Béke (8)

A béke a legnagyobb és legmagasabb áldás, amit kaphatunk. Úgy gondoljuk, hogy az anyagi jóléttel mindent megkaphatunk, de ha nincs békénk, akkor a legnyomorultabb koldusok vagyunk. Beszélhetünk az elme békéjéről, de valójában az elmében nincs béke. Ha az elménkben maradunk, akkor békét még csak meg sem pillanthatjuk soha. Ha békét akarunk, túl kell mennünk az elme birodalmán.

Hogyan léphetünk túl az elmén? Állandó törekvésünkkel. Ez a törekvés képessé tesz bennünket arra, hogy az elmét mint egy köteget, összegyűjtsük és belehajítsuk a szív tengerébe. Akkor láthatjuk, hogy teljes létünket elárasztja a belső béke.

Csak a belső béke által 

Lehet valódi külső szabadságunk.

Sri Chinmoy Shanti (béke) mantrát énekli és kíséri csellón fuvolán és esrajon

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-333


Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei. (14)

Reklámok

Minden cselekedetünk egyformán fontos

Minden cselekedetünknek arra kellene szolgálnia, hogy Istennek örömet szerezünk, és nem arra, hogy tapsot arassunk. Cselekedeteink túl titkosak és szentek ahhoz, hogy mások elé tárjuk őket. Saját fejlődésünkért, eredményeinkért és megvalósulásunkért vannak.

 

Hogy mindennapi tevékenységeink közben tudatában legyünk Istennek, éreznünk kell, hogy Isten Szemében minden cselekedetünk egyformán fontos. Önátadó szellemben kell cselekednünk, tiszta gondolatokkal és megvilágosult elmével. Ha azért cselekszünk, hogy kielégítsük egónkat, hiúságunkat és büszkeségünket, akkor soha nem ébredhetünk tudatára a bennünk rejlő isteniségnek, akkor külső életünkben soha nem lehetünk tudatában valódi létünknek. Isten különleges küldetést adott mindannyiunknak, és lelkünk azért öltött testet, hogy kinyilvánítsa ezt a küldetést. Éreznünk kell, hogy isteni célunk van.

 

Szíved azért jött a világba,

Hogy Istenért dolgozzon,

És nem azért,

Hogy az ember bálványozza őt.

 

Birds-108-CKG


Sri Chinmoy: Életem-lélek utazása (március 12.)

Spiritualitás a társadalomban

Kérdés: Az Ön spiritualitása nem kíván remeteéletet, sőt inkább a napjaink társadalmában való teljes részvételt helyesli. Ez azt jelenti, hogy a társadalom jelenlegi szerkezete magában hordja a spirituális növekedés magvait. Társadalmi szerepétől függetlenül spirituálissá válhat valaki meditáció és spirituális gyakorlatok révén?

Sri Chinmoy: A társadalom a szó legtisztább értelmében kétségtelenül magában  foglalja a spiritualitást. A spiritualitás nem aszkétizmus. A spiritualitás nem önmagunk megtagadása. A valódi spiritualitás az élet elfogadását és átalakítását jelenti, azért, hogy a tökéletes tökéletesség felvirradhasson az emberiség szívében. Meditáció és spirituális önfegyelem gyakorlása által feltétlenül spirituálissá válhat valaki, függetlenül társadalmi szerepétől vagy vallásos hitétől.

A témához kapcsolódó korábbi bejegyzés  itt

12803078_10208664695556424_320858527396677789_n


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen 29.

