Soha ne bánd

Soha ne bánd,

Hogy későn léptél a spirituális életbe.

Isten ugyanazt a nektár-gyönyört

Adja neked,

Mit a korán érkezők kaptak.

Never mind if you are a latecomer

To the spiritual life.

God will supply you

With the same nectar-delight

That the early arrivals have received.

(Ha nem indul a lejátszás, kérlek kattints ide.)

gurussmilehotel-prashphutita-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (13449), Srinvantu együttese Sri Chinmoy dalait adja elő

Reklámok

Isten nem siet

Légy türelmes!

Menj lassan, állandóan és feltartóztathatatlanul.

Nem kell aggódnod.

Isten nem siet.

 

Be patient!

Go slowly, steadily and unerringly.

You do not have to worry.

God is not in a hurry.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Jharna-18
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Válagatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (13883), I Have Not Come Into the World: Sri Chinmoy saját dalát játsza

Ragyog

A sikeres élet

Jön és megy.

A fejlődő szív

Növekszik és ragyog.

 

A life of success

Comes and goes.

A heart of progress

Grows and glows.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

smile108-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (12498), My Life Has Grown into the Delight of Cosmic Dance: Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Csak próbáljátok a helyes dolgot tenni

Kedveseim, közületek néhányan azt mondjátok, hogy amikor isteni hatalmamat gyakorlom, és elmondom nektek, ki vagyok, hisztek nekem. De azt kívánom mondani nektek, nem kell tudnotok, hogy én ki is vagyok. Ami azt illeti soha senki nem fogja tudni, ki vagyok valójában. Nem számít milyen őszintén próbálkoztok, soha, soha nem fogjátok megtudni.

Ne próbáljatok felismerni engem. Csak próbáljátok a helyes dolgot tenni, azt, amit mindig is kértem, hogy tegyetek meg, mind a belső világban, mind a külső világban. Ha meg tudjátok tenni, amire kértelek, hogy tegyétek meg, az több, mint elég számotokra, hogy elérjétek a legmagasabbat és eggyé váljatok a legmagasabbal. De ha engem a saját módotokon akartok megismerni, a saját értelmetekkel vagy életerőtökkel, akkor csak egy másik emberi lényként fogtok megismerni. Az összes korlátozottságotokat, amitek van, rám is fogjátok vonatkoztatni.

Ha a képzeleteteket akarjátok használni, természetesen millió hiányosságot fogtok felfedezni belső és külső életemben. Az emberi lények hajlamosak a hibák megtalálására. Mivel nem az én szemeimmel, hanem mindig a saját szemeitekkel láttok, természetesen soha, soha, soha – “soha” a megfelelő szó-  nem fogtok felsimerni engem. De ha a helyes dolgot teszitek a belső világban is ás a külső világban is, akkor felismeritek a legmagasabbat, ami a szinteteknek megfelel.

A ti legmagasabbatok és ami nekem a legmagasabb, nem ugyanaz. Amikor egy gyermek felugrik, elér egy bizonyos magasságot. Az az ő legmagasabb magassága. Majd mikor valaki, aki magasabb a legmagasabbnál, ugrik fel, és amennyiben megvan a képessége, el fogja érni az örökké túlszárnyaló magasságot. Az ő magassága és a gyermek magassága nem ugyanaz. Hasonlóképpen fogjátok elérni a képességeiteknek megfelelő legmagasabbat az én hataártalan szeretetemmel és részvétemmel, és ez több, mint elég.

Tudom, hogy a belső világban mit kell tennem. A külső világban szintén, amikor üt az óra, meg fogom tenni, ami szükséges, -ha nem a ti segítségetekkel, akkor lehetséges, hogy valaki másnak a segítségével. Talán nem ti vagytok a legfensőbben kiválasztott eszközök, hanem majd egy harmadik személy érkezik a semmiből. Eszközökre mindig szükség van. Eszközök nélkül semmit nem tudunk tenni. Mivel Isten egy küldetést adott nekem és az összes szükséges eszköz talán nincs még képben, a semmiből fognak megérkezni. vagy veletek érem el a Supreme Győzelmét, vagy új eszközökkel, ha szükséges.

Dear ones, some of you say that when I exercise my divine authority and tell you who I am, at that time you believe me. But I wish to tell you that you do not have to know who I am. As a matter of fact, nobody will ever know who I am. No matter how sincerely you try, you will never, never know.

Do not try to know me. It is trying to do the impossible. Only try to do the right thing, the thing that I have always asked you to do both in the inner world and in the outer world. If you can do what I asked you to do, that is more than enough for you to reach the highest and become one with the highest. But if you want to know me in your own way, with your mind or your vital, then you will know me only as another human being. All time limitations that you have, you will ascribe to me also.

If you want to exercise your imagination, naturally you will discover millions of defects in my inner life and my outer life. Human beings are apt to discover defects. Since you are seeing not with my eyes, but always with your own eyes, naturally you will never, never, never –never is the right words – realise me. But if you do the right thing in the inner world and the outer world, then you will realise the highest that is meant for you.

Your highest and my highest are not the same. When a child jumps up, he reaches a certain height. That is his highest height. Then if somebody who is taller than the tallest jumps up, and if he has the capacity, he will reach the ever-transcending height. His height and the child’s height are not the same. Similarly, you will reach the highest according to your capacity and with my boundless love and compassion, and that is more than enough.

I know in the inner world what I have to do. In the outer world also, when the hour strikes, I will do the needful. – if it is not with your help, then it can be with somebody else’s help. You may not the supremely chosen instrument, but a third person will arrive out of the blue. Instruments are needed. Without instruments, we cannot do anything. Since God gave me a mission and all the necessary instruments may not be in view, out of nowhere they will arrive. I shall achieve the Supreme’s Victory with you, or with new instruments, if needed.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

maina612.jpg
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: Élj az Örök Mostban (10-13),  O there shall come a time: Sri Chinmoy dalát énekli Arthada együttese

Kegyelem

Isten Kegyelméből kezdjük.

