Nem létezik

Nem létezik

Jelentéktelen munka.

Ezért szívünk szeretetével,

S életünk tiszteletével

Kell tennünk

Mindent

There is no such thing.

As insignificant work.

Therefore,

We must need do everything

With our heart’s love

And our life’s respect.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

23-6-2001a-e1350676666536
Sri Chinmoy rajza

 

 


Sri Chinmoy: Az életmegvilágosító útitárs (27), Every Time You Love: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Reklámok

Csak akkor élhet

Az ember csak akkor élhet

Boldogságban és biztonságban,

Ha a szív gyorsabban érez,

Mint ahogy az értelem gondolkodik.

 

Man can be happy and safe only

When the heart feels faster

Than the mind thinks.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

335-bird-sri-chinmoy
Sri Chinmoy rajza

Az életmegvilágosító útitárs (117), Uthe Jakhan: Sri Chinmoy dalát Minati együttese énekli

 

 

Áldottak azok, akik nem láttak és mégis hisznek.

Sajnos vannak emberek akiknek életében fel sem merül az a kérdés, hogy Isten kedvére tegyenek, vagy megbántsák Istent. Nem hiszik, hogy Isten létezik. Igaz, nem látták Istent, de ez nem jelenti azt, hogy jogukban áll tagadni a létét. Mi a helyzet azokkal, akik látták Őt, érezték Őt, megvalósították Őt, és most beteljesítik ebben a világban és más világokban? Azt mondom a nem hívőknek és a hitetleneknek, hogy nem csak kíméletlenül becsapják magukat belső isteni életükben, hanem szüntelenül messzebb, egyre messzebb távolodnak a külső valóság-élettől is.

Vannak emberek, akik nyíltan tagadják Isten létezését. Tamásnak, Krisztus tanítványának a bizonyítékra való mohó vágya világszerte elterjedt. “Áldottak azok, akik nem láttak és mégis hisznek.” – visszhangozzon Isten Fiának ez a tanítása minden emberi szív legbelső rejtekén, legyen az törekvő vagy nemtörekvő, ihletett vagy ihletetlen.

Ma a hit a valóság előfutára.

Holnap a valóság és a hit együtt haladnak.

Holnapután a hit és a valóság beteljesítik egymást.

A hit beteljesíti a valóságot a valóság megtestesítésével.

A valóság beteljesíti a hitet, azzal, hogy feltárja magát a hiten keresztül.

Unfortunately, there are people in whose lives the very question of pleasing or hurting God does not arise at all. They do not belive God exist. True, they heve not seen God, but that does not mean they are qualified to deny His existence. What about those who have seen Him, felt Him and realised Him, and are fulfilling Him in this world and other worlds? I tell the unbelievers and disbelievers that they are not only mercilessly deceiving themselves in the inner life of divinity, but also unendingly carrying themselves away, far away from the outer life of reality.

There are people who deny the existence of God outright. The eager desire of Christ’s disciple Thomas to have proof is found the world over. “Blessed are they that have not seen, and yet have believed”-let this message of the Son of God reverberate in the inmost recesses of each human heart, aspiring or unaspiring, inspired or uninspired.

Today, faith is the harbinger of reality.

Tomorrow, faith and reality will move together.

The day after tomorrow, faith and reality will fulfil each other.

Faith fulfils reality in its embodiment of reality.

reality fulfils faith by revealing itself through faith.

 

 

A következő linkben Jhili mili: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

https://drive.google.com/open?id=0B-L3Y1oTM4RTMEh1QUVHSHZPaEk

bird-untitled-sri-chinmoy-2
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Belső ígéret (50),  Jhili mili: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Kötődés

Attachment

 

O seeker,

You want to know

What attachment is.

Attachment is when you love one,

And do not love all.

Attachment is when you feel

That God has appointed only you,

To fulfil His Vision, and not others.

Attachment is when you think

Of the creation first, and not the Creator.

Attachment is when the spirit of bargain

Haunts you powerfully and triumphantly. 

 

Ó kereső,

Tudni akarod,

Hogy mi a kötődés.

Kötődés az, amikor egyet szeretsz

De nem szereted mindet.

Kötődés az, amikor úgy érzed,

Isten csak téged jelölt ki

Látomása beteljesítésére, és másokat nem.

Kötődés az, mikor először

A teremtésre gondolsz, és nem a Teremtőre.

Kötődés az, amikor az üzlet szelleme

Kísért téged erősen és győzedelmesen.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

45-ckg-birds.black_-975x1024.jpg
Sri Chinmoy rajza

 

 


Sri Chinmoy: Belső ígéret (196), Shunya hate: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese énekli

Ne vádold

Ne vádold Istent,

Őszintén próbál segíteni neked.

Ne vádold magadat!

Azzal hogy vádolod magad

Nem érkezhetsz el

A tökéletesség-elégedettség ajtajához.

