Semmi sem nehéz

Semmi sem nehéz.

Ezt kell gondold,

Mielőtt bármit tennél.

Semmi sem könnyű.

Ezt kell érezned,

Mielőtt bármit mondanál.

 

Nothing is difficult.

This is what you should think

Before you do anything.

Nothing is easy.

This is what you should feel

Before you say anything.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

bird-undated-sri-chinmoy_1
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (20-21), Alor Sathe: Sri Chinmoy dalát Shindu együttes adja elő

Reklámok

Mindig gondolj az örömre

Mindig gondolj az örömre,

Amiben akkor részesülsz,

Ha a helyes dolgot teszed.

Ez az öröm megadja majd

A lelkesedést, a törekvést

És elszántságot,

Hogy továbbra is helyesen cselekedj.

 

Always remember the joy you get

When you do the right thing.

This joy will give you

The inspiration, aspiration

And determination

To continue doing the right thing.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Soul-Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-11-1-2006-6-1024x768
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító ÚTITÁRS II (48-49),  The Life-River: Sri Chinmoy saját dalait adja elő

Minőség és nem mennyiség

Az Isten megvalósítás nem attól függ hogy hány órát meditálunk. Azon múlik, hogy milyen erősen és mélyen meditálunk. Számos történet szól arról, hogy a keresők jobb eredményhez jutnak, ha lélekteljesen meditálnak és nem foglalkoznak vele, hány órát töltenek meditációval. Szeretnék elmondani egy történetet:

Narada nagy énekes volt, és Visnu odaadó híve. Egyszer nagyon gőgössé vált, hogy ő Visnu legkedvesebb híve. Visnu le akarta törni büszkeségét, ezért egy nap így szólt Naradához:

-Azt akarom, hogy menj ki a világba és látogasd meg legkedvesebb tanítványomat a földön.

Narada mesterének ugyan nem mondhatta ki, de magában azt gondolta: „ A Földön a legkedvesebb tanítványodat? Ki az? Ki lehet nálam kedvesebb a számodra?”

– Egy bizonyos faluban él egy ember, aki földműves – folytatta Visnu. Ez a földműves nagyon odaadó irántam. Azt akarom, hogy látogasd meg.

Narada elment a földműves házába és ott töltött néhány napot. A földművesnek nagy családja volt, sok gyereke és unokája. Hatalmas felelősség nehezedett a vállára, de reggel mielőtt kiment a földjére dolgozni, háromszor nagyon lélekteljesen kimondta Visnu nevét. Narada kiment vele a földekre és látta, hogy délben megint háromszor lélekteljesen kimondja Visnu nevét. Amikor hazaért, háromszor újra elismételte Visnu nevét, és azután belefogott a házkörüli teendőibe. Narad két vagy három napig figyelte a földműves spiritualitását, és napi meditációját, azután visszatért Visnuhoz, és így szólt:

-Hogy mondhatod, hogy ez a földműves a legkedvesebb tanítványod? Csak háromszor ismétli el a nevedet reggel, háromszor délben és háromszor este. Én ezerszer és ezerszer elismétlem a nevedet napközben, és már oly sok éve teszem ezt. Hány éve imádkozom hozzád, meditálok rád és ismétlem a nevedet, hogy ösztönözzem az embereket!

-Csodálatos, Narada –felelt Visnu. – Most szomjas vagyok. Kérlek, hozz nekem egy pohár vizet a közeli tóból.

Narada elment, hogy vizet hozzon Visnunak, de ott a tóban meglátott egy gyönyörű lányt úszni. Beleszeretett a lányba és elfelejtett vizet vinni a mesterének. Feleségül vette a lányt és új életet kezdett. Született néhány gyerekük , és sok év eltelt. Azután éhínség tört ki azon a vidéken, ahol Narada élt, és meghalt az összes gyereke és a felesége is. Hogy szenvedését enyhítse, elkezdett sírni:

-Ó Visnu, ments meg!

Visnu odajött hozzá és így szólt: – Hol a pohár vizem?

Azzal visszahozta őt a valóságba.

-Vizet hozni nekem, csak apró dolog – kezdte Visnu.  – De a tudatlanság és az illúzió világában elvesztetted minden odaadásodat, minden törekvésedet, minden spiritualitásodat, mindent. Most nézd meg ezt a földművest. Olyan nagy családja van. Minden súlyos kötelezettségeknek kell eleget tennie, de még így is talál rá időt, hogy gondoljon rám, hogy meditáljon rám. Azt a munkát adtam neki, hogy művelje a földet. Teljesíti családi kötelezettségeit, mégis talál rá időt, hogy gondoljon rám és meditáljon rám. De amikor téged bíztalak meg valami feladattal, te azonnal lefeledkeztél rólam.

Vannak emberek, akik arra panaszkodnak, hogy nincs idejük meditálni, mert olyan keményen dolgoznak. Csak áltatják magukat. Ha igazán keményen dolgozol, istenien és emelkedetten, akkor Isten fog neked időt adni. És ha a legnagyobb odaadással dolgozol, akkor ebben az odaadó szolgálatban megkapod a meditáció jótékony hatását.  Ebből a történetből rájövünk, hogy nem az a fontos hány órát meditálunk, hanem az, hogy milyen lélekteljesen meditálunk. Azt kell mondanom, hogy ha a kereső igazán erősen törekszik, ha Isten az első az életében, akkor könnyen tudja úgy alakítani az életét, hogy legyen ideje meditálni. A belső törekvésnek végtelenül nagyobb ereje van, mint a külső akadályoknak. Ha használod a belső erődet, akkor a körülményeknek meg kell hajolniuk a törekvés előtt. A külső akadályok könnyen legyőzhetők, mert a belső élet a végtelen Erő élő kifejeződése.

 

God-realisation does not depend on how many hours you meditate. There are many stories about how aspirants get better results when they meditate soulfully and are not concerned about the number of hours. I wish to tell one story:

Narada was a great singer, a divine singer, and a great devotee of the god Vishnu. Once he became bloated with pride because he was Vishnu’s dearest devotee. Lord Vishnu wanted to smash his pride, so one day he said to Narada. “I want you to go into the world and visit my dearest disciple on earth.” Narada could not say it out loud to his Master, but inwardly he felt, “Your dearest disciple on earth? Who is it? Who could be dearer than I?” Vishnu said, “In a certain village there is a man who is a farmer, and this farmer is extremely devoted to me. I want you to go and visit him.” Narada went to the farmer’s house and stayed there for a few days. The farmer had a big family, with children and grandchildren. He shouldered a heavy responsibility, but early in the morning, before he went to cultivate the land, he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. Narada followed him into the field, and saw that at noon again he uttered the name of Lord Vishnu three times most soulfully. When he came back home he repeated Vishnu’s name three times more, and then he entered into his household affairs. For two or three days Narada observed the spirituality and daily meditation of the farmer.

Narada came back to Vishnu and said, “How can you say that that farmer is your dearest disciple? He repeats your name only three times in the morning, three times at noon, and three times at night? I repeat your name thousands and thousands of times during the day, and I have been doing it for so many years! How many years I have been praying to you, meditating on you, and chanting your name to inspire people!”

Vishnu said, “Wonderful, Narada. Now, I am thirsty. Please bring me a glass of water from the nearest pond.”

Narada went to fetch water for Vishnu, and there in the pond he saw a beautiful girl swimming. Narada fell in love with the girl and forgot to bring water for his Master. He married the girl and started a new life. They had a few children and in this way, many years passed. Then there was famine in the place where Narada was living and all his children died, and his wife died also. He was crying to relieve his suffering, “O, Lord Vishnu, save me, save me!” Vishnu came to him and said, “What about my glass of water?” and brought him back to reality.

Vishnu said, “It is just a minor thing to bring me a glass of water. But in the world of ignorance and illusion you lost all your devotion, aspiration, spirituality, everything. Now look at this farmer. He has such a big family; every day he is shouldering such heavy responsibilities, but even then he has the time to think of me, to meditate on me. I gave him his work of cultivating the fields; I gave him the responsibility of supporting a family. He discharges all his family responsibilities, but still he has time to think of me and meditate on me. But when I gave you something to do, you immediately forgot me.”

From this story we come to realise that it is not how many hours you meditate but how soulfully you meditate that is important. To come back to your question, I wish to say that if aspiration is really intense, if God really comes first in the aspirant’s life, then he can easily adjust his outer life to make time to meditate. He can change his outer circumstances. The inner aspiration has infinitely more power than the outer obstacles. If one utilises one’s inner strength, then circumstances have to surrender to inner aspiration. If you really want to meditate four times a day, then I wish to tell you that your inner aspiration will give you the power to meditate four times. Outer obstacles can easily be overcome, because the inner life is the living expression of our infinite Power.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint  ide.)

35-black-birds-ckg.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Az isteni hős (302-304), Satyer Rate: Sri Chinmoy dalát Paree kórusa énekli

Elszántság

Elszántság kívül,

Elszántság belül

Minden pillanatban!

Lám, az elképzelhetetlen eredmények

Könnyen elérhetővé válnak.

 

Determination within

Determination without

At every moment!

Lo, uninmaginable achievements

Are within your easy reach.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-28-6-1986-3-e1350223186146-1
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Életmegvilágosító útitárs I (57), He param pita tomar swapam: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő

Élni kell

Nem elég, nem elég,

Ha a spiritualitás-leckét

Pusztán könyvekből és

Filozófusoktól tanuljuk.

Le kell fordítani

A rendszeres gyakorlat nyelvére.

Élni kell,

Eredeti formájában.

 

Not enough, not enouugh,

If the spirituality-lesson

Is merely learned

From books and philosophers.

It must be translated

Into regular practise,

It must be lived 

In its pristine form.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

ckg-pavi14
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Az isteni hős (305), Sri Chinmoy angol nyelvű dalait énekli Paree kórusa

Hogyan lehet újra fellobbantani a törekvés lángot?

Időnként a törekvésed megszűnik, még mielőtt elérné a Célját. Szíved feltörő lángja felfelé kúszik, de van néhány elakadás, megálló. Először is szeretném elmondani, hogy nem vagy egyedül. Kivétel nélkül minden spirituális kereső átment ilyen hullámhegyeken és völgyeken spirituális élete során. Időnként úgy érezzük, hogy gyönyörű erdőkön és mezőkön haladunk át, de azután észrevesszük, hogy sivatagban gyalogolunk, perzselő hőségben. Amikor ezeken a puszta kieten sivatagokon kelünk át, úgy érezzük, hogy nincs törekvés. Éreznünk kell, hogy van törekvés, még akkor is, ha látszólag vég nélküli utazáson vagyunk.

Hogyan menekülhetsz meg ebből a sivatagból, ha ez történik veled? Több megoldás is létezik. A reggeli meditációra kijelölt időd mondjuk hat óra. De az elmúlt két nap nem tudtál mélyen magadba merülni és őszintén meditálni, ezért most csüggedt vagy. Ilyenkor egy olyan spirituális könyvet kellene választanod, amit egy megvalósult lélek vagy annak egy teljesen odadaó híve írt.  Miközben a könyvet olvasod, meglátod, hogy egész testet a könnyek áradatává válik, az öröm könnyeinek áradatává.Ha egy spirituális mester vagy annak híve által írt könyvet olvasol életed aszályos időszakában, az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy visszatérj spirituális törekvésed csúcsára.

