A középút / The middle path

A spirituális életben legfontosabb, legjelentőségteljesebb és leggyümölcsözőbb dolog az önuralom. Ha nincs önfegyelem, nincs önmegvalósítás. A szótárban több százezer szót találunk. Mindezen szavak közül az önuralmat a legnehezebb gyakorolni. Hogyan lehet önuralmunk? Át kell adni magunkat a Forrásnak. Ez a Forrás a Fény. Ez a Forrás Isten.

Hogyan ösztönözhetjük a testet, az életerőt, az értelmet és a szívet, hogy belépjenek a jobb és betöltőbb fénybe? Bírálattal sohasem tudjuk megváltoztatni vagy átalakítani őket. De ha értékeljük őket, és azt mondjuk, hogy képesek jelentős szerepet játszani Isten kozmikus Drámájában, Hogy Isten földi kinyilvánításában ugyanolyan fontosak, mint a lélek, akkor átalakíthatjuk őket. Ha nem ítéljük el a testet, az életerőt, az értelmet és a szívet, épp ellenkezőleg, azt mondjuk nekik, hogy Isten kiválasztott eszközei lehetnek, hogy Istennek szüksége van rájuk, a Földön isteni Játékához, akkor végül át tudjuk őket alakítani. Családunk engedetlen tagjai nemsokára megérzik Isten kinyilvánításának beteljesülésében játszott szerepük fontosságát. Egyesíthetők és egyesülni is fognak a közös cél érdekében.

Az önfegyelemhez idő kell. Nem lehet egyik napról a másikra elérni. Befelé nézéssel, önvizsgálattal, megfelelő meditációval érhető el. Ugyanakkor az önuralom nem önkínzást jelent. Vezeklést sem jelent. A nyugati világban sajnos félreértik az önfegyelmet. Úgy gondolják, hogy az önfegyelem eszménye az a vezeklő, küzdelmes életvitel, amit a múltban Indiában néhány törekvő gyakorolt. De ez a fajta vezeklő élet, a test kínzása és büntetése nem valódi önuralom. Ez önsanyargatás. Ha valaki úgy akarja megvalósítani Istent, hogy napokig és hónapokig koplal, akkor őt nem Isten, hanem a halál fogja magához ölelni.

Isten normális , természetes életet -a középutat- követeli meg tőlünk. Buddha is azt tanította, hogy a középutat kövessük, és ne essünk szélsőségekbe. Nagyon szilárdan kell gyökereznünk a földben. A fa gyökere a föld alatt van, az ágak pedig felfelé tekintenek, a legmagasabbra. Belül önfegyelem van, kívül pedig önkinyilvánítás. A ma önfegyelméből lesz a holnap öntúlszárnyalása.

Szeretnék elmondani egy esetet Szokratész életéből. Egyszer Szokratész és egy sereg csodálója elmentek egy tenyérjóshoz. A jós belenézett Szokratész tenyerébe és így szólt:

-Hát micsoda rossz ember vagy te! Csúf és tele az alacsony életerő problémáival. Az életed csupa romlottság.

Szokratész csodálóiba mintha villám csapott volna. Meg akarták verni a tenyérjóst. Micsoda arcátlanság ilyeneket mondani Szokratészról, aki egy igazán istenfélő ember, egy valódi szent!

Szokratész azonban így szólt:

-Várjatok! Kérdezzük meg, hogy elmondott-e mindent?

-Nem – felelt a tenyérjós. -Még mondani akarok valamit. Ebben az emberben kétségkívül megvannak mindezek az istentelen tulajdonságok, de egyet sem mutatott ki belőlük. Uralkodik mindegyiken.

 

In the spiritual life, the most important, significant and fruitful thing is self-control. No self-control, no self-realisation. In the dictionary we come across hundreds of thousands of words. Of all these words, ‘self-control’ is the most difficult one to practise. How can we have self-control? If we want to have self-control, we have to surrender ourselves to the Source. This Source is Light; this Source is God.

How can we inspire the body, the vital, the mind and the heart to enter into better and more fulfilling light? We have to know at this point that if we find fault with the body, vital, mind and heart, we can never change and transform them. But if we appreciate them, saying that they have the capacity to play a significant role in God’s Cosmic Drama, that they are as important as the soul for the full manifestation of God on earth, then we can transform them. If we do not condemn the body, vital, mind and heart — on the contrary, if we tell them that they can be the chosen instruments of God, that God needs them for His divine Lila (Game) on earth — then eventually we can transform them. The unruly members of our family will before long feel the importance of their respective roles in the fulfilment of God’s manifestation on earth. They can and will be unified and united for the fulfilment of a single Goal.

Self-control does not mean self-torture. Neither does it mean austerity. Unfortunately, in the West, self-control has been misunderstood. People think that the austere, arduous life practised by some Indian aspirants of the past stands as the ideal of self-control. But that kind of austere life, torturing and punishing the body, is not real self-control. It is self-mortification. It leads us to abysmal destruction in the heart of ignorance. If somebody wants to realise God by fasting for days and months, then he will be embraced by death, not by God. A normal, natural life — the middle path — is what God demands from us. The Buddha taught us to follow the middle path, not to go to extremes. We have to be very firmly planted on earth. The root of the tree is under the ground, not elsewhere. The root is under the ground, and the branches are looking up toward the highest. So self-control is within and self-manifestation is without. Self-control leads us to self-illumination. Today’s self-control will be tomorrow’s self-transcendence.

I wish to tell about an incident in the life of Socrates. Once Socrates and a host of his admirers went to see a palmist. The palmist read Socrates’ hand and said, “What a bad person you are, ugly and full of lower vital problems. Your life is full of corruption.” Socrates’ admirers were thunderstruck. They wanted to strike the palmist. What gall he had to say such things about Socrates, who was truly a pious man, a saint. But Socrates said, ‘Wait, let us ask him if he has said everything.” Then the palmist continued, “No, I have something more to say. This man has all these undivine qualities, without doubt, but they are all under his control. He has not shown any of them. They are all under control.”

Jharna kala 222

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős (238-240); Kani-Rai: Sri Chinmoy dalát a Shindhu együttes  énekli

Reklámok

Érdekel a véleményed!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s