Külső világ szemlélete

Kérdés: Guru, azt mondtad, helyes megközelítéssel kell a külső világot néznünk. Mi ez a szemlélet?

Sri Chinmoy: Isteni bátorsággal kell a világ problémáival szembenézned. Ha halálra rémülsz, amikor egy probléma felmerül, akkor nem lehetsz Supreme kiválasztott eszköze. Filozófiám szerint az életet el kell fogadni. Ez az elfogadás nem jelent élvezetet. Az elfogadásnak sajátos spirituális jelentősége van. A mi meditációnk nem az a meditáció, amely tagadja a világ valóságát. A világ az Isten-kinyilvánítás termékeny mezeje. A valóságot még nem sikerült teljesen kinyilvánítani a földön, és a mi meditációnk, belső életünk, törekvésünk az, ami siettetni tudja az isteni kinyilvánítás folyamatát a földön.

Próbálj mindig egy isteni harcos hozzáállásával rendelkezni, aki kész az isteni kinyilvánításért itt a földön harcolni, aki csak a Supreme-ért tevékenykedik. Ez a világ megtestesíti az isteniséget. Amit tennünk kell, az nem csak a végső Igazság felismerése ebben a mi világunkban, fel is kell fednünk és kinyilvánítanunk dinamikus meditációnkkal és tudatos törekvésünkkel.

 

Question: Guru, you have said we have to face the outer world with the correct attitude. What sort of attitude is that?

Sri Chinmoy: You have to face the world’s problems with divine courage. If you are scared to death when a problem arises, then you cannot be a chosen instrument of the Supreme. Life, according to my philosophy, has to be accepted. This acceptance does not mean enjoyment. Acceptance has a particular spiritual significance. Our meditation is not a meditation that denies the reality of the world. The world is the fertile field for God-manifestation. Reality is not yet manifested fully on earth, but it is our meditation, our inner life, our aspiration, that can hasten the process of divine manifestation on earth. You should always try to have the attitude of a divine hero, who is ready to fight for the divine manifestation here on earth, who will act only for the sake of the Supreme. This world embodies divinity. What we have to do is not only to realise the ultimate Truth in this world of ours, but also to reveal and manifest that ultimate Truth with our dynamic meditation and conscious aspiration.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

soul-bird-92.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: Politika és spiritualitás. Járhatnak-e együtt? (39), I know that: Sri  Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes adja elő

Reklámok

Élet – halál / Life – death

Kérdés: Van élet a halál után?

Sri Chinmoy: Igen, a halál után van élet. A halál nem a vég, és nem is lehet a vég. Számomra az élet és a halál olyan, mint két szoba. Napközben a nappali szobában dolgozom. A halál a pihenő szobám. Mindkettőre egyformán szükségem van, hogy Istent szeretni és szolgálni tudjam és megörvendeztessem.

A halál jelenleg valami ismeretlen dolog, és a legtöbb ember fél az ismeretlentől. De fel kell ismernünk, hogy a halál Isten Kozmikus Játékának fontos része, és természetes lépcsőfok fejlődésünkben. Mondjuk, hogy egy ember nagyon komolyan igyekszik, és jelentős fejlődést ér el ebben az életében. De miután játszotta egy bizonyos ideig az élet játékát, általában elfárad. Az ember semmiféle sportot vagy játékot nem tud pihenés nélkül játszani. Pihenésre van szükségünk, hogy megújult energiával és lelkesedéssel tudjunk újra játékba kezdeni. Tehát a halál jól megérdemelt pihenő az isteni harcos számára, aki itt a földön keményen harcolt a Legfelsőbb Úrért.

 

Question: Is there life after death?

Sri Chinmoy: Yes, there is life after death. Death is not and can never be the end. To me, life and death are like two rooms. During the day I work in the living room, and at night I take rest in the bedroom. Life is my living room; death is my resting room. Both I equally need in order to love, serve and please God.

Right now, death is something unknown, and most people are afraid of the unknown. But we have to realise that death is an important part of God’s Cosmic Game and a natural step in our evolution. An individual works very hard and makes considerable progress during his lifetime, let us say. But after playing the life-game for a certain number of years, he usually becomes tired. One cannot continue playing any game or sport without rest. We need rest so that we can start playing again with renewed energy and enthusiasm. So death is a well-deserved rest for the divine warrior who has been fighting hard on earth for the Lord Supreme.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

bird-untitled-sri-chinmoy-2

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy bölcsessége (41), Saviour Dear: Sri Chinmoy dalát énekli Sharanagata Hammerl

A választás a tiéd / The choice lies with you

A választás a tiéd.
Vagy teljes felelősséget vállalsz
Az életedért,
Vagy hagyod, hogy Isten
Nyilvánítsa ki magát benned és általad
Az Ő saját Módján.

