Hónap: 2018. január

Siker / Success

A siker fokmérője
A külső öröm.
A fejlődés fokmérője
A belső béke.

Success is measured
By the outer joy.
Progress is measured
By the inner peace.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

flute-bonn-sri-chinmoy.jpg

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18475), The green of the forest: Sri Chinmoy fuvolán játszik

Reklámok

Hihetetlenül kevesen vannak

Sokan vannak
A vallás Isten harcosai.
Kevesen vannak
A spirituális Isten keresői.
Hihetetlenül, hihetetlenül kevesen vannak
Az egység Isten szeretői.

Religion-God-fighters
Are many.
Spirituality-God-seekers
Are few.
Oneness-God-lovers
Are extremely, extremely rare.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

oneness-sri-chinmoy

Sri Chinmoy: Egység (Jharna-kala)

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (18287), Peace: Gods Beauty in His Oneness Home #5: Sri Chinmoy dalát adják elő tanítványai Izlandon

 

Pletykák terjesztése

Kérdés: Spirituális szempontból ártalmas, ha kósza híreket és pletykákat terjesztünk?

Sri Chinmoy: Sok olyan ember van, akinek hatalmas élvezetet, kaján örömet jelent, ha pikáns történeteket mesél, vagy ha vad, megalapozatlan rémhíreket terjeszt. Aki ma rémhíreket terjeszt, az holnap biztosan, de nagyon biztosan, rémhírek áldozatává válik. Lehet, hogy ma szándékosan rémhírt terjesztesz valakiről, miközben azt gondolod, hogy a jobbnál is jobb vagy, azonban nemsokára magad leszel a legkiszolgáltatottabb áldozat. Miért? Azért, mert ha te más gyengeségére gondolsz, akkor ez a gyengeség mindjárt beléd hatol, és ugyanazt a sorsot fogod elszenvedni, amit ő szenvedett el.

Így próbálj a többiek jó tulajdonságaira, isteni tulajdonságaira, önzetlen tulajdonságaira gondolni. Ha mindig mások rossz tulajdonsága jár az eszedben, akkor csak a spirituális életed sírját ásod meg; spirituális életed rövidesen a legmélyebb szakadék legaljára kerül.

Question: Is it spiritually destructive to spread rumours and gossip?

Sri Chinmoy: Many people get tremendous pleasure, malicious pleasure, by distributing juicy stories or spreading wild, unfounded rumours. But today’s rumour-mongers definitely, definitely, definitely will themselves fall victim to rumour tomorrow. Today you may be deliberately spreading rumours about somebody, with the idea that you are purer than the purest and better than the best. But, before long, you yourself will be the helpless victim. Why? Because when you think of others’ weaknesses, their weaknesses actually enter into you; and then you will suffer the same fate that they have suffered.

So try to think of others’ good qualities, divine qualities, self-giving qualities. If you are always thinking about their bad qualities, you are only digging your own spiritual grave. Before long your spiritual life will touch rock bottom — the abysmal abyss.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

45-jharna

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy válaszol 6. kötet (44-45), Bishwa Parane: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese énekli

Isten a saját módján szeret / God loves us in His own Way

Kérdés: Hogyan lehetek fogékonyabb Isten szeretetére? Időnként úgy érzem, Isten mellőz engem!

Sri Chinmoy: Isten soha nem képes minket semmibe venni. Bennünk és általunk nyilvánítja ki Magát, tehát soha nem mellőzhet minket. Isten tudja, hogy mi az Ő eszközei vagyunk, a kiválasztott eszközei, tehát hogyan is mellőzhetne? A gyerekei vagyunk.

Néha nagyon erőteljesen imádkozunk Istenhez, Isten napokig vagy hetekig mégsem válaszol. Lehet, hogy szeretteink haldokolnak, ezért sírunk és imádkozunk Istenhez hogy mentse meg őket. Aztán azt látjuk, hogy Isten nem hallgatja meg az imánkat. Ilyen kegyetlen lenne Isten? Nem, csak megvannak a maga útjai. De pusztán azért, mert imádkozunk és meditálunk, érezzük, hogy van Valaki, aki kicsit magasabb, mint mi. Ha őszinték vagyunk, éreznünk kell, hogy van Valaki, aki jobban szereti a szeretteinket, mint mi. Van Valaki, aki jobban együtt tud érezni egy adott ember szenvedésével, mint mi.