Csak szeresd Istent egy kicsit jobban,

Csak gondolj magadra egy kicsit kevesebbet!

S lám,

Temérdek problémád mind megoldódott.

Do not blame God.

He is sincerely trying

To help you out.

Do not blame yourself.

By blaming yourself

You cannot arrive

At the perfection-satisfaction-door.

Just love God a little more;

Just think of yourself a little less.

Lo and behold,

All your untold problems are solved.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

8-4-85-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Szeretet (189),  Dance of light II: Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Ha szükséges

Először próbálkozz! Azután sírj, ha szükséges.

Először adj! Azután végy, ha szükséges.

Először fuss! Azután állj meg, ha szükséges.

Először légy cselekvő! Azután légy beszélő, ha szükséges.

 

First Try. Then cry, if necessary.

First give. Then take, if necessary.

First run. Then stop, if necessary.

First be the doer. Then be the talker, if necessary.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

25-11-77-ckg-for-shraddha2
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: Belső ígéret (24), O Lord Supreme, Do Initiate Me: Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Adnunk kell

Mindenért, amit kapunk, adnunk kell valamit magunkból, de látjuk, hogy amit adunk, az szinte semmi ahhoz képest, amit kapunk.

For everything we get, we have to offer something of ourselves, but we see that what we give is next to nothing in comparison with what we get.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

images-22
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág,  He param pita manabe shikhabe: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő

Ne hasonlítgassatok!

Kérdés: Különböző spirituális Mesterektől olvasok, akikről azt mondtad, hogy megvalósították Istent.

Sri Chinmoy: Jó dolog spirituális Mesterekről, vagy spirituális Mesterektől olvasni, ha az növeli saját Mestered iránti odaadásodat. Gyerekkoromban és serdülő éveimben amikor Sri Ramakrishna mondásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról olvastam, az óriás mértékben megnövelte a szeretetemet Mesterem, Sri Aurobindo iránt. Amikor Sri Ramakrishna tanítványainak az írásait olvastam, vagy Sri Ramakrishnáról szóló könyveket, amelyekben Káli Anya iránti szeretetét mutatják, az olyan nagy mértékben növelte a Sri Aurobindo és az Isteni Anya iránti odaadásomat.

Amikor spirituális könyveket olvastok más Mesterektől, vagy más Mesterekről, tudnotok kell, hogy olvasásotok fő célja az, hogy segítse odaadásotokat növelni saját utatok, a saját Mesteretek iránt. De ha belementek az összehasonlítgatásokba, és mondjátok: “Óh nem, az én Mesterem jobb és az ő Mestere rosszabb”, vagy “Ez a Mester valami jobbat mond, mint amit az én Mesterem”, vagy “Ez a Mester semmi, -az én Mesterem jobb, az én Mesterem magasabb”, akkor kezdődnek a problémák. Sokan összezavarodnak, amikor az összehasonlítgatások világába lépnek. Ne hasonlítgassatok, ne hasonlítgassatok!

Question: I have been reading about different spiritual Masters who you have said have realised Good.

Sri Chinmoy: It is good to read writings about spiritual Masters, or by spiritual masters, if it increases your devotion to your own Master. In my childhood and in my adolescent years, when I used to read Sri Ramakrishna’s sayings, or read about Sri Ramakrishna it immensely increased my love for my Master, Sri Aurobindo. When I used to read the writingsof Sri Ramakrishna’s diciples or book about Sri Ramakrishna showing his love for Mother Kali, that helped me so much to increase my devotion for Sri Aurobindo and Divine Mother. 

When you are reading spiritual books writen by other Masters or about other Masters, you have to know that the main purpose of your reading is to help your increase your devotion to your path, to your Master. But if you enter into comparison and say, “Oh no, my Master is better and his Master is worse, ” or “His path is better, mine is worse,” or, “This Master is saying something better than my Master,” or, “This Master is nothing-my Master is better, my Master is higher,” then problems start. Many people get confused when they enter into world of comparison. No comparison, no comparison!  

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

sri_chinmoy_decathlon_winner
Sri Chinmoy díjat vesz át az Isteni Anyától az asramban

Sri Chinmoy: Túl azon, hogy szeretem, nem szeretem. (83-85), Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

Mester

Ha valaki készen áll, ha valaki őszintén készen áll spirituális életében,

akkor vagy ő megy el a Mesterhez, vagy a Mester jön el hozzá.

When one is ready, when one is sincerely ready in his spiritual life, either he will go to his Master or the Master will come to him.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-8
Sri Chinmoy

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (135), All-Local NY Performance, “At My Master’s Compassion-Feet”, August 2014

Amit teszek

Isten számtalanszor elmondta nekem, hogy Őt csak az érdekli, amit teszek, nem pedig az, amit mondok.

God has repeatedly told me that He is interested only in what I am doing, and not what I am saying.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

jk2-1080x675
Sri Chinmoy festménye

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (669),  Maner bane: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő