Igaz, hamis és a fanatikus tanítványok

Minden spirituális Mesternek háromfajta tanítványa van; igaz tanítványok, hamis tanítványok és fanatikus tanítványok. A fanatikus tanítványok igazából nem hiszik el, amit Mesterük mond. Nem hisznek fenntartás nélkül Mesterükben, de a világgal azt akarják éreztetni, hogy igen. Ragaszkodnak ahhoz, hogy az egész világ higgye, hogy amit Mesterük mond, az a legfelsőbb evangélium, de egy szikrányi igaz hitük sincs Mesterükben. A fanatikus tanítványok csak meg akarják mutatni a világnak, hogy mennyi hitük van és mennyire közel állnak Mesterükhöz.

A hamis tanítványok úgy érzik, hogy bármikor bármit tesznek is a Mesterért, azzal óriási szívességet tesznek neki. Úgy érzik, hogy a Mester a vízbe fúlás határán volt, és ők juttatták épségben a partra. Bár ezek az embereknek a maguk módján valóban őszinték és törekvőek lehetnek, nem igaz tanítványok.

Azok, akiknek nehezükre esik elfogadni a Mester nézeteit, ugyancsak hamis tanítványok. Úgy érzik, hogy az igazságot meg kell indokolni és értelmileg fel kell fogni. Ha a Mester mond nekik valamit, azonnal azt kérdezik: “Miért? Miért? Miért?” Mindig indoklást kérnek. Míg elméjüket meg nem győzik, hogy amit a Mester mondott az igaz, vagy hogy a Supreme-tól jött, addig semmit sem tesznek, amit a Mester kért tőlük. De ha a Mesternek állandóan ilyenfajta üzeneteket kell ismételgetnie, hogy néhány tanítvány elméjét meggyőzze, ha egész életét azzal kell töltenie, hogy viselkedését igazolja, akkor soha semmit sem fog tudni tenni ezekért a tanítványokért. Csak értékes idejüket vesztegetik, és a Mester is vesztegeti értékes idejét. Az elmét csak egy röpke pillanatra lehet meggyőzni. A Mester órákat tölthet azzal, hogy az elmét meggyőzze, de rövid időn belül ugyanaz az elme újra kételkedni kezd a Mesterben.

Nagyon gyakran ezek a tanítványok nem is akarnak valódi indoklást, csak a “hatalmas bölcsességüket” akarják fitogtatni. Vagy úgy érzik, hogy a kérdéseket, melyeket feltesznek, még soha senki sem tette fel, és hogy a kérdések maguk halhatatlanok maradnak. De szeretném elmondani, hogy ebben a világban már minden kérdést feltettek, és már minden kérdést megválaszoltak. Amikor egy tanítvány feltesz egy kérdést, csupán néhány szót változtat meg egy előzőleg már feltett kérdésben, és amikor a Mester megválaszolja azt, ő is csak néhány szót változtat meg. Itt a Földön semmi sem új. Valamennyi kérdést már keresők milliói tették fel millió alkalommal, és a valódi spirituális Mesterek már valamennyi választ megadták. Semmi sem új, csak más-más kifejezéseket, szavakat és nyelvezetet használunk.

Ha a Mester mond valamit, amit értelmileg nem tudsz felfogni, meditálj rá. Meg fogod érteni a Mester megállapításának belső jelentését. De azzal, hogy belekötsz, vagy kielégítő értelmi magyarázatot követelsz, csak az értelmi kíváncsiságodat elégíted ki. Ugyanakkor a szó szoros értelmében beszennyezed azoknak a tiszta szívét, akik létrehozták egységüket a Mesterrel, vagy akik meg akarják valósítani az egységüket vele. A legfelsőbb spirituális szempontból nézve, ha a Mester azt mondja, hogy valami fekete, akkor a tanítványai úgy fogják érezni, hogy az a dolog fekete, még akkor is ha fehér. Most azt mondhatod, hogy a fekete az fekete és a fehér az fehér. De a legfelsőbb spirituális szempontból, ha egy megvalósult Mester valamit feketének lát, és ha be tudsz lépni a tudatába és azt a dolgot te is feketének tudod látni, akkor abban a pillanatban belső egységedet építed a Mesterrel; és ez az Istenmegvalósítás kezdete.

Tanítványaimnak azt mondom: “Ha úgy érzitek, hogy az, ahogy ti látjátok az igazságot erőteljesebb, vagy valódibb, lehet, hogy egyetértek veletek, csak hogy a bonyodalmakat elkerüljem. Mikor azt mondom: “Tegyétek meg ezt”, és ti azt mondjátok: ”Nem, nem ez helytelen”, akkor azonnal egyet fogok veletek érteni. Tudom, hogy nem tévedek, de nem akarok vitatkozni. Egyszerűen csak várni fogok, hogy a lelketek előtérbe jöjjön és megéreztesse veletek, hogy igazam volt. Néha a tanítvány azt érzi: “Ugyan mit tudhat erről Guru?” vagy “Ugyan mit tud Guru a külső életről?” Rendben van, akkor hallgatok. De egy nap a lelkük előtérbe jön majd és megmondja nekik, hogy igazat mondtam, teljesen igaz.

Igaz tanítványok azok, akik minden pillanatban a Mester szemével látják az igazságot és a Mester szívével érzik az igazságot. Az igaz tanítvány és a valódi Mester között nincs elkülönültségérzés. Az igaz tanítványok vagy már létrehozták egységüket a Mesterrel minden tudatszinten, a legmagasabbtól a legalacsonyabbig, vagy pedig azért könyörögnek, és azon próbálkoznak, hogy létrehozzák elválaszthatatlan egységüket a Mesterrel. Nem az elméjüket használják a Mesternek igazának megítélésére, hanem a szívüket használják, hogy eggyé váljanak a Mester bölcsességével. Ha valaki érzi a Mester szavainak hitelességét és valódiságát, mindenképpen eléri a Mester tudatát. Az igaz tanítványoknak nem kell elmagyarázni, hogy a Mester miért mondta ezt vagy tette azt. Ők mindig érzik, hogy Mesterük a helyes dolgot teszi, és tudják, hogy mindent értük tesz. Sőt mi több, az igaz tanítvány minden pillanatban készen áll Mesterével küzdeni a tudatlanság ellen, és érzi, hogy a Mester nem saját üdvösségéért küzd, hanem a tanítvány üdvösségéért.

Az Istenmegvalósítás Isten Kegyelmével, a Guru kegyelmével és a kereső törekvésével érhető el. Isten kegyelme az eső. A Guru kegyelme a mag. A kereső törekvése a művelés folyamata. Lám, a bő termés a megvalósulás!

jharna-kala-26-2-1975-e1350235792436


Sri Chinmoy: Mester és tanítvány 20-21

 

Reklámok

Problémák

E világ problémáira a megoldás az, hogy mindegyikőnknek túl kell lépnie jelenlegi képesség-határain, valamint ennek a világnak jobb polgáraivá kell válnunk.

prashphutita-1993-nadifiji-sri-chinmoy-smile

(Ha nem indulna a lejátszó, kérlek kattints ide, és ide is)


Arthada and Friends: Nirvana

-He param pita manabe shikhabe

-He param pita ami je tomar

 

 

 

Kelet és nyugat

Kelet az életet egy, az anyagból a szellembe való folyamatos növekedésnek tekinti. A Nyugat az életet egy folyamatos növekedésnek tekinti az egyszerű anyagi élettől egy komplex és állandóan kiterjedő tudományos fejlődésbe.

A közömbös Kelet úgy érezte, hogy nem kell hallania semmit a Nyugattól. A büszke Nyugat úgy gondolta, hogy nem kell tanulnia semmit a Kelettől.

A Kelet szerint Nyugat minden, csak nem isteni. A Nyugat szerint a Kelet lusta. Nem túlzás azt állítani, hogy a Kelet fél a dinamikus élettől. Hasonlóképpen, a Nyugat szörnyen fél a magányos önkiegyensúlyozottságtól.

A Kelet talán híján van a gondosságnak, a részletezésnek és a precizitásnak. De a Nyugatnak is hiányzik az emelkedettség, a határtalanság és az egyetemesség. A Keletnek hiányzik a földi, gyakorlati intelligencia. A Nyugat híján van az Önvaló egyedülálló megvalósításának.

A Kelet úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése az ember belső lendületén való uralkodás. A Nyugat úgy érzi, hogy az élet igazi beteljesülése a világ fölötti uralom.

Az alázat és az odaadás a Kelet veleszületett joga. A becsületesség és a nyíltság a Nyugat veleszületett joga. Ennek a négy erőnek a kombinációja kellene, hogy egy emberi lény ideálja legyen.

A Kelet a megszabadulás nevében akarta legyőzni a világot. A Nyugat a kereskedelem és a vallás nevében akarta legyőzni a világot.

A Keleté a Szellem feletti uralom. A Nyugaté az Anyag feletti uralom. A Szellem teremtő, tudatos létezés. MI az Anyag? Minden, csak nem élettelen mechanikus szubsztancia. Az Anyag vibráló Energia, mely szándékosan rejtegeti magában az Életet és a Tudatot.

A keleti ember hajlandó ragaszkodni az alábbi alapelvhez: – Hadd éljek észrevétlenül és ismeretlenül és hadd haljak meg megsiratatlanul. És hozzá lehetne tenni: – Mindez túl nagy erőfeszítés nélkül legyen megtéve. A nyugati ember ezzel szemben, úgy tűnik, egyéniségének teljes kifejezésére vágyódik. A saját világában a maga számára egy erős és befolyásos pozíció megteremtésére törekszik.

A Kelet sok évszázados tapasztalata a spirituális élettel egy belső egyensúlyra, a munkában pedig egykedvűségre tanította meg őt. Távol tudja tartani magát a kisebb felfordulásoktól, vagy belső egyensúlyát zavaró dolgokból származó csalódottságtól, izgalomtól., bosszúságtól. Képes csendben alkalmazkodni, és továbbhaladni ugyanabba az irányba. A Nyugatnak ezt még meg kell tanulnia.

A nyugat intenzív tapasztalata az anyagi fejődéssel kapcsolatban megtanította arra, hogy tárgyilagos legyen a munkában. Megtanulta, hogy szükséges egy munka végrehajtásában távol tartani magát a kivételezéstől , az atyafiságpártolástól és más személyes szempontoktól. A munkát a munka kedvéért tudja végezni, gyorsan és hatékonyan, a rendelkezésre álló legjobb munkaerővel. A Keletnek ezt még meg kell tanulnia.

Az indiai filozófia eredeti formájában a legmagasabb Igazság keresése. Csak az érzékeken túli Valóság volt képes kioltani a Kelet belső szomjúságát.

Az európai filozófia eredeti formájában az eszmék felülvizsgálata a kritikus intellektus által. Mindmáig az értelem és az intellektus elégségesnek bizonyult, hogy táplálja az éhező Nyugatot.

Kelet és Nyugat mostanra ismerte fel az Értelem és a Szellem közötti házasság szükségszerűségét.

