. Again, if we do something wrong and another person also does it to an infinitely greater degree, that is still no excurse to criticize and attack that other person. Let us worry about perfecting our own nature. God will take care of others.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

40-birds-black-ckg


Sri Chinmoy bölcsessége (318), All-Local NY Sri Chinmoy students performance, august 2013