Kegyelem-eső, türelem-talaj

Két dologtól kell függnünk: Isten Kegyelmétől és saját türelmünktől. A bennünk levő emberinek határtalan türelemre, végtelen türelemre van szüksége. De a türelemben éreznünk kell Isten Kegyelmének legfelsőbb szükségszerűségét. Isten Kegyelme olyan, mint az eső; az eső alá kell szálljon. Ezenfelül a talajnak termékenynek kell lennie, és ez a türelemből ered.

A siker nem jön máról holnapra.  Amikor megpróbáltam 300 fontot (136 kg) felemelni, hányszor kudarcot vallottam, de nem adtam fel. Ehhez hasonlóan, ha akarsz valamit, nem szabad feladnod. Ma talán szerencsétlenül kudarcot vallottál, de holnap vagy holnapután, egészen bizonyosan sikerrel jársz, mivel az ötlet, hogy elérj valamit, egyenesen Istentől jött, ezt tudnod kell. Amikor arra gondolsz, hogy valamit el szeretnél érni, az nem mentális hallucináció. Az álom egy nagyon magas síkról jön. Egész lényedet fel kell ajánlanod,  hogy beteljesítsd ezt az álmot, egészen addig, amíg el nem éred a célodat.

Újra meg újra és újra minden nap próbálkoznod kell. Először elveted a magot, megöntözöd a talajt. Csak ezáltal fogod értékelni azt, amit elérsz. Nem fogsz több akadályt létrehozni az út során, de ha találkozol akadályokkal, és leküzdöd őket, akkor igazán boldoggá válsz. Csak akkor értékelsz valamit igazán, ha megdolgoztál érte.

A haladás örök türelem.

A siker állandó bizalom:

Önbizalom és Isten-bizalom.

sport emelés


Sri Chinmoy: A boldogság ékkövei 120

Reklámok

Az élet célja

Az állati élet célja az egyéniség és az elkülönültség keresése. Az emberi élet célja az egység keresése, nem pedig az elkülönültség érzése. Az isteni élet célja a tökéletesség kutatása – tökéletesség a belső világban, tökéletesség a külső világban, tökéletesség Isten egész teremtésében. A Supreme Életének célja a megelégedés keresése, a megelégedésé, mely teremtésének test-valóságát, és örökké szélesedő Víziójának lélek-valóságát táplálja.

Az állati élet mindig fájdalmas. Az emberi élet mindig kétséggel teli. Az isteni élet mindig lélekteljes. A Supreme Élete mindig gyümölcsöző.

Az állati élet azt mondja nekem, hogy harccal mindet elérek. Az emberi élet azt mondja nekem, hogy ravaszsággal mindent elérek. Az isteni élet azt mondja nekem, hogy ha mindent odaadok, akkor mindazzá válok, amivé válni akarok, mi több, örömöt szerzek Istennek az Ő saját Módján. A Supreme Élete azt mondja nekem, hogy az egység terjesztésén keresztül nemcsak mindenné válok, hanem képessé válok a mindenné-válás ajándékát a törekvő emberiségnek felajánlani, mint adományt.

jhar-oslo-8-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Everest törekvés

Törekvés és felajánlás: két szárny

A spirituális mestereknek két fajtája van. Az egyik azt fogja mondani: “Törekedjetek, törekedjetek, törekedjetek. Először valósítsátok meg Istent. Azután legyetek az emberiség szolgálatára. Isten-megvalósítás először, és utána szolgáljátok az emberiséget.

Ugyanakkor van néhány spirituális Mester, aki érzi, hogy a törekvésnek és a felajánlásnak együtt kell járnia. Látják, hogy a madárnak két szárnya van. A repülőgépnek két szárnya van. Egy szárnnyal a gép nem tud repülni. Ugyanígy a madárnak is két szárny kell, hogy repüljön. Esetünkben ugyanígy érezzük. Ha a törekvés-szárnyak és a felajánlás szárnyak együtt haladnak, spirituális életünk normális, természetes, és így a leghatékonyabb. Éveken át mondom sokszor, sokszor, sokszor, hogy törekedjünk, és ugyanakkor szolgálnunk is kell.

Még most is, a legnagyobb szomorúságomra, néhány tanítvány kész törekedni, imádkozni és meditálni. Teljesen elégedettek a törekvésünkkel. Semmi figyelmet sem fordítanak bármiféle felajánlásra. De ha az én hajómban vagytok, érzem, szükséges a számotokra, hogy a Mesteretekre hallgassatok.  Én Istent már nagyon régen megvalósítottam. Akkor nem volt olyan dolog, mint a manifesztáció. Egész életem a Himalája barlangjaiban folyt. Mit tehettél akkor? Élsz egy barlangban, és kijössz gyümölcsért és tejért és más dolgokért. De ez sok, sok idővel ezelőtt volt.

