Kereső kötelessége a társadalom felé

Kérdés: Elmondanád, mi a kereső kötelessége a társadalom felé, ha van ilyen, és hogyan kellene viszonyulnia az egész társadalomhoz? Vissza kell húzódnia, vagy hozzá kell járulnia, és ha igen, milyen természetű legyen a hozzájárulása?

Sri Chinmoy: Ez attól függ. Először is, tudnunk kell, milyen szinten áll a kereső. ha a kereső úgy érzi, a belső élet, a spirituális élet alapvető fontosságú, hogy nem tud meglenni nélküle, akkor idejének nagy részét a belső életre, a spirituális életre, az Isten-megvalósításra kell szentelnie. Belső lénye majd megmondja neki, milyen mértékben járulhat hozzá a társadalomhoz. De ha a kereső még csak a spirituális élet ábécéjét tanulja, akkor azt kívánom, hogy a kereső fogadja el a társadalmat, mint fontos, szükséges és jelentős dolgot az életében, mint olyan valamit, amit a belső élettel együtt kell elfogadni.

Ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy ha az illető valódi törekvő, mélyen magába kell merülnie, hogy megtudja, hogyan segítsen a társadalomnak. A társadalomnak segíteni csodálatos dolog. Emberbarátnak lenni csodálatos dolog, és ha ez a bizonyos emberbarát mélyen magába merül, és közvetlenül a belső lénytől, Istentől megkapja az üzenetet, csak akkor lesz a társadalomnak nyújtott segítsége valóban jelentőségteljes. Máskülönben a kereső által a társadalomnak nyújtott úgynevezett segítség vagy hozzájárulás csak önmaga nagyobbítása, az egó táplálása.

Ahhoz, hogy valaki megvalósítsa Istent, nem kell teljesen és örökre elhagynia a társadalmat. Ha valaki elhagyja a társadalmat vagy tágabb értelemben az emberiséget, akkor hogyan hozhatja létre és nyilváníthatja ki az Isteniséget itt a földön? De az embernek bölcsnek kell lennie spirituális keresésében. Tudnia kell, hogy Isten az első, és azután jön az emberiség. Ha valaki az emberiséghez megy először, és korlátozott képességének megfelelően szolgálja azt, vagy csak azért, hogy egóját táplálja, azzal nem teljesíti be Istent a társadalomban vagy az emberiségben. Tehát ahhoz, hogy az emberiséget megfelelően, istenien szolgáljuk, először az Isteniséghez kell mennünk, és azután kell az emberiség felé fordulnunk. Ilyenkor a segítség nagyon kedvező hatású lesz.

Question: Could you tell us what an aspirant’s duty to society is, if he has one and how he should relate to his total society? Should he be withdrawn or should he contribute and if so, what should be the nature of his contribution?

Sri Chinmoy: This same question was asked by a university student at the Interamerican University in Puerto Rico recently and I shall be happy to answer it again for you. It depends. First of all, we have to know the standard of the aspirant. If the aspirant feels that the inner life, the spiritual life, is of paramount importance, that he cannot do without it — if he is of that calibre — then he has to devote most of his time to the inner life, the spiritual life, to God-realisation; his inner being will tell him to what extent he can contribute to society. But if the aspirant is just learning the ABC of the spiritual life, then I wish the aspirant to accept society as something important, needful and significant in his life, something that goes with the inner life and something that should be accepted along with the inner life.

Again, I wish to say that if he is a true aspirant, he has to go deep within in order to know how to help society. To help society is a wonderful thing. To be a philanthropist is a wonderful thing and if that particular philanthropist goes deep within and gets the direct message from the inner being, from God, then I think that only at that time will his help to society be really meaningful. Otherwise, the so-called help or contribution to society by an aspirant will be an act of self-aggrandisement, self-nourishment, a feeding of his ego.

So we have to know where the individual aspirant stands. In order to realise God, one does not have to leave society altogether for good. If one leaves society, or in the larger sense, humanity, then how can one establish and manifest divinity here on earth?