Isten a saját módján szeret minket, nem a mi módunkon. Most úgy érezzük, Isten akkor szeret minket, ha teljesíti vágyainkat vagy törekvéseinket. De ha mélyen magunkba merülünk, és megtapasztaljuk a valódi Szeretetet, az isteni Szeretetet, érezni fogjuk, hogy Isten kiválasztott gyermekei vagyunk. És akár teljesíti pillanatnyi kívánságainkat, akár nem, tudjuk, bármit tesz is, azt a mi javunkra teszi.

 

Question: How can I be more receptive to God’s Love? Sometimes I feel God is ignoring me!

Sri Chinmoy: God can never ignore us. He is manifesting Himself in and through us, so He cannot ignore us. God knows that we are His instruments, His chosen instruments, so how can He ignore us? We are His children.

Sometimes we pray to God most intensely, but God does not answer for days or months. Perhaps our dear ones are about to die, so we cry and pray to God to save them. Then we see that God does not listen to our prayer. Is God so cruel? No. He has His own Way of operating. But just because we pray and meditate, we do feel that there is Someone who is a little higher than we are. If we are sincere, we have to feel that there is Someone who loves our dear ones more than we do. There is Somebody who has the capacity to sympathise with the suffering of a particular human being more than we can.

God loves us in His own Way, not in our way. Right now we feel that God loves us if He fulfils our desires or aspirations. But when we go deep within and experience real Love, the divine Love, we will feel that we are God’s chosen children. And whether He fulfils our immediate wishes or not, we know that whatever He does, He is doing for our own good.

Napi zene /daily music  itt.

8-4-1985-sri-chinmoy-2

Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)

 


Sri Chinmoy: Szeretet (49-51), Sri Chinmoy orgonán játszik 2000. augusztus 23-án a Riverside Churc-ben NYC tartott koncerten.

Szembenézhetsz a világgal / You can face the world

Szembenézhetsz minden nap a világgal
Ha imádkozol, és kora reggel
Megbeszéled Istennel
Életed problémáit.

You can face the world each day
If you pray and discuss with God
Your own life-problems
Early in the morning.

Napi zene: kattints ide

 

1992-03-14JapanKyoto-Sri-Chinmoy

Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9827), Jhili mili, jhili mili: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Hogy gazdagon inspirálja / To richly inspire

Azoknak, akik nagyszerűek,
Azoknak, akik kiválóak
Az élet bármely területén,
Rá kell jönniük,
Hogy Isten nyilvánítja ki Magát
Bennük és általuk,
Hogy gazdagon inspirálja a Teremtését.

Those who are great,
Those who are outstanding
In any field of life,
Must realise
That God is manifesting Himself
In and through them
To richly inspire His creation.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Black-CKG-12-1024x768.jpg

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés Növény (1499), I cherish Only One Strenght: Parichayaka Hammerl zenél Sri Chinmoy motívumaiból

Sohasem túl késő / It is never too late

Sohasem túl késő, hogy Isten jó eszközévé váljak.

Sohasem túl késő, hogy reggel, a korai órákban Istenhez imádkozzam és Istenre meditáljak.

Sohasem túl késő, hogy Szeretett Supreme-omat szolgáljam fivéreimben és nővéreimben: az emberiségben.

Sohasem túl késő, hogy szeressem nővéreimet és fivéreimet – az emberiséget – Szeretett Supreme-omban.

Sohasem túl késő, hogy megmondjam édes Uramnak, hogy csak Érte vagyok. Látni Őt szemtől szembe, szeretni, szolgálni és beteljesíteni Őt – ezért láttam meg a napvilágot.

Sohasem túl késő, hogy megtanuljam, ki vagyok valójában a belső világban, és hogy elfelejtsem, ki nem vagyok igazából a külső világban.

Végül, sohasem túl késő, hogy nemcsak őszintén beszélgessek Belső Pilótámmal, hanem az Ő igazi képmásává váljak. Tudom, hogy Supreme Uram csak akkor lesz velem tejesen elégedett, ha olyanná válok, mint Ő, egy másik Istenné, mert azt akarja, hogy társa legyek, nem pedig rabszolgája.

Igen, van valami, amihez már túl késő, és ezért Szeretett Supreme-omnak végtelenül hálás vagyok. És mi ez a dolog? A vágyaim élete. Túl késő, hogy visszatérjek vágyéletembe. Még valami, ami szintén igaz: sohasem leszek képes visszatérni az állati világba, soha!

 

It is never too late for me to become a good instrument of God.

It is never too late for me to pray to God and to meditate on God in the small hours of the morning.

It is never too late for me to serve my Beloved Supreme inside my brothers and sisters — mankind.

It is never too late for me to love my sisters and brothers — humanity — inside my Beloved Supreme.

It is never too late for me to tell my sweet Lord that I am only for Him. Him to see face to face, Him to love, serve and fulfil, for this I saw the light of day.

It is never too late for me to learn what I truly am in the inner world and to unlearn what I truly am not in the outer world.

Finally, it is never too late for me not only to have a heart-to-heart talk with my Inner Pilot, but also to grow into His very image. I know that my Lord Supreme will be pleased with me totally only when I become like Him, another God, for what He wants from me is an equal share. He wants me to be His compatriot and not His slave.

Yes, there is one thing which it is too late for, and because I am too late for that, I am infinitely grateful to my Beloved Supreme. And what is that thing? It is my desire-life. It is too late for me to go back to my desire-life. Something more which is also true: I shall never be able to go back to the animal kingdom, never!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

25-6-2001-ckg-1

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Everest – Törekvés (129), Saha Nav: Sri Chinmoy dalát az Ananda együttes énekli

Kinek van hatalmas lelkesedése? / Who has abundant enthusiasm?

Kinek van hatalmas lelkesedése?
Csak azoknak, akik úgy érzik,
Hogy Isten kiválasztott gyermekei.
Ezekben a gyermekeiben, és általuk
Isten próbál meg minden nap cselekedni,
Saját határtalan Lelkesedésével.

Who has abundant enthusiasm?
Only those who feel they are
The chosen children of God.
Every day God is trying to act
In and through these children
With His own boundless Enthusiasm.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-kala-undated-412.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-láng (7947), I fly in in the Heart-Sky: Sri Chinmoy dalát Ananda együttese adja elő

Gondolkodj kevesebbet / Think less

Gondolkodj kevesebbet, meditálj többet;

tervezz kevesebbet, és cselekedj többet!

 

Think less and meditate more,

plan less and act more.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint ide.)

world-harmony-10-sri-chinmoy.jpg

Világ harmónia: Sri Chinmoy festménye (Jarna-kala)

 


Sri Chnimoy: 700 Bölcsesség-virág (384), Sri Chinmoy játszik fuvolán

Hogyan tudjuk átadni magunkat a Legfelsőbbnek?

Kérdés: Hogyan tudjuk átadni magunkat a Legfelsőbbnek?

Sri Chinmoy: Mondjuk, amikor hároméves voltál, hallgattál édesanyádra. Talán most már nem hallgatsz rá mindig, mert azt gondolod, többet tudsz nála. De amikor gyerek voltál, magától értetődő hited volt benne, és mindig hallgattál rá. És ezáltal, hogy hallgattál rá, mindig a helyes dolgot tetted. Anyukád azt mondta, ne nyúlj a tűzhöz, és szót fogadtál. Ha megérintetted volna a tüzet, az megégette volna a kezed. Azonban éppen azért, mert engedelmes voltál, és átadtad magad az ő akaratának, elkerülted, hogy megégesd magad. Sok dologra kért, hogy ne tedd meg, és mivel nem tetted meg őket, megmenekültél.

Ugyanilyen gyermeki egyszerűséggel és őszinteséggel, ugyanilyen hittel kell rendelkezned a spirituális életben. El kell hinned, hogy spirituális mestered, akárcsak az édesanyád, nem hagy cserben, nem vezet félre. A spirituális életben most egy gyermek, egy csecsemő vagy. Ha ugyanolyan magától értetődő hittel tudsz rendelkezni, amilyennel a gyermekkorodban, akkor most is beteljesülsz. Egy gyermek állandóan igényli maga körül az anyját. Spirituális életedben is szükséged van mestered belső irányítására, ha biztonságban akarsz lenni. Ha ez a belső vezetés hiányzik, vagy elveszíted, többé nem vagy biztonságban. Spirituális mestered nem vezet félre, Belső Vezetőd nem csap be. Nem! Az önátadás csak akkor jön, ha hiszünk valaki másban, ha abban a bizonyos személyben nagyobb a hitünk, mint saját magunkban.

