Nem parancsol

A lélek nem parancsol nekünk. Csak suttog.

The soul does not command us. It only whispers.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

black-bird-ckg-16-1024x948
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (520), O kaniya jiban tari: Sri Chinmoy dalát Rageshri & Kushali adja elő.

Reklámok

Vallás

Ha azt mondod, hogy a te vallásod messze a legjobb vallás, az emberek nem fognak egyetérteni veled.

Egyedül csak annyit mondhatunk, hogy saját vallásunk tökéletes számunkra, és hogy minden vallás a Végső Igazsághoz vezet bennünket.

If you say your religion is by far the best religion, people will disagree.

The only thing we can say is that our own religion is perfect for us and that all religions lead us to the same Ultimate Trouth.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

world-harmony-3-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Világ harmónia / World-harmony

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (557), Se Amare Dake: Sri Chinmoy dalát Ashru Dhara együttes játssza.

Jelen van

Isten kétségtelenül jelen van minden cselekedetünkben,

de szeret láthatatlan maradni.

 

God is unmistakably present in all our actions,

but He prefers to remain invisible.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

8-4-1985-sri-chinmoy-2
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (496),  Temple-Song-Hearts együttes Sri Chinmoy dalait énekli New Yorkban 2009. augusztus 9-én.

Emberi szeretet, isteni szeretet

Birtokolj és légy boldog:

Valóban,

Ez az emberi szeretet meghatározása.

Válj eggyé, és légy boldog:

Valóban

Ez az isteni szeretet meghatározása

Possess and be happy:

Indeed,

This is the definition 

Of human love.

Become and be happy:

Indeed

This is definition

Of divine love.

Kétféle szeretet létezik: emberi szeret és isten szeretet. Az isteni szeretettel először a gyökérhez az Egyhez, a Forráshoz megyünk, és onnan megyünk a sokhoz, az ágakhoz, a levelekhez, a virágokhoz és a gyümölcsökhöz. Az isteni szeretet az egységben rejlő sokféleség dala.

Az emberi szeretetben követelés van, de legalábbis elvárás. Gyakran követeléssel kezdjük. Még ha magasabb bölcsesség virrad, akkor is elvárunk valamit másoktól. Meg is győzzük magunkat arról, hogy ez az elvárás jogos. Mivel tettünk valamit másokért – szeretetünket adtuk – úgy érezzük, teljesen jogosan várunk valamit cserébe.

Az isteni szeretetben azonban nincs követelés vagy elvárás. Az isteni szeretetben csak adunk és adunk. Az emberi életben, mielőtt szeretetünket adnánk, megpróbáljuk feltárni mások irántunk érzett szeretetét. Az isteni életben, mielőtt szeretetünket adnánk másoknak, megpróbáljuk a szeretetet a maga valóságában és teljességében felfedezni magunkban. Csak akkor áll módunkban szeretetet nyújtani másoknak. Eleinte akkor virrad fel elégedettségünk, amikor látjuk, hogy azok, akiknek szeretetünket nyújtjuk, teljes szívvel elfogadják azt. De van az isteni szeretetnek egy ennél is magasabb formája, mikor túllépünk ezen az érzésen, és pusztán az önodaadás kedvéért adunk szeretetet. Adunk, és még ha nem is fogadják el a szeretetünket, azt sem bánjuk. Továbbra is adunk, mert Forrásunk csupa Szereret.

Az emberi szeretetben nemcsak követelés és elvárás létezik, hanem ennél még valami sokkal rosszabb: megvonás. Először követelünk, aztán elvárunk. Majd amikor elvárásunk nem teljesül, igyekszünk elfordulni attól, akinek szeretetünket korábban nyújtottuk. Az isteni szeretet sohasem ilyen. Az isteni szeretettel megpróbálunk eggyé  válni mások hiányosságaival. Így megérthetjük és szolgálhatjuk őket, azzal a szándékkal, hogy hiányosságaikat átalakítsuk.

There are two types od love: human love and love divine. With divine love, we go firts to the root, the One, the Source and from there we go to the many, the branches and leaves, the flowers and fruits. Divine love is the song of multiplicity in unity.  

In human love there is demand, or at least expectation. Very often we start with demand. Even when a higher wisdom daws, we still expect something from others. We convince ourselves that this expactation is justified.   Sinde we have done someting for others – offered our love we feel it is quite legitimate to expect something in return.

But divine love there is no such thing as demand or expectation. In divine love we just give and give. In the human life, before we give our love, we try to discover others’ love for us. In the divine live, before we give our love to others, we try to discover love in its reality and integrality within ourselves. Only then are we in a position to offer love to others. At first, our satisfaction dawns when we feel that those to whom we offer our love accept it wholeheartedly. But there is an even higher form of divine love when we go beyond this feeling, and give love just for the sake of shef-giving. We give, and even if our love is not accepted, we do not mind. We shall go on giving, for our Source is all Love.