But one has to be wise in his spiritual search. He has to know that God comes first and then humanity. If one goes to humanity first and serves humanity according to his limited capacity or just to feed his ego, then he is not fulfilling God in any way in society or humanity. So to serve humanity properly, divinely, one has first to go to divinity and from there, one has to approach humanity. At that time, the help will be most beneficial.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-art-398.jpg
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy Bölcsessége (105-106), {Eredeti megjelenés: AUM 381-388. These are questions and answers after Sri Chinmoy’s lecture, “Is spirituality man’s birthright?” at Yoga of Westchester, New Rochelle, N.Y. on November 13, 1968.}, Zene: Sri Chinmoy Orgonán inprovizál a Glasgow egyetemi koncertjén. My Europe-Aspiration-Flames Blossom albumról.

Reklámok

Fizikai tényezők és a karma hatása a betegségeknél

Kérdés: A betegség mennyiben a karma következménye, és mennyiben a fizikai tényezőké?

Sri Chinmoy: Ez egy nagyon bonyolult dolog. Olykor az egyén szervezete nem elég erős örökletes tényezők vagy gyerekkori hiányos táplálkozás miatt. Ezért esik gyakran áldozatul a betegségeknek. Vagy néha a rossz erők élvezik, hogy megtámadnak egy törekvő lelket. Tudják, hogy az egyént nem képesek elpusztítani, de képesek határozatlan időre késleltetni a fejlődését, eredményeit és sikerét. Ha reggel megfájdul a fejünk vagy a gyomrunk, akkor hogy érhetjük el a legjobb meditációt? Ha testileg betegek vagyunk, miképp meditálhatunk?

Tehát ha látjuk, hogy megtámadtak, még éberebbnek kell lennünk. Ha nem vagyunk állandóan tudatosak és óvatosak, megnyitjuk magunkat a rossz erőknek. Bizonyos esetekben azért támadnak, mert dédelgetjük őket. Korán reggel kiteszem magam a hidegnek. Tudom, hogy néhány perc múlva megfázok és szenvedek, de élvezem a hideget. Nevezheted nemtörődömségnek vagy a rossz erőkkel való barátkozásnak. Néha, amikor a rossz erők megtámadnak, természetellenes örömet nyerünk, és az eset reménytelenné válik.

De még ha elővigyázatosak vagyunk, a rossz erők akkor is képesek megtámadni. Elreteszeltük az ajtót, a rossz erők mégis próbálkoznak behatolni, és ellopni valamit tőlünk. De ha az ajtót és ablakot nyitva hagyjuk, sokkal több lehetőségük lesz a támadásra. Ha óvatosak és elővigyázatosak vagyunk, kevesebb a lehetőségük a támadásra.

 

Question: How much of illness is due to karma and how much is due to physical factors?

Sri Chinmoy: It is a very complicated matter. Sometimes the constitution of an individual is not strong, either because of hereditary factors or from lack of nourishment during childhood. So he is a victim to sickness quite often. Or sometimes the wrong forces get pleasure by attacking an aspiring soul. They know that they cannot destroy the individual, but they can delay indefinitely his progress, achievements and success. If in the morning we get a headache or stomach pain, how are we going to have our best meditation? If we are physically sick, how can we meditate?

So when we see that we are being attacked, we have to be extra alert. If we are not conscious or careful all the time, then we open ourselves to the wrong forces. In some cases, the wrong forces attack us because we cherish them. Early in the morning I have exposed myself to cold. I know I will catch a cold. I know I will suffer in a few minutes, but I am enjoying the cold. You can call it lethargy or making friends with hostile forces. So here, when hostile forces attack us, we get a kind of perverted joy and it becomes a kind of hopeless case.

But even if we are cautious, still the wrong forces can attack. We have bolted the door, but even then the hostile forces try to enter and steal things from us. But if we leave the door and windows open, they will have more opportunity to attack us. If we are careful and cautious, then there is less opportunity for the wrong forces to attack.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-undated296


Sri Chinmoy: A lélel evolúciója (17-18), Sri Chinmoy dalát énekli a Mountain Silence együttes a 2016 augusztusi ünnepségen

Semmi kétség nem tud megkínozni

Ha értelmed el tudja képzelni,

És ha szíved érezni tudja,

Hogy a menny felé tartó utad végén

Isten neked adja majd

Óriási Elégedettség-Mosolyát,

Akkor semmi félelem, semmi kétség nem tud megkínozni

Vagy meggátolni abban, hogy véghezvidd

Látszólag hosszú és fáradságos hegymászásodat.