The choice lies with you.
Either you take full responsibility
For your life
Or let God manifest Himself
In and through you
In His own Way.

Mai zene itt.

Jharna-18

Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (9802), Maye Amar Kripa Moyi: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers együttes énekli

Önzetlen szolgálat / Selfless service

Az önzetlen szolgálat
Az emberiség szívében élő
Látható szeretet másik neve.

Selfless service
Is another name for the love
Visible in humanity’s heart.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

jharna-kala-13-9-1976-2-534x400

Sri Chinmoy festménye


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (7377), Oneness-Service-Light: Részlet Sri Chinmoy legkorábbi (1972) fuvola felvételeiből

Belső hang / Inner voice

Kérdés: Hogyan tudunk figyelni a belső hangunkra?

Sri Chinmoy: Amikor az értelem tiszta, teljesen tiszta, könnyen meg tudjuk hallani a belső hangot. Olyankor tisztán és helyesen vagyunk képesek a belső hangot hallani. Néha, amikor a belső hangot halljuk, a tisztátalan értelem belezavar. Amikor az értelem tisztátalan, vagy rossz gondolatai vannak, a hang eltorzul. Halljuk, de másképpen. De amikor az értelem tiszta, teljesen tiszta, akkor pontosan úgy halljuk, ahogy azt kellene.

Ha a belső hangot akarjuk hallani, nagyon tisztának kell az értelemnek lennie. Nem szabad tisztátalanságnak, mint olyannak – vitális, vagy fizikai tisztátalanság- lennie, amely megakadályoz abban, hogy a belső hangot halljuk. Ha bármely rossz gondolat hatol az értelmünkbe, a belső hang nem jut el hozzánk elég tisztán. Ez a probléma.

A belső hang mindig mohón és buzgón várja, hogy segítsen nekünk. A belső hang nem olyasmi, amiért állandóan imádkoznunk és imádkoznunk kell. Olyan, mint az anya, aki mindig kész a gyermeknek azt mondani: „Tedd a helyes dolgot! Ez a helyes.” De a gyerek nem figyel oda, mert annyi más dolgot kell tennie.

Tisztaságra és csendre van szükség. Ha az értelemben tisztaságot és csendet tudunk fejleszteni, akkor könnyen meghalljuk a belső hangot. A belső hang mindig azon van, hogy segítsen nektek, és mindannyiunknak.

 

Question: How can we better listen to our inner voice?

Sri Chinmoy: When the mind is pure, absolutely pure, we can easily hear the inner voice. At that time we can hear the inner voice clearly, plus correctly. Sometimes when we hear the voice, it is twisted by the impure mind. If the mind has impurity or wrong thoughts, then the voice is twisted. We hear the voice, but we hear it in a different way. But when the mind is pure, absolutely pure, the inner voice we will hear exactly the way we are supposed to hear it.

If we want to hear the inner voice, the mind has to be very clear. It need not be impurity as such — vital or physical impurity — that prevents us from hearing the inner voice. If any wrong thought enters into our mind, the inner voice does not come to us very clearly. This is the problem.

The inner voice is always eager, eager to help us. The inner voice is not something that we have to pray, pray and pray for all the time. It is like the mother, who is always ready to tell the child, “Do the right thing! This is the right thing.” But the child does not pay attention because the child has so many other things to do.

Purity and silence are needed. If we can develop purity and silence in the mind, then we can easily hear the inner voice. The inner voice is always eager to help you and to help us all.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

402-sri-chinmoy.jpg

Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)


Sri Chinmoy: Isten által készített, Isten által formált, Isten által alakított (49), Sri Chinmoy zongorán improvizál a St Paul Civic Center-ben 1987. október 3-án tartott koncerten

 

Tapasztalat / Experience

Ha egyszer spirituális életbe kezdtél, élted minden eseményét Isten adta tapasztalatnak kell tekintened.

Once you enter into the spiritual life, you have to take each incident in your life as a God-given experience.

(Ha nem indulna a lejátszsá, kérlek kattint ide.)

45-ckg-birds.black_-975x1024.jpg

Sri Chinmoy rajza


Sri Chinmoy: 700 Bölcsesség-virág (92), Sri Chinmoy saját szerzeményeit játssza 1982-ben egy San Francisco-i koncerten

Istentől elrendelt feladatod / God-ordained task

Ne próbálj kijavítani másokat.
Az Isten feladata.
Próbáld meg kijavítani önmagad,
Ez valóban Isten-adta feladatod.

Try not to put others right;
That is God’s task.
Try to put yourself right;
Indeed, that is your God-ordained task.

(Ha nem indulna a lejátszás, kérlek kattints ide.)

 

1987-nz-auckland-chinmoy-1.jpg

Sri Chinmoy 1987. Auckland New Zeland


Sri Chinmoy: Tízezer Virág-Láng (360), O my Heart Pilot, Do Appear Before Me: Sri Chinmoy saját szerzeményét adja elő

 

Legyen meg a Te Akaratod (3) / Let Thy Will be done

Krisztus a legnagyobb titkot tárta fel, amikor így szólt: ”Legyen meg a Te Akaratod”. Nem lehet ima, ami ennél magasabb. Megpróbálhatod a magad módján elégedetté tenni Istent, és Isten elégedett is lesz bizonyos mértékig. De ha az Ő saját módján tudod Őt elégedetté tenni, akkor Isten úgy gondolhat rád, mint kiválasztott eszközére. Abban a pillanatban, amikor teljesen és feltétel nélkül át tudod magad adni Isten Akaratának, amikor azt tudod mondani: „Legyen meg a Te Akaratod”, Isten így szól: „Most már kész vagy. El tudlak fogadni választott eszközömnek.”

Témával kapcsolatban még  itt  és itt találsz bejegyzést.

The Christ revealad the supreme secret when he said, „Let Thy Will be done.” There cannot be any prayer higher than this. You can try to please God in your own way, and God will be pleased to some extent. But if you can please Him in His own Way, then God can think of you as His chosen instrument.  The moment you make your total, unconditional surrender to God’s Will, when you can say, „Let Thy Will be done,” God will say, „You are ready now. I can accept you as My chosen instrument.”

Napi zene itt.

 

336228_308234765881806_755075969_o

Sri Chinmoy

 


Sri Chinmoy: Az isteni hős. (140), Not my Will, Thy Will be done: Sri Chinmoy dalát a Mountain Silence együttes énekli.

 

Nagyon nehéz mások útját elsimerni / It is very difficult to accept other ways

Szvámi Vivekanadának voltak kritikusai. Egyszer a spirituális fivéreivel táncolt, mialatt hangszereken zenéltek. Táncoltak, táncoltak és táncoltak, és nagyon lélekteljesen énekeltek. Sri Chaitanya útja is ilyen. Énekelve, táncolva haladtak az utcán. Ez az ő stílusuk.

Egy amerikai hölgy nagy pénzösszeget adott Szvámi Vivekanadának. Néhány kritikus ezt mondta amerikai hölgynek: „Nézd, nézd! Mit tettél? Olyan sok pénzt adtál neki, és most táncolnak! Az indiai meditációban keresztbe tett lábbal kell ülni, és nagyon komolynak, összpontosítottnak kell lenni. Ehelyett Szvámi Vivekananda és csoportja itt táncol!”

Ez a hölgy vadnyugati volt, de ő is azt gondolta, hogy az indiai meditációt a Himalája barlangjaiban, vagy egy zárt helyen kell gyakorolni, ezért izgatott lett. A kritikusok meggyőzték, hogy az indiai meditáció zárt helyen, nem nyilvánosság előtt történik.

Ugyanakkor vannak spirituális alakok, akik félnek emberek ezrei előtt meditálni. Úgy érzik, hogy a hallgatóság minden negatív ereje, az alacsonyabb vitális erők megtámadják őket, ezért a legjobb, ha egy kis szobában meditálnak. Óh, jaj, óh jaj! Azoknak az embereknek, akik félnek a világgal szembenézni, még mindig foglalkozniuk kell a saját értelmükkel. Bent maradhatnak a szobájukban, de az értelmük, mint egy mágnes, képes gondolatok millióit meghívni, egészségteleneket és nem törekvőeket.

Vannak Sri Krishna útjának olyan követői itt Amerikában, Oroszországban és mindenütt a világon, akik táncolnak és táncolnak. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy a törekvésüket felajánlják. Ők az odaadó táncban találták meg az útjukat. Mi a Béke-Virágainkon, Béke-Futásainkon,  és a Világharmónia Futáson keresztül, és sok más tevékenységgel alapoztuk meg. Egyetlen keresőt sem kell arról meggyőznünk, hogy a mi utunk a legjobb. Csak azt mondjuk, hogy az utunk az egyik út. Az ő útjuk az övék. Senkit nem akarunk meggyőzni. Ha a fagylalttal elégedett vagyok, fagylaltot fogok enni. Nem kell amiatt aggódnom, hogy mások mit mondanak a fagylaltról.