A Kelet és Nyugat ugyanazon emberi test két szemének tekinthető. Más emberi, faji, kulturális és nyelvi felosztások és megkülönböztetések arra vannak ítélve hogy eltűnjenek az emberi tudatból, amikor azt elárasztja a szupramentális Fény és Erő. Ez Isten Órájának elkerülhetetlen következménye, amely az egész világon most van felvirradóban. A különbözőségek teljes mértékben gazdagodva és erősödve megmaradnak. Azonban ezek a különbségek különbségek nem lesznek zavaróak az általános tudat számára. Ellenkezőleg, ezek egy páratlan egész boldog és harmonikus kiegészítői lesznek. Az emberiség egy valódi emberi családdá válik a kifejezés legtágabb értelmében és egy még ismeretlen értelemben is.Az új Fényre adandó felelet természetesen felül fogja múlni az emberi elvárásokat.

Az ember felébredt tudata szemmel láthatóan az Isten felé tart. Egy igazán biztató fénysugár a jelenlegi sötétség közepette. Nemcsak a kezek összefogásának, hanem az értelmek, a szívek és a lelkek egyesülésének pillanata is ez. A Kelet és Nyugat között fennálló minden fizikai és mentális korlát ellenére, messze a nemzeti mércék felett és még az egyéni mércék felett is ott fog lobogni az Isteni Egység legfelsőbb lobogója.


Sri Chinmoy: Jóga és spirituális élet

Mosoly, szeretet és elfogadás

Mosolyogjatok barátaim, lelkes barátaim, mosolyogjatok. Mosolyogjunk. Igaz, világunk tele van szenvedéssel és gyötrelmes kínokkal, de ez még nem ok arra, hogy ne mosolyogjunk. Mosolyognunk kell, hogy a világot a szenvedés terhétől megszabadítsuk. Mosolyognunk kell, hogy enyhítsük kimondhatatlan kínjait.

Szeressetek, barátaim, lelkes barátaim, szeressetek. Szeressünk. Igaz, világunk tele van gyűlölettel és hitetlenséggel, de ez még nem ok arra, hogy ne szeressünk és ne higgyünk. Szeretnünk és hinnünk kell, hogy kiszárítsuk a gyűlölet tengerét. Szeretnünk és hinnünk kell, hogy széttörjük a hitetlenség hegyének szikláit és csúcsait.

Fogadjátok el barátaim, lelkes barátaim, fogadjátok el. Fogadjuk el. Igaz, világunk becsapott és elárult minket, mégis el kell fogadnunk a világot, mert szent kötelességünk megváltoztatni a világ arcát. Mindaddig, amíg nem fogadjuk el a világot, nem tudjuk átformálni, ezért sajátunknak, teljesen a sajátunknak kell elfogadnunk, hogy átalakíthassuk.

Végül pedig ne felejtsünk el Szeretett Supreme-unkra mosolyogni, ne felejtsük el szeretni és elfogadni Őt, mert Ő Örökkévalóságunk sajátja, és mi az Ő Örökkévalóságának sajátjai vagyunk.

Azért kell mosolyognunk Szeretett Supreme-unkra, mert Ő istenien nagy. Azért kell szeretnünk Szeretett Supreme-unkat, mert Ő a legeslegjobb. Azért kell elfogadnunk Szeretett Supreme-unkat sajátunkként, mert Örökkévalóságának kiválasztott eszközei vagyunk. A saját Módján tetszeni, megörvendeztetni és beteljesíteni Őt – mindannyian ezért láttuk meg a napvilágot. Ő a Forrásunk. Benne látjuk, Benne érezzük, Benne teljesítjük be utazásunkat.

Mosolyogj, szeress és fogadj el. Világunk kétségtelenül Szeretett Supreme-unk egy kivetülése, jóllehet messze van a tökéletességtől. De eljön az idő, mikor képesek leszünk gyökeresen megváltoztatni világunk arcát, és átformálni Tökéletesség-Valósággá.

Mosolyogjunk Istenre, szeressük és fogadjuk el Őt, mert Ő mindenhol csak értünk, feltétel nélkül csak értünk van.

 

sri-chinmoy-pavitrata


Sri Chinmoy: Everest törekvés

A hit erősítése

Mint minden jó tulajdonság, a hit is Isten ajándéka. De a hit növelhető személyes erőfeszítésünk által is. Ha imádkozunk és meditálunk, megnövelhetjük hitünket. A hit olyan, mint egy izom. Ha edzünk, izmaink fejlődnek. Ugyanígy, ha eddzük hitünket, azt is megnövelhetjük. Sokan kíváncsiságból kezdenek a spirituális életbe. Nagyon kicsi a hitük. Valami mégis arra kényszeríti őket, hogy folytassák. Később mélyebb hit kibontakozását érzik magukban. Ha valaki egy spirituális utat követ, mindenképpen nő a hite.

Egyik módja annak, hogy több hitet fejlesszünk, ha olyanokkal barátkozunk, akinek már több van több hite. Ez hasonló ahhoz, hogy egy nagyobb tudású ember társaságában saját tudásunk felszínre jön. Ugyanígy, miközben olyanokkal érintkezünk, akiknek több a hite, hitünk lángja fellobban. Ha úgy érzed, hogy valakinek nagyobb a hite Istenben, mint neked, akkor menj és keresd a társaságát. Még ha nincs is lehetőséged rá, hogy beszélj vele, puszta jelenléte növelni fogja a hitedet. Számodra, mint kereső számára ajánlatos olyanokkal érintkezni, akiknek nagyobb a képessége és nagyobb a törekvése mint neked. Szíved öntudatlanul úgy működik majd, mint egy isteni mágnes, és magához vonzza isteni tulajdonságaikat.

Mountain Silence: Samarpaner

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-9-1-2006-4-1024x660.jpg


Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai  43 o

 

Soha ne add fel!

Ha úgy érzed, hogy meditációd nem olyan mély, amilyennek lennie kellene, ne add fel. Nem ehetjük mindennap a legfinomabb ételeket, de attól még eszünk. Ugyanígy, amikor meditálunk, tápláljuk a lelkünket, belső lényünket. Még ha nem is tudjuk minden nap a legpompásabban táplálni a lelkünket, akkor is tovább kell próbálkoznunk. Bármivel tápláljuk is a lelket, az jobb, mintha éheztetnénk. Tehát ne add fel soha, próbálj mindig meditálni.

Olyan türelmesnek kell lennünk, mint a földművesnek. A földműves felszántja a földet, és megműveli a talajt. Azután várnia kell, hogy Isten esőt adjon, és a mag csírába szökhessen.  Törekvés-életünkben  éppígy rendszeresen meditálnunk kell, de éreznünk kell azt is, hogy Isten kegyelme esőként száll ránk. Amikor Isten kegyelme leereszkedik, a mi emberi erőfeszítésünk pedig felszáll, képesek leszünk állandóan jól meditálni.

330-sri-chinmoy


 

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai 158

Nem haltam meg!

Sri Ramakrishna távozásának napján, miután elhagyta a földi testét, minden tanítványa és mind, aki szerette a könnyek tengerében úszott. Sarada Devi bánata nem ismert határt. Saját szíve szívszaggató sírásává vált.

Este, az indiai hindu özvegyek szokása szerint a testéről egyenként levetette az összes díszt. Amikor az utolsót levetette, Sri Ramakrishna megjelent előtte, és azt mondta: “Mit csinálsz? Én nem haltam meg, én halhatatlan vagyok. Most a mennyei testemben vagyok, az arany testemben. Ezért azt akarom, hogy viseld továbbra is az arany karkötődet.”

Sarada Devi amíg élt, viselte a karkötőt.

Sri-Sarada-Devi

 


Sri Chinmoy: Az örökkévalóság fögönye mögött. 119. o

 

Gyűlölet: szeretet álruhában

A gyűlölet a szeretet egy leplezett formája. Csak olyan valakit vagyunk képesek gyűlölni, akit valójában szeretni kívánnánk, mert ha teljesen közömbösek lennénk az illető iránt, nem ölnénk az energiánkat abba, hogy gyűlöljük. Talán úgy érzed, hogy a világban egyesek nagyon rosszak. De vajon elérsz azzal bármit is, ha valakiről úgy érzed, hogy rossz, vagy ha gyűlölöd őt? Ellenkezőleg, ha gyűlölöd őt, azzal magadból veszítesz el valami nagyon édeset. Miért vesztenél el valami nagyon édeset, ami a sajátod, csak azért mert valakit a gyűlöleteddel akarsz kijavítani? Bölcsnek kell lennünk. Mondhatod, hogy ő nagyon rossz, és tenned kell valamit. De a gyűlölet nem a megfelelő fegyver. Ha a megfelelő fegyverrel akarsz élni, a leghatékonyabb fegyverrel, akkor a szeretetedet kell előhoznod.

Talán azt gondolod, hogy a szeretet nem erős fegyver, míg a gyűlölet olyan, mint egy éles kés. Nem. A szeretet végtelenül erősebb, mint a gyűlölet. Ha valakit szeretsz, isteni tulajdonságai felszínre kell kerüljenek. Ha valaki valami undok dolgot tett veled, azonnal meg akarod büntetni, és meg akarod ütni. És mi történik miután megütötted? Van benned valami, amit úgy hívnak, hogy lelkiismeret. Lelkiismereted furdalni kezd. Azt mondja majd: – Mit tettem? Ő rosszat tett, az igaz, de most én is rosszat tettem. Miben vagyok különb nála?

bird-sky-sri-chinmoy


 

Sri Chinmoy: Az öröm szárnyai  113

Ez az út nem egy vallás

Kérdés: Azt mondod, hogy a Te utad egy út, és nem vallás. De miután a Mester eltávozik, az útja vallássá válik, – és szemben áll a többi vallással.

Sri Chinmoy: Az én esetemben, csak a lélekről beszélek. Az életfelfogásom szerint a lélek az egyetlen valóság, és minden percben a lelkünkre kell hallgatnunk. A lélekkel szemben, amely minden emberi lényben benne van, bizakodó vagyok. A lélek csupa fény.

Én nem szóltam egy rossz szót egyetlen vallásra sem. Ellenkezőleg, a legnagyobb szeretetet, csodálatot és tiszteletet fejeztem ki a Megmentő Krisztus, Buddha, Sri Krishna és más vallások spirituális Mesterei iránt. Így miért kellene az én utamnak vallássá válnia, és szemben állnia más vallásokkal? Újra és újra elmondtam a tanítványaimnak, és az írásaim nagyon-nagyon világossá teszik azt, hogy én sem közvetlen, sem közvetett módon nem próbáltam új vallást teremteni. Nem akarom, hogy ebből az útból vallás legyen. A távozásom után a világ csak az alkotásaimra fog figyelni. Sőt, kétezer, vagy háromezer éven belül, a zeném, a költészetem, a festményeim ki fognak állni önmagukért.

Ó világ,

könyörgöm hozzád,

Hogy ne rám figyelj,

Hanem a bennem levő

Szeretett Legfelsőbb Uramra.

Bird-drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-393


 

Sri Chinmoy: Az örökkévalóság függönye mögött 45-46

Szeretet

Azokat szeretni, akik szeretnek bennünket,

Helyes cselekedet.

Azokat szeretni, akik nem szeretnek minket,

Kedves cselekedet.

Istent szeretni, aki mindig szeret minket,

Bölcs cselekedet.

Amikor a helyes dolgot tesszük,

Szabadok vagyunk.

Amikor a kedves dolgot tesszük,

Biztonságban vagyunk.

Amikor a bölcs dolgot tesszük,

Beteljesültek vagyunk.

Sri-Chinmoy-Jharna-KAla-undated-72 (1)


Sri Chinmoy: A belső ígéret.