Isten terve / God’s plan

Mi Isten terve? Ez a kérdés gyakran felmerül, és sokszor vita tárgyát képezi. Elég különös, hogy Isten tervének már puszta gondolta is felkelti nemcsak azoknak a figyelmét, akik hisznek Istenben, hanem azokét is, akik tagadják Isten létezését. Van terve Istennek? Nem, soha! Egy terv készítése azt jelenti, hogy a jövőben elkészítendő munkához kidolgozunk egy előirányzatot. Gyakran a siker kísértése az, ami arra ösztönöz, hogy belevessük magunkat a tevékenységekbe. A jövő sikerébe akarunk belenőni. Így a tervek bizonyos mértékig segítenek. De Istennek nincs szüksége tervre. Számára a jövő látomása nem egy teljesítendő dolog, hanem olyan valami, ami már a jelen óriási tágasságában él, sőt növekszik.

A világot mindig is elbűvölte a mozgás, az itt, ott és mindenütt jelenlevő lendület. A lelkes mozgás hanyatlása az emberi élet bukása. Minden mozgásnak felemelkedéseken és hanyatlásokon kell keresztülmennie, mielőtt eléri célját. A mozgás egy belső ösztönzésnek a külső kifejeződése. Ez a belső ösztönzés Isten Akaratának a képviselője az emberi testben, azt kutatva, hogyan játsszon a Túlvilággal, és hogyan ébressze föl a Végtelent a végesben.

Istennek nincsen terve. Nincs szüksége rá. Ő nem egy mentális lény, aki terv nélkül nem a jövőre gondolni. Ami Isten, az Gyönyör. Isten azt akarja, hogy Gyönyörrel rendelkezzünk. Ez csak akkor lehetséges, ha mindent, amink van, és mindent, amik vagyunk, a Legfelsőbb Valóságnak szentelünk.

Először Isten létére kell gondolnunk, és ezután, ha kell, gondolhatunk Isten tervére. Létezik Isten? Hol a bizonyíték? Szívünk maga a bizonyíték. Szívünk állandóan azt követeli tőlünk, vagy azért könyörög, hogy mindenhol és mindenben Istent lássuk. Szívünk törekvésével megérezhetjük Isten létezését. Szívünk törekvésével megláthatjuk, hogy Isten Mennyországa, ami a Csend, és Isten földje, ami az Erő, nemcsak kölcsönösen függenek egymástól, hanem Isten örök Valóságának egymást kiegészítő mosolyai is.

Néhányan azt állítják, hogy a világ egy Isten által alkotott tervből jött létre. Úgy látják, hogy a világ tele van szenvedéssel és tökéletlenséggel, és úgy érzik, hogy jobb világot tudtak volna teremteni, ha alkalmuk lett volna rá. Nekik azt mondom: – Ki akadályozza meg Önöket ebben? Önöknek kell művelni a földet, hogy a tökéletesség, és az elégedettség bőséges termését learassuk.

Sokat tanultunk a szenvedésből és a tökéletlenségből. Amire most szükségünk van, az a gyönyör és a Tökéletesség. E két isteni tulajdonság nem lehet a miénk, ha kifogásoljuk azt a tervet, amit mi erőszakoltuk Istenre. Csak akkor lehet Gyönyörünk és Tökéletességünk, ha Isten Tudatában élünk. Nincs más út.

A szenvedés és tökéletlenség emberi értelemben az általa kreált mentális előítéleteken és fogalmakon alapszik. Isten értelmezése az abszolút és végleges Valóság közvetlen Látomásán alapszik. Az emberi értelmezésnek indoklásra van szüksége. Isten magyarázatának semmiféle igazolásra nincs szüksége, mert Ő egyszerre a megtestesült és kinyilvánult Igazság.

Ehhze hasonlóan, egy spirituális ember más szemszögből tekint Istenre, mint egy közönséges ember. Úgy érzi, hogy Istené minden, és hogy maga Isten minden, a megnyilvánulttól meg nem nyilvánultig. Istene a mindig fejlődő Tökéletesség örökkévaló folyamatában van. Egy közönséges ember azonban úgy érzi, hogy Istennek valamit el kell még érnie ahhoz, hogy átalakítsa a világot.

Isten egy gyermek, egy örökké isteni gyermek. Hogy is lehetne egy gyermeknek terve? Lehetetlenség! Ugyanúgy, ahogy egy emberi gyermek játszik a babáival, átöltöztetve és dédelgetve őket, éppen úgy játszik Isten, az isteni Gyermek a Saját babáival, az emberi eszközeivel. De isteni Gyermekként, Isten bármit tegyen is, azt tudatosan, jelentőségteljesen és istenien teszi.

Az ember tudattalan, félig tudatosult, tudatos és spirituálisan tudatos tervei, és Isten önmagát feltáró megnyilvánulásai egymástól elválaszthatatlanok. A Legfőbb Titok az, hogy az ember tervei mindig egységben vannak a Legfelsőbb Lélegzetével. Az embernek tudnia kell ezt. Nincs több, amit tudnia kell. Az embernek éreznie kell ezt. Nincs mélyebb, amit éreznie kell. Az embernek meg kell valósítani ezt. Nincs magasabb, amit meg kell valósítania.

 

What is God’s plan?

What is God’s plan? This question is often raised and discussed. Strangely enough, the very idea of God’s plan attracts the attention, not only of those who believe in God, but also of those who deny God’s existence.

Has God a plan? No, never! Making a plan means drawing up an estimate of work to be done in the future. It is the temptation of success that often inspires us to throw ourselves into activities. We want to grow into the success of the future. Hence, plans do help us to some extent. But God needs no plan. To Him, the vision of the Future is not a thing to be fulfilled, but a thing that already abides, nay, looms large in the giant breast of the present.

The world has ever been charmed by movement, here, there and everywhere The waning of enthusiastic movement is the downfall of human life. Each movement has to undergo ups and downs before it reaches its goal. Movement is the outer expression of an inner urge. This inner urge is the representative of God’s Will in a human body seeking to play with the Beyond and to awaken the Infinite in the finite.

God has no plan. Neither does He need one. He is not a mental being who cannot think of the future without a plan. What God is, is Delight. What God wants us to have is Delight. We can have it only by turning all that we have and all that we are towards the Supreme Reality.

We must think of God’s existence first, and then, if we must, we may think of God’s plan. Does God exist? Where is the proof? Our very heart is the proof. Constantly our heart demands or begs of us to see God everywhere and in everything. With the aspiration of our heart, God’s existence can be felt. With the aspiration of our heart we can see that God’s Heaven, which is Silence, and God’s earth, which is Power, are not only interdependent, but also complementary smiles of God’s eternal Reality.

Some people say that the world has come into existence from a plan made by God. They see that the world is full of suffering and imperfection and feel that they could have made a better world if they had been given a chance. To them I say, “Who prevents you? It is you who have to cultivate the soil in order to grow a bumper crop of perfection and satisfaction.”

Much have we learned from suffering and imperfection. What we need now is Delight and Perfection. We cannot have these two divine qualities by finding fault with a plan that we have thrust upon God. We can have Delight and Perfection only by living in God’s Consciousness. There is no other way.

Man’s interpretation of suffering and imperfection is based on his preconceived mental ideas and notions. God’s interpretation is founded on His direct Vision in its absolute and ultimate Reality. Man’s interpretation needs justification. But God’s interpretation does not need any justification, for He is at once the Truth embodied and the Truth revealed.

Similarly, a spiritual man looks at God from a different angle than does an ordinary man. He feels that God has and is everything, manifest and unmanifest. His God is in the eternal process of ever-progressing Perfection. An ordinary man, however, feels that God has yet to achieve something to transform the world.

God is a child, an eternal divine Child. How can a child have a plan? Impossible! Just as a human child plays with his dolls, dressing and fondling them, so God, the divine Child, does the same with His dolls, the human instruments. But being the divine Child, God, whatever He does, He does consciously, significantly and divinely.

Man’s unconscious, semi-conscious, conscious and spiritually conscious plans and God’s self-revealing manifestations are inseparable. The Supreme Secret is that man’s plans are always united with the Breath of the Supreme. Man has to know this. Nothing further is there to know. Man has to feel this. Nothing deeper is there to feel. Man has to realise this. Nothing higher is there to realise.

sri-chinmoy-with-child.jpg
Sri Chinmoy egy gyermekkel

 


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet (89-92); All-Local-NY-Sri-Chinmoy-Students-Performance-August-2013.

Reklámok

Érdekel a véleményed!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s