Kegyelem

Isten Kegyelméből kezdjük.

Isten Bátorításával folytatjuk.

 

With God’s Grace We begin.

With God’s Encouragement We continue.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Kegyelem: Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek a Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (8696),  Kato Asha Niye: Sri Chinmoy dalát Agnikana együttese játsza

Asztrológia, jóga

Kérdés: Mi a különbség az asztrológia és a jóga között?

Sri Chinmoy: Az asztrológiának nincs meg a képessége, hogy megváltoztassa a sorsunkat, a spiritualitásnak, avagy a jógának ellenben megvan. Az asztrológia és a jóga között az a különbség, hogy asztrológia csak jelez. A múlt alapján előrejelzi a jövőt, de nem változtatja azt meg. A jóga ellenben ténylegesen legyőzi a múltat, és alakítja a jövőt. Az asztrológia igen hatékonyan tölti be a szerepét, egészen addig, amíg rá nem szánjuk magunkat a komoly spirituális életre. Ott az asztrológia fejet hajt, ahogy te is meghajolsz előttem. Amíg nem fogadjuk el a spiritualitást, az asztrológia nagyon erőteljes, mint egy oroszlán. Azután, ha komoly spirituális életbe kezdünk, az asztrológia apró házimacskává válik.

Question: What is the difference between astrology and Yoga?

Sri Chinmoy: Astrology does not have the power to change our fate, but spirituality or Yoga does have this power. The difference between astrology and Yoga is that astrology only indicates; it indicates the future on the basis of the past, but it does not change it. Yoga, however, can actually defeat the past and shape the future. Astrology plays its role most effectively until one has entered into deeper spirituality. There astrology bows down, as you bow down to me. Before one accepts spirituality, astrology is very powerful, like a lion. Then when one enters into a deeper spiritual life, astrology becomes a tiny household cat.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

1990-sri-chinmoy

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Asztrológia, természetfeletti és túlvilág  (24), Truth, Benevolence, Beauty: Sri Chinmoy saját dalát játsza

Kegyelem

Egy dolog a karma törvénye,

És más dolog az isteni Kegyelem.

Emlékezz,

A Kegyelem semmivé tehet dolgokat,

A Kegyelem megvilágosíthat dolgokat,

A Kegyelem meggyorsíthatja a dolgokat,

A Kegyelem megsokszorozhat dolgokat

Természetesen,

Ha hiszel a Kegyelemben!

The law of karma is one thing

And the divine Grace is another.

Remember,

Grace can nullify,

Grace can illumine,

Grace can expedite,

Grace can multiply

Of course,

If you believe in Grace!

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

grace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye: Kegyelem

 


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9347), All Local NY Sri Chinmoy Students Performance 2013 augusztusában

Nem mernek túllépni

Az észérvek csak azok számára

Tűnnek valódinak,

Akik nem mernek túllépni

Az észérvek korlátain.

 

Reason seems to be real

Only to those who do not dare

To go beyond the confines of reason.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattint ide.)

birds-black-ckg-39-1024x544

Sri Chinmoy rajza

 


Sri Chinmoy: Válagatott veresek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (10396), Sri Chinmoy saját művét adja elő

A béke megvalósítható

Kérdés: A huszonhét év alatt, amit ebben az országban töltöttél, mi volt a legnagyobb változás, amit láttál?

Sri Chinmoy: Úgy érzem, Amerika jobbá vált. Mikor először jöttem Amerikába, néhány amerikai képtelen módon akarta Istent megvalósítani. A hippik megformálták maguknak saját Istenüket, és a “szabadság” szót olyan sokféleképpen használták.  Most több fegyelmet látok előtérbe jönni. Amikor idejöttem, sok jó tulajdonságot láttam, de fegyelmet nem.

Most azt látom, hogy minden egyes emberi lény újra reménykedik a békében, és ez a békevirág kinyílik. Öt, tíz, tizenöt éve nem így volt. Ma nemcsak a szükségét érzi minden ember a békének, de azt is érzi, hogy a béke megvalósítható. Azelőtt ez lehetetlennek tűnt – olyannak, ami csak a Mennyben volt megtalálható. De ma függetlenül attól hogy hány komoly hibát követünk el, mennyit veszekszünk és harcolunk, érezzük, hogy létezik valami, amit békének neveznek, és az elérhető. Érezzük, hogy van itt valami isteni és beteljesítő, és erre nyitottak vagyunk. Ez a legnagyobb fejlődés, melyet az emberiség tesz, és ez adja nekem a legnagyobb megelégedést.

Question: During the twenty-seven years, that you have been in this country, what has been the biggest change, that you have seen?

Sri Chinmoy: I feel, America has changed for the better. When I first came to America, some Americans wanted to realise God in an absurd way. The hippies formed a God of their own, and the world ‘freedom’ was used in so many different ways: Now I see more discipline coming to the fore. When I came here, many good qualities I found, but I did not find discipline. 

What I am seeing now is, that each and every human being has a new hope for peace, and this peace-flower is blossoming. Five, ten, fifteen years ago it was not klike that. Today every human being not only feels the necessity of peace, but also feels, that peace is something attainable. Before it seemed impossible – it was something to be found only in Heaven. But today, no matter how many serious mistakes we are making, not matter how much we are quarrelling and fighting, we still feel, that there is something called peace, and that we can achieve it. We feel, something divine and fulfilling is there, and, that we are being prepared for it. This is the greatest progress, that humanity is making, and it is giving me the greatest satisfaction.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

imagine-peace-sri-chinmoy.jpg

Sri Chinmoy festménye: Képzeld el a békét itt és most


Sri Chinmoy válaszol 18. rész (45-47), Sri Chinmoy a peace szót ismétli

Állj fel!

Mindig amikor elesel,

Állj fel!

Azután mosolyogj, és menj

Lassan, biztosan és feltartóztathatatlanul

A törekvés útján.

Each time you stumble,

Get up!

Then smile and walk

Slowly, steadily and unerringly

Along the aspiration-road.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

jharna-kala-abc-sri-chinmoy


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (9867), Sri Chinmoy saját dalát adja elő

Ha meg akarod lepni

Ha meg akarod lepni Istent,

Akkor mindig engedelmeskedj neki,

Ne csak akkor, amikor

Az érdeked is úgy kívánja.

 

If you want to surprise God,

Then obey Him all the time

And not just when

It suits your purpose.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Garden-of-love-light.jpg

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (21060), Samarpaner: Sri Chinmoy dalát a Mountain-Silence együttes adja elő

Csodák

Jézus Krisztus negyvenöt csodája valóban spirituálissá tesz bárkit is? Mindenkinek a kíváncsiságát táplálják külső csodái. De az igazán spirituális emberek számára, akiknek részvét-szíve van, a “Legyen meg a Te Akaratod” válik a világ legnagyobb imájává. Mint Neki, nekünk is azt kell mondanunk: “Uram, azt kívánom, hogy a Te Akaratod teljesüljön.” Ez az ima halhatatlan. Krisztus véghezvitt külső csodákat. De azok miatt a csodák miatt bárki belép a spirituális életbe? Ha kíváncsiságból egyesek be akarnak hatolni Krisztus Részvét aspektusába, hogy lássák isteniségét, az igaz isteniségét, megtehetik. De ha bárki csak azért követi Krisztust, mert negyvenöt rendkívüli csodát tett három év alatt, akkor annak a spirituális élete nem lesz tartós.

Ha azért csatlakoznak egy spirituális úthoz, vagy válnak egy spirituális Mester tanítványává, mert a Mester csodákat tett, akkor a spirituális életük nagyon rövid életű lesz. Csak azok maradnak, akik értékelik a belső életet, akik a szeretet, részvét, és más isteni tulajdonságok igazi spirituális életét élik. Ha becsben tartják a spiritualitásukat, napi tevékenységeik közepette fenntartják, akkor az valódi.

Will Jesus Christ’s forty-five miracels actually make anybody spiritual? Everybody’s curiosity will be fed by his outer miracles. But for people who are really spiritual, when his heart of compassion said, “Let Thy Will be done,” that became the world’s greatest prayer. Like him, we should also say, “My Lord, I eant Your Will to be fulfilled.” That prayer is immortal. Outer miracles the Christ did perform. But for those miracles will anybody enter into the spiritual life?  Out of courisity if some individuals want to enter into the Christ’s compassion-aspect to see his divinity, his real divinity, they can. But if anybody follows the Christ only because he performed forty-five extraordinary miracles in three years’ time, that person’s spiritual life will not last.

If people have joined a spiritual path or become disciples of a spiritual Master because the Master has performed miracles, their spiritual life will be very short-lived. Only people who value the inner life, who lead a real spiritual life of love, compassion and other divine qualities, will last. If they value their spirituality and keep it alive in their daily life-activities, then it is real. 

(Ha nem indul a lejátszó, kérlek kattints ide.)

Jharna-18

Sri Chinmoy festménye

 

 


Sri Chinmoy: legédesebb egységünk (28-31), O Absolute Father Supreme, You Have Come to Me…: Sri Chinmoy saját dalát játsza

A lélek dala

Az elme filozófiája

Jó.

A szív költészete

Jobb.

A lélek dala

Messze a legjobb.

The philosophy of the mind

Is good.

The poetry of the heart

Is better.

The song of the soul

Is by far the best.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

birds copy

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Válogatott versek A Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (20488), Habo Ami Atma Bola: Sri Chinmoy dalát Purnakama Rajna énekli

 

Nem tudja

Az ember nem tudja,

Hogy tudattalanul

Milyen fontos szerepet játszik

Isten Kozmikus Drámájában.

 

Man does not know

What a significant part

He is unconsciously playing

In God’s Cosmic Drama

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

Bird-Drawing-by-Sri-Chinmoy-undated-403.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy Válogatott versek a Huszonhétezer Törekvés-Növény sorozatból (22970), Do not cry: Sri Chinmoy dalát Ananda együttese adja elő