Ez a világ a kinyilvánítás mezeje

Szeretném elmondani, hogy a világgal nincs semmi baj, ellenben veled, velem és a többi emberi lénnyel csak baj van. Szegény világ nem tett semmi rosszat. Mi használjuk a világot rossz célra. Isten teremtette e világot, és mi használjuk. Használhatjuk a saját tetszésünk szerint vagy úgy, ahogy Istennek tetszik. Elpusztíthatjuk, vagy kinyilváníthatjuk az Istenit itt a földön. Ez a világ a kinyilvánítás mezeje, ahol kinyilváníthatjuk belső isteni tulajdonságainkat. Ugyanakkor ha a mélyen bennünk rejlő isteni tulajdonságok kinyilvánítása helyett inkább elpusztítani akarjuk a világot, az is a mi dolgunk. Tekintsük a világot hangszernek. Ha rossz hangot játszunk, ki a felelős? A zenész, nem a hangszer. Ha isteni módon használjuk a világot, meglátjuk, hogy nincs a világgal semmi baj. Nekünk van meg a képességünk, hogy a világot isteni módon használjuk, és beteljesítsük az Istenit itt a földön.

motherteresa

Kalkuttai Teréz Anya és Sri Chinmoy


Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (február 20.)

A bűn

Kérdés: Mit jelent Önnek a bűn? Hogyan szabadíthatja meg magát az ember a bűntől? Megegyezik-e az Ön spirituális filozófiája a megváltás keresztény elképzelésével?

Sri Chinmoy: Számomra a bűn egyfajta tökéletlenség, vagy tudatlanság. Nem szükségszerűen valami nagyon rossz, csúnya, vagy érinthetetlen. A fejlődés folyamatában a tudatlanság és önengedékenység élvezetében dagonyázunk. Minden önengedékeny cselekedetünk jelen tudatlanságunk megnyilvánulása. Mindaddig, amíg a tudatlanságban maradunk, rosszul teszünk dolgokat, bűnt követünk el. De nem szabad teljesen elveszettnek és sötétséggel borítottnak éreznünk magunkat. Egyszerűen a kevesebb fényből a több fény felé fejlődünk, és végül megszabadulunk a tudatlanság-bűn alól.

Az ember csak úgy szabadíthatja meg magát a bűntől, ha megidézi Isten állandó Kegyét. Isten Kegye mindig bőségesen és erőteljesen száll alá, de a legtöbb emberi lény nem próbálja azt befogadni. Ha az egyén meg akarja szabadítani magát a tudatlanságtól és sír azért, hogy megkapja Isten Részvét Esőjét, akkor kétségtelenül megszabadul a tökéletlenség-bűn hálójából. De ez a megszabadulás fokozatosan jön el, ahogy a kereső egyre megvilágosodottabbá válik. Nem várhatjuk el a hirtelen csodás átalakulást egyik napról a másikra, bár alkalomadtán ez is megtörténik.

Nagyon tág értelemben az én filozófiám tartalmazza a megváltás eszméjét, mégis inkább az ember tudatlanságból való felszabadulását hangsúlyozza. A tudatlanságból való tudatos felszabadulás révén a ma véges embere belenő a holnap Istenébe, a Végtelenbe. értelmezésem szerint a Megváltó Krisztus azért élt és halt meg, hogy saját földtapasztalatának példája által felszabadítsa az emberiséget a tudatlanságból és a tökéletlenség-bűntől.

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-14-1-2006-2


Sri Chinmoy: Világ pusztulás: Soha, lehetetlen 69.

Mennyei királyság

Isten álom? Az emberi elme úgy gondolja, igen. Isten valóság? Az isteni szív úgy érzi, igen.

 

A Mennyei Királyság olyasvalami, amit érzünk, és nem olyan, amit be tudunk bizonyítani. A tudomány sok dolgot bizonyíthat, de a Mennyei Királyság saját belső eredményeink kérdése. Ha megvalósítottuk magunkban a Mennyei Királyságot, mások ránk néznek majd, és érzik, hogy valami nagyon szokatlan, természetfölötti, fenséges dologgal rendelkezünk. Mivel mi már láttuk, éreztük és birtokoltuk magunkban a Mennyei Királyságot, teljesen átalakult különleges lényeknek fognak tartani minket.

 

Ha inspirálni akarod

A külső világot,

Titokban törekedj

A belső világban.

aspiration-sri-chinmoy2
Sri Chinmoy: Aspiration – Törekvés

Sri Chinmoy: Életem lélek-utazása (február 15.)

Baleset-vonat állj, tapasztalat vonat robogj tovább

Egy bizonyos király, aki Bhaskaránanda tanítványa volt, elment mesteréhez, hogy néhány napot a lábainál töltsön. Látogatásának negyedik napján a király sürgönyt kapott a palotából. Súlyos katasztrófa történt, ahol szükség volt a király sürgős beavatkozására. Fizikailag is jelen kellett lennie.

A király azonnal indulni akart, de Bhaskaránanda így szólt hozzá: “Nem, nem mehetsz! Bármilyen komoly is a dolog, ma nem mehetsz!”

A király azonnal indulni akart, de Bhaskarananda így szólt hozzá: “Nem, nem mehetsz! Bármilyen komoly is a dolog, ma nem mehetsz!”

A király nem akart engedetlen lenni a mesterével szemben, de nagyon szomorú volt.Végül a mester beleegyezett: ” Jól van, elmehetsz ma, de ne menj a délután kétórai vonattal. Azt akarom, hogy az esti vonatra szállj.”

Mikor a király este kiért az állomásra megdöbbenéssel hallotta, hogy az előző vonat balesetet szenvedett. Sok ember kiesett a szerelvényből, és meghaltak. Mikor a király ezt megtudta, elöntötte a mestere iránt érzett hála. Ahelyett, hogy tervei szerint hazatért volna, visszament a mester házához, és hálásan megérintette a lábát.

Sri Chinmoy magyarázata: A mester látja, amint a jövő folyamatosan ragyog, és kibontakozik az örök most közelségében. Látó szeme számára a jövő rendelkezésre áll. A mester megmentette  tanítványa életét azzal, hogy megkérte, ne szálljon fel egy bizonyos vonatra. Könnyen szólhatott volna az állomásfőnökségnek, hogy fordítsanak különös figyelmet a vonat útjára. De nem azért nem figyelmeztette őket, mert részvéttelen vagy rosszindulatú lett volna a vonattal vagy a szerencsétlen utasokkal szemben, hanem azért, mert azt a parancsot kapta belülről, a legfőbb Valóságtól, hogy csak a tanítványa életét mentheti meg. Isten azt akarta, hogy hallgasson a súlyos balesetről, ami a vonat számára el volt rendelve. A mesterek nem akarják megváltoztatni a kozmikus Törvényt, hacsak Isten határozottan el nem rendeli, mert a kozmikus Törvényt Isten teremtette. Ilyen esetben nem arról van szó, hogy a mester közönyös a világgal szemben, és részrehajló a saját kis világa iránt. A mester Isten Akaratát hajtja végre Isten párhuzamos valóságokat rejtő világában. A teremtés-megóvás és a pusztítás-átalakítás mind Istentől és Istenért való. Isten bennük és általuk köti meg Magát és élvezi a véges pusztítás-halálát vagy átalakulás-életét és a végtelenség Halhatatlanságának elégedettség-tökéletességét.

Swami_Bhaskarananda II
Bhaskaránanda

Sri Chinmoy: India csoda-lakomái (51-52)

Akarsz boldog lenni?

Akarsz boldog lenni?

Ha igen, győzd le önmagad.

 

Akarsz boldogabb lenni?

Ha igen, akkor még csak eszedbe se jusson

Legyőzni másokat.

 

Akarsz a világon

A legboldogabb ember lenni?

Ha igen, akkor imádkozz Istenhez lélekteljesen,

És meditálj Istenre csendesen.

Hogy választott Órájában

Győzzön le téged,

És mindenkit, aki csak él

Teljes teremtésében.

Happiness2


Sri Chinmoy: Boldogság (54)

Mi a spirituális élet?

Mi itt valamennyien keresők vagyunk, a végtelen Fény és az örök Igazság keresői. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy tudatosan és lélektelien elfogadtuk a spirituális életet.