Most, a huszonegyedik században, az újdonság, egység és teljesség világában élünk. Az újdonságban törekszünk. Miközben törekszünk, kell, hogy legyen egység-érzésünk. A világ széltében, hosszában meg kell alapoznunk egységünket embertársainkkal. Ők mindannyian a világ-polgár-társaink. Valami újjal kezdünk. Az újdonságon belül éreznünk kell az egységünket. És akkor, amikor az egységünket érezzük, belépünk a teljességbe, az Isten-törekvésnek, Isten-megvalósításnak és Isten kinyilvánításnak isten komplett teljességébe. Sok, sok tanítvány van, itt, ott, és másutt   aki talán úgy érzi, nincs meg a képessége, hogy az emberiséget szolgálja, de sok, sok dolgot tud tenni, hogy a bennem lévő Supremet szolgálja. Ez a felajánlásuk vezet manifesztációhoz, az Isten-kinyilvánításhoz.

Külsőleg az értelmetek talán azt mondja, hogy az én súlyemelésem buta, butább, a legbutább dolog. Külsőleg teljesen aláírom az álláspontotokat. De belsőleg tudom, istenien tudom, spirituálisan tudom, hogy nem ostobaság, egyáltalán nem. Ez egy különleges szolgálat, amelyet az emberiségnek felajánlok. Semmi sem olyan fontos, mint az inspiráció. Inspirációból kezdjük utazásunkat; majd törekvés és megvalósulás követi. A bennem levő Supreme megpróbálja az emberi lényeket ösztönözni. Az idős emberek elvből feladták a reményt. Talán csak a napot várják, mikor Isten elszólítja őket. Nincs belső örömük, az öröm, ami fejlődést ad nekünk. Nem hisznek a fejlődésben. Csak visszvonják a pénzt élet-bankjukból, és, amikor felvirrad a nap, amikor minden vissza van vonva, eltűnnek a földi színpadról.

Hetvennégy éves vagyok. Ez egy öreg kor, különösen egy indiai számára. és nagyon, nagyon sok ország van, ahol az emberek nem érik meg a negyvenöt évet. Amerikának szerencséje van. De ugyanakkor mit csinálnak idős korukban az amerikaiak? Meditálnak? Szolgálják az emberiséget? Ha megpróbálod a százalékot megnézni, megdöbbentő tapasztalat lesz, megdöbbentő tapasztalat. Az inspiráció eltűnt. Többé nem él a törekvés. A felajánlás egy régi, elfeledett történet. Mostanra minden eredményük feledésbe feledésbe merül.

Törekedjünk az utolsó leheletünkig, és ösztönözzünk másokat.

1999-ny-chinmoy_emelés


Sri Chinmoy: Élj az örök mostban  (163-167)

Ők megteszik helyetted

Ne hibáztasd magadat!

Ez a világ elképzelésedet messze meghaladva

Megteszi helyetted;

 

Ne csodáld magad!

A magasabb világok várakozásodat messze felülmúlva

Megteszik helyetted.

212-ckg


Sri Chinmoy: Virág-Láng (83)

Üdvözülés, megszabadulás, megvalósulás, tökéletesség és elégedettség

Bűnös vagy? Akkor feltétlenül megváltásra van szükséged. Teljesen földhöz kötött vagy? Akkor bizonyosan megszabadításra van szükséged. Tehetetlenül elszigetelt vagy? Akkor biztosan megvalósulásra van szükséged. Teljesen elégedetlen vagy vágy-életeddel? Akkor egyértelműen tökéletességre van szükséged. Kész vagy Istent szeretni, Istent szolgálni az Ő saját Módján? Akkor kétségtelenül elégedettségre van szükséged.

Imádkozz! Megváltásod kérdése megoldódik. Add oda magad Istennek! Megszabadításod kérdése megoldódik. Meditálj! Megvalósulásod kérdése megoldódik. Kiálts belülről! Tökéletességed kérdése megoldódik. Érezd, hogy csakis Istené, és csakis Istenért vagy! Elégedettséged kérdése megoldódik.

sri-chinmoy-blume-by-ranjana


Sri Chinmoy: Everest törekvés

Egy aprócska sziget

Egyedül Isten tudja,

Hogy a Mennyei Királyság

Mikor fog végül alászállni a földre.

Addig is Isten

Könyörög törekvő gyermekeihez,

Hogy próbáljanak meg létrehozni

Legalább egy aprócska szigetet

Melyet Ő földi Mennyországnak nevezhet.

2-10-1975-2CKG-1024x889


Sri Chinmoy: Virág-Lángok  (29)

Isteni cselekedet, önátadás, jó cselekedet

 

Kérdés: Hogyan befolyásolja a karma az önátadást?

Sri Chinmoy: Hogy a karma miként hat az önátadásra, az teljesen azon múlik, milyen cselekedetet hajtasz végre. Ha a cselekedet isteni, abból automatikusan következik az önátadás. Az isteni cselekvést nem különíthetjük el az önátadástól. Tudnod kell, hogy különbség van az isteni cselekedet és az úgynevezett jócselekedet között.Ha az igazat mondod inkább, mint hazudsz, ha valakihez kedves vagy, ahelyett hogy megbüntetnéd, sértegetnéd vagy megütnéd, akkor jót cselekszel. De az isteni cselekedet csak akkor jön, ha a belső hangra hallgatsz. Semmiféle isteni cselekedetet nem hajtasz végre, ha nem hallgatsz a lélek utasításaira. Először hallod belülről az üzenetet, azután cselekszel. Ezt hívják isteni cselekedetnek. És ha folyamatosan istenien cselekszel, azt nevezik önátadásnak.