De mi van akkor, ha nincs ilyen könyved? A második megoldás az, hogy azonnal menj, és találkozz őszinte keresőkkel. Velük spirituális beszélgetéseket folytatsz majd. Értékelni fogod, hogy Isten ilyen Szeretetet, Törődést és Könyörületet tanúsított irántad. Eleinte talán úgy érzed, hogy képmutató vagy, amikor azt mondod: “Ó rettenetes állapotban vagyok és nagyra értékelem Istent.” De meglátod, hogy elkezded értékelni a Lgefelsőbb Lényt, azonnal könnyeket hullatsz majd. És ekkor lelked újra egyesíteni fog téged legmagasabb törekvéseddel.

Még egy módszer az, hogy spirituális naplót vezetsz. Spirituális utazásod során feljegyezheted lélekmegvilágosító tapasztalataidat, látomásaidat, érzéseidet. Ma kétségbe vagy esve, a legsötétebb éjszakában tapogatózol. De két hónappal ezelőtt a legragyogóbb fényben voltál. Csodálatos tapasztalatod volt. Láttad, hogy Krsina közvetlenül előtted fuvolázik, és teljes lényed a gyönyör áradatává vált. Ha jó, magas, felemelő tapasztalatod van, kérlek jegyezd fel a naplódba. Amint elolvasod, belső lényed reagál a két hónappal ezelőtti magas tapasztalatra.

Ha csüggedés és kétségbeesés idején fel tudjuk idézni legmagasabb és legmélyebb tapasztalatainkat, akkor azonnal megkönnyebbülünk. A lélek öröme azonnal elűzi az elkeseredésünket.

Ha minden más kudarcot vall,

Próbál meg mosolyogni.

Legnagyobb meglepetésedre

Sikerrel jársz.

 

First of all, you have to know that all spiritual figures have said that in our spiritual lives we have to go through a ‘desert’. We cannot live on an oasis all the time. There are always dry periods. Not one spiritual figure on earth can claim that he has not suffered through these dry periods. When we cross this barren, empty desert we feel that there is no aspiration. However, we have to feel that aspiration is there, although right now we seem to be on an endless journey.

How can we escape from this desert? There are four different ways. In your case, let us say that every day your appointed time for meditation is six o’clock in the morning. But for the past two days you have been unable to go deep within or meditate sincerely, and now you are frustrated. At that time you should choose a spiritual book written by a realised soul or by a devotee who is full of devotion for his spiritual Master. Then, while reading the devotee’s book, you will see your whole body become a flood of tears. You will shed tears, tears, tears of delight. To read any book written by a spiritual Master or devotee at the time of a dry period in our spiritual life is one of the most effective ways of returning to the zenith of our spiritual aspiration.

But what if you don’t have a book written by an illumined soul or a devotee? What will you do then? The second method is to immediately go and mix with your brother and sister disciples. Being with your spiritual family will drive away those negative forces. With your brother and sister disciples you will have spiritual conversations. You will appreciate your Guru and God and how they have shown you such Love, Concern, and Compassion. In the beginning you may feel that you are such a hypocrite in saying, “Oh, I am now in a miserable condition and I am appreciating my Guru or God.” But you will see that if you just start appreciating your Guru or the Supreme, immediately you will shed tears. These tears come directly from your soul. And your soul will then unite you again with your highest aspiration.

Now the third method for curing a dark, dry period in your life of aspiration is to repeat the name of God or the Supreme, or your Guru’s name, or even your own name, if your Master has given you a spiritual name. The name that he has given you is the name of your soul. Just repeat the name and do not think of the meaning; only repeat it just like a child learning how to read or study. At that time he will repeat the lesson by rote without learning the meaning. In this way immediately the consciousness of your soul’s name or the name of your Master or the name of the Supreme will enter into your entire body.