Hogyan válhatsz gyermekivé? Gyermekivé a felejtés által válhatsz. A tudatlanság és a sötétség sok dolgot tanított, amelyet most el kell felejtened. Egy gyermek gyakorlatilag semmit sem tud, annyit tud csak, hogyan szeresse az anyját, és ez mindennél többet jelent a számára. neked és mindenki másnak el kell felejtenetek azokat a dolgokat, amelyekre az elme tanított.

Ha nincs mestered, akkor mélyen belülre kell menned, hogy felfedezd lelked belső hangját. Érezned kell, hogy a belső hang messze jobban tud mindent, mint te. Sajnos a keresőt nagyon gyakran félrevezetik. Olykor az életerő hangja megtévesztően hasonlít a lélek belső hangjára és a kereső összetéveszti őket. Azután a helytelen dolgot teszi, és szenved a következményektől. Ha szeretnéd felfedezni valódi belső hangodat, imádkoznod kell saját lelkedhez, hogy segítsen.

De ha van mestered, akiben fenntartás nélkül hiszel utazásod végtelenül könnyebb lesz. Hiszel a karjaidban, ezért úgy érzed, hogy megüthetsz valakit, vagy harcolhatsz valakivel. Ez a korlátozott képességed. De ha hinni tudsz valakiben, aki sokkal erősebb nálad, akkor ő abban a helyzetben lesz, hogy érted használja az erejét. A spirituális életben is, ha képes vagy korlátozott képességeddel örömet szerezni belső lényednek, a lelkednek, Belső Vezetődnek vagy spirituális mesterednek, akkor meglátod, hogy ő feltétlenül ad neked valamit, ami messze túlszárnyalja képzeletedet. Ha kedvükre teszel a szüleidnek, mikor azt akarják, hogy tegyél meg valamit, akkor ha pénzt kérsz tőlük vagy más anyagi segítséget, azt azonnal megadják neked. Ellenben, ha nem jársz a kedvükben, nem adnak semmit.

Mikor egy gyerek futva jön az édesapjához egy ötcentessel, amit épp most talált az utcán, ezt mondja: „Nézd apa! Találtam öt centet!”, akkor az apa nagyon örül, hogy fia odament hozzá. A gyermek egyetlen tulajdona, minden vagyona öt cent. Ezzel elmehetett volna a boltba édességet venni vagy felhasználhatta volna valamilyen más módon. Ehelyett az apjához ment ezzel a kis pénzdarabbal. Az apa látja, hogy gyermekének olyan jó szíve van, hogy azt, amije csak van, a legnagyobb kincsét, tétovázás nélkül odaadja. Természetesen örömében huszonöt centet vagy egy egész dollárt ad neki.

A spirituális életben is adsz egy kevés törekvést- ami a te cented- néhány perces kora reggeli imád vagy meditációd alatt. Akkor a spirituális mestered vagy Belső Vezetőd azonnal rengeteg dolgot ad neked: békét, Fényt, boldogságot, örömöt és gyönyört. De kell, hogy adj egy szemernyit a törekvésedből reggelente öt percre vagy fél órára. Hogy megtanulj vagy megkapj valamit, adnod is kell valamit sajátodból, utána látni fogod az eredményt.

Isten soha nem marad az adósunk. Rendelkezünk egy kevés képességgel: tudunk minden nap néhány percet meditálni Istenre. Abban a pillanatban, amint látja, hogy rendszeresek vagyunk a meditációban, hogy őszinték és komolyak vagyunk, és teljes szívvel elfogadtuk a spirituális élet ezen megközelítését, Isten Fény, gyönyör és béke formájában záporként zúdítja ránk határtalan részvétét. Add hát Istennek amid van: gyermeki hited és belső sírásod. Ha képes vagy Neki adni belső sírásod és Belé vetett feltétel nélküli hited, akkor törekvés-életedben elkerülhetetlenül megvalósul az önátadás.