Néhány keresőnek nagyon nehéz a mások útját elismerni. Ugyanezek az emberek mégis elfogadnak valakit, ha azt a világ többi része elismeri. Három héttel azelőtt, hogy a Nobel díjat megkapta, Tagore egyik versét az egyik folyóiratban kíméletlenül kritizálták. A kritikus azt mondta, hogy a vers egyszerűen borzalmas. Mi történt három héttel később? Ugyanaz a kritikus, ugyanabban az újságban annyi szép dolgot mondott a versről. Ez teljesen abszurd volt, felfoghatatlan! Tagorét az egekig magasztalta ezért a verséért. Mielőtt Tagore a Nobel díjat megkapta, az a kritikus kíméletlen kritikával illette.

Mielőtt Szvámi Vivekananda jól ismertté vált, senki nem törődött vele. Voltak követői itt és ott, és néhány kritikusa. De amint Szvámi Vivekananda híressé vált, amint a Nyugati világ elfogadta, a honfitársai azonnal elismerték.

Ha célunkat sikeresen elérjük a magunk módján, a többiek elfogadnak. Megmutatjuk a keresőknek az utunkat, de ha nem fogadják el, hadd találják meg a sajátjukat.

 

Alas, Swami Vivekananda had critics. Once he and his spiritual brothers were dancing while musical instruments were being played. They were dancing, dancing and dancing, and they were chanting very soulfully. Sri Chaitanya’s path is also like that. Singing and dancing, they go forward in the street. That is their style.

An American lady had given Swami Vivekananda a great deal of money. Some critics said to that American lady, “Look, look! What have you done? You gave him so much money, and now they are dancing! Indian meditation means to sit cross-legged and be very serious, one-pointed. Instead of that, Swami Vivekananda and his group are dancing here!”

This lady was a Westerner, but she also thought that Indian meditation had to be practised inside the Himalayan caves or in a closet, so she became upset. The critics convinced her that Indian meditation is meant to take place always inside a closet, with no public show.

Again, some spiritual figures are afraid of meditating in front of thousands of people. They feel that all the undivine forces, the lower vital forces of the audience will attack them, so the best thing is for them to meditate inside a small room. Alas, alas! People who are afraid of facing the world still have to deal with their own mind. They can remain in their room, but their mind, like a magnet, can invite millions of thoughts, unhealthy and unaspiring.

Some followers of Sri Krishna’s path here in America, in Russia and all over the world are dancing and dancing. I am very grateful to them for offering their aspiration. They have found their way in devotional dancing. We have found our way: through our Peace-Blossoms, our Peace Run and World Harmony Run and so many other activities. We do not have to convince any seekers that our way is the best way. We will only say that our way is one way. Their ways are their ways. We cannot convince anybody. If I am satisfied with ice cream, I will eat ice cream. I do not have to worry what others say about ice cream.

It is very difficult for some seekers to accept other ways. Then again, the same people, when they see that the rest of the world has claimed someone, will also claim that individual. Three weeks before Tagore got the Nobel Prize, in one magazine a poem of his was mercilessly criticised. The critic said the poem was simply horrible. Three weeks later, what happened? The same critic, in the same newspaper, said so many nice things about that poem. It was absurd, unimaginable! He extolled Tagore to the skies for that poem. Before Tagore received the Nobel Prize, that critic gave Tagore his ruthless criticism.

Before Swami Vivekananda became well known, nobody paid attention to him. He had a few devotees here and there, and some critics. But once Swami Vivekananda became famous, once the Western world accepted him, his compatriots claimed him immediately.

If we are successful in arriving at our goal in our way, then others will claim us. We will show the seekers our way, but if they do not accept our way, let them find their own way.

(Ha nem indul a lejátszsá, kérlek kattints ide.)

sri-chinmoy-fackel.jpg

Sri Chinmoy a Világharmónia Futás fáklyával

 


Sri Chinmoy: Isten által készített, Isten által formált, Isten által alakított (25-27), Sri Chinmoy saját szerzeményeit adja elő a 2004. február 19-i koncerten.

Lassú fejlődésed / Your slow progress

Lassú fejlődésed
Nem szabad, hogy elbátortalanítson.
Bármi, ami isteni akar lenni,
És bármi ami tökéletes akar lenni,
Annak lassú és állandó fejlődésre van szüksége.

Your slow progress
Must not dishearten you.
Anything that wants to be divine
And anything that wants to be perfect
Needs slow and steady progress.

Napi zene itt.

imagine-peace-sri-chinmoy

Sri Chinmoy festménye (Jharna-kala)


Sri Chinmoy: Huszonhétezer Törekvés-Növény (10550), Ami Chinmoy Mangalamoy: Sri Chinmoy dalát a Bhajan Singers énekli