Isten Bátorításával folytatjuk.

 

With God’s Grace We begin.

With God’s Encouragement We continue.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Kegyelem: Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Válogatott versek a Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (8696),  Kato Asha Niye: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese játsza

Asztrológia, jóga

Kérdés: Mi a különbség az asztrológia és a jóga között?

Sri Chinmoy: Az asztrológiának nincs meg a képessége, hogy megváltoztassa a sorsunkat, a spiritualitásnak, avagy a jógának ellenben megvan. Az asztrológia és a jóga között az a különbség, hogy asztrológia csak jelez. A múlt alapján előrejelzi a jövőt, de nem változtatja azt meg. A jóga ellenben ténylegesen legyőzi a múltat, és alakítja a jövőt. Az asztrológia igen hatékonyan tölti be a szerepét, egészen addig, amíg rá nem szánjuk magunkat a komoly spirituális életre. Ott az asztrológia fejet hajt, ahogy te is meghajolsz előttem. Amíg nem fogadjuk el a spiritualitást, az asztrológia nagyon erőteljes, mint egy oroszlán. Azután, ha komoly spirituális életbe kezdünk, az asztrológia apró házimacskává válik.

Question: What is the difference between astrology and Yoga?

Sri Chinmoy: Astrology does not have the power to change our fate, but spirituality or Yoga does have this power. The difference between astrology and Yoga is that astrology only indicates; it indicates the future on the basis of the past, but it does not change it. Yoga, however, can actually defeat the past and shape the future. Astrology plays its role most effectively until one has entered into deeper spirituality. There astrology bows down, as you bow down to me. Before one accepts spirituality, astrology is very powerful, like a lion. Then when one enters into a deeper spiritual life, astrology becomes a tiny household cat.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1990-sri-chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág  (24), Truth, Benevolence, Beauty: Sri Chinmoy saját dalát játsza

Kegyelem

Egy dolog a karma törvénye,

És más dolog az isteni Kegyelem.

Emlékezz,

A Kegyelem semmivé tehet dolgokat,

A Kegyelem megvilágosíthat dolgokat,

A Kegyelem meggyorsíthatja a dolgokat,

A Kegyelem megsokszorozhat dolgokat

Természetesen,

Ha hiszel a Kegyelemben!

The law of karma is one thing

And the divine Grace is another.

Remember,

Grace can nullify,

Grace can illumine,

Grace can expedite,

Grace can multiply

Of course,

If you believe in Grace!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Kegyelem

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9347), All Local NY Sri Chinmoy Students Performance 2013 augusztusában

Nem mernek túllépni

Az észérvek csak azok számára

Tűnnek valódinak,

Akik nem mernek túllépni

Az észérvek korlátain.

 

Reason seems to be real

Only to those who do not dare

To go beyond the confines of reason.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint ide.)

birds-black-ckg-39-1024x544
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válagatott veresek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (10396), Sri Chinmoy saját művét adja elő

A béke megvalósítható

Kérdés: A huszonhét év alatt, amit ebben az országban töltöttél, mi volt a legnagyobb változás, amit láttál?

Sri Chinmoy: Úgy érzem, Amerika jobbá vált. Mikor először jöttem Amerikába, néhány amerikai képtelen módon akarta Istent megvalósítani. A hippik megformálták maguknak saját Istenüket, és a “szabadság” szót olyan sokféleképpen használták.  Most több fegyelmet látok előtérbe jönni. Amikor idejöttem, sok jó tulajdonságot láttam, de fegyelmet nem.

Most azt látom, hogy minden egyes emberi lény újra reménykedik a békében, és ez a békevirág kinyílik. Öt, tíz, tizenöt éve nem így volt. Ma nemcsak a szükségét érzi minden ember a békének, de azt is érzi, hogy a béke megvalósítható. Azelőtt ez lehetetlennek tűnt – olyannak, ami csak a Mennyben volt megtalálható. De ma függetlenül attól hogy hány komoly hibát követünk el, mennyit veszekszünk és harcolunk, érezzük, hogy létezik valami, amit békének neveznek, és az elérhető. Érezzük, hogy van itt valami isteni és beteljesítő, és erre nyitottak vagyunk. Ez a legnagyobb fejlődés, melyet az emberiség tesz, és ez adja nekem a legnagyobb megelégedést.

Question: During the twenty-seven years, that you have been in this country, what has been the biggest change, that you have seen?

Sri Chinmoy: I feel, America has changed for the better. When I first came to America, some Americans wanted to realise God in an absurd way. The hippies formed a God of their own, and the world ‘freedom’ was used in so many different ways: Now I see more discipline coming to the fore. When I came here, many good qualities I found, but I did not find discipline. 

What I am seeing now is, that each and every human being has a new hope for peace, and this peace-flower is blossoming. Five, ten, fifteen years ago it was not klike that. Today every human being not only feels the necessity of peace, but also feels, that peace is something attainable. Before it seemed impossible – it was something to be found only in Heaven. But today, no matter how many serious mistakes we are making, not matter how much we are quarrelling and fighting, we still feel, that there is something called peace, and that we can achieve it. We feel, something divine and fulfilling is there, and, that we are being prepared for it. This is the greatest progress, that humanity is making, and it is giving me the greatest satisfaction.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

imagine-peace-sri-chinmoy.jpg
Sri Chinmoy festménye: Képzeld el a békét itt és most

Sri Chinmoy válaszol 18. rész (45-47), Sri Chinmoy a peace szót ismétli