 

Question: How can we surrender to the Supreme?

Sri Chinmoy: Let us say that as a child, when you were about three years old, you used to always listen to your mother. Perhaps you don’t always listen to her now; but when you were a child, there were many things your mother asked you to do or not to do. Did you do anything wrong at that time by listening to her? No. Your mother asked you not to touch fire and you believed her. If you had touched the fire, it would have burnt your hand. But just because you were obedient and you surrendered to your mother’s will, you escaped being burnt. There were many things she asked you not to do and you didn’t do them. As a result you were saved.

You have to have this same kind of faith in the spiritual life. You need to have a childlike simplicity and sincerity to tell you that your spiritual Master, like your mother, will not disappoint you or deceive you. You are now a child, a baby in the spiritual life. You have to feel that if you can have the kind of implicit faith which you had in your childhood, then you will again be fulfilled. When you were a child, the moment you saw that your mother was not near or around you, you felt helpless. A child needs his mother around him all the time. In the spiritual life also, we have to know that when we need the inner guidance, the guidance of the Master, we are safe. When we miss or lose that inner guidance, we are unsafe. Your spiritual Master will not deceive you; your Inner Pilot will not deceive you. No! Surrender comes only when one has faith in somebody else, when one has more faith in that particular person than he has in himself.

If you do not have a Master and you practise meditation, then you have to go deep within and feel that the inner voice knows far better than you do. Unfortunately, the seeker is very often misguided. Sometimes the voice of the vital resembles the inner voice of the soul. Then the seeker is mistaken and he suffers, thinking that he is listening to the soul’s dictates.

You can also become a child just by unlearning. Ignorance and darkness have taught you many things which you have now to unlearn. A child knows practically nothing; he knows only how to love his mother and that is more than everything for a child. Everyone has to unlearn things that the mind has taught him.

So when we pray, when we meditate, the first thing we should do is to get rid of doubts, suspicions and other negative qualities. You have faith in your arms so that you can strike someone or you can fight with someone. That is your limited capacity. But if you can have faith in somebody else who is much stronger than you and if you can please him, then naturally he will be able to use his strength for you. In the spiritual life also, if you can please your inner being, your soul, your Inner Pilot, your spiritual Master, with your limited capacity, then you will see that the object of your adoration is bound to give you something far beyond your imagination. If you please your parents when they want you to do something, then if you ask them for money or for some other material help, immediately they will give it to you. They will give it to you because they have much more money than you have, much more capacity in various fields. But if you don’t please them, then they will give you nothing.

When a child comes running to his father with a nickel he has just found in the street, he says, “Look, Father, I have found a nickel!” The father is so happy that his son has come to him. The child’s sole possession, his only wealth is a nickel. With this nickel he could have gone to a shop and bought candy or used it in some other way, but he didn’t do it. Instead he came home to his father with this little nickel. Naturally the father is pleased and gives the child a quarter or dollar instead of the nickel. The father sees that his child has the heart to give what he has: he gives his best possession without any hesitation.

In the spiritual life also, you give a little aspiration, which is your nickel, during your prayer or meditation for a few minutes early in the morning. Then immediately the spiritual Master will invoke so many things for you: Peace, Light, Bliss, Joy and Delight. But you have to give an iota of your aspiration, for five minutes or half an hour of meditation in the morning. When we feel that in order to learn something we have to give something of our own, then we will see the result.

God will never be indebted to us. We do have a little capacity; we meditate on God for a few minutes each day. But are we exercising this capacity or not? The moment He sees that we are regular in our meditation, that we are sincere and earnest and that we have accepted this approach to the spiritual life wholeheartedly, God showers His boundless Compassion on us in the form of Light, Delight and Peace. So give to God what you have: your childlike faith and inner cry. If you can give Him your inner cry and have implicit faith in Him, then surrender will automatically loom large in your life of aspiration.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1994-chinmoy-3-fiji

Sri Chinmoy

 

 


Sri Chinmoy: Önátadásom az Istenné válásom (8-12), Darashan Mor Sundara: Sri Chinmoy dalát a Songs-Flower-Seeds együttes adja elő.