In human love there is not only demand and expectation, but there is something even worse: withdrawal. First we demand, then we expect. When our expectation is not fulfilled, we try to withdraw from the person to whom we have offered our love. In divine love, it is never like that. With divine love we try to become one with the imperfections of others. In this way we can understand them and serve them with a view to transforming their imperfections. 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide).

love-sri-chinmoy
Sri Chinmoy festménye: Love


Sri Chinmoy: Szeretet (119-123), All-Local NY Performance “At my Master’s Compassion-Feet” 2014 augusztus

Megfelelő időben

Isten mindig a megfelelő tanítást adja nekünk a megfelelő időben. A türelmetlenség ezt sohasem tudja, és sohasem fogja elhinni.

God always gives us right lesson at the right time. Impatience can never and will never belive it.

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide.)

Smile-88-of-Sri-Chinmoy
Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (529), Ashru-Amar: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese adja elő.

 

Nem az egyetlen út

Meglehetősen fejlett vagy

Abban a pillanatban,

Amikor úgy érzed,

Hogy a tiéd nem az egyetlen út.

 

You are quite advanced

The moment you feel

 That yours is not the only way.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

birds-black-ckg-39-1024x544.jpg
Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: 27000 Törekvés-Növény (7756), Bane-Bane: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Feladat

Ne próbálj másokat helyes útra terelni,

Ez Isten feladata.

Próbáld magadat helyes útra téríteni,

Valóban ez

Isten által rendelt feladatod.

 

Try not to put others right;

That is God’s Task.

Try to put yourself right;

Indeed, that is your 

God-ordained task.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

art_march_04_perth_01
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: Szeretet (107), He param pita nachahi janite: Sri Chinmoy dalát Arthada és barátai adják elő.

Kegyelem

Isten mindent beteljesítő Kegyelme csak akkor száll alá, amikor az ember feltétel nélküli önátadása felülemelkedik. A Mahábháratában az egyik Kaurava herceg, a gonosz Duhsászana kíméletlenül megpróbálta levetkőztetni Draupadit, a Pándavák feleségét. Draupadí imádkozott az Úrhoz, hogy mentse meg őt. de közben markában erősen szorította a ruháját. Önátadása nem volt teljes, az imája nem teljesült. Duhsászana tovább erőlködött, hogy lehúzza szerencsétlen királynő ruháját. De eljött a pillanat, amikor Draupadí elengedte a ruháját, és felemelt kézzel imádkozni kezdett az Úrhoz: “Ó, szívem Ura, ó életem Révésze, teljesüljön a Te Akaratod!” És lásd, tökéletes önátadásának erejét! isten hallgatása megtört. kegyelme lezúdult Draupadira. Ahogy Duhsáaszana megpróbálta lehúzni róla a szárit, azt tapasztalta, hogy az végtelen, Büszkesége porba hullt.

God’s all-fulfillng Grace descends only when man’s unconditional surrender ascends. In the Mahabharata, the evil Duhsaszana, prince of the Kauravas, ruthlessly attempted to disrobe Draupadi, wife of the Pandavas. She was praying to the Lord to seve her, yet all the while she was holding her garments tightly with her fists. Her surrender was not complete, and her prayer was not granted. Duhsaszana continued his efforts to pull off the garments of the unfortunate Queen. But the moment came when Draupadi released her hold on her robes and began to pray to the Lord with hands upraised. “O Lord of my heart, O boatman of my life, may strenght of her absolute surrender! God’s silence broke. His Grace rained down on Drupadi. As Duhsaszana tried to pull off her sari, he found that it was endless. His pride had to kiss the dust.

(Ha nem indulna a lejátszás, kattints ide.)

 

grace-sri-chinmoy
Grace / Kegyelem Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: Kegyelem (90-92), Godavari: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese adja elő.

Mindig alkalmas

Az idő és a hely mindig alkalmas rá,

hogy imádkozzunk Istenhez és meditáljunk Istenre.

 

It is always the right time and the right place to pray to God and meditate on God.

 

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-kala-8-2-1975b
Sri Chinmoy festménye

 


Sri Chinmoy: 700   Bölcsesség-virág  (489), Alor Sathe: Shindhu együttes Sri Chinmoy dalát adja elő.

 

Mindannyiunkat kiválasztott

Aki a Legfelsőbb Urat választja, azt a Legfelsőbb Úr korábban már kiválasztotta. Isten mindannyiunkat kiválasztott, még mielőtt álmodni mertünk volna arról, hogy elfogadjuk Őt. De most, hogy tudatosan tisztában vagyunk az Ő elfogadásával, már nem kell botladoznunk, nem kell sétálnunk, nem kell menetelnünk. Gyorsan, gyorsabban a leggyorsabban  futhatunk, mert tudatosságunk nem más, mint Isten végtelen Kegyelme. Emberek milliói mélyen alszanak a tudatlanság világában, míg  mi olyan szerencsések vagyunk, hogy maga a Legfelsőbb Úr ébresztett fel bennünket.

He who chooses the Supreme ha already been chosen by the Supreme. God has chosen each of us before we even dreamt of accepting Him. But now that we are consciously aware of His acceptance, we need stumble, we need not walk, we need not march; we can run fast, faster and fastest, because our awareness  itself is God’s infinitive Grace. Millions of people are fast asleep  in the world of ignorance, whereas we are fortunate enough to have awakened by the Supreme Himself.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

undated-387-sri-chinmoy-1024x791
Sri Chinmoy rajza

Sri Chinmoy: Kegyelem (17), Kato Asha Niye: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese adja elő