Az úgynevezett jócselekedetről a szüleidtől, barátaidtól és mindenkitől hallottál. De ha jót cselekszel, az mind valami erkölcsös dologgá válik: az értelem megmondja hogyan cselekedj. Van egy eszméd, mint például: “Ne hazudj!” Rendben van, nem hazudsz, de ha teljesen őszinte maradsz is, még ha a föld legőszintébb emberévé válsz is, őszinteséged nem képes téged Istenhez vinni. Szükség van az őszinteségre is, de csak azért, mert őszintévé válik valaki, még nem képes elérni a célt. Ehhez istenivé kell válnod. Ki isteni? Isteni az, aki hallja a belülről jövő üzenetet, és hallgat is az üzenetre. Ha hallgatsz erre az üzenetre, a karmád mindenképpen isteni lesz. Maga a cselekedet az önátadásod, mert hallgatsz Valakire benned, Aki mindent tud, és Aki minden.

Tehát ha képes vagy istenien cselekedni, az automatikusan segíti az átadásodat, valójában az isteni cselekedet maga az önátadás. De mi van, ha csak erkölcsösen vagy csak kötelességtudatból cselekszel? Szent kötelességed, hogy segíts a családodnak. De kapsz-e a lelkedtől folyamatosan üzenetet, hogy mondd ezt a fiadnak, azt a feleségednek, és valami mást a lányodnak? Ha nem kapod meg a belső üzenetet, és csak saját bölcsességedet nyújtod, mert a család feje vagy, akkor ehhez minden jogod megvan. De nem tudod, hány alkalommal adsz hibás és rossz tanácsot. Értelmed azt mondja, hogy teljesen helyes a tanácsod. De azt szeretném mondani, ha nem a lelkedből ered, akkor a tanácsod lehet teljesen rossz. Még értelmed legfőbb tanácsa is lehet teljesen téves. És ami a karmádat illeti, téves tanácsod nem csak rád lesz hatással, hanem szeretteidre is.

De ha a tanácsod a a szívedből és a lelkedből ered, akkor én mondom, ez a cselekedet a saját életedben önátadást eredményez még akkor is, ha a hozzátartozóid félreértenek, vagy egyáltalán nem hallgatnak rád. Te eljátszottad a szerepedet. Nos ha a lányod nem hallgat rád, az nem a te hibád. Olyat mondtál, ami közvetlenül Istentől, a Belső Vezetőtől jött. Tehát Isten lesz felelős, ha a lányod nem hallgat rád, mert az üzenet Tőle jött. Te csak végrehajtottad az akaratát, csupán az Ő eszközeként cselekedtél. De ha az üzenet nem a benned levő Istentől ered, akkor a tetted lehet tökéletesen rossz is, és a karmád problémát okozhat.

Mindig azt mondom, hogy a szülőknek vagy az idősebb családtagoknak minden joguk megvan, hogy megmondják a gyerekeknek, mit tegyenek, mit ne tegyenek. Azonban tudniuk kell, hogy tanácsuk közvetlenül a lelküktől jön, vagy az úgynevezett tájékozottságukból ered, amit abból nyertek, hogy sokkal hosszabb ideig éltek már a földön, mint a család többi tagja. Természetesen minden információt és külső tudást felhalmoztál életed során. De ez nem jelenti azt, hogy belső életedben isteni üzeneteket, közvetlen látomást kapsz.

sri-chinmoy-pav21


 

Sri Chinmoy: Önátadásom az Istenné válásom.  37 o.

Jóga és asztrológia

KÉRDÉS: Mi a különbség az asztrológia és a jóga között?

SRI CHINMOY: Az asztrológiának nincs meg a képessége, hogy megváltoztassa a sorsunkat, a spiritualitásnak, avagy a jógának ellenben megvan. Az asztrológia és a jóga között az a különbség, hogy az asztrológia csak jelez. A múlt alapján előrejelzi a jövőt, de nem változtatja azt meg. A jóga ellenben ténylegesen legyőzi a múltat, és alakítja a jövőt. Az asztrológia igen hatékonyan tölti be szerepét, egészen addig, amíg rá nem szánjuk magunkat a komoly spirituális életre. Ott az asztrológia fejet hajt, ahogy te is meghajolsz előttem. Amíg nem fogadjuk el a spiritualitást, az asztrológia nagyon erőteljes, mint egy oroszlán. Azután, ha komoly spirituális életbe kezdünk, az asztrológia apró házimacskává válik.

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-20-1-2006-5


 

Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág   5. o

A tudomány

A tudomány valóban az ember

Lélegzetelállító fejlődése

A spiritualitás valóban Isten

Halhatatlan lélegzetű románca

0331


Sri Chinmoy: Virág-lángok (36)