Kegyelem / Grace

A Kegyelem jelen van,
De ki van ott,
Hogy értékelje
És fogadja?

Grace is there
But who is there
To value it
And recieve it?

Napi zene itt.

bird-sky-sri-chinmoy
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Kegyelem (99), Ami bandini, basomar ghare bandini: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Reklámok

Indiai istenek és istennők

Kérdés: Lenne szíves megmondani, hogy Indiában miért imádnak olyan sok istent és istennőt, és miért nem csak egyet?

Sri Chinmoy: Meg tudná nekem mondani, hogy önök miért imádják az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, és oly sok angyalt? Nos, hogy komolyra fordítsam a szót, nekünk Indiában milliónyi istenünk és istennőnk van. Büszkék vagyunk rá. Sőt, úgy érezzük, minden egyes embernek meg kell hogy legyen a saját istene, minden embernek meg kell legyen saját módja Isten megvalósítására.

Valójában ezek az istenek és istennők egyszerűen csak az egyetlen Abszolút különféle megnyilvánulási formái. Minden istenség a Legfelsőbb Úr egy bizonyos aspektusát vagy tulajdonságát képviseli. Az, hogy képtelenek vagyunk felismerni a mindent átfogó egyetemes harmóniát mindebben a sok aspektusban, félreértéseket és vitákat szül. Amint felismerjük az egyetemes Szellemet, a személytelen Egyet, tökéletes harmóniában élhetünk mindegyik eltérő hittel. Akkor megláthatjuk a különböző istenek és istennők mögött rejlő igazságot.

 

Question: Could you please tell me why people in India worship so many gods and goddesses and not one?

Sri Chinmoy: Could you please tell me why you worship the Father, the Son, the Holy Ghost and so many angels? Now, to be serious, we in India have millions of gods and goddesses. And we are proud of it. We even feel that each individual must have a god of his own; each man must have his own process of realising God.

Indeed, these gods and goddesses are simply different manifestations of the Sole Absolute. Each deity embodies a particular aspect or quality of the Supreme. Our inability to recognise the all-embracing Universal Harmony in all these different aspects gives rise to our misunderstandings and disputes. The moment we realise the universal Spirit, the Impersonal One, we can be in perfect harmony with all the different beliefs. Then we can see the truth behind the conception of the gods and goddesses.

(Ha nem indulna a lejátszsá, kérlek kattints ide.)

MahaLakshmi-sri-chinmoy
Maha Laksmi: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy bölcsessége (210), Pranam Janata: Sharanagata Hammerl Sri Chinmoy dalát énekli

Az egyénen múlik

Azt mondja, a tudomány
Túl könnyűvé tette az életet.
Az emberek
Lustává és letargikussá váltak.

Én azt mondom, a tudomány
Több szabadidőt ad
Az emberiségnek,
Hogy imádkozzon és meditáljon.
Az egyénen múlik,
Hogy kihasználja
Ezt az arany lehetőséget.

He says that science
Has made life too easy.
Human beings have become
Lazy and lethargic.

I say that science
Is offering to humanity
More leisure time
To pray and meditate.
It is up to the individual
To avail himself
Of that golden opportunity.

ckg-15-6-2001.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (1488), Tomara Charane: Sri Chinmoy dalát kíséri Hridananda Andres Ramón zongorán

Vágyak / Desires

A vágyak
Csak akkor teljesednek be igazán,
Amikor
Tökéletesen túlszárnyaljuk őket.

 

Desires are truly fulfilled
Only when
They are perfectly transcended.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

jharna-undated-7a-e1350232138398
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (7476),  Bela-Hale-chal: Részlet Sri Chinmoy korai felvételeiből

Földi evolúció

Kérdés: Lehet az, hogy egy olyan lélek, amely emberi testben lakozik, korábban egy állati testnek, vagy egy növénynek volt a lakója?

Sri Chinmoy: Biztos vagyok benne, hogy nagyon jól ismered az evolúció elméletét. A modern világban Charles Darwin fedezte fel a fajok törzsfejlődésének folyamatát, az alacsonyabb szintről a magasabb felé való változást. De jóval Darwin előtt, Krisztus eljövetele előtt ezer évvel a nagy indiai bölcs Kapila, felfedezte a spirituális evolúció elméletét. Egyedi filozófiája szerint az Örök, Megváltoztathatatlan és Elpusztíthatatlan minden pillanatban fejlődik. „ Semmi sem lett semmiből.” Az indiai bölcs felfedezte ezt az igazságot, és felkínálta a nagyvilágnak.

A földi evolúció teljes folyamata a lelket ugyanúgy érinti, mint a fizikai formát. Az evolúció menetelése során minden egyes léleknek keresztül kell mennie a növényi életen és az állati életen, hogy emberi életbe kezdhessen.