If your mind can imagine
And if your heart can feel
That at the end of your Heavenward journey
God will grant you
His stupendous Satisfaction-Smile,
Then no fear, no doubt can torture you
Or prevent you from completing
The seemingly long and arduous climb.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

cello-sri-chinmoy-2.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Belső ígéret (286), Sri Chinmoy énekel és csellón játszik az 1984-es párizsi Béke koncerten

Belső életnek kell vezetni a külső életet

Hogyan tehető a meditáció gyakorlatiassá?

Sri Chinmoy: Csak akkor mondjuk valakire, hogy gyakorlatias, ha azt látjuk, hogy a mindennapi életben a megfelelő időben a megfelelő dolgot teszi. Hatékonyan gondolkodik és cselekszik, így nem csapják be mások, és az élete simán, minden nagyobb katasztrófa nélkül fog zajlani. De mindegy, milyen okosak, őszinték vagy megfontoltak vagyunk, olykor tanácstalanná válunk. Nem tudjuk, hogy mit mondjunk. Nem tudjuk, mit tegyünk. Nem tudjuk, hogyan viselkedjünk. Vagy annak ellenére, hogy a jó dolgot tesszük és mondjuk, minden rosszul sül el. Nem tudjuk, hogyan álljuk meg a helyünket, nem vagyunk képesek irányítani az életünket. Őszintén tenni szeretnénk valamit, vagy válni szeretnénk valamivé, de nem megy.

Miért történik mindez? Azért történik, mivel külső képességeink kötődnek valamihez, és ez a valami a belső tudatosságunk. Ha gyakorlatiasak vagyunk a belső életben, ha a megfelelő dolgot tesszük a belső világban, akkor semmi sem fog megkötni bennünket, mivel rendelkezni fogunk belső tudatossággal. Akinek belső tudatossága van, szabad hozzáféréssel rendelkezik a végtelen igazsághoz és állandó örömhöz. Mi ad számunkra belső tudatosságot? A meditáció. Akkor vagyunk gyakorlatiasak a belső életünkben, ha imádkozunk és meditálunk. A gyakorlatias dolgoknak mindig természetesnek kell lennie, és mi lehetne természetesebb és spontánabb, mint Isten elégedettségének keresése. Hogyan tehetjük elégedetté Istent? Meditálással.

A belső élet folyamatosan a Szeretet, Igazság és Isten üzenetét hordozza. A külvilág nem ezt teszi. Ahol az Igazság, ott a mag. Hagyjuk a magot kicsírázni, növénnyé formálódni és fává növekedni. Amikor a fa gyümölcsöt érlel, elfogyaszthatjuk azt. És amíg esszük, tudni fogjuk, hogy ez a gyümölcs ugyan a külső világhoz tartozik, a forrása azonban a belső világ. Látni fogjuk, ahogy a belső világ kézzelfoghatóvá válik a külső világban. Mi mindannyian belülről növekszünk, nem kívülről. A mag a föld alatt, amiből a növény lesz. Belülről növekszünk kifele.

Nem számít, hány órát dolgozunk, nem számít, hány órát beszélünk, nem számít, mit teszünk vagy mit mondunk, ne közelítjük meg az Igazság-fényt. De ha előbb meditálunk, és utána cselekszünk és beszélünk, akkor a megfelelő dolgot tesszük. A belső életnek, a belső gyakorlatiasságnak kell vezetni a külső életet, és nem fordítva. Nem arról van szó, hogy a külső életnek elkülönülten kell léteznie. Nem! A külső élet lélegzetének a belső életből kell fakadnia. A belső gyakorlatiasságnak be kell lépnie minden egyes kereső külső életébe a földön. Csak akkor lehet valóban gyakorlatias a külső világban.

 

Question: How can one make meditation practical?

Sri Chinmoy: How can we make meditation practical? First of all we have to know whether we are practical or not. We say somebody is practical only when we see that in the outer life he does the right thing at the right moment. He thinks and acts in a specific way so that he will not be deceived by others, and so that his outer life will run smoothly, without any major catastrophes. But no matter how clever we are, how sincere we are, how conscious we are, we see that at times we are at a loss in the outer life. We do not know what to say. We do not know what to do. We do not know how to behave. Or, despite our saying and doing the right thing, everything goes wrong. We do not know how to cope with our outer existence; we cannot manage our lives. We sincerely want to do something or become something, but we cannot do it.

Why does this happen? It happens because our outer capacity is always hound by something, and that something is our inner awareness. If we are practical in the inner life, if we are doing the right thing in the inner world, we will not be bound by anything, because we will have inner awareness. One who has inner awareness has free access to infinite Truth and everlasting Joy, and he will be able to control his outer life. What gives us inner awareness? Meditation. We are practical in our inner life, we are doing the right thing in our inner life, when we pray and meditate. A practical thing must always be natural, and what can be more natural, more spontaneous, than seeking to fulfil God? How do we fulfil God? Through meditation.

The inner life constantly carries the message of Love, Truth and God. The outer life does not do this. Where the Truth is, there is a seed. Let us allow the seed to germinate, to grow into a plant, to become a tree. When the tree bears fruit, we can eat it. And while we are eating we will know that this fruit belongs to the outer world although its source is the inner world. We will see the capacity of the inner world being manifested in the outer world. We always grow from within, not from without. It is from the seed under the ground that a plant grows. From inside we grow out.

No matter how many hours we work, no matter how many hours we talk, no matter what we do or say, we are not nearing the Truth-Light. But if we meditate first, and afterwards act and speak, then we are doing the right thing and becoming the right thing. The inner life, the inner practicality, must guide the outer life, and not the other way around. It is not that the outer life will have a separate existence. No! The life-breath of the outer life has to come from the inner life. The inner practicality must enter into the outer life of each individual seeker on earth. Only then can he be really practical in the outer life.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Meditation-sri-chinmoy.jpg
Meditáció: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Megvilágosító válaszok 1. rész (7-9), Arthada együttesnek előadása a 2016 augusztusi ünnepségen

Meditatív állapot futás közben

Don Kardong kérdése: Mit gondol, miért van az, hogy a futók gyakran meditatív állapotot érnek el futás közben?

Sri Chinmoy: A koncentráció, a meditáció és a kontempláció ugyanannak a családnak a három tagja. Amikor egy futó teljes figyelmét egy bizonyos versenyre irányítja, akkor képes az értelmét a nemkívánatos, zavaró dolgoktól megszabadítani. Célirányos koncentrációja a futót egy mélyebb és meditatív tudatba viszi.

(Don Kardong 1976-os olimpián negyedik volt a maraton futásban 2:11:16-os idővel)

 

Don Kardong: Why do you think that runners often are able to achieve a meditative state while running?

Sri Chinmoy: Concentration, meditation and contemplation are three members of the same family. When a runner focuses all his attention on a particular race, he is in a position to free his mind, liberate his mind, from uncomely distractions. Here one-pointed concentration is the pathfinder for a deeper meditative consciousness. Your personal experiences are in perfect harmony with the experiences of a seeker-runner.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Külső futás és a belső futás (155), Run and Become: Sri Chinmoy dalát Premik együttese adja elő

Tétlen remények

A tétlen remények elszállnak,

A tétlen ötletek meghalnak,

A tétlen test alszik és alszik,

A tétlen élet semmit nem vet,

Semmit nem arat.

 

 

Idle hopes fly away,

Idle ideas die away,

Idle body sleeps and sleeps,

Idle life nothing sows,

Nothing reaps.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

129-ckg.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy Tízezer Virág-Láng (287), Dukhbona ar: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Önátadás és csakrák / Surrender and chakras

Kérdés: Van kapcsolat az Isten iránti önátadás és a csakrák megnyitása között?

Sri Chinmoy: Nincs közvetlen kapcsolat az Isten iránti önátadás és a csakrák megnyitásának mértéke között. Lehet valaki teljesen önátadó Isten felé és Isten mégsem akarja, hogy megnyíljanak az illető csakrái. Ugyanígy a csakrák megnyitása adhat bizonyos okkult erőket, de nem jelzi azt, hogy az önátadás erőteljes lenne. Semmiképpen sem.

Ha Isten Akaratának elfogadása még nem teljes, akkor a csakrák megnyitásával szerzett okkult erő az áhított áldás helyett valódi átkot fog jelenteni. Az okkult erők helytelen használata tévútra vihet, és visz is. Biztos lehetsz benne, hogy ha valaki azért működteti az okkult erőket, hogy a világ figyelmét és elismerését kivívja magának és nem pedig Isten Akarata szerint, akkor számára a Legmagasabb megvalósítása örökre csak egy távoli sírás marad.

Question: Is there any relationship between surrender to God and progress in the opening of the chakras?

Sri Chinmoy: There is no direct relationship between one’s surrender to God and one’s progress in the opening of the chakras. One may totally surrender to God, but God may not or need not open that person’s chakras. The full opening of the chakras may give the aspirant some occult powers, but that does not indicate that his surrender to God is stronger or going to be stronger as the result of the opening of the chakras. Far from it. If the surrender to God’s Will is not complete, the occult powers that you get from the opening of the chakras is a veritable curse, instead of a covetous boon. One’s misuse of occult power can and does lead one astray. To be sure, if he uses the occult power to draw the attention and admiration from the world and not in conformity with God’s Will, for him, the realisation of the highest Absolute will always remain a far cry.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

chinmoy-pav22a
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: A Föld Sírása összetalálkozik a menny Mosolyával (36), Nil Akashe: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli

Önátadás hatása a következő életünkre

Kérdés: Önátadásunk mennyire tud hatni következő életünkben? Van arra biztosíték, hogy képesek leszünk mindazzal továbbhaladni, amit elhagytunk, időveszteség nélkül, ami gyakran gondot okoz?

Sri Chinmoy: Ha valakinek az önátadása teljes és állandó, akkor az önátadás megvalósítása, amit az Isteniséggel való tudatos egységnek hívunk, a törekvő személyt egy első osztályú spirituális családba fogja helyezni a következő inkarnációjában. Kezdettől fogva spirituálisan táplálni és inspirálni fogják a szülei. Nem kell még tizenhét vagy tizennyolc évet sem várnia ahhoz, hogy fizikai értelme meggyőzést kapjon belső spirituális éhsége felől. Születésénél fogva a spiritualitásban tudatos élete lesz.

Említettem, hogy a szülők inspirálhatják gyermeküket. Ugyanígy igaz, hogy a gyermek, a gyermek isteni arca is inspirálni fogja a szülőket, hogy ők is a spiritualitás tengerébe merüljenek.

Question: How does surrender affect rebirth into our next incarnation? Does it in any way assure that we will be able to pick up where we left off without the loss of time which often occurs?

Sri Chinmoy: If one’s surrender is complete and constant, then the result of surrender, which we call conscious oneness with the Divine, will bring the aspirant into a first-class spiritual family in his next incarnation. From the very beginning, he will be inspired and nurtured spiritually by the parents. He will not have to wait for seventeen or eighteen years to convince his physical mind about his inner spiritual thirst. His will be the life of conscious awareness in the field of spirituality right from the dawn of his birth.

I just said that the parents would inspire the child. It is equally true that the child, the very divine face of the child will inspire the parents to dive deep into the sea of spirituality.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

surrender-Sri-Chinmoy-15-11-2003
Sri Chinmoy festménye: Surrender / Önátadás

 


Sri Chinmoy:  A Föld Sírása összetalálkozik a Menny Mosolyával   (44-45), Self-giving means: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Ne próbáld megváltoztatni a világot

Ne próbáld megváltoztatni a világot.

Kudarcot fogsz vallani.

Próbáld meg szeretni a világot.

Lám, a világ megváltozott,

Örökre megváltozott.

 

 

Do not try to change the world.

You will fail.

Try to love the world.

Lo, the world it changed,

Changed forever.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated259-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs (19),  Omnipotence-Poise: Sri Chinmoy 2000. február 19-i koncerten zongorán inprovizál