A fő kérdés az: “Mi a spirituális élet?” A spirituális élet olyan élet, amely természetes és normális. Mindig természetes és mindig normális eltérően azoktól a dolgoktól, amelyeken nap mint nap átmegyünk szerteágazó tevékenységeink során. Pontosan azért normális és természetes, mert ismeri a Forrását. Forrása Isten, a végtelen Fény és örök Igazság.

Ha spirituális életet élünk, megérezzük, hogy a béke élete nem kell, hogy örökre elérhetetlen  maradjon. Megérezzük, hogy a szeretet élete, azé a szereteté, amely kiterjed, nem kell, hogy egy távoli cél maradjon. Ha spirituális életet élünk, akkor képesek vagyunk elérni, és a sajátunknak, teljesen a magunkénak vallani mindent, ami istenien és a legfelsőbben beteljesít minket. Jelenleg nem rendelkezünk korlátlan mértékű békével, Fénnyel és üdvösséggel. De ha gyakoroljuk a spiritualitást, ha belső sírásunk, amit törekvésnek hívunk, magasra, magasabbra, a legmagasabbra emelkedik, akkor nemcsak hogy korlátlan de végtelen mértékű békét, Fényt és üdvösséget nyerünk. És ezeket az isteni minőségeket szívünk legmélyebb rejtekében érhetjük el és őrizhetjük meg. Ha lélekteljesen, odaadóan és feltétel nélkül gyakoroljuk a spirituális életet, akkor megpróbáljuk előhozni azt az isteniséget, amellyel mindannyian rendelkezünk. És az az isteniség nem más, mint a tökéletességünk.

Itt mind keresők vagyunk. Minden kereső az ideált és valóságot képviseli. Az ideál az öntúlszárnyalás, a valóság pedig Isten mindent átható Tudata.

Ha bennünk levő ideálba és valóságba akarunk belenőni, akkor teljesen meg kell tisztítanunk elménket azoktól az istentelen gondolatoktól, melyek állandóan megtámadnak minket. Ki kell üríteni a szívünket, és meg kell töltenünk végtelen Fénnyel és gyönyörrel. Akkor Isten, a Való és Isten az Ideál, képesek lesznek törekvő szívünkben táncolni és énekelni.

Itt mindannyian keresők vagyunk. Mind Supreme, Szeretett legfelső Urunk, az Örök Vezető választott eszközei vagyunk. Ezt a lélekteli kijelentésünket nem szavakkal, hanem tettekkel bizonyíthatjuk, szolgáló szeretetünk és szolgálatunk által.

Szerető szolgálat. Szerető szolgálatunk bebizonyítja az egész világnak, hogy Supreme választott eszközei vagyunk a Supreme-ért. Mikor a Legfelsőbbet lélekteljesen, odaadóan és feltétel nélkül szeretjük törekvő elménkben, Isten-Magasságunkat növeljük, és amikor lélektelien, odaadással és feltétel nélkül szolgáljuk a Supreme-ot törekvő elménkben, Isten Mélységünket mélyítjük.

Mivel Supreme kiválasztott eszközei vagyunk, az Isten-megvalósítás sürgető szükségletünk, az Isten-kinyilvánítás pedig abszolút kötelességünk. Sürgető szükségletünk beteljesítésével belül és kívül végtelen Igazság fáklyavivőivé és az Isten-Látomás előfutáraivá válhatunk. Abszolút kötelességünk teljesítésével felfedezzük, hogy isten-magok és Isten-gyümölcsök vagyunk. Ajánljuk fel Isten-magjainkat a Supreme-nak, helyezzük a Lábához, hogy isteni fává nőhessen, amely képes az emberiséget legmagasabb transzcendentális magasságába emelni. Ajánljuk fel Isten-gyümölcseinket is Supreme-nak. Helyezzük a Lábához az Ő kinyilvánítására, teljes és tökéletes kinyilvánítására itt a földön.

Sri Chinmoy Nortwestern Universityn elhangzott beszéde

1975. december 17.

ckg_torino

Sri Chinmoy: A lélek evolúciója (5-8)