 

Could the soul that inhabits a human body have inhabited an animal body or a plant in previous times?

I am sure you are well acquainted with the theory of evolution. Charles Darwin, in the modern world, discovered the process of the evolution of species, that is, the change from a lower form to a higher form. But long before Darwin, a thousand years before the advent of the Christ, the great Indian sage, Kapila, had discovered the theory of spiritual evolution. The Eternal, Unchangeable and Imperishable at every moment evolves: this was his unique philosophy. Nothing came from nothing. The Indian sage discovered this truth and offered it to the world at large.

The total process of evolution on earth includes the soul as well as the physical form. In the march of evolution, each soul has to go through the plant life and the animal life before it can launch into the human life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints  ide.)

 

1994-chinmoy-suva
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (362), Keman Kare: Sri Chinmoy dalát Ananda együttes adja elő

 

 

Nehézségek

Ha mélyen magunkba merülünk, minden nehézséget adománynak látunk. Korábban egyedül voltunk a nehézségeinkkel. Most tudatos keresőkké váltunk, ezért Isten Kegyelme belépett az életünkbe. Isten Kegyelme állandóan segíti a keresőt. Odaáll a nehézség és a kereső közé. Ha valaki milliónyi nehézséget lát, amikor őszintén belekezd a spirituális életbe, akkor ezeket milliónyi áldásnak is tekinti, mert ott van bennük Isten Kegyelme, és megvilágosítja őket. Minél előbb megjelennek előttünk a nehézségek, annál jobb, mert akkor rögtön fölébük kerekedhetünk.

Nem szabad hálátlannak lennünk Isten iránt, és a sorsunkat szabad átkoznunk, amikor nehézségek merülnek fel. Hálásnak kell lennünk, hogy Isten előhozta minden tisztátalanságunkat, hogy azokat amilyen hamar csak lehet megvilágosítsuk és túlszárnyaljuk. Vagy ma vagy holnap szembe kell néznünk ellenségeinkkel, és le kell győznünk őket. Ha érdemessé tesszük magunkat Isten Könyörületére és Kegyelmére, akkor könnyedén legyőzzük a nehézségeinket.

Ha kritizáljuk a Legfelsőbb Úr Törvényét vagy működésének módját, azzal hibát vétünk. Éreznünk kell, hogy szerencsések vagyunk, hogy spirituális életet élünk. Azok, akik nem merültek bele a spiritualitás tengerébe, azok, akik még mindig a vágy élvezeteibe merülnek, még csak nem is látják az őket körülvevő nehézségeket. Teljesen elégedettek az élvezettel, amit viszont mindig kiábrándulás követ. Azoknak, akik már felébredtek, elégedetteknek kell lenniük, hogy ők leginkább már képesek látni a Célt, maguk előtt. Ha akadályok vannak az úton, ezek nem tarthatják őket vissza attól, hogy a Cél felé fussanak.

 

If we go deep within, we can see each difficulty as a boon. Formerly we were alone with our difficulties. Now we have become conscious aspirants, so God’s Grace has entered into our lives. God’s Grace is constantly helping the seeker. It stands between the difficulty and the seeker. If one sees millions of difficulties when he sincerely enters into the spiritual life, then he can see them also as millions of blessings, because God’s Grace is in them, illumining them. The sooner difficulties appear before us, the better, because we can surmount them right away. We should not be ungrateful to God, nor should we curse our fate when difficulties appear. We should be grateful that God has brought out all our impurities to be illumined and transcended as soon as possible. We have to face and conquer our enemies either today or tomorrow. By making ourselves worthy of God’s Compassion and Grace, we will easily be able to overcome our difficulties. If we find fault with the Supreme’s Law or His way of operating, we are making a mistake. We have to feel that we are lucky, that we have entered into the spiritual life. Those who have not launched into the sea of spirituality, who are still wallowing in the pleasures of desire, do not even see the difficulties which surround them. They are totally satisfied with pleasure, which is always followed by frustration. They do not know that there is something else that they need, which is God’s inner Freedom, inner Light, inner Bliss. Those who are awakened should be pleased that they at least have the ability to see the goal ahead of them. If there are obstacles in their way, these obstacles cannot prevent them from running toward the Goal.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy: Kegyelem (Jharna-kala)

Sri Chinmoy: Kegyelem (95-99), Sri Chinmoy saját dalait adja elő

Kimegyek – bejövök

Kimegyek, hogy tápláljam kiváncsiság-elmém és kíváncsiság-szemem.

Bejövök, hogy tápláljam isteniség-lelkem és tisztaság-szívem.

 

I go out to feed my curiosity-mind and curiosity-eyes.

I come in to feed my divinity-soul and purity-heart.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

4 oldal.jpg
Radha Honig rajza a Kimegyek – bejövök könyvből

Sri Chinmoy: Kimegyek – bejövök (4), Sri Chinmoy saját szerzeményét játsza.

Huszonhétezer Törekvés-Növény / Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants

Spirituális életet élni annyi,
Mint saját szív-kertünk
Szépségének és tisztaságának örülni.

Sri Chinmoy 1998. január 24-én fejezte be a 27000 Törekvés-Növény sorozatot.

To lead a spiritual life
Means to enjoy
The beauty and purity
Of one’s own heart-garden.

Sri Chinmoy completed the 27,000 Aspiration-Plants series on 24 January 1998.

Mai zenéhez kattints ide

Sri Chinmoy pensive.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (12453), Ami chinmoy mangalamoy: Sri Chinmoy dalát a bhajan Singers együttes énekli

India

Kérdés: Őszintén szeretném tudni, mit tett India spiritualitása az országért. Miként lehet, hogy a jógijai és szentjei ellenére még mindig szegény és elmaradott ország?

Sri Chinmoy: Először is meg kell értenünk, mi idézte elő ezt a helyzetet. Az ősi Indiában nem mondtak le az anyagi életről. Azokban az időkben az emberek az anyag és a szellem egyesítésre törekedtek, és bizonyos mértékben sikeresek is voltak ennek elérésében. De tátongó a szakadék ezen ősi múlt és a jelen között.

Az indiai történelem későbbi szakaszában a szentek és a látnokok úgy érezték, hogy az anyagi élet és a spirituális élet nem haladhat együtt, hogy le kell mondaniuk az életről, ha Istent el akarjuk érni. Ezért a külső életet elhanyagolták. Ez idegen megszálláshoz és egyéb gondokhoz vezetett. Az anyagi gazdagság és szépség elutasítása még ma is nagyon erős Indiában. Nagy részben ez a felelős tartós szegénységéért.

De jelenleg vannak Indiában olyan spirituális óriások, akik úgy érzik, hogy Istent a maga teljességében kell megvalósítani. A Teremtő és a teremtés egyek, és nem lehet őket elválasztani egymástól.  Ezért ők az élet elfogadását hirdetik, a fejlődés és a tökéletesség egyidejű szükségességét az emberi létezés minden területén. Ezt az új felfogást ma széles körben elfogadják Indiában.

Lehet, hogy Indiát ma a szegénység sújtja, de új tudatosságával és új törekvésével gyorsan fog fejlődni. India nemcsak a szívében nemes, de megvan a képessége, hogy felszínre hozza lelke erejét, és ezzel erővel minden problémáját megoldja. Isten tökéletes tökéletesség. Ez a tökéletesség csak akkor érhető el, ha elválaszthatatlan egység létezik anyag és szellem között, a külső és belső élet között.

(Sri Chinmoy a kérdésre 1965-ben válaszolt. Lásd most mi van Indiában)

Question: I would frankly like to know what India’s spirituality has ever done for her. How is it that in spite of her yogis and saints, she is still a poor and backward country?

Sri Chinmoy: Firstly, we must understand what has brought this situation about. In ancient India, the material life was not renounced. People in those days aspired for a synthesis of Matter and Spirit, and to some extent they were successful in achieving it. But there is a great gulf between that hoary past and the present.

In the later periods of India’s history, the saints and seers came to feel that the material life and the spiritual life could never go together, that you had to renounce life in order to attain to God. Hence the external life was neglected. This led to foreign conquests and many other troubles. Even today, the attitude of negating material prosperity and beauty is very powerful in India. This accounts for much of her continued poverty.

But at present there are spiritual giants in India who feel that God should be realised in His totality. Creator and Creation are one and cannot be separated. So they advocate the acceptance of life, the real need for both progress and perfection in all spheres of human existence. This new approach is widely accepted in India today.

India may be poverty-stricken today, but she will progress quickly by virtue of her new awareness and her new aspiration. She has not only magnanimity of heart, but she has the power to bring her soul’s strength to the fore and with this strength to solve all her problems.

(Ha nem indulna a lejátszsá, kérlek kattints ide.)

juice-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy bölcsessége (209), Sharanagata Hammerl énekli Sri Chinmoy dalát

Siker / Success

A siker fokmérője
A külső öröm.
A fejlődés fokmérője
A belső béke.

Success is measured
By the outer joy.
Progress is measured
By the inner peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-bonn-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18475), The green of the forest: Sri Chinmoy fuvolán játszik