The fourth method is to keep a spiritual diary. During your spiritual journey, you have to write down notes of your soul-illumining experiences, visions and inner feelings. Today you are in despair, in darkest night. But two months ago you were in the brightest Light. You had a wonderful experience. You saw that Krishna was playing the flute right in front of you, or you saw a flood of Delight and your whole existence became a sea of Delight. These experiences should be recorded in your diary. As soon as you read your diary, your inner being will respond to the highest experiences you had two months ago. Then immediately the inner feeling, the inner Joy, the soul’s joy will drive away your despondent feelings of misery, loneliness and frustration. So whenever you have good experiences, high experiences, elevating experiences during your meditation, please write them down.

These experiences are actually the living breath of our existence. If we can recollect our highest and deepest experiences at the time of our frustration, then we will get immediate relief. These experiences are not based on falsehood. It is we who have had all these divine spiritual experiences and they will cure the disease which we have right now. Sooner than at once we shall be cured.

When all else fails,

Try to smile.

To your great surprise,

You will succed.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide)

15-8-1985-sri-chinmoy2a.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Az isteni hős. (112-114), 2002. november 30-án Auckland Town Hall-ban tartott koncerten Sri Chinmoy orgonán játszik.

Hogyan lehetséges hogy annyi ember közül csak mi törekszünk?

A szentírások azt mondják a keresőnek: “Ébredj, kelj fel! Legfőbb ideje, hogy felkelj! Ne aludj tovább!” A spirituális mester így szól a keresőhöz: “Gyermekem, fuss! Fuss a leggyorsabban! Én inspirállak téged. Már meggyújtottam benned a törekvés lángját. Most már a leggyorsabban futhatsz.” A jóga spirituális gyakorlatai azt mondják a keresőnek: “Te gyakorlod a spirituális életet, és én megadom neked a gyakorlás eredményét. Megtisztítom előtted az utat. Most leggyorsabban futhatsz egy olyan úton, amelyben nem leselkednek veszélyek.” Azután még valami szükséges, az pedig Isten Kegyelme. Lehet, hogy valaki a leggyorsabban fut, mégsem éri el a Célt, még akkor sem, ha nincs az útjában akadály, mert az emberek nagyon gyakran elfáradnak. Mielőtt elérnék a Célt, úgy érzik, teljesen kimerültek. Isten Kegyelme nélkül nem tudjuk befejezni az utazást. Isten Kegyelme így szól a keresőhöz: “Lám, a Cél a tiéd.”

Isten Kegyelme persze már az elejétől fogva jelen van. Amikor az írásokat tanulmányozzuk, akkor Isten Kegyelme már ránk virradt. Ha nem kaptunk volna Kegyelmet Istentől, akkor nem kezdhettünk volna spirituális életbe, és a mesterünket sem találhattuk volna meg. Isten végtelen jóságának köszönhető, hogy a keresőt elviszi a mesteréhez.

Miképp létezik, hogy az összes családtagunk és barátunk közül talán egyedül csak mi törekszünk? Ki ösztönzött erre minket? A Legfelsőbb Úr isteni Kegyelme inspirált. Miként lehet, hogy hogy a bátyád nem imádkozik és meditál, te viszont sírsz azért, hogy megvalósítsd Istent. Mindez a Kegyelemből fakad.

A nap süt. Rajtunk múlik, kinyitjuk-e az összes ajtót és ablakot, hogy fogadhassuk a fényt. Természetesen, ha kinyitjuk az ajtókat és az ablakokat, akkor a nap besüt. Hasonlóan, az isteni Kegyelem is folyamatosanzúdul le ránk Fentről. Próbáljuk meg mindig szélesre tárt szív-ajtóval fogadni.

The scriptures tell the seeker, “Awake, arise, it is high time for you to get up. Sleep no more.” The spiritual Master tells the seeker, “My child, run! run the fastest. I am inspiring you. I have already kindled the flame of aspiration within you. Now you can run the fastest.” Yogic disciplines tell the seeker, “Look, I have already made the road clear for you. You are practising spiritual life and I am giving you the results of your practices. The road is clear. Now you can come out of ignorance-sleep and run the fastest on a road that is empty of danger.” Then something more is required and that is God’s Grace. One may run the fastest, but one may not reach the Goal even if there is no obstacle on the way, because human beings very often get tired. Before they reach the Goal they feel that they are totally exhausted. At that time what is required is God’s Grace. Without God’s Grace one cannot complete the journey. God’s Grace tells the seeker, “Lo, the Goal is won.” But to be sure, God’s Grace starts right from the beginning. When we study the scriptures, God’s Grace has already dawned on us. Had there been no Grace from God, we could have not launched into the spiritual path in the first place. And had there been no Grace from God, we could not have found our spiritual Master. It is out of His infinite Bounty that God brings a seeker to the Master.

Among our family and friends, why is that perhaps only we are aspiring? Who inspired us? It was the divine Grace of the Supreme that inspired us. How is it that your brother is not praying and meditating, but you are crying to realize God? It is His Grace.

The sun is shining. It is up to us to open all the windows and all the doors in order to receive the light. Naturally, if we open up the doors and windows , then the sun will come in. Similarly, the divine Grace is constantly showering down upon us from Above. Let us try always to receive it with our heart’s door wide open.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Happiness2.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Kegyelem (19-21), Sangit sur: Sri Chinmoy dalát Minati együttese adja elő

Eljön az idő

Eljön az idő,

Amikor elméd felszabadul

A tudatlanság béklyójából.

És akkor rájössz,

Hogy Isten

Egy óriási Részvét-Szív.

 

Sri Aurobindo 461. aforizmája:

Tudatlanságunkban olyanok vagyunk, akár a gyerekek, akik büszkék, hogy sikerül felegyenesedve és segítség nélkül járniuk, és túl lelkesek, hogy tudatában legyenek az anyjuk megtámasztó érintésének a vállaikon. Amikor felébredünk, hátratekintünk és látjuk, hogy Isten állandóan vezetett és támogatott minket.

 

There shall come a time

When your mind will be freed

From ignorance-fetters.

And then you will realise

That God is

A colossal Compassion-Heart. 

Sri Aurobindo 461. aphorism:

In our ignorance we are like children proud of our success in walking erect and unaided and too eager to be aware of the mother’s steadying touch on the shoulder.
When we wake, we look back and see that God was leading and upholding us always.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

13938518_921373431319258_3948927545160621300_n
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (6398), Sri Chinmoy saját dalát adja elő

ismételt közlés

A spirituális élet külső vállalása

Kérdés: Úgy tűnik, néhány tanítvány attól fél, hogy a főnöke, vagy kollégája ellene fordítja, hogy spirituális utat követ, és soha nem fogják előléptetni.

Sri Chinmoy: Nem fogják ellenetek fordítani. Ellenkezőleg, ha nagyon szigorú vagy a saját életeddel, a többiek tisztelni fognak ezért, mert kitartasz amellett az igazság mellett, amit megláttál és megéreztél. Ha meg vagy győződve, ahogy amit teszel, amit mondasz, és amivé válsz helyes, akkor eljön az idő, amikor a többiek méltányolni fognak, mert a helyes dolgot teszed. Valójában akik gúnyolnak, vagy haszontalannak tekintenek, végül is több igazi isteniséget látnak majd benned, mint amennyit te látsz magadban. Sokszor láttam, hogy ez történt. Ha valaki hű marad saját meggyőződéshez, akkor, akik egykor kinevették, hinni fognak benne, még jobban, mint ő maga hisz saját magában.

Nem azt mondom, hogy ne léptessenek elő. Azt mondom, léptessenek elő a kemény munkád miatt. Természetesen kedvében kell járnod a főnöködnek, de csak azon a módon, ahogy azt elvárják tőled. Ha azt várják hogy pontos légy, légy pontos. Ha azt várják, hogy figyelmes légy, légy figyelmes. Ha azt várják, hogy összpontosíts valamire azért, hogy betartsd a határidőt, tedd azt. Olyan sok lényeges dolog van, amit meg kell tenned. De nem szabad eldobnod a belső életedet, hogy a külsőt kiteljesítsd.

Valójában végtelenül nagyobb segítségére lehetsz a főnökeidnek, ha a saját isteniségedet kinyilvánítottad. Minden egyes tanítványomnak van sok isteni tulajdonsága, és megtestesít sok isteni tulajdonságot, amelyek a Supreme-től erednek. Reméli, hogy ezekkel a tulajdonságokkal ki tudja nyilvánítani Magát bennünk és rajtunk keresztül. Rendkívül, rendkívül hálásnak kell lenni ezekért a tulajdonságokért, és isteni módon kell használni. Ha ezeket a tulajdonságokat be tudod vinni a munkádba, ha a munkádon keresztül fel tudod ajánlani az isteniségedet, akkor végtelenül inkább képes leszel a kollégáidnak és a főnökeidnek segíteni és a kedvükben járni, mint amennyire most képes vagy. Akkor ahelyett, hogy egy jó dolgozó lennél a szemükben, egy szuper, szuper kiváló dolgozó leszel.

Jelenleg csak az okosságodat adod, az isteni tulajdonságaidat nem, mert úgy érzed, félre fognak érteni. Úgy érzed, a többiek őrültségnek, vagy butaságnak tekintik az isteni tulajdonságaidat , és tréfát űznek belőle. De ha hagyod, hogy a kollégáid és a főnökeid lássák az isteniségedet, isteniséged azonnal behatol a szívükbe. Ha fényt látnak benned, mialatt egy papírt megérintesz, vagy beszélsz hozzájuk, ha egy szép virágot látnak az arcodon, és gyönyörű fényt a szemedben, és a mozdulataidban, ezek a tulajdonságok a szívükbe hatolnak.

 

Question: Some disciples seem to be afraid that their bosses and colleagues will hold it against them for following the spiritual life, and they will never get a promotion.

Sri Chinmoy: They will not hold it against you. On the contrary, if you are very strict with your own life, others will respect you for abiding by the truth that you have seen and felt. If you have the conviction that what you are doing, what you are saying and what you are becoming is right, then there shall come a time when others also will value you because you are doing the right thing. In fact, people who ridicule you or consider you useless eventually may see more true divinity inside you than you see inside yourself. I have seen this happen many times. If someone remains faithful to his own convictions, people who once ridiculed him develop faith in him — even more faith than he has in himself.

I am not telling you not to get a promotion. I am saying, do get a promotion — by working hard. Definitely you should please your boss, but only in the way that you are expected to please him. If you are supposed to be punctual, be punctual. If you are supposed to be attentive, be attentive. If you are supposed to concentrate on something to meet a deadline, then do it. There are so many essential things that you must do. But you must not discard your inner life to fulfil your outer life.

In fact, you could be infinitely more helpful to your bosses if you manifested your own divinity. Each of my disciples possesses and embodies many divine qualities that come from the Supreme. With these qualities He is hoping to manifest Himself in and through you. You have to be extremely, extremely grateful to Him for these qualities and use them in a divine way. If you can bring these qualities into your work, if you can offer your divinity through your work, then you will be able to help and please your colleagues and bosses infinitely more than you are helping and pleasing them now. Then, instead of being a good worker in their eyes, you will be a super-super-excellent worker.

Right now you are only giving them your cleverness, but your divine qualities you are not giving because you feel that you will be misunderstood. You feel others will regard your divine qualities as craziness or stupidity and take them as a joke. But if you let your colleagues and bosses see your divinity, it will immediately penetrate their hearts. If they see light in you while you are touching a piece of paper or talking to them, if they see a beautiful flower on your face and beautiful luminosity in your eyes and movements, these qualities will enter into their hearts.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-Chinmoy-jharna-390.jpg
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy válaszol 8. rész (31-33), Sri Chinmoy orgonán játszik a 1992. május 16-i Philadelphiában